Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o bieżących postępowaniach


uj Ogłoszenia o bieżących postępowaniach uj


 • Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy urzadzeń wielofunkcyjnych dla Działu Rekrutacji na Studia UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/414/2015
 • Ogłoszenie z dnia 24.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy cRZP/UJ/440,441/2015
 • Ogłoszenie z dnia 23.11.2015r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla potrzeb budowy Uczelnianego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UJ -Zespół boisk wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Kampusu - 600 lecia Odnowienia UJ, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/425/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 23.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/433/2015.
 •  Ogłoszenie z dnia 19.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli laboratoryjnych oraz biurowych, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/395/2015
 • Ogłoszenie z dnia 19.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Heirs to Forgotten Kindgdoms, autorstwa Gerard Russell, ISBN 978-0465030569, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/371/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 19.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej adiustację językowo-stylistyczną z opracowaniem ujednolicającym tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/426/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 18.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kompletnej powierzchniowej wanny (wagi) Langmuira wraz z oprzyrządowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. CRZP/UJ/416/2015
 • Ogłoszenie z dnia 18.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach piwnicy i części parteru, w budynku Collegium Kołłątaja UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/350/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 18.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/419,420/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Obserwatorim Astronomicznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/392/2015
 • Ogłoszenie z dnia 17.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski części książki pt.: Cairo. Histories of a City, autorstwa Nazar AlSayyad, ISBN 978-0-674-07245-9, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/372/2015.
 •  Ogłoszenie z dnia 16.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i zainstalowania przystawki kriogenicznej do dyfraktometru, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/424/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 13.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch automatów myjąco-dezynfekujących wraz z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/406/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej korektę językową tekstu obcojęzycznego oraz wysokospecjalistyczny kompleksowy skład i łamanie treści publikacji (tekstu i materiału graficznego - ilustracji, rycin, wykresów, map, tabel itp.) numerów czasopisma: Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (SLing), red. E. Mańczak-Wohlfeld, w rocznikach 2015 i 2016, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/417/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/418/2015
 • Ogłoszenie z dnia 11.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki lub czasopisma posiadających numer ISBN lub ISSN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/260/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 10 listopada 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i projektorów na potrzeby Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Prof.St.Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, CRZP/UJ/412,413/2015, 80.272.412,413.2015
 • Ogłoszenie z dnia 10.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Autism ... What Does It Mean to Me? A workbook for self-awareness and self-advocacy, with life lessons for young people on the autism spectrum. Structured teaching ideas for home and school, autorstwa Catherine Faherty, ISBN 9781935274919, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/394/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/397,398/2015
 • Ogłoszenie z dnia 09.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną obróbkę elektroniczną treści (tekstu i materiału graficznego) książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/373/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 05.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego z dwoma monitorami dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.Nr sprawy 80.272.324.2015 CRZP/UJ/324/2015
 • Ogłoszenie z dnia 5.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/409-411/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 04.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji, szkolenia i uruchomienia mikroskopu diagnostycznego z modułem konfokalnym oraz motoryzacją stolika do mikroskopu dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/404/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.R.Ingardena 3, 30-060 Kraków, CRZP/UJ/403/2015, 80.272.403.2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i zainstalowania przystawki kriogenicznej do dyfraktometru, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/407/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/367,385/2015, 80.272.367,385.2015
 • Ogłoszenie z dnia 02.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy automatu do barwienia preparatów dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. CRZP/UJ/396/2015
 • Ogłoszenie z dnia 02.11.2015r. o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na usługę utrzymania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP. Nr Sprawy: CRZP/UJ/405/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 31.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu foteli audytoryjnych, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/393/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.10.2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i podzespołów oraz elementów niskoprądowych, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/364/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 29.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych w Krakowie (oprócz jednostek Coll. Medicum) oraz odbioru od Zamawiającego kaset i pojemników po zużytych tonerach i tuszach. Nr sprawy 80.272.387.2015 CRZP/UJ/387/2015
 • Ogłoszenie z dnia 28.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/389/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 27.10.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług prenumeraty wraz z sukcesywną dostawą polskich czasopism w 2016 roku, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ, dla 64-ech jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych w Krakowie. CRZP/UJ/390/2015
 • Ogłoszenie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sieciowego serwera plików dla Sekcji Analiz Jakości Kształcenia UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/388/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 22.10.2015 r. o przetargu nieograniczonym na druk materiałów informacyjno-promocyjnych (publikacje, plakaty, materiały szkoleniowe, pendrivey, teczki, wachlarze) związanych z projektem pn.: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ oraz projektami graficznymi przekazywanymi wykonawcy, celem prawidłowej realizacji usługi, wraz z ich pakowaniem oraz dostawą do siedziby jednostki organizacyjnej zamawiającego lub wskazanych przez niego instytucji i innymi usługami, Znak sprawy 80.272.391.2015 (Nr CRZP/UJ/391/2015)
 •  Ogłoszenie z dnia 22.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i zainstalowania przystawki kriogenicznej do dyfraktometru, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/370/2015
 • Ogłoszenie z dnia 21października 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 40 sztuk zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (30-059) przy al. Mickiewicza 22., CRZP/UJ/386/2015, 80.272.386.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych w Krakowie (oprócz jednostek Coll. Medicum) oraz odbioru od Zamawiającego kaset i pojemników po zużytych tonerach i tuszach. Nr sprawy: 80.272.387.2015 CRZP/UJ/387/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej korektę językową tekstu obcojęzycznego oraz wysokospecjalistyczny kompleksowy skład i łamanie treści publikacji (tekstu i materiału graficznego - ilustracji, rycin, wykresów, map, tabel itp.) numerów czasopisma: Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (SLing), red. E. Mańczak-Wohlfeld, w rocznikach 2015 i 2016, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/334/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 20.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na uszczelnieniu przecieków w obrębie kondygnacji piwnicznej budynku WMiI UJ, przy ul. Łojasiewicza 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/368/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 20.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sześciu komór do hodowli roślin w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/379/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 20.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch fantomów do pomiaru jakości sygnału rezonansu magnetycznego, dla Ośrodka Neurobiologii MCB UJ, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/383/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 20.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu okulograficznego, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/384/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu obuocznego pomiaru ruchów wergencji, w ramach projektu UE MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/378/2015
 • Ogłoszenie z dnia 19.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną korektę tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/259/2015.
 •  Ogłoszenie z dnia 17.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu konfokalnego do mikroskopu wraz z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/360/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.10.2015r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy dwóch publikacji autorstwa Stanisław Konturka pt. Neurofizjologia (ISBN: 978-83-233-1423-3) oraz pt. Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne (ISBN: 978-83-233-1219-2), wraz z dostawą, dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/382/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy elementów do rozbudowy mikroskopu fluorescencyjnego Axio Observer firmy Carl Zeiss dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/381/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji, szkolenia i uruchomienia wielodetekcyjnego czytnika wysokiej czułości dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/380/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 12.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń, akcesoriów, elementów komputerowych oraz oprogramowania do funkcjonującej obecnie infrastruktury informatycznej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/355/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.10.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ Krakowie. CRZP/UJ/374-377/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej adiustację językowo-stylistyczną z opracowaniem ujednolicającym tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/258/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 9 października 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/367/2015, 80.272.367.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy broszury informacyjnej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ na rok 2016, wraz z dostawą, dla Wydawnictwa UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/332/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy 2 (dwóch) sztuk projektorów dla Wydziału Zarzadzania i Komunikacji Społecznej UJ.Nr sprawy CRZP/UJ/357/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka niemieckiego na język polski książki pt. Gebrauchsanweisung für Berlin, autorstwa Jakob Hein, ISBN 978-3-492-27661-0, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/333/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 07.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych w budynku mieszkalno-biurowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonym przy ul. Michałowskiego 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2015
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 07.10.2015 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby organizacji konferencji upowszechniających pt. " Czy szkoła może być lepsza ", w Krakowie, w dn. 28 - 29 października 2015r., w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00). Nr sprawy CRZP/UJ/366/2014 80.272.366.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.10.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przedłużenia wsparcia technicznego (asysty technicznej) na macierz VNX5100 oraz serwer HP dla potrzeb Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy CRZP/UJ/359/2015
 • Ogłoszenie przekazane dnia 06.10.2015 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na jest wyłonienie wykonawcy realizującego usługę hotelową wraz ze śniadaniem oraz transport uczestników pomiędzy hotelem a kampusem Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby organizacji konferencji upowszechniających pt. " Czy w tym roku szkoła będzie lepsza ", w Krakowie, w dn. 28 - 29 października 2015r., w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00). Znak sprawy 80.272.365.2015 (Nr CRZP/UJ/365/2015)
 •  Ogłoszenie z dnia 06.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu laserowego analizatora śladowych komponentów gazowych z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/349/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 6 października 2015 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Prof.St.Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/356/2015, 80.356.2015
 • Ogłoszenie z dnia 06.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i wymiany uszkodzonych podzespołów w urządzeniach UPS w budynkach UJ w Krakowie. nr sprawy Nr sprawy: CRZP/UJ/322/2015 80.272.322.2015
 • Ogłoszenie z dnia 06.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/361,362/2015 80.272.361,362.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji, szkolenia i uruchomienia mikroskopu FTIR dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/341/2015)
 •  Ogłoszenie z dnia 02.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum). Nr sprawy: CRZP/UJ/328/2015, 80.272.328.2015.
 • Ogłoszenie z dnia 1.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/338,339/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/331 i 348/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 01.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego z dwoma monitorami oraz drukarki 3D i skanera dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków. Nr sprawy 80.272.324-325.2015 CRZP/UJ/324-325/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.10.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy doposażenia mikroskopu WITec dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/354/2015
 • Ogłoszenie z dnia 01.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu 4 szt. wyłączników w rozdzielni niskiego napięcia stacji transformatorowej przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/353/2015 80.272.353.2015
 • Ogłoszenie z dnia 30.09.2015 o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych w Krakowie (oprócz jednostek Coll. Medicum) oraz odbioru od Zamawiającego kaset i pojemników po zużytych tonerach i tuszach. Nr sprawy 80. 272.247.2015 CRZP/UJ/247/2015
 • Ogłoszenie z dnia 30 września 2015 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, al.Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, CRZP/UJ/342/2015, 80.272.342.2015
 •  Ogłoszenie z dnia 30.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fluorymetru z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/352/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłosznie z dnia 29.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy analizatora cząstek i potencjału zeta, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/300/2015
 • Ogłoszenie z dnia 29.09.2015r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest zakup, dostawa, filtrów kieszeniowych, kasetowych, kasetowych plisowanych zamontowanych w centralach wentylacyjnych ,kasetowych płaskich zamontowanych w klimakonwektorach oraz zakup, dostawa, wymiana, utylizacja: filtrów HEPA zamontowanych w komorach filtracyjnych typu KFA i nawiewnikach z filtrem absolutnym w pomieszczeniach czystych oraz laboratoryjnych o zagrożeniu biologiczny BSL-3, w budynkach Kampusu 600-leecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/306/2015 80.272.306.2015
 • Ogłoszenie z dnia 29.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy gazu ziemnego, obejmującej sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w pozostałych miejscowościach woj. Małopolskiego i woj. Śląskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/317/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.09.2015 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu wyposażenia związanego z systemem RFID UHF wypożyczeń i zwrotów książek, dla biblioteki Wydziału Chemii UJ w Krakowie Nr sprawy: CRZP/UJ/335/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.09.2015 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu chromatografii niskociśnieniowej wraz z wyposażeniem, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie Nr sprawy: CRZP/UJ/346/2015.
 •  Ogłoszenie z dnia 28.09.2015r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest druk materiałów informacyjno-promocyjnych (publikacje, plakaty, materiały szkoleniowe) związanych z projektem pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół placówek, zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej SIWZ oraz projektami graficznymi przekazywanymi wykonawcy, celem prawidłowej realizacji usługi, wraz z ich dostawą do siedziby jednostki organizacyjnej zamawiającego. Znak sprawy 80.272.345.2015 Nr CRZP/UJ/345/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 26.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu, urządzeń, elementów i akcesoriów oraz wyposażenia laboratoryjnego, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/320/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.09.2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, realizowanych całodobowo i we wszystkie dni tygodnia, dla obiektu Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego „SOLARIS”, położonego przy ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie wraz z przyległym terenem, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. – o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 145, poz. 1221, z późn. zm.). Nr. sprawy CRZP/UJ/340/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gości i zleceniobiorców, obejmująca w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych (linie regularne i tanie), kolejowych i autokarowych w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Nr sprawy CRZP/UJ/343/2015
 • Ogłoszenie z dnia 23.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/336,337/2015 80.272.336,337.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy dwóch publikacji autorstwa Stanisław Konturka pt. Neurofizjologia (ISBN: 978-83-233-1423-3) oraz pt. Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne (ISBN: 978-83-233-1219-2), wraz z dostawą, dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/330/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 22.09.2015r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na yłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, przy wykonaniu robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb Wydziału Chemii, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/303/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem windy, w budynku UJ, przy ul. Grodzkiej 64 w Krakowie. Znak: 80.272.286.2015, Nr sprawy: CRZP/UJ/286/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/329/2015
 •  Ogłosznie z dnia 19.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu aparatu do termoforezy z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/305/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcyw zakresie dostawy licencji rocznej na oprogramowanie SAS dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/326/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dla realizacji nowego zakresu robót budowlanych i instalacyjnych, w budowanym obiekcie Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/304 /2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcyw zakresie dostawy nanoźródła do spektrometru mas QTRAP 5500 dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/321/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 16.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora (1 szt) dla potrzeb Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 13, 31-007 Kraków. Nr sprawy 80.272.292.2015 CRZP/UJ/292/2015
 • Ogłoszenie z dnia 16.09.2015r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, przy wykonaniu robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb Wydziału Chemii, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/303/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy analizatora do pomiaru aktywności mitochondriów komórkowych dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/323/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 16.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót związanych z modernizacją instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku WZiKS UJ, przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/262/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/241/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy termocyklera Real Time PCR,, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/297/2015
 • Ogłoszenie z dnia 10.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Nr sprawy 80.272.234.2015 CRZp/UJ/234/2015
 • Ogłoszenie z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/310/2015
 • Ogłoszenie z dnia 10.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/315/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy notebooka dla Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/318/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 09 września 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki. Nr sprawy CRZP/UJ/267-269/2015 (postępowanie powtórzone w cz. 1 i 2)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/279/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu odwróconego mikroskopu badawczego z wyposażeniem, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/283/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 8.09.2015 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmujacej pisemne prace tłumaczeniowe z jezyka niemieckiego na język polski ksiażki pt. Inside IS-10 Tage im Islamischen Staat autorstwa Jurgen Todenhofer, ISBN 978-03-570-10276-3, liczacej 286 stron, wraz z tłumaczeniem tekstu na dwóch mapach, na obwolucie ksiązki oraz podpisów pod 48 zdjęciami, wraz z przeniesieniem całosci majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/256/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 08.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych) na potrzeby organizowanych w Krakowie, w dniach 28-30 września 2015 r., regionalnych spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla dyrektorów szkół, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) oraz usług cateringowych (CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), w ramach projektu pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), Znak sprawy 80.272.316.2015 (Nr CRZP/UJ/316/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ do obsługi administracyjnej Programu Erasmus +. Nr sprawy CRZP/UJ/301/2015
 • Ogłoszenie z dnia 04.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, realizowanych całodobowo i we wszystkie dni tygodnia, dla obiektu Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego „SOLARIS”, położonego przy ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/309/2015
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 04.09.2015 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest jest wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanego w Krynicy Zdrój spotkania zespołu projektu podsumowującego III etap pracy programu, zgodnie z załączonym harmonogramem do SIWZ, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00). Znak sprawy 80.272.313.2015 (Nr CRZP/UJ/313/2015)
 • Ogloszenie z dnia 04.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy doposażenia mikroskopu WITec dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/298/2015 (postępowanie powtórzone)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pt. DIGESTA IVSTINIANI. Digesta justyniańskie. Tekst i przekład, t. V i VI dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach ministerialnego programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ( Nr postępowania: CRZP/UJ/314/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 02.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów ochronnych na negatywy szklane w ramach projektu „Kompleksowe badania najstarszych kolekcji fotograficznych ze zbiorów Muzeum UJ” K/PMI/000168 dla potrzeb Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 15. Nr sprawy 80.272.214.2015 CRZP/UJ/214/2015
 • Ogłoszenie z dnia 2 września 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Prof.St.Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/311/2015, 80.272.311.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji, szkolenia i uruchomienia monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/308/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 01.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy rzutników (2 szt) dla potrzeb Instytutu Historii UJ Znak sprawy 80.272.292.2015 CRZp/UJ/292/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu komór laminarnych do pracy z patogenami klasy III bezpieczeństwa biologicznego z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/307/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 31.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektorów dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/294/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 31.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/293/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.08.2015 ro. o przetargu neiograniczonym na obsługę na rok umowy Microsoft Academic Select Plus dla Uniwersytetu Jagiellońskiego na zakup oprogramowania firmy Microsoft. (Nr postępowania: CRZP/UJ/290/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 27.08.2015r. o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż ośmiu wentylatorów w dwóch chłodnicach roztworu glikolu etylowego 35% firmy LUVE CONTARDO, model: EHLD1F 1257 E 10VENT(2x5), zlokalizowanych na dachu budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9. Nr sprawy: CRZP/UJ/295/2015 (80.272.295.2015)
 • Ogłoszenie z dnia 27 sierpnia 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i konfiguracją systemu multimedialnego w salach wykładowych Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-044) ul. Grodzka 52 wraz ze szkoleniem personelu, CRZP/UJ/291/2015,80.272.291.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.08.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy doposażenia mikroskopu WITec dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/298/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów ochronnych na negatywy szklane w ramach projektu „Kompleksowe badania najstarszych kolekcji fotograficznych ze zbiorów Muzeum UJ” K/PMI/000168 dla potrzeb Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 15. Nr sprawy 80.272.214.2015 CRZP/UJ/214/2015
 • Ogłoszenie z dnia 25.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy 80.272.244-245.2015 CRZP/UJ/244-245/2015
 • Ogłoszenie z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/267-269/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu automatycznego systemu do izolacji materiału genetycznego i białek metodą kolumienkową z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/299/2015
 • Ogłoszenie z dnia 24.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz multimedialnego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7. Znak sprawy 80.272.275.2015 (Nr CRZP/UJ/275/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 24.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy komputerów przenośnych, tabletu oraz rzutnika dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Nr sprawy 80.272.234.2015 CRZP/UJ/234/2015
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 24.08.2015 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie i Warszawie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla Zespołu projektu w ramach podsumowania szkoleń z zakresu modułu – „Analiza danych”, na potrzeby projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.01.02-00-001/11-01). Znak sprawy 80.272.231.2015 (Nr CRZP/UJ/231/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji specjalistycznego skanera dziełowego w formacie A2 dla Biblioteki Jagiellońskiej, położonej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/233/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych dla Jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/296/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. This Is Your Brain on Music. The Science of a Human Obsession, autorstwa Daniel J. Levitin, ISBN 978-0-452-28852-2, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/276/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 18.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy czterech przełączników FC dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/252/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 18.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera wraz z podłączonymi zasobami dyskowymi (macierzami) dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/251/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 18.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przedłużenia asysty technicznej na sprzęt i oprogramowanie firmy Oracle dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/237/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mikroskopu konfokalnego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/255/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej kompleksowy skład i łamanie treści (tekstu i materiału graficznego) wraz z przygotowaniem pliku do druku, książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/257/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu rejestracji obrazu żeli agarozowych z opcją chemiluminescencji, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/172/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fluorymetru z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/261/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 15.08.2015r. o przetargu nieogranicznym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu foteli audytoryjnych, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/273/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 13.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń w ramach wyposażenia sal multimedialnych w Instytucie Filozofii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/287/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 13 sierpnia 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/271/2015, 80.272.271.2015
 • Ogłoszenie z dnia 13 sierpnia 2015 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Prof.St.Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/278/2015, 80.272.278.2015
 • Ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul.Prof.St. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/216/2015 , 80.272.216.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu regałów przesuwnych, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/272/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.08.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz multimedialnego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-501, przy ul. Kopernika 27, Znak sprawy 80.272.274.2015 (Nr CRZP/UJ/274/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 11 sierpnia 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektora na potrzeby Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Batorego 12, CRZP/UJ/242/2015, 80.272.242.2015
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 11.08.2015 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych) na potrzeby organizowanych w trzech miastach Polski, w dniach 17-29 września 2015 r., spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla dyrektorów szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli (CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) oraz usług cateringowych (CZĘŚĆ II-IV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), Znak sprawy 80.272.277.2015 (Nr CRZP/UJ/277/2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie aktualizacji licencji oprogramowania Trados Studio, dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/284/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 10.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/263,264/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.08.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy aparatury do Western Blot w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/281/2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.08.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy zamrażarki w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/282/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/240,266/2015
 • Ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. R.Ingardena 3, CRZP/UJ/265/2015, 80.272.265.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.08.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dysków oraz zestawu komputerowego dla potrzeb Instytutu Obserwatorium Astronomiczne w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/285/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.08.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze, taśmy) do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych w Krakowie (oprócz jednostek Coll. Medicum) oraz odbioru od Zamawiającego kaset i pojemników po zużytych tonerach i tuszach (CRZP/UJ/247/2015).
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.08.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 190 sztuk komputerów oraz urządzeń sieciowych dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy CRZP/UJ/192-193/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 03.08.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy tłumaczeń pisemnych - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - dotyczących raportów i opracowań publikacji międzynarodowych niezbędnych do wypracowania nowych rozwiązań w zakresie kształcenia i doskonalenia dyrektorów, na potrzeby projektu pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), Znak sprawy 80.272.232.2015 (Nr CRZP/UJ/232/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 31.07.2015r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, przy realizacji na prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb WPiA UJ, zlokalizowanego przy ul. Krupniczej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/194 /2015.
 • Ogłoszenie z dnia 31.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń w ramach wyposażenia sali multimedialnej w Instytucie Fizyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/235/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/218/2015 (pow.)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/239/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 29.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/211/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną korektę tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/270/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 28 lipca 2015 r. o przetargu nieograniczonym w sprawie wyłonienienia Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 25 zestawów komputerowych dla pracowni komputerowej Instytutu Pedagogiki Wydziału Filozoficznego UJ, położonego w Krakowie, przy ul. Batorego 12, kod: 31-135 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/254/2015
 • Ogłoszenie z dnia 27.07.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kontrolera sieci bezprzewodowej (1 szt.) oraz wewnętrznych punktów dostępowych Wi-Fi (40 szt.) zgodnych z obecnie używaną technologią, dla jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego, tj. Działu Infrastruktury Sieciowej UJ, zlokalizowanej przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/250/2015 Znak: 80.272.250.2015
 • Ogłoszenie z dnia 27.07.2015r. o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa (w tym transport na miejsce docelowe), montaż, uruchomienie, gwarancja i pełny koszt obsługi kwartalnej w okresie objętym gwarancją urządzenia klimatyzacji precyzyjnej przeznaczonego dla serwerowni Uniwersytetu Jagiellońskiego w lokalizacji przy ulicy Reymonta 4 w Krakowie, zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku A do SIWZ. Nr Nr sprawy: CRZP/UJ/249/2015 80.272.249.2015
 • Ogłoszenie z dnia 27.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kart do przełączników sieciowych Black Diamond 8900 oraz dostawy przełącznika sieciowego, dla jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego, tj. Działu Infrastruktury Sieciowej UJ, zlokalizowanej przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/248/2015 Znak: 80.272.248.2015
 • Ogłoszenie z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/223,224,253/2015
 • Ogłoszenie z dnia 22.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. 1001 Great Ideas for teaching and raising children with autism or aspergers, revised and expanded 2nd edition, autorstwa Ellen Notbohm oraz Veronica Zysk, ISBN 978-1-935274-06-3, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/230/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. DBT Skills Training Handouts and Worksheets. Second Edition, autorstwa Marsha M. Linehan, ISBN 978-1-57230-781-0, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/228/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Muzeum UJ Coll. Maius. Nr sprawy 80.272.215.2015 CRZP/UJ/215/2015
 • Ogłoszenie z dnia 21.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie publikacji/wydania i rozpowszechniania 1 tytułu dla Wydziału Historycznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/229/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Mastering the Art of Soviet Cooking. A Memoir of Food and Longing, autorstwa Anya von Bremzen, ISBN 978-0-307-88681-1, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/225/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej. Nr sprawy CRZP/UJ/167/2015 (postępowanie powtórzonie powtórzone)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.07.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego z monitorem dla potrzeb Wydziału Chemii UJ w Krakowie. CRZP/UJ/208/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej kompleksowy skład i łamanie treści (tekstu i materiału graficznego) wraz z przygotowaniem pliku do druku, książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/166/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 15.07.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy projektora multimedialnego dla Instytutu Filozofii UJ. r sprawy 80.272.200.2015 CRZP/UJ/200/2015
 • Ogłoszenie z dnia 15.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli laboratoryjnych wraz z wyposażeniem, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/130/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 14.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/212/2015.
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 13.07.2015r do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń doskonalących z zakresu ewaluacji zewnętrznej dla wizytatorów ds. ewaluacji w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.01.02-00-001/11-01. Znak sprawy 80.272.226.2015 (Nr CRZP/UJ/226/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 13.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy naturalnej wody źródlanej w butlach o poj. 15 – 20 litrów wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum) zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy 80.272.190.2015 CRZP/UJ/190/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy modułu wzmacniaczy EEG, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/171/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jagiellońskiego Centrum Językowego. Nr sprawy CRZP/UJ/217/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych w budynku Domu Studenckiego UJ, przy ul.Śliskiej 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/220/2015.
 •  Ogłoszenie z dnia 10.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu aparaturowego do analizy białek komórkowych, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/149/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 9.07.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/218/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług druku, oprawy oraz dostawy zeszytów czasopisma Acta Physica Polonica B dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/170/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w budynku Collegium Kołłątaja UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/203/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 08.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/219/2015 80.272.219.2015
 • Ogłoszenie z dnia 07.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych dla Jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/202/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 7.07.2015 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie wyłonienia Wykonawcy kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników kongresu ISFG 2015 odbywającego się w dniach 31.08-5.09.2015 r. w Krakowie, w salach audytoryjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi zawartymi w treści załącznika A do niniejszej SIWZ. Znak sprawy 80.272.210.2015 (Nr CRZP/UJ/210/2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń sieciowych oraz oprogramowania w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/221/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2015r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, przy realizacji na prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb WPiA UJ, zlokalizowanego przy ul. Krupniczej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/194/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2015r. o przetargu niegraniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego dla potrzeb Instytutu Filozofii UJ w Krakowie. Nr sprawy 80.272.200.2015 CRZP/UJ/200/2015
 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy wód mineralnych w butelkach typu PET dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oprócz jednostek Collegium Medicum. Nr sprawy 80.272.189.2015 CRZP/UJ/189/2015
 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną korektę tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/204/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia do rozkładu ruchu i ochrony aplikacji webowych (loadbalancer), dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/206/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mikroskopu fluorescencyjnego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/195/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 03.07.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru (wraz z załadunkiem) i transportu odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1923 ze zm.) z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujących się na terenie Miasta Krakowa, wymienionych w Załączniku A do SIWZ (z wyłączeniem Collegium Medicum) oraz ich przygotowania do ponownego użycia, recyklingu, innego sposobu odzysku albo unieszkodliwienia zgodnie z zachowaniem wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze. zm.) dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Krakowa, Nr sprawy: CRZP/UJ/56/2015 (ponownie powt.), 80.272.56.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.07.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. CRZP/UJ/207/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług serwisu rezonansu, w siedzibie MCB UJ, zlokalizowanej przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/191/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 01.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/197,198,199/2015 80.272.197,198,199.2015
 • Ogłoszenie z dnia 1 lipca 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiornika dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego CRZP/UJ/178/2015, 80.272.178.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy lasera zielono-żółtego i lasera czerwonego do rozbudowy cytometru LSR II dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/209/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 30.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów z oprzyrządowaniem w ramach projektu Maestro UMO-2012/06/A/ST2/00389 dla Instytutu Fizyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/205/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 29.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie wyłonienia Wykonawcy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej. Nr sprawy CRZP/UJ/167/2015 r. Kraków: Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla administracji ogólnouczelnianej. Nr sprawy CRZP/UJ/167/2015 .(postępowanie powtórzone w częściach 1-3 i 5)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu, urządzeń, elementów i akcesoriów oraz wyposażenia laboratoryjnego, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/173/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul.Prof.St.Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/196/UJ/2015, 80.272.196.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy wód mineralnych w butelkach typu PET dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych w Krakowie oprócz jednostek Collegium Medicum. Nr sprawy 80.272.189.2015 CRZP/UJ/189/2015
 • Ogłoszenie z dnia 24.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skanera dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/181/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 23.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/183/2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. (Nr postępowania: CRZP/UJ/187/2015)
 •  Ogłoszenie (2015/S 118-214944) z dnia 20.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gości i zleceniobiorców w okresie dwóch lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej - Znak sprawy 80.272.70.2015 (Nr CRZP/UJ/70/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 19 czerwca 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera obliczeniowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/177/2015, 80.272.177.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji specjalistycznego skanera kołyskowego do digitalizacji zbiorów specjalnych, w tym głęboko zszytych czasopism starodrucznych o ograniczonym kącie otwarcia, wraz z zestawem komputerowym oraz niezbędnym oprogramowaniem, dla Biblioteki Jagiellońskiej, położonej w Krakowie, w ramach projektu: Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiej. Etap 2, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 6 - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nr sprawy: CRZP/UJ/174/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 19 czerwca 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiornika dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego CRZP/UJ/178/2015, 80.272.178.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Motivational Interviewing in the Treatment of Anxiety, autorstwa Henny A. Westra, ISBN 978-1-4625-0481-7, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/188/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 17.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót dotyczących zakończenia wymiany posadzki w podcieniach Dziedzińca Arkadowego budynku Collegium Maius UJ, przy ul. Jagiellońskiej 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/125/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 16.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/179,180/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy autoklawu w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/186/2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia do generowania plazmy atmosferycznej wraz z wyposażeniem w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/184/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy stacji naukowo-badawczej LOFAR wraz z budową zjazdu z drogi gminnej, zalicznikową linią zasilającą, ogrodzeniem, kontenerem, przyłączem światłowodu na działkach nr 181 i 179/2 obr. Łazy gmina Rzezawa, dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/158/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy materiałów informacyjnych i dydaktycznych wraz z dostawą dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/176/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej adiustację językowo-stylistyczną z opracowaniem ujednolicającym tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/185/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Practicing Psychodynamic Therapy. A Casebook, autorstwa Richard F. Summers, Jacques P. Barber, ISBN 978-1-4625-1718-3, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/165/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 11.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 12 000 (dwunastu tysięcy) sztuk blankietów elektronicznych legitymacji studenckich oraz 800 (osimiuset) sztuk blankietów elektronicznych legitymacji dla doktorantów. Nr sprawy CRZP/UJ/153/2015 (postępowanie powtórzone)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcyw zakresie dostawy serwera obliczeniowego, zestawów komputerowych z monitorem, komputerów przenośnych oraz dysku przenośnego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ w Krakowie.(Nr sprawy CRZP/UJ/169/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru (wraz z załadunkiem) i transportu odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1923 ze zm.) z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujących się na terenie Miasta Krakowa, wymienionych w Załączniku A do SIWZ (z wyłączeniem Collegium Medicum) oraz ich przygotowania do ponownego użycia, recyklingu, innego sposobu odzysku albo unieszkodliwienia zgodnie z zachowaniem wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze. zm.) dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Krakowa, Nr sprawy: CRZP/UJ/56/2015, 80.272.56.2015
 • Ogłoszenie z dnia 10.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi konfekcjonowania przesyłek do 350 gram dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/168/2015
 • Ogłoszenie z dnia 09.06.2015r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż, uruchomienie klimakonwektorów i sterowników łącznie z instalacjami: chłodniczą (glikol ERGOLID A), odprowadzenia skroplin, zasilania w energię elektryczną, instalacją do podłączenia sterowników w pomieszczeniach budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/175/2015 80.272.175.2015
 • Ogłoszenie z dnia 09.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług gastronomicznych świadczonych na potrzeby uczestników letnich kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ oraz Obozu dla Młodzieży, w okresie od dnia 3 lipca - do dnia 14 sierpnia 2015 r, Znak sprawy 80.272.126.2015 (Nr CRZP/UJ/126/2015)
 •  Ogłoszenie z dnia 08.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym, zawartym w załączniku A do SIWZ, Znak sprawy 80.272.159.2015 (Nr CRZP/UJ/159/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 05.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla administracji ogólnouczelnianej UJ.Nr sprawy: CRZP/UJ/167/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 5 czerwca 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/133/2015, 80.272.133.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski części książki pt.: Cairo. Histories of a City, autorstwa Nazar AlSayyad, ISBN 978-0-674-07245-9, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/163/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka niemieckiego na język polski książki pt. Die Adria. Wiederentdeckung eines Sehnsuchtsortes, autorstwa Uwe Rada, ISBN 978-3-570-55222-3, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/164/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną obróbkę elektroniczną treści (tekstu i materiału graficznego) książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/157/2015.
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 02.06.2015 r. do Dziennika Urzędowego Unii Eurpejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych) na potrzeby organizowanych w trzech miastach Polski, w dniach 25 czerwca – 1 lipca 2015 r., spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla dyrektorów szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli (CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) oraz usług cateringowych (CZĘŚĆ II-IV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), Znak sprawy 80.272.154.2015 (Nr CRZP/UJ/154/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z nadbudową istniejącego szybu dźwigu osobowo-towarowego w budynku IZ UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/156/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 29.05.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 12 000 (dwunastu tysięcy) sztuk blankietów elektronicznych legitymacji studenckich oraz 800 (osimiuset) sztuk blankietów elektronicznych legitymacji dla doktorantów. Nr sprawy CRZP/UJ/153/2015
 • Ogłoszenie z dnia 29.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/161,162/2015 80.272.161,162.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Cumin, Camels, and Caravans. A Spice Odyssey, autorstwa Gary Paul Nabhan, ISBN 978- 0-520- 26720- 6, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/160/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji remontu konserwatorskiego elewacji budynku Collegium Maius UJ, przy ul. Św. Anny w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/119/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 28.05.2015 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników III Kongresu Politologii odbywającego się w dniach 22-24.09.2015 r., w Krakowie, w salach audytoryjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi zawartymi w treści załącznika A do SIWZ, Znak sprawy 80.272.122.2015 (Nr CRZP/UJ/122/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz sadzenia drzew, częściowo w mocowaniu podziemnym, wraz z ich pielęgnacją, na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/134/2015. Znak: 80.272.134.2015.
