Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o bieżących postępowaniach


uj Ogłoszenia o bieżących postępowaniach uj


 • Ogłoszenie z dnia 29.09.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy 80.272.247.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 29.09.2017 r. o zamiarze zawarcia umowy na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowo – konserwatorskich w pomieszczeniach 14, 14a, 14b, 10 w budynku Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie, nr sprawy 80.272.219.2017
 •  Zaproszenie z dnia 29.09.2017 r. do składania ofert na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów zawodowych z kompetencji informatycznych dla studentów kierunku Matematyka lub Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, nr sprawy: 80.272.215.2017
 •  Ogłoszenie z dnia 29.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z modernizacją i przebudową budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie, nr sprawy: 80.272.210.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 28.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług wsparcia pogwarancyjnego do posiadanych urządzeń firmy Juniper Network oraz Pulse Secure dla Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Nr sprawy: 80.272.245.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 27.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Quackery: A Brief History of the Worst Ways to Cure Everything”, autorstwa Lydii Kang i Nate’a Pedersena ISBN 978-0761189817, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy:80.272.244.2017)
 • Ogłoszenie z dn. 27.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „The Last of the Yakuza. Life and Death in the Japanese Underground”, autorstwa Jake’a Adelsteina ISBN 978-0307908384, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.243.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 27.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Psychodynamic Diagnostic Manual, Second Edition (PDM-2)”, autorstwa Vittorio Lingiardi, Nancy McWilliams, ISBN 9781462530557, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.242.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.09.2017r. o zamiarze zawarcia umowy - głoszenie nr 500034236-N-2017 z dnia 26-09-2017 r. Kraków: Przedmiotem zamówienia jest relokacja wraz z reinstalacją aparatury naukowo-badawczej NMR i EPR firmy Bruker znajdującej się na wyposażeniu Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy 80.272.225.2017
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 26 września 2017r, na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-387) ul. Gronostajowa 7, 80.272.237.2017
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne z dnia 26.09.2017 r. dotyczące wyłonienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętów komputerowych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Numer referencyjny: 80.272.233.2017
 • Ogłoszenie z dnia 25.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i nadbudową budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyburzeniem parterowych budynków gospodarczych oraz z miejscami postojowym i drogami wewnętrznymi położonych na terenie ul. Oleandry 2A, Ingardena 6 w Krakowie, numer sprawy 80.272.217.2017r
 •  Zaproszenie z dnia 22.09.2017 r. do składania ofert na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia egzaminów certyfikacyjnych z dziedziny informatyki dla studentów kierunku Informatyka lub Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, nr sprawy 80.272.195.2017
 •  Zaproszenie z dnia 22.09.2017 r. do składania ofert na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów zawodowych z kompetencji matematycznych dla studentów kierunku Matematyka lub Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, nr sprawy: 80.272.214.2017
 • OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Ogłoszenie nr 500032470-N-2017 z dnia 22-09-2017 r. - Przedmiotem zamówienia jest dostawa ceramicznej komory próżniowej produkcji firmy FRIATEC AG Company dla magnesu typu kicker w NCPS SOLARIS, oznaczenie producenta: COSY.002.16.01.00.AS oraz F599-152-004, nr sprawy 80.272.240.2017
 • Ogłoszenie z dnia 19.09.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru (wraz z załadunkiem), transportu, przygotowania do ponownego użycia, recyklingu, innego sposobu odzysku albo unieszkodliwienia odpadów innych niż komunalne i biologiczne zgodnie z ich właściwościami z jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych na terenie Krakowa, których kody, rodzaje i ilości określono w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy 80.272.174.2017.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.09.2017r. o zamiarze zawarcia umowy - Ogłoszenie nr 500030814-N-2017 z dnia 19-09-2017 r. Kraków: Relokacja wraz z reinstalacją aparatury naukowo-badawczej ultrafleXtreme, micro TOF-Q, micro TOF, Amazon SL firmy Bruker znajdującej się na wyposażeniu Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie z załącznikiem A do Zaproszenia do Składania Ofert i Negocjacji wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 80.272.226.2017
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 19.09.2017 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót związanych z modernizacją i przebudową budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie, nr sprawy: 80.272.187.2017
 • Ogłoszenie z dnia 18.09.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów do rozbudowy infrastruktury informatycznej systemu SAP UJ. Nr sprawy: 80.272.235.2017
 • Ogłoszenie z dnia 18.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu 8 hydrantów mgłowych wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi w budynku Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Jagiellońskiej 15 w Krakowie.Nr sprawy 80.272.223.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu do automatycznego obrazowania zwierząt laboratoryjnych in vivo oraz próbek in vitro metodą mikrotomografii komputerowej, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy: 80.272.192.2017.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 13.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Adult Children of Emotionally Immature Parents”, autorstwa Lindsay C. Gibson, ISBN 978-1-62625-170-0, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: 80.272.231.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 13.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienieWykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked”, autorstwa Adama Altera, ISBN 9781594206641, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: 80.272.232.2017
 • Ogłoszenie z dnia 13.09.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przedłużenia asysty technicznej na sprzęt i oprogramowanie firmy Oracle. Całość sprzętu, który ma być objęty asystą techniczną znajduje się w Krakowie, przy ul. Podole 62 oraz ul. Reymonta 4. Nr sprawy 80.272.222.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 12.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji Ch. A. Padesky, D. Greenberger pt.: „Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia”, ISBN: 978-83-233-4212-0, wyd. 2 dodruk, wraz z dostawą nakładu, dla potrzeb Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.227.2017
 • Ogłoszenie z dnia 11.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dostawcy przełącznika sieciowego na potrzeby systemu wideokonferencyjnego dla Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego., nr sprawy: 80.272.220.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 08.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „What is Not Yours is Not Yours", autorstwa Helen Oyeyemi, ISBN 978-1-4472-9936-3, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy: 80.272.197.2017.
 • Ogłoszenie (2017/S 170-348793) z dnia 06.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gości i zleceniobiorców, obejmująca w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych (linie regularne i tanie), kolejowych i autokarowych w okresie dwóch lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, Znak sprawy 80.272.209.2017
 • Informacje dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów konferencyjnych i oprawę plastyczną, dla uczestników konferencji 90 lat PTM „Mikrobiologia: wczoraj-dziś-jutro”. Nr sprawy 80.272.213.2017.
 • Informacje dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów konferencyjnych i oprawę plastyczną, dla uczestników konferencji XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Nr sprawy 80.272.212.2017.
 • OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Ogłoszenie nr 500021600-N-2017 z dnia 31-08-2017 r. - Przedmiotem zamówienia jest dostawa ceramicznej komory próżniowej produkcji firmy FRIATEC AG Company dla magnesu typu kicker w NCPS SOLARIS, oznaczenie producenta: COSY.002.16.01.00.AS oraz F599-152-004, nr sprawy 80.272.216.2017
 • Zaproszenie z dnia 31.08.2017 r. do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, prowadzonym na mocy postanowień art. 138o ust. 2-4 ustawy PZP, na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi organizacji i obsługi konferencji Narodowy Kongres Nauki (NKN), odbywającej się w dniach 19-20.09.2017 r., w Krakowie, w budynku ICE KRAKÓW, nr sprawy: 80.272.218.2017.
 • OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Przedmiotem zamówienia jest dostawa ceramicznej komory próżniowej produkcji firmy FRIATEC AG Company dla magnesu typu kicker w NCPS SOLARIS, oznaczenie producenta: COSY.002.16.01.00.AS oraz F599-152-004., nr sprawy 80.272.208.2017
 • Ogłoszenie z dnia 22.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów biurowych oraz wybranych akcesoriów komputerowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym, zawartym w załączniku A do SIWZ, nr sprawy: 80.272.201.2017.
 •  Wstępne ogłoszenie informacyjne z dnia 22.08.2017 r. dotyczące wyłonienia Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej w odniesieniu od jednej do pięciu cześci..
 • Ogłoszenie z dnia 21.08.2017 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych związanych z budową zbiornika retencyjnego w ramach systemu retencji na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy: 80.272.178.2017
 • Ogłoszenie z dnia 17.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń w Domu Studenckim Nawojka w Krakowie, nr sprawy: 80.272.190.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 17.08.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy 80.272.206.2017.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 17.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Life, Animated”, autorstwa Rona Suskinda, ISBN 978-1484741238, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.207.2017)
 • Ogłoszenie z dnia 17.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę urządzenia do transmisji danych cyfrowych – firewalla klasy NG IPS wraz z usługą wdrożenia, na potrzeby Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: 80.272.194.2017.
 • Informacje dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz konfekcjonowania materiałów promocyjnych oraz wydruku materiałów na konferencję Narodowego Kongresu Nauki dla Działu Promocji UJ. Nr sprawy 80.272.198.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 12.08.2017 o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, jak i monitoringu pożarowego w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy 80.272.191.2017
 • Ogłoszenie z dnia 11.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania świadczeń promocyjnych typu outdoor konferencji Narodowy Kongres Nauki (NKN), odbywającej się w dniach 19-20.09.2017 r. w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, nr sprawy: 80.272.205.2017.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 11.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do sześciu części. (Nr sprawy: 80.272.183.2017)
 • Zaproszenie z dnia 10.08.2017 r. do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, prowadzonym na mocy postanowień art. 138o ust.2-4 ustawy PZP na świadczenie świadczenie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników konferencji Narodowy Kongres Nauki (NKN), odbywającej się w dniach 19-20.09.2017 r., w Krakowie, w budynku ICE KRAKÓW, zgodnie z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi opisanymi w Zaproszeniu do składania ofert - Znak sprawy 80.272.204.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 10.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Managing Suicidal Risk. Second Edition: A Collaborative Approach”, autorstwa Davida A. Jobesa, ISBN 978-1462526901, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.203.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziałowej Biblioteki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: 80.272.199.2017.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: 80.272.181.2017.
 •  Wstępne ogłoszenie informacyjne z dnia 08.08.2017 r. dotyczące wyłonienia Wykonawcy w zakresie realizacji robót związanych z modernizacją i przebudową budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie, nr sprawy: 80.272.187.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 07.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętów komputerowych dla Samorządu Studentów UJ w Krakowie, Nr sprawy 80.272.151.2017
 • Ogłoszenie z dnia 4.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej w butlach o poj. 15 - 20 litrów wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum) zlokalizowanych w Krakowie, Nr sprawy 80.272.175.2017
 • Ogłoszenie z dnia 3 sierpnia 2017 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 5 sztuk rzutników z uchwytami, 1 sztuki drukarki przenośnej oraz 1 sztuki komputera przenośnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,nr 272.189.2017
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne z dnia 03.08.2017 r. dotyczące zakupu i dostawy systemu do automatycznego obrazowania zwierząt laboratoryjnych in vivo oraz in vitro metodą mikrotomografii komputerowej, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, nr sprawy: 80.272.192.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 27.07.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy 80.272.179.2017.
 • Zaproszenie z dnia 24.07.2017 r. do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, prowadzonym na mocy postanowień art. 138o ust.2-4 ustawy PZP na świadczenie usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych) na potrzeby organizowanego w Krakowie, w dniach 18-21 września 2017 r., Narodowego Kongresu Nauki, zgodnie z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi opisanymi w Zaproszeniu do składania ofert - Znak sprawy 80.272.186.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 21.07.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Nr sprawy: 80.272.184.2017)
 • Ogłoszenie z dnia 20.07.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „The Body Builders: Inside the Science of the Engineered Human", autorstwa Adama Piore, ISBN 978-0-06-234714-5, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy: 80.272.180.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia eksploatacji kotłowni gazowych i olejowych, w obiektach UJ zlokalizowanych w Krakowie, Modlnicy i Polance Hallera. Nr sprawy 80.272.141.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 18.07.2017 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, w oparciu o postanowienia art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy PZP, na relokację wraz z reinstalacją aparatury naukowo-badawczej firmy Bruker znajdującej się na wyposażeniu Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie z załącznikiem A do Zaproszenia do składania ofert i negocjacji, Znak sprawy 80.272.171.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 17.07.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licencji oprogramowania Mathematica University Unlimited Site firmy WOLFRAM REASEARCH dla Wydziału Fizyki , Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.176.2017)
 • Ogłoszenie z dnia 14.07.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną korektę tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów, nr sprawy: 80.272.144.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 12.07.2017 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego. Nr sprawy 80.272.172.2017
 • Ogłoszenie z dnia 10.07.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „What is Not Yours is Not Yours", autorstwa Helen Oyeyemi, ISBN 978-1-4472-9936-3, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy: 80.272.167.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: 80.272.156.2017
 • Ogłoszenie z dnia 5.07.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy przełączników sieciowych dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJ. Nr sprawy 80.272.168.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 5.07.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy przełączników LAN dla systemu SAP dla Sekcji Systemów Zarządzania Uczelnią UJ. Nr sprawy 80.272.169.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 5 lipca 2017r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera na potrzeby Wydziału Chemii UJ, ul.R.Ingardena 3, 30-060 Kraków,znak sprawy 80.272.165.2017
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 3 lipca 2017r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, demontażu obecnie zainstalowanego urządzenia typu LENNOX RLA 2.60 DC i montażu nowego agregatu wody lodowej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (30-059) przy al. Mickiewicza 22, znak sprawy 80.272.147.2017
 •  Zaproszenie z dnia 03.07.2017 r. do składania ofert na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów zawodowych z kompetencji matematycznych dla studentów kierunku Matematyka lub Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. Nr sprawy: 80.272.108.2017
 • Ogłoszenie z dnia 30.06.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie relokacji sprzętu komputerowego (serwery, komputery, monitory, urządzenia wielofunkcyjne i inne) z Wydziału Chemii UJ w Krakowie przy ul. Ingardena do jego nowej siedziby na Kampusie UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 2. Nr sprawy 80.272.166.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 30.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Anatomy of an Epidemic. Magic Bullets, Psychiatric Drugs and the Astonishing Rise of Mental Illness in America”, autorstwa Roberta Whitakera, ISBN 978-0-307-45241-2, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.163.2017)
 • Informacje dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów konferencyjnych dla Działu Promocji UJ. Nr sprawy 80.272.157.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 30.06.2017 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, w oparciu o postanowienia art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy PZP, na relokację wraz z reinstalacją aparatury naukowo-badawczej firmy Prevac, znajdującej się na wyposażeniu Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Znak sprawy 80.272.137.2017
 • Ogłoszenie z dnia 29.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: Sex, Drugs and Aspergers Syndrome (ASD), autorstwa Lukea Jacksona, ISBN 978-1849056458, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy: 80.272.145.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 29.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Nerdy, Shy and Socially Inappropriate", autorstwa Cynthii Kim, ISBN 9781849057578, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy: 80.272.153.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 29.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Women and Girls with Autism Spectrum Disorder", autorstwa Sarah Hendrickx, ISBN 978-1-84905-547-5, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy: 80.272.146.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 28.06.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Zespołu Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej. Nr sprawy 80.272.161.2017.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 27.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Nature fix: why nature makes us happier, healthier and more creative”, autorstwa Florence Williams, ISBN 9780393242713, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.158.2017)
 • Ogłoszenie z dnia 27.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętów komputerowych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dziewięciu części zamówienia, nr sprawy: 80.272.116.2017.
