Strona główna DZP UJJęzyk: pl en


uj Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dział Zamówień Publicznych uj
http://przetargi.adm.uj.edu.pl/Informujemy, iż od dnia 01.10.2017r. ogłoszenia o nowych postępowaniach, zaproszeniach do składania ofert z dziedziny nauki oraz zaproszeniach do składania ofert na usługi społeczne publikowane będą pod nowym adresem www: http://www.przetargi.uj.edu.pl/ Wszystkie postępowania i zaproszenia ogłoszone przed 01.10.2017r. prowadzone będą pod dotychczasowymi adresami www: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ oraz http://www.zamowienia.uj.edu.pl/punkt OGŁOSZENIA O BIEŻĄCYCH POSTĘPOWANIACH
punkt AKTY PRAWNE I ZARZĄDZENIA
punkt Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok
punkt KONTAKT


BIEŻĄCE KOMUNIKATY
dok_zolty Zestawienie aktualnie obowiązujących umów ogólnouczelnianych na dostawy i usługi dla jednostek UniwersystetuJagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych sporządzone zgodnie z Komunikatem nr 24 Prorektora UJ ds. rozwoju z 21 lipca 2017 roku * pdf POBIERZ [30kB]
dok_zolty Komunikat nr 14 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 marca 2016 roku w sprawie: badań profilaktycznych pracowników. pdf POBIERZ [240kB]
dok_zolty Komunikat nr 11 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 marca 2016 roku w sprawie: wykonania i dostawy druków na potrzeby procesu dydaktycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. pdf POBIERZ [180kB]
dok_zolty Komunikat nr 10 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lutego 2016 roku w sprawie: zakupu oraz dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. pdf POBIERZ [660kB]
dok_zolty Komunikat nr 9 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 lutego 2016 roku w sprawie: zakupu oraz dostawy profesjonalnych środków czystości oraz środków czystości do automatów czyszczących dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. pdf POBIERZ [260kB]
dok_zolty Komunikat nr 5 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2016 roku w sprawie: obsługi przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów oraz gości i zleceniobiorców Uniwersytetu Jagiellońskiego, obejmującej w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych. pdf POBIERZ [250kB]
dok_zolty Komunikat nr 34 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2015 roku w sprawie: realizacji zakupu papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. pdf POBIERZ [400kB]
dok_zolty Komunikat nr 31 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 października 2015 roku w sprawie: świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. pdf POBIERZ [500kB]
dok_zolty Komunikat nr 23 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 sierpnia 2015 roku w sprawie: realizacji zakupu naturalnej wody źródlanej i plastikowych pojemników jednorazowych wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. pdf POBIERZ [160kB]
dok_zolty Komunikat nr 20 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2015 roku w sprawie: realizacji zakupów materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. pdf POBIERZ [630kB]
dok_zolty Komunikat nr 17 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 lipca 2015 roku w sprawie: usług telefonii komórkowej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. pdf POBIERZ [240kB]
dok_zolty Komunikat nr 13 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 maja 2015 roku w sprawie: realizacji usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów biologicznych wraz z dzierżawą 9 kontenerów na odpady biologiczne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum). pdf POBIERZ [4MB]
dok Zestawienie Sprzętu Komputerowego * pdf POBIERZ ZESTAWIENIE
dok Harmonogram postępowań na sprzęt komputerowy zgodnie z Komunikatem nr 32 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 22 listopada 2016 roku w sprawie: zasad zakupu sprzętu komputerowego przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum). pdf POBIERZ
dok_zolty ELEKTRONICZNA PLATFORMA KATALOGÓW PRODUKTÓW - EKATALOGI pdf POBIERZ 2.56[MB]
* - pliki dostępne dla pracowników UJ po zalogowaniu

Komunikaty archiwalne: punkt Zobacz
Ogłoszenia archiwalne: punkt 2014 punkt 2013 punkt 2012 punkt 2011  punkt 2010  punkt 2009  punkt 2008  punkt 2007


Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03

DZP UJ 2009
valid_html