 • Ogłoszenie z dnia 20 maja 2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 komputerów typu Ai0 dla Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ w Krakowie "Instytut Konfucjusza w Krakowie". Nr sprawy CRZP/UJ/151/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Motivational Interviewing in the Treatment of Anxiety, autorstwa Henny A. Westra, ISBN 978-1-4625-0481-7, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/148/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji specjalistycznego skanera kołyskowego do digitalizacji zbiorów specjalnych, w tym głęboko zszytych czasopism starodrucznych o ograniczonym kącie otwarcia, wraz z zestawem komputerowym oraz niezbędnym oprogramowaniem, dla Biblioteki Jagiellońskiej, w ramach projektu: Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiej. Etap 2, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 6 - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nr sprawy: CRZP/UJ/155/2015.
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 19.05.2015 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń doskonalących z zakresu ewaluacji zewnętrznej dla wizytatorów ds. ewaluacji w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.01.02-00-001/11-01), Znak sprawy 80.272.132.2015 (Nr CRZP/UJ/132/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zrealizowania usługi polegającej na wykonaniu papieru z zabezpieczeniami oraz wykonaniu i dostawie druków dyplomów ukończenia studiów wyższych, świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z jednostkami Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Nr sprawy CRZP/UJ/150/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach budynku IGiGP UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, dla WBiNoZ UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/91/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w obiekcie szklarni /Holenderka/, związanych z przebudową warstw posadzki oraz fragmentów ścian zewnętrznych, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/121i127/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej adiustację językowo-stylistyczną z opracowaniem ujednolicającym tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/147/2015. Znak: 80.272.147.2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzeń siłowi zewnętrznej na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/146/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 15 maja 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru (wraz z załadunkiem) i transportu odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1923 ze zm.) z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujących się na terenie Miasta Krakowa, wymienionych w Załączniku A do SIWZ (z wyłączeniem Collegium Medicum) oraz ich przygotowania do ponownego użycia, recyklingu, innego sposobu odzysku albo unieszkodliwienia zgodnie z zachowaniem wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze. zm.) dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Krakowa, Nr sprawy: CRZP/UJ/56/2015, 80.272.56.2015
 • Ogłoszenie z dnia 14.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/139-145/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.05.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 projektorów multimedialnych dla Instytutu Pedagogiki UJ w Krakowie. CRZP/UJ/138/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 13.05.2015r. o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostaw uzupełniających w zakresie okablowania tzw. systemu timingu oraz modyfikacji systemu PLC w synchrotronie SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS SOLARIS w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/118/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Historii UJ w Krakowie. (CRZP/UJ/116/2015 powt.)
 • Ogłoszenie z dnia 12.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/128/2015.
 •  Ogłoszenie z dnia 12.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie, dostawę i montaż gablot wystawienniczych z oświetleniem oraz systemów do wieszania posterów, antyram oraz obrazów na wystawę Ewolucja Ziemi i życia zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną - załącznik A (dotyczy tylko części 1 przedmiotu zamówienia), w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/129/2015 80.272.129.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. DBT Skills Trainging. Manual, autorstwa Marsha M. Linehan, (ISBN 978-1462516995), liczącej 504 strony (około 47 arkuszy wydawniczych) wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/106/2015. Znak: 80.272.106.2015.
 •  Ogłoszenie z dnia 11.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci mieszadeł magnetycznych wraz z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/131/2015 80.272.131.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.05.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy rzutników multimedialnych oraz sprzętu komputerowego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w Krakowie. CRZP/UJ/135-137/2015
 • Ogłoszenie z dnia 08.05.2015r. o przetargu nieograniczonym w zakresie zakupu i dostawy 10 sztuk zestawów komputerowcyh z monitorami dla potrzeb Biblioteki Nauk Przyrodniczych UJ Nr sprawy 80.272.113.2015 CRZP/UJ/113/2015
 • Ogłoszenie z dnia 8 maja 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/133/2015, 80.272.133.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac konserwatorskich zewnętrznej stolarki okiennej w budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/107/2015
 • Ogłoszenie z dnia 06.05.2015 r. przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla administracji ogólnouczelnianej UJ. Nr CRZP/UJ/114/2015
 • Ogłoszenie z dnia 05.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonwcy w zakresie wykonania usługi pralniczej dla potrzeb Bursy Jagiellońskiej przy ul. Śliskiej 14 oraz domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kamionki 11 i 11a wraz z usługą odbioru i dostawy asortymentu przeznaczonego do prania do magazynów mieszczących się przy ul. Śliskiej 14 oraz ul. Kamionka 11.Nr sprawy 80.272.93.2015 CRZP/UJ/93/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania oraz wyposażenia dla obiektu dydaktycznego, dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/110/2015
 • Ogłoszenie z dnia 5 maja 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul.prof.St. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/115/2015, 80.272.115.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót dotyczących kontynuacji konserwatorskiego remontu elewacji budynku Collegium Broscianum UJ, przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/120/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług hotelowych na potrzeby organizowanego w Krakowie 1st World Congress of Neural Monitoring in Thyroid and Parathyroid Surgery. (Nr CRZP/UJ/90/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w budynku dawnego Arsenału, przy ul. Grodzkiej 64 w Krakowie, dla WP UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/27/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 30.04.2015r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostaw uzupełniających w zakresie okablowania tzw. systemu timingu oraz modyfikacji systemu PLC w synchrotronie SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS SOLARIS w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/118/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej prace korektorskie tekstów książek i czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zlecone przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/105/2015.
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 28.04.2015 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Opolu, Katowicach, Rzeszowie i Łodzi, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, seminariów upowszechniających rezultaty projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.01.02-00-001/11-01), Znak sprawy 80.272.117.2015 (nr CRZP/UJ/117/2015)
 •  Ogłoszenie z dnia 27.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy komory hipoksyjnej w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/123/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/112/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 27.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/95/2015)
 •   Ogłoszenie przekazane dnia 23.04.2015r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanego w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, spotkania przedstawicieli wizytatorów ds. ewaluacji tzw. łączników regionalnych oraz spotkań dyrektorów wydziałów, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.01.02-00-001/11-01). Nr sprawy 80.272.124.2015 CRZP/UJ/124/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie prac dotyczących wymiany zewnętrznej stolarki okiennej, w budynku Biblioteki Jagiellońskiej UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/96/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego UJ w Krakowie. CRZP/UJ/116/2015 (80.272.116.2015)
 • Ogłoszenie z dnia 21.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektorów dla Instytutu Europeistyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/108/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 21.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wyłonienie wykonawcy zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, przy ul. Ingardena 6, kod: 30-060 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/98/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu dozowników do ręczników papierowych, krzeseł z pulpitami oraz tablic korkowych dla obiektu dydaktycznego, dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/109/2015
 • Ogłoszenie z dnia 20.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla administracji ogólnouczelnianej. Nr sprawy CRZP/UJ/104/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług telekomunikacyjnych w zakresie łączności GSM wraz z dostawą telefonów, modemów/routerów i akcesoriów oraz telefonii stacjonarnej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum , z siedzibą w Krakowie. CRZP/UJ/111/2015 (80.272.111.2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji specjalistycznego skanera kołyskowego do digitalizacji zbiorów specjalnych, w tym głęboko zszytych czasopism starodrucznych o ograniczonym kącie otwarcia, wraz z zestawem komputerowym oraz niezbędnym oprogramowaniem, dla Biblioteki Jagiellońskiej, w ramach projektu: Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiej. Etap 2, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 6 - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nr sprawy: CRZP/UJ/94/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 15.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania serwisu i konserwacji agregatów wody lodowej zainstalowanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie przy Al. Mickiewicza 22. Nr sprawy:80.272.74.2015 CRZP/UJ/74/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarek dla potrzeb Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/97/2015 (80.272.97.2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu INNOTECH pt. Nowa terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym genetycznie szczepie bakterii Salmonella dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/103/2015)
 •  Ogłoszenie z dnia 09.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/99/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 8.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/75/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 8.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/89/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 08.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym, zawartym w załączniku A do SIWZ, Znak sprawy 80.272.71.2015 (nr CRZP/UJ/71/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 08.04.2015r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy kompleksowej usługi dostępu sieci komputerowej UJ do zasobów sieci PIONIER i innych, za pośrednictwem MSK, dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/72/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z nadbudową istniejącego szybu dźwigu osobowo-towarowego w budynku IZ UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/78/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w ramach Projektu FORECOM, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/83/2015. Znak: 80.272.83.2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji spektrometru FT-IR z funkcją Rapid Scan wraz z akcesoriami, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w ramach projektu: „Implementacja czasowo-rozdzielczej spektroskopii Rapid Scan FT-IR do badań natury centrów aktywnych oraz transformacji cząsteczek reagentów w materiałach mikro/mezoporowatych”, finansowanego na podstawie grantu NCN, numer umowy: UMO-2014/13/D/STP/02761. Nr sprawy: CRZP/UJ/88/2015. Znak: 80.272.88.2015.
 • Ogłoszenie z dnia 03.04.2015r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy kompleksowej usługi dostępu sieci komputerowej UJ do zasobów sieci PIONIER i innych, za pośrednictwem MSK, dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/72/2015
 • Ogłoszenie z dnia 02.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie prowadzenia okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy 80.272.32.2015 CRZP/UJ/32/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 02.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy cytometru przepływowego o wysokiej czułości do analiz małych cząstek w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. (Nr postępowania: CRZP/UJ/92/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/79/2015. Znak: 80.272.79.2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy maszyn i sprzętu czyszczącego dla obiektu dydaktycznego, dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/100/2015
 • Ogłoszenie z dnia 30 marca 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Czapskich 4, CRZP/UJ/87/2015, 80.272.87.2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu komputerowego i akcesoriów, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/102/2015
 • Ogłoszenie z dnia 30 marca 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/63/2015, 80.272.63.2015
 • Ogłoszenie z dnia 28.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego wybranych nakładów tytułów wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/101/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi konserwacji centrali telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urządzeń końcowych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. Nr sprawy CRZP/UJ/86/2015 (80.272.86/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na udzieleniu licencji oprogramowania systemu informacji prawnej dla potrzeb Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/76/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 24.03.2015r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zrealizowania usługi polegającej na wykonaniu papieru z zabezpieczeniami oraz wykonaniu i dostawie druków dyplomów ukończenia studiów wyższych, świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z jednostkami Collegium Medicum UJ. Nr sprawy 80.272.85.2015 CRZP/UJ/85/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 23.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż lady recepcyjnej oraz lady szatniowej z blatem mineralno-akrylowym (konglomerat) dla Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/84/2015 80.272.84.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/68/2015 (80.272.68.2015)
 •  Ogłoszenie z dnia 23.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy systemu przepływowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/67/2015)
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 20.03.2015r. do do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie i Warszawie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla Zespołu ds. narzędzi badawczych oraz Zespołu ds. wymagań, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.01.02-00-001/11-01). Znak sprawy 80.272.80.2015 CRZP/UJ/80/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 20.03.2015r. o dobrowolnej przejrzystości ex ante na wyłonienie Wykonawcy kompleksowej usługi dostępu sieci komputerowej UJ do zasobów sieci PIONIER i innych, za pośrednictwem MSK, dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/72/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 19.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy ustnych tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - podczas organizowanej w Krakowie, w dniach 8-11 kwietnia 2015 r., międzynarodowej konferencji pod nazwą: Konferencja Przywództwa Edukacyjnego wraz z usługą transkrypcji, Znak sprawy 80.272.81.2015 (Nr CRZP/UJ/81/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 18.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/77/2015)
 •  Ogłoszenie z dnia 18.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę chromatografu gazowego w ramach projektu TEAM/2012-9/4, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/82/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 17.03.2015r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy kompleksowej usługi dostępu sieci komputerowej UJ do zasobów sieci PIONIER i innych, za pośrednictwem MSK, dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/72/2015
 • Ogłoszenie z dnia 16.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/69/2015 80.272.69.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i podzespołów oraz elementów niskoprądowych, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/17/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 11.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie publikacji/wydania i rozpowszechniania 1 tytułu dla Wydziału Historycznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/64/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług dzierżawy, utrzymania sprawności i gotowości serwisowej połączeń światłowodowych dla Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/53/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano - remontowych w pomieszczeniach parteru skrzydła południowo-wschodniego, budynku Collegium Broscianum UJ, przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/26/2015
 • Zawiadomienie z dnia 6.03.2015r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/65/2015.
 •  Ogłoszenie z dnia 05.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dwóch notebooków w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/66/2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy systemu przepływowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/67/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 5.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (postępowanie powtórzone w zakresie części 2,4,5). Nr sprawy CRZP/UJ/744-746,749/2014 oraz 6/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 05.03.2015r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest wykonanie, dostarczenie oraz montaż i aranżacja akwarium biotopowego (z biotopem jeziora Malawi) w budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę transportu do siedziby odbiorcy i użytkownika. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 3.4 siwz. Nr sprawy CRZP/UJ/41/2015 powtórzone 80.272.41.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie. CRZP/UJ/57-58/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia gwarancji technicznych na produktu firmy Juniper Network dla Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/52/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 3.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/55/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 3.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopów dla Wydziału Polonistyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/54/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 drukarek dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/59/2015 (80.272.59.2015)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi pralniczej dla potrzeb Bursy im. St. Pigonia UJ oraz Domu Gościnnego UJ wraz z usługą odbioru i dostawy asprtymentu do magazynu. Nr sprawy CRZP/UJ/685,686/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 27.02.2015 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z projektem pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (numer umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), Znak sprawy 80.272.62.2015 (nr CRZP/UJ/62/2015)
 •  Ogłoszenie z dnia 24.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy ustnych tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - podczas organizowanej w Zakopanem, w dniach 28-31.03.2015r., międzynarodowej konferencji pod nazwą: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobrą szkołę wraz z transkrypcją oraz pisemnymi tłumaczeniami tekstów i materiałów związanych z konferencją w językach i terminach wskazanych w treści SIWZ. Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.01.02-00-001/11-01). Nr sprawy CRZP/UJ/61/2015 80.272.61.2015
 • Ogłoszenie z dnia 23.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług teleinformatycznych w zakresie administrowania klasterem serwerów RHEL dla Centrum Zdalnego Nauczania UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/34/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych, w pomieszczeniach piwnic budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/45/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 21.02.2015r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci mieszadeł magnetycznych wraz z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Analitycznej (P02) Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/47/2015 80.272.47.2015
 •  Ogłoszenie z dnia 21.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie, dostawę i montaż gablot wystawienniczych z oświetleniem oraz ścianek ekspozycyjnych na wystawę „Ewolucja Ziemi i życia” w części geologicznej zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, zwaną dalej Projektem – Załącznik A, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/49/2015 80.272.49.2015
 •  Ogłoszenie z dnia 21.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci 3 (trzech) zestawów spektrofotometrów wraz z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Analitycznej (P02) Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/60/2015 80.272.60.2015
 • Zawiadomienie z dnia 20.02.2015r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/37/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 18.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie uruchomienia, integracji i świadczenia usługi transmisji danych ze stacji anten radioastronomicznych projektu POLFAR zlokalizowanej w miejscowości Łazy koło Bochni do centrum obliczeniowego w Groningen w Holandii, w oparciu o zestawioną przez wykonawcę infrastrukturę telekomunikacją. Nr sprawy: CRZP/UJ/31/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 18.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci stanowiska do pomiarów spektroskopowych próbek proszkowych, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Modułowej P08 Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/46/2015 80.272.46.2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu zintegrowanego systemu urządzeń multimedialnych, w budynku UJ przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie, dotyczące projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 /Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ/, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR. Nr sprawy: CRZP/UJ/50/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 16.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i tłumaczeniu pisemnym - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III. Nr sprawy 80.272.48.2015 CRZP/UJ/48/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 16.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych o cechach, parametrach i ilościach wskazanych w treści SIWZ, niezbędnych do prowadzenia sesji implementacyjnych podczas organizowanej przez zamawiającego konferencji Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobra szkołę?, w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III. Nr sprawy 80.272.44.2015 CRZP/UJ/44/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 14.02.2015. o prztergu niegoraniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci spektrometru UV-VIS wraz z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Modułowej (P08) Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy 80.272.30.2015 CRZP/UJ/30/2015
 • Ogłoszenie z dnia 13 lutego 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług mycia powierzchni i elewacji szklanych, przy użyciu podnośników oraz metod alpinistycznych, z zastosowaniem odpowiednich środków w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa, CRZP/UJ/2/2015, znak sprawy: 80.272.2.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.02.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu do flash chromatografii dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki, nr UMO-2014/12/W/NZ1/00457. Nr sprawy: CRZP/UJ/33/2015. Znak: 80.272.33.2015.
 • Ogłoszenie z dnia 13.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy druków na potrzeby procesu dydaktycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z jednostkami Collegium Medicum. Nr sprawy CRZP/UJ/24/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.02.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi przeprowadzenia badania społecznego na temat równości płci i jakości życia na potrzeby projektu „Równość płci a jakość życia – rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii”, który jest finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko – Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy Pol-Nor/200641/63/2013. Nr sprawy: CRZP/UJ/23/2015
 • Ogłoszenie z dnia 12.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa dla Wydziału Polonistyki UJ Nr sprawy 80.272.12.2015 CRZP/UJ/12/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 12.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie, dostarczenie oraz montaż i aranżację akwarium biotopowego (z biotopem jeziora Malawi) w budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/41/2015 80.272.41.2015
 •  Ogłoszenie z dnia 11.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostarczenia wyposażenia biurowego i recepcyjnego z przeznaczeniem dla Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ przy ul. Gronostajowej 5, w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju. Nr sprawy CRZP/UJ/43/2015 80.272.43.2015
 •  Ogłoszenie z dnia 11.02.2015r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia sprzętów do obróbki i czyszczenia eksponatów geologicznych w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, w ramach projektu pn.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/42/2015 80.272.42.2015
 •  Ogłoszenie z dnia 11.02.2015r. o przetargu niograniczonym na yłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oprogramowania w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Materialów Supra-, Nano-, i Makromolekularnych (P63) Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/39/2015 80.272.39.2015
 • Ogłoszenie z dnia 11 lutego 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/35/2015, 80.272.35.2015
 • Ogłoszenie z dnia 11.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego (czarnego) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/38/2015.
 •  Ogłoszenie z dnia 10.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na potrzeby konferencji: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobrą szkołę? Zamówienie w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/40/2015 80.272.40.2015
 • Ogłoszenie z dnia 6.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/36/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 05.02.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/744-746,749/2014 oraz 6/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 04.02.2015 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie kompleksowej usługi hotelarsko-restauracyjnej dla uczestników konferencji naukowej pod nazwą - VI Interdyscyplinarne Seminarium JCET - w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania:CRZP/UJ/20/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 4 lutego 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru i transportu odpadów biologicznych z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum) ich utylizacji oraz dzierżawy 9 kontenerów na odpady biologiczne, CRZP/UJ/3/2015, znak sprawy:80.272.3.2015
 • Ogłoszenie z dnia 3.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/25/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 03.02.2015r. o udzieleniu zamówienia w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi pralniczej dla potrzeb Domu Gościnnego UJ w Przegorzałach przy ul. Jodłowej 13, 30-252 Kraków Nr sprawy CRZP/UJ/650/2014
 • Ogłoszenie z dnia 2 lutego 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/22/2015
 • Ogłoszenie z dnia 02.02.2015r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlanych dotyczących remontu pomieszczeń w budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/750/2014.
 • Zawiadomienie z dnia 30.01.2015r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/21/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 29.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Socjologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/747-748/2014
 • Ogłoszenie z dnia 26.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla administracji ogólnouczelnianej.Nr sprawy: CRZP/UJ/cz. 8/653-670, 678 oraz 680-681/2014 (postępowanie powtórzone
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 26.01.2015r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz spotkań dyrektorów wydziałów i łączników regionalnych, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy 80.272.18.2015 CRZP/UJ/18/2015
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2015r. o przetargu nieograniczonym wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/12/2015
 • Zawiadomienie o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania powadzonego w trybie zapytania ocenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi pralniczej dla potrzeb Domu Gościnnego w Przegorzałach. Nr sprawy CRZP/UJ/650/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.01.2015 r. o przetarg nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Filozofii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/14-16/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wirówki próżniowej do rozbudowy systemu Noxera w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/8/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy systemu optycznej detekcji mikrocząstek w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/9/2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy homogenizatora w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/1/2015)
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 22.01.2015r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego oraz rejestracji video przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby konferencji upowszechniającej rezultaty projektu, organizowanej w Krakowie w dniach 8-11.04.2015 r., dla przedstawicieli instytucji kształcących i doskonalących dyrektorów szkół/placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), znak sprawy 80.272.19.2015 (nr CRZP/UJ/19/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/751/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 20.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, przy ul. Ingardena 6, kod: 30-060 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/740-743/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/691/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłosznie z dnia 19.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/10/2015
 • Ogłoszenie z dnia 19.01.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy monitora komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/695,11/2014
 • Ogłoszenie z dnia 19.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej polegającej na serwowaniu śniadań dla gości Domu Gościnnego UJ oraz Bursy im. ST. Pigonia - Dom Profesorski UJ. (Nr postępowania: CRZP/UJ/727/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 14.01.2015r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlanych dotyczących remontu pomieszczeń w budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/750/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.01.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług druku oraz dostawy 10 numerów miesięcznika /Alma Mater/ dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/5/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.01.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących przygotowania do druku (łamania) 10 numerów miesięcznika /Alma Mater/ dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/4/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.01.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/731 i 732/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do analizy ekspresji genów w czasie rzeczywistym dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/7/I/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę lasera He-Cd dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/735/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do dokumentacji i analizy żeli dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia do cechowania systemu odczytu fotopowielaczy w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, umowa nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/733/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę obudów do fotopowielaczy z uchwytami na scyntylatory wraz z konstrukcją nośną i montażem fotopowielaczy w obudowach w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, umowa nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/679/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 08.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy spektrofluorymetru UV-VIS wraz z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ, oraz niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, i realizacją innych usług, nr sprawy CRZP/UJ/627/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 07.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przystawki fluorescencyjnej do miografu ciśnieniowego w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/710/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.01.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy energii elektrycznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/752/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/706-709/2014
 • Ogłoszenie z dnia 30.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wylonienie wykonawcy w w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla administracji ogólnouczelnianej (postępowanie powtórzone). Nr sprawy CRZP/UJ/cz.3, cz. 8/653-670,678 oraz 680-681/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji specjalistycznego oprogramowania klasy LIMS do zarządzania informacją, danymi, zasobami, pracą i aparaturą w laboratoriach wraz z oprogramowaniem bazodanowym i wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/628/2014
 • Ogłoszenie z dnia 24.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/692/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 23.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Instytutu Fizyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/730/2014
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 23.12.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz warsztatów Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.01.02-00-001/11-01), nr sprawy CRZP/UJ/737/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 23.12.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostawy dwóch wzmacniaczy wysokiej częstotliwości dużej mocy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb zasilania głównych wnęk rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/470/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 22.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/700-705/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 22.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia laboratorium analiz molekularnych z przeznaczeniem dla Centrum Edukacji Przyrodniczej w tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Nr sprawy CRZP/UJ/711/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pipetorów, dozowników i pipet wraz ze statywami, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/587/2014
 • Ogłoszenie z dnia 19.12.2014r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy przełącznika, kart sieciowych, kabli miedzianych oraz routera dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego UJ przy ul. Orlej 171 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/613-614/2014r.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu kompaktowego cyfrowego cytometru przepływowego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/560/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 18.12.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostawy dwóch wzmacniaczy wysokiej częstotliwości dużej mocy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb zasilania głównych wnęk rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/470/2014
 • Ogłoszenie z dnia 18.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacynych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/693-696/2014r.
 •  Ogłoszenie z dnia 18.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie, dostawę i montaż 11 (jedenastu) dioram na wystawę ”Ewolucja Ziemi i życia”, zwanej dalej Wystawą, zgodnie z zał. A „Specyfikacje i technologia wykonania dioram”, zwanym dalej Projektem związanej z realizacją obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/682/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/687,688,689/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu trzech dygestoriów wzmocnionych ceramicznych dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/555/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, CRZP/UJ/671,672/2014
 • Ogłoszenie z dnia 16.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/697-699/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia sieciowego, tj. switcho-routera, przeznaczonego do sieci szkieletowej, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/684/2014
 • Ogłoszenie z dnia 15.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę nanowagi w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przystawki fluorescencyjnej do miografu ciśnieniowego w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/710/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.12.2014 r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób, mienia oraz obiektu Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego przy ul.Józefa 19 w Krakowie (Nr postępowania: CRZP/UJ/676/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 15.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/728/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektora krótkoogniskowego dla Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/675/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej polegającej na serwowaniu śniadań dla gości hotelowych Domu Gościnnego UJ oraz Bursy im. ST. Pigonia - Dom Profesorski UJ. (Nr postępowania: CRZP/UJ/727/2014)
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 12.12.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego oraz rejestracji video przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby konferencji upowszechniającej rezultaty projektu, organizowanej w Krakowie w dniach 8-11.04.2015 r., dla przedstawicieli instytucji kształcących i doskonalących dyrektorów szkół/placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/648/2014
 • Ogłoszenie z dnia 11.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/717,718/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy narzędzi i artykułów na potrzeby wyposażenia warsztatów mechanicznych i laboratoriów w synchrotronie Solaris, w ramach projektu NCPE dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/559/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie przy ul. St. Łojasiewicza 11 Nr sprawy CRZP/UJ/269/2014
 • Ogłoszenie z dnia 10.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. nr sprawy CRZP/UJ/677,683/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/649/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu do wysoce-sprawnego sekwencjonowania genomowego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/651/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 06.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemów oraz urządzeń audiowizualnych w budynku UJ przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/573/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 4.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/674/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Al.Mickiewicza 3, CRZP/UJ/636,637/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę badawczego mikroskopu odwróconego dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/574/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę płyt elektronicznych służących do odczytu detektora PET w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, umowa nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/428/1/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 02.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/561/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu, urządzeń, elementów i akcesoriów oraz wyposażenia laboratoryjnego, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/571/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeglądów, konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru oraz innych urządzeń przeciwpożarowych w obiektach UJ, położonych na terenie miasta Krakowa i w Modlnicy koło Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/526/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 2.12.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/653-670,678,680-681/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 02.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci mikroskopów ze stacją roboczą, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla działu zoologicznego (P70) i geologicznego (P71) Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/647/2014
 •  Ogłoszenie a dnia 02.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci liofilizatora w zewnętrzną komorą suszenia i zamrażarki niskotemperaturowej wraz z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla działu zoologicznego (P70) Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/599/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/634 i 635/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 1.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy analizatora gazów resztkowych – spektrometru masowego w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego”, realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/644/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 1.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki 3D oraz skanera 3D dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/645/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 1.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/643/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 1.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/641,642/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/673/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę karnetów uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych dla pracowników (Nr postępowania: CRZP/UJ/474/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia konserwacji, pogotowania dźwigowego i napraw bieżących dźwigów, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w obiektach UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/632/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/604-608/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skanera dla Wydziału Chemii UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/652/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/616 i 617/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 25 listopada 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/591,592,593,618-626/2014
 • Ogłoszenie z dnia 24.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/582-585/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z instalacją i konfiguracją przełącznika 48 portów 10/100/1000 Base-T i 4 porty definiowane przez SFP wraz z wkładką SFP dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ w Krakowie (30-065) przy ul Piastowskiej 26, CRZP/UJ/609/2014
 • Ogłoszenie z dnia 21.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług prenumeraty wraz z sukcesywną dostawą polskich czasopism w 2015 roku, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik A do SIWZ, dla 63-ech jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/535/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy energii elektrycznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/570/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy materiałów ochronnych na negatywy w ramach projektu Kompleksowe badania najstarszych kolekcji fotograficznych ze zbiorów Muzeum UJ K/PMI/000168 (Nr postępowania: CRZP/UJ/629/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/565,575/2014.
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/569/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 r. o przteragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostarczenia i instalacji sprzętu komputerowego do Centrum Edukacji Przyrodniczej zgodnie z załączoną specyfikacją w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Nr sprawy CRZP/UJ/631/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowanie nadzoru autorskiego, dla potrzeb związanych z modernizacją obiektu UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/487/2014
 • Ogłoszenie z dnia 17.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/630/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 17.11.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 sztuk wzmacniaczy wysokiej częstotliwości radiowej w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/544/2014
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 17 listopada 2014r na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań, pomiarów i napraw oświetlenia awaryjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach UJ w Krakowie i Rabce Zdroju, Nr CRZP/UJ/572/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 17.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostarczenia i montażu umeblowania z przeznaczeniem dla Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ przy ul. Gronostajowej 5 zgodnie z Projektem Wykonawczym Technologii Powierzchni Wystawienniczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Nr sprawy CRZP/UJ/595/2014
 • Ogłoszenie z dnia 14 listopada 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera obliczeniowego wyposażonego w kartę graficzną w architekturze Kepler dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-060) przy ul. R. Ingardena 3, Nr CRZP/UJ/601/2014
 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/562/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch układów do sterowania i stabilizacji mocy wiązek laserowych, w ramach projektu Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego, realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/602/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 82 szt. dysków systemowych dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/266/2014
 •  Ogłosznie z dnia 13.11.2014r. o prztergu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu zamrażarki i lodówek, w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ ul. Gronostajowa 5. Nr sprawy CRZP/UJ/597/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/580/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 12.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów w zakresie świadczenia usług szkoleniowych w ramach projektu nr UDA-POKL-04.01.01-00-089/11-00 Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/603/2014)
 •  Ogłoszenie z dnia 12.11.2014r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn.Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/600/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu do przeprowadzania wideokonferencji dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/539/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 12.11.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostaw uzupełniających w zakresie rozbudowy stacji pomiarowej UARPES o dodatkowe urządzenia i akcesoria, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS SOLARIS w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/531/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skanera dla Wydziału Chemii UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/589/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 06.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/576,581/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 06.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/596/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 05.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy dostawy i wymiany agregatów wody lodowej w budynkach Kampusu 600-lecia odnowienia UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/568/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 04.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/314/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w budynku WFAiIS UJ, przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/590/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia konserwacji, pogotowania dźwigowego i napraw bieżących dźwigów, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, w obiektach UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/511/2014
 • Ogłoszenie z dnia 03.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/551/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 27 października 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/566,567/2014
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 23.10.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby organizowanych w Domu Gościnnym UJ „Przegorzały”, zgodnie z załączonym harmonogramem: szkoleń przeznaczonych dla dyrektorów i wizytatorów ds. ewaluacji, łączników regionalnych, spotkań Zespołu w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/578/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej polegającej na serwowaniu śniadań dla gości hotelowych Domu Gościnnego UJ oraz Bursy im. ST. Pigonia - Dom Profesorski UJ. (Nr postępowania: CRZP/UJ/468/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia eksploatacji kotłowni gazowych i olejowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w obiektach UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/510/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 22.10.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 sztuk wzmacniaczy wysokiej częstotliwości radiowej w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/544/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 22.10.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, przy realizacji projektu /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/. Nr sprawy: CRZP/UJ/499/2014.
 • Ogłosznie z dnia 18.10.2014 r. o przetargu nieogranicznony na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek U. Nr sprawy CRZP/UJ/524/2014
 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby jednostek organizacyjnych zamawiającego, tj.: 1./CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - na potrzeby Biblioteki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, ul. Jabłonowskich 5, 31-114 Kraków, 2./CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - na potrzeby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, 3./CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - na potrzeby Zespołu Administracyjnego Przegorzały, ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków, nr sprawy CRZP/UJ/482-484/2014
 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/558/2014
 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy automatycznego spektrometru absorpcji atomowej, przystosowanego do pomiarów w piecu grafitowym z korekcją tła Zeemana wraz z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ, oraz niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem, na potrzeby Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, nr sprawy CRZP/UJ/506/2014
 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, w zakresie realizacji przebudowy i rozbudowy budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ, przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/441/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/548-550/2014
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 17 października 2014r na dostawę serwerów, switchy i elementów sieciowych dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Prof.St.Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/554/2014
 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie rozbudowy sieci komputerowej obejmującej instalację, w tym integrację dostarczonych urządzeń sieciowych, a także ich konfigurację oraz przeprowadzenie testów w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/545/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu analizatora fluorescencyjno-laserowego na bazie cytometru przepływowego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/486/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/546/2014
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 16.10.2014 r. do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego, rejestracji video wraz z transmisją on-line przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby organizowanej konferencji dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-01), nr sprawy CRZP/UJ/472/2014
 • Ogłoszenie z dnia 16.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy prac laboratoryjnych niezbędnych przy stworzeniu wektora wirusowego o aktywności onkolitycznej w ramach projektu: LIDER dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/557/2014)
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 16.10.2014 r. do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europjskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług cateringowych na potrzeby organizowanych w Krakowie warsztatów/zjazdów weryfikacyjnych dla uczestników oraz prowadzących szkolenia, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/547/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przedłużenia asysty technicznej na sprzęt i oprogramowanie firmy Oracle dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/525/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 15.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oprogramowania komputerowego dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/268/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy pakietu oprogramowania STATISTICA Data Miner + Text Miner + QC + SAL (wraz z funkcjonalnością WebSTATISTICA), wraz z dodatkowymi modułami STATISTICA Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz STATISTICA Zestaw Medyczny, udostępnionego dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach licencji akademickiej typu Site License. (Nr postępowania: CRZP/UJ/485/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 15.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/363/2014 (postępowanie powtórzone).