 •  Zaproszenie z dnia 26.06.2017 r. do składania ofert na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów zawodowych z kompetencji informatycznych dla studentów kierunku Matematyka lub Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. Nr sprawy: 80.272.134.2017
 • Ogłoszenie z dnia 23.06.2017 r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji „Atlas elektroencefalografii", autorstwa Magdaleny Bosak, ISBN: 978-83-233-4311-0, wraz z dostawą nakładu dla potrzeb Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: 80.272.154.2017.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 23.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „The Asperkid’s (Secret) Book of Social Rules”, autorstwa Jennifer Cook O’Toole, ISBN 978-1-84905-915-2, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.157.2017)
 • Ogłoszenie z dnia 21.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace weryfikacyjne oraz tłumaczeniowe tekstu z języka angielskiego na język polski książki pt.: Cognitive Therapy Techniques. Second Edition: A Practitioners Guide, autorstwa Roberta L. Leahyego, ISBN 978-1-4625-2822-6, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy: 80.272.132.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 20 czerwca 2017 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu konserwatorskiego dziedzińca Collegium Kołłątaja Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków ul. Św. Anny 6 wraz z przebudową instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz teletechnicznej. Nr sprawy 80.272.120.2017
 • Ogłoszenie z dnia 16.06.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie udzielenia 16 sztuk licencji na oprogramowanie Veeam Availability Suite Enterprise for Vmware (+ 3 letni suport) oraz 16 sztuk licencji Academic VMware vSphere 6 with Operations Menagement Enterprise Plus (+ 3 letni suport) dla Działu Infrastruktury sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.Nr sprawy 80.272.142.2017.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług telekomunikacyjnych w zakresie łączności GSM wraz z dostawą telefonów, modemów/routerów i akcesoriów dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, z siedzibą w Krakowie, nr sprawy: 80.272.140.2017.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 14.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Rewire Your Anxious Brain. How to Use the Neuroscience of Fear to End Anxiety, Panic, and Worry”, autorstwa Catherine M. Pittman, Elizabeth M. Karle, ISBN 978-1-62625-113-7, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.139.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 14.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Autism Every Day: Over 150 Strategies Lived and Learned by a Professional Autism Consultant with 3 Sons on the Spectrum”, autorstwa Alyson Beytien, ISBN 978-1-935274-50-6, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.138.2017)
 • Ogłoszenie z dnia 13.06.2017 r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zapasowego sprzęgacza dużej mocy wysokiej częstotliwości (zwanego dalej RF high power coupler), do głównych wnęk rezonansowych pierścienia akumulacyjnego SOLARIS, dostarczonych przez firmę Research Instruments GmbH (zwana dalej RI) na podstawie umowy nr CRZP/UJ/154/2012 z 24 października 2012 r. zawartej w trybie z wolnej ręki. Nr sprawy 80.272.133.2017
 • Zaproszenie z dnia 13.06.2017 r. do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, prowadzonym na mocy postanowień art. 138o ust.2-4 ustawy PZP na świadczenie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników konferencji, organizowanych przez zamawiającego w dniach 24-27.07.2017 r. (CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) oraz 19-24.09.2017 r. (CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) – Znak sprawy 80.272.124.2017
 • Ogłoszenie z dn. 12.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem Collegium Medicum) w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. znak sprawy: 80.272.98.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 12.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Why the Dutch are different”, autorstwa Bena Coatesa, ISBN 978-1-85788-685-6, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.136.2017)
 • Ogłoszenie z dnia 09.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji „Atlas elektroencefalografii", autorstwa Magdaleny Bosak, ISBN: 978-83-233-4311-0, wraz z dostawą nakładu dla potrzeb Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.127.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 8.06.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń aktywnych do sieci komputerowej Collegium Kołłątaja UJ zlokalizowanego w Krakowie, ul. Św. Anny 6., nr sprawy 80.272.131.2017
 • Ogłoszenie z dnia 08.06.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie obiektów kompleksu sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajdującego się przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie - II etap, numer sprawy: 80.272.128.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 06.06.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie transportu odczynników, aparatury, materiałów oraz innych składników majątkowych z Wydziału Chemii UJ w Krakowie przy ul. Ingardena do jego nowej siedziby na Kampusie UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 2. Nr sprawy 80.272.115.2017
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 2 czerwca na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na modernizacji systemu instalacji wody lodowej poprzez wymianę agregatu na nowy w budynku Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego i Wejścia Głównego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 7 wraz z integracją nowego agregatu z systemem BMS wraz z wizualizacją, 80.272.126.2017
 • Ogłoszenie z dnia 1 czerwca 2017 r. na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektora dla Obserwatorium Astronomicznego UJ. Nr sprawy 80.272.123.2017
 • Ogłoszenie z dnia 31 maja 2017 r. na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy blankietów elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich, odpowiadających wymaganiom technicznym i ilościowym opisanym poniżej, na potrzeby Sekcji Obsługi Systemów Informacyjnych. Nr sprawy 80.272.121.2017
 • Ogłoszenie z dnia 31.05.2017r. o przetargu nieograniczonym na zamówienia na dostawę, wymianę, wykonanie pomiarów walidacji, wywóz i utylizację filtrów kieszeniowych, kasetowych plisowanych, kasetowych plisowanych w technologii mini-pleat, kasetowych płaskich, do klimakonwektorów oraz filtrów HEPA zamontowanych w centralach wentylacyjnych, szafach klimatyzacji precyzyjnej, klimakonwektorach, obudowach kanałowych typu KAF i nawiewnikach z filtrem absolutnym w pomieszczeniach czystych eksploatowanych w budynkach Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy 80.272.88.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 29.05.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej weryfikację językową drobnych tekstów w języku angielskim, wchodzących w skład części książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. (Nr sprawy: 80.272.122.2017)
 • Zaproszenie z dnia 29.05.2017 r. do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy usług gastronomicznych/cateringowych świadczonych na potrzeby uczestników „Obozu Młodzieżowego Lato Odkrywców 2017" oraz kursów Szkoły Letniej 2017 w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, nr sprawy: 80.272.114.2017
 • Zaproszenie z dnia 26.05.2017r. do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy w zakresie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników konferencji „SIMS21”. Nr sprawy 80.272.107.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 26 maja2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów dla Katedry Lingwistyki Komputerowej WZiKS UJ. Nr sprawy 80.272.118.2017
 • Ogłoszenie z dnia 24.05.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania serwisu internetowego oraz usługi hostingu wraz z administracją, dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: 80.272.20.2017.
 •  Zaproszenie z dnia 23.05.2017 r. do składania ofert na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów zawodowych z kompetencji informatycznych dla studentów kierunku Matematyka lub Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia. Nr sprawy: 80.272.109.2017
 • Ogłoszenie z dnia 23.05.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Sekcji Systemów Zarządzania Uczelnią UJ. Nr sprawy 80.272.117.2017.
 •  Ogłoszenie z dnia 23.05.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie ddostawy materiałów konserwatorskich dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie w ramach realizacji zadań projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Nr sprawy: 80.272.111.2017
 • Ogłoszenie z dnia 23 maja 2017 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na modernizacji systemu instalacji wody lodowej poprzez wymianę agregatu na nowy w budynku Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego i Wejścia Głównego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 7 wraz z integracją nowego agregatu z systemem BMS wraz z wizualizacją, znak sprawy 80.272.97.2017
 • Ogłoszenie z dnia 22.05.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu sal 40, 40a, 60 w budynku Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie, nr sprawy 80.272.101.2017
 • Ogłoszenie z dnia 19 maja 2017 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz 68 central wentylacyjnych w budynku Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie Nr sprawy 80.272.96.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 16.05.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy broszury informacyjnej Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, oraz druku teczek, świadectw, papieru firmowego, i dwóch typów zakładek, wraz z dostawą, dla Wydawnictwa UJ w Krakowie. (Nr sprawy: 80.272.110.2017)
 • Ogłoszenie z dnia 28 kwietnia 2017 r. na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy 80.272.95.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.04.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego (czarnego) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów (posiadających numer ISBN lub ISSN), wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.79.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 26.04.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów do napraw introligatorskich i zabezpieczania papieru w ramach realizacji zadań projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Nr sprawy: 80.272.99.2017
 • Ogłoszenie z dnia 26.04.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Sekcji Systemów Zarządzania Uczelnią UJ. Nr sprawy 80.272.93.2017.
 • Ogłoszenie (2017/S 080-153893) z dnia 25.04.2017 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę urządzeń komputerowych niezbędnych do rozbudowy posiadanej przez zamawiającego infrastruktury sieciowej /tj. infrastruktury CISCO UNIFIED COMPUTING SYSTEMS (UCS) wraz z dostawą serwera plików FAS8040 stanowiącego element zwirtualizowanego systemu CISCO UNIFIED COMPUTING SYSTEMS, przewidzianego do sklastrowania z serwerem istniejącym/, o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie, Znak sprawy 80.272.77.2017
 •  Ogłoszenie z dnia 22.04.2017r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych i sprzętu do dostosowania serwerowni dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej w odniesieniu od jednej do dziewięciu części. Nr sprawy: 80.272.81.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 21.04.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Interviewing Children and Adolescents: Skills and Strategies for Effective DSM-5 ® Diagnosis” Second Edition, ISBN 978-1-4625-2693-2, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.91.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 21.04.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej weryfikację językową drobnych tekstów w języku angielskim, wchodzących w skład części książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów.(Numer sprawy: 80.272.92.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.04.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.35.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 12.04.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitorów, playerów oraz oprogramowania Digital Signage na potrzeby modernizacji systemu Digital Signage na UJ. Nr sprawy 80.272.73.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.04.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług telekomunikacyjnych w zakresie łączności GSM wraz z dostawą telefonów, modemów/routerów i akcesoriów dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, z siedzibą w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.87.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 11.04.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy gazów sprężonych technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek UJ (oprócz Collegium Medicum) w odniesieniu od jednej do dwóch części. Nr sprawy: 80.272.70.2017
 • Ogłoszenie (2017/S 071-135234) z dnia 11.04.2017 r. o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy kompleksowej usługi dostępu sieci komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie do zasobów sieci PIONIER, a poprzez tą sieć do Europejskiej Sieci Naukowej GEANT i do usług realizowanych w tych sieciach dla europejskiego środowiska naukowego oraz do sieci Internet, za pośrednictwem Miejskiej Sieci Komputerowej, dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie, Znak sprawy 80.272.64.2017
 • Ogłoszenie z dnia 10.04.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie publikacji/wydania i rozpowszechniania 2 publikacji dla Wydziału Historycznego UJ. Nr sprawy 80.272.82.2017.
 •  Ogłoszenie z dnia 10.04.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów do napraw introligatorskich i zabezpieczania papieru w ramach realizacji zadań projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Nr sprawy: 80.272.83.2017
 • Ogłoszenia z dnia 05.04.2017 r. o zamiarze zawarcia umowy na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia meblowego do budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanego przy ul. Czapskich 4 w Krakowie. Nr sprawy 80.272.86.2017
 • Ogłoszenie z dnia 5.04.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy 80.272.84.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 05.04.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy 80.272.85.2017
 •  Zaproszenie z dnia 04.04.2017 r. do składania ofert w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów z kompetencji komunikacyjnych dla studentów kierunku Matematyka lub Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy 80.272.74.2017
 •  Ogłoszenie z dnia 31.03.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót remontowo-budowlanych związanych z remontem ogrodzenia Ogrodu Botanicznego od strony Al. Powstania Warszawskiego, ścieżek ogrodowych, fontanny oraz stawu przy Alpinarium w Ogrodzie Botanicznym przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.66.2017
 • Ogłoszenie z dnia 30 marca 2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi konserwacji centrali telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urządzeń końcowych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. Nr sprawy 80.272.72.2017
 • Ogłoszenie z dnia 28.03.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy 80.272.78.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 28.03.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy specjalistycznych środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (oprócz Collegium Medicum). Numer sprawy: 80.272.60.2017
 • Ogłoszenie z dnia 27.03.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych wraz z zazielenieniem terenu, małą architekturą i miejscami parkingowymi - Aleja Wawelska etap II, Nr sprawy: 80.272.58.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 24.03.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej weryfikację językową drobnych tekstów w języku angielskim, wchodzących w skład części książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów.(Numer sprawy: 80.272.76.2017)
 • Ogłoszenie z dnia 23.03.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia meblowego do pomieszczeń budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanego przy ul. Czapskich 4 w Krakowie, nr sprawy 80.272.71.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 22.03.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w odniesieniu od jednej do pięciu części. (Nr sprawy: 80.272.75.2017)
 • Ogłoszenie z dnia 20.03.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu do niwelacji pola elektromagnetycznego (zmiennego i stałego) wraz z wyposażeniem i elementami łączącymi urządzenie z instalacjami w pomieszczeniach, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.67.2017
 • Ogłoszenie z dnia 17.03.2017 r. o przetargu nieograniczonym na zakup paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego oraz płynów do spryskiwaczy (letnich i zimowych) do pojazdów służbowych użytkowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Znak sprawy 80.272.65.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 17.03.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w odniesieniu od jednej do trzech części. (Nr sprawy: 80.272.69.2017)
 • Ogłoszenie z dnia 17.03.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych dla Jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy 80.272.63.2017.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 17 marca 2017r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru i transportu odpadów biologicznych (medycznych i weterynaryjnych) zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1923 ze zm.) z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujących się na terenie Miasta Krakowa, wymienionych w Załącznikach A oraz B do SIWZ (z wyłączeniem Collegium Medicum), ich przetwarzanie zgodnie z zachowaniem wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1987 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2016 poz. 672 ze.zm.) oraz dzierżawa 8 kontenerów (5 kontenerów dla części 1 oraz 3 kontenerów dla części 2) na odpady biologiczne (medyczne i weterynaryjne) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego określonych w załączniku A oraz B do SIWZ (łącznie 2 pliki w formacie *.XLS), znak sprawy 80.272.62.2017
 • Ogłoszenie z dnia 14 marca 2017 r. na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętów komputerowych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do szesnastej części zamówienia. Nr sprawy: 80.272.50.2017
 • Ogłoszenie z dnia 13 marca 2017 r na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji usługi kompleksowej obejmująca wykonanie jednego (1) przeglądu technicznego i konserwacji agregatów wody lodowej eksploatowanych w budynkach Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, naprawy po przeglądzie oraz wykonywania bieżących napraw i usuwania skutków ich awarii w roku 2017. Nr sprawy 80.272.42.2017
 • Ogłoszenie z dnia 11.03.2017 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę cytometru obrazowego nowej generacji wraz z modułem do wstępnej analizy komórek o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, realizującego projekt pt.: „Zakup infrastruktury badawczej o wysokiej czułości do wieloparametrowego obrazowania komórek macierzystych oraz ich nanopochodnych”, Znak sprawy 80.272.57.2017
 • Ogłoszenie z dnia 10 marca 2017 r. o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, celem którego jest zebranie wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę patentową w zakresie własności intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Znak sprawy 80.272.33.2017
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 3 marca 2017 r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Instytutu Socjologii UJ, ul.Grodzka 52, 31-044 Kraków, znak sprawy 80.272.61.2017
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 02.03.2017 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy akcesoriów do utrzymania czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (oprócz Collegium Medicum). Zank sprawy: 80.272.28.2017
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 01.03.2017 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia meblowego do budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanego przy ul. Czapskich 4 w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.48.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 24.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy broszury informacyjnej Polish Studies for Foreigners 2017/2018 z falcowanym formularzem zgłoszeniowym, wraz z dostawą, dla Wydawnictwa UJ w Krakowie. (Nr sprawy: 80.272.53.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.02.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego (czarnego) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów (posiadających numer ISBN lub ISSN), wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.34.2017.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.02.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej korektę językową tekstu obcojęzycznego oraz wysokospecjalistyczny kompleksowy skład i łamanie treści publikacji (tekstu i materiału graficznego - ilustracji, rycin, wykresów, map, tabel itp.) numerów czasopisma: Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (SLing), red. E. Mańczak-Wohlfeld, w rocznikach 2017 i 2018, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: 80.272.47.2017.
 •  Zaproszenie z dnia 22.02.2017 do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia IngenLab (NIR) oraz przygotowania i przeprowadzenia szkolenia SpectroLab wraz z egzaminem w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 3. Szkolenia realizowane są w ramach projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego „StartUJ – program zwiększania szans na rynku pracy studentów nauk ścisłych i przyrodniczych UJ”, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.01.00-00-K166/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”. Nr sprawy 80.272.41.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 22.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną obróbkę elektroniczną treści (tekstu i materiału graficznego) książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. (Nr sprawy: 80.272.55.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 22.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego i języka niemieckiego na język polski, dwóch artykułów wchodzących w skład publikacji „Po Czarnobylu: miejsc katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki”, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy:80.272.51.2017)
 • Ogłoszenie z dnia 22.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sześciokrotnej dostawy próby rekordów z bazy danych REGON oraz statystyk dotyczących liczebności populacji na potrzeby realizacji badania Bilans Kapitału Ludzkiego dla Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Nr sprawy: 80.272.54.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 22.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienieWykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji „Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi. Podręcznik dla lekarzy i studentów”, pod redakcją Jana Zapały, Grażyny Wyszyńskiej-Pawelec (ISBN 978-83-233-4197-0) wraz z dostawą nakładu, dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. (Nr sprawy: 80.272.52.2017)
 • Ogłoszenie z dnia 22.02.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy 80.272.56.2017
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24,znak sprawy 80.272.49.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 20.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej adiustację językowo-stylistyczną z opracowaniem ujednolicającym tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. (Nr sprawy:80.272.38.2017)
 •  Zaproszenie z dnia 20 lutego 2017 r. do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy w zakresie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkolenia z języków programowania w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Szkolenia realizowane są w ramach projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego „StartUJ – program zwiększania szans na rynku pracy studentów nauk ścisłych i przyrodniczych UJ”, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.01.00-00-K166/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”. Nr sprawy 80.272.29.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: The Anxiety and Worry Workbook: The Cognitive Behavioral Solution, autorstwa Davida A. Clarka, Aarona T. Becka, ISBN 9781606239186 , wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: 80.272.45.2017.
