Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania Informacja z dn. 28.12.2007

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


Kraków, dnia 28 grudnia 2007 r.

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy jednego zestawu komputerowego wraz z monitorem i urządzeniem UPS do obsługi kamery CCD oraz gromadzenia i redukcji danych obserwacyjnych dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego przy ul.Orlej 171 w Krakowie.

 

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania.

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy zobowiązany był do unieważnienia przedmiotowego postępowania, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Jednocześnie informujemy, iż zamawiający niezwłocznie ponowni ogłoszenia o wszczęciu kolejnego postępowania na niniejszy zakres przedmiotowy.

 

Z poważaniem,

 

Wojciech Kochan

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