 • Ogłoszenie z dnia 15 października 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Prof.St.Łojasiewicza 6, Nr sprawy CRZP/UJ/552,553/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/541 i 543/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji stołowego mikroskopu elektronowego (SEM) wraz z oprogramowaniem, w ramach Projektu Innotech pt. Innowacyjne modyfikowane opatrunki nanocelulozowe, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/495/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 15.10.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostaw uzupełniających w zakresie rozbudowy stacji pomiarowej UARPES o dodatkowe urządzenia i akcesoria, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS SOLARIS w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/531/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia do rozkładu ruchu i ochrony aplikacji webowych (loadbalancer), dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/542/2014
 • Ogłoszenie z dnia 14.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy układu sterującego i chłodzącego do sondy CryoProbe Prodiży wraz z montażem i uruchomieniem aparatury dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Ingardena w Krakowie.Nr sprawy CRZP/UJ/536/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót rozbiórkowych, remontowych i zabezpieczających w budynku UJ /Paderevianum Duże/, przy Al. Mickiewicza 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/540/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/537 i 538/2014.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 14 października 2014r na dostawę i uruchomienie dwóch stacji obliczeniowych wykorzystujących technologię CUDA dla Katedry Teorii Optymalizacji i Sterowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Prof. St. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków, CRZP/UJ/534/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/492,493,505/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 13.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Analizatora widma dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11 Krakowie, które jest finansowane na podstawie grantu NCN numer umowy UMO-2012/05/E/ST2/02333. Nr sprawy: CRZP/UJ/498/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 13.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy laptopa, na potrzeby projektu naukowo-dydaktycznego pn.: Correlations in Complex Systems, akronim COCOS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 6 Programu Ramowego (nr umowy MTKD-CT-2004-517186), realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczący się przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, kod 30-348 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/523/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu aparaturowego do analizy białek komórkowych, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/488/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 10.10.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, przy realizacji projektu /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/. Nr sprawy: CRZP/UJ/499/2014
 • Ogłoszenie z dnia 10.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Europeistyki. Nr sprawy CRZP/UJ/442-443/2014 (postępowanie powtórzone)
 •  Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w postaci eksponatów muzealnych w formie modeli antropologicznych i modeli szkieletów lub ich fragmentów zwierząt wymarłych w ramach projektu pn.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej (C6), zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/471/2014
 • Ogłoszenie z dnia 09.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu dwóch kamer obrotowych w pomieszczeniach Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/252/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu komputerowego i akcesoriów oraz sprzętu multimedialnego, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/520/2014
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 9 października 2014r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów zużywalnych (kuwety kwarcowe, odczynniki chemiczne, materiały laboratoryjne) do realizacji projektu 4G-PHOTOCAT realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, CRZP/UJ/527,528,529,530/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/521 i 522/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostawy dwóch wzmacniaczy wysokiej częstotliwości dużej mocy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb zasilania głównych wnęk rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/470/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy automatycznego podajnika próbek do ASS z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/404/2014
 • Ogłoszenie z dnia 08.10.2014r. o przetargu nieograniczonym wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla obliczeń naukowych (1 szt.) dla potrzeb Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 6 w Krakowie.Nr sprawy CRZP/UJ/459/2014
 • Ogłoszenie z dnia 7.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/496,517/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/532 i 533/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 7.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/497,515,516,518,519/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Biblioteki Jagiellońskiej, położonej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/494/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji dodatkowych urządzeń systemu wody chłodzącej demineralizowanej, w budynku synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/512/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 06.10.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostawy dwóch wzmacniaczy wysokiej częstotliwości dużej mocy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb zasilania głównych wnęk rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/470/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy licencji rocznej na oprogramowanie SAS dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/514/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 3.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/480/2014.
 • Ogłsozenie z dnia 3.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu urządzeń chłodniczych i materiałów, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów, sporządzenie dokumentacji powykonawczej - instalacji chłodniczej w pomieszczeniach Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6. Nr sprawy CRZP/UJ/479/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 03.10.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlanych i prac konserwatorskich w budynku Collegium Śniadeckich UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/444/2014
 • Ogłoszenie z dnia 2.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/501-504,507/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 30.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/500/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 30.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/460/2014.
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/473/2014
 • Ogłoszenie z dnia 29.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/475/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 29.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/445,446/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 29.09.2014r. o przetargu niegraniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy preparatów chemicznych do automatów czyszczących dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ). Nr sprawy CRZP/UJ/489/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 27.09.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostarczenia i instalacji sprzętu komputerowego do Centrum Edukacji Przyrodniczej zgodnie z załączoną specyfikacją w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Nr sprawy CRZP/UJ/463/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stacji eksperymentalnej, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/431/2014
 • Ogłoszenie z dnia 26.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/424,426,438,478/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/476 i 477/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 25.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ). Nr sprawy CRZP/UJ/490/2014
 • Ogłoszenie z dnia 23.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy układów do sterowania i stabilizacji częstotliwości wiązek laserowych w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/491/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy samochodu typu minibus dla WBiNoZ UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/420/2014
 • Ogłoszenie z dnia 22.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dysków systemowych dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie.Nr sprawy CRZP/UJ/266/2014
 • Zawiadomienie z dnia 22.09.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/469/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 19.09.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przystawki fluorescencyjnej do miografu ciśnieniowego w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/301/2014)
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 19.09.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług cateringowych na potrzeby organizowanych w Krakowie warsztatów/zjazdów weryfikacyjnych dla uczestników oraz prowadzących szkolenia, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/458/2014
 • Ogłoszenie z dnia 18.09.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zakup i dostawę koncentratu płynu odkwaszającego w postaci zawiesiny tlenku magnezu (MgO) w perfluoroheptanie, przeznaczonego do masowego odkwaszania papieru metodą Bookkeeper, na potrzeby Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej, nr sprawy CRZP/UJ/390/2014
 • Ogłoszenie z dnia 17.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę akcesoriów do utrzymania czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ) Nr sprawy CRZP/UJ/406/2014
 • Zawiadomienie z dnia 12.09.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/456/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 11.09.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlanych i prac konserwatorskich w budynku Collegium Śniadeckich UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/444/2014
 • Ogłoszenie z dnia 11.09.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, w zakresie realizacji przebudowy i rozbudowy budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ, przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/441/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.09.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę modułów zasilających fotopowielacze w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, umowa nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/457/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 09.09.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę płyt elektronicznych służących do odczytu detektora PET w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, umowa nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/428/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 09.09.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie w sposób ciągły wody z urządzeń wodociągowych do wszystkich nieruchomości Uniwersytetu Jagiellońskiego włącznie z Collegium Medicum, ujętych w ewidencji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie oraz odprowadzanie i oczyszczanie w sposób ciągły ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z warunkami przyłączenia danej nieruchomości oraz dokumentacją projektową, na podstawie obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych, a w szczególności na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 853, z 2007 r., Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009 r., Nr 18, poz. 97 z późn. zm.) oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych, w tym na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków, uchwalonego przez Radę Miasta Krakowa, nr sprawy CRZP/UJ/324/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/434/2014
 • Ogłoszenie z dnia 4.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Europeistyki. Nr sprawy CRZP/UJ/442-443/2014
 • Ogłoszenie z dnia 03.09.2014 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i wymiany 4 szt. wyłączników w budynkach UJ przy ul. Gronostajowej 7 Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/440/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.09.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pt. DIGESTA IVSTINIANI. Digesta justyniańskie. Tekst i przekład, t. III i IV dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach ministerialnego programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ( Nr postępowania: CRZP/UJ/347/2014)
 •  Ogłoszenie z dnia 02.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie, dostawę i montaż wystawy „Ewolucja Ziemi i życia” w części obejmującej bloki od 1 do 13 wraz z „gablotą na smoka wawelskiego” zgodnie z załączonym „Projektem Wykonawczym Technologii Wystawienniczej”, zwanym dalej Projektem, z uwzględnionymi poniżej wyłączeniami i modyfikacjami, związanej z realizacją obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/447/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów i sprzętu multimedialnego, w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, dla WFAiIS UJ przy ul. Łojasiewicza 11w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/413/2014
 • Ogłoszenie z dnia 1.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/448-455/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/422-426,430,432,433,438,439/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.08.2014r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy akcesoriów do utrzymania czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ).Nr sprawy CRZP/UJ/406/2014
 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/352,363/2014
 • Ogłoszenie z dnia 27.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/436/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, rozładunku oraz montażu wyposażenia meblowego w Domu Studenckim Kamionka, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/421/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 26.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sondy światłowodowej dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/437/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 26.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia Centrum Edukacji Przyrodniczej w postaci szkieletu archozaura w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej (C6), zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/322/2014 powtórzone
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/419/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w postaci eksponatów muzealnych w formie modeli oraz modeli entomologicznych w skali w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej (C6), zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/364/2014 powtórzone
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/329/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji prac polegających na konserwacji i rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej w budynku UJ w Modlnicy koło Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/435/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych, dotyczących remontu sal 26, 28 i 29, w budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/377/2014
 • Ogłoszenie z dnia 21.08.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy tabletów dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/357/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sekwenatora kapilarnego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/405/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sekwenatora następnej generacji o wysokiej przepustowości z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/374/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 21.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci sondy do pomiarów w cieczach z chłodzeniem cewki odbiorczej i przedwzmacniacza, wraz z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Modułowej (P08) Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje również: usługę transportu aparatury do siedziby odbiorcy i użytkownika, usługę instalacji (montażu, uruchomienia), testu instalacyjnego parametrów podstawowych wraz ze sprawdzeniem działania aparatury w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu naukowego Zamawiającego (co najmniej 2 osób w wymiarze 6 godzin) w zakresie wymaganym do efektywnego stosowania aparatury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 3.4 SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/325/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i akcesoriów komputerowych dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/359/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 20.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Stosowanej P54 Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/429/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometrycznego analizatora wielokanałowego z oprogramowaniem, dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/387/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 19.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych Laboratorium Innowacyjnej Interakcji w tym m.in. w różny drobny sprzęt komputerowy i elektroniczny, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/233/2014 powtórzone
 • Ogłoszenie z dnia 18.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/339,340,378/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 16.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci spektrometru elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) pracującego w paśmie mikrofalowym X typu biurkowego (bench-top) wraz z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Modułowej (P08) Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/376/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu Real-Time PCR, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/326/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy obciążeń i tłumików wysokiej częstotliwości, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/414/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu zestawu do pomiarów spektrofotometrycznych z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/308/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 14.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostarczenia i montażu umeblowania z przeznaczeniem dla Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ przy ul. Gronostajowej 5 zgodnie z Projektem Wykonawczym Technologii Powierzchni Wystawienniczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Wyposażenie działów: zoologicznego (P70), geologicznego (P71), antropologicznego (P72) i wyposażenia wspólnego CEP (P73) Przedmiot zamówienia obejmuje również: usługę transportu i montażu mebli w siedzibie zamawiającego. W cenie ryczałtowej wyposażenie mazostać dostarczone, wniesione oraz zamontowane w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie CEP, ul. Gronostajowa 5, Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/417/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu chromatograficznego UHPLC-DAD-FLD-RID, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/369/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sekwenatora następnej generacji o mniejszej przepustowości z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/327/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, akcesoriów i sprzętu biurowego, w odniesieniu od jednej do dziewięciu części zamówienia, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/235/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 12.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Biblioteki Jagiellońskiej, położonej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/330/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ, położonych w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/384,385,386/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy punktów dostępowych sieci WiFi dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/416/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 11.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/271,381,382/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 11.08.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/379,380/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Sekcji Systemów Obsługi Studiów UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/401,402,403/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń bezpieczeństwa sieciowego dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/415/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/328/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania izolacji i uszczelnienia przecieków w obrębie kondygnacji piwnicznej i parteru budynku WZiKS UJ, przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/299/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych, w zakresie realizacji III etapu prac modernizacyjnych, w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/373/2014
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 07.08.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/wykonawców usług hotelowych i restauracyjnych na potrzeby organizowanych w Krakowie warsztatów/zajęć procesu weryfikacji oraz szkolenia osób do prowadzenia coachingu skierowanego do dyrektorów weryfikujących model kształcenia, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/407/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 07.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie, dostawę i montaż 6 (sześciu) dioram na wystawę ”Ewolucja Ziemi i życia”, zwanej dalej Wystawą, zgodnie z zał. A „Specyfikacje i technologia wykonania dioram”, zwanym dalej Projektem związanej z realizacją obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/400/2014
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 05.08.2014r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby zorganizowania spotkania poświęconego pracy nad konceptualizacjami do poszczególnych wymagań (metodologia badania), w dniach 1-5.10.2014r., w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00). Nr sprawy CRZP/UJ/408/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego dla Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/389/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 04.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39) Centrum Bionauk C02, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/391/2014
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 31.07.2014r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu oraz cateringowych na potrzeby konferencji upowszechniających dla przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/388/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 31.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu analizatorów biochemicznych - spektrofotometrów z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/370/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 31.07.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na demontaż czterech systemów UHV Prevac w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącym się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, transport aparatury do nowopowstałej siedziby Wydziału, położonej w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. prof. St. Łojasiewicza 11, jej montaż oraz uruchomienie, a także przeprowadzenie testów zmontowanej aparatury pod względem sprawności i prawidłowości działania systemów - przed demontażem i po uruchomieniu - zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do przygotowanego wzoru umowy, nr sprawy CRZP/UJ/295/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu cyfrowego cytometru przepływowego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/375/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 29.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/331-338,348,360,366,367/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 29.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Systemu LCMS z kwadrupolowym analizatorem mas oraz przystawką TLC dla Wydział Chemii UJ, przy ul. R, Ingardena 3 w Krakowie, które jest finansowane ze środków NCN na podstawie grantu MAESTRO numer umowy UMO-2013/10A/ST5/00233.Nr sprawy: CRZP/UJ/351/2014
 • Ogłoszenie z dnia 29.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. nr sprawy CRZP/UJ/339,340,378/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu automatycznego sortera komórkowego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/372/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu ultrawirówki z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/371/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/317,318,349/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 25.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/316,341-342/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 25.07.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na usługi integracji systemu kontroli synchrotronu SOLARIS w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/303/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 24.07.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/361,362/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu UHPLC-DAD-MS, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. nr sprawy: CRZP/UJ/276/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń komputerowych i oprogramowania wraz z wyposażeniem dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/346/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia terenu oraz obiektów Kampusu UJ w Witkowicach w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/298/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 23.07.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na usługi integracji systemu kontroli synchrotronu SOLARIS w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/303/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/353,368/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową i wymiana oświetlenia wewnętrznego tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED, w budynku na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/2/2014
 • Zawiadomienie z dnia 22.07.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/365/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu w budynku dydaktyczno-administracyjnym SWFiS UJ, przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/350/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 21.07.2014 r o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w postaci eksponatów muzealnych w formie modeli oraz modeli entomologicznych w skali w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej (C6), zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/364/2014
 • Ogłoszenie z dnia 21.07.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/355/2014
 • Ogłoszenie z dnia 17.07.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/354/2014
 • Ogłoszenie z dnia 16.07.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/356/2014
 • Ogłoszenie z dnia 15.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komory do pracy w warunkach beztlenowych dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/344/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 15.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kompletnego zestawu do chromatografii HPLC i FPLC białek i peptydów dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/343/2014.
 • Ogłoszenia z dnia 15.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na zakup, dostawę urządzeń i materiałów, wykonanie instalacji, wykonanie pomiarów, sporządzenie dokumentacji powykonawczej - instalacji chłodniczej w pomieszczeniu 1.01.9 w budynk Wydziału Biochemii Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/315/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników International Geographical Union Regional Conference Changes, Challenges, Responsibility (Nr postępowania: CRZP/UJ/345/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji prac polegających na konserwacji i rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej w budynku UJ w Modlnicy koło Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/323/2014
 • Ogłoszenie z dnia 11.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi konfekcjonowania przesyłek do 350 gram dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/312/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 10.07.2014r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi wdrożenia i utrzymania nowych funkcjonalności w module FI Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. CRZP/UJ/279/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 10.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich i staży post-doc w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/214/2014 powtórzone II
 • Ogłoszenie z dnia 10.07.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na demontaż systemów mikroskopii SPM Nanoprobe LT, asystę w pakowaniu i załadunku aparatury w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącym się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4 wraz z asystą przy rozładunku i rozpakowaniu aparatury w nowopowstałej siedzibie Wydziału, położonej w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. prof. St. Łojasiewicza 11, montażem i jej integracją z nowymi elementami systemu, a także przeprowadzeniem testów zmontowanej aparatury pod względem sprawności oraz prawidłowości działania systemów, nr sprawy CRZP/UJ/277/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania izolacji i uszczelnienia przecieków w obrębie kondygnacji piwnicznej i parteru budynku WZiKS UJ, przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/311/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jagiellońskiego Centrum Językowego położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/306 i 307/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 07.07.2014 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji dostawy narzędzia wspierającego raportowanie w obszarze HR Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie”współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr sprawy CRZP/UJ/280/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/309 i 310/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji prac polegających na remoncie więźby dachowej i przekrycia dachu budynku Bursy im. Stanisława Pigonia, przy ul.Garbarskiej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/320/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 03.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia Centrum Edukacji Przyrodniczej w postaci szkieletu archozaura w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej (C6), zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprzwy CRZP/UJ/322/2014
 • Ogłoszenie z dnia 03.07.2014r. o przetragu nieograniczonym na dostawę monitora, netbooka oraz drukarki monochromatycznej dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/196-198/2014
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 03.07.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz warsztatów Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.03.02-00-001/11-01), nr sprawy CRZP/UJ/263/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy prostych komór próżniowych, komór z przesłonami i diagnostyką wraz z podporami oraz ich instalacja w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/304/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 03.07.2014r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest zakup i dostawa materiałów informacyjno-szkoleniowych upowszechniających rezultaty projektu na potrzeby Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy: POKL.03.01.02-00-001/11-01). Nr sprawy CRZP/UJ/321/2014
 • Ogłoszenie z dnia 02.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac naukowo-badawczych w ramach projektu INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 (Nr postępowania CRZP/UJ/305/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 400 fotopowielaczy wraz z dzielnikami napięcia w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, umowa nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/313/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 01.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/285/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 01.07.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi integracji systemu kontroli synchrotronu Solaris w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/303/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. (Nr postępowania: CRZP/UJ/253/2014)
 •  Ogłoszenie z dnia 29.06.2014 roku o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/284/2014)
 •  Ogłoszenie z dnie 29.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/283/2014)
 •  Ogłoszenie z dnia 26.06.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla usługi integracji systemu kontroli synchrotronu SOLARIS w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/303/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 25.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/302/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 20.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę pod wskazany przez zamawiającego adres, elektrycznych materiałów eksploatacyjnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy CRZP/UJ/230/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, terenu oraz obiektu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie (nr postępowania: CRZP/UJ/191/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 18.06.2014r. o udzieleniu zamówienia na zakup przez Uniwersytet Jagielloński usługi sieciowego dostępu do bazy książkowej ebrary w roku 2014. w trybie z wolnej ręki
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemów oraz urządzeń audiowizualnych w budynku UJ przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/297/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Sekcji Systemów Obsługi Studiów UJ, położonej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/288/2014.
 • Zawiadomienie z dnia 17.06.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/296/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy podzespołów próżniowych, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/289/2014
 • Ogłoszenie z dnia 17.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcsywnej dostawy oryginalnych materiałow eksploatacyjnych )tonery, tusze, taśmy) do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Coll. Medicum) oraz odbioru od Zamawiającego kaset i pojemników po zużytych tonerach i tuszach. Nr sprawy CRZP/UJ/254/2014r.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skanerów dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/259/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 16.06.2014r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitorów komputerowych oraz aparatu fotograficznego dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie.Nr sprawy CRZP/UJ/272/2014
 • Ogłoszenie z dnia 16.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/292/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 16.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie dostawy projektorów dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/291/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 13.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich i staży post-doc w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/214/2014 powtórzone
 •  Ogłoszenie z dnia 13.06.2014r. o przetargu nieograniczonym - wyłonienie Wykonawcy na wykonanie, dostawę i montaż wystawy „Ewolucja Ziemi i życia” w części obejmującej bloki od 1 do 12 zgodnie z załączonym „Projektem Wykonawczym Technologii Wystawienniczej”, zwanym dalej Projektem, z uwzględnionymi poniżej wyłączeniami i modyfikacjami, związanej z realizacją obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/282/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 12.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu oraz cateringowych na potrzeby konferencji upowszechniających dla przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku i Kielcach w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III. Nr sprawy CRZP/UJ/281/2014
 • Ogłoszenie z dnia 12.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę blankietów elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich, odpowiadających wymaganiom technicznym i ilościowym opisanym w treści SIWZ, na potrzeby Sekcji Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/294/2014
 • Ogłoszenie z dnia 11.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/293/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/245/2014
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11 czerwca 2014 r na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Biura Prorektora do spraw dydaktyki oraz Prorektora do spraw badań naukowych i funduszy strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul.Gołębiej 24, CRZP/UJ/261,262/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego dla Wydziału Chemii UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/290/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 11.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/286,287/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 10.06.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/255/2014
 • Ogłoszenie z dnia 10.06.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektów Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/251/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru i ręczników papierowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego CRZP/UJ/136/2014
 • Ogłoszenie z dnia 5.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sondy światłowodowej dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/224/2014.
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamóiwenia z wolnej ręki o świadczenie opieki serwisowej nad jonowym spektrometrem mas użytkowanym przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CZP/UJ/844/2013
 • Ogłoszenie z dnia 04.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/273-275/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek UJ, położonych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/257 i 258/2014.
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 03.06.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby organizowanego w Domu Gościnnym UJ „Przegorzały”, zgodnie z załączonym harmonogramem: spotkania Zespołu organizowanego w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/278/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wymiany zewnętrznej stolarki okiennej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/264/2014
 • Ogłoszenie z dnia 03.06.2014 r. o zmiarze zawarcia umowy w postepowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na przygotowanie i udostępnienie pomieszczeń Domu Studenckiego PIAST, prowadzonego i zarządzanego na mocy umowy, z dnia 29 lipca 1992 r., przez Fundację Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego BRATNIAK (zwaną dawniej Fundacją Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego BRATNIAK), mieszczącą się w Krakowie, przy ul. Piastowskiej 47, na potrzeby noclegowe uczestników letnich kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ w okresie od dnia 3 lipca - do dnia 14 sierpnia 2014 r., nr sprawy CRZP/UJ/219/2014
 • Ogłoszenie z dnia 02.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług gastronomicznych, świadczonych na potrzeby uczestników letnich kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ, w okresie od dnia 3 lipca - do 14 sierpnia 2014 r., nr sprawy CRZP/UJ/220/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy spektrofluorymetru przystosowanego do pomiaru widm i polaryzacji fluorescencji w zakresie UV/VIS dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/260/2014)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia do jednoczesnego oznaczania azotanów(III) oraz azotanów(V) wykorzystujące metodę chromatograficzną w połączeniu z derywatyzacją pokolumnową (post-column) w oparciu o reakcję Griessa w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/265/2014)
 •  Ogłoszenie z dnia 30.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci zestawu do wytwarzania implantów ceramicznych, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Biomateriałów (P62) Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/209/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zasilaczy i adapterów do kabli połączeniowych wysokiego napięcia w ramach projektu nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr postępowania: CRZP/UJ/238/2014
 • Ogłoszenie z dnia 26.05.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/255/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi przeprowadzki i transportu wyposażenia obiektu WFAiIS UJ, dla potrzeb UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/234/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 22.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.(nr postępowania CRZP/UJ/243/2014)
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 22.05.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanego w Ustroniu seminarium eksperckiego w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13-00), nr sprawy CRZP/UJ/247/2014
 • Ogłoszenie z dnia 22.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na dostawę monitora, netbooka oraz drukarki monochromatycznej dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytteu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/196-198/2014
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 22.05.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/wykonawców usług hotelowych i restauracyjnych na potrzeby organizowanych w Krakowie warsztatów/zajęć procesu weryfikacji w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/246/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych, w zakresie realizacji III etapu prac modernizacyjnych, w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/140/2014
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22 maja 2014r w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68) Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ,"współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Nr sprawy: CRZP/UJ/233/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputerów stacjonarnych - jednostek centralnych dla Działu Rekrutacji na Studia UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 21.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/240/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania mikroskopu WITEC ALPHA 300 RSA: WITEC software pakiet 2 oraz PFM i DPFM dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/194,195/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 21.05.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektów Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/251/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę gazów w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/256/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 21.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/239/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 21.05.2014r. o przetagu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/249,250/2014.
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 20.05.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług cateringowych na potrzeby organizowanych w Krakowie 9 warsztatów/zjazdów weryfikacyjnych dla uczestników oraz prowadzących szkolenia, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/232/2014
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 20.05.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/wykonawców usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie seminariów Grupy Eksperckiej oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/231/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 20.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z projektem pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, nr sprawy CRZP/UJ/176/2014
 • Ogłoszenie z dnia 20.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania informacji wizualnej dla kompleksu budynków Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie, według posiadanego przez Zamawiającego projektu graficznego. Nr sprawy CRZP/UJ/236/2014
 • Ogłoszenie z dnia 19.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury badawczej dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/133/2014 powtórzone
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego dla Działu Socjalnego UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/237/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 19.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wielofunkcyjnego serwera plików dla Wydziału Filozoficznego UJ.Nr sprawy: CRZP/UJ/244/2014
 • Ogłoszenie z dnia 16 maja 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 Nr sprawy CRZP/UJ/245/2014
 • Ogłoszenie z dnia 16.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/242/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 15.05.2014 r. o przetrargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/248/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 15 maja 2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/199 i 241/2014
 • Ogłoszenie z dnia 15.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i przełączników sieciowych dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/225-226/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 13.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. nr sprawy CRZP/UJ/201,223/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mikroskopu z sondą skanującą - STM/AFM wraz z wyposażeniem, dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/182/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 13.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/211/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 12.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich i staży post-doc w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/214/2014
 • Ogłoszenie z dnia 9.05.2014r. o przetaregu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/141/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/229/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu przygotowania i dokonania zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP i w trybie międzynarodowym PCT (bez tłumaczenia i opłat patentowych) z zakresu: chemii, farmacji, biotechnologii, elektroniki, urządzeń medycznych i medycyny w ramach projektu Inkubator Innowacyjności, finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. (Nr postępowania: CRZP/UJ/177/2014)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Nowe metody syntezy materiałów katalitycznych finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/174/2014)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług instalacji komponentów próżniowych w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/218/2014
 • Zawiadomienie z dnia 8.05.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania na druk offsetowy, oprawę i dostawę książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/222/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych, na dziedzińcu i w budynku Collegium Śniadeckich UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/164i165/2014
 • Ogłoszenie z dnia 8 maja o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/207-208/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki laserowej monochromatycznej dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/203/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 7 maja 2014 r. o przetargu niegoraniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu audiowizualnego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/206/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 07.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/204/2014.
 • Ogłsozenie z dnia 6.05.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy systemu sterowania i akwizycji danych „MATRIX” dla układu mikroskopowego „nanoprobe” dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/212/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu komory do pracy z patogenami klasy III bezpieczeństwa biologicznego z wyposażeniem, dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/213/2014
 • Ogłsozenie z dnia 29.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy lasera tytanowo – szafirowego z wyposażeniem w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/192/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu serwera plików na potrzeby digitalizacji w Muzeum UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/202/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń do rozbudowy systemu Noxera w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/179/2014)
 •  Ogłoszenie z dnia 28.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/181/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/228/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/221/2014
 • Ogłoszenie z dnia 24.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego. Nr sprawy CRZP/UJ/185-187/2014
 • Ogłoszenie z dnia 23.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/205/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/217/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39), w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/184/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy prostych komór próżniowych, komór z przesłonami i diagnostyką wraz z podporami oraz ich instalacja w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/124/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 18.04.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy systemu sterowania silnikami krokowymi dedykowanym dla akceleratorów IcePAP, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/50/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie montażu i transportu urządzeń i elementów synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/190/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/216/2014
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 17 kwietnia 2014 r na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul.Gołębiej 24, CRZP/UJ/188,189/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/215/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 16.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/113/2014 (postępowanie powtórzone)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/183/2014
 • Ogłoszenie z dnia 11.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę, pod wskazany przez zamawiającego adres, elektrycznych materiałów eksploatacyjnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy CRZP/UJ/139/2014
 • Ogłoszenie z dnia 10.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy macierzy diod pompujących do lasera VERDI V10 w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/210/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy układów zasilaczy do zasilania elektromagnesów synchrotronu Solaris, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/175/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania, dostawy i instalacji klatki ołowianej dla potrzeb synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/178/2014
 • Ogłoszenie z dnia 8 kwietnia 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu audiowizualnego na potrzeby Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia Reymonta 4 CRZP/UJ/116/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Teoretycznej i Komputerowej (P66), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/180/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania mikroskopu WITEC ALPHA 300 RSA: WITEC PROJECT dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/163/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę elementów optycznych do integracji z mikroskopem WITEC ALPHA 300 RSA dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/162/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę lasera do integracji z mikroskopem WITEC ALPHA 300 RSA dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/161/2014)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komór na elementy optyczne (lustra) oraz komory z przesłonami wyjściowymi, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/160/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 04.04.2014 o przetargu nieograniczonym na wyłonieniem wykonawcyw zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/115/II/2014
 • Ogłoszenie z dnia 04.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/148,158-159/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych w ramach projektu INNOTECH pt. Nowa terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym genetycznie szczepie bakterii Salmonella dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/166-167/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji kontynuacji konserwatorskiego remontu elewacji budynku Collegium Broscianum UJ, od strony ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/153/2014
 • Ogłoszenie z dnia 3 kwietnia 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 Nr sprawy CRZP/UJ/168,169,170/2014
 • Ogłoszenie z dnia 2.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu urządzeń RF w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/154/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 2.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy macierzy diod pompujących do lasera VERDI V10 w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/155/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy przyrządów pomiarowych, dla potrzeb synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/157/2014.
 • Ogłoszenie (2014/S 064-108756) z dnia 01.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie (częściowo na zamówienie), dostawę i montaż fabrycznie nowego wyposażenia meblowego wraz z transportem, wniesieniem i ustawieniem mebli we wskazanych przez zamawiającego pomieszczeniach budynku, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, przy ul. Ingardena 6, na potrzeby nowego użytkownika – Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy CRZP/UJ/150/2014
 • Ogłoszenie z dnia 28.03.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy fluorotronu z wyposażeniem dla Ośrodka Neurobiologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/137/2014.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28 marca 2014r na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.R.Ingardena 3, nr CRZP/UJ/149/2014
 • Ogłoszenie z dnia 27.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/171/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.03.2014 r. o przetagu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy aparatu do jednoczesnej pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/78/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 26 marca 2014 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonwacy w zakresie dostwy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/146-147/2014
 • Ogłoszenie z dnia 25.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury badawczej dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/133/2014
 • Ogłoszenie z dnia 25.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury badawczej dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/132/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elementów konstrukcji niezbędnych do instalacji synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/145/2014
 • Ogłoszenie z dnia 25.03.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy dwukanałowego, cyfrowego wzmacniacza fazoczułego z przedwzmacniaczem w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/152/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy odwróconego mikroskopu badawczego do obserwacji w jasnym polu, kontraście Nomarskiego i fluorescencji z systemem do inkubacji żywych komórek dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/156/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie realizacji prac związanych z modernizacją części stacji transformatorowej w budynku UJ, przy ul Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/67/2014
 • Zawiadomienie z dnia 21.03.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książki dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/151/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/143/2014
 • Zawiadomienie z dnia 19.03.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/106/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Płyn do pielęgnacji soczewek kontaktowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/142/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemów oraz urządzeń audiowizualnych w budynku UJ przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/105/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/100-102/2014)
 • Zawiadomienie z dnia 18.03.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów promocyjnych z logo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/117/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 18.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na zakup paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego oraz płynów do spryskiwaczy (letnich i zimowych) do pojazdów służbowych, użytkowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, przy użyciu elektronicznych kart paliwowych, w sieci stacji paliwowych na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego, nr sprawy CRZP/UJ/17/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/120,121,122/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/144/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu monitoringu promieniowania jonizującego wraz z instalacją w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/123/2014
 • Ogłoszenie z dnia 17 marca 2014 r o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby jedniostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 CRZP/UJ/81,116/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia gwarancji technicznych na produktu firmy Juniper Network dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/125/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem i certyfikacji przy projektowaniu i budowie budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Nauk Geologicznych UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/104/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i oprogramowania do telemetrycznej rejestracji aktywności neuronalnej i behawioralnej zwierząt dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/87/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 13.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/63/2014
 • Ogłoszenie z dnia 13.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/113-115/2014
 • Ogłoszenie z dnia 13.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/110-112/2014
 • Ogłoszenie z dnia 13.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/107-109/2014
 • Ogłoszenie z dnia 12.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/90/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 12.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/128,129/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy stacji końcowej dla linii UARPES, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/118/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 11.03.2014r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest zakup i dostawa materiałów informacyjnych na temat projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III. Nr sprawy CRZP/UJ/135/2014
 • Ogłoszenie z dnia 10.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy ustnych tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - podczas organizowanej w Zakopanem, w dniach 12-15.04.2014 r., międzynarodowej konferencji pod nazwą: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Ucząca się szkoła wraz z transkrypcją oraz pisemnymi tłumaczeniami tekstów i materiałów związanych z konferencją w językach i terminach wskazanych w treści SIWZ, na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr CRZP/UJ/74/2014
 • Ogłoszenie z dnia 10.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi pralniczej dla potrzeb Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z usługą odbioru i dostawy asortymentu do magazynu mieszczącego się w Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach przy ul. Jodłowej 13, 30-252 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/43/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników Kongresu Kultury Akademickiej (Nr postępowania:CRZP/UJ/126/2014)
 •  Ogłoszenie z dnia 06.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na potrzeby konferencji: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Ucząca się szkoła, Zakopane 12-15.IV.2014r. Zamówienie w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III. Nr sprawy CRZP/UJ/94/2014
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 6 marca 2014r na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy materiałów zużywalnych (kuwety kwarcowe, szkło laboratoryjne, odczynniki) do realizacji projektu 4G-PHOTOCAT realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie CRZP/UJ/103/2014
 • Ogłoszenie z dnia 06.03.2014 r., o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/91/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 05.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac naukowo-badawczych w ramach projektu INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 (Nr postępowania CRZP/UJ/99/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 05.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/85,86,127/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 05.03.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlano-montażowych przy realizacji obiektu dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/36/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/68/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy inkubatorów laboratoryjnych, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/73/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elementów hydraulicznych równoważących przepływy i ciśnienia dla systemu wody chłodzącej, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/119/2014
 • Ogłoszenie z dnia 03.03.3014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac związanych z zakupem, dostawą i wymianą wentylatorów w klimakonwektorach w budynkach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Łojasiewicza 4 i 6. Nr sprawy CRZP/UJ/25/2014
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28 lutego 2014r na zakup i sukcesywną dostawę ciekłego azotu dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. R. Ingardena 3 nr CRZP/UJ/71/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę macierzy dyskowej oraz dysków twardych dla Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/22/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych dla Działu Spraw Osobowych UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/97/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli biurowych i warsztatowych oraz siedzisk, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/98/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu telekomunikacyjnego, w szczególności central i urządzeń telefonicznych, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/28/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac remontowych pomieszczeń piwnicznych oraz części korytarzy wraz z remontem instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, w budynku Biblioteki Jagiellońskiej przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/80/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę pakietu oprogramowania PeakForce QNM dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę inkubatora z celką przepływową dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 25 lutego 2014r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 nr CRZP/UJ/81,82/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biotechnologii Roślin (P23), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/96/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Immunologii (P41), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/95/2014
 • Ogłoszenie z dnia 24.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy: stołu spawalniczego, stołów i szafek warsztatowych, regałów magazynowych, skrzynek narzędziowych, narzędzi ręcznych, szafek narzędziowych z wyposażeniem, narzędzi do lutowania, wózków transportowych, żuraw przejezdny i inny drobny sprzęt dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/302-303/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy falowodów, okna wysokiej częstotliwości wraz z akcesoriami w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/41/2014
 • Ogłoszenie z dnia 21.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/92-93/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu lasera nanosekundowego Nd:YAG z oscylatorem parametrycznym i wyposażeniem, dla MCB UJ, przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/88/2014.