 •  Ogłoszenie z dnia 17.02.2017r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji sprzętów komputerowych dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, w ramach realizacji zadań projektu „Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Numer sprawy: 80.272.37.2017
 • Zaproszenie z dnia 13.02.2017r. do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usługi gastronomicznej polegającej na serwowaniu śniadań dla gości Domu Gościnnego UJ oraz Bursy im. ST. Pigonia – Dom Profesorski UJ, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy 80.272.44.2017.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 09.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej prace tłumaczeniowe i redaktorskie tekstów wchodzących w skład 11. tomu czasopisma „Yearbook of Conrad Studies” zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.36.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji Ch. A. Padesky, D. Greenberger pt.: Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia, wyd. 2, ISBN: 9788323342120, wraz z dostawą nakładu dla potrzeb Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.27.2017.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: Tokyo. A Biography. Disasters, Destruction and Renewal: The Story of an Indomitable City, autorstwa Stephena Mansfielda, ISBN 9784805313299, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: 80.272.16.2017.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: I Hate You Dont Leave Me, autorstwa Jerolda J. Kreismana i Hala Strausa, ISBN 9780399536212, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: 80.272.15.2017.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: I Contain Multitudes, autorstwa Eda Yonga, ISBN 9780062368591, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: 80.272.14.2017.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.02.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: Brain Storms: The Race to Unlock the Mysteries of Parkinsons Disease, autorstwa Jona Palfremana, ISBN 9780374116170, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: 80.272.13.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 01.02.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy gazów sprężonych technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą zbiorników (butli) dla jednostek UJ (oprócz Collegium Medicum). Nr sprawy: 80.272.25.2017
 • Ogłoszenie z dnia 31.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sześciokrotnej dostawy próby rekordów z bazy danych REGON oraz statystyk dotyczących liczebności populacji na potrzeby realizacji badania Bilans Kapitału Ludzkiego dla Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Nr sprawy: 80.272.2.2017
 • Zaproszenie z dnia 30.01.2017r. do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usługi gastronomicznej polegającej na serwowaniu śniadań dla gości Domu Gościnnego UJ oraz Bursy im. ST. Pigonia – Dom Profesorski UJ, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy 80.272.31.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 27.01.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.11.2017
 • Ogłoszenie z dnia 27.01.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.32.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.01.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: The Pharmacist of Auschwitz. The Untold Story of Victor Capesius, autorstwa Patricii Posner, ISBN 9781909979413, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: 80.272.3.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 24.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę nowej macierzy dyskowej o parametrach technicznych nie gorszych niż zawarte w załączniku A do SIWZ, dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Znak sprawy 80.272.21.2017
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń audiowizualnych w Sali Audytoryjnej budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, zlokalizowanego w Krakowie (31-005) przy ul. Brackiej 12. Nr sprawy 80.272.30.2017
 • Ogłoszenie z dnia 20.01.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (oprócz Collegium Medicum). Numer sprawy: 80.272.19.2017
 • Ogłoszenie z dnia 16.01.2017r. o przetargu nieograniczonym na wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy 80.272.23.2017
 • Ogłoszenie z dnia 13.01.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń audiowizualnych w Sali Audytoryjnej budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, zlokalizowanego w Krakowie (31-005) przy ul. Brackiej 12. Nr sprawy 80.272.11.2017
 • Ogłoszenie z dn. 12.01.2017 r. o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na realizację usługi wydawniczej obejmującej podwójną korektę tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.) z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. (Nr postępowania: CRZP/UJ/599/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 11.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Religioznawstwa. Nr sprawy CRZP/UJ/680/2016
 • Ogłoszenie z dnia 11.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/685/2016
 • Ogłoszenie z dnia 10.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Rekrutacji na Studia. Nr sprawy 80.272.8.2017
 • Ogłoszenie z dnia 10.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów. Nr sprawy 80.272.7.2017
 • Ogłoszenie z dnia 10.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej. Nr sprawy 80.272.6.2017
 • Ogłoszenie z dnia 10.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy nowej, wyczynowej łodzi wioślarskiej tzw. „ósemki” na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ. Nr sprawy: 80.272.10.2017
 • Ogłoszenie z dnia 10.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w dostawy sprzętu komputerowego dla Biura Prasowego UJ.Nr sprawy 80.272.5.2017
 • Ogłoszenie z dnia 09.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w dostawy komputera przenośnego dla Instytutu Matematyki. Nr sprawy 80.272.4.2017
 • Ogłoszenie z dnia 05.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w dostawy sprzętu komputerowego dla Obserwatorium Astronomicznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/679/2016
 • Ogłoszenie z dnia 05.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Infrastruktury Sieciowej. Nr sprawy CRZP/UJ/681/2016
 • Ogłoszenie z dnia 05.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 przełączników FC dla Działu Infrastruktury Sieciowej. Nr sprawy CRZP/UJ/677/2016
 • Ogłoszenie z dnia 05.01.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/662-665/2016
 • Ogłoszenie z dnia 5 stycznia 2017 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/687,688,690,691,692,693,713/2016, 80.272.687,688,690,691,692,693,713.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: The First Signs: Unlocking the Mysteries of the Worlds Oldest Symbols, autorstwa Genevieve von Petzinger, ISBN 9781476785493, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/676/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 03.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu uszczelnienia powierzchni dachu budynku Centrum Badań Przyrodniczych UJ, przy ul Gronostajowej 3 w Krakowie w technologii bezspoinowej. Nr sprawy CRZP/UJ/714/2016
 • Ogłoszenie z dn. 03.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Cognitive Therapy of Schizophrenia”, autorstwa Davida G. Kingdona, Douglasa Turkingtona, ISBN 978-1-59385-819-3, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/635/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 03.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Opening Up by Writing it Down”, autorstwa Jamesa W. Pennebakera, Joshuy M. Smyth, ISBN 9781462524921, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/618/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 02.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/682-684, 712/2016
 • Ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wymianie klimakonwektorów oraz sterowników w pomieszczeniach budynku Biblioteki Jagiellońskiej przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie CRZP/UJ/636/2016
 • Ogłoszenie z dnia 28.12.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy nowej, wyczynowej łodzi wioślarskiej tzw. „ósemki" na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/694/2016
 • Ogłoszenie z dnia 23.12.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitorów, playerów oraz oprogramowania Digital Signage na potrzeby modernizacji systemu Digital Signage na UJ. Zamówienia obejmuje również montaż, konfigurację oraz szkolenie personelu Zamawiającego. Nr sprawy CRZP/UJ/711/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.12.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną korektę tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. (Nr postępowania: CRZP/UJ/598/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.12.2016r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/644-651/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 20.12.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/620,621,623,624,626/2016powt.
 • Ogłoszenie (2016/S 243-443086) z dnia 16.12.2016 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę energii elektrycznej, w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., do obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa, województwa małopolskiego oraz śląskiego, Znak sprawy 80.272.490.2016 (NR CRZP/UJ/490/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 15.12.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch serwerów pozwalających na bazy danych in memory SAP HANA i znajdujących się na liście certyfikowanych serwerów producenta bazy SAP HANA wraz z ich transportem, instalacją i szkoleniem administratorów. Nr sprawy CRZP/UJ/674/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 14.12.2016 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. CRZP/UJ/637,639-641/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.12.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego położonych w Krakowie. CRZP/UJ/605,655,666-672/2016
 • Ogłoszenie z dnia 09.12.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitorów, playerów oraz oprogramowania Digital Signage na potrzeby modernizacji systemu Digital Signage na UJ. Zamówienia obejmuje również montaż, konfigurację oraz szkolenie personelu Zamawiającego. Nr sprawy CRZP/UJ/617/2016
 • Ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/660,661/2016
 • Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy nowej, wyczynowej łodzi wioślarskiej tzw. „ósemki” na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/582/2016
 • Zaproszenie z dnia 07.12.2016r. do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia obiektu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego w Krakowie przy ul. Kopernika 27, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1432 ze zm.) Nr sprawy CRZP/UJ/597/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Zaproszenie z dnia 07.12.2016 r. do złożenia oferty na dostawę karnetów uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr postępowania: CRZP/UJ/467/2016)
 • Zaproszenie z dnia 06.12.2016r. do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia dla obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1432 ze zm.) Nr sprawy CRZP/UJ/594-596/2016
 • Ogłoszenie z dnia 02.12.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tablic jedno i wielopolowych sterowanych elektrycznie i mechanicznie wraz z kompletem akcesoriów do montażu, do nowego budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. CRZP/UJ/643/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2016 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/558,601,603-604,609,611-612/2016
 • Ogłoszenie z dnia 1.12.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/619-621,623-627/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 1.12.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy półek do macierzy dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/606/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 30.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Its All in Your Head, autorstwa Suzanne O’Sullivan, ISBN 9780701189266, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/613/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 30.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętów komputerowych dla potrzeb jednostek UJ w Krakowie. CRZP/UJ/628,629,630,631,632,633/2016
 • Ogłoszenie z dnia 28.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/546-548,591,592/2016
 • Ogłoszenie z dnia 28.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Nauk o Środowisku. Nr sprawy CRZP/UJ/545,610/2016
 • Ogłoszenie z dnia 28.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/575-580/2016
 • Ogłoszenie z dnia 25.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektorów dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/484,563/2016
 • Ogłoszenie z dnia 24.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/561,562,565,566/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 24.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczlenianej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/549,567,600,607,615/2016
 • Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/568-574/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 24.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka niemieckiego na język polski książki pt.: „An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts”, autorstwa Rolanda Schimmelpfenninga, ISBN 978-3-10-002470-1, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/614/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 24.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy macierzy dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/430,431/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 24.11.2016r. o dialogu konkurencyjnym na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i instalację linii pomiarowej promieniowania rentgenowskiego w ośrodku SOLARIS w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/593/2016
 • Ogłoszenie z dnia 23.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy fabrycznie nowego wyposażenia meblowego wraz z transportem, wniesieniem, montażem, złożeniem (skręceniem) i ustawieniem mebli we wskazanych przez zamawiającego miejscach w pomieszczeniach Wydziału Prawa i Administracji UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/616/2016
 • Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2016 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerów stacjonarnych (stacji roboczych) typ I i II, w ramach grantu SONATA z NCN.nr umowy: UMO-2015/17/D/ST4/00555, nr projektu SONATA: 2015/17/D/ST4/00555, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, mieszczącego się w Krakowie. CRZP/UJ/499/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 23.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Seoul Man”, autorstwa Frank Ahrens, ISBN 978-0-06-240524-1, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/585/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 23.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Etiquette Guide to Japan. Know the Rules that Make the Difference!”, autorstwa Boye Lafayette de Mente, ISBN 978-4-8053-0961-2, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/584/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 22.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli biurowych podstawowego wyposażenia dla nowego budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/537/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 22.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „The Perfect Horse. The Daring U.S Mission to Rescue the Priceless Stallions Kidnapped by the Nazis”, autorstwa Elizabeth Letts, ISBN 9780345544810, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/583/2016)
 •  Ogłoszenie z dnia 21.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę wód mineralnych w butelkach typu PET dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum), zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku A do SIWZ, Znak sprawy 80.272.227.2016 (Nr CRZP/UJ/227/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego położonych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/557,558,559,560/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 17.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów ochronnych na negatywy w ramach projektu Kompleksowe badania najstarszych kolekcji fotograficznych ze zbiorów Muzeum UJ. (Nr postępowania: CRZP/UJ/589/2016)
 • Zaproszenie z dnia 15.11.2016r. do złożenia oferty na świadczenie usług ochrony osób i mienia dla obiektu Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego „SOLARIS”, położonego przy ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie wraz z przyległym terenem. Nr sprawy: CRZP/UJ/450/2016
 • Ogłoszenie z dnia 14.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętów komputerowych dla potrzeb jednostek UJ w Krakowie. CRZP/UJ/488,498,502-507,538,555/2016
 • Ogłoszenie z dnia 14.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług prenumeraty i dostawy gazet codziennych, dzienników i czasopism polskich w 2017 roku, dla 57 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. CRZP/UJ/543/2016
 • Ogłoszenie z dnia 10.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów wraz z oprogramowaniem systemu bezpieczeństwa przeznaczonego do zarządzania siecią, zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/544/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 10.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy centralnego routera do sieci szkieletowej dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/539/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 10.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera do scentralizowanego zarządzania oprogramowaniem i bezpieczeństwem stacji roboczych dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/415/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 10.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia meblowego wraz z transportem, wniesieniem, montażem, złożeniem (skręceniem) i ustawieniem mebli we wskazanych przez zamawiającego miejscach w pomieszczeniach Wydziału Prawa i Administracji UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/540/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 09.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: The Genius of Birds, autorstwa Jennifer Ackerman, ISBN 9781594205217, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/542/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 08.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów ochronnych na negatywy w ramach projektu Kompleksowe badania najstarszych kolekcji fotograficznych ze zbiorów Muzeum UJ. (Nr postępowania: CRZP/UJ/528/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 08.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy broszury informacyjnej z wkładką Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Świecie 2017 wraz z dostawą nakładu dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. (Nr postępowania: CRZP/UJ/553/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 8 listopada 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/524,525,527,529/2016
 • Ogłoszenie z dnia 08.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: The First Signs: Unlocking the Mysteries of the Worlds Oldest Symbols, autorstwa Genevieve von Petzinger, ISBN 9781476785493, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/541/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 07.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy akcesoriów do utrzymania czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (oprócz Collegium Medicum). CRZP/UJ/494/2016
 • Ogłoszenie z dnia 04.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż dodatkowego agregatu wody lodowej na dachu budynku Instytutu Zoologii UJ przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie wraz z jego podłączeniem do istniejącej instalacji wody lodowej oraz wykonaniem instalacji elektrycznej do jego zasilania i instalacji słaboprądowej do komunikacji z BMS wraz z wizualizacją. Nr sprawy CRZP/UJ/475/2016
 • Ogłoszenie z dnia 04.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tablic jedno i wielopolowych sterowanych elektrycznie i mechanicznie wraz z kompletem akcesoriów do montażu, do nowego budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. CRZP/UJ/556/2016
 • Ogłoszenie z dn. 04.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, 1 sztuki skanera książkowego dla Instytutu Historii Sztuki UJ. (Nr postępowania: CRZP/UJ/477/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 04.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. CRZP/UJ/514-522/2016, CRZP/UJ/550-552/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki lub czasopisma posiadających numer ISBN lub ISSN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/472/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenia z dnia 28.10.2016 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej dla WUJ. Nr sprawy CRZP/UJ/511/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.10.2016 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy węzła obliczeniowego wraz z komputerem stacjonarnym dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/489/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 28.10.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wydania publikacji pt. DIGESTA IVSTINIANI. Digesta justyniańskie. Tekst i przekład”, t. VII-X dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach ministerialnego programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. (Nr sprawy: CRZP/UJ/497/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej adiustację językowo-stylistyczną z opracowaniem ujednolicającym tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/471/2016
 • Ogłoszenie z dnia 27.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów do rozbudowy infrastruktury informatycznej systemu SAP UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/529/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 27.10.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcyw zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Helping Your Anxious Child”, autorstwa Ronalda Rapee, Ann Wignall, Susan Spence, Heidi Lyneham, Vanessy Cobham, ISBN 978-1-57224-575-4, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/510/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 27.10.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcyw zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „The Worry Trick: How Your Brain Tricks You into Expecting the Worst and What You Can Do About It”, autorstwa Davida A. Carbonella, ISBN 9781626253186, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/496/2016) Numer referencyjny: CRZP/UJ/496/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 27.10.2016 r. o peztargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcyw zakresie sukcesywnej dostawy oprogramowania dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Collegium Medicum w kategoriach: aplikacje, systemy i serwery, w terminie 3 lat od daty popisania rejestracji Konta Zakupowego, w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement o numerze 4100021400 (Master Agreement) z dnia 2015-09-22, zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz firmą Microsoft Ireland Operations Limited. (Nr postępowania: CRZP/UJ/487/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 26.10.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy małej kolorowej drukarki laserowej finansowanej ze środków NCN nr umowy UMO-2012/04/A/ST3/00331. Nr sprawy CRZP/UJ/476/2016
