Strona główna DZP UJ > Komunikaty archiwalne


uj Komunikaty archiwalne uj


dok_zolty Komunikat nr 2 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 stycznia 2016 roku w sprawie: zakupu oraz dostawy akcesoriów do utrzymania czystości dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum). pdf POBIERZ [320kB]
dok_zolty Komunikat nr 1 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 stycznia 2016 roku w sprawie: zakupu oraz dostawy środków czystości dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum). pdf POBIERZ [330kB]
dok_zolty Komunikat nr 22 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 sierpnia 2015 roku w sprawie: realizacji zakupu wód mineralnych w butelkach typu PET dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego pdf POBIERZ [160kB]
dok_zolty Komunikat nr 4 Kanclerza UJ z 14 stycznia 2014 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy Collegium Medicum) pdf POBIERZ [156kB]
dok_zolty Komunikat nr 12 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 marca 2014 roku w sprawie: badań profilaktycznych pracowników pdf POBIERZ 540[kB]
dok_zolty Komunikat nr 29 Kanclerza Uniwersytetu Jagielloskiego z 1 wrzenia 2014 roku w sprawie: zakupu oraz dostawy papieru higienicznego i rczników papierowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagielloskiego (z wyśczeniem Collegium Medicum) pdf POBIERZ 63[kB]
dok_zolty Komunikat nr 32 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2015 roku w sprawie: zakupu oraz dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) pdf POBIERZ 880[kB]
dok_zolty Komunikat nr 34 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 paŸdziernika 2013 roku w sprawie: obsługi przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zleceniobiorców, obejmujścej w szczególnoœci rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych pdf POBIERZ 160[kB]
dok_zolty Komunikat nr 16 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: realizacji zakupu papieru do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego pdf POBIERZ 380[kB]
dok_zolty Komunikat nr 22 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 czerwca 2013 roku w sprawie: œwiadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego pdf POBIERZ 390[kB]
dok_zolty Komunikat nr 35 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 grudnia 2012 roku w sprawie realizacji zakupów materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego pdf POBIERZ [1024kB]
dok_zolty Komunikat nr 33 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2011 roku w sprawie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym pdf POBIERZ [172kB]
dok_zolty Komunikat nr 19 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lipca 2009 roku w sprawie zakupu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów pdf POBIERZ [200kB]
dok_zolty Komunikat nr 17 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lipca 2009 roku w sprawie zakupu oraz dostawy środków czystości dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego pdf POBIERZ [937kB]
pdf POBIERZ ZAŁĄCZNIK 1 [3,5MB]
pdf POBIERZ ZAŁĄCZNIK 2 [560kB]
dok_zolty Komunikat nr 16 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 lipca 2009 roku w sprawie: realizacji zakupów materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie od 3 lipca do 30 września 2009 roku pdf POBIERZ [97kB]
dok Komunikat nr 13 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 lipca 2009 roku w sprawie zapotrzebowania na papier do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2009/2010 pdf POBIERZ [34kB]
word POBIERZ ZAŁĄCZNIK [59kB]
dok Komunikat nr 8 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 maja 2009 roku w sprawie zapotrzebowania na materiały biurowe dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum) w roku 2009 pdf POBIERZ [84kB]
excel POBIERZ ZAŁĄCZNIK [83kB]
dok Komunikat nr 4 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2009 roku w sprawie: zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i faksów dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2009/2010 pdf POBIERZ [148kB]
word POBIERZ ZAŁĄCZNIK 1 [169kB]
word POBIERZ ZAŁĄCZNIK 2 [261kB]
word POBIERZ ZAŁĄCZNIK 3 [44kB]
word POBIERZ ZAŁĄCZNIK 4 [349kB]
dok Komunikat nr 36 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju z 7 listopada 2008 roku w sprawie: świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego drukarek i kserokopiarek oraz urządzeń fotokopiujących znajdujących się we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego dok ZOBACZ
excel POBIERZ ZAŁĄCZNIK 1 [38kB]
excel POBIERZ ZAŁĄCZNIK 2 [28kB]
dok Komunikat nr 31 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 września 2008 roku w sprawie: zakupu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, tj. tonerów, tuszy i taśm do drukarek, kserokopiarek i faksów dok ZOBACZ
excel POBIERZ [127kB]
dok Komunikat nr 30 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie realizacji zakupów papieru higienicznego i ręczników papierowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego dok ZOBACZ
pdf POBIERZ ZAŁĄCZNIK [162kB]
dok Komunikat nr 27 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie realizacji zakupów materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum) dok ZOBACZ
pdf POBIERZ ZAŁĄCZNIK [241kB]
dok Komunikat nr 25 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 czerwca 2008 roku w sprawie: zakupu oraz dostawy naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych w Krakowie dok ZOBACZ
dok Komunikat nr 22 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 maja 2008 roku w sprawie: zakupu papieru do drukarek i kserokopiarek dok ZOBACZ
pdf POBIERZ ZAŁĄCZNIK [140kB]
dok Komunikat nr 9 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju z 31 stycznia 2008 roku w sprawie w sprawie realizacji zakupów elementów sprzętu komputerowego
Zestawienie Sprzętu Komputerowego
pdf POBIERZ [83kB]
pdf POBIERZ ZESTAWIENIE [311kB]
dok Komunikat nr 6 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 stycznia 2008 roku w sprawie: zakupu środków czystości dok ZOBACZ
pdf POBIERZ ZAŁĄCZNIK 1 [213kB]
pdf POBIERZ ZAŁĄCZNIK 2 [111kB]
dok_zolty Komunikat nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2008 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych pdf POBIERZ [136kB]
dok_zolty Komunikat nr 22 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie wzorów postępowań o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro (netto)
Wzory w postaci dokumentów w formacie PDF oraz DOC
pdf POBIERZ [143kB]
pdf POBIERZ WZÓR [158kB]
word POBIERZ WZÓR [80kB]


Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03