 • Ogloszenie z dnia 21.02.2014 r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/89/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 21.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na zakup paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego oraz płynów do spryskiwaczy (letnich i zimowych) do pojazdów służbowych użytkowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, przy użyciu elektronicznych kart paliwowych, w sieci stacji paliwowych na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego, nr sprawy CRZP/UJ/17/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu cyfrowego cytometru wraz z wyposażeniem, dotyczące projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/77/2014
 • Ogłoszenie z dnia 19.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/83/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 18.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/64-65/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 17.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy prac laboratoryjnych niezbędnych przy stworzeniu wektora wirusowego o aktywności onkolitycznej w ramach projektu: LIDER dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/79/2014)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Teoretycznej i Komputerowej (P66), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/58/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji systemów wody chłodzącej i sprężonego powietrza, systemów okablowania oraz PLC, dla potrzeb synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/76/2014.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 14 lutego 2014r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.R.Ingardena 3 Nr CRZP/UJ/61,62/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 13.02.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy dwóch wzmacniaczy wysokiej częstotliwości dużej mocy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb zasilania głównych wnęk rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/707/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie kompleksowej usługi hotelarsko-restauracyjnej dla uczestników konferencji naukowej pod nazwą - V Interdyscyplinarne Seminarium JCET - w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania:CRZP/UJ/75/2014)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sond próżniowych, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/72/2014
 • Ogłoszenie z dnia 11.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/46/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 31 układów zasilaczy do zasilania elektromagnesów synchrotronu Solaris, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/40/2014
 • Ogłoszenie z dnia 11.02.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych w zakresie realizacji przebudowy i rozbudowy budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/346/2013.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10 lutego 2014r na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy analizatora do oznaczania ogólnego węgla organicznego potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. R.Ingardena 3, CRZP/UJ/48/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 10.02.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy dwóch wzmacniaczy wysokiej częstotliwości dużej mocy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb zasilania głównych wnęk rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/707/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na Wykonawcy w zakresie dostawy pomp jonowych z wyposażeniem, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/66/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/57/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 7.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy potrójnej komórki efuzyjnej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/70/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 06.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy tłumaczeń pisemnych - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - dotyczących raportów i opracowań publikacji międzynarodowych niezbędnych do wypracowania nowych rozwiązań w zakresie kształcenia i doskonalenia dyrektorów, na potrzeby projektu pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/33/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzeń sieciowych w budynku UJ przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/38/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, dla potrzeb związanych z przebudową pomieszczeń i modernizacją infrastruktury technicznej w pomieszczeniach piwnic budynku CN UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/51/2014
 • Ogłoszenie z dnia 06.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/42/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zasilacza awaryjnego UPS dla Pracowni Chemii Teoretycznej i Komputerowej (P66) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/56/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/55/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/53/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/54/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 04.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy cRZP/UJ/49/2014
 • Ogłoszenie z dnia 04.02.2014r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 2 szt. laptopów oraz 1 szt. projektora multimedialnego dla potrzeb Działu Administracji Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/779/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 04.02.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlano-montażowych przy realizacji obiektu dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/36/2014
 • Ogłoszenie z dnia 03.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu konfokalnego mikroskopu ramanowskiego z funkcją mapowania dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/60/2014)
 • Ogłsozenie z dnia 3.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie publikacji/wydania i rozpowszechniania 1 tytułu dla Wydziału Historycznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/59/2014.
 •  Ogłoszenie z dnia 03.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie organizacji konferencji kończącej projekt Analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight. (Nr postępowania: CRZP/UJ/52/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 31.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług drogowego transportu towarów dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/26/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na obsługę umowy dwuletniej CLP (Cumulative Licensing Program) - CLP wraz z UPG Plan na zakup oprogramowania firmy Adobe dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/47/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 30.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy potrójnej komórki efuzyjnej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/39/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu betonowych podpór pod magnesy zakrzywiające, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/35/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych przebudową i wymiana oświetlenia zewnętrznego tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED, na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/1/2014
 • Zawiadomienie z dnia 27.01.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/32/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komory inkubacyjnej w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/30/2014)
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 24 stycznia 2014r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.R.Ingardena 3- Nr CRZP/UJ/24/2014
 • Ogłoszenie z dnia 24.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu papieru z zabezpieczeniami oraz wykonaniu i dostawie druków dyplomów ukończenia studiów wyższych, świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z jednostkami Collegium Medicum UJ.Nr sprawy: CRZP/UJ/850/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 24.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, tj. czterech zestawów komputerowych (bez monitorów) oraz akcesoriów o parametrach technicznych i ilościach zawartych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby projektu naukowo-dydaktycznego pn.: Correlations InComplex Systems, akronim COCOS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 6 Programu Ramowego (nr umowy MTKD-CT-2004-517186), realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczący się przy ul. Reymonta 4, kod: 30-059, w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/16/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 23.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie organizacji czterech spotkań z przedsiębiorcami w ramach projektu Analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight. (Nr postępowania: CRZP/UJ/37/2014)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch (2) szaf serwerowych dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/869/2013
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie publikacji/wydania i rozpowszechniania 1 tytułu dla Wydziału Historycznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/18/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 22.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych usług medycznych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/20/2014)
 •  Ogłoszenie z dnia 22.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu chromatografii gazowej wraz ze spektrometrem mas, wyposażeniem i oprogramowaniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/9/2014.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na elewacjach i dachach obiektów UJ, zlokalizowanych na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/3/2014
 • Ogłoszenie z dnia 20.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich oraz usług dodatkowych w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/34/2014.
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 17.01.2014r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/wykonawców usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie seminariów Grupy Eksperckiej oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/19/2014
 •  Ogloszenie z dnia 17.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn.Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/670/2013 powtórzone IV
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu platform antywibracyjnych pod aparaturę i urządzenia naukowo-badacze z wyposażeniem, dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/10/2014.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 16 stycznia 2014 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/756, 838, 843, 855/2013 oraz 5, 6/2014
 • Ogłoszenie z dnia 16.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych dla Działu Spraw Osobowych UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/23/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 15.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/782/2013 (postępowanie powtórzone)
 • Ogłoszenie z dnia 15.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/852/2013
 • Ogłoszenie z dnia 15.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/851/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowych komponentów infrastruktury ICT, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/866/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Modułowej (P08)), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/867/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 15.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania kompleksowego czyszczenia i odkażania systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ przy ul. Łojasiewicza 6 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/853/2013
 • Ogłoszenie z dnia 15.01.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla realizacji multimedialnego widowiska historyczno-muzycznego, w związku z obchodami 650-lecia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/865/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 14.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekonomii i Zarządzania na WZiKS UJ, przy ul. prof. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/859-862/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 13.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/21/2014)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług integracji Systemu Sterowania Synchrotronu SOLARIS, w tym dostawy urządzeń systemu synchronizacji, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/12/2014.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10 stycznia 2014r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 Nr sprawy CRZP/UJ/837,839/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/4/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 10.01.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy energii elektrycznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/419/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/700/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 09.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/847-849/2013 (postępowanie powtórzone w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia)
 • Ogłoszenie z dnia 09.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/14,15/2014 i 858/2013
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 9 stycznia 2014 r na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul.Gołębiej 24 (z wyłączeniem Collegium Medicum) nr CRZP/UJ/657/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznej paszy dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr pohstępowania: CRZP/UJ/13/2014)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu zautomatyzowanego systemu izolacji i przechowywania materiału genetycznego wraz z wyposażeniem, dotyczące projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/820/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do badań mikrometabolomicznych, tj. automatycznych stacji pipetujących, wraz z wyposażeniem, dotyczące projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/714/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 8.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu sił atomowych dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/845/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 07.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/856-857/2013
 • Ogłoszenie z dnia 07.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/815-816/2013 (postępowanie powtórzone)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Metod Fizycznych Biologii (P25), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/835/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/836/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy analizatora biochemicznego, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/767/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatu do EKG, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/765/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę mikrochromatografu gazowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/864/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 27.12.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlano-montażowych w zakresie wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich w budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/770/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 24.12.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla realizacji multimedialnego widowiska historyczno-muzycznego, w związku z obchodami 650-lecia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/865/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy wraz z instalacją linii promieniowania UV (zwanej dalej UARPES), przy synchrotronie SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/828/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 23.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/847-849/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 23.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/670/2013 powtórzone III
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z inwentaryzacją i koncepcją dla modernizacji istniejących budynków i stacji trafo oraz projektem zagospodarowania nieruchomości położonych przy ul. Reymonta 4 w Krakowie, dla WSMiP UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/798/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób, mienia oraz obiektu Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego przy ul.Józefa 19 w Krakowie (Nr postępowania: CRZP/UJ/817/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę spektrometru pracującego w zakresie podczerwieni (FTIR) w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/854/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/841/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 19.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Działu Socjalnego UJ, przy ul. Straszewskiego 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/812/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komór na elementy optyczne (lustra) oraz komory z przesłonami wyjściowymi, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/757/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 18.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/815-816/2013
 • Ogłoszenie z dnia 18.12.2013 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie administrowania sieciami Bursy Jagiellońskiej i DS Kamionka 11 i 11a. Nr sprawy CRZP/UJ/774/2013
 • Ogłoszenie z dnia 17.12.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlano-montażowych w zakresie wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich w budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/770/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Rekrutacji na Studia UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/814/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 16.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz montażu systemu wypożyczania i zwrotu książek pracującego w oparciu o technologię RFID w standardzie UHF dla potrzeb biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/821/2013
 • Ogłoszenie z dnia 16.12.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wynajmu i okresowej wymiany mat wejściowych, wewnętrznych, absorpcyjnych, tekstylnych na pokładzie gumowym, zabezpieczającym przed przesuwaniem w terminach od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.12.2015 r. w odniesieniu do jednej do czterech części, w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa. Nr sprawy CRZP/UJ/813/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 13 grudnia 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/810,811/2013
 • Ogłoszenie z dnia 13.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/818,819,827/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 13.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę szafy serwerowej potrójnej - 2 szt. dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/380/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 12.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elementów systemu master key (klucza kodowanego) wraz z wykonaniem i przetestowaniem funkcjonowania całości systemu w budynku WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/799/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 12.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie napraw systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, polegających na wymianie opraw, inwerterów i źródeł światła, oraz pomiarów w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmieszczonych na terenie miasta Krakowa, zgodnie z zawartym w załączniku A do SIWZ - Przedmiarem robót wraz z dostawą elementów oświetleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji usług, wedle wykazu stanowiącego załącznik B do SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/547/2013
 • Ogłoszenie z dnia 12.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę żródeł kalibracyjnych do spektrometrów dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/683/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 11.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektorów multimedialnych do sal dydaktycznych budynku Auditorium Maximum UJ, przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/809/2013.
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup sieciowego dostępu do bazy ksiązkowej ebrary w roku 2014.
 • Ogłoszenie z dnia 11.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/773,825,826/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 11.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/670/2013 powtórzone II
 •  Ogłoszenie z dnia 11.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/807/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopów z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/766/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy ultrawirówki stołowej, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/705/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 09.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, przy ul. Jabłonowskich 5 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/731,732/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch zestawów dejonizatorów wody, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/701/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia Działu Zoologicznego (P70), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/764/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 06.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń typu tablet i urządzeń typu smartphone dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/772/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. prof. S. Łojasiewicza 6, nr sprawy CRZP/UJ/733-736,755-756 i 794-795/2013
 • Ogłoszenie z dnia 06.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę szerokopasmowego analizatora pola elektromagnetycznego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/380/2013
 • Ogłoszenie z dnia 06.12.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/717/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 6.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/806/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 05.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę paneli na aparaturę i zasilaczy UPS do paneli dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/380/2013
 • Ogłoszenie z dnia 05.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/784-789,800,801/2013
 • Ogłoszenie z dnia 05.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/725-727/2013
 • Ogłoszenie z dnia 04.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę drukarki laserowej dla potrzeb Domu Gościnnego UJ Nr Nr sprawy CRZP/UJ/778/2013
 • Ogłoszenie z dnia 04.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę szaf serwerowych potrójnych (2 szt.) dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/380/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 4 grudnia 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/768,769/2013
 • Ogłoszenie z dnia 4.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stacji do zatapiania tkanek w parafinie z zimną płytą i wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/776/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 04.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Administracyjnego Przegorzały WSMiP UJ, przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/804/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa dla Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/780/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do chromatografii niskociśnieniowej (FPLC) dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/791/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komory laminarnej wraz z wyposażeniem dla Wydziału Boichemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/781/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy implementacji, optymalizacji oraz dokonania właściwej selekcji aptamerów przeciwko zdefiniowanemu celowi molekularnemu w ramach projektu: Lider (LIDER/28/54/L-2/10/NCBiR/2011)-Nr postępownia CRZP/UJ/802/2013
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/782-783/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego dla Instytutu Nauk o Środowisku UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/771/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2013r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/773,775,797/2013
 • Ogłsozenie z dnia 3.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/777,796/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę karnetów uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/793/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu chłodniczego, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/715/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wirówek preparatywnych z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/523/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 02.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tensjometru optycznego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/697/2013.
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup sieciowego dostępu do bazy czasopism JSTOR w roku 2014.
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 02.12.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego, rejestracji video wraz z transmisją on-line przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby organizowanej konferencji dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/614/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 2 grudnia 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/746,747,748,749/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 02.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego i komputerowego dla Instytutu Europeistyki na WSMiP UJ, przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/752-754/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 02.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/728-730/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 29 listopada 2013r na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy stanowiska komputerowego do pomiaru ruchów gałek ocznych o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w treści SIWZ, na potrzeby Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Laboratorium Procesów Neuropoznawczych, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 nr CRZP/UJ/689/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 29.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy generatorów wyższych harmonicznych dla impulsów femtosekundowych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, w ramach projektu nr 4CE517P1 „Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources – CENILS” realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków EFRR. Nr sprawy CRZP/UJ/720/2013.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę preparatów chemicznych do automatów czyszczących dla potrzeb jenostek organizacynych UJ.
 • Ogłoszenie z dnia 27.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. CRZP/UJ/653/2013.
 • Zawiadomie z dnia 27.11.2013r. o wyniu (rozstrzygnięciu) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/763/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu osłony ekranującej ciąg kablowy pod Pracownią Rezonansu Magnetycznego MCB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/594/2013
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę srodków czystości dla jednostek organizacynych UJ
 • Ogłoszenie z dnia 27.11.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/717/2013
 • Ogłoszenie z dnia 26.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/758-759/2013
 • Ogłoszenie z dnia 26.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elementów mechanicznych do konstrukcji torów optycznych w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/667/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 26.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn.Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/670/2013 powtórzone
 • Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/738-742/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy dwóch wzmacniaczy wysokiej częstotliwości dużej mocy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb zasilania głównych wnęk rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/707/2013
 • Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego typu laptop o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/677/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z 22.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum). Nr sprawy: CRZP/UJ/672/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 22.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych, robót w zakresie realizacji budowy budynku B projektu /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/. Nr sprawy: CRZP/UJ/658/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 21.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sond do urządzenia Endothelix oraz akcesoriów do urządzenia EndoPAT 2000 w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/723/2013)
 •  Ogłoszenie z dnia 21.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Opracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologiczne wpływające na powstawanie naczyń. PSPS 057/2012 dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/762/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 21.11.2013 o przetargu nieograniczonym w w zakresie dostawy przenośnego inkubatora o dla Instytutu Zoologii UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie, które jest finansowane na podstawie grantu NCN nr 2012/07/B/NZ9/01326.Nr sprawy: CRZP/UJ/680-681/2013 (postępowanie powtórzone)
 • Ogłoszenie z dnia 21.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie komunikacji, public relations oraz marketingu programów anglojęzycznych Instytutu Europeistyki (Centre for European Studies) Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/719/2013)
 •  Ogłoszenie z dnia 21.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 31 układów zasilaczy do zasilania elektromagnesów synchrotronu Solaris, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/760/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu platformy pomiarowej LT 4-probe z akcesoriami dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/641/2013.
 • Ogłoszenia z dnia 20.11.2013 r. o przteargu nieograniczonym na wytłonienie wykonawcy w zakresie dostawy 3 sztuk wyłączników typu Masterpact NW12H1 (65kA) 3p z modułem Micrologic wraz z zestawem retrofitowym oraz wykonaniem usługi ich wymiany w miejsce wyłączników typu Masterpact M12 z modułem STR w rozdzielni głównej R1 w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7 Numer ogłoszenia: 475162 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013. Nr sprawy CRZP/UJ/724/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla Działu Inwestycji Budowlanych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/744/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 20.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu akwizycji danych, modułów elektroniki NIM dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/737/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/745/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/743/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 20.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy750,751/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do dokumentacji żeli z detekcją chemiluminescencji oraz możliwością rozbudowy o detekcję fluorescencji dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/721/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/722/2013)
 • Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dzienika Urzędowego Unii Europejskiej o w zakresie zakupu i dostawy 8 szt. szaf i 25 szt. stojaków laboratoryjnych do montażu elektrycznych/elektronicznych urządzeń laboratoryjnych dla wyposażenia laboratoriów fizycznych oraz 4 szt. stołów antywibracyjnych z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń obiektu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie CRZP/UJ/636,650/2013
 • Ogłoszenie z dnia 19.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego typu laptop o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, Nr sprawy CRZP/UJ/678/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 19.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym, zawartym w załączniku A do SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/613/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Nauk Geologicznych UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/501/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy siatek dyfrakcyjnych w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/713/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 15.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu oraz cateringowych na potrzeby konferencji upowszechniającej dla przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Lublinie w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III. Nr sprawy CRZP/UJ/718/2013
 • Ogłoszenie z dnia 15.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w 2014 roku, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik A do SIWZ, dla 63-ech jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/666/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 15.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla wykonania oraz dostawy dwóch pochłaniaczy wiązki elektronów w linii transferowej synchrotronu w ramach projektu budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/80/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 13.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych do badań uzupełniających dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe – http://www.poig.gov.pl, o parametrach minimalnych określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/692/2013 r.
 • Ogłoszenie z dnia 14.11.2013r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooka do zaawansowanych obliczeń naukowych i prac graficznych -2 sztuki dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie ul.R.Ingardena 3, Nr sprawy CRZP/UJ/698/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 13 listopada 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/637,685,686,687/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z 13.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/674/2013.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 13 listopada 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/688,690/2013
 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy inkubatorów dla Instytutu Zoologii UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, które jest finansowane na podstawie grantu NCN nr 2012/07/B/NZ9/01326. Nr sprawy: CRZP/UJ/680-681/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy frontendu w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/608/2013
 • Ogłoszenie z dnia 12.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/711-712/2013
 • Ogłoszenie z dnia 12.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/513/2013
 • Ogłoszenie z dnia 08.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/716/2013
 • Ogłoszenie z dnia 08.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie – Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/682/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 08.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i tłumaczeniu pisemnym - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - podczas zagranicznej wizyty studyjnej do Belgii (Diest i Bruksela), organizowanej w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/710/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 08.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy kontrolerów systemu BPM, modułów GDX i oprogramowania wraz z wyposażeniem i usługami, związanych z realizacją NCPE dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/12/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 08.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy komór próżniowych pierścienia akumulacyjnego synchrotronu, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/45/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 08.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy 6 układów zasilaczy wysokoprądowych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/9/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 08.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy 89 układów zasilaczy do elektromagnesów korekcyjnych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/10/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 08.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy impulsowego zasilacza częstotliwości radiowej o wysokiej mocy (jednostki RF), dla potrzeb projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/44/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 07.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Administracyjnego Przegorzały WSMiP UJ, przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/630/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 07.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy impulsowego zasilacza częstotliwości radiowej o wysokiej mocy (jednostki RF), dla potrzeb projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/44/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 07.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy 6 układów zasilaczy wysokoprądowych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/9/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 07.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy 89 układów zasilaczy do elektromagnesów korekcyjnych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/10/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 07.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy kontrolerów systemu BPM, modułów GDX i oprogramowania wraz z wyposażeniem i usługami, związanych z realizacją NCPE dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/12/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 06.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy komór próżniowych pierścienia akumulacyjnego synchrotronu, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/45/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 06.11.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych, robót w zakresie realizacji budowy budynku B projektu /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/. Nr sprawy: CRZP/UJ/658/2013
 • Ogłoszenie z dnia 05.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/693,694,708,709/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy narzędzi na potrzeby wyposażenia warsztatów mechanicznych i laboratoriów w synchrotronie Solaris, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/645/2013
 • Ogłoszenie z dnia 04.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/515/2013
 • Ogłoszenie z dnia 04.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/472/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/691/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 31.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę netbooka dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/529/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę lasera fioletowego do cytometru przepływowego w ramach grantu z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (umowa nr 741/FNTP/158/2012) dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/704/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę lasera czerwonego do sortera MoFlo w ramach grantu z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (umowa nr 741/FNTP/158/2012) dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/703/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 31.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę cyfrowego cytometru przepływowego w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/684/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 31.10.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w postepowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy koncentratu płynu odkwaszającego, w postaci zawiesiny tlenku magnezu (MgO) w perfluoroheptanie, przeznaczonego do masowego odkwaszania papieru metodą Bookkeeper, na potrzeby Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej, nr sprawy CRZP/UJ/652/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/669/2013.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 30 października 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/638,662,663/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pakietów licencji oprogramowania Matlab oraz Simulink w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/665/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 30.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. . Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/670/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/676/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 29.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/628/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Informatyki UJ, przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/673/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Filologii Klasycznej UJ, przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/675/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/624/2013
 • Ogłoszenie z dnia 28.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki kolorowej dla Wydziału Historycznego. Nr sprawy: CRZP/UJ/664/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/668/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 25.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/627,659,660,661/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 23.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę: maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej, narzędzia elektromechaniczne, narzędzia ręczne, stoły spawalnicze, stoły warsztatowe, szafki warsztatowe, regały magazynowe, skrzynki narzędziowe, zestawy narzędzi, stacje i narzędzia do lutowania, wózki transportowe, żuraw przejezdny i inny drobny sprzęt oraz ploter laserowy dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/302-303,489,490-493/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.10.2013r. o przetragu nieograniczonym wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na wdrożeniu nowych funkcjonalności w obszarze HR ( z prawem opcji) Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/ 643/2013 . Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zwierciadeł (luster) optycznych w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/647/2013
 • Ogłoszenie z dnia 22.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę kamery termowizyjnej oraz szerokopasmowego analizatora pola elektromagnetycznego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/380/2013
 • Ogłoszenie z dnia 22.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac naukowo-badawczych w ramach projektu INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 (Nr postępowania CRZP/UJ/671/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 22.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania napraw systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z pomiarami w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmieszczonych na terenie miasta Krakowa, nr sprawy CRZP/UJ/547/2013
 • Ogłoszenie z dnia 22.10.2013 r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na zakup papierów rodziny Łepkowskich dla Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyparek obrotowych z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/629/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 20,10,2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy upgradeu funkcjonalnego obszaru SAP ERP FI (rachunkowość finansowa) w ramach rozwiązania SAP ERP działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr postępowania: CRZP/UJ/571/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 18.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę trzech komór (stref czystych) na stoły optyczne dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/611/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biomateriałów (P62), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/648/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 18.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę 25 szt. dygestoriów dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/612/2013
 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, tj. komputerów przenośnych typu ultrabook o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 7, nr sprawy CRZP/UJ/534-535/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.10.2013r. o przetragu nieograniczonym w zakresie wykonania usługi wdrożenia i utrzymania nowych funkcjonalności w module FI Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/642/2013. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń parteru oraz robót budowlanych w podworcach budynku UJ, przy ul.Czapskich 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/609/2013
 • Ogłoszenie z dnia 16.10.2013r. o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy maszyn i urządzeń do obróbki mechanicznej z przeznaczeniem na wyposażenie warsztatu mechanicznego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/317,497/2013
 • Zawiadomienie z dnia 16.10.2013r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książki dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/654/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 16.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.Nr sprawy: CRZP/UJ/631-634/2013
 • Ogłoszenie z dnia 16.10.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla realizacji projektu pn.: /Budowa polskich stacji europejskiego interferometru radiowego LOFAR/, Nr sprawy CRZP/UJ/576/2013 wraz z ogloszeniem (2013/S 202-349722) z dnia 17.10.2013r. o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licznika komórek dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/656/2013.
 • Ogłoszenia z dnia 16.10.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie rozbudowy systemu do głosowania (zakup 150 pilotów, odbiornika, 1 klucza oraz 4 walizek). Nr sprawy CRZP/UJ/651/2013
 • Ogłsozenie z dnia 15.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/625,626,649/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 15.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy raportu oceniającego możliwości komercjalizacji wyników projektu dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Nr sprawy CRZP/UJ/644/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15 października 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/637,638/2013
 • Ogłoszenie z dnia 15.10.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/635/2013
 • Ogłsozenie z dnia 14.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/655/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 11.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/554/I/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/582/2013.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10 października 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/584,620,621/2013
 • Zawiadomienie z dnia 10.10.2013 o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/623/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 10.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i tłumaczeniu pisemnym - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - podczas zagranicznej wizyty studyjnej do Irlandii (Dublin), organizowanej w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/615/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 09.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań dodatkowych w modelach in vitro i in vivo dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy. Nr sprawy CRZP/UJ/616/2013
 • Ogłoszenie z dnia 09.10.2013 r. o o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia do modyfikacji sieci komputerowej w Bursie Jagiellońskiej.Nr sprawy: CRZP/UJ/574/2013
 • Ogłoszenie z dnia 08.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr postępowania: CRZP/UJ/617-618/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 08.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i montażu kompletnej radiolinii cyfrowej dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/330/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 08.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu komputerowego dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/528/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 07.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę trezorów ochronych do przechowywania materiałów radioaktywnych dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/610/2013
 • Ogłoszenie z dnia 07.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektorów multimedialnych dla jednostek UJ w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.Nr sprawy: CRZP/UJ/586-588/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia umów gwarancyjnych sprzętu i oprogramowania SUN/Oracle dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/619/2013)
 •  Ogłoszenie z dnia 03.10.2013r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie 4 ekspertów (tj. dyrektorów szkół/placówek oświatowych i/lub nauczycieli i/lub naukowców i/lub nauczycieli akademickich i/lub badaczy i/lub szkoleniowców/trenerów), którym zostanie powierzone zadanie opracowania pakietów (wstępnych oraz finalnych) założeń programowych i materiałów dydaktycznych zawierających: cele, metody kształcenia, lektury, materiały merytoryczne i ćwiczeniowe, scenariusze zajęć oraz dyspozycje do nauki własnej, w poszczególnych obszarach z zakresu oświaty, na potrzeby projektu pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/622/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 03.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach zawartych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby projektu pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/565/2013
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i sukcesywną dostawę preparatów chemicznych do automatów czyszczących dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ) Nr sprawy CRZP/UJ/476/II/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem przy budowie obiektu Wydziału Prawa i Administracji UJ, zlokalizowanego przy ul. Krupniczej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/596/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu, uruchomienia, przetestowania wirówki próżniowej do koncentracji DNA, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/541/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 03.10.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy niestandardowych komór próżniowych pierścienia akumulacyjnego synchrotronu, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/454/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 02.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/589-591,606/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licznika komórek dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/569/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 01.10.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy niestandardowych komór próżniowych pierścienia akumulacyjnego synchrotronu, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/454/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 01.10.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy aktywnego filtra ADF P300-300/480 wraz z przekładnikami prądowymi dla modulatorów K2, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczącej projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/357/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu cytometru przepływowego o wysokiej czułości do analiz małych cząstek, wraz z wyposażeniem, zestawem komputerowym i oprogramowaniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/525/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 01.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę stanowiska komputerowego sterującego PPMS dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/380/III/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy termocyklera dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/568/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 01.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy siatek dyfrakcyjnych w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/518/2013.
 • Ogłsozenie z dnia 30.09.2013r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/479/2013powt.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikrokalorymetru różnicowego DSC o wysokiej czułości dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/557/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu platform antywibracyjnych pod aparaturę i urządzenia naukowo-badacze z wyposażeniem, dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/156/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących rozbudowy pergoli z przeznaczeniem na garaże i boksy śmietnikowe, na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/488/2013
 • Ogłoszenie z dnia 24.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pieca wysokotemperaturowego (2szt.) dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/266/I/2013
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 24.09.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz warsztatów Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/575/2013
 • Ogłoszenie z dnia 24.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę osprzętu komór spektrometru beat/Rn dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/577/2013
 • Ogłsozenie z dnia 24.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/581/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 24.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę spektrometru beta dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/494/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług mycia powierzchni szklanych przy użyciu podnośników oraz metod alpinistycznych z zastosowaniem odpowiednich środków w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/599/2013.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 24 września 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/221,583,584/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania modernizacji instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz instalacji zasilania awaryjnego kotłowni, w zespole szklarni Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/552/2013
 • Ogłoszenie z dnia 24.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie nagrywania wykładów wygłoszonych w trakcie studiów podyplomowych Prawa Medycznego wraz z obróbką, konwersja, hostingiem, zamieszczaniem na stronie i obsługą strony internetowej. Nr sprawy CRZP/UJ/598/2013
 • Ogłoszenie z dn. 23.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i montażu kompletnej radiolinii cyfrowej dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/330/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn.23.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy przełączników sieciowych (switchy) dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/580/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 23.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dysków zewnętrznych oraz kieszeni zewnętrznych do dysków twardych dla potrzeb Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.Nr sprawy CRZP/UJ/415-417/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń sprzętu komputerowego dla WFAiIS UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dziesięciu części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/555/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 20.09.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla wykonania oraz dostawy 2 sztuk cyrkulatorów RF oraz sztucznych obciążeń (tzw. dummy load) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, w tym przeprowadzenie testów FAT i SAT oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzeń, w ramach projektu budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/430/2013
 • Ogłoszenie z dnia 20.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę aparatury próżniowej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagillońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/316/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na konserwacji i rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej w budynku UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/595/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych w mieszkaniu nr 17, w budynku UJ, przy Al.Słowackiego 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/544/2013
 • Ogłoszenie z dnia 20.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę stołów optycznych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/383/2013
 • Ogłoszenie z dnia 19.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę komory rękawicowej z wyposażeniem opcjonalnym do pracy w atmosferze roboczej beztlenowej i bez wilgoci dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/517/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy jednej wytrząsarki dla Pracowni Biologii Komórki (P40) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/597/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu do rejestracji sygnałów neurofizjologicznych, reakcji fizjologicznych i ruchów w trzech wymiarach w skanerze MR, wraz z oprogramowaniem do rejestracji i analizy danych, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/543/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu rozdziału i detekcji kwasów nukleinowych wraz z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/540/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 18.09.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/578-579/2013
 • Zawiadomienie z dnia 16.09.2013r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/572/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do analizy ekspresji genów metodą real-time PCR dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/521/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia oraz przetestowania zestawu urządzeń do chromatografii niskociśnieniowej wraz z osprzętem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/522/2013
 •  Ogłoszenie (2013/S 178-307465) z dnia 13.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie 9 ekspertów (tj. dyrektorów szkół/placówek oświatowych i/lub nauczycieli i/lub naukowców i/lub nauczycieli akademickich i/lub badaczy i/lub szkoleniowców/trenerów), którym zostanie powierzone zadanie opracowania pakietów (wstępnych oraz finalnych) założeń programowych i materiałów dydaktycznych zawierających: cele, metody kształcenia, lektury, materiały merytoryczne i ćwiczeniowe, scenariusze zajęć oraz dyspozycje do nauki własnej, w poszczególnych obszarach z zakresu oświaty, na potrzeby projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/567/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 12.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy upgradeu funkcjonalnego obszaru SAP ERP FI (rachunkowość finansowa) w ramach rozwiązania SAP ERP działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr postępowania: CRZP/UJ/571/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 12.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej w postaci analizatora wielkości cząstek o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ wraz wyposażeniem dodatkowym oraz oprogramowaniem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, nr sprawy CRZP/UJ/536/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monochromatora w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/452/2013.
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 11.09.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/wykonawców usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, w dniach 09-11.10.2013r, 27-29.10.2013r. oraz 11-13.12.2013r. seminariów Grupy Eksperckiej oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/566/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pod nazwą Dyscyplina Finansów Publicznych dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/460/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy organizacji konferencji naukowej pod nazwą XVI Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa i Układów Skorelowanych w zakresie świadczenia usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych) wraz z nadzorem nad prawidłową realizacją tych świadczeń w czasie trwania konferencji dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/482/2013)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy akcesoriów do utrzymania czytości dla potrzeb jednostek oranizacyjnych UJ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. Nr sprawy CRZP/UJ/475/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 9 września 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Prof.St.Łojasiewicza 6- Nr CRZP/UJ/531,532,558/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zaworów próżniowych, dotyczącej projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/570/2013.
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie zapytania o cenę na zakup i sukcesywną dostawę środków czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ) Nr sprawy CRZP/UJ/476/I/2013
 • Ogłoszenie z dnia 05.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, tj. komputerów przenośnych typu ultrabook o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Działu Programów Badawczych oraz Sekcji Obsługi Informatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczących się w Krakowie, kod: 31-007, przy ul. Gołębiej 24, nr sprawy cRZP/UJ/506,509/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 04.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komputera przenośnego na potrzeby projektu Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Fizyki Układów Złożonych w ramach programu MPD współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/453/2013)
 •  Ogłoszenie z dnia 04.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sond próżniowych, dotyczące projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/429/2013.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 Nr sprawy CRZP/UJ/404,405,406/2013
 • Ogłoszenie z dnia 04.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.Nr sprawy: CRZP/UJ/472 i 515/2013
 • Ogłoszenie z dnia 04.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.Nr sprawy: CRZP/UJ/510, 559 i 560/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Programowalnych Sterowników Logicznych (ang. Programmable Logic Controler), wraz z oprogramowaniem oraz podstawowym wsparciem technicznym, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/564/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług druku oraz dostawy 9 numerów miesięcznika Alma Mater dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/561/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 03.09.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy aktywnego filtra ADF P300-300/480 wraz z przekładnikami prądowymi dla modulatorów K2, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/357/2013.