 • Ogłoszenie z dnia 26.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/530-536/2016
 • Ogłoszenie z dnia 24 października 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie w zakresie dostawy, demontażu, montażu, konfiguracji i programowania urządzeń systemu audiowizualnego w Sali audytoryjnej P0.1.1 w budynku Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego i Wejścia Głównego przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/451/2016
 • Ogłoszenie z dnia 24.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia meblowego nowego budynku dydaktycznego WPiA UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/355/2016
 • Ogłoszenia z dnia 24.10.2016 r. o zamiarze zawarcia umowy na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy koncentratu płynu odkwaszającego, w postaci zawiesiny tlenku magnezu (MgO) w perfluoroheksanie, przeznaczonego do masowego odkwaszania papieru metodą Bookkeeper, na potrzeby Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej. CRZP/UJ/509/2016
 • Ogłoszenie z dnia 21 października 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wdrożenia i instalacji dedykowanego systemu do zarządzania siecią bezprzewodową (zakup 1 licencji) wraz z trzyletnim wsparciem na potrzeby Działu Usług Informatycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, CRZP/UJ/459/2016
 • Ogłoszenie z dnia 20.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (oprócz Collegium Medicum). CRZP/UJ/461/2016
 • Ogłoszenie z dnia 20.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: DBT® Skills Manual for Adolescents, autorstwa Jill H. Rathus, Alec L. Miller, ISBN 978-1-4625-1535-6, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/474/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 18 października 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/478-483,485/2016
 • Ogłoszenie o przetargu niograniczonym z dnia 18.10.2016r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wymianie klimakonwektorów oraz sterowników w pomieszczeniach budynku Biblioteki Jagiellońskiej przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie, CRZP/UJ/491/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 18.10.2016 r. o peztargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego bloku (wnętrza) książki i oprawy publikacji Ch. A. Padesky, D. Greenberger pt.: „Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia” (ISBN: 978-83-233-1811-8) wraz z dostawą nakładu do magazynów Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonych w Krakowie (30-404), przy ul. Cegielnianej 4A. (Nr postępowania: CRZP/UJ/470/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.10.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Cognitive-Behavioral Social Skills Training for Schizophrenia: A Practical Treatment Guide”, autorstwa Eric L. Granholm, John R. McQuaid, Jason L. Holden, ISBN 9781462524716, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/469/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 18 października 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/463-466/2016
 • Ogłoszenie z dnia 14.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy samochodu osobowego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/468/2016
 • Ogłoszenie z dnia 14.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu oprogramowania do zarządzania i dokumentowania infrastruktury IT na Uniwersytecie Jagiellońskim wraz z usługą wdrożenia i wsparcia powdrożeniowego dla Działu Infrastruktury sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/416/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 10.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie udzielenia 8 sztuk licencji na oprogramowanie Veeam Availability Suite Enterprise for Vmware (+ 3 letni suport) oraz 8 sztuk licencji Academic VMware vSphere 6 with Operations Menagement Enterprise Plus (+ 3 letni suport) dla Działu Infrastruktury sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/417/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 6 października 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy gazu ziemnego do celów opałowych, obejmującej sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w pozostałych miejscowościach woj. Małopolskiego i woj. Śląskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/429/2016
 • Ogłoszenie z dnia 06.10.2016 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. nr. sprawy CRZP/UJ/432-433,435-438/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Biblioteki Jagiellońskiej położonej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/449/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 05.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ, ul. Gołębia 24 w Krakowie. CRZP/UJ/426/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.10.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego bloku (wnętrza) książki i oprawy publikacji Pro memoria II. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na Cmentarzu Rakowickim i Salwatorskim 1803–2015 wraz z dostawą nakładu do magazynów Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/456/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 4 października 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/441-442,446,458/2016
 • Ogłoszenie z dnia 4 października 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/444,445/2016
 • Ogłoszenie z dnia 03.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/421,422,452-455/2016
 • Ogłoszenie z dnia 30 września 2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „The Anxiety Workbook for Teens: Activities to Help You Deal with Anxiety and Worry", autorstwa Lisy M. Schab, ISBN 978-1-57224-603-4, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/352/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.09.2016 r. o prztargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „The Worry Trick: How Your Brain Tricks You into Expecting the Worst and What You Can Do About It”, autorstwa Davida A. Carbonella, ISBN 9781626253186, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/351/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.09.2016 r. o peztargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „The English: A Field Guide”, autorstwa Matta Rudda, ISBN 978-0-00-749045-5, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/350/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 28.09.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętów multimedialnych (komputery przenośne, projektor) dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Prof. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie. CRZP/UJ/423,424,425/2016
 • Ogłoszenie z dnia 28 września 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu uszczelnienia powierzchni dachu budynku Centrum Badań Przyrodniczych UJ, przy ul Gronostajowej 3 w Krakowie w technologii bezspoinowej. Nr sprawy CRZP/UJ/440/2016
 • Ogłoszenie z dnia 28.09.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętów komputerowych dla Działu Współpracy Międzynarodowej UJ, ul. Czapskich 4 w Krakowie. CRZP/UJ/427,428/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Informacje dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy trzech publikacji wraz z dostawą nakładów dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/410/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 28.09.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wyłonienie Wykonawcy w zakresie wymiany, demontażu urządzeń systemu CCTV oraz dostawa nowych z okablowaniem wraz z montażem i konfiguracją w budynkach Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Instytutu Nauk o Środowisku, Zespołu Dydaktyczno Bibliotecznego i Wejścia Głównego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. CRZP/UJ/377/2016
 • Ogłoszenie z dnia 22.09.2016r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru FT-IR z akcesoriami dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/383/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 21.09.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie prenumeraty i dostawy zagranicznych czasopism wraz z odprawą celną w latach 2017-2019, dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/384/2016
 • Ogłoszenie z dnia 21.09.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia zmywarek laboratoryjnych, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/382/2016
 • Ogłoszenie z dnia 20.09.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i uruchowmienia urzadzeń oraz akcesoriów laboratoryjnych wraz z wyposażeniem i elementami łączącymi urządzenia z instalacjami w pomieszczeniach lub meblach laboratoryjnych, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii Uniewrsytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/364/2016
 • Ogłoszenie z dnia 20 września 2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru higienicznego i ręczników papierowych dla jednostek organizacyjnych UJ (oprócz Collegium Medicum). CRZP/UJ/349/2016
 • Ogłoszenie z dnia 16 września 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Socjologii (IS) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Grodzka 52, CRZP/UJ/369 bis/2016
 • Ogłoszenie z dnia 16.09.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/398,411/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 15.09.2016r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/400-409/2016
 • Ogłoszenie z dnia 15.09.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/396/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 15 września 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/388-394/2016, 80.272.388-394.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13 wrzesnia 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. CRZP/UJ/365, 305, 321,363, 365, 371, 372, 373, 375 i 381/2016
 • Ogłoszenie z dnia 7 września 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Grodzka 52, CRZP/UJ/369/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 6 września 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowalnych i instalacyjnych w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącym się w Krakowie, kod: 31-110, przy ul. Czapskich 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/326/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.09.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/320,357,368/2016
 • Ogłoszenie z dnia 02.09.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego dla Wydziału Chemii UJ. CRZP/UJ/279/2016
 • ogłoszenie z dnia 01.09.2016 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wymianie klimakonwektorów oraz sterowników w pomieszczeniach budynku Biblioteki Jagiellońskiej przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie, CRZP/UJ/378/2016
 • Ogłoszenie z dnia 31.08.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy macierzy dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJ. CRZP/UJ/360/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 31.08.2016 o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wymianie oraz montażu nowych klimakonwektorów w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WBBiB UJ) przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, nr CRZP/UJ/379/2016
 • Ogłoszenie z dnia 31.08.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy przełączników sieciowych dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJ. CRZP/UJ/359/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 30.08.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy centralnego routera do sieci szkieletowej dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/358/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.08.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienieWykonawcy w zakresie dostawy komputera 2 w 1 dla Pełnomocnika Rektora UJ ds. prawnych. (Nr postępowania: CRZP/UJ/356/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 18.08.2016 r. o udzieleniu zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki w zakresie remontu szklarni HOLENDERKI przy ul. Kopernika 27 e Krakowie - etap II - roboty dodatkowe. (Nr postępowania: CRZP/UJ/250/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 03.08.2016r. o udzieleniu zamówienia na wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlanych w budynku mieszkalno-biurowym UJ, położonym przy ul. Michałowskiego 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/296/2016
 • Ogłoszenie z dnia 27.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku WBBiB z pomieszczeń techniczno-magazynowych na pomieszczenia laboratoryjne i biurowe wraz z przebudową instalacji: elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na dz. nr 498,508/1, 509/1 obr. 7 jed. ewid. Podgórze przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/327/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie ealizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu uszczelnienia powierzchni dachu budynku Centrum Badań Przyrodniczych UJ, przy ul Gronostajowej 3 w Krakowie w technologii bez spoinowej.Nr sprawy CRZP/UJ/291/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/262,298,302,304,329-348/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę fabrycznie nowego cytometru obrazowego wraz z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do SIWZ, niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem oraz innymi usługami, na potrzeby Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET), mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. Bobrzyńskiego 14, Znak sprawy 80.272.318.2016 (Nr CRZP/UJ/318/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę fabrycznie nowego analizatora gazów (gazometru) wraz z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do SIWZ, niezbędnymi do rozpoczęcia pracy materiałami eksploatacyjnymi i odczynnikami oraz innymi usługami, na potrzeby Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET), mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. Bobrzyńskiego 14, Znak sprawy 80.272.317.2016 (Nr CRZP/UJ/317/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.07.2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie udzielenia licencji bazy danych in-memory SAP HANA oraz zakupu usługi maintenance producenta bazy danych SAP HANA dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/310/2016
 • Ogłoszenie z dnia 26.07.2016r. o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest usługa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/328/2016 Znak sprawy: 80.272.328.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy chromatografu gazowego GC oraz cieczowego HPLC dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/314/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22 lipca 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/323-325/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 22.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót dotyczących wykonania prac budowlano remontowych i konserwatorskich wraz z towarzyszącymi pracami instalacyjnymi pracowni zegarmistrzowskiej zlokalizowanej na terenie budynku Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Jagiellońskiej 15 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/315/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 22.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/261,322/2016 80.272.261,322.2016
 • Ogłoszenie z dnia 21.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Działu Zaopatrzenia UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/316/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Nr sprawy: CRZP/UJ/306/2016 80.272.306.2016
 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń komputerowych dla Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/307/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Znak: 80.272.299-301,303.2016 Nr sprawy:CRZP/UJ/299-301,303/2016
 • Ogłoszenie z dnia 18.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/313,319/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 18.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/311/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 15.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/256,-260/2016 80.272.256-260.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia meblowego dla nowego budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia. Nr sprawy CRZP/UJ/252/2016
 • Ogłoszenie z dnia 14.07.2016r. o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest usługa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/312/2016 Znak sprawy: 80.272.312.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Nr sprawy CRZP/UJ/277-282/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej kompleksowy skład i łamanie treści publikacji (tekstu i materiału graficznego - ilustracji, rycin, wykresów, map, tabel itp.) od wprowadzenia poprawek i zmian do wersji źródłowej treści poprzez kolejne przełamania i wprowadzanie poprawek i zmian do treści, po gotowy plik do druku lub wydania elektronicznego konkretnych całych książek lub numerów czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/294/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 14.07.2016 r. o udzieleniu zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach piwnicy i części parteru, w budynku Collegium Kołłątaja UJ w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/264/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: Assessment of Autism Spectrum Disorders, autorstwa Sama Goldsteina, Jacka A. Naglieri, Sally Ozonoff, ISBN 978-1-59385-983-1, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/245/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 13.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: Open Dialogues and Anticipations - Respecting Otherness in the Present Moment, autorstwa Jaakko Seikkula, Tom Erik Arnkil, ISBN 978-952-302-021-4, liczącej 201 stron, wraz z tłumaczeniem tekstu na okładce książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/295/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 12.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przedłużenia asysty technicznej na sprzęt i oprogramowanie firmy Oracle. Całość sprzętu, który ma być objęty asystą techniczną jest zainstalowana w hali komputerowej Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonej w Krakowie, przy ul. Reymonta 4, kod: 30-059. Nr sprawy CRZP/UJ/308/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną obróbkę elektroniczną treści (tekstu i materiału graficznego) książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/216/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 12.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/290/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 12.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowania nadzoru autorskiego, dla potrzeb związanych z przebudową i rozbudową budynku oraz zmianą sposobu użytkowania trzech ostatnich kondygnacji nadziemnych budynku Małego Paderevianum, zlokalizowanego przy Al. Mickiewicza 11 w Krakowie na dz. nr 27/7 obr. 62 Kraków Śródmieście, oraz przebudową i rozbudową budynku Dużego Paderevianum, zlokalizowanego przy Al. Mickiewicza 9 w Krakowie na dz. nr 27/7 obr. 62 Kraków Śródmieście, oraz budową stacji transformatorowej na dz. nr 26/1 obr. 62 Kraków Śródmieście. Nr sprawy: CRZP/UJ/213/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 12.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy autoklawu laboratoryjnego dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/276/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka francuskiego na język polski książki pt.: La Blessure. Sarajevo, la vie apres la guerre, autorstwa Herve Ghesquiere, ISBN 978-2-35949-482-2, liczącej 225 stron wraz z tłumaczeniem tekstu na okładce książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/243/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 11.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru FT-IR z akcesoriami dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/267/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 11.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla muzeum UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/234/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 08.07.2016 r. o udzieleniu zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach piwnicy i części parteru, w budynku Collegium Kołłątaja UJ w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/265/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 8 lipca 2016r o przetargu nieograniczonym Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji magnetycznego sortera komórkowego wraz ze szkoleniem dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków ramach projektu: NCN, z którego będzie finansowany zakup sprzętu:umowa nr UMO-2015/18/E/NZ6/00602 nr elementu PSP: K/PBD/000151, tytuł projektu:Glikozylacja białek limfocytów T pomocniczych w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy: charakterystyka zmian zachodzących w przebiegu chorób i rola cytokin w regulacji glikozylacji, nr sprawy CRZP/UJ/292/2016, 80.272.292.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 07.07.2016 r. o przeftargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka niemieckiego na język polski książki pt.: Couchsurfing im Iran. Meine Reise hinter verschlossene Türen, autorstwa Stephan Orth, ISBN 978-3890294544, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: CRZP/UJ/242/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 7.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy zakresie realizacji robót remontowo budowlanych i instalacyjnych oraz prac konserwatorskich w pomieszczeniach nr, 60a i 61 w budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gołębiej 24.Nr sprawy CRZP/UJ/287/2016
 • Ogłoszenie z dnia 07.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu fragmentu nawierzchni drogi wewnętrznej z wymiana bramy wjazdowej oraz renowacją muru ceglanego od strony ul. Radziwiłłowskiej przy budynku Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Westerplatte 10 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/249/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 6.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera do archiwizacji danych dla Instytutu Fizyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/143/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 6.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy azotu ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/254/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 5.07.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku WBBiB z pomieszczeń techniczno-magazynowych na pomieszczenia laboratoryjne i biurowe wraz z przebudową instalacji: elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na dz. nr 498,508/1, 509/1 obr. 7 jed. ewid. Podgórze przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/214/2016
 • Zawiadomienie z dnia 5.07.2016r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wynajmu tablic posterowych i recepcji na potrzeby konferencji „Digital Humanities 2016”. Nr sprawy CRZP/UJ/288/2016.
