Strona główna DZP UJJęzyk: pl en


uj Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uj
http://przetargi.adm.uj.edu.pl/punkt OGŁOSZENIA O BIEŻĄCYCH POSTĘPOWANIACH
punkt AKTY PRAWNE I ZARZĄDZENIA
punkt WZÓR WNIOSKU
punkt KONTAKT


BIEŻĄCE KOMUNIKATY
dok_zolty Komunikat nr 32 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2015 roku w sprawie: zakupu oraz dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) pdf POBIERZ 880[kB]
dok_zolty Komunikat nr 22 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 sierpnia 2015 roku w sprawie: realizacji zakupu wód mineralnych w butelkach typu PET dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego pdf POBIERZ [160kB]
dok_zolty Komunikat nr 23 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 sierpnia 2015 roku w sprawie: realizacji zakupu naturalnej wody źródlanej i plastikowych pojemników jednorazowych wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego pdf POBIERZ [160kB]
dok_zolty Komunikat nr 18 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2015 roku w sprawie: zamawiania druków uczelnianych dyplomów ukończenia studiów wyższych, świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających pdf POBIERZ [160kB]
dok_zolty Komunikat nr 20 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2015 rokuw sprawie: realizacji zakupów materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) pdf POBIERZ [630kB]
dok_zolty Komunikat nr 4 Kanclerza UJ z 14 stycznia 2014 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy Collegium Medicum) pdf POBIERZ [156kB]
dok_zolty Komunikat nr 34 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 paŸdziernika 2013 roku w sprawie: obsługi przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zleceniobiorców, obejmujścej w szczególnoœci rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych pdf POBIERZ 160[kB]
dok_zolty Komunikat nr 12 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 marca 2014 roku w sprawie: badań profilaktycznych pracowników pdf POBIERZ 540[kB]
dok_zolty Komunikat nr 16 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: realizacji zakupu papieru do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego pdf POBIERZ 380[kB]
dok_zolty Komunikat nr 29 Kanclerza Uniwersytetu Jagielloskiego z 1 wrzenia 2014 roku w sprawie: zakupu oraz dostawy papieru higienicznego i rczników papierowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagielloskiego (z wyśczeniem Collegium Medicum) pdf POBIERZ 63[kB]
dok_zolty Komunikat nr 22 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 czerwca 2013 roku w sprawie: œwiadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego pdf POBIERZ 390[kB]
dok Zestawienie Sprzętu Komputerowego pdf POBIERZ ZESTAWIENIE [0.83 MB]
dok_zolty ELEKTRONICZNA PLATFORMA KATALOGÓW PRODUKTÓW - EKATALOGI pdf POBIERZ 2.56[MB]


Komunikaty archiwalne: punkt Zobacz
Ogłoszenia archiwalne: punkt 2014 punkt 2013 punkt 2012 punkt 2011  punkt 2010  punkt 2009  punkt 2008  punkt 2007


Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: ul. Gołębia 6/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax +48 12 432 44 51

DZP UJ 2009
valid_html