 • Zawiadomienie z dnia 3.09.2013r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na druk offsetowy, oprawę i dostawę książki dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/556/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 03.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i tłumaczeniu pisemnym - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - podczas zagranicznej wizyty studyjnej do Walii (Swensea-Port Talbot-Cardiff), organizowanej w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/530/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę szafy rackowej dla Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr postępowania: CRZP/UJ/562/III/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przełączników sieciowych (switchy) dla Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr postępowania: CRZP/UJ/562/II/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera wraz z macierzą dyskową dla Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr pohstępowania: CRZP/UJ/562/I/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników szkoleń i seminariów w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (nr postępowania: CRZP/UJ/563/2013). Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia i przetestowania homogenizatorów (dezintegratorów), ultradźwiękowych, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/542/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 02.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/352,511-514/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kontrolerów przepływu gazu dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/520/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 30.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego do zestawu analizująco-obrazującego (drukarka, skaner, ksero), dla Instytutu Archeologii UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/519/2013
 •  Ogłoszenie z dn. 29.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/554/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-007, przy ul. Gołębiej 24, nr sprawy CRZP/UJ/507/2013
 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Działu Rozliczeń i Finansowania Badań Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-007, przy ul. Gołębiej 24, nr sprawy CRZP/UJ/508/2013
 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Biura Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. polityki kadrowej i finansowej, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-007, przy ul. Gołębiej 24, nr sprawy CRZP/UJ/505/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę szafy chłodniczej w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/553/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 26.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-501, przy ul. Kopernika 27, nr sprawy CRZP/UJ/450/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 26.08.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi badawczej z zakresu badań ADMETox w modelach in vitro dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy CRZP/UJ/533/2013
 • Ogłoszenie z dnia 24.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elementów optycznych, polaryzacyjnych, detekcji światła, światłowodów, optomechaniki w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/503/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Modułowej (P08)), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/551/2013
 • Ogłoszenie z dnia 23.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego przeznaczonego do analizy danych spektroskopowych o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/487/2013
 • Ogłoszenie z dnia 23.08..2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przeprowadzenia digitalizacji rozpraw doktorskich z lat 1992-2003 znajdujących się w zasobach Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/414/2013
 • Ogłoszenie z dnia 23.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch notebooków dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/527/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót związanych z dostawą i montażem dźwigu osobowego w budynku Collegium Broscianum UJ, od strony ul.Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/169/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu osłony ekranującej ciąg kablowy pod Pracownią Rezonansu Magnetycznego MCB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/524/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę bieżni dla myszy i szczurów dla Wydziału Boichemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/546/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 22.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu zdalnie sterowanych latających pojazdów wraz z osprzętem i oprogramowaniem dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/516/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 22.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy lasera włóknowego w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/504/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera dla Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr pohstępowania: CRZP/UJ/548/2013)
 •  Ogłoszenie z dnia 21.08.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy niestandardowych komór próżniowych pierścienia akumulacyjnego synchrotronu, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/454/2013.
 • Ogłoszenie przekazane dnia 20.08.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, w dniach 16-20.09.2013r. i 08.-10.10.2013r., seminariów Grupy Eksperckiej oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/499/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących pomieszczeń laboratoriów w realizowanym budynku MCB i robót na zewnątrz budowanego budynku, zlokalizowanym przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/539/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego tj. 2 szt. zestawów komputerowych z monitorami oraz 2 szt. komputerów przenośnych typu notebook dla potrzeb Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 31-948 Kraków UJ Nr sprawy CRZP/UJ/371-372/2013. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu INNOTECH pt. Nowa terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym genetycznie szczepie bakterii Salmonella dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/549-550/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 20.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zintegrowanego układu optycznego zawierającego nanosekundowy laser oraz oscylator parametryczny dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/456/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 20.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego typu notebook z ekranem 11 calowym (1 szt.) o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/486/2013
 •  Ogłoszenie z dnia20.08.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy niestandardowych komór próżniowych pierścienia akumulacyjnego synchrotronu, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG.Nr sprawy: CRZP/UJ/454/2013
 • Ogłoszenie z dnia 16.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego typu notebook z ekranem 15,6 calowym (1 szt.) o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-063, przy ul. Oleandry 2A, nr sprawy CRZP/UJ/538/2013
 • Ogłoszenie z dnia 16.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na naprawę 12 sztuk wyłączników Merlin Gerin znajdujących się w stacji transformatorowej 33981 przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, w rozdzielni R1, w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w rozdzielni R2, w budynku Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego i Wejścia Głównego, nr sprawy CRZP/UJ/418/2013
 • Ogłoszenie z dnia 14.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę mikroskopu w układzie odwróconym z optyką korygowaną do nieskończoności, mikroskopu konfokalnego z funkcją rozdzielania widm spektralnych oraz mikroskopu stereoskopowego wraz z wyposażeniem i elementami dodatkowymi dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/381/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 zestawów liofilizatorów z wirówkami i pompami próżniowymi oraz 1 zestawu składającego się z wirówki próżniowej z pompą próżniową i wymrażalnikiem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/325/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 14.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 zestawów interaktywnych dla Wydziału Filozoficznego. Nr sprawy: CRZP/UJ/441/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu, uruchomienia, przetestowania bioreaktora wraz z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/444/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 14.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydzału Filozoficznego. Nr sprawy: CRZP/UJ/440/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrofotometru absorpcji atomowej z akcesoriami, zestawu do przygotowania próbek oraz mineralizatora, dotyczących projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/375/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 14.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu (komputerowego i audio-wizualnego) o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-044, przy ul. Grodzkiej 52, nr sprawy CRZP/UJ/455/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu systemu spektrometrii mas z kwadrupolem, analizatorem Orbitrap i detekcją fourierowską wraz z układem nanoHPLC, akcesoriami i zestawami komputerowymi oraz oprogramowaniem, dotyczące projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/421/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia oraz przetestowania sześciu autoklawów, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/379/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do dziewięciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/393/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Stosowanej (P54), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/459/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Stosowanej (P54), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/468/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach zawartych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby projektu pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/467/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenia z dnia 10.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie prenumeraty i dostawy zagranicznych czasopism wraz z odprawą celną w latach 2014-16, dla jednostek UJ w Krakowie, w odniesieniu do jednej i/lub dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/427/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu gazowego spektrometru masowego z osprzętem, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/474/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 08.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na obsługę prawną Wydziału Chemii i Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa pracy w ramach projektu: pt. Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING, Nr umowy o dofinansowanie projektu POKL.04.01.01-00-355/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr postępowania: CRZP/UJ/230/I/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 08.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania kompleksowego czyszczenia i odkażania systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie (nr postępowania: CRZP/UJ/310/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 24 fotopowielaczy w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, umowa nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/483/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu energii elektrycznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/420/2013.
 • Ogłsozenie z dnia 7.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia układu laserów w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/465/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 7.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laserów półprzewodnikowych w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/470/2013.
 • Ogłsozenie z dnia 7.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pomp próżniowych z akcesoriami w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/466/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 07.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Programowalnych Sterowników Logicznych (ang. Programmable Logic Controler), wraz z oprogramowaniem oraz podstawowym wsparciem technicznym, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/500/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 7.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/477-479/2013.
 • Ogłsozenie z dnia 7.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komórek spektroskopowych w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/399/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 06.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 sztuk wzmacniaczy wysokiej częstotliwości radiowej w związku z realizacją projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. (NR postępowania: CRZP/UJ/289/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu pomieszczeń III piętra, w budynku Collegium Broscianum UJ, położonym przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/443/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 31-948 Kraków; zamowienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr sprawy CRZP/UJ/371-372/2013
 • Ogłoszenie z dnia 06.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę komputera przenośnego typu laptop (1 szt.), przeznaczonego do specjalistycznych obliczeń, o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/485/2013
 • Ogłoszenie z dnia 6.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fotopowielaczy, dzielników napięcia i zasilaczy dla WFAiIS UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/445/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 6.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/400/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 6.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/410,411,495,496/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 6.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Obserwatorium Astronomicznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/446-449/2013.
 • Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie trybie zapytania o cenę na zakup i sukcesywną dostawę akcesoriów do utrzymania czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ) Nr sprawy CRZP/UJ/475/2013
 • Ogłoszenie z dnia 02.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę stanowiska komputerowego sterującego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/380/III/2013
 • Ogłoszenie z dnia 01.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego typu notebook z ekranem 15,6 calowym (1 szt.) o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-063, przy ul. Oleandry 2A, nr sprawy CRZP/UJ/451/2013
 • Ogłoszenie z dnia 31.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Pionu Technicznego UJ, przy ul. Kopernika 31 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/436/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/392/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/394/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Nowe układy elektroniczne finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/471/2013)
 •  Ogłoszenie z dnia 29.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych w ramach projektu Opracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologiczne wpływające na powstawanie naczyń. PSPS 057/2012 dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/498/2013)
 •  Ogłoszenie z dnia 29.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/279/I/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/469/2013
 • Ogłoszenie z dnia 26.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Biblioteki Jagiellońskiej. Nr sprawy: CRZP/UJ/461/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/457/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszeeni z dn. 25.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników międzynarodowej konferencji PN. 13th International Meeting on Ferroelectricity (IMF-13). (Nr postępowania: CRZP/UJ/464/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia typu ultrabook dla Wydziału Polonistyki UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/439/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 25.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/438/2013.
 •  Zaproszenie do dialogu technicznego mającego na celu doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz określenia warunków umowy na dostawę kompletnego wyposażenia serwerowni, mającej docelowo obsłużyć Zintegrowany System Informacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy DT/UJ/3/2013
 • Ogłoszenie z dnia 24.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki kolorowej laserowej dla Instytutu Filozofii na Wydziale Filozoficznym UJ, przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/442/2013.
 • Zawiadomienie z dnia 24.07.2013r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/432/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biotechnologii Roślin (P23), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/386/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 24.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch komputerów biurkowych oraz dwóch monitorów LCD dla Jagiellońskiego Centrum Językowego, przy ul. Krupniczej 2 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/437/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 24.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kriostatu zanurzeniowego wraz z wyposażeniem i instalacją, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/366/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy trzech kontrolerów przepływu gazu wraz z wyposażeniem i instalacją, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/367/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Komórki i Genetyki Molekularnej (P45), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/458/2013
 • Ogłoszenie z dnia 24.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Gołębia 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/398, 404, 405 i 406/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu osłony ekranującej ciąg kablowy pod Pracownią Rezonansu Magnetycznego, dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/318/2013
 •  Ogłoszenie (2013/S 141-245851) z dnia 23.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie 28 ekspertów (tj. dyrektorów szkół/placówek oświatowych i/lub nauczycieli, naukowców i/lub nauczycieli akademickich i/lub badaczy, szkoleniowców/trenerów), którym zostanie powierzone zadanie opracowania pakietów (wstępnych oraz finalnych) założeń programowych i materiałów dydaktycznych zawierających: cele, metody kształcenia, lektury, materiały merytoryczne i ćwiczeniowe, scenariusze zajęć oraz dyspozycje do nauki własnej, w poszczególnych obszarach z zakresu oświaty, na potrzeby projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/361/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 23.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń w celu rozbudowy infrastruktury sieciowej budynku synchrotronu, w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, dla Centrum Promieniowana Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7/P-1.6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/396/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 29 układów zasilaczy do elektromagnesów akceleratora liniowego, w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, dla Centrum Promieniowana Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7/P-1.6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/55/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera obsługującego ruch sieciowy na WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/374/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 sztuk ekranów LCD wraz z systemem bezprzewodowej obsługi dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/373/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń na parterze budynku WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/424/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie w latach 2013-2015r., okresowych (tj. raz w roku), przeglądów serwisowych i kalibracji systemów detekcji gazów w kotłowniach Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie ze stanowiącym załącznik A do SIWZ wykazem, nr sprawy CRZP/UJ/462/2013
 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy czterech stacjonarnych komputerów do zestawu analizująco-obrazującego oraz urządzenia wielofunkcyjnego do zestawu analizująco-obrazującego (drukarka, skaner, ksero) dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Gołębiej 11 w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/422 i 423/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania wymiany zewnętrznej stolarki okiennej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/428/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 18.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/407-408,412-413,433/2013
 • Ogłoszenie z dnia 18.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę naturalnej wody żródlanej w butlach o poj. 15-20 l wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/434/2013
 • Ogłoszenie z dnia 18.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wymiany agregatu wody lodowej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/425/2013
 • Ogłoszenie z dnia 18.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę stanowiska komputerowego sterującego PPMS dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/380/III/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy szaf sterowniczych systemu rack 19 cali wraz z akcesoriami, w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, dla Centrum Promieniowana Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7/P-1.6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/397/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 18.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 9 (dziewięciu) sztuk fotopowielaczy dla Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/409/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 17.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy minitomu do precyzyjnego pobierania próbek z dowolnych materiałów na mokro wraz z wyposażeniem oraz akustopu do precyzyjnego, ręcznego polerowania minipróbek do zadanego punktu wraz z wyposażeniem, kalibracją i przeszkoleniem, dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Gołębiej 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/431/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 17.07.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla wykonania oraz dostawy 2 sztuk cyrkulatorów RF oraz sztucznych obciążeń (tzw. dummy load) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, w tym przeprowadzenie testów FAT i SAT oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzeń, w ramach projektu budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/430/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skanera NMR i MRI dla Pracowni Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (P52), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/377/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 16.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy systemu oprogramowania backupującego dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/402/2013)
 • Ogłoszenie z dn. 16.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i montażu kompletnej radiolinii cyfrowej dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/330/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 16.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy przełączników sieciowych (switchy) dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/401/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia bezpieczeństwa sieciowego dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/403/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 16.07.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych w zakresie realizacji przebudowy i rozbudowy budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/346/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 16.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę oscyloskopów, multimetrów oraz pehametru-jonometru-konduktometru dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/380/II/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 16.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Komputerowej ING – Zadanie 9 (Działanie 3 – Modernizacja Pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/435/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 13.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę urządzeń do obróbki mechanicznej tj.: pionowego centrum obróbczego CNC, frezarki konwencjonalnej, tokarki CNC i zestawu oprawek i narzędzi frezarsko-tokarskich z przeznaczeniem na wyposażenie warsztatu mechanicznego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/317/2013
 • Ogłoszenie z dnia 12.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji DSO, wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz oddymiania klatki schodowej w budynku Pałacu Larischa UJ, przy ul. Brackiej 12 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/426/2013
 • Ogłoszenie z dnia 11.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę zestawu urządzeń w standardzie VME dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/380/I/2013
 • Ogłoszenie z dnia 10.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę lasera argonowego pracy ciągłej z układem chłodzącym dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/382/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów oraz stacji komputerowych wraz akcesoriami i oprogramowaniem urządzeń w celu rozbudowy infrastruktury IT, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/391/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 10.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Programowalnych Sterowników Logicznych (ang. Programmable Logic Controler), wraz z oprogramowaniem, podstawowym wsparciem technicznym oraz wsparciem projektowym, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/390/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/388/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fotometra VIS dla Pracowni Biochemii (P24), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/376/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 9.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biotechnologii Przemysłowej, Mikrobiologii Przemysłowej i Inżynierii Bioprocesowej, Zadanie 1 (Działanie 4 – Modernizacja pracowni Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/384/2013.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 Nr sprawy CRZP/UJ/263/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.07.2013 r. o przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biotechnologii Roślin (P23), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/387/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 08.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wagi wysokotemperaturowej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/266/II/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń do rozbudowy posiadanego routera Brocade MLX-8 i przedłużenia okresu wsparcia technicznego dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/331/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 08.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę aparatury próżniowej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/316/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dostawy zestawów wirówek laboratoryjnych, tj. wytrząsarek, inkubatorów i mieszadeł, wag i analizatorów, wraz z wyposażeniem, uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach realizacji projektu pn.: Małopolskie Centrum Biotechnologii, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, realizowanego dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/297/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 05.07.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla wykonania oraz dostawy dwóch pochłaniaczy wiązki elektronów w linii transferowej synchrotronu w ramach projektu budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600–lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/80/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 05.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pieca wysokotemperaturowego (2 szt) dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/266/I/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu myjącego i czyszczącego zawierającego, w szczególności dwie maszyny szorująco-zbierające, cztery małe, ciche odkurzacze biurowe, jeden odkurzacz ściągający wodę oraz jedną pralkę automatyczną do prania mopów, dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/326/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 05.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę elementów torów spektroskopowych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/308/2013
 • Ogłoszenie z dnia 05.07.2013 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia do modyfikacji sieci komputerowej w Bursie Jagiellońskiej. Nr sprawy: CRZP/UJ/365/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi konfekcjonowania przesyłek do 50 gram dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/341/2013
 • Ogłoszenie z dnia 04.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę spektrometru gamma dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/307/2013
 • Ogłoszenie z dnia 04.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/349-351/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia, przetestowania czterech autoklawów przelotowych z wyposażeniem (stacja uzdatniania wody oraz kompresor), do stosowania w laboratoriach klasy 3 bezpieczeństwa biologicznego, w ramach realizacji projektu pn.: Małopolskie Centrum Biotechnologii, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, realizowanego dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/324/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach z tworzyw sztucznych i metali finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/385/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 03.07.2013 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/368-370/2013
 • Ogłoszenie z dnia 3.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/344,345,354,355/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 02.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych w budynku Domu Studenckiego UJ, przy ul. Śliskiej 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/342/2013.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 2 lipca 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego służącego do zbierania, przetwarzania i analizy danych spektroskopowo- encefalograficznych dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 Nr CRZP/UJ/323/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 2 lipca 2013r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia do integrowania i analizowania danych, rejestrowanych przez wiele systemów pomiarowych podczas badań obserwacyjnych dla potrzeb Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 - Nr CRZP/UJ/322/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pt. DIGESTA IVSTINIANI. Digesta justyniańskie. Tekst i przekład, t. I i II dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach ministerialnego programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ( Nr postępowania: CRZP/UJ/360/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 01.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę i montaż systemu do wideokonferencji dla Wydziału Prawa i Administracji UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/292/2013
 • Ogłoszenie z dnia 01.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Zakup finansowany jest z grantu MAESTRO numer umowy: UMO-2012/06/A/ST2/00389,PSP: K/PBN/000020. Nr sprawy CRZP/UJ/348/2013
 • Ogłoszenie z dnia 28.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu i adaptacji dwóch garaży na cele magazynowe w budynku oficyny Pałacu Pusłowskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Westerplatte 10 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/364/2013.
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 28.06.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz warsztatów Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/192/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu spektrometru do nieniszczącej pierwiastkowej mikroanalizy metodą fluorescencji rentgenowskiej z wyposażeniem, dla Wydziału Historii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/69/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 27.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników międzynarodowej konferencji PN. 19th INTERNATIONAL CONGRESS OF AESTHETICS. (Nr postępowania: CRZP/UJ/339/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 27.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia do obrazowania aktywności mózgu w oparciu o metody optyczne (fNIRS - funkcjonalny spektroskop bliskiej podczerwieni) wraz z niezbędnym oprogramowaniem. dla potrzeb Wydziału Filozoficznego UJ. Zamówienie jest realizowane w ramach dotacji celowej WNiSW na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej, nr decyzji 6380/IA/158/2013;PSP:K/IIA/000019. Nr sprawy CRZP/UJ/359/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 27 czerwca 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Prof.St.Łojasiewicza 6- Nr CRZP/UJ/356/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 27.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biofizycznej – Laboratorium Biochemii i Biofizyki, Zadanie 4 (Działanie 4 – Modernizacja Pracowni Wydziału BBiB) w ramach projektu: nr MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn.„Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/362/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 27.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia (komputer) w ramach modernizacji Pracowni Technik Entomologicznych i Mikropreparacyjnych, Zadanie 3 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/363/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 27.06.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zakup i dostawę urządzenia do pomiaru aktywności bioelektrycznej mózgu (EEG), umożliwiającego realizację zintegrowanych pomiarów GSR, EMG oraz ECG wraz z niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakładu Kognitywistyki, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-044, przy ul. Grodzkiej 52, nr sprawy CRZP/UJ/338/2013
 • Ogłoszenie z dnia 26.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/212/2013powt.
 • Ogłoszenie z dnia 26.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na naprawę infrastruktury sieci teleinformatycznej na Wydziale Biochemii Biofizyki i Biotechnologii oraz poinstalacyjne przeprowadzenie pomiarów parametrów sieci dla norm kategorii 6 UTP. Nr sprawy CRZP/UJ/358/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do syntezy równoległej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/264/I/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do chromatografii flash dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/264/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 26.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/284-288,347/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 25.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie w latach 2013-2015r., okresowych (tj. raz w roku), przeglądów serwisowych i kalibracji systemów detekcji gazów w kotłowniach Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie ze stanowiącym załącznik A do SIWZ wykazem, nr sprawy CRZP/UJ/141/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę myszy laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/305/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia Działu Zoologicznego (P70) tj. gablot entomologicznych w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr sprawy: CRZP/UJ/253/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrofluorymetru dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr sprawy: CRZP/UJ/319/2013
 • Ogłoszenie z dnia 24.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zintegrowanego układu optycznego zawierającego nanosekundowy laser oraz oscylator parametryczny dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/337/2013
 • Ogłoszenie z dnia 24.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę serwera wraz z podłączoną biblioteką taśmową przeznaczonego do obsługi systemu centralnego backupu UJ Nr sprawy CRZP/UJ/301/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wymiany instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Instytutu Europeistyki UJ, przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/70/2013
 • Ogłoszenie z dnia 21.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/333-335 i 353/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 21.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów promujących projekt Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), o cechach, parametrach i ilościach wskazanych w treści SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/268/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stacji pompujących i detektorów nieszczelności wraz z wyposażeniem, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/315/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pomp jonowych wraz z wyposażeniem, w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, dla Centrum Promieniowana Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7/P-1.6 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/314/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 20.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług druku oraz dostawy 10 numerów miesięcznika Alma Mater dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/321/2013
 • Ogłoszenie z dnia 20.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących przygotowania do druku (łamania) 10 numerów miesięcznika Alma Mater, o numerze ISSN 1427-1176, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/320/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, terenu oraz obiektu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie (nr postępowania: CRZP/UJ/327/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazków w ramach projektu Nowe pozytonowe tomografy emisyjne, finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/329/2013)
 •  Ogłoszenie z dnia 19.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem, tj. pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i kontroli jakości zakończonej uzyskaniem przez Zamawiającego międzynarodowego certyfikatu jakości dla obiektu, przy realizacji robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów, urządzeń oraz wyposażenia, związanych z budową obiektu Paderevianum II UJ, w zakresie budynków A i B, oraz pełnieniem funkcji w zakresie nadzoru inwestorskiego związanych z rozbiórką czterech kondygnacji istniejącego budynku Paderevianum Dużego UJ i zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi ostatniej kondygnacji wraz z weryfikacją i zatwierdzeniem projektu rozbiórki, położonych przy ul. Krupniczej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/276/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej dla uczestników konferencji pn: Współpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego z pracodawcami” współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr sprawy CRZP/UJ/336/2013. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • Ogłoszenie z dnia 17.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/282,283/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 17.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji I Pracowni Fizycznej, Zadanie 1 (Działanie 1 – Modernizacja Pracowni Wydziału FAiIS) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/328/2013.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 14 czerwca 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/280,281/2013
 • Ogłoszenie z dnia 14.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę komory spektrometru beta/RN dla Wydziału Fizyki, Astonomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/309/2013
 • Ogłsozenie z dnia 14.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/212/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 14.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę elementów torów spektroskopowych spektrometru gamma/beta/RN dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/308/2013
 • Ogłoszenie z dnia 14.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pieca wysokotemperaturowego (2szt) dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie przy ul. St. Łojasiewicza 11 Nr sprawy CRZP/UJ/266/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu cytometrów przepływowych wraz z wyposażeniem, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotyczących projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/300/2013
 •  Ogłsozenie z dnia 14.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji I Pracowni Fizycznej (spektroskop), Zadanie 1 (Działanie 1 – Modernizacja Pracowni Fizycznej) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/269/2013.
 •  Ogłsozenie z dnia 12.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia (pH-metr cyfrowy przenośny wraz z elektrodami) w ramach modernizacji Pracowni Ekologii, Zadanie 12 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/313/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia terenu oraz obiektów Kampusu w Witkowicach UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/232/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu do badań dla WBBiB UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/243/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy rzutników i laptopów dla WBBiB UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/242/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy lodówki i zamrażarki dla WBBiB UJ w odniesieniu do jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/239/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 11.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu urządzeń do elektroforezy wertykalnej i horyzontalnej wraz z osprzętem, ich zainstalowania, uruchomienia, przetestowania i przeszkolenia pracowników Zamawiającego, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ. Nr CRZP/UJ/299/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 11.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy filtrów do central wentylacyjnych, komór hodowlanych oraz klimakonwektorów pracujących w budynkach Kampusu 600-lecia odnowienia UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/293/2013
 • Ogłoszenie z dnia 11.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. nr sprawy CRZP/UJ/294-296,312/2013
 • Ogłoszenie z dnia 11.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem przy budowie obiektu Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/275/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dn. 10.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę myszy laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/305/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 09.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę toru powietrznego z oprzyrządowaniem dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/278/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia do dynamicznej generacji mediatorów z płytek krwi w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/311/2013)
 •  Ogłoszenie z dnia 08.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy automatycznego sekwenatora białek wraz z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/298/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 08.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zaworów próżniowych, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/290/2013
 • Ogłoszenie z dnia 07.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę naczyń Dewara dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/265/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia gwarancji technicznych na produktu firmy Juniper Network dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępownia CRZP/UJ/306/2012)
 • Ogłoszenie z dnia 06.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu i przebudowy sanitariatów w budynku UJ, przy ul. Jabłonowskich 5 w Krakowie. Nr CRZP/UJ/233/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mobilnej stacji roboczej, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/291/2013
 • Ogłoszenie z dnia 06.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie serwisu technicznego układu chłodniczego u2 w agregacie wody lodowej marki Clivet typu WSAT 2.155 LN AA584E1C0006 w czwartym segmencie w budynku w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 7. Nr sprawy cRZP/UJ/273/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 6 czerwca 2013r na zakup i dostawę serwera z zasilaczem UPS dla potrzeb Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Grodzka 52- Nr CRZP/UJ/182/2013
 • Zawiadomienie z dnia 4.06.2013r. o o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/270/2013.
 • Ogłoszenia z dnia 04.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn.„Nauki molekularne dla medycyny” ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. . Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określony zostały w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/76/2013 powtórzone III
 •  Ogłoszenie z dnia 04.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/279/2013)
 • Ogłoszenie (2013/S 104-177863) o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę fabrycznie nowego zestawu do badań momentu magnetycznego w funkcji pola magnetycznego i temperatury, bazującego na pomiarze zmiany strumienia magnetycznego próbki drgającej w kierunku równoległym do wytworzonego pola magnetycznego, przy pomocy elementu SQUID (superconducting quantum interference device), tj. nadprzewodzącego interferometru kwantowego, w trybie stało- oraz zmiennoprądowym, o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w SIWZ wraz z niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, ul. Ingardena 3, nr sprawy CRZP/UJ/254/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/250/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 01.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, zainstalowania, uruchomienia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz przetestowania 64-kanałowej cewki do rozbudowy rezonansu magnetycznego, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/249/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch samochodów osobowych dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/274/2013
 • Ogłoszenie z dnia 31.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie kontynuacji remontu wnętrz, poziom suteren i piwnic, w budynku CW UJ, przy ul.Gołębiej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/219/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 31.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Chemii Ogólnej, Zadanie 3 (Działanie 2 – Modernizacja Pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn.„Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/246/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 30.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach wyposażenia Ogólnowydziałowej Pracowni Dydaktycznej), Zadanie 8 (Działanie 2 – Modernizacja Pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/224/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 29.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikrowirówki, wirówki komórkowej, pipet i wirówek typu Eppendorf dla WBBiB UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/244/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 29.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia spektrofotometrów dla WBBiB UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/240 i 256/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 29.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia elektrody tlenowej i przyrządu do pomiaru fluorescencji dla WBBiB UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/241/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 29.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy termobloku, mikroskopu biologicznego, Worteksu i mikroskopu odwróconego dla WBBiB UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówiena. Nr sprawy: CRZP/UJ/238 i 255/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, zainstalowania, uruchomienia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego i przetestowania regałów i klatek systemu IVC, stacji wymiany klatek i wyposażenia do ultrasonografu dla WBBiB UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/247/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 29.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Komputerowej GIS, Zadanie 14 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/260/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenia z dnia 28.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb WPiA UJ, zlokalizowanego przy ul. Krupniczej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/271/2013
 • Ogłoszenie z dnia 28.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wód mineralnych w butelkach typu PET dla jednostek organizacynych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/259/2013r.
 • Ogłoszenie z dnia 28.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostaway, montażu, uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi zestawu do syntezy ciągłej w warunkach nadkrytycznych składającego się z aparatury wysokociśnieniowej, oprogramowania i wyposażenia dodatkowego dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/272/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28 maja 2013r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/262,263/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 27.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Technik Entomologicznych i Mikropreparacyjnych, Zadanie 3 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/226/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu termocyklerów PCR z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/215/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Geologicznej (P21), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/257/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 23.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Nauk Geologicznych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/220/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 22.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyzszym UJ dla potrzeb projektu pn.Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr sprawy: CRZP/UJ/138/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 pomp jonowych do ultra wysokiej próżni wraz z zasilaczami i okablowaniem, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/261/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Własności Termicznych Kryształów (P64), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/231/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 22.05.2013r.o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i tłumaczeniu pisemnym - z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki - podczas zagranicznej wizyty studyjnej do Niemiec (Halle - Lipsk), organizowanej w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/258/2013
 • Ogłoszenie z dnia 21.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/227-228/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr sprawy CRZP/UJ/138/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 21 maja 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/221/2013r
 • Ogłoszenie z dnia 20.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę blankietów elektronicznych legitymacji studenckich odpowiadających wymaganiom technicznym i ilościowym opisanym poniżej, na potrzeby Sekcji Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy CRZP/UJ/210/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 20.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. . Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/76/2013 powtórzone II
 • Ogłoszenie z dnia 20.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług gastronomicznych świadczonych na potrzeby uczestników letnich kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ, w okresie od 4 lipca - do 15 sierpnia 2013r., nr sprawy CRZP/UJ/172/2013
 • Ogłoszenie z dnia 20.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek, inkubatora CO2 oraz komory laminarnej dla Wydz. Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/248/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39), w odniesieniu od 1 do 6 części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/251/2013.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, dostawa materiałów promocyjnych z logo UJ dla Biura Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego - CRZP/UJ/64/2013
 •  Ogłoszenie (2013/S 095-162177) z dnia 17.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (łącznie z Collegium Medicum) oraz zleceniobiorców, obejmującą w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych (linie regularne i tanie), kolejowych i autokarowych w okresie dwóch lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, nr sprawy CRZP/UJ/229/2013
 • Ogłoszenie z dnia 16.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania portalu internetowego wraz z projektem oraz usługą hostingu (dzierżawą i administracją serwera) dla czasopism Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/186/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu fluorescencyjnego dla Pracowni Mikrobiologii (P43), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/252/2013.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 16 maja 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/222/2013
 • Ogłoszenie z dnia 15.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie dwóch wykonawców w zakresie obsługi centrum informacyjnego Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie (Nr postępowania: CRZP/UJ/245/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania wymiany zewnętrznej stolarki okiennej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/218/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu konserwatorskiego muru od strony ul. Kopernika oraz pergoli przy kordegardzie wschodniej Palacu Śniadeckiego, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/216/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania konserwatorskiego remontu elewacji budynku Collegium Broscianum UJ, od strony ul. Grodzkiej 52 w Krakowie, wraz z remontem bramy i ogrodzenia. Nr sprawy: CRZP/UJ/214/2013
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 14.05.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanego w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkolenia przeznaczonego dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz warsztatów Zespołu Projketu, w ramach projektu "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III", realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/191/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu skaningowych mikroskopów elektronowych z wyposażeniem dla Wydziału Historii i Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/225/2013
 • Ogłoszenie z dnia 13.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/235-237/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Laser Trakera z wyposażeniem, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/217/2013
 • Ogłoszenie z dnia 13.05.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na przygotowanie i udostępnienie pomieszczeń Domu Studenckiego PIAST, prowadzonego na mocy umowy, z dnia 29 lipca 1992r., przez Fundację Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego BRATNIAK (zwaną dawniej Fundacją Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego BRATNIAK), mieszczącą się w Krakowie, przy ul. Piastowskiej 47, na potrzeby noclegowe uczestników letnich kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ w okresie od 4 lipca - do 15 sierpnia 2013r., nr sprawy CRZP/UJ/171/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 11.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu termocyklera Real Time - PCR z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/139/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/199/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/200/2013.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 9 maja 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Grodzka 52 Nr CRZP/UJ/182/2013
 • Ogłoszenie z dnia 09.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Europeistyki UJ Nr sprawy CRZP/UJ/151/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac budowlano-remontowych pomieszczeń parteru budynku Wydziału Polonistyki UJ, ul. Gołebia 20 i 18 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/234/2013
 • Ogłsozenie z dnia 8.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy części do modernizacji spektrofluorymetru SLM8000 dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/211/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Komórki i Genetyki Molekularnej (P45), w odniesieniu od 1 do 4 części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/202/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 08.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na obsługę prawną Wydziału Chemii i Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa pracy w ramach projektu: pt. Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING, Nr umowy o dofinansowanie projektu POKL.04.01.01-00-355/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr postępowania: CRZP/UJ/230/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/201/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/175/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac polegających na wymianie pokrycia dachu wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Collegium Iuridicum UJ prz ul. Kanoniczej 8 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/185/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia umów gwarancyjnych sprzętu i oprogramowania SUN/Oracle dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/203/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę trzech serwerów dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/213/2013).
 •  Ogłoszenie z dnia 30.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Opracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologiczne wpływające na powstawanie naczyń. PSPS 057/2012 dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/206/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do monitorowania spożycia pokarmu, płynów oraz masy ciała dla ośmiu szczurów dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/208/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wagi Langmuira wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/204/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zautomatyzowanego układu do wyznaczania parametrów teksturalnych próbek metodą niskotemperaturowej sorpcji azotu dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/207/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych w ramach projektu INNOTECH pt. Nowa terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym genetycznie szczepie bakterii Salmonella dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/205/2013)
 • Zawiadomienie z dnia 26.04.2013r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/198/2013.