 • Zawiadomienie z dnia 5.07.2016r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów dla uczestników konferencji „Digital Humanities 2016”. Nr sprawy CRZP/UJ/271/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 05.07.2016 o postępowaniu prowadzonym zgodnie z przepisami art. 5a ust. 2-4 ustawy PZP (USŁUGI NIEPRIORYTETOWE) na dzierżawę namiotów na potrzeby uroczystej kolacji organizowanej w dniu 15 lipca 2016 r. dla ok. 350 uczestników konferencji Digital Humanities 2016, zgodnie z wymaganiami lokalizacyjnymi, jakościowymi i ilościowymi zawartymi w treści SIWZ oraz innego wyposażenia niezbędnego dla prawidłowej realizacji organizowanego zdarzenia wraz z innymi usługami, w szczególności z usługą transportu, montażu i demontażu ww. wyposażenia, Znak sprawy 80.272.270.2016 (Nr CRZP/UJ/270/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 04.07.2016 o postępowaniu prowadzonym zgodnie z przepisami art. 5a ust. 2-4 ustawy PZP (USŁUGI NIEPRIORYTETOWE) na organizację w dniu 10 lipca 2016 r., od godz. 19:30 do godz.23:00, w wybranej przez wykonawcę restauracji, uroczystej kolacji dla 45 uczestników konferencji Digital Humanities 2016, zgodnie z wymaganiami lokalizacyjnymi, jakościowymi i ilościowymi zawartymi w treści SIWZ, Znak sprawy 80.272.289.2016 (Nr CRZP/UJ/289/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 4 lipca 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/228-231,247-248,253/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.07.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej adiustację językowo-stylistyczną z opracowaniem ujednolicającym tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/266/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 1 lipca 2016 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/255,272-275/2016
 • Ogłoszenie z dnia 01.07.2016 o postępowaniu prowadzonym zgodnie z przepisami art. 5a ust. 2-4 ustawy PZP (USŁUGI NIEPRIORYTETOWE) na świadczenie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników konferencji Digital Humanities 2016, odbywającej się w dniach 10-15 lipca 2016 r., w Krakowie, w salach audytoryjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi zawartymi w treści załącznika A do SIWZ wraz z zapewnieniem niezbędnego do prawidłowej realizacji usługi wyposażenia (stoły, krzesła), Znak sprawy 80.272.286.2016 (Nr CRZP/UJ/286/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 01.07.2016 o postępowaniu prowadzonym zgodnie z przepisami art. 5a ust. 2-4 ustawy PZP (USŁUGI NIEPRIORYTETOWE) na organizację w dniu 14 lipca 2016 r., od godz. 19:30 do godz. 23.00, w wybranej przez wykonawcę restauracji, uroczystej kolacji dla 850 uczestników konferencji Digital Humanities 2016, zgodnie z wymaganiami lokalizacyjnymi, jakościowymi i ilościowymi zawartymi w treści SIWZ, Znak sprawy 80.272.269.2016 (Nr CRZP/UJ/269/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 01.07.2016 o postępowaniu prowadzonym zgodnie z przepisami art. 5a ust. 2-4 ustawy PZP (USŁUGI NIEPRIORYTETOWE) na organizację w dniu 10 lipca 2016 r., od godz. 19:30 do godz.23:00, w wybranej przez wykonawcę restauracji, uroczystej kolacji dla 45 uczestników konferencji Digital Humanities 2016, zgodnie z wymaganiami lokalizacyjnymi, jakościowymi i ilościowymi zawartymi w treści SIWZ, Znak sprawy 80.272.268.2016 (Nr CRZP/UJ/268/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 1 lipca 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/235-241/2016, 80.272.235-241.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.06.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 sztuk komputerów All-in-One dla Działu Organizacji UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/283/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.06.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: The Nordic Theory of Everything, autorstwa Anu Partanen, ISBN 978-0-06-231654-7, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/244/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.06.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: This is London, autorstwa Bena Judah, ISBN 978-1-4472-7244-1, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/246/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 22.06.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mysz laboratoryjnych dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków. Nr sprawy CRZP/UJ/232/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.06.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia sanitarnego oraz koszy na odpadki dla nowego budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/233/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.06.2016 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, mieszczącej się przy ul. Jabłonowskich 5 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/225/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 1 7 czerwca 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/219-223/2016, 80.272.219-223.2016
 • Ogłoszenie z dnia 16.06.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostki UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/186/2016 80.272.186.2016
 • Ogłoszenie z dnia 16.06.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Sekcji Systemów Zarządzania Uczelnią UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/192/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 16 czerwca 2016 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem 2 sztuk projektorów multimedialnych dla Działu Administrowania Nieruchomościami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Czapskich 4, przeznaczonych do Auli Dużej A oraz B w Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie,Nr CRZP/UJ/194/2016, 80.272.194.2016
 • Ogłoszenie z dnia 16 czerwca 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy klastra obliczeniowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/162/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.06.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dyfraktometru rentgenowskiego proszkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/196/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.06.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru FT-IR dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/205/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.06.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną korektę tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/217/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.06.2016r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej weryfikację językową anglojęzycznego tekstu książki pt.: Justiniana Prima. An Underestimated Aspect of Justinians Church Policy, autorstwa Stanisława Turleja, opatrzoną numerem ISBN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/185/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.06.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej prace tłumaczeniowe i redaktorskie tekstów wchodzących w skład numerów czasopisma Terminus, wydawanych w latach 2016 i 2017, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr postępowania: CRZP/UJ/204/2016)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.06.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi konfekcjonowania przesyłek do 350 gram dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/209/2016
 • Ogłoszenie z dnia 10.06.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/215/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.06.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ w Krakowie (31-110) pryz ul. Czapskich 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/210/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 09.06.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia systemów oraz urządzeń audiowizualnych, dla nowego budynku Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/212/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.06.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: The Loving Push: How Parents and Professionals Can Help Spectrum Kids Become Successful Adults, autorstwa Debry Moore Ph.D., Temple Grandin Ph.D., ISBN 978-1941765203 oraz z tłumaczeniem tekstu na okładce książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/190/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 09.06.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: Open Dialogues and Anticipations - Respecting Otherness in the Present Moment, autorstwa Jaakko Seikkula, Tom Erik Arnkil, ISBN 978-952-302-021-4, liczącej 201 stron, wraz z tłumaczeniem tekstu na okładce książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (nr postępowania: CRZP/UJ/193/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.06.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: In a Different Key: The Story of Autism, autorstwa Johna Donvana, Caren Zucker, ISBN 978-0307985675, liczącej 672 strony wraz z 14 stronami oznaczonymi numeracją rzymską, dwiema stronami oznaczonymi numeracją literową oraz z tłumaczeniem tekstu na okładce książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/202/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.06.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: Ten things every child with autism wishes you knew, autorstwa Ellen Notbohm, ISBN 9781935274650, liczącej 210 stron oraz z tłumaczeniem tekstu na okładce książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/203/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 9 czerwca 2016 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Obserwatorium Astronomiczne UJ w Krakowie (30-244) przy ul. Orla 171,CRZP/UJ/224/2016, 80.272.224.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.06.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego bloku (wnętrza) książki i oprawy dwóch publikacji wraz z dostawą nakładów dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. (Nr postępowania: CRZP/UJ/189/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 07.06.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług gastronomicznych świadczonych na potrzeby uczestników letnich kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ oraz Obozu dla Młodzieży, w dniach 1-22 lipca 2016 r. oraz 2-16 sierpnia 2016 r., Znak sprawy 80.272.181.2016 (Nr CRZP/UJ/181/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 7 czerwca 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu do pomiarów EEG poza skanerem fMRI, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/198/2016
 • Ogłoszenie z dnia 7 czerwca 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki laserowej dla Instytuty Psychologii Stosowanej UJ, położonej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/218/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 7 czerwca 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego dla WFAiIS UJ w Krakowie, w ramach projektu: Nowe fazy kwantowe z uporządkowaniem złożonym lub nieporządkiem oraz przejścia fazowe w układach silnie skorelowanych elektronów (Maestro 2) finansowanego na podstawie grantu NCN, nr umowy o dofinasowanie: numer umowy UMO-2012/04/A/ST3/00331. Nr sprawy: CRZP/UJ/188/2016
 • Ogłoszenie z dnia 6 czerwca 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Matematyki UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/187,191/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 6.06.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/197,199-201,206-208/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 06.06.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń komputerowych stanowiących rozbudowę posiadanej infrastruktury serwerów Blade wraz z 3 letnim utrzymaniem dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/184/2016 Znak: 80.272.184.2016
 • Ogłoszenie z dnia 03.06.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie prac dotyczących wymiany drewnianej zewnętrznej stolarki okiennej, w budynku Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonym przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Zamówienie jest współfinansowane z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/211/2016
 • Ogłoszenie z dnia 31.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/157,158,160,161,168,171/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 31.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/156/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 31.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/155/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 31.05.2016r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia meblowego wraz z transportem, wniesieniem, montażem, złożeniem (skręceniem) i ustawieniem mebli we wskazanych przez zamawiającego miejscach w pomieszczeniach budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, przy ul. Krupniczej 33A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/195/2016 Znak: 80.272.195.2016
 • Ogłoszenie z dnia 27.05.2016 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki laserowej Instytutu Psychologii stosowanej UJ, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/183/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.05.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia magazynu odczynników i odpadów chemicznych, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w nowym budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanym przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/164/2016
 • Ogłoszenie z dnia 24 maja 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Obserwatorium Astronomiczne UJ w Krakowie, ul. Orla 171, CRZP/UJ/180/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.05.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dzierżawy butli i dostawy gazów dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/137/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.05.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług dzierżawy, utrzymania sprawności i gotowości serwisowej połączeń światłowodowych dla Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/153/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 20.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/154/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 19.05.2016 r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówienia dodatkowego w zakresie uzyskania ostatecznej zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonania robót budowlano-montażowych związanych z zabezpieczeniem przed skutkami opadów nawalnych nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Nauk Geologicznych UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/177/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: The Year of Living Danishly, autorstwa Helen Russell, ISBN 978-184831-812-0, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/173/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy broszury informacyjnej z wpinką Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Świecie 2016 oraz druku świadectw, zakładek i teczek, wraz z dostawą, dla Wydawnictwa UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/178/2016.
 • Zawiadomienie z dnia 18.05.2016r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów promocyjnych z logo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/169/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: Brain2Brain. Enacting Client Change Through the Persuasive Power of neuroscience, autorstwa John B. Arden, ISBN 978-1-118-75688-1, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/172/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16 maja 2016 r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy blankietów elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich, odpowiadających wymaganiom technicznym i ilościowym opisanym poniżej, na potrzeby Sekcji Obsługi Systemów Studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/179/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.05.2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. CRZP/UJ/150-151/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dla realizacji nowego zakresu robót budowlanych i instalacyjnych, w budowanym obiekcie Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/167/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej tłumaczenie do 150 stron znormalizowanych drobnych tekstów z języka polskiego na język angielski, wchodzących w skład książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN, z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/175/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.05.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej kompleksowy skład i łamanie treści publikacji (tekstu i materiału graficznego - ilustracji, rycin, wykresów, map, tabel itp.) od wprowadzenia poprawek i zmian do wersji źródłowej treści poprzez kolejne przełamania i wprowadzanie poprawek i zmian do treści, po gotowy plik do druku lub wydania elektronicznego konkretnych całych książek lub numerów czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/145/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanalytic Thought, autorstwa Stephena Mitchella, Margaret Black, ISBN 978-0-465-09881-1, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/174/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 13.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tablicy interaktywnej i projektora dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/159/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 13.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót konserwatorskich, budowlanych w budynku mieszkalno-biurowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonym przy ul. Michałowskiego 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/147/2016
 • Ogłoszenie z dnia 13 maja 2016 r o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Kultury Chińskiej, Instytut Konfucjusza UJ w Krakowie (31-026) przy ul. Radziwiłłowskiej 4,CRZP/UJ/170/2016. 80.272.170.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.05.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego bloku (wnętrza) książki i oprawy dwóch publikacji wraz z dostawą nakładów dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. (Nr postępowania: CRZP/UJ/176/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.05.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: Putin Country. A journey into the real Russia, autorstwa Anne Garrels, ISBN 978-0-374-24772-0, liczącej 230 stron, wraz z 8 stronami numerowanymi liczbami rzymskimi, oraz z tłumaczeniem tekstu na obwolucie książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr postępowania: CRZP/UJ/149/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12 maja 2016 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy ws. dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/144/2016
 • Ogłoszenie z dnia 12.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia urządzeń oraz akcesoriów laboratoryjnych wraz z wyposażeniem, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dziewięciu części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/166/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 12.05.2016 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zakup, dostawę i instalację systemu do kontroli i aktywacji danych skaningowego mikroskopu próbkującego, umożliwiającego integrację ze spektrometrem ramanowskim - urządzeniami znajdującymi się na wyposażeniu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. St. Łojasiewicza 11, Znak sprawy 80.272.130.2016 (Nr CRZP/UJ/130/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: The Mindfulness workbook for OCD. The Guide for overcoming obsessions and compulsions using mindfulness and cognitive behavioral therapy, autorstwa Jona Hershfielda i Toma Corboya, ISBN 978-1608828784, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/163/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych obejmujących remont konserwatorski elewacji budynku Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego od strony ulicy Jagiellońskiej w Krakowie.Zamówienie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Nr sprawy CRZP/UJ/152/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług druku oraz dostawy 10 numerów miesięcznika /Alma Mater/ dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/132/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących przygotowania do druku (łamania) 10 numerów miesięcznika /Alma Mater/ dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/131/2016
 • Ogłoszenie z dnia 10.05.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano remontowych willi Szyszko Bohusza, położonej przy ul. Jodłowej 13a w Krakowie. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Nr sprawy CRZP/UJ/146/2016
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 9 maja 2016r na wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania projektu budowlanego, uzyskania w imieniu Inwestora ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wykonania projektu budowlanego wykonawczego, STWIOR, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego „Budowa Alei Wawelskiej II etap” na terenie Kampusu 600 –lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, CRZP/UJ/126/2016, 80.272.126.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.05.2016r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego (czarnego) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/127/2016.
 • Ogłoszenia z dnia 06.05.2016r. o przeatrgu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie prac dotyczących wymiany drewnianej zewnętrznej stolarki okiennej, w budynku Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonym przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Zamówienie jest współfinansowane z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/136/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń systemu telewizji dozorowej CCTV dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/165/2016
 •  Ogłoszenie z dnia 04.05.2016r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do naukowej bazy danych Thomson Reuters Pharma i Thomson Integrity
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.05.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji: Stanisław Konturek Układ krążenia (ISBN: 978-83-233-1481-3), Stanisław Konturek, Tomasz Brzozowski Fizjologia ogólna. Krew i mięśnie (ISBN: 978-83-233-1628-2), Stanisław Konturek Oddychanie, czynności nerek, równowaga kwasowo-zasadowa, płyny ustrojowe (ISBN: 978-83-233-1503-2) wraz z odbiorem materiałów z siedziby Redakcji i dostawą całych nakładów po 1 000 egzemplarzy każdej z publikacji do magazynów Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/46/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 04.05.2016 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę fabrycznie nowego spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera - FTIR - wraz z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do SIWZ oraz niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, ul. Ingardena 3 wraz z innymi usługami, Znak sprawy 80.272.129.2016 (Nr CRZP/UJ/129/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 03.05.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń sieciowych, dla nowego budynku Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/111/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych, dotyczących kontynuacji konserwatorskiego remontu elewacji budynku ( elewacji podwórzowych ) Collegium Broscianum Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.Nr sprawy CRZP/UJ/135/2016
 • Ogłoszenie z dnia 29 kwietnia 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robót budowlanych obejmujących remont wnętrza sieni budynku Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie, CRZP/UJ/134/2016, 80.272.134.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Zamówienie jest finansowane w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Terapie epigenetyczne w onkologii (akronim - Eptheron). Umowa STRATEGMED1/233574/15/NCBR/2015. Nr sprawy CRZP/UJ/94/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.04.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną korektę tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/121/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.04.2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skanera dla formatu A3 dla Instytutu Muzykologii UJ, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/141/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/142,144/2016
 • Ogłoszenie z dnia 27.04.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania projektu budowlanego, uzyskania w imieniu Inwestora ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wykonania projektu budowlanego wykonawczego, STWIOR, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego Budowa Alei Wawelskiej II etap na terenie Kampusu 600 -lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Znak: 80.272.126.2016 Nr sprawy: CRZP/UJ/126/2016
 • Ogłoszenie z dnia 27.04.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia sanitarnego, koszy na odpadki oraz luster, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla nowego budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. CRZP/UJ/112/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.04.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy rolet wewnętrznych do pomieszczeń budynku, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/122/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 22.04.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 sztuk zestawów komputerowych dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ w Krakowie. CRZP/UJ/138/2016
 • Ogłoszenie z dnia 22.04.2016r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostki UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/140/2016 80.272.140.2016
 • Ogłoszenie z dnia 22.04.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla budynku dydaktycznego WPiA UJ przy ulicy Krupniczej 33a. Nr sprawy: CRZP/UJ/128/2016 80.272.128.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.04.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka hiszpańskiego na język polski książki pt.: Ni vivos, ni muertos., autorstwa Federica Mastrogiovanniego, ISBN 978-607-312-216-0, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/114/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.04.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy terminala do wideokonferencji wraz dwuletnim serwisem oraz akcesoriami (wózek + monitor) dla Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/123/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.04.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: Uniquely Human. A different way of seeing autism., autorstwa Barrego M. Prizanta, ISBN 978-1-4767-7623-1, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/113/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.04.2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/103-110/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 19.04.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/78/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.04.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. The Book of Yokai: Mysterious Creatures of Japanese Folklore, autorstwa Michæla Dylana Fostera, ISBN 978-0520271029, liczącej 309 stron, wraz z 19 stronami oznaczonymi numeracją rzymską, wraz z tłumaczeniem tekstu na okładce książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na rzecz Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/133/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.04.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej tłumaczenie do 150 stron znormalizowanych drobnych tekstów z języka polskiego na język angielski, wchodzących w skład książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN, z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/16/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 19.04.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. nr sprawy Nr sprawy: CRZP/UJ/90,100,116,119,125,139/2016 80.272.90,100,116,119,125,139.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.04.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług rocznego wsparcia pogwarancyjnego do posiadanych urządzeń firmy Juniper Network oraz Pulse Secure dla Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/117/2016)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia, postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usługi gastronomicznej polegającej na serwowaniu śniadań dla gości Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Przegorzały, ul.Jodłowa 13, 30-252 Kraków CRZP/UJ/65/2016, 80.272.65.2016
 • Ogłoszenie z dnia 15.04.2016r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia meblowego wraz z transportem, wniesieniem, montażem i ustawieniem mebli we wskazanych przez zamawiającego miejscach w pomieszczeniach budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, przy ul. Krupniczej 33A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/120/2016 Znak: 80.272.120.2016
 • Ogłoszenie z dnia 15.04.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia meblowego wraz z transportem, wniesieniem i ustawieniem mebli we wskazanych przez zamawiającego pomieszczeniach piwnic (tj. sekretariat; pomieszczenie pracy czasowej; pomieszczenie pracy stałej; pokój spotkań; sala konferencyjna i cateringowa; korytarze) w budynku Collegium Kołłątaja, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul. Św. Anny 6, na potrzeby nowego użytkownika - Organizacji Studenckich UJ. W razie kolizji istniejącego wyposażenia lub urządzeń z realizacją usług objętych przedmiotem zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do ich demontażu a następnie odtworzenia lub ponownego montażu, Znak sprawy 80.272.115.2016 (CRZP/UJ/115/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Działu Administrowania Nieruchomościami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Czapskich 4, CRZP/UJ/64/2016, 80.272.64.2016
 • Ogłoszenie z dnia 11.04.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy filtrów powietrza dla central wentylacyjnych znajdujących się w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/102/2016 80.272.102.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/89,118/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 7 kwietnia 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Ingardena 3,30-060 Kraków, CRZP/UJ/84/2016, 80.272.84.2016
 • Ogłoszenie z dnia 1 kwietnia 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, CRZP/UJ/95,101/2016, 80.272.95,101.2016
 • Ogłoszenie z dnia 01.04.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji autorstwa John Teasdale, Mark Williams, Zindel Segal pt. Praktyka uważności. Ośmiotygodniowy program ćwiczeń pozwalający uwolnić się od depresji i napięcia emocjonalnego. (ISBN: 978-83-233-4039-3), wraz z dostawą, dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/83/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 30.03.2016r. o o udzieleniu zamówienia na wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlanych dotyczących kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją garażu - parkingu, przy budynku przeznaczonym dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, zlokalizowanych przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/2/2016
