Strona główna DZP UJ > KontaktJęzyk: pl en


uj Kontakt uj


Adres:Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
ul. Straszewskiego 25/2
31-113 Kraków
Numer telefonu:+48 12 663 39 03
+48 12 432 44 50
Faks:+48 12 663 39 14
E-mail:bzp@uj.edu.pl
Połączenia do pracowników:+48 12 663 + numer wewn.


pracownik tel. wewn. e-mail
Alicja Rajczyk
(Kierownik Działu)
10 68 alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Monika Poniewierska
(Z-ca Kierownika)
39 16 monika.poniewierska@uj.edu.pl
Olga Art-Janica
(sekretariat)
39 03 olga.art@uj.edu.pl
Magdalena Rupniewska 39 32 magdalena.rupniewska@uj.edu.pl
Barbara Kawula-Zalotyńska barbara.kawula@uj.edu.pl
Anna Janczura 39 05 anna.janczura@uj.edu.pl
Piotr Molczyk 39 02 piotr.molczyk@uj.edu.pl
Anna Łukasik-Socha 10 67 a.lukasik@uj.edu.pl
Anna Onderka 39 09 anna.onderka@uj.edu.pl
Miłosz Pietrzyk milosz.pietrzyk@uj.edu.pl
Jan Wojas 39 63 jan.wojas@uj.edu.pl
Jerzy Wordliczek 10 66 jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Artur Wyrwa 39 42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Agnieszka Zubel 39 15 agnieszka.zubel@uj.edu.pl
Karolina Gorczyca 39 12 kk.gorczyca@uj.edu.pl


Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03