 • Ogłoszenie przekazane dnia 26.04.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), w okresie dwóch lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, nr sprawy CRZP/UJ/197/2013
 • Ogłoszenie z dnia 24.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/209/2013
 • Ogłoszenie z dnia 21.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę filtrów powietrza dla central wentylacyjncyh znajdujących się w budynkach UJ Nr sprway CRZP/UJ/183/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu chromatografii cieczowej ÄKTA pure w ramach projektu Targeting the ubiquitin-proteasome system and ubiquitin-like protein conjugation pathways for non-genotoxic therapy of cancer (TEAM/2011-8/2), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/196/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 16.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania strategii marketingowej wraz z wdrożeniem i ewaluacją dla Polskiego Ośrodka Naukowego w Londynie. (Nr postępowania: CRZP/UJ/194/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 16.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac naukowo-badawczych w ramach projektu INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 (Nr postępowania CRZP/UJ/195/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 16.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 8 sztuk komputerów z monitorami i akcesoriami dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gronostajowa 7. Zamówienie jest realizowane dla Projektu Zmiany powierzchni lasów w regionach górskich: przyczyny, trajektorie oraz skutki (IGiGP UJ) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Nr sprawy CRZP/UJ/147/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.(nr postępowania CRZP/UJ/193/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 15.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, wedle wykazu stanowiącego załącznik A do SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/140/2013
 •  Zaproszenie do dialogu technicznego mającego na celu doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz określenia warunków umowy dotyczących: wdrożenia rozwiązania w systemie SAP ERP 6.0, umożliwiającego przeprowadzenie symulacji skutków finansowych podejmowanych decyzji kadrowych oraz rozwiązania umożliwiającego rejestrację potrzeb szkoleniowych, udziału oraz wyników szkoleń pracowników. (DT/UJ/2/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.04.2013. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzeń aktywnych sieci komputerowej dla WFAiIS UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/142/2013
 • Ogłoszenie z dnia 12.04.2013 r, o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 4 tabletów (2 w kolorze białym i 2 w kolorze czarnym) dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Reymonta 4. Zamówienie finansowane jest z projektu badawczego pt. Interdyscyplinarne zastosowania teorii macierzy przypadkowych, numer umowy: UMO-2011/02/A/ST1/00119. Nr sprawy CRZP/UJ/167/2013
 • Ogłoszenie z dnia 12.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sześciu jednostek komputerowych do budowy klastra z zestawem ośmiu dysków dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Orla 171. Zamówienie finansowane jest z grantu NCN 2011/03/B/ST9/01859 Magnetyczna diagnostyka oddziaływań galaktyk w grupach i gromadach. Nr sprawy CRZP/UJ/166/2013
 • Ogłoszenie z dznia 11/04/2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/165/2013
 • Ogłoszenie z dnia 11.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz instalacji kompatybilnego zestawu modernizującego detektor LIF f-my BeckmanCoulter w zakres dwukanałowy z rozszerzeniem zakresu wzbudzenia laserowego o długości fal 405 nm, 445 nm, 532 nm oraz 635 nm dla potrzeb Wydziału Chemii UJ w Krakowie, ul.R.Ingardena 3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu. Toksykologiczno-sądowa analiza materiałów biologicznych na obecność leków psychotropowych i substancji psychoaktywnych wchodzących w skład dopalaczy metodą CE-LIF/MS. Nr sprawy CRZP/UJ/135/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch zestawów komputerowych dla Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/144/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wymianie okien jednoramowych na jednoramowe rozwierano - uchylne z drewna klejonego warstwowo wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i obrobieniem ościeży w budynku Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/168/2013
 • Ogłoszenie z dnia 10.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla nowego obiektu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie, w zakresie utrzymania czystości w budynku, utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych oraz przyległych ciągów komunikacyjnych. Nr sprawy CRZP/UJ/126/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu stropodachu nad salą audytoryjną oraz salami dydaktycznymi budynku ZDB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/184/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac polegających na wymianie stolarki okiennej oraz wymianie ścianek drewnianych na ścianki wykonane z PCV, w budynku Domu Gościnnego UJ Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/157/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/143/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie kompleksowej usługi hotelarsko-restauracyjnej dla uczestników konferencji naukowej pod nazwą - IV Interdyscyplinarne Seminarium JCET - w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania:CRZP/UJ/190/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 09.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy spektrometru fotoelektrochemicznego wraz z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ oraz niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem, na potrzeby realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu IDEAS PLUS (umowa nr 0003/ID/2012/62) Kontrola procesów fizykochemicznych poprzez inżynierię powierzchni naświetlanych półprzewodników, nr sprawy CRZP/UJ/149/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznej paszy dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr pohstępowania: CRZP/UJ/173/2013)
 •  Zaproszenie do dialogu technicznego mającego na celu doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz określenia warunków umowy na dostawę szaf sterowniczych rakowych wraz z akcesoriami. Nr DT/UJ/1/2013
 • Ogloszenie z dnia 08.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/187-198,164/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/155/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie inwentaryzacji, koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji ULICP dla przebudowy wraz z rozbudową budynków Małego i Dużego Paderevianum UJ, przy ul. Mickiewicza 9 i11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/127/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 5.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Kartografii Geologicznej – Zadanie 13 oraz modernizacji Pracowni Komputerowej ING – Zadanie 9 (Działanie 3 – Modernizacja Pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: Nr MRPO.01.01.01.-12-087/09,pn. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. CRZP/UJ/174/2013.
 •  Ogłsozenie z dnia 5.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biofizycznej – Laboratorium Biochemii i Biofizyki, Zadanie 3 (Działanie 4 – Modernizacja Pracowni Wydziału BBiB) w ramach projektu: nr MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn.„Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/132/2013.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dodatkowych stanowisk parkingowych dla rowerów i dla osób niepełnosprawnych, stojaków rowerowych i zadaszenia parkingu rowerów na terenie budowanego obiektu WFAiIS UJ, położonego przy ul. Łojasiewicza w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/181/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie (2013/S 066-110319) z dnia 04.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych w obiekcie Paderevianum II UJ, w zakresie budynków A i B, położonych przy ul. Krupniczej w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach MRPO na lata 2007-2013, oraz przygotowanie projektu wykonawczego i rozbiórka czterech kondygnacji istniejącego budynku Paderevianum Dużego UJ i zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi ostatniej kondygnacji, nr sprawy CRZP/UJ/176/2013
 • Ogłoszenie z dnia 03.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników międzynarodowej konferencji pn. ARCTIC SCIENCE SUMMIT WEEK 2013 (ASSW 2013) (Nr postępowania: CRZP/UJ/163/103)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zasilaczy wysokiego i niskiego napięcia dla Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr postępowania: CRZP/UJ/178,179.180/2013)
 •  Ogłoszenie z dnia 02.04.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. . Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/76/2013 powtórzone
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług telekomunikacyjnych w zakresie łączności GSM wraz z dostawą telefonów i akcesoriów dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, z siedzibą w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/128/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Ekologiczna Chemia dla przemysłu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/177/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę układu do hodowli w komórek adherentnych w warunkach przepływu wraz z niezbędnym wyposażeniem w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/170/2013)
 •  Ogłoszenie z dnia 28.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biotechnologii Przemysłowej, Mikrobiologii Przemysłowej i Inżynierii Bioprocesowej (zestaw wytrząsarek, pH-metry), Zadanie 1 (Działanie 4 – Modernizacja Pracowni Wydziału BBiB) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn.„Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/131/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznej paszy dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr postępowania: CRZP/UJ/173/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch notebooków i trzech dysków przenośnych dla Biura Organizacji Imprez Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/150/2013)
 •  Ogłoszenie z dnia 26.032013r. o przetargu nieograniczonym wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biotechnologii Przemysłowej, Mikrobiologii Przemysłowej i Inżynierii Bioprocesowej, Zadanie 1 (Działanie 4 – Modernizacja Pracowni Wydziału BBiB) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/130/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 26.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Technologii Chemicznej, Zadanie 7 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn.„Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/129/2013.
 •  Ogłoszenie z dn. 25.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/160/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Bioactive stem cell - derived microvesicles as a novel tool for tissue regeneration (Nr umowy z FnrNP : TEAM/2012-9/6), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/161/2013)
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie odbioru, transportu i utylizacji (spalaniu) odpadów biologicznych z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego na terenie Krakowa wymienionych w Załączniku A do SIWZ (z wyłączeniem Collegium Medicum) wraz z dzierżawą pojemników na odpady biologiczne, Nr sprawy CRZP/UJ/656/2012
 • Ogłoszenie z dnia 25.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch przełączników sieciowych (switchy) wraz z dziesięcioma modułami sieciowymi dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6. Nr sprawy: CRZP/UJ/152/2013
 • Ogłoszenie z dnia 25.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/148/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22 marca 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Prof.St.Łojasiewicza 6 Nr CRZP/UJ/99,136,146/2013
 • Zawiadomienie z dnia 22.03.2013r. o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/158/2013.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22 marca 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Al.Mickiewicza 22 - Nr CRZP/UJ/122/2013
 • Ogłoszenie z dnia 21.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/124,133,137/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich w budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/145/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu tomografu EPR na pasmo L z wyposażeniem dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/62/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 20.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu graficznego oraz urządzeń do kalibracji monitorów i aparatów cyfrowych dla potrzeb Wydziału Polonistyki UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 16. Nr sprawy: CRZP/UJ/134/2013
 • Ogłoszenie z dnia 20.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób, mienia oraz obiektu Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego przy ul.Józefa 19 w Krakowie (Nr postępowania:CRZP/UJ/159/2013)
 •  Ogłoszenie z dnia 18.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów i odczynników do realizacji projektu 4G-PHOTOCAT realizowanego w ramach 7 Programu Ranowego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/118/2013
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonywania usługi pralniczej dla potrzeb Bursy im. st. Pigonia UJ oraz Domu Gościnnego UJ
 • Ogłoszenie z dnia 18.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kserokopiarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ w Krakowie (31-120) przy al. Mickiewicza 11. Nr sprawy: CRZP/UJ/153 i 154/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 15.03.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy robót uzupełniających, związanych z realizacją budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/66/2013
 • Ogłoszenie przekazane dnia 13.03.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), w okresie dwóch lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, nr sprawy CRZP/UJ/37/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 11.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe o parametrach minimalnych określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/95/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 11.03.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy robót uzupełniających, związanych z realizacją budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/66/2013
 • Ogłoszenie z dnia 11.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/125/2013
 • Ogłoszenie z dnia 08.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla potrzeb Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy: CRZP/UJ/101/2013
 • Ogłoszenie z dnia 07.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/124,791/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 07.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. . Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określony zostały w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/76/2013
 • Ogłoszenie z dnia 07.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na obsłudze i konserwacji stacji transformatorowej i rozdzielni SN i rozdzielni NN znajdujących sie na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/25/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie konserwacji central telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urządzeń końcowych w obiektach UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, Nr sprawy: CRZP/UJ/119/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 04.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy głowicy mikroskopu AFM o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu pt.: Atomic Scale and Single Molecule Logic Gate Technologies (akronim ATMOL), w ramach 7 Programu Ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego na lata 2007-2013 (ICT - Technologie informacyjne i komunikacyjne) (umowa nr 270028), nr sprawy CRZP/UJ/65/2013
 • Ogłoszenie z dnia 01.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego składającego się z komputera stacjonarnego wraz z monitorem o przekątnej ekranu 22 cali oraz dwóch niszczarek dokumentów dla potrzeb Wydziału Polonistyki UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 16. Nr sprawy: CRZP/UJ/123/2013
 • Ogłoszenie z dnia 01.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera obliczeniowego oraz monochromatycznej drukarki laserowej dla potrzeb Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-060) przy ul. Romana Ingardena 3. Nr sprawy: CRZP/UJ/100/2013
 • Ogłoszenie z dnia 1.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru kwadrupolowego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/121/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 28.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/97,98,106/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28 lutego 2013r na wyłonienie wykonawcy w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów biologicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ( z wyłączeniem Collegium Medicum) wraz dzierżawą 6 pojemników dla jednostek określonych w załączniku A do SIWZ Nr CRZP/UJ/656/2013
 • Ogłoszenie z dnia 26.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kolorowego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Informacji UJ w Krakowie (31-109) przy ul. Piłsudskiego 8/1. Nr sprawy: CRZP/UJ/120/2013
 • Ogłoszenie z dnia 26.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monochromatycznej drukarki laserowej oraz dwóch tabletów dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/47 i 48/2013
 • Ogłoszenie z dnia 26.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi polegającej na kompleksowym czyszczeniu i odkażaniu systemu wentylacji i klimatyzacji wraz z dostawą i montażem klap rewizyjnych w III oraz IV segmencie budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy: CRZP/UJ/1/2013
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów promocyjnych dla Biura Promocji UJ w Krakowie, ul.Piłsudskiego 8/1 CRZP/UJ/64/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 4 rzutników dla Instytutu Europeistyki UJ w Krakowie. Nr CRZP/UJ/59/2013
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/108/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Metod Fizycznych Biologii (P25), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/92/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Specjalistycznej Pracowni PET (P51), w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/94/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Immunologii (P41), w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/102/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/112/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/110/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Metod Fizycznych Biologii (P25), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/93/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/111/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/113/2013
 •  Ogłoszenie (2013/S 039-062528) z dnia 23.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (łącznie z Collegium Medicum) oraz zleceniobiorców, obejmującą w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych (linie regularne i tanie), kolejowych i autokarowych w okresie dwóch lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego co nastąpi wcześniej - Nr sprawy CRZP/UJ/103/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 21.02.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy kontrolerów systemu BPM, modułów GDX i oprogramowania wraz z wyposażeniem i usługami, związanych z realizacją NCPE dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/12/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Immunologii (P41), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/109/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu przygotowania i dokonania zgłoszeń patentowych w USA, Japonii, Chinach i w trybie regionalnym EPO dla zgłoszenia „Katalizator do bezpośredniego rozkładu tlenku azotu i sposób wytwarzania katalizatora do bezpośredniego rozkładu tlenku azotu” (P 395905, PCT/PL2012/000065) wraz z wniesieniem opłat urzędowych. Zamówienie realizowane w ramach projektu pt. „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 19 luty 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/107/2013
 • Ogłoszenie z dnia 19.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Historii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/791/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 19.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i symultanicznym - z języka angielskiego/niemieckiego/ hiszpańskiego/rosyjskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski/niemiecki/hiszpański/rosyjski - podczas organizowanej w Krakowie, w dniach 23.03-26.03.2013r., międzynarodowej konferencji pod nazwą: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele, wraz z usługą transkrypcyjną oraz usługą pisemnego tłumaczenia tekstów i materiałów związanych z konferencją, w terminach wskazanych w treści SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/61/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 10 fotopowielaczy wraz z dzielnikami napięcia i obudowami w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, umowa nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/117/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę kamery cyfrowej wraz z akcesoriami w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Społeczeństwo-Technologie-Środowisko współfinansowanego ze srodków Unii Eurowejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/105/2013)
 •  Ogłoszenie z dnia 18.02.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy kontrolerów systemu BPM, modułów GDX i oprogramowania wraz z wyposażeniem i usługami, związanych z realizacją NCPE dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/12/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/116/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę modułu dostępu sygnału i kontroli mikroskopu SPM do istniejącego układu AFM RAMAN w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/115/2013)
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 18 lutego 2013r na zakup i dostawę komputera przenośnego dla potrzeb Biura ds.obsługi Projektu Interdyscyplinarne Studia doktoranckie "Społeczeństwo -Technologie - Środowisko" finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" Nr CRZP/UJ/54/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 16.02.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy komór próżniowych pierścienia akumulacyjnego synchrotronu, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/45/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania do mikroskopu SPM do istniejącego układu AFM RAMAN w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/114/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 15.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy urządzenia wielofunkcyjnego i kolorowej drukarki laserowej dla potrzeb Biura Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych położonego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/67/2013.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15 luty 2013 r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Prof.St.Łojasiewicza 6- Nr CRZP/UJ/99/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/109-110/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na obsłudze i konserwacji stacji transformatorowej, rozdzielni SN i rozdzielni NN znajdujących się na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/25/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji lasera argonowego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/11/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Neurobiologii (P37), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/104/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/81/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 14.02.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy impulsowego zasilacza częstotliwości radiowej o wysokiej mocy (jednostki RF), dla potrzeb projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/44/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 13.02.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy komór próżniowych pierścienia akumulacyjnego synchrotronu, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/45/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 13.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Geologicznej, Zadanie 8 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/82/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 12.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej w postaci: 1./ systemu do respirometrii małych owadów i stawonogów lądowych (jeden system) oraz 2./ systemu do regulacji wilgotności powietrza i stężenia O2 w komorach hodowlanych (jeden system) o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ wraz z oprogramowaniem niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania, na potrzeby realizowanego przez Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu badawczego, pt.: Rola wielkości komórek w kształtowaniu allometrii tempa metabolizmu i zależności wielkości ciała od temperatury - doświadczalne testowanie hipotez i budowa teorii ewolucji strategii życiowych zintegrowanej z fizjologią i biologią komórki, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/02/A/NZ8/00064 (umowa nr UMO-2011/02/A/NZ8/00064), nr sprawy CRZP/UJ/13/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących pomieszczeń laboratoriów w realizowanym budynku MCB, zlokalizowanym przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/71/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 12.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów promujących projektProgram wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, o cechach, parametrach i ilościach wskazanych w treści SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/91/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 12.02.2013 r. o przetargi nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów promujących projekt Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, o cechach, parametrach i ilościach wskazanych w treści SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/90/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Generalnego Wykonawcy kompleksowych robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją budynku przeznaczonego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, zlokalizowanego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/7/2013
 • Ogłoszenie z dnia 11.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy lamp oraz filtrów do projektorów multimedialnych wraz z ich wymianą, diagnostyką i kalibracją dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24 (nie dotyczy CM UJ). Nr sprawy: CRZP/UJ/3/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 11.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i tłumaczeniu pisemnym - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - podczas zagranicznej wizyty studyjnej do Wielkiej Brytanii (Reading-Londyn), organizowanej w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/32/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 11.02.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy impulsowego zasilacza częstotliwości radiowej o wysokiej mocy (jednostki RF), dla potrzeb projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/44/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Mikrobiologii (P43), tj. jednego mikroskopu fluorescencyjnego, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/89/2013
 • Ogłoszenie z dnia 07.02.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. nr sprawy CRZP/UJ/85-87/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów rozszerzających do zestawu bazowego XRE 4.0 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/729/2012)
 • Ogłoszenie z dnia 29.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę notebooka, zasilaczy oraz skanera dla potrzeb Wydziału Chemii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/52,53/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Ekologii (P57), tj. jednego (1) zestawu do pomiaru respiracji ściółki, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/84/2013
 • Ogłoszenie z dnia 5.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do prowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym dla Instytutu Zoologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/43/2013.
 •  Ogłoszenie z dnia 04.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Opracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologiczne wpływające na powstawanie naczyń. PSPS 057/2012 dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/83/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 4.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów wyposażenia do mikroskopu Nikon Ti-e oraz mikroskopu badawczego z wyposażeniem (kamera kolorowa, komputer) na potrzeby realizowanego przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ projektu badawczego, pt. Inhibitory proteinaz serynowych jako czynniki regulujące funkcje komórek dendrytycznych, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/02/A/NZ5/00337 (umowa nr UMO-2011/02/A/NZ5/00337). Nr sprawy CRZP/UJ/63/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/88/2013)
 •  Ogłoszenie z dnia 2.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Ekologii (phMetry – 4 szt.), Zadanie 12 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/725/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 02.02.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy 89 układów zasilaczy do elektromagnesów korekcyjnych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/10/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.02.2013 r. o przetagru nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIŚ, dla Biblioteki Jagiellońskiej UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/79/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 31.01.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy 89 układów zasilaczy do elektromagnesów korekcyjnych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/10/2013
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 31.01.2013 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby organizowanych w Domu Gościnnym UJ „Przegorzały” ,zgodnie z załączonym harmonogramem szkoleń przeznaczonych dla dyrektorów i wizytatorów ds. ewaluacji, łączników regionalnych, spotkań Zespołu Projektu w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/78/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 31.01.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy robót uzupełniających, związanych z realizacją budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/66/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych w budynku mieszkalno-biurowym UJ, położonym przy ul. Michałowskiego 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/68/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 30 stycznia 2013r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy Wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 1 sztuki komputera przenośnego na potrzeby Biura ds.obsługi Projektu Interdyscyplinarne Studia doktoranckie Społeczeństwo -Technologie - Środowisko finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy(umowa nr : UDA - POKL.04.01.01-00-121/10-00) z siedzibą przy ul.Straszewskiego 25/14b, 31-113 Kraków Nr CRZP/UJ/54/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Historii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/757,791/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 29.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przeprowadzenie badania stabilności metabolicznej z wykorzystaniem szczurzej frakcji S9 (szczep SD) jednego kompleksowego związku wanadu dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe. Nr sprawy CRZP/UJ/785/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów rozszerzających do zestawu bazowego XRE 4.0 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/729/2012)
 •  Ogłoszenie z dnia 29.01.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy robót uzupełniających, związanych z realizacją budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/66/2013
 • Ogłoszenie z dnia 28.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykownawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na wykonaniu i dostawie druków na potrzeby procesu dydaktycnego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/24/2013
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28 stycznia 2013r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy fotopowielaczy w ilości-20 sztuk wraz z bazą w ilości - 20 sztuk i obudową do systemu w ilości- 20 sztuk dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Reymonta 4, CRZP/UJ/15/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stacji graficznych i serwera plików dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/46/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 28.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie przygotowanie, w dniu 2 marca 2013r., , uroczystej kolacji na 70 osób dla Zespołu Projektu, na potrzeby projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/26/2013 r.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Analitycznej IGiGP (P30), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/34/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 25.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Chemii Analitycznej (spektrofotometr), Zadanie 2 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/625/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących remontu więźby i pokrycia dachu, remontu elewacji i portyku, wraz z pracami konserwatorskim i towarzyszącymi, w budynku Collegium Novum UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/35/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mikroskopu elektronowego transmisyjnego z wyposażeniem dla IZ WBiNoZ UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/30/2013.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 24 stycznia 2013r na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług teleinformatycznych dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą ul.Gołębia 24, 31-007 Kraków Nr CRZP/UJ/14/2013
 • Ogłoszenie z dnia 24.01.2013 r. o przetargu nieogrzniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 4 rzutników oraz monitora dla Instytutu Europeistyki UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/59-60/2013
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektora multimedialnego oraz serwera plików wraz z czteroma dyskami o pojemności 3TB dla potrzeb Działu Administracji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 3. Nr sprawy: CRZP/UJ/2/2013
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy pięciu projektorów multimedialnych dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/56/2013
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/57/2013
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/58/2013.
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/38-42/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia umów gwarancyjnych sprzętu i oprogramowania SUN/Oracle dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/23/2013)
 • Ogłoszenie z dnia 22.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/824,17,18/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu regałów i klatek dla zwierząt laboratoryjnych z wyposażeniem, dla INoŚ WBiNoZ UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/51/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni GIS (P67), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/36/2013
 •  Ogłsozenie z dnia 21.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia (Mikroskop biologiczny 3 szt.) w ramach modernizacji Pracowni Neurobiologii, Zadanie 11 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/710/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komory laminarnej oraz inkubatora z atmosferą CO2 i hipoksją, na potrzeby realizowanego przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ projektu badawczego, pt. Zależny od białek transportowych StAR pro-sklerotyczny transport wodoronadtlenków cholesterolu w komórkach makrofagów, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/NZ3/02167 (umowa nr UMO-2011/01/B/NZ3/02167). Nr sprawy CRZP/UJ/6/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów przenośnych w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.( Nr postępowania: CRZP/UJ/49/2013)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych w ramach projektu INNOTECH pt. Nowa terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym genetycznie szczepie bakterii Salmonella dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/50/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Mikrobiologii (P43), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/27/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Mikrobiologii (P43), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/28/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych w obiekcie Paderevianum II UJ, położonym przy ul. Krupniczej w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach MRPO na lata 2007 - 2013. Nr sprawy: CRZP/UJ/31/2013
 • Zawiadomienie z dnia 18.01.2013r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/29/2013.
 • Ogłoszenie przekazane dnia 18.01.2013r. do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wykonanie w latach 2013-2015r. badań i pomiarów instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów obwodów 1 i 3-fazowych, instalacji odgromowej oraz wyłączników różnicowo-prądowych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz ze sporządzeniem protokołów kontrolnych pomiarów, schematów i szkiców z rozmieszczeniem badanych punktów pomiarowych w budynkach z rozbiciem na kondygnacje, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym postanowieniami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane oraz dyrektywami Unii Europejskiej, pod nr rej. 2013-009131 - nr sprawy CRZP/UJ/678/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania instalacji WLZ oraz okablowania szkieletowego IT i telefonicznego - II etap, w budynku Collegium Novum UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/8/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 16.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań biochemicznych metodą western- blott dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe. Nr sprawy CRZP/UJ/784/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Bioarcheologii (P09), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/33/2013
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu komputerowego dla Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/735/2012)
 •  Ogłoszenie z dnia 15.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Botanicznej, Zadanie 7 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/709/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 15.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników międzynarodowej konferencji pn. European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 2013. (Nr postępowania: CRZP/UJ/5/2013)
 • Ogłoszenie z dn.15.01.2013r. o przetragu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy serwera plików i 13 dysków twardych dla potrzeb Projektu pn. „Zmiany powierzchni lasów w regionach górskich: przyczyny, trajektorie oraz skutki”, realizowanego przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ i współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
 •  Ogłoszenie z dnia 15.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby organizowanych w Domu Gościnnym UJ „Przegorzały” ,zgodnie z załączonym harmonogramem szkoleń przeznaczonych dla dyrektorów i wizytatorów ds. ewaluacji, łączników regionalnych, spotkań Zespołu Projektu w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/826/2012
 • Ogłoszenie z dnia 15.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooków, tabletu oraz komputera stacjonarnego dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/21-22/2013
 •  Ogłoszenie z dnia 15.01.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy 6 układów zasilaczy wysokoprądowych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/9/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Geologicznej (P21), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/20/2013.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.01.2013 r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizyki Atomowej (P50), w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/825/2012.
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup sieciowego dostępu do bazy książkowej ebrary w roku 2013 Nr sprawy CRZP/UJ/766/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komputera przenośnego na potrzeby projektu Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Fizyki Układów Złożonych w ramach programu MPD współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/16/2013)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Dydaktyki Biologii (P13), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/705/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 10.01.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy 6 układów zasilaczy wysokoprądowych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/9/2013
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę ściółki dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/767/II/2012)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy bytowej dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/767/I/2012)
 • Ogłoszenie z dnia 09.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego 17 calowego z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/19/2013
 • Ogłoszenie z dnia 09.01.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zintegrowanego ciśnieniowego systemu rozbijania komórek wraz z systemem przepływu ciągłego (1 komplet) o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu badawczego, pt.: Unikatowy system sekrecji białek bakterii odpowiedzialnych za paradontozę, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/04/A/NZ1/00051 (umowa nr UMO-2012/04/A/NZ1/00051) wraz z innymi usługami, nr sprawy CRZP/UJ/759/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przedłużeniu o 5 lat gwarancji technicznej na urządzenie firmy Brocade Communications Systems dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki UJ Nr sprawy CRZP/UJ/798/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/810/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 04.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów do realizacji projektów doktoranckich i staży post-doc w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, o następujących parametrach określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/548/2012 powtórzone II
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie nr 2013/S 002-002024 z dnia 03.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń sieciowych stanowiących część aktywną wyposażenia serwerowni, w ramach projektu MRPO.01.02.00-12-050/10 „Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych UJ w sieci Internet. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/666/2012
 • Ogłoszenie z dnia 03.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy elektrycznych materiałów eksploatacyjnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym ujętym w załączniku A do SIWZ, nr spawy CRZP/UJ/799/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/806/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa oraz 2 monitorów dla Instytutu Psychologii UJ w Krakowie. Nr prawy: CRZP/UJ/815/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 2 stycznia 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/756/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooków, tabletu oraz komputera stacjonarnego dla Instytutu Informatyki UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/816-819,823/2012
 • Ogłoszenie z dnia 28.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/809, 811-814, 821/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących pomieszczeń pracowni mikrobiologii w realizowanym budynku MCB, zlokalizowanym przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/822/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu 6 zestawów wytrząsarek laboratoryjnych z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/730/2012
 •  Ogłoszenie z dn. 27.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwukanałowego analogowego rejestratora agregacji w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/770/2012)
 •  Ogłoszenie z dnia 27.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania do analizy obrazu mikroskopowego w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.(Nr postępowania CRZP/UJ/671/2012)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy platformy wirtualizacyjnej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji oraz systemu sieciowej pamięci masowej (NAS) dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ w Krakowie (31-120) przy al. Mickiewicza 3. Nr sprawy: CRZP/UJ/802/2012
 • Ogłoszenie z dnia 20.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy stworzeniu wektora wirusowego o aktywności onkolitycznej dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 •  Ogłoszenie z dnia 20.12.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/719/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu wytrząsarek hodowlanych do hodowli mikroorganizmów wraz z kompletem uchwytów dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr Poztępowania: CRZP/UJ/788/2012)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę mikroskopu do układu miografów ciśnieniowych w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania do analizy obrazu mikroskopowego w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.(Nr postępowania CRZP/UJ/671/2012)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (usługi gastronomiczne, wynajem sali konferencyjnej) dla uczestników Szkoły Zimowej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Zakopanem (Nr postępownia: CRZP/UJ/761/2012)
 • Ogłoszenie z dnia 19.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru kwadrupolowego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/720/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/793/2012
 • Ogłoszenie z dnia 19.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy części do modernizacji spektrofluorymetru SLM8000 dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/773/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 18.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kamery hiperspektralnej dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/781/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 18.12.2012r. o zamiarze zawarcia umowy na zakup przez Uniwersyttet Jagielloński usługi sieciowego dostępu do bazy czasopism pełnotekstowych JSTOR w roku 2013
 •  Ogłoszenie z dnia 18.12.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/453/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 17.12.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/719/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Immunologii (P41), w odniesieniu od jednej do 7 części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/792/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Fizycznej (P53), w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/778/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę osprzętu do LabView w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr postępowania CRZP/UJ/726/2012)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 3 zestawów komputerowych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/768/2012)
 •  Ogłoszenie z dnia 14.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwukanałowego analogowego rejestratora agregacji w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/770/2012)
 • Ogłoszenie z dnia 14.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę karnetów uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/801/2012)
 •  Ogłoszenie z dnia 13.12.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/453/2012
 • Ogloszenie z dnia 13.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/661/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w postaci zestawu komputerowego, monitora LED 19 cali wraz z klawiaturą USB dla potrzeb dla potrzeb Instytutu Europeistyki WSMiP UJ w Krakowie (30-252) przy ul. Jodłowej 13. Nr sprawy: CRZP/UJ/655/2012 - POWT.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji systemu do izoogniskowania z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/677/2012
 •  Ogłoszenie z dn. 12.12.2012 r., o przetargu nieograniczonym na dostawę ściółki dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/767/II/2012)
 •  Ogłoszenie z dnia 12.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy bytowej dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/767/I/2012)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeglądów, konserwacji, naprawy i wymiany podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/667/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 11.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Ekologii Fizjologicznej i Fizjologii Zwierząt, Zadanie 5 (Działanie 3 – Modernizacja Pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/711/2012.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11 grudnia 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/790,794/2012
 • Zawiadomienie z dnia 11.12.2012r. o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/787/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerów oraz monitorów dla potrzeb Działu Administracyjno - Gospodarczego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/789/2012
 • Ogłoszenie z dnia 10.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy cRZP/UJ/796,797/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 10.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników do hodowli komórkowych, odczynników do badań oraz materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe, o następujących parametrach minimalnych określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/681/2012
 • Ogłoszenie z dnia 10.12.2012r. o wykonania usługi pralniczej dla potrzeb Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z usługą odbioru i dostawy asortymentu do magazynu mieszczącego się w Domu Gościnnym UJ w Przegorzałach przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie.Nr sprawy CRZP/758/2012
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 10.12.2012r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz warsztatów Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), Nr sprawy CRZP/UJ/634/2012
 • Ogłoszenie z dnia 10.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sekwenatora wysokoprzepustowego (1 szt.) o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ wraz z niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem, na potrzeby realizowanego przez Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu badawczego, pt.: Czy adaptacyjna introgresja międzygatunkowa jest powszechna wśród genów ewoluujących pod działaniem doboru równoważącego?, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/04/A/NZ8/00662 (umowa UMO-2012/04/A/NZ8/00662), nr sprawy CRZP/UJ/736/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Analitycznej IGiGP (P30), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/723/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biotechnologii Roślin (P23), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/777/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 07.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/764,765,775,776/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wysokosprawnego systemu przechowywania i analizy obrazów mikroskopowych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/772/2012)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/763/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Neurobiologii (P37), w odniesieniu od jednej do dziesięciu części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/724/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dn. 06.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Wielowarstwowa powłoka ochronna do zabezpieczania powierzchni metalowych implantów finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Ogłoszenie z dnia 06.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy implementacji, optymalizacji oraz dokonania właściwej selekcji aptamerów przeciwko zdefiniowanemu celowi molekularnemu w ramach projektu: Lider (LIDER/28/54/L-2/10/NCBiR/2011)-Nr postępownia CRZP/UJ/786/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu wnęki do spektrofotometru i lampy naświetlającej UV dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/675/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 6.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu oraz akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/782-783/2012
 • Zawiadomienie z dnia 5.12.2012r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/774/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 4.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia (2 notebooki) w ramach modernizacji Pracowni Badań Materiałów, Zadanie 5 (Działanie 1 – Modernizacja pracowni Wydziału FAiIS) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/624/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/696,739/2012 (powt.)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Specjalistycznej Pracowni PET (P51), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/722/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zasilaczy awaryjnych (UPS) w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania CRZP/UJ/771/2012)
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę oleju grzewczego dla potrzeb kotłowni olejowej Obserwatorium Astronomicznego UJ Nr sprawy CRZP/UJ/727/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 3 grudnia 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/732,734,756/2012
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/728/2012
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/638-737/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza i instalacji wodociągowej wraz z budową hydroforni oraz jej zasilania, dla Collegium Polonijnego UJ, w rejonie ul. Jodłowej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/679/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Ekologii (P57), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/742/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeglądów, konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru oraz innych urządzeń przeciwpożarowych w obiektach UJ, położonych na terenie miasta Krakowa i w Modlnicy koło Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/699/2012.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 30 listopada 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/685,686,695/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych i monitorów dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WBiNoZ UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/660/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Ekologii Fizjologicznej i Fizjologii Zwierząt (P16), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/706/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Analitycznej IGiGP (P30), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/721/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 28.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków) - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (Nr postępowania CRZP/UJ/769/2012)
 • Ogłoszenie z dnia 28.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy implementacji, optymalizacji oraz dokonania właściwej selekcji aptamerów przeciwko zdefiniowanemu celowi molekularnemu w ramach projektu Lider realizowanego przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania CRZP/UJ/704/2012)
 • Ogłoszenie z dnia 28.11.2012r. o zmiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy koncentratu płynu odkwaszającego w postaci zawiesiny tlenku magnezu (MgO) w perfluoroheptanie, przeznaczonego do masowego odkwaszania papieru metodą Bookkeeper, na potrzeby Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej. Zamówienie w części finansowane jest z projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet XI. Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym (nr projektu POIS.11.01.00-00-057/09, nr umowy: POIS.11.01.00-00-057/09-00), nr sprawy CRZP/UJ/653/2012
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup sieciowego dostępu do bazy książkowej ebrary w roku 2013 Nr sprawy CRZP/UJ/766/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę osprzętu do LabView w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr postępowania CRZP/UJ/726/2012)
 • Ogłoszenie z dnia 27.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy jednego notebooka dla Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/535/2012
 • Ogłoszenie z dnia 27.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, nr sprawy CRZP/UJ/744/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizyki Atomowej (P50), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/707/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przełączników sieciowych (switchy) do sieci lokalnych Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania CRZP/UJ/731/2012)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia gwarancji technicznych na produktu firmy Juniper Network dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępownia CRZP/UJ/659/2012)
 •  Ogłoszenie z dnia 26.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/741/2012)
 • Ogłoszenie z dnia 26.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uj w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/696,739,740/2012
 • Ogłoszenie z dnia 26.11.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki w oparciu o postanowienia art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a) i b) ustawy PZP, na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług polegających na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją dodatkowych robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/676/2012
 • Ogłoszenie z dnia 26.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/560/2012powt.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/697,698,738/2012
 • Ogłoszenie z dnia 25.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy CRZP/UJ/717/2012
 • Ogłoszenie z dnia 23.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/712-716/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu badawczego z systemem kontrastu interferencyjnego (DIC) dla potrzeb Instytutu Zoologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 9. Nr sprawy: CRZP/UJ/662/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w postaci laptopa 15,6 cala, dwóch zestawów komputerowych, monitorem LED 19 cal wraz z klawiaturą USB dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/655/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w postaci komputerów typu ALL-IN-ONE, drukarki laserowej oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie - Szkoły Centrum Języka i Kultury Polskiej UJ w Krakowie (31-131) przy ul. Garbarskiej 7a. Nr sprawy: CRZP/UJ/648/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy czterech skanerów A4 oraz zestawu składającego się z sieciowego serwera plików wraz z dwoma dyskami i zasilaczem awaryjnym dla potrzeb Biblioteki Wydziałowej WZiKS UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/647/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooka 15,4 cala dla potrzeb Zespołu Portalu Uniwersyteckiego UJ w Krakowie (31-113) przy ul. Straszewskiego 25/4a. Nr sprawy: CRZP/UJ/623/2012 - POWT.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych, notebooka, drukarek laserowych oraz projektora multimedialnego dla potrzeb Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/657-658/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 22.11.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/719/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 4 zestawów komputerowych oraz 2 dysków twardych dla potrzeb Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/637/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 21.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/682-683/2012
 • Ogłoszenie z dnia 21.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/579,700-703/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 21.11.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/719/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych i monitorów dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WBiNoZ UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/660/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania CRZP/UJ/633/2012)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do dokumentacji żeli z detekcją chemiluminescencji oraz możliwością rozbudowy o detekcję fluorescencji dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania CRZP/UJ/611/2012)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 drukarek w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr postępowania CRZP/UJ/594/2012)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i kerokopiarki dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/684,687/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitora LED 27 cali dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ w Krakowie (31-120) przy al. Mickiewicza 3. Nr sprawy: CRZP/UJ/617/2012 - POWT.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących wyniesienia lokalnego systemu BMS z realizowanego budynku MCB do budynków UJ mieszczących centralny system BMS, zlokalizowanych, przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/609/2012
 •  Zawiadomienie o o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy na przygotowanie indywidualnego projektu graficznego, składu oraz wydruku kalendarza wielokartowego na rok 2013 a także dostarczenie kopert o rozmiarze umożliwiającym spakowanie kalendarza wewnątrz w liczbie odpowiadającej nakładowi w ramach projektu "Nowum – Nauka, Osiągnięcia, Wiedza, Upowszechnianie, Marketing" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie. 4.2. "Rozwój kwalifikacji kadr system B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”. Nr sprawy CRZP/UJ/668/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb WPiA UJ, zlokalizowanego przy ul. Krupniczej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/589/2012
 • Ogłoszenie z dnia 16.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego 17 calowego z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/645/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15 listopada 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/443/2012
 • Ogłoszenie z dnia 15.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/638-640,646/2012
 • Ogłoszenie z dnia 15.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy terminala wideokonferencyjnego zawierającego kodek, kamerę, telewizor, mobilny wózek, oprzyrządowanie mikrofonowe, pilot sterowania, okablowanie, o parametrach technicznych i ilościowych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym UJ, mieszczącej się w Krakowie, kod: 31-110, przy ul. Czapskich 4 wraz z innymi usługami, nr sprawy CRZP/U/718/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15 listopada 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Podwale 7 Nr CRZP/UJ/642/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Grupy Pracowni Specjalistycznych dla kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia (P65), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/664/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Grupy Pracowni Specjalistycznych dla kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia (P65), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/665/2012.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 14 listopada 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Prof.St.Łojasiewicza 6 Nr CRZP/UJ/544,643/2012
 • Ogłoszenie z dnia 14.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i projektora dla Instytutu Socjologii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/663/2012
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 14 listopada 2012r na sprzedaż i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24 ( z wyłączeniem Collegium Medicum)- Nr CRZP/UJ/654/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Dydaktyki Biologii (P13), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/705/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/620,697,698/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 13.11.2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Działu Programów Badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/626/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Bioarcheologii (P09), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/691/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy termostatu dla Pracowni Biochemii Fizycznej (P53), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/689/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.11.2012 r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego z monitorem oraz drukarki laserowej dla potrzeb Instytutu Filologii Słowiańskiej Uj w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/569/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w 2013 roku, w odniesieniu od 1 do 609 części zamówienia, dla 68 jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera bazodanowego do klastra UJ wraz z macierzą dyskową dla Zespołu Portalu Uniwersyteckiego (Nr postępowania CRZP/UJ/465/2012)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książki dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/669/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 12.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/615,628/2012
 • Ogłoszenie z dnia 09.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy jednego notebooka dla Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/535/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Materiałów Supra-, Nano-, i Makromolekularnych (P63), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/570/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 09.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mikrofalowego systemu do przeprowadzania syntez wraz z oprogramowaniem niezbędnym do jego prawidłowego działania, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, ul. Ingardena 3 i innymi usługami, nr sprawy CRZP/UJ/590/2012
 • Ogłoszenie z dnia 8.11.2012r. o przeargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/560/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 08.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stanowiska do badań fotoelektochemicznych, wyposażonego w urządzenie typu spektrometr fotoelektryczny o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z oprogramowaniem, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, ul. Ingardena 3 i innymi usługami, nr sprawy CRZP/UJ/688/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę modułów elektroniki w standardzie NIM dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania CRZP/UJ/692/2012)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Ekologii (P57), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/690/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Ekologii (P57), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/690/2012
 • Ogłoszenie z dnia 07.11.2012r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury do pomiaru aktywności gałek ocznych o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w treści SIWZ, na potrzeby Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-120, przy Al. Mickiewicza 3, nr sprawy CRZP/UJ/480/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemicznych Technologii w Ochronie Środowiska (P55) tj. komputera akwizycji i sterowania dla spektrometru, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/672/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.11.2012r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/531,532,551,552/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 07.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania do analizy obrazu mikroskopowego w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.(Nr postępowania CRZP/UJ/671/2012)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę doposażenia do rozbudowy systemu mikroskopii wirtualnej dotSlide wraz z montażem i szkoleniem w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr postępowania CRZP/UJ/670/2012)
 • Ogłoszenie z dnia 06.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kamery CCD do obserwacji astronomicznych dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; nr sprawy: CRZP/UJ/610/2012
 •  Ogłoszenia z dnia 06.11.2012 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów do realizacji projektów doktoranckich i staży post-doc w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr spray CRZP/UJ/548/2012 powtórzone.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 5.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Biura Prorektora UJ ds. Rozwoju oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/623/2012
 • Ogłoszenie z dnia 05.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Biblioteki Jagiellońskiej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/471/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 31.10.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy wnęk rezonansowych pierścienia akumulacyjnego i urządzeń, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/154/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch laptopów o przekątnej ekranu 13 cali oraz monitorem LED 27 cali dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ w Krakowie (31-120) przy al. Mickiewicza 3. Nr sprawy: CRZP/UJ/617/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawynetbooka o przekątnej ekranu 10 cali wraz z etui dla potrzeb Działu Nauczania UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/600/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch drukarek dla potrzeb Instytutu Spraw Publicznych UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/599/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu o przekątnej ekranu 10 cali oraz netbooka o przekątnej ekranu 11,6 cala dla potrzeb Instytutu Pedagogiki UJ w Krakowie (31-135) przy ul. Batorego 12 . Nr sprawy: CRZP/UJ/568 i 622/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/578,628/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2012 r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakesie zakupu i dostawy komputera stacjonarnego oraz monitora dla potrzeb Muzeum Zoologicznego UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/607/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/620-621/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego, drukarki laserowej oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/569,573/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 29.10.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy wnęk rezonansowych pierścienia akumulacyjnego i urządzeń, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/154/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupi i dostawy komputera oraz laptopa dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/391/2012 powt.