 • Ogłoszenie z dnia 24 marca 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Działu Administrowania Nieruchomościami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Czapskich 4, CRZP/UJ/64/2016, 80.272.64.2016
 • Ogłoszenie z dnia 23 marca 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/95,101/2016, 80.272.95,101.2016
 • Ogłoszenie z dnia 23.03.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/84/2016
 • Ogłoszenie z dnia 21 marca 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 sztuk urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ w Krakowie (30-060) przy ul. Ingardena 6, CRZP/UJ/96,97/2016, 80.272.96,97.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/79,98,99/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.03.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Judas. The Troubling History of the Renegade Apostle, autorstwa Petera Stanforda, ISBN 978-1-444-75472-8 oraz z tłumaczeniem tekstu na obwolucie książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/50/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.03.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/38/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.03.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr CRZP/UJ/85/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.03.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/82/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 11.03.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/88-91/2016 80.272.88-91.2016
 • Ogłoszenie z dnia 11.03.2016r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy usługi dotyczącej utrzymania i rozwoju oprogramowania VTLS/Virtua dla 12 instytucji Krakowa, których biblioteki należą do Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego. Nr sprawy: CRZP/UJ/479/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.03.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Motivational interviewing in the treatment of psychological problems, pod redakcją Hala Arkowitza, Williama R. Millera i Stephena Rollnicka, ISBN 978-1-4625-2103-6, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/52/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.03.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. The Book of Yokai: Mysterious Creatures of Japanese Folklore, autorstwa Michæla Dylana Fostera, ISBN 978-0520271029, liczącej 309 stron, wraz z 19 stronami oznaczonymi numeracją rzymską, wraz z tłumaczeniem tekstu na okładce książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na rzecz Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/45/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 10.03.2016 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług polegających na obsłudze i konserwacji stacji transformatorowych będących własnością zamawiającego w okresie od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r., zgodnie z katalogiem czynności wymienionych w pkt 3)1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Znak sprawy 80.272.59.2016 (Nr CRZP/UJ/59/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.03.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. The Autism discussion page on the core challenges of autism. A toolbox for helping children with autism feel safe, accepted, and competent, autorstwa Billa Nasona, ISBN 978-1-84905-995-4 oraz z tłumaczeniem tekstu na pierwszej i czwartej stronie okładki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr postępowania: CRZP/UJ/44/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.03.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. IN WARTIME. Stories from Ukraine, autorstwa Tim Judah, ISBN 978-0-241-19882-7, liczącej 256 stron wraz z 29 stronami oznaczonymi numeracją rzymską, oraz z tłumaczeniem tekstu na okładce książki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/50/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 9 marca 2016r o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Działu Administrowania Nieruchomościami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Czapskich 4, CRZP/UJ/64/2016, 80.272.64.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.03.2016r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy rolet wewnętrznych do pomieszczeń budynku, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/87/2016
 • Ogłoszenie z dnia 07.03.2016r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy usługi dotyczącej utrzymania i rozwoju oprogramowania VTLS/Virtua dla 12 instytucji Krakowa, których biblioteki należą do Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego. Nr sprawy: CRZP/UJ/479/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.03.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki, komputera przenośnego oraz komputerów stacjonarnych dla jednostek Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/63,68,69/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.03.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego oraz drukarek dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sparwy: CRZP/UJ/80-81/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.03.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej weryfikację językową 150 stron drobnych tekstów w języku angielskim wchodzących w skład książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/47/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 3 marca 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia siciowego wraz z konfiguracją i instalacją na potrzeby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/56/2016, 80.272.56.2016
 • Ogłoszenie z dnia 29.02.2016 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym (przesyłki miejskie - południe, standard) i zagranicznym na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania kwoty brutto wynagrodzenia należnego wykonawcy, jednak nie dłużej niż przez okres 28 miesięcy, Znak sprawy 80.272.58/2016 (Nr CRZP/UJ/58/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 29.02.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/72/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.02.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcyw zakresie dostawy trzech zestawów komputerowych dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/76/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.02.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu telewizyjnego RTV dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/54/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.02.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych usług medycznych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/41/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 22 luty 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/42,64/2016, 80.272.42.64.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.02.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy broszury informacyjnej Polish Studies for Foreigners 2016/2017 z falcowanym formularzem zgłoszeniowym, wraz z dostawą, dla Wydawnictwa UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/48/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.02.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/37/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.02.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dla realizacji nowego zakresu robót budowlanych i instalacyjnych, w budowanym obiekcie Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/55/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.02.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z rozbudową kanalizacji ogólnospławnej dla obiektu ING UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/34/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.02.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka polskiego na język angielski książki pt.: Hipotermia. Kliniczne aspekty wychłodzenia organizmu. Mechanizmy zagrożeń i kierunki nowoczesnego leczenia., pod redakcją Sylweriusza Kosińskiego, Tomasza Darochy, Jerzego Sadowskiego i Rafała Drwiły, ISBN 978-83-233-4060-7, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/49/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.02.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/66i67/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 10.02.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie rozbudowy systemu do głosowania (zakup 150 szt. pilotów, 1szt. odbiornika, 1 szt. anteny oraz 1 szt. notebooka). Nr sprawy: CRZP/UJ/57/2016 80.272.57.2016
 • Zawiadomienie z dnia 10.02.2016r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów promocyjnych z logo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/39/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.02.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Działu Promocji i Informacji UJ w Krakowie. CRZP/UJ/5/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.02.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego (czarnego) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/10/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 8 luty 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Astronomii i Informatyki Stosowanej Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Orla 171`CRZP/UJ/43/2016, 80.272.43.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.02.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy cytometru dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/40/2016
 • Ogłoszenie z dnia 04.02.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z uruchomieniem i konfiguracją urządzeń sieciowych i bezprzewodowych do budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Krupniczej u Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/53/2016 80.272.53.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.02.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym, dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/12/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 04.02.2016r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlanych dotyczących kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją garażu - parkingu, przy budynku przeznaczonym dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, zlokalizowanych przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/2/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/36/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.02.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. The man who couldnt stop. OCD and the true story of life lost in thought, autorstwa Davida Adama, ISBN 978-1-447-23828-7, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/32/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.02.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka polskiego na język angielski pracy zbiorowej pt. Medycyna regeneracyjna w leczeniu nietrzymania moczu, pod redakcją Klaudii Stangel-Wójcikiewicz, ISBN 978-83-233-3749-2, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/31/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 29.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy rolet wewnętrznych do pomieszczeń budynku, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/33/2016
 • Ogłoszenie z dnia 29.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia systemu Digital Signage. Nr sprawy CRZP/UJ/525/2015 80.272.525.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego dla Instytutu Europeistyki UJ w Krakowie. CRZP/UJ/26/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla WZiKS UJ, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/23,24/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki oraz komputerów przenośnych dla jednostek Wydziału Filologicznego UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr CRZP/UJ/25,30,35/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28 stycznia 2016 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy lamp oraz filtrów do projektorów multimedialnych wraz z ich wymianą, diagnostyką i kalibracją dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24 (nie dotyczy CM UJ). Nr sprawy: CRZP/UJ/447/2015 (Znak: 80.272.447.2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Wyłonienienia Wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy druków na potrzeby procesu dydaktycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z jednostkami Collegium Medicum. Nr sprawy CRZP/UJ/18/2016
 • Ogłoszenie z dnia 27 stycznia 2016 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/28,29/2016, 80.272.28,29.2016
 • Ogłoszenie z dnia 26 stycznia 2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania badań i pomiarów instalacji elektrycznych w latach 2016-2018 wraz z naprawami stwierdzonych usterek dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, CRZP/UJ/512/2015, 80.272.512.2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną korektę tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/11/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 25.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/19-22/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 25.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego dla Instytutu Psychologii UJ w Krakowie. CRZP/UJ/6/2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 20.01.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu przygotowania i dokonania zgłoszeń patentowych w USA i EPO na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/17/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 15 stycznia 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Prof.St.Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/14,15/2016, 80.272.14,15.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcyw zakresie dostawy trzech zestawów komputerowych dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/507/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczlenianej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/510,511,518-523/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji kompaktowej stołowej napylarki do metalizacji powierzchni półprzewodników z wyposażeniem, dla WFAiIS UJ w Krakowie, w ramach projektu: Interdyfuzja PCBM w cienkich warstwach polimerów sprzężonych pod wpływem wygrzewania rozpuszczalnikowego, finansowanego na podstawie grantu NCN, nr umowy o dofinasowanie: UMO-2013/11/B/ST5/04473. Nr sprawy: CRZP/UJ/13/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/526/2015 i CRZP/UJ/3/2016
 • Ogłoszenie z dnia 12.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/515-517/2015 80.272.515-517.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.01.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dwóch serwerów dla Działu Usług Informatycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/492/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Brain2Brain. Enacting Client Change Through the Persuasive Power of neuroscience, autorstwa John B. Arden, ISBN 978-1-118-75688-1, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/9/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/7i8/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 8.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skanera laserowego do pomiaru perfuzji mikrokrążenia krwi dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/4/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputerów dla jednostek Wydziału Filologicznego UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia CRZP/UJ/508-509/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Mind over mood. Change how you feel by changing the way you think 2ed., autorstwa Dennis Greenberger, Christine A. Padesky, ISBN 978-1-4625-2042-8, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/1/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.01.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Play therapy. The Art of the Relationship 3rd edition, autorstwa Garry L. Landreth, ISBN 978-0-415-88681-9, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/423/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.12.2015 r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, terenu oraz obiektu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie (nr postępowania: CRZP/UJ/434/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 31.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, wdrożenia i uruchomienia systemu zunifikowanej komunikacji. Nr sprawy: CRZP/UJ/530/2015 80.272.530.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki lub czasopisma posiadających numer ISBN lub ISSN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/527/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 30.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/514,524/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.12.2015 r. o przetargu nieograniczonym na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gości i zleceniobiorców, obejmująca w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych (linie regularne i tanie), kolejowych i autokarowych w okresie dwóch miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.Przedmiot zamówienia w części współfinansowany jest ze środków przyznanych przez Unię Europejską, w ramach realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński projektów. Nr sprawy CRZP/UJ/528/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną obróbkę elektroniczną treści (tekstu i materiału graficznego) książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/484/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Heirs to Forgotten Kindgdoms, autorstwa Gerard Russell, ISBN 978-0465030569, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/500/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 24.12.2015 r., o przetargu nieograniczonym na dostawę licencji na oprogramowanie Veeam Availability Suite Enterprise for Vmware oraz licencji Academic VMware vSphere 6 dla Działu Infrastruktury sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/493/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług serwisu rezonansu magnetycznego, w siedzibie MCB UJ, zlokalizowanej przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/475/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w zakresie świadczenia usług ubezpieczenia kosztów leczenia w zagranicznych podróżach służbowych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/477/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 23.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy energii elektrycznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/457/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 23.12.2015r. o dobrowolnej przejrzystości ex ante na wyłonienie wyłonienie Wykonawcy usługi dotyczącej utrzymania i rozwoju oprogramowania VTLS/Virtua dla 12 instytucji Krakowa, których biblioteki należą do Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego. Nr sprawy: CRZP/UJ/479/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy skanera dla Działu Zamówień Publicznych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/503/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.12.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi pralniczej dla potrzeb Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z usługą odbioru i dostawy asortymentu do magazynu mieszczącego się w Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach przy ul. Jodłowej 13,30-252 Kraków (Nr postępowania: CRZP/UJ/421/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 22.12.2015 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia zaplanowanej w dniach 18-21 września 2016 r. ogólnopolskiej konferencji naukowej - Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego - organizowanej pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Znak sprawy 80.272.429.2015 (Nr CRZP/UJ/429/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Grodzka 52, CRZP/UJ/497/2015, 80.272.497.2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzeń i akcesoriów laboratoryjnych wraz z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/502/2015
 • Ogłoszenie z dnia 18.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy 2 przełączników sieciowych 48-portowych dla Działu Usług Informatycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/491/2015)
 • Zamówienia o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy usługi dotyczącej utrzymania i rozwoju oprogramowania VTLS/Virtua dla 12 instytucji Krakowa, których biblioteki należą do Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego. Nr sprawy: CRZP/UJ/479/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/487,488,489/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową zjazdu do ul. Łojasiewicza wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, przy budowanym obiekcie Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/428/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.12.2015 r. o przetargu nieograniczonym na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gości i zleceniobiorców, obejmująca w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych (linie regularne i tanie), kolejowych i autokarowych w okresie dwóch miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Nr sprawy CRZP/UJ/501/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.12.2015r. o przetargu nieogranizonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/471,472,473/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/469,470/2015, 80.272.469,470.2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu do wymiany gazowej wraz z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/499/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Obserwatorium Astronomicznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/486/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy profesjonalnych środków czystości i środków czystości przeznaczonych do automatów czyszczących dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ) w Krakowie. Nr sprawy 80.272.430.2015 CRP/UJ/430/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla potrzeb budowy /Uczelnianego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UJ -Zespół boisk wraz z terenami rekreacyjnymi/ na terenie Kampusu - 600 lecia Odnowienia UJ, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/482/2015
 • Ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2015 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Jabłonowskich 5, CRZP/UJ/442,443/2015, 80.272.442,443.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do pomiaru impedancji komórek wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/445/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.12.2015 r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu, skanera oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/494-495/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy montażu i uruchomienia urządzeń sieciowych, urządzeń bezpieczeństwa sieciowego oraz bezprzewodowej łączności komputerowej WiFi, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla nowego budynku Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/427/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.12.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego dla Instytutu Pedagogiki UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/490/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu wraz z routerer dla Wydziału Fizyki, Astronomii, i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/455/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania kompletnych projektów modernizacji budynku Dworu i budynku tzw. Lamusa, położonych w Modlnicy k/Krakowa, wraz z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę, a także z opracowaniem STWiOR, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/483/2015
 • Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2015 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Obserwatorium Astronomicznego UJ, w ramach projektu POLFAR. Nr sprawy CRZP/UJ/480-481/2015
 • Ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Obserwatorium Astronomicznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/453/2015
 • Ogłoszenie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczlenianej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/456/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/474/2015
 • Ogłoszenie z dnia 4.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/467,468/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, realizowanych całodobowo i we wszystkie dni tygodnia, terenu oraz obiektów Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, położonego przy ul.Dożynkowej 61 w Witkowicach. (Nr postępowania: CRZP/UJ/437/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, realizowanych codziennie w godzinach: 6.00-22.00 przez jednego pracownika, terenu oraz obiektu Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul.Józefa 19 w Krakowie. (Nr postępowania: CRZP/UJ/436/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, realizowanych codziennie, całodobowo przez jednego pracownika, terenu oraz obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonych w Polance Hallera 1 k. Skawiny. (Nr postępowania: CRZP/UJ/435/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy rzutnika multimedialnego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/476/2015
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/402/2015 80.272.402.2015
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/401/2015 80.272.401.2015
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy akcesoriów do utrzymania czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Coll. Medicum) w Krakowie. Nr sprawy: 80.272.351.2015 CRZP/UJ/351/2015
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/400/2015 80.272.400.2015
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/289/2015 80.272.289.2015
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/236/2015 80.272.236.2015
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/288/2015 80.272.288.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.12.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę karnetów uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/358/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.12.2015r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy rolet wewnętrznych do pomieszczeń budynku, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/246/2015
 • Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/451,452/2015, 80.272.451,452.2015
 • Ogłoszenie z dnia 01.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/460,461/2015
 • Ogłoszenie z dnia 1.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/462/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.12.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji autorstwa Ch. A. Padesky, D. Greenberger pt.: Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia (ISBN: 978-83-233-1811-8), wraz z dostawą, dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/431/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy przełącznika sieciowego 24-portowego z portami światłowodowymi dla Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/458/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dwóch notebooków dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/444/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 30.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwesrytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ) Nr sprawy 80.272.422.2015 CRZP/UJ/422/2015
 • Ogłoszenie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/449,450/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia laboratoryjnego w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/446/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do wielokanałowej rejestracji sygnałów elektrofizjologicznych wraz z wyposażeniem dla Instytutu Zoologii, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w ramach grantu NCN, nr umowy o dofinasowanie: UMO-2014/15/B/NZ4/04896. Nr sprawy: CRZP/UJ/415/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy urzadzeń wielofunkcyjnych dla Działu Rekrutacji na Studia UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/414/2015
 • Ogłoszenie z dnia 24.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy cRZP/UJ/440,441/2015
 • Ogłoszenie z dnia 23.11.2015r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla potrzeb budowy Uczelnianego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UJ -Zespół boisk wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Kampusu - 600 lecia Odnowienia UJ, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/425/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/433/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli laboratoryjnych oraz biurowych, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/395/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Heirs to Forgotten Kindgdoms, autorstwa Gerard Russell, ISBN 978-0465030569, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/371/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej adiustację językowo-stylistyczną z opracowaniem ujednolicającym tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/426/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 18.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kompletnej powierzchniowej wanny (wagi) Langmuira wraz z oprzyrządowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. CRZP/UJ/416/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach piwnicy i części parteru, w budynku Collegium Kołłątaja UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/350/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 18.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/419,420/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Obserwatorim Astronomicznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/392/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski części książki pt.: Cairo. Histories of a City, autorstwa Nazar AlSayyad, ISBN 978-0-674-07245-9, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/372/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i zainstalowania przystawki kriogenicznej do dyfraktometru, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/424/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch automatów myjąco-dezynfekujących wraz z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/406/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej korektę językową tekstu obcojęzycznego oraz wysokospecjalistyczny kompleksowy skład i łamanie treści publikacji (tekstu i materiału graficznego - ilustracji, rycin, wykresów, map, tabel itp.) numerów czasopisma: Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (SLing), red. E. Mańczak-Wohlfeld, w rocznikach 2015 i 2016, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/417/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/418/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki lub czasopisma posiadających numer ISBN lub ISSN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/260/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 10 listopada 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i projektorów na potrzeby Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Prof.St.Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, CRZP/UJ/412,413/2015, 80.272.412,413.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Autism ... What Does It Mean to Me? A workbook for self-awareness and self-advocacy, with life lessons for young people on the autism spectrum. Structured teaching ideas for home and school, autorstwa Catherine Faherty, ISBN 9781935274919, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/394/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/397,398/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną obróbkę elektroniczną treści (tekstu i materiału graficznego) książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/373/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 05.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego z dwoma monitorami dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.Nr sprawy 80.272.324.2015 CRZP/UJ/324/2015
 • Ogłoszenie z dnia 5.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/409-411/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji, szkolenia i uruchomienia mikroskopu diagnostycznego z modułem konfokalnym oraz motoryzacją stolika do mikroskopu dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/404/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.R.Ingardena 3, 30-060 Kraków, CRZP/UJ/403/2015, 80.272.403.2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i zainstalowania przystawki kriogenicznej do dyfraktometru, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/407/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/367,385/2015, 80.272.367,385.2015
 • Ogłoszenie z dnia 02.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy automatu do barwienia preparatów dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. CRZP/UJ/396/2015
 • Ogłoszenie z dnia 02.11.2015r. o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na usługę utrzymania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP. Nr Sprawy: CRZP/UJ/405/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu foteli audytoryjnych, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/393/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.10.2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i podzespołów oraz elementów niskoprądowych, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/364/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 29.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych w Krakowie (oprócz jednostek Coll. Medicum) oraz odbioru od Zamawiającego kaset i pojemników po zużytych tonerach i tuszach. Nr sprawy 80.272.387.2015 CRZP/UJ/387/2015
 • Ogłoszenie z dnia 28.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/389/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 27.10.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług prenumeraty wraz z sukcesywną dostawą polskich czasopism w 2016 roku, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ, dla 64-ech jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych w Krakowie. CRZP/UJ/390/2015
 • Ogłoszenie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sieciowego serwera plików dla Sekcji Analiz Jakości Kształcenia UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/388/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 22.10.2015 r. o przetargu nieograniczonym na druk materiałów informacyjno-promocyjnych (publikacje, plakaty, materiały szkoleniowe, pendrivey, teczki, wachlarze) związanych z projektem pn.: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ oraz projektami graficznymi przekazywanymi wykonawcy, celem prawidłowej realizacji usługi, wraz z ich pakowaniem oraz dostawą do siedziby jednostki organizacyjnej zamawiającego lub wskazanych przez niego instytucji i innymi usługami, Znak sprawy 80.272.391.2015 (Nr CRZP/UJ/391/2015)
 •  Ogłoszenie z dnia 22.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i zainstalowania przystawki kriogenicznej do dyfraktometru, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/370/2015
 • Ogłoszenie z dnia 21października 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 40 sztuk zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (30-059) przy al. Mickiewicza 22., CRZP/UJ/386/2015, 80.272.386.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych w Krakowie (oprócz jednostek Coll. Medicum) oraz odbioru od Zamawiającego kaset i pojemników po zużytych tonerach i tuszach. Nr sprawy: 80.272.387.2015 CRZP/UJ/387/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej korektę językową tekstu obcojęzycznego oraz wysokospecjalistyczny kompleksowy skład i łamanie treści publikacji (tekstu i materiału graficznego - ilustracji, rycin, wykresów, map, tabel itp.) numerów czasopisma: Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (SLing), red. E. Mańczak-Wohlfeld, w rocznikach 2015 i 2016, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/334/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na uszczelnieniu przecieków w obrębie kondygnacji piwnicznej budynku WMiI UJ, przy ul. Łojasiewicza 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/368/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sześciu komór do hodowli roślin w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/379/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch fantomów do pomiaru jakości sygnału rezonansu magnetycznego, dla Ośrodka Neurobiologii MCB UJ, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/383/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu okulograficznego, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/384/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu obuocznego pomiaru ruchów wergencji, w ramach projektu UE MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/378/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną korektę tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/259/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu konfokalnego do mikroskopu wraz z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/360/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.10.2015r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy dwóch publikacji autorstwa Stanisław Konturka pt. Neurofizjologia (ISBN: 978-83-233-1423-3) oraz pt. Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne (ISBN: 978-83-233-1219-2), wraz z dostawą, dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/382/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy elementów do rozbudowy mikroskopu fluorescencyjnego Axio Observer firmy Carl Zeiss dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/381/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji, szkolenia i uruchomienia wielodetekcyjnego czytnika wysokiej czułości dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/380/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 12.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń, akcesoriów, elementów komputerowych oraz oprogramowania do funkcjonującej obecnie infrastruktury informatycznej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/355/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.10.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ Krakowie. CRZP/UJ/374-377/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej adiustację językowo-stylistyczną z opracowaniem ujednolicającym tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/258/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 9 października 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/367/2015, 80.272.367.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy broszury informacyjnej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ na rok 2016, wraz z dostawą, dla Wydawnictwa UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/332/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy 2 (dwóch) sztuk projektorów dla Wydziału Zarzadzania i Komunikacji Społecznej UJ.Nr sprawy CRZP/UJ/357/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka niemieckiego na język polski książki pt. Gebrauchsanweisung für Berlin, autorstwa Jakob Hein, ISBN 978-3-492-27661-0, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/333/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych w budynku mieszkalno-biurowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonym przy ul. Michałowskiego 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2015
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 07.10.2015 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby organizacji konferencji upowszechniających pt. " Czy szkoła może być lepsza ", w Krakowie, w dn. 28 - 29 października 2015r., w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00). Nr sprawy CRZP/UJ/366/2014 80.272.366.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.10.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przedłużenia wsparcia technicznego (asysty technicznej) na macierz VNX5100 oraz serwer HP dla potrzeb Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy CRZP/UJ/359/2015
 • Ogłoszenie przekazane dnia 06.10.2015 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na jest wyłonienie wykonawcy realizującego usługę hotelową wraz ze śniadaniem oraz transport uczestników pomiędzy hotelem a kampusem Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby organizacji konferencji upowszechniających pt. " Czy w tym roku szkoła będzie lepsza ", w Krakowie, w dn. 28 - 29 października 2015r., w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00). Znak sprawy 80.272.365.2015 (Nr CRZP/UJ/365/2015)
 •  Ogłoszenie z dnia 06.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu laserowego analizatora śladowych komponentów gazowych z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/349/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 6 października 2015 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Prof.St.Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/356/2015, 80.356.2015
 • Ogłoszenie z dnia 06.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i wymiany uszkodzonych podzespołów w urządzeniach UPS w budynkach UJ w Krakowie. nr sprawy Nr sprawy: CRZP/UJ/322/2015 80.272.322.2015
 • Ogłoszenie z dnia 06.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/361,362/2015 80.272.361,362.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji, szkolenia i uruchomienia mikroskopu FTIR dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/341/2015)
 •  Ogłoszenie z dnia 02.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum). Nr sprawy: CRZP/UJ/328/2015, 80.272.328.2015.
 • Ogłoszenie z dnia 1.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/338,339/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/331 i 348/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 01.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego z dwoma monitorami oraz drukarki 3D i skanera dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków. Nr sprawy 80.272.324-325.2015 CRZP/UJ/324-325/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.10.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy doposażenia mikroskopu WITec dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/354/2015
 • Ogłoszenie z dnia 01.10.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu 4 szt. wyłączników w rozdzielni niskiego napięcia stacji transformatorowej przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/353/2015 80.272.353.2015
 • Ogłoszenie z dnia 30.09.2015 o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych w Krakowie (oprócz jednostek Coll. Medicum) oraz odbioru od Zamawiającego kaset i pojemników po zużytych tonerach i tuszach. Nr sprawy 80. 272.247.2015 CRZP/UJ/247/2015
 • Ogłoszenie z dnia 30 września 2015 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, al.Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, CRZP/UJ/342/2015, 80.272.342.2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fluorymetru z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/352/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłosznie z dnia 29.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy analizatora cząstek i potencjału zeta, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/300/2015
 • Ogłoszenie z dnia 29.09.2015r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest zakup, dostawa, filtrów kieszeniowych, kasetowych, kasetowych plisowanych zamontowanych w centralach wentylacyjnych ,kasetowych płaskich zamontowanych w klimakonwektorach oraz zakup, dostawa, wymiana, utylizacja: filtrów HEPA zamontowanych w komorach filtracyjnych typu KFA i nawiewnikach z filtrem absolutnym w pomieszczeniach czystych oraz laboratoryjnych o zagrożeniu biologiczny BSL-3, w budynkach Kampusu 600-leecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/306/2015 80.272.306.2015
 • Ogłoszenie z dnia 29.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy gazu ziemnego, obejmującej sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w pozostałych miejscowościach woj. Małopolskiego i woj. Śląskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/317/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.09.2015 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu wyposażenia związanego z systemem RFID UHF wypożyczeń i zwrotów książek, dla biblioteki Wydziału Chemii UJ w Krakowie Nr sprawy: CRZP/UJ/335/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.09.2015 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu chromatografii niskociśnieniowej wraz z wyposażeniem, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie Nr sprawy: CRZP/UJ/346/2015.
 •  Ogłoszenie z dnia 28.09.2015r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest druk materiałów informacyjno-promocyjnych (publikacje, plakaty, materiały szkoleniowe) związanych z projektem pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół placówek, zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej SIWZ oraz projektami graficznymi przekazywanymi wykonawcy, celem prawidłowej realizacji usługi, wraz z ich dostawą do siedziby jednostki organizacyjnej zamawiającego. Znak sprawy 80.272.345.2015 Nr CRZP/UJ/345/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu, urządzeń, elementów i akcesoriów oraz wyposażenia laboratoryjnego, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/320/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.09.2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, realizowanych całodobowo i we wszystkie dni tygodnia, dla obiektu Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego „SOLARIS”, położonego przy ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie wraz z przyległym terenem, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. – o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 145, poz. 1221, z późn. zm.). Nr. sprawy CRZP/UJ/340/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gości i zleceniobiorców, obejmująca w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych (linie regularne i tanie), kolejowych i autokarowych w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Nr sprawy CRZP/UJ/343/2015
 • Ogłoszenie z dnia 23.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/336,337/2015 80.272.336,337.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy dwóch publikacji autorstwa Stanisław Konturka pt. Neurofizjologia (ISBN: 978-83-233-1423-3) oraz pt. Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne (ISBN: 978-83-233-1219-2), wraz z dostawą, dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/330/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 22.09.2015r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na yłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, przy wykonaniu robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb Wydziału Chemii, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/303/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem windy, w budynku UJ, przy ul. Grodzkiej 64 w Krakowie. Znak: 80.272.286.2015, Nr sprawy: CRZP/UJ/286/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/329/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłosznie z dnia 19.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu aparatu do termoforezy z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/305/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcyw zakresie dostawy licencji rocznej na oprogramowanie SAS dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/326/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dla realizacji nowego zakresu robót budowlanych i instalacyjnych, w budowanym obiekcie Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/304 /2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcyw zakresie dostawy nanoźródła do spektrometru mas QTRAP 5500 dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/321/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 16.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora (1 szt) dla potrzeb Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 13, 31-007 Kraków. Nr sprawy 80.272.292.2015 CRZP/UJ/292/2015
 • Ogłoszenie z dnia 16.09.2015r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, przy wykonaniu robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb Wydziału Chemii, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/303/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy analizatora do pomiaru aktywności mitochondriów komórkowych dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/323/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 16.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót związanych z modernizacją instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku WZiKS UJ, przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/262/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/241/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy termocyklera Real Time PCR,, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/297/2015
 • Ogłoszenie z dnia 10.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Nr sprawy 80.272.234.2015 CRZp/UJ/234/2015
 • Ogłoszenie z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/310/2015
 • Ogłoszenie z dnia 10.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/315/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy notebooka dla Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/318/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 09 września 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki. Nr sprawy CRZP/UJ/267-269/2015 (postępowanie powtórzone w cz. 1 i 2)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/279/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu odwróconego mikroskopu badawczego z wyposażeniem, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/283/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 8.09.2015 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmujacej pisemne prace tłumaczeniowe z jezyka niemieckiego na język polski ksiażki pt. Inside IS-10 Tage im Islamischen Staat autorstwa Jurgen Todenhofer, ISBN 978-03-570-10276-3, liczacej 286 stron, wraz z tłumaczeniem tekstu na dwóch mapach, na obwolucie ksiązki oraz podpisów pod 48 zdjęciami, wraz z przeniesieniem całosci majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/256/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 08.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych) na potrzeby organizowanych w Krakowie, w dniach 28-30 września 2015 r., regionalnych spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla dyrektorów szkół, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) oraz usług cateringowych (CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), w ramach projektu pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), Znak sprawy 80.272.316.2015 (Nr CRZP/UJ/316/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ do obsługi administracyjnej Programu Erasmus +. Nr sprawy CRZP/UJ/301/2015
 • Ogłoszenie z dnia 04.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, realizowanych całodobowo i we wszystkie dni tygodnia, dla obiektu Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego „SOLARIS”, położonego przy ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/309/2015
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 04.09.2015 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest jest wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanego w Krynicy Zdrój spotkania zespołu projektu podsumowującego III etap pracy programu, zgodnie z załączonym harmonogramem do SIWZ, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00). Znak sprawy 80.272.313.2015 (Nr CRZP/UJ/313/2015)
 • Ogloszenie z dnia 04.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy doposażenia mikroskopu WITec dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/298/2015 (postępowanie powtórzone)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pt. DIGESTA IVSTINIANI. Digesta justyniańskie. Tekst i przekład, t. V i VI dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach ministerialnego programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ( Nr postępowania: CRZP/UJ/314/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 02.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów ochronnych na negatywy szklane w ramach projektu „Kompleksowe badania najstarszych kolekcji fotograficznych ze zbiorów Muzeum UJ” K/PMI/000168 dla potrzeb Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 15. Nr sprawy 80.272.214.2015 CRZP/UJ/214/2015
 • Ogłoszenie z dnia 2 września 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Prof.St.Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/311/2015, 80.272.311.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.09.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji, szkolenia i uruchomienia monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/308/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 01.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy rzutników (2 szt) dla potrzeb Instytutu Historii UJ Znak sprawy 80.272.292.2015 CRZp/UJ/292/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.09.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu komór laminarnych do pracy z patogenami klasy III bezpieczeństwa biologicznego z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/307/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 31.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektorów dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/294/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 31.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/293/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.08.2015 ro. o przetargu neiograniczonym na obsługę na rok umowy Microsoft Academic Select Plus dla Uniwersytetu Jagiellońskiego na zakup oprogramowania firmy Microsoft. (Nr postępowania: CRZP/UJ/290/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 27.08.2015r. o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż ośmiu wentylatorów w dwóch chłodnicach roztworu glikolu etylowego 35% firmy LUVE CONTARDO, model: EHLD1F 1257 E 10VENT(2x5), zlokalizowanych na dachu budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9. Nr sprawy: CRZP/UJ/295/2015 (80.272.295.2015)
 • Ogłoszenie z dnia 27 sierpnia 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i konfiguracją systemu multimedialnego w salach wykładowych Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-044) ul. Grodzka 52 wraz ze szkoleniem personelu, CRZP/UJ/291/2015,80.272.291.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.08.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy doposażenia mikroskopu WITec dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/298/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów ochronnych na negatywy szklane w ramach projektu „Kompleksowe badania najstarszych kolekcji fotograficznych ze zbiorów Muzeum UJ” K/PMI/000168 dla potrzeb Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 15. Nr sprawy 80.272.214.2015 CRZP/UJ/214/2015
 • Ogłoszenie z dnia 25.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy 80.272.244-245.2015 CRZP/UJ/244-245/2015
 • Ogłoszenie z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/267-269/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu automatycznego systemu do izolacji materiału genetycznego i białek metodą kolumienkową z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/299/2015
 • Ogłoszenie z dnia 24.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz multimedialnego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7. Znak sprawy 80.272.275.2015 (Nr CRZP/UJ/275/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 24.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy komputerów przenośnych, tabletu oraz rzutnika dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Nr sprawy 80.272.234.2015 CRZP/UJ/234/2015
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 24.08.2015 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie i Warszawie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla Zespołu projektu w ramach podsumowania szkoleń z zakresu modułu – „Analiza danych”, na potrzeby projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.01.02-00-001/11-01). Znak sprawy 80.272.231.2015 (Nr CRZP/UJ/231/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji specjalistycznego skanera dziełowego w formacie A2 dla Biblioteki Jagiellońskiej, położonej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/233/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych dla Jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/296/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. This Is Your Brain on Music. The Science of a Human Obsession, autorstwa Daniel J. Levitin, ISBN 978-0-452-28852-2, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/276/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 18.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy czterech przełączników FC dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/252/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 18.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera wraz z podłączonymi zasobami dyskowymi (macierzami) dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/251/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 18.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przedłużenia asysty technicznej na sprzęt i oprogramowanie firmy Oracle dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/237/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mikroskopu konfokalnego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/255/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej kompleksowy skład i łamanie treści (tekstu i materiału graficznego) wraz z przygotowaniem pliku do druku, książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/257/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu rejestracji obrazu żeli agarozowych z opcją chemiluminescencji, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/172/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fluorymetru z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/261/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 15.08.2015r. o przetargu nieogranicznym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu foteli audytoryjnych, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/273/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 13.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń w ramach wyposażenia sal multimedialnych w Instytucie Filozofii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/287/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 13 sierpnia 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/271/2015, 80.272.271.2015
 • Ogłoszenie z dnia 13 sierpnia 2015 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Prof.St.Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/278/2015, 80.272.278.2015
 • Ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul.Prof.St. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/216/2015 , 80.272.216.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu regałów przesuwnych, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/272/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.08.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz multimedialnego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-501, przy ul. Kopernika 27, Znak sprawy 80.272.274.2015 (Nr CRZP/UJ/274/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 11 sierpnia 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektora na potrzeby Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Batorego 12, CRZP/UJ/242/2015, 80.272.242.2015
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 11.08.2015 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych) na potrzeby organizowanych w trzech miastach Polski, w dniach 17-29 września 2015 r., spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla dyrektorów szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli (CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) oraz usług cateringowych (CZĘŚĆ II-IV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), Znak sprawy 80.272.277.2015 (Nr CRZP/UJ/277/2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie aktualizacji licencji oprogramowania Trados Studio, dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/284/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 10.08.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/263,264/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.08.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy aparatury do Western Blot w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/281/2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.08.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy zamrażarki w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/282/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/240,266/2015
 • Ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. R.Ingardena 3, CRZP/UJ/265/2015, 80.272.265.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.08.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dysków oraz zestawu komputerowego dla potrzeb Instytutu Obserwatorium Astronomiczne w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/285/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.08.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze, taśmy) do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych w Krakowie (oprócz jednostek Coll. Medicum) oraz odbioru od Zamawiającego kaset i pojemników po zużytych tonerach i tuszach (CRZP/UJ/247/2015).