 • Ogłoszenie z dnia 26.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz laserowego urządzenia wielofunkcyjnego, o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy CRZP/UJ/612-613/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 26.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Enzymes produced by Porphyromonas gingivalis as virulence factors and potential targets for drug development against periodotits, rheumatoid artritis, atherosclerosis and aspiration pneumonia, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr postępowania CRZP/UJ/650/2012)
 • Ogłoszenie z dnia 26.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy terminala wideokonferencyjnego zawierającego kodek, kamerę, telewizor, mobilny wózek, oprzyrządowanie mikrofonowe, pilot sterowania, okablowanie, o parametrach technicznych i ilościowych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym UJ, mieszczącej się w Krakowie, kod: 31-110, przy ul. Czapskich 4 wraz z innymi usługami, nr sprawy CRZP/UJ/561/2012
 • Ogłoszenie z dnia 26.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stanowiska do badań fotoelektochemicznych, wyposażonego w urządzenie typu spektrometr fotoelektryczny o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z oprogramowaniem, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, ul. Ingardena 3, i innymi usługami, nr sprawy CRZP/UJ/567/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wagi mikroanalitycznej wraz ze stołem wagowym, krzesłem oraz laptopem do przetwarzania wyników dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (nr postępowania: CRZP/UJ/632/2012).
 • Ogłoszenie z dnia 25.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę skanera, sprzętu komputerowego i projektorów multimedialnych dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/614-615/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 25.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym zawartym w załączniku A do SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/488/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 25.10.2012 r. o zamiarze zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania,przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g. tzw. usług zastrzeżonych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe - dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum). Zamówienie w części udzielane jest w ramach realizowanych przez Zamawiającego projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Nr sprawy: CRZP/UJ/649/2012
 • Ogłoszenie z dnia 25.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, nr CRZP/UJ/554/2012,
 • Ogłoszenie z dnia 24.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/579,592,593/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laserowego urządzenia wielofunkcyjnego, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/616/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22 października 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.R.Ingardena 3 nr CRZP/UJ/550/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy switchy dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WBiNoZ UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/618/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę kriostatu wolnostojącego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/636/2012)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu termocyklera RT PCR z wyposażeniem i homogenizatorem dla Instytutu Nauk o Środowisku WBiNoZ UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/629/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych i monitorów dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WBiNoZ UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/619/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 20.10.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/353/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 19.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/596.597,606/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 19 października 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Czapskich 4- Nr CRZP/UJ/603/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pakietu oprogramowania oraz komputerowej stacji roboczej do obsługi elektronicznego układu sterującego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie; nr sprawy: CRZP/UJ/605/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 18.10.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/353/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 18.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biofizycznej – Laboratorium Biochemii i Biofizyki zadanie 3, (Działanie 4 – Modernizacja pracowni Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/601/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/596.597,606/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy 22 zestawów komputerowych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr postępowania CRZP/UJ/631/2012)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy 5 serwerów w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (Nr postępowania CRZP/UJ/630/2012)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu serwera dla obsługi Instytutu Botaniki WBiNoZ UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/591/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elektronicznego systemu do głosowania dla potrzeb Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/602/2012
 • Ogłoszenie z dnia 15.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac naukowo-badawczych w ramach projektu INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 12 października 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Rynek Główny 8- Nr CRZP/UJ/466/2012
 • Ogłoszenie z dnia 12.10.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/583/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 12 października 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Prof.St.Łojasiewicza 6- Nr CRZP/UJ/576,577/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 12 października 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/443/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11 pażdziernika 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/543,544/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11 pażdziernika 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.R.Ingardena 3- Nr CRZP/UJ/550/2012
 • Zawiadomienie z dnia 10.10.2012r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/598/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Biura Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/566/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z naprawą pokrycia dachu budynku Bursy Jagiellońskiej UJ, przy ul.Śliskiej 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/506/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 09.10.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/454/2012
 • Ogłoszenie z dnia 09.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania oprawy bibiotecznej w 1/2 pł 1000 wol. gazet dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej Nr sprawy CRZP/UJ/549/2012
 • Ogłoszenie z dnia 08.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie komunikacji, public relations oraz marketingu programów anglojęzycznych Instytutu Europeistyki (Centre for European Studies) Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 •  Ogłoszenie z dnia 01.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.(nr postępowania CRZP/UJ/586/2012)
 • Ogłoszenie z dnia 28.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/440/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 27.09.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/583/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (Nr postępowania CRZP/UJ/563/2012)
 •  Ogłoszenie z dnia 26.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Pokazów Fizycznych, Zadanie 4 (Działanie 1 – Modernizacja pracowni Wydziału Fizyki) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. CRZP/UJ/581/2012.
 •  Ogłosznie z dnia 25.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Technicznych Środków Nauczania (Konsola pomiarowa CoachLab II, Przenośny rejestrator pomiarowy ULAB), Zadanie 3 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/574,575/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 25.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/318/2012powt.nr3.
 • Ogłoszenie z dnia 23.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy stworzeniu wektora wirusowego o aktywności onkolitycznej dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania CRZP/UJ/571/2012)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Płyn do pielęgnacji soczewek kontaktowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (nr postępowania CRZP/UJ/562/2012)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Fizycznej (P53), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/538/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy modulatorów akustooptycznych oraz wzmacniaczy w ramach projektu Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/565/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury do stabilizacji i pomiaru mocy laserów w ramach projektu Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/560/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pomp jonowych z wyposażeniem, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/536/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/323,553/2012
 • Ogłoszenie z dnia 14.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/292,467/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/556/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłosenie z dnia 14.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laserów diodowych oraz wzmacniacza laserowego w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/555/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów do realizacji projektów doktoranckich i staży post-doc w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/548/2012
 • Ogłoszenie z dnia 13.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury do pomiaru aktywności sercowo-naczyniowej o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w treści SIWZ, na potrzeby Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-120, przy Al. Mickiewicza 3, nr sprawy CRZP/UJ/481/2012
 • Ogłoszenie z dnia 13.09.2012 r. o rzetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu elementów optycznych i optomechanicznych w ramach projektu "Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego" realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/545/2012
 • Ogłoszenie z dnia 13.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów polaryzacyjnych i filtrujących w ramach projektu Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/547/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kamery CCD ze wzmacniaczem obrazu w ramach projektu "Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego" realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/546/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę szaf termostatycznych w systemie sterowanym komputerowo dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy układu przełącznika 8-kanałowego do lambdametru w ramach projektu Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/540/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia dźwigu platformowego dla magazynu ogólnego książek w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/444/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/537/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy syntetyzera RF w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/541/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy układów do generacji i akwizycji sygnałów w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/542/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zasilaczy w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/539/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Analitycznej IGiGP (P30), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/528/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni GIS (P67), w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/529/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 10.09.2012r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego, rejestracji video wraz z transmisją on-line przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby organizowanej, w dniach 23.03.-26.03.2012r., konferencji dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/514/2012
 • Ogłoszenie z dnia 10.09.2012 r. o udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę gastronomiczną dla uczestników konferencji naukowej Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii odbywającej się w dniach 05-07.09.2012 r. w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/520/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10 września 2012r na zakup i dostawę monitora komputerowego dla potrzeb Jagiellońskiego Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/442/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu serwerowego dla Sekcji Utrzymania Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ogłoszenie z dnia 07.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Instytutu Europeistyki UJ, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Jodłowej 13, nr sprawy CRZP/UJ/531/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 07.09.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy falowodów dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/257/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę modułów elektroniki w standardzie NIM dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera wspomagającego jako dodatkowego komponentu infrastruktury ICT, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/427/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów pompujących do wysokiej i ultra-wysokiej próżni dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Bioarcheologii (P09), w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/526/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Nieorganicznej (P04), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/515/2012.
 •  ogłoszenie z dnia 5.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Chemii Nieorganicznej, Zadanie 4 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/525/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę czterech komputerów przenośnych w ramach projektu SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce dla Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy związanych z przebudową stacji transformatorowej wnętrzowej w budynku Collegium Witkowskiego UJ, przy ul.Gołębiej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/445/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 4.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Chemii Analitycznej, Zadanie 2 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/524/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 03.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i projektora multimedialnego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/492,511,518/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług mycia powierzchni szklanych przy użyciu podnośników oraz metod alpinistycznych, z zastosowaniem odpowiednich środków w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/347/2012
 • Ogłoszenie z dnia 03.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/475,476/2012
 •  Ogłsozenie z dnia 1.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Podstaw Chemii, Zadanie 1 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy: CRZP/UJ/523/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Ekologii (P57), w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/517/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę zestawu do cyfrowej dokumentacji obrazu dla rozbudowy mikroskopu dla potrzeb Instytutu Zoologii UJ przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/491/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 31.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wirówki i inkubatora laboratoryjnego w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ogłoszenie z dnia 31.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerów stacjonarnych (3 szt.) oraz komputerów przenośnych typu laptop (3 szt.) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/519/2012
 • Ogłoszenie z dnia 30.08.2012r. o zawarciu umowy na dostawe akcesoriów do utrzymania czystosci dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Ekologii (P57), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/516/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 29.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na swiadczenie usługi pralniczej dla potrzeb Bursy Jagiellońskiej przy ul. Śliskiej 14 i domów studenckich przy ul. Kamionka 11 i 11A w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/243/I/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera stacjonarnego oraz drukarki laserowej dla potrzeb Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/504/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dwóch routerów bezprzewodowych dla Zespołu Administracyjnego Przegorzały, nr sprawy: CRZP/UJ/279/2012 powt.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia sprzętu komputerowego dla pracowni programowania urządzeń mobilnych oraz programowania w chmurze, nr sprawy: CRZP/UJ/477/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/494,523,524/2012
 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/505,521,522/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 27.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/402,404.405/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania niezbędnego projektu i robót budowlano-instalacyjnych, związanych z przywróceniem uszkodzonej stacji trafo do stanu pierwotnego, wraz dostawą niezbędnego wyposażenia, w budynku Instytutu Zoologii UJ przy ul.Gronostajowej 9 Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/507/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę mikroskopów do pracowni histologicznej w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Geologicznej (P21), w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/510/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Geologicznej (P21), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/509/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 24.08.2012r. o dobrowolnej przejrzystości ex ante na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/453/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogloszenie z dnia 24.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biologii Komórki (P40), w odniesieniu od 1 do 4 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/502/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę licencji czasowej Acrobat TSL (Term Site License) czyli Acrobat X Pro w języku polskim dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę elementów rozbudowy bieżni wysiłkowej dla myszy i szczurów w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie kompleksowej usługi hotelarsko-restauracyjnej dla uczestników konferencji naukowej pod nazwą - III Interdyscyplinarne Seminarium JCET - w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 •  Ogłoszenie z dnia 22.08.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/453/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oprogramowania komputerowego na trzy stanowiska dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie , nr sprawy: CRZP/UJ/436/2012
 • Ogłoszeni z dnia 20.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/495-499/2012
 • Ogłoszenie z dnia 20.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/327,354,468,478/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakresie dostawy odczynników chemicznych, odczynników do analiz biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych do badań w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/489/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 18.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Genetyczno – Molekularnej IB, Zadanie 10 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk O Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/399/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowych komponentów infrastruktury ICT w postaci oprogramowania komputerowego, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/428/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Historii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/490/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 14.08.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/454/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu serwera obliczeniowego w technologii blade, dla wydziału Chemii UJ, przy ul.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/473/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 11.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Geologicznej, Zadanie 8 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/482/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 10.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę elementów rozbudowy bieżni wysiłkowej dla myszy i szczurów w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę pomp infuzyjnych w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac związanych z wykonaniem przyłącza sieci cieplnej oraz stacji wymienników ciepła w obiektach zlokalizowanych na terenie Ogrodu Botanicznego UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/380/2012
 • Ogłoszenie z dnia 10.08.2012 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, tk. Segmentów A, B, C, D, E, F, G, H i J przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 11 w Krakowie (Kampus 600-lecia Odnowienia UJ).
 • Ogłsozenie z dnia 9.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/438,439,486/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 8.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia (przetwornik analogowo – cyfrowy wraz z oprogramowaniem) w ramach modernizacji Pracowni Neurobiologii, Zadanie 11 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/781/2011powt. nr3.
 •  Ogłoszenie z dnia 08.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/460/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 07.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/484/2012)
 •  Ogłoszenie z dnia 07.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/483/2012)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sprzętu komputerowego, dla Instytutu Historii Sztuki UJ, przy ul.Grodzkiej 53 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/472/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 6 sierpnia 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/461,462,463/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 06.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów promujących projekt Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, o cechach, parametrach i ilościach wskazanych w treści SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/474/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w odniesieniu od jednej do dziewięciu części zamówienia, dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/455/2012
 • Zawiadomienie z dnia 2.08.2012r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/452/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na obsługę umowy Academic Select dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Collegium Medicum oraz zakup licencji na oprogramowanie firmy Microsoft w ramach umowy Academic Select w kategoriach: aplikacje, systemy i serwery
 • Ogłoszenie z dnia 01.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy koordynacji programów międzynarodowych anglojęzycznych Instytutu Europeistyki (Centre for European Studies) Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ogłoszenie z dnia 01.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/430,456-458/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dwóch routerów bezprzewodowych oraz dwóch zasilaczy awaryjnych UPS dla Zespołu Administracyjnego Przegorzały, nr sprawy: CRZP/UJ/279/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dwunastu zestawów (12) komputerowych dla Instytutu Fizyki WFAiIS Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/437/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mikroskopu stereoskopowego i mikroskopu fluorescencyjnego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/416/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania niezbędnych projektów i robót budowlano-instalacyjnych, związanych z rozbudową istniejącego systemu HVAC, wraz dostawą niezbędnego wyposażenia i specjalistycznego, uzupełniającego oprogramowania BMS, instalacją, uruchomieniem i wdrożeniem, dotycząca projektu JCET, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla JCRL, przy ul.Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/447/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 27 lipca 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/441,443/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu termocyklera Real Time - PCR z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/415/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 komputerów All in One dla potrzeb Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/446/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemów do chromatografii cieczowej z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/417/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją przebudowy i rozbudowy budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ, a zlokalizowanego przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/381/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawów komputerowych oraz laptopa dla potrzeb Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/412/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu do chromatografii wysokociśnieniowej HPLC z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/414/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na obsłudze informatycznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/449/2012
 • Ogłoszenie z dnia 23.07.2012 r. o przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników 9 Środkowoeuropejskiego Kongresu Reumatologicznego w Krakowie
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu regałów przesuwnych i stacjonarnych w ramach projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIŚ, dla BJ UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 359 /2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 23.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę programów komputerowych EndNote 15 (X5) / Win / Single user / box edition (lub nowszy) i Origin 8.6 Pro Win/Kom/Node-Lock - 1 licencja (lub nowszy) w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/362,409/2012
 • [Postępowanie Zakończone] ogłoszenie z dnia 23.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/418/2012
 • Zawiadomienie z dnia 20.07.2012r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/421/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu regałów i klatek dla zwierząt laboratoryjnych z wyposażeniem, digestorium, przystawek do ultrasonografu i urządzeń do dezynfekcji oraz do eutanazji, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/433/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu rezonansu magnetycznego do multidyscyplinarnych badań funkcji mózgu z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/390/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. CRZP/UJ/318/2012powt.
 •  Ogłoszenie z dnia 19.07.2012r. o dobrowolnej przejrzystości ex ante na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/353/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy przełączników i modułów sieciowych dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac remontowo-budowlanych ściany szklarni nr 6 w kompleksie Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/434/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 18.07.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/353/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 18.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Chemii Fizycznej, Zadanie 6 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/423/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sześciu (6) tablic interaktywnych z wyposażeniem wraz z ośmioma (8) systemami zdalnego sterowania, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/420/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Fizycznej (P53), w odniesieniu od 1 do 11 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. nr sprawy: CRZP/UJ/419/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biotechnologii Roślin (P23) w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/424/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/429-432/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Gleboznawstwa IGiGP (P58), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/425/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Geograficznej IGiGP (P18), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/426/2012
 • Ogłoszenie z dnia 13.07.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na organizację, w dniu 26 lipca 2012r., w komnatach reprezentacyjnych Zamku Królewskiego w Niepołomicach, bankietu dla ok. 350 wraz z oprawą muzyczną i artystyczną w ramach konferencji 7th International Symbiosis Society Congress The Earth s Vast Symbiosphere (ISS 2012), nr CRZP/UJ/388/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie kompleksowej usługi hotelarsko-restauracyjnej dla uczestników konferencji naukowej pod nazwą - III Interdyscyplinarne Seminarium JCET - w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Ogłoszenie z dnia 12.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę szaf termostatycznych w systemie sterowanym komputerowo dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, (Nr postępowania CRZP/UJ/422/2012)
 • Ogłoszenie z dnia 11.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącej się w Krakowie, kod: 31-131, przy ul. Garbarskiej 7a, nr sprawy CRZP/UJ/298/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sprzętu komputerowego, dla Instytutu Historii Sztuki UJ, przy ul.Grodzkiej 53 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/411/2012
 • Ogłoszenia z dnia 11.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera oraz laptopa dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/391/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług doradczych w zakresie adaptacji, budowy, integracji i uruchomienia nowego typu źródła promieniowania synchrotronowego, na rzecz NCPS SOLARIS, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/407/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia modernizacji pomieszczenia serwerowi Biblioteki Jagiellońskiej (część pasywna) w ramach projektu MRPO.01.02.00-12-050/10 „Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych UJ w sieci Internet. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/356/2012
 • Ogłoszenie z dnia 10.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę środków czystosci oraz preparatów chemicznych do maszyn czyszczących dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/372/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń do rozbudowy istniejącego zintegrowanego systemu bezprzewodowego radiowego autoryzowanego dostępu do Internetu na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń do rozbudowy posiadanego routera Brocade MLX-8 ( nr seryjny A60536F088 ) dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy switcho-routera dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ogłoszenie z dnia 09.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników The 7th International Symbiosis Society Congress w Krakowie.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/413/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi konfekcjonowania przesyłek do 50 gram dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 389/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na aktualizacji oprogramowania systemowego i użytkowego systemu BMS w pięciu budynkach położonych na terenie Kampusu 600 - lecia Odnowienia UJ dla potrzeb Działu Administracji Kampusu 600 - lecia Odnowienia UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 3. CRZP/UJ/397/2012
 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/393-396/2012
 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie okresowego przeglądu technicznego 87 szt. klimatyzatorów (wedle zestawienia zamieszczonego poniżej w tabeli), zainstalowanych i pracujących w budynkach Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, przy ul. Gronostajowej 3 i 7, w Krakowie. nr sprawy CRZP/UJ/282/2012
 • Ogłoszenie z dnia 05.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego wraz monitorem LCD 21,5 cala oraz trzech urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ w Krakowie. CRZP/UJ/398/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania instalacji WLZ, okablowania szkieletowego IT oraz telefonicznego (WLZ nr 4, pion D9), w budynku Collegium Novum UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/326/2012
 • Ogłoszenie z dnia 05.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/392,402-405/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputerów oraz monitorów dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/400-401/2012
 • Ogłoszenie z dnia 4.07.2012r. o zamiarze zawarcia umowy na organizację w dniu 10 lipca 2012r., w komnatach reprezentacyjnych Zamku Królewskiego w Niepołomicach, bankietu dla ok. 450 osób wraz z oprawą muzyczną i artystyczną w ramach 7 Kongresu Technologii Chemicznej (TECHEM), nr sprawy CRZP/UJ/385/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera i dysków do macierzy, w ramach projektu MRPO.01.02.00-12-050/10 „Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych UJ w sieci Internet. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/387/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (Nr postępowania CRZP/UJ/408/2012)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/406/2012
 •  Wyniki w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy na projekt graficzny okładki oraz bloku książki, skład i wydruk publikacji książkowej zawierającej najlepsze teksty futurystyczno – naukowe wyłonione w konkursie „Wizje” w ramach projektu "Nowum – Nauka, Osiągnięcia, Wiedza, Upowszechnianie, Marketing" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie. 4.2. "Rozwój kwalifikacji kadr system B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”. Nr sprawy CRZP/UJ/375/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 03.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy paszy, klatek, odczynników i materiałów laboratoryjnych do hodowli myszy NZO w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/386/2012
 • Ogłoszenie z dnia 29.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy izolowanych próżniowo zbiorników na ciekły azot/argon o pojemności 70 l oraz 250 l oraz systemu do akwizycji danych w standardzie VME dla potrzeb Instytutu Fizyki UJ w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4. CRZP/UJ/148/2012 (POWT.)
 •  Ogłoszenie z dnia 29.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia (przetwornik analogowo – cyfrowy wraz z oprogramowaniem) w ramach modernizacji Pracowni Neurobiologii, Zadanie 11 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/781/2011ponowniepowt.
 • Ogłoszenie z dnia 29.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącej się w Krakowie, kod: 31-131, przy ul. Garbarskiej 7a, nr sprawy CRZP/UJ/298/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu regałów przesuwnych i stacjonarnych w ramach projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIŚ, dla BJ UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 359 /2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 28.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych i biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/89/2012 powtórzone IV
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Geologicznej (P21), w odniesieniu od jednej do dwudziestu trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/366/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 28.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę papieru higienicznego i ręczników papierowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/373/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 28.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, na trasie Londyn-Kraków oraz Warszawa-Londyn, na potrzeby projektu Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą, w okresie od dnia 13 lipca 2012r. do dnia 31 sierpnia 2012r., zgodnie ze specyfiką podaną przez Zamawiającego w zestawieniu tabelarycznym ujętym w SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/383/2012
 • Ogłosznie z dnia 27.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/319/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac remontowo-budowlanych ściany szklarni nr 6 w kompleksie Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/355/2012
 • Ogłoszenie z dnia 27.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/318/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych w budynku Instytutu Geologii UJ, przy ul.Oleandry 2a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/338/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z wymianą 27 sztuk okien drewnianych, w budynku Wydziału Chemii UJ, położonym przy ul.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/337/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 27.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy zestawu odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań metodą PCR oraz przeciwciał w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/384/2012
 • Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i sukcesywną dostawę akcesoriów do utrzymania czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ) Nr sprawy CRZP/UJ/244/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu telemetrycznych pomiarów ciśnienia krwi u zwierząt laboratoryjnych (myszy) w ramach projektów JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) oraz Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 •  Ogłoszenie z dnia 23.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia (Biureta automatyczna, 4 szt., Mikropipeta automatyczna, 10 szt., pH-metr cyfrowy przenośny wraz z elektrodami, 4 szt., Higrometr cyfrowy, 4 szt. Anemometr, 1 szt.) w ramach modernizacji Pracowni Ekologii, Zadanie 12 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/361/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Mikrobiologii (P43), w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/367/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz sadzenia drzew i krzewów oraz bylin wraz z ich pielęgnacją dla UJ, na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/364/2012
 • Ogłoszenie z dnia 25.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników VII Kongresu Technologii Chemicznej
 •  Ogłoszenie z dnia 25.06.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy falowodów dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/257/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Modułowej (P08), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/313/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Immunologii (P41), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/317/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Modułowej (P08), w odniesieniu od 1 do 3 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/335/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Materiałów Supra-, Nano-, i Makromolekularnych (P63), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/314/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 22.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/321,354,327.328/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i prac konserwatorskich elewacji frontowych oraz siedmioarkadowego portyku, budynku CN UJ, przy ul.Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/382/2012
 • Ogłoszenie z dnia 22.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ Nr sprawy CRZP/UJ/323-325/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy siedmiu zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego wraz monitorem LCD 22 cali dla potrzeb Wydziału Polonistyki UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 16. Nr sprawy: CRZP/UJ/371/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 20.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w ramach modernizacji Pracowni Komputerowej INoŚ UJ, Zadanie 6 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/368/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Zawiadomienie z dnia 20.06.2012 r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi druku oraz oprawy zeszytów Acta Physica Polonica B. Nr spawy CRZP/UJ/292/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 20.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.(nr postępowania CRZP/UJ/374/2012)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przedłużeniu licencji na oprogramowanie ESRI typu „Site dla Edukacji” dla potrzeb Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WBiNoZ UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy: CRZP/UJ/352/2012.
 • Zawiadomienie z dnia 19.06.2012 r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług reklamowych obejmujących opracowanie kreacji i strategii oraz obsługę kampanii promocyjnej UJ w Krakowie, dla potrzeb Biura Promocji UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/342/2012
 • Zawiadomienie z dnia 19.06.2012 r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi pt. „zakup mediów – kampania reklamowa Uniwersytetu Jagiellońskiego” dla potrzeb Biura Promocji UJ w Krakowie. Nr spawy CRZP/UJ/336/2012
 • Ogłoszenie z dnia 19.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/365/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 19.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/363/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 19.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu przygotowanego przez Wydział Chemii, Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”; Poddziałanie 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/358/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 18.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych i biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, o parametrach określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/89/2012 powtórzone III
 • Ogłoszenie z dnia 18.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na przedłużeniu (kontynuacji) gwarancji technicznych na oprogramowanie firmy SUN/Oracle, dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych UJ, mieszczącej się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/320/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 18.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia (Mikrobomba kalorymetryczna elektroniczna, 2 szt., Waga terenowa, 2 szt., Aparat fotograficzny wraz z obiektywem i lampą do makrofotografii, 1 szt., Statyw fotograficzny wraz z głowicą, 2 szt., Aparat fotograficzny do zdjęć podwodnych, 5 szt. Obudowa podwodna, 1 szt., Lornetka 10x50, 5 szt., Wysokościomierz, 3 szt., Średnicomierz 60 cm, 1 szt., Klupa 50 cm, 1 szt.,) w ramach modernizacji Pracowni Ekologii, Zadanie 12 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/360/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych w pomieszczeniach naukowo-dydaktycznych oraz korytarza parteru, w budynku Collegium Witkowskiego UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/281/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Komórki i Genetyki Molekularnej (P45), w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/308/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Mikrobiologii (P43), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/310/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Materiałów Supra-, Nano-, i Makromolekularnych (P63), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/315/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.06.2012 r. o zamiarze zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania,przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g. tzw. usług zastrzeżonych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe - dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum).2. Zamówienie w części udzielane jest w ramach realizowanych przez Zamawiającego projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Nr sprawy: CRZP/UJ/346/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/290,343-345/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/330,331/2012.
 • Zawiadomienie z dnia 14.06.2012 r. o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi druku oraz oprawy zeszytów Acta Physica Polonica B. Nr sprawy: CRZP/UJ/292/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę karnetów miesięcznych uprawniających doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę lasera fioletowego do rozbudowy cytometru przepływowego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/339-341/2012
 • Ogłoszenie z dnia 12.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Instytutu Pedagogiki UJ, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-135, przy ul. Batorego 12, nr sprawy CRZP/UJ/334/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biotechnologii Roślin (P23), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/309/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy przez okres 3 lat od dnia zawarcia umowy aktualizacji baz sygnatur wirusów dla programów antywirusowych objętych posiadanym pakietem ESET Smart Security Enterprise Edition w ilości 15 000 licencji wraz z możliwością instalacji na komputerach domowych pracowników UJ. Pakiet ESET Smart Security Enterprise Edition zawiera: ESET NOD32 Antivirus Business Edition, ESET Smart Security Business Edition, ESET Mobile Security, ESET File Server Security, ESET Mail Security, ESET Gateway Security, ESET Remote Administrator. Nr sprawy CRZP/UJ/332/2012
 • Ogłoszenie z dnia 08.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na przedłużeniu (kontynuacji) gwarancji technicznych na urządzenia informatyczne i oprogramowanie firmy JUNIPER NETWORKS dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych UJ, mieszczącej się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/270/2012
 • Ogłoszenie z dnia 06.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/291,299-301/2012
 • Ogłoszenie z dnia 06.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/294,295/2012
 • Ogłoszenie z dnia 06.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera stacjonarnego (biurkowego) oraz monitora LCD na potrzeby Zespołu Budżetowania, Kontrolingu i Analiz Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gołębiej 24, nr sprawy CRZP/UJ/311/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu zamrażarki i chłodziarki laboratoryjnej, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/312/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 06.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych i biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, o parametrach określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/89/2012 powtórzone II
 • Ogłoszenie z dnia 05.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania okresowego przeglądu technicznego agregatów wody lodowej firmy CLIVET w budynkach Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul Gronostajowej 7 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/297/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIŚ, dla BJ UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/256/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dn. 04.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr CRZP/UJ/303/2012)
 •  Ogłoszenie z dnia 04.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe o parametrach minimalnych określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/275/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 04.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie panelu ekspertów w ramach projektu Analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu skanera kolorowego wielkoformatowego oraz mikroskopu badawczego, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Instytutu Botaniki WBiNoZ UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/296/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 4.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biofizycznej, Zadanie 2 (DZIAŁANIE 4 - Modernizacja pracowni Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/307/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Stosowanej (P54), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/302/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Ogólnej (P03), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/285/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biologii Komórki (P40), w odniesieniu od jednej do trzynastu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/289/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 31.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych świadczonych na potrzeby uczestników letnich kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ, w okresie od 1 lipca - do 12 sierpnia 2012r., nr sprawy CRZP/UJ/170/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kserokopiarki dla potrzeb Działu Spraw Osobowych UJ, ul. Straszewskiego 27, 31-113 Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/288/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia terenu oraz obiektów Kampusu w Witkowicach UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/207/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy skanera z podajnikiem dokumentów dla Działu Spraw Osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 280/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 30.05.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych w zakresie realizacji II etapu zabudowy kontenerowej poddasza, w budynku CM UJ, przy ul.Jagiellońskiej 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/255/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Analityki Środowiskowej (P56), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/286/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dwóch (2) urządzeń wielofunkcyjnych dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 287/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz instalacji kompatybilnego systemu detektora LIF 635 nm dla potrzeb Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/278/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 28.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na pisemnym, standardowym (nieprzysięgłym) tłumaczeniu - z języka angielskiego/niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język angielski/niemiecki - tekstów i materiałów dotyczących ogólnych i szczegółowych zagadnień z zakresu systemu edukacji i nadzoru pedagogicznego oraz jakości pracy szkoły wraz z korektą Native Speakera, na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/253/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 28.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy myszy laboratoryjnych w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/276/2012
 • Ogłoszenie z dnia 28.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz sprzętu kopiującego na potrzeby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy CRZP/UJ/254,260/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Technik Fizjologicznych i Histologicznych (P36), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. nr sprawy: CRZP/UJ/277/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Komórki i Genetyki Molekularnej (P45), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/283/3012.
 •  Ogłoszenie z dnia 25.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy rejestratorów z oprogramowaniem w ramach modernizacji Pracowni Fizycznej Zadanie 1 (DZIAŁANIE 1 - Modernizacja pracowni Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/284/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 25.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Instytutu Pedagogiki UJ, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-135, przy ul. Batorego 12, nr sprawy CRZP/UJ/242/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biomateriałów (P62), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/269/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Metod Fizycznych Biologii (P25), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/267/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.05.2012 r. o przetargu nieogranicznonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Bioróżnorodności (P10), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/266/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 25.05.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych w zakresie realizacji II etapu zabudowy kontenerowej poddasza, w budynku CM UJ, przy ul.Jagiellońskiej 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/255/2012
 • Zawiadomienie z dnia 24.05.2012r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/263/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 24.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera do obsługi bazy danych Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego
 •  Ogłoszenie z dnia 24.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na pisemnym, standardowym (nieprzysięgłym) tłumaczeniu - z języka angielskiego/niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język angielski/niemiecki - tekstów i materiałów dotyczących ogólnych i szczegółowych zagadnień z zakresu systemu edukacji i nadzoru pedagogicznego oraz jakości pracy szkoły wraz z korektą Native Speakera, na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/253/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biologii Komórki (P40), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/268/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu ultrawysokociśnieniowego chromatografu cieczowego z wyposażeniem, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/265/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu modułu do analizy modyfikacji potranslacyjnych białek ETD II, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/264/2012
 • Zawiadomienie z dnia 22.05.2012 r. o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów promocyjnych z logo UJ dla potrzeb Biura Promocji UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/271/2012
 • Ogłoszenie z dnia 21.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Nauk Geologicznych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/239/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy samochodu terenowego, dla INoŚ WBiNoZ UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/237/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy podzespołów do systemu transportu książek Unicar - Telelift dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/225/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę kitów 6 keto-PGF 1 alpha EIA (80 zestawów) w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/212,240/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę termocyklera dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu do chromatografii cieczowej FPLC biomolekuł dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przystawki do spektrometrów FTIR Nicolet 5700/8700 do polaryzacyjnych pomiarów ATR z grzaną płytką pomiarową dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usług pralniczych dla potrzeb Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z usługą odbioru i dostawy asortymentu do magazynu mieszczącego się w Domu Gościnnym UJ w Przegorzałach przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/243/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych i biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, o parametrach określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/89/2012 powtórzone
 • Ogłoszenie z dnia 17.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kart elektroniki, izolowanych próżniowo zbiorników na ciekły azot/argon o pojemności 70 l oraz 250 l oraz systemu do akwizycji danych w standardzie VME dla potrzeb Instytutu Fizyki UJ w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy CRZP/UJ/148/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ogłoszenie z dnia 16.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera stacjonarnego (biurkowego) oraz monitora LCD na potrzeby Zespołu Budżetowania, Kontrolingu i Analiz Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gołębiej 24, nr sprawy CRZP/UJ/241/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac konserwatorskich związanych z renowacją zabytkowych stiukoluster w budynku Biblioteki Jagiellońskiej UJ, przy Al.Mickiewicza 22 w Krakowie w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/226/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i prac konserwatorskich elewacji frontowych oraz siedmioarkadowego portyku, budynku CN UJ, przy ul.Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/213/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich polegających na renowacji drewnianej werandy i ganku z podcieniami oraz wykonania wzmocnienia konstrukcji drewnianego ganku, w budynku Collegium Sanockiego IP UJ, przy ul.Batorego 12 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/206/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac konserwatorskich związanych z renowacją drewnianych stołów w czytelni Biblioteki Jagiellońskiej UJ, przy Al.Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/205/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/258-259/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemicznych Technologii w Ochronie Środowiska (P55) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/193/2012
 • Ogłoszenie z dnia 11.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/245,246/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 10.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania CRZP/UJ/261/2012)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę mikroskopu stereoskopowego i biologicznego dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usługi w zakresie Zarządzania Kontraktem przy realizacji robót budowlano - montażowych związanych z budową obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Gronostajowej. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/25/2012
 • Ogłoszenie z dnia 09.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przedłużeniu (kontynuacji) gwarancji technicznych na urządzenia informatyczne i oprogramowanie firmy Oracle dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowo - Serwerowych UJ w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/249/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu napełniania/opróżniania komór do miografu 620M, firmy DMT w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ogłoszenie z dnia 09.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/152,189,190,192,240/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogloszenie z dnia 09.05.2012r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji, których celem jest wydzierżawienie torów światłowodowych do połączenia sieci komputerowych budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Śliskiej 14 oraz Kamionki 11 i 11a w Krakowie z siecią komputerową UJ, Nr sprawy CRZP/UJ/103/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 9 maja 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie digitalizacji rozpraw doktorskich z lat 1982-2003 znajdujących się w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Al.Mickiewicza 22 - Nr CRZP/UJ/81/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych w pomieszczeniach naukowo dydaktycznych, w budynku WP UJ, przy ul.Gołębiej 20 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/247/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 9 maja 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Informatyki UJ, ul.Prof.St.Łojasiewicza 6 Kraków Nr CRZP/UJ/248/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę gier komputerowych w ramach projektu Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy osobowego samochodu dostawczego, dla Instytutu Historii Sztuki UJ, przy ul.Grodzkiej 53 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/252/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu fotograficznego i pomocniczego, oprogramowania oraz masztu fotograficznego, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Instytutu Historii Sztuki UJ, przy ul.Grodzkiej 53 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/251/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Działu Administracji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/204/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy trzech komputerów stacjonarnych wraz z akcesoriami dla potrzeb jednostek organizacyjnych WZiKS UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy CRZP/UJ/223/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch projektorów multimedialnych dla potrzeb Wydziału Polonistyki UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 16. Nr sprawy CRZP/UJ/222/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wymianie dwóch sprężarek wraz z wymianą czynnika chłodniczego R22, agregatów wody lodowej, na dachu budynku WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ /45/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę myszy laboratoryjnych w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ogłoszenie z dnia 30.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek oreganizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/51.189.190/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu napełniania/opróżniania komór do miografu 620M, firmy DMT w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ogłoszenie z dnia 27.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych na potrzeby organizowanego w Krakowie, w dniach 1-3 września 2012r., Środkowo-Europejskiego Kongresu Reumatologicznego (CECR - Central Europe Congres of Rheumatology), nr sprawy CRZP/UJ/149/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.04.2012 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/233-235/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 •  Ogłoszenie z dnia 26.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/232/2012)
 • [Postępowanie Zakończone] Zawiadomienie z dnia 26.04.2012 r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch monitorów wraz z wyposażeniem do systemu Digital Signage dla SUSS UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/221/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 25.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i tłumaczeniu pisemnym - z języka angielskiego/ szwedzkiego/niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język angielski/ szwedzki/niemiecki - podczas zagranicznych wizyt studyjnych, organizowanych w terminach wskazanych w treści SIWZ, na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/220/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 25 kwietnia 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/224/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 komputerów stacjonarnych dla potrzeb Instytutu Socjologii UJ, ul. Grodzka 52 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/203/2012
 • Ogłoszenie z dnia 24.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/147/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Zawiadomienie z dnia 24.04.2012 r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów promocyjnych z logo UJ (smycze, teczki, torby, długopisy, bloki firmowe, zestawy upominkowe)dla potrzeb Biura Promocji UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/218/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 24.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/229,230,231/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług doradczych w zakresie adaptacji, budowy, integracji i uruchomienia nowego typu źródła promieniowania synchrotronowego, na rzecz NCPS Solaris, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/133/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.14.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury do chromatografii białek w ramach projektu LIDER dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacjnych (tonery, tusze, taśmy) do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odbioru od Zamawiającego kaset i pojemników po zużytych tonerach i tuszach. Nr sprawy CRZP/UJ/210/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/214-216/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie w zakresie dostawy i instalacji dwóch sztuk klimatyzatorów dla Działu Administracji Kampusu UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/127/2012
 • Ogłoszenie z dnia 16.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek oreganizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/125,153,192,212/2012
 • Ogłoszenie z dnia 16.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/211/2012, CRZP/UJ/104/2012cz.2 powt.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usługi w zakresie Zarządzania Kontraktem przy realizacji robót budowlano - montażowych związanych z budową obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Gronostajowej. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/25/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elektronicznego układu sterującego dla rozbudowywanego skaningowego mikroskopu tunelowego oraz mikroskopu sił atomowych STM/AFM, zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 7. Programu Ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego na lata 2007-2013 (ICT - Technologie informacyjne i komunikacyjne). Projekt nr 270028 pn. Atomic Scale and Single Molecule Logic Gate Technologies, akronim ATMOL. Nr sprawy: CRZP/UJ/151/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Koordynacyjnej (P61) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/197/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 12.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch dodatkowych przełączników FC w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury SAN dla potrzeb Sekcji Usług Serwerowo - Sieciowych UJ w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy CRZP/UJ/202/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla Wydziału Filologicznego UJ w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 110/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 12.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/209/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu podskórnego osmotycznego podawania leków w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11 kwietnia 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Prof.St.Łojasiewicza 6- Nr CRZP/UJ/146,201/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10 kwietnia 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników i przedmiotów nietrwałych do sekwenatora AVANT 3100 na potrzeby Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gronostajowa 9- Nr CRZP/UJ/188/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera i stacji roboczych dla Katedry Lingwistyki Komputerowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.04.2012r. na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i sukcesywnej dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze, taśmy) do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Coll. Medicum) oraz odbioru od Zamawiającego kaset i pojemników po zużytych tonerach i tuszach Nr sprawy CRZP/UJ/132/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 07.04.2012r. o dobrowolnej przejrzystości ex ante na wyłonienie Wykonawcy wnęk rezonansowych pierścienia akumulacyjnego i urządzeń, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/154/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 6.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Chemii Nieorganicznej Zadanie 4 (Działanie 2 – Modernizacja Pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/199/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu preparatywnej wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem i wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/156/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (CRZP/UJ/208/2012)
 •  Ogłoszenie z dnia 05.04.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy wnęk rezonansowych pierścienia akumulacyjnego i urządzeń, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/154/2012
 • Ogłoszenie z dnia 05.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowego serwera do obsługi głównej bazy systemu USOS dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowo - Serwerowych UJ w Krakowie (30-059) przy ul Reymonta 4. Nr sprawy CRZP/UJ/177/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera stacjonarnego, skanerów, pamięci USB oraz drukarki dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/195-196/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.04.2012 r. o przetargu nieogrniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/187,198/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z materiałami, dla WPiA UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/168/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac remontowo-budowlanych, instalacji audio video, alarmowej i kontroli dostępu oraz systemu detekcji wilgoci, w budynku Collegium Maius UJ, przy ul.Jagiellońskiej 15 w Krakowie, współfinansowanych przez Unię Europejską z EFRR w ramach MRPO. Nr sprawy: CRZP/UJ/169/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego tj. trzynastu (13) zestawów komputerowych z monitorami dla Instytutu Botaniki Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/186/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 31.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Neurobiologii, Zadanie 11 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/781/2011powt.
 •  Ogłoszenie z dnia 31.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach Pracowni Badań Materiałów, Zadanie 5 (Działanie 1 – Modernizacja pracowni Wydziału FAiIS) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/164/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy helowego wykrywacza nieszczelności z sondą szpiegującą i pistoletem do helu do dedykowanego systemu detekcji, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/181/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy analizatora gazów resztkowych dla cząstek o masie do 300 a.m.u. z akcesoriami i oprogramowaniem do dedykowanego systemu detekcji, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/180/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch (2) detektorów mikrokanalikowych do dedykowanego systemu detekcji, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/179/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy agregatu chłodniczego do dedykowanego systemu detekcji, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/178/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooków, skanera, myszy bezprzewodowych oraz pendrivów dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/158-160/2012
 • Zawiadomienie z dnia 29.03.2012r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/143/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu zestawu do chromatografii cienkowarstwowej (TLC) z wyposażeniem, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/150/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu zamrażarki i chłodziarki laboratoryjnej, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/157/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.03.2012 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filologicznego UJ w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/108, 109, 110/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 28.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Podstaw Chemii, Zadanie 1 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/166/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 28.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Technicznych Środków Nauczania, Zadanie 3 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/172/2012.
 •  Ogłoszenie z dnia 27.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę spektrometru w ramach projektu „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr sprawy: CRZP/UJ/155/2012)
 •  Ogłoszenie z dnia 27.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Badań Materiałów, Zadanie 5 (Działanie 1 – Modernizacja Pracowni Wydziału FAIS) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/165/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/173/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług serwisu specjalistycznych komputerowych pracowni lingwistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/126/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Metod Fizycznych Biologii (P25), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/141/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Specjalistycznej dla Fizyki Medycznej (P46) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/139/2012.
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 23.03.2012r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowychi innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w dniach 24-27.04.2012r. oraz 30.05-02.06.2012r., w Krakowie, dla przedstawicieli ministerstw szkoleń z zakresu nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/137/2012
 • Ogłoszenie z dnia 23.03.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na przygotowanie i udostępnienie pomieszczeń Domu Studenckiego Piast, prowadzonego na mocy umowy z dnia 29 lipca 1992r. przez Fundację Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego BRATNIAK, mieszczącą się w Krakowie, przy ul. Piastowskiej 47, na potrzeby noclegowe uczestników letnich kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ w okresie od 1 lipca - do 12 sierpnia 2012r., nr sprawy CRZP/UJ/102/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru EPR z wyposażeniem, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/124/2012
 • Ogłoszenie z dnia 22.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego z możliwością drukowania i skanowania sieciowego dla potrzeb Instytutu Nauk o Środowisku UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/122/2012
 • Ogłoszenie z dnia 22.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu odwróconego z wyposażeniem służącym do akwizycji obrazu wraz ze stacją komputerową składającą się z komputera stacjonarnego oraz monitora LCD 22 cali dla potrzeb Instytutu Zoologii UJ w Krakowie (30-387) w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9. Nr sprawy CRZP/UJ/106/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 22.03.2012 r. o przetargu niograniczonym, którego przedmiotem jest jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dzierżawy urządzenia pipetującego oraz zakupu i dostawy zestawu końcówek do pipetora dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe. Nr sprawy CRZP/UJ/144/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooków, drukarki oraz skanera dla potrzeb Biura Informacji UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/129/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stołu przeciwdrganiowego dla Pracowni Specjalistycznej dla Biofizyki - Biofizyka Molekularna (P47) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/138/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/114 powt. 161,162/2012
 • Ogłoszenie z dnia 21.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Filozofii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/104/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu przygotowanego przez Wydział Chemii, Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Nr sprawy CRZP/UJ/130/2012
 • Ogłoszenie z dnia 21.03.2012r. o udzieleniu zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę nawyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi przeprowadzki mebli i księgozbiorów oraz dokumentów, dla potrzeb UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/134/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wymianie dwóch sprężarek oraz wymianie czynnika chłodniczego R22 w instalacjach czterech sprężarek, agregatów wody lodowej, na dachu budynku WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/105/2012
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi przeprowadzki mebli i księgozbiorów oraz dokumentów, dla potrzeb Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/134/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją zasilania elektrycznego w budynku WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/82/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę analizatora węgla organicznego z możliwością analizy azotu dla potrzeb Wydziału Chemii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/131/2012r.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego oraz monitora dla potrzeb Biura Karier UJ, ul. Straszewskiego 25/12 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/128/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch notebooków dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy lasera helowo-kadmowego 325nm i elementów optycznych UV dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/123/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów oraz oprogramowania, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/115/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odczynników oraz sprzętu laboratoryjnego i kuwet kwarcowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/119/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług druku oraz dostawy 7 numerów miesięcznika /Alma Mater/ dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/75/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących przygotowania do druku (łamania) 7 numerów miesięcznika /Alma Mater/ dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/74/2012
 • Ogłoszenie z dnia 14.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/22/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług serwisu specjalistycznych komputerowych pracowni lingwistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/126/2012
 • Ogłoszenie z dnia 13.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w postaci zestawów komputerowych z akcesoriami, urządzeń drukujących, pendriveów, dysku zewnętrznego oraz urządzeń sieciowych dla potrzeb Muzeum UJ w Krakowie (31-010) przy ul. Jagiellońskiej 15. Nr sprawy CRZP/UJ/107/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.03.2012 r. o zamiarze zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem elementów dodatkowego wyposażenia do stanowiska do osadzania układów wielowarstwowych techniką rozpylania jonowego oraz urządzenia do wytwarzania cienkich warstw metodą epitaksjalną w ramach projektu pn.: Badanie układów w skali atomowej, nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki (ATOMIN), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/118/2012
 • Ogłoszenie z dnia 13.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/50/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie zespołu realizującego projekt LdV nr 2011-1-LEO05-19908): Disability Awareness of Academic Teachers: Improvements through E-Learning dla Biura ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 •  Ogłoszenie z dnia 13.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 komputerów stacjonarnych i laptopa na potrzeby projektu MPD- współfinansowanego z funduszy strukturalnych UE PO IG dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego wraz z montażem dla potrzeb Instytutu Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka 53 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/38/2012
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/111/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 12.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy bioreaktora w zestawie podstawowym wraz z dwoma pompami dla potrzeb Instytutu Zoologii UJ w Krakowie (30-387) w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9. Nr sprawy CRZP/UJ/83/2012 (powt.)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.03.2012 r. o zamiarze zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy wraz z montażem automatycznego trymera Leica EM TXP, urządzenia dodatkowego wyposażenia jako akcesoria uzupełniającego niezbędnego do rozbudowy i modernizacji systemu skaningowego mikroskopu elektronowo – jonowego. Nr sprawy: CRZP/UJ/117/2012
 •  ogłoszenie z dnia 12.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oprogramowania w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/777/2011 powtórzone
 •  Ogłoszenie z dna 12.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę serwera GPU wykorzystującego technologię CUDA do szybkich obliczeń numerycznych dla Instytutu Fizyki UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie w ramach projektu realizowanego w ramach programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. Nr sprawy CRZP/UJ/78/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Teoretycznej i Komputerowej (P66), w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/30/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Bioróżnorodności (P10), w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/88/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę automatycznej nakrywarki do szkiełek mikroskopowych współpracującej z barwiarką Leica ST 5010XL w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.03.2012. o przetargu nieograniczonym na dostawę reaktora grawimetryczno-kalorymetrycznego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę pomp perystaltycznych w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę koszy i akcesoriów do zmywarki laboratoryjnej SALVISLAB SCD 1160 w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ogłoszenie z dnia 07.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/114/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu i materiałów laboratoryjnych do zwierzętarni w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę mikroskopu do pracowni histopatologicznej z wyposażeniem w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ogłoszenie z dnia 07.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w postaci komputera stacjonarnego (biurkowego) wraz z monitorem LCD, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. R. Ingardena 3, nr sprawy CRZP/UJ/77/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooków, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki dla Biura ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (CRZP/UJ/112/2012)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę lodówki do pracowni histopatologicznej w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wagi precyzyjnej w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ogłoszenie z dnia 06.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy implementacji, optymalizacji oraz dokonania właściwej selekcji aptamerów przeciwko zdefiniowanemu celowi molekularnemu dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w ramach projektu Lider (LIDER/28/54/L-2/10/NCBiR/2011)
 • Ogłoszenie z dnia 06.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera stacjonarnego (biurkowego) oraz komputera przenośnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Jagiellońskiego Centrum Językowego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/90/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 6 marca 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie digitalizacji rozpraw doktorskich znajdujących się w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie A.Mickiewicza 22- Nr CRZP/UJ/81/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/812/2011.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie zespołu realizującego projekt LdV nr 2011-1-LEO05-19908): Disability Awareness of Academic Teachers: Improvements through E-Learning dla Biura ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/66-67/2011 powtórzone.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac związanych z remontem dachów na budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz na budynku Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego i Wejścia Głównego UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/94/2012
 • Ogłoszenie z dn. 04.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy stworzeniu wektora wirusowego o aktywności onkolitycznej dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 •  Ogłoszenie z dnia 03.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i symultanicznym - z języka angielskiego,czeskiego, hiszpańskiego,niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język angielski,czeski,hiszpański,niemiecki - podczas organizowanej w Krakowie, w dniach 30.03.2012-03.04.2012r., międzynarodowej konferencji pod nazwą: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Zadania i rozwój przywódców wraz z usługą transkrypcyjną świadczoną po jej zakończeniu w terminach wskazanych w treści SIWZ, na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/58/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy bioreaktora w zestawie podstawowym wraz z dwoma pompami dla potrzeb Instytutu Zoologii UJ w Krakowie (30-387) w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9. Nr sprawy CRZP/UJ/83/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/811/2011.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/874/2011.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli oraz stołów laboratoryjnych, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/97/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy blankietów elektronicznych legitymacji studenckich oraz blankietów elektronicznych legitymacji dla doktorantów dla potrzeb Sekcji Systemów Informacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/73/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 28.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów promujących projekt Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, o cechach, parametrach i ilościach wskazanych w treści SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/96/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu sił atomowych (AFM) wraz z zestawem ostrzy pomiarowych i przeszkoleniem dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/80/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji dwóch sztuk klimatyzatorów, o mocy chłodniczej co najmniej 5,2 kW, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/93/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy drukarki laserowej oraz laptopa dla WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/85, 87/2012.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 24 lutego 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Informatyki UJ, ul.Prof.St.Łojasiewicza 6 Kraków Nr CRZP/UJ/84/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenia z dnia 24.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych i biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/89/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Komórki i Genetyki Molekularnej (P45), w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/71/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Stacji Górskiej UJ w Ochotnicy (P12), w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/69/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 23.02.2012 r. o przetagu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy liofilizatora komórkowego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/92/2012
 • Ogłoszenie z dnia 23.02.2012 r. oprzetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcyw zakresie dostawy notebooka, dla potrzeb Instytutu Nauk Geologicznych UJ, ul. Oleandry 2A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/76/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowych serwerów w celu rozbudowy obecnego zespołu serwerowego dla potrzeb Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy CRZP/UJ/68/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/64,86/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 20.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej, która zapewni wyżywienie dla uczestników szkoleń, trzech seminariów, dwóch turniejów cashflow i indywidualnych spotkań z doradcami oraz wyżywienie kadry trenerskiej podczas realizowanych w 2012 r. działań przewidzianych harmonogramem projektu „System naczyń połączonych – firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1 Nr sprawy CRZP/UJ/70/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch notebooków dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 •  Ogłoszenie z dnia 20.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych do oznaczeń biochemicznych dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe o następujących parametrach minimalnych określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/57/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy czterech (4) odbiorników GPS wraz z akcesoriami oraz dwóch (2) projektorów multimedialnych dla Pracowni Geograficznej (P18), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/881/2011
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/56/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych oraz monitorów, dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/20-21/2012 (postępowanie powt.)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na wykonaniu i dostawie druków na potrzeby procesu dydaktycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z jednostkami Collegium Medicum Nr sprawy CZP/UJ/35/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na udzieleniu licencji oprogramowania systemu informacji prawnej dla potrzeb Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/55/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 11.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biochemii – Laboratorium Biochemii, Zadanie 5 (Działanie 4 – Modernizacja pracowni Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/59/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Geograficznej (P18), w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/882/2011.
 • Ogłoszenie z dnia 10.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę biletów lotniczych dla potrzeb Afrykańskiego Koła Naukowego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/54/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Gleboznawstwa (P58), w odniesieniu od 1 do 6 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/879/2011.
 • Ogłoszenie z dnia 09.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i projektora multimedialnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/19-42/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wagi precyzyjnej w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ogłoszenie z dnia 09.02.2012 r. o przetargu nieogranczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/60-67/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Technik Fizjologicznych i Histologicznych (P36), w odniesieniu od 1 do 10 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/23/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracownia Chemii Nowych Materiałów i Katalizy (P60) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/46/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Badań Materiałów dla kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologie (P27), w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/34/2012.
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 7.02.2012r. na zakup i dostawę titratora dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.R.Ingardena 3 Nr CRZP/UJ/18/2012 w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 •  Ogłoszenie z dnia 07.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach ujętych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/52/2012
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 7 lutego 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Reymonta 4 Nr CRZP/UJ/49/2012
 • Ogłoszenie z dnia 06.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektora i ekranu dla Wydziału Polonistyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/48/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 06.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektorów dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/47/2012.
 • Ogłoszenie z dnia 03.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerów stacjonarnych (biurkowych - 2 szt.) wraz z monitorami LCD (2 szt.) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Sekcji Systemów Informacyjnych UJ, mieszczącej się w Krakowie, kod: 31-113, przy ul. Straszewskiego 25/4, nr sprawy CRZP/UJ/888/2011
 • Ogłoszenie z dnia 03.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania modernizacji BMS-u w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej 3 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/831/2011
 • Ogłoszenie z dnia 03.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/790/2011
 • Ogłoszenie z dnia 03.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/36/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych oraz monitorów, dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/20-21/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzeń oraz sprzętu laboratoryjnego z wyposażeniem, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/31/2012
 • Ogłoszenie z dnia 01.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego oraz projektora multimedialnego (z montażem), dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/10,37,38/2012
 • Ogłoszenie z dnia 01.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłoneienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerów przenośnych o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Jagiellońskiego Centrum Językowego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/891/2011
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 31.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy naukowych na cele realizacji projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 30 stycznia 2012r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/822,837,855,856,857/2011
 •  Ogłoszenie z dnia 27.01.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektu Małopolskiego Centrum Biotechnologii, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/883/2011
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji detektora MCT wysokiej czułości do spektrometru FTIR dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/44/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu regałów systemu IVC z klatkami mysimi oraz jednostkami nawiewczo-wyciągowymi wraz z wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/14/2012.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy cyfrowego generatora impulsowego, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/32/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki laserowej, stacji roboczej wraz z oprogramowaniem i macierzą dyskową, aparatu cyfrowego oraz sprzętu audio - video dla potrzeb Muzeum UJ w Krakowie (31-010) przy ul. Jagiellońskiej 15. Nr sprawy CRZP/UJ/17/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy jednego projektora multimedialnego dla Pracowni Gleboznawstwa (P58), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/878/2011
 • Ogłoszenie z dnia 26.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy biurowego, laserowego urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z rozszerzoną gwarancją i zapasowym tonerem, na potrzeby Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych UJ, mieszczącej się w Krakowie, kod: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/853/2011
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług teleinformatycznych dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/865/2011
 •  Ogłoszenie z dnia 26.01.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego, dotycząca projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/560/2011.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Doświadczalnej Pracowni Komputerowej (P69), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/880/2011.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/26-29/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem regałów wolnostojących do hodowli ryb na 50 zbiorników 3,5 l z systemem filtracyjnym dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/862/2011.
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektów Naukowo-Dydaktycznych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/775/2011
 •  Ogłoszenie z dnia 23.01.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego, dotycząca projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/560/2011
 •  Ogłoszenie z dnia 23.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie o następujących parametrach minimalnych określonych w załączniku A do SIWZ
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 23.01.2012r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego, rejestracja video przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby organizowanej, w dniach 30.03.-03.04.2012r., w Krakowie, konferencji dla ok. 330 uczestników tj. wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/869/2011
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (nr CRZP/UJ/24/2012).
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Komórki i Genetyki Molekularnej (P45), w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/834/2011.
 • Ogłoszenie z dnia 21.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia bezpieczeństwa sieciowego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych UJ, mieszczącej się w Krakowie, kod: 30-060, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/821/2011
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/859,860,861/2011.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/754/2011, 5,6,15,16/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę drukarek do wag i pH-metrów w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 •  Ogłoszenie z dnia 18.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przenośnego radiometru w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 •  Ogłoszenie z dnia 18.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Neurobiologii, Zadanie 11 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/781/2011.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biologii Komórki i Immunologii IZ (P35), w odniesieniu od jednej do 2 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/815/2011.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę komputera biurkowego, monitora oraz notebooka dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/10,12,13/2012
 • Ogłoszenie z dnia 17.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę zestawu komputerowego z monitorem oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Chemii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/790/2011
 • Ogłoszenie z dnia 17.01.2012 r. o o udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, przygotowania i serwowania śniadań dla gości hotelowych Bursy im. St. Pigonia Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącej się przy ul. Garbarskiej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/3/2012.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera biurkowego oraz notebooka dla potrzeb Działu Rekrutacji na Studia UJ w Krakowie.Nr sprawy CRZP/UJ/11/2012
 •  Ogłoszenie z dnia 16.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia tj. zestawu do pomiaru respiracji ściółki w ramach modernizacji Pracowni Ekologii, Zadanie 12 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/779/2011 ponownie powt.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Botanicznej (P20), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/816/2011
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Podstaw Chemii (P01), w odniesieniu od jednej do 11 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/835/2011.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu komór fitotronowych wraz z instalacją i wyposażeniem dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/807/2011.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi cateringowej - przygotowanie i dostawa posiłków do siedziby Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/4/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/870,871,872/2011.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemicznych Technologii w Ochronie Środowiska (P55) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/814/2011.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (usługi gastronomiczne, wynajem sali konferencyjnej) dla uczestników Szkoły Zimowej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Zakopanem.
 •  Ogłoszenie z dnia 12.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Neurobiologii, Zadanie 11 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/780/2011 cz.2 i 4 powt.
 •  Ogłoszenie z dnia 12.01.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektu Małopolskiego Centrum Biotechnologii, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/883/2011
 • Ogłoszenie z dnia 11.01.2012r. o udzieleniu zamówienia na zakup usługi sieciowego dostępu do bazy książkowej ebrary w roku 2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy jednego zestawu komputerowego do archiwizowania danych pochodzących z mikroskopów stereoskopowych dla Pracowni Technik Entomologicznych i Mikropreparacyjnych (P11), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/867/2011
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10 stycznia 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/855,856,857/2011
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy organizacji obozu zimowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu FENIKS.
 • Ogłoszenie z dnia 09.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz rzutnika multimedialnego (wraz z montażem) dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/728,789,832,840,841/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli laboratoryjnych i podgrzewanych stołów operacyjnych, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/2/2012
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przenośnego radiometru w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ogłoszenie z dnia 05.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac związanych z remontem dachów na budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz na budynku Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego i Wejścia Głównego UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/1/2012
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych grawitacyjnych w obiektach UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/847/2011
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę drukarek do wag i pH-metrów w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla potrzeb Zespołu Budżetowania Kontrolingu i Analiz UJ, CRZP/UJ/864/2011
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch zamrażarek na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu spektrofotometru stopped-flow dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/858/2011
 • Ogłoszenie z dnia 03.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerów przenośnych (2 sz.) oraz laserowego urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Zespołu ds. Likwidacji Zbędnych Składników Majątkowych UJ, mieszczącego się przy ul. Straszewskiego 27, 31-113 Kraków, nr sprawy CRZP/UJ/818/2011
 • Ogłoszenie z dnia 02.01.2012 r. o udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, przygotowania i serwowania śniadań dla gości hotelowych Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się przy ul. Floriańskiej 49 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/838/2011.


 • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: ul. Gołębia 6/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax +48 12 432 44 51