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.08.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 190 sztuk komputerów oraz urządzeń sieciowych dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy CRZP/UJ/192-193/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 03.08.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy tłumaczeń pisemnych - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - dotyczących raportów i opracowań publikacji międzynarodowych niezbędnych do wypracowania nowych rozwiązań w zakresie kształcenia i doskonalenia dyrektorów, na potrzeby projektu pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), Znak sprawy 80.272.232.2015 (Nr CRZP/UJ/232/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 31.07.2015r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, przy realizacji na prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb WPiA UJ, zlokalizowanego przy ul. Krupniczej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/194 /2015.
 • Ogłoszenie z dnia 31.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń w ramach wyposażenia sali multimedialnej w Instytucie Fizyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/235/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/218/2015 (pow.)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/239/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 29.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/211/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną korektę tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/270/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 28 lipca 2015 r. o przetargu nieograniczonym w sprawie wyłonienienia Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 25 zestawów komputerowych dla pracowni komputerowej Instytutu Pedagogiki Wydziału Filozoficznego UJ, położonego w Krakowie, przy ul. Batorego 12, kod: 31-135 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/254/2015
 • Ogłoszenie z dnia 27.07.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kontrolera sieci bezprzewodowej (1 szt.) oraz wewnętrznych punktów dostępowych Wi-Fi (40 szt.) zgodnych z obecnie używaną technologią, dla jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego, tj. Działu Infrastruktury Sieciowej UJ, zlokalizowanej przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/250/2015 Znak: 80.272.250.2015
 • Ogłoszenie z dnia 27.07.2015r. o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa (w tym transport na miejsce docelowe), montaż, uruchomienie, gwarancja i pełny koszt obsługi kwartalnej w okresie objętym gwarancją urządzenia klimatyzacji precyzyjnej przeznaczonego dla serwerowni Uniwersytetu Jagiellońskiego w lokalizacji przy ulicy Reymonta 4 w Krakowie, zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku A do SIWZ. Nr Nr sprawy: CRZP/UJ/249/2015 80.272.249.2015
 • Ogłoszenie z dnia 27.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kart do przełączników sieciowych Black Diamond 8900 oraz dostawy przełącznika sieciowego, dla jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego, tj. Działu Infrastruktury Sieciowej UJ, zlokalizowanej przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/248/2015 Znak: 80.272.248.2015
 • Ogłoszenie z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/223,224,253/2015
 • Ogłoszenie z dnia 22.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. 1001 Great Ideas for teaching and raising children with autism or aspergers, revised and expanded 2nd edition, autorstwa Ellen Notbohm oraz Veronica Zysk, ISBN 978-1-935274-06-3, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/230/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. DBT Skills Training Handouts and Worksheets. Second Edition, autorstwa Marsha M. Linehan, ISBN 978-1-57230-781-0, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/228/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Muzeum UJ Coll. Maius. Nr sprawy 80.272.215.2015 CRZP/UJ/215/2015
 • Ogłoszenie z dnia 21.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie publikacji/wydania i rozpowszechniania 1 tytułu dla Wydziału Historycznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/229/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Mastering the Art of Soviet Cooking. A Memoir of Food and Longing, autorstwa Anya von Bremzen, ISBN 978-0-307-88681-1, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/225/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej. Nr sprawy CRZP/UJ/167/2015 (postępowanie powtórzonie powtórzone)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.07.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego z monitorem dla potrzeb Wydziału Chemii UJ w Krakowie. CRZP/UJ/208/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej kompleksowy skład i łamanie treści (tekstu i materiału graficznego) wraz z przygotowaniem pliku do druku, książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/166/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 15.07.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy projektora multimedialnego dla Instytutu Filozofii UJ. r sprawy 80.272.200.2015 CRZP/UJ/200/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli laboratoryjnych wraz z wyposażeniem, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/130/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 14.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/212/2015.
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 13.07.2015r do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń doskonalących z zakresu ewaluacji zewnętrznej dla wizytatorów ds. ewaluacji w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.01.02-00-001/11-01. Znak sprawy 80.272.226.2015 (Nr CRZP/UJ/226/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 13.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy naturalnej wody źródlanej w butlach o poj. 15 – 20 litrów wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum) zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy 80.272.190.2015 CRZP/UJ/190/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy modułu wzmacniaczy EEG, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/171/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wyłonienienia Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jagiellońskiego Centrum Językowego. Nr sprawy CRZP/UJ/217/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych w budynku Domu Studenckiego UJ, przy ul.Śliskiej 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/220/2015.
 •  Ogłoszenie z dnia 10.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu aparaturowego do analizy białek komórkowych, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/149/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 9.07.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/218/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług druku, oprawy oraz dostawy zeszytów czasopisma Acta Physica Polonica B dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/170/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w budynku Collegium Kołłątaja UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/203/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 08.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/219/2015 80.272.219.2015
 • Ogłoszenie z dnia 07.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych dla Jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/202/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 7.07.2015 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie wyłonienia Wykonawcy kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników kongresu ISFG 2015 odbywającego się w dniach 31.08-5.09.2015 r. w Krakowie, w salach audytoryjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi zawartymi w treści załącznika A do niniejszej SIWZ. Znak sprawy 80.272.210.2015 (Nr CRZP/UJ/210/2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń sieciowych oraz oprogramowania w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/221/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2015r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, przy realizacji na prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb WPiA UJ, zlokalizowanego przy ul. Krupniczej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/194/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2015r. o przetargu niegraniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego dla potrzeb Instytutu Filozofii UJ w Krakowie. Nr sprawy 80.272.200.2015 CRZP/UJ/200/2015
 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy wód mineralnych w butelkach typu PET dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oprócz jednostek Collegium Medicum. Nr sprawy 80.272.189.2015 CRZP/UJ/189/2015
 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną korektę tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/204/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia do rozkładu ruchu i ochrony aplikacji webowych (loadbalancer), dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/206/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mikroskopu fluorescencyjnego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/195/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 03.07.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru (wraz z załadunkiem) i transportu odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1923 ze zm.) z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujących się na terenie Miasta Krakowa, wymienionych w Załączniku A do SIWZ (z wyłączeniem Collegium Medicum) oraz ich przygotowania do ponownego użycia, recyklingu, innego sposobu odzysku albo unieszkodliwienia zgodnie z zachowaniem wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze. zm.) dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Krakowa, Nr sprawy: CRZP/UJ/56/2015 (ponownie powt.), 80.272.56.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.07.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. CRZP/UJ/207/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług serwisu rezonansu, w siedzibie MCB UJ, zlokalizowanej przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/191/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 01.07.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/197,198,199/2015 80.272.197,198,199.2015
 • Ogłoszenie z dnia 1 lipca 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiornika dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego CRZP/UJ/178/2015, 80.272.178.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy lasera zielono-żółtego i lasera czerwonego do rozbudowy cytometru LSR II dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/209/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 30.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów z oprzyrządowaniem w ramach projektu Maestro UMO-2012/06/A/ST2/00389 dla Instytutu Fizyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/205/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 29.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie wyłonienia Wykonawcy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej. Nr sprawy CRZP/UJ/167/2015 r. Kraków: Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla administracji ogólnouczelnianej. Nr sprawy CRZP/UJ/167/2015 .(postępowanie powtórzone w częściach 1-3 i 5)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu, urządzeń, elementów i akcesoriów oraz wyposażenia laboratoryjnego, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/173/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul.Prof.St.Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/196/UJ/2015, 80.272.196.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy wód mineralnych w butelkach typu PET dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych w Krakowie oprócz jednostek Collegium Medicum. Nr sprawy 80.272.189.2015 CRZP/UJ/189/2015
 • Ogłoszenie z dnia 24.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skanera dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/181/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 23.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/183/2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. (Nr postępowania: CRZP/UJ/187/2015)
 •  Ogłoszenie (2015/S 118-214944) z dnia 20.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gości i zleceniobiorców w okresie dwóch lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej - Znak sprawy 80.272.70.2015 (Nr CRZP/UJ/70/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 19 czerwca 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera obliczeniowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/177/2015, 80.272.177.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji specjalistycznego skanera kołyskowego do digitalizacji zbiorów specjalnych, w tym głęboko zszytych czasopism starodrucznych o ograniczonym kącie otwarcia, wraz z zestawem komputerowym oraz niezbędnym oprogramowaniem, dla Biblioteki Jagiellońskiej, położonej w Krakowie, w ramach projektu: Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiej. Etap 2, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 6 - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nr sprawy: CRZP/UJ/174/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 19 czerwca 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiornika dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego CRZP/UJ/178/2015, 80.272.178.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Motivational Interviewing in the Treatment of Anxiety, autorstwa Henny A. Westra, ISBN 978-1-4625-0481-7, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/188/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 17.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót dotyczących zakończenia wymiany posadzki w podcieniach Dziedzińca Arkadowego budynku Collegium Maius UJ, przy ul. Jagiellońskiej 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/125/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 16.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/179,180/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy autoklawu w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/186/2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia do generowania plazmy atmosferycznej wraz z wyposażeniem w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/184/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy stacji naukowo-badawczej LOFAR wraz z budową zjazdu z drogi gminnej, zalicznikową linią zasilającą, ogrodzeniem, kontenerem, przyłączem światłowodu na działkach nr 181 i 179/2 obr. Łazy gmina Rzezawa, dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/158/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy materiałów informacyjnych i dydaktycznych wraz z dostawą dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/176/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej adiustację językowo-stylistyczną z opracowaniem ujednolicającym tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/185/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Practicing Psychodynamic Therapy. A Casebook, autorstwa Richard F. Summers, Jacques P. Barber, ISBN 978-1-4625-1718-3, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/165/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 11.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 12 000 (dwunastu tysięcy) sztuk blankietów elektronicznych legitymacji studenckich oraz 800 (osimiuset) sztuk blankietów elektronicznych legitymacji dla doktorantów. Nr sprawy CRZP/UJ/153/2015 (postępowanie powtórzone)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcyw zakresie dostawy serwera obliczeniowego, zestawów komputerowych z monitorem, komputerów przenośnych oraz dysku przenośnego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ w Krakowie.(Nr sprawy CRZP/UJ/169/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru (wraz z załadunkiem) i transportu odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1923 ze zm.) z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujących się na terenie Miasta Krakowa, wymienionych w Załączniku A do SIWZ (z wyłączeniem Collegium Medicum) oraz ich przygotowania do ponownego użycia, recyklingu, innego sposobu odzysku albo unieszkodliwienia zgodnie z zachowaniem wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze. zm.) dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Krakowa, Nr sprawy: CRZP/UJ/56/2015, 80.272.56.2015
 • Ogłoszenie z dnia 10.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi konfekcjonowania przesyłek do 350 gram dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/168/2015
 • Ogłoszenie z dnia 09.06.2015r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż, uruchomienie klimakonwektorów i sterowników łącznie z instalacjami: chłodniczą (glikol ERGOLID A), odprowadzenia skroplin, zasilania w energię elektryczną, instalacją do podłączenia sterowników w pomieszczeniach budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/175/2015 80.272.175.2015
 • Ogłoszenie z dnia 09.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług gastronomicznych świadczonych na potrzeby uczestników letnich kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ oraz Obozu dla Młodzieży, w okresie od dnia 3 lipca - do dnia 14 sierpnia 2015 r, Znak sprawy 80.272.126.2015 (Nr CRZP/UJ/126/2015)
 •  Ogłoszenie z dnia 08.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym, zawartym w załączniku A do SIWZ, Znak sprawy 80.272.159.2015 (Nr CRZP/UJ/159/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 05.06.2015 r. o przetargu nieograniczonym Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla administracji ogólnouczelnianej UJ.Nr sprawy: CRZP/UJ/167/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 5 czerwca 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/133/2015, 80.272.133.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski części książki pt.: Cairo. Histories of a City, autorstwa Nazar AlSayyad, ISBN 978-0-674-07245-9, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/163/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka niemieckiego na język polski książki pt. Die Adria. Wiederentdeckung eines Sehnsuchtsortes, autorstwa Uwe Rada, ISBN 978-3-570-55222-3, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/164/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej podwójną obróbkę elektroniczną treści (tekstu i materiału graficznego) książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/157/2015.
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 02.06.2015 r. do Dziennika Urzędowego Unii Eurpejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych) na potrzeby organizowanych w trzech miastach Polski, w dniach 25 czerwca – 1 lipca 2015 r., spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla dyrektorów szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli (CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) oraz usług cateringowych (CZĘŚĆ II-IV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), Znak sprawy 80.272.154.2015 (Nr CRZP/UJ/154/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.06.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z nadbudową istniejącego szybu dźwigu osobowo-towarowego w budynku IZ UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/156/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 29.05.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 12 000 (dwunastu tysięcy) sztuk blankietów elektronicznych legitymacji studenckich oraz 800 (osimiuset) sztuk blankietów elektronicznych legitymacji dla doktorantów. Nr sprawy CRZP/UJ/153/2015
 • Ogłoszenie z dnia 29.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/161,162/2015 80.272.161,162.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Cumin, Camels, and Caravans. A Spice Odyssey, autorstwa Gary Paul Nabhan, ISBN 978- 0-520- 26720- 6, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/160/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji remontu konserwatorskiego elewacji budynku Collegium Maius UJ, przy ul. Św. Anny w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/119/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 28.05.2015 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników III Kongresu Politologii odbywającego się w dniach 22-24.09.2015 r., w Krakowie, w salach audytoryjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi zawartymi w treści załącznika A do SIWZ, Znak sprawy 80.272.122.2015 (Nr CRZP/UJ/122/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz sadzenia drzew, częściowo w mocowaniu podziemnym, wraz z ich pielęgnacją, na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/134/2015. Znak: 80.272.134.2015.
 • Ogłoszenie z dnia 20 maja 2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 komputerów typu Ai0 dla Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ w Krakowie "Instytut Konfucjusza w Krakowie". Nr sprawy CRZP/UJ/151/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. Motivational Interviewing in the Treatment of Anxiety, autorstwa Henny A. Westra, ISBN 978-1-4625-0481-7, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/148/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji specjalistycznego skanera kołyskowego do digitalizacji zbiorów specjalnych, w tym głęboko zszytych czasopism starodrucznych o ograniczonym kącie otwarcia, wraz z zestawem komputerowym oraz niezbędnym oprogramowaniem, dla Biblioteki Jagiellońskiej, w ramach projektu: Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiej. Etap 2, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 6 - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nr sprawy: CRZP/UJ/155/2015.
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 19.05.2015 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń doskonalących z zakresu ewaluacji zewnętrznej dla wizytatorów ds. ewaluacji w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.01.02-00-001/11-01), Znak sprawy 80.272.132.2015 (Nr CRZP/UJ/132/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zrealizowania usługi polegającej na wykonaniu papieru z zabezpieczeniami oraz wykonaniu i dostawie druków dyplomów ukończenia studiów wyższych, świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z jednostkami Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Nr sprawy CRZP/UJ/150/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach budynku IGiGP UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, dla WBiNoZ UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/91/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w obiekcie szklarni /Holenderka/, związanych z przebudową warstw posadzki oraz fragmentów ścian zewnętrznych, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/121i127/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej adiustację językowo-stylistyczną z opracowaniem ujednolicającym tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/147/2015. Znak: 80.272.147.2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzeń siłowi zewnętrznej na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/146/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 15 maja 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru (wraz z załadunkiem) i transportu odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1923 ze zm.) z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujących się na terenie Miasta Krakowa, wymienionych w Załączniku A do SIWZ (z wyłączeniem Collegium Medicum) oraz ich przygotowania do ponownego użycia, recyklingu, innego sposobu odzysku albo unieszkodliwienia zgodnie z zachowaniem wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze. zm.) dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Krakowa, Nr sprawy: CRZP/UJ/56/2015, 80.272.56.2015
 • Ogłoszenie z dnia 14.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/139-145/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.05.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 projektorów multimedialnych dla Instytutu Pedagogiki UJ w Krakowie. CRZP/UJ/138/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 13.05.2015r. o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostaw uzupełniających w zakresie okablowania tzw. systemu timingu oraz modyfikacji systemu PLC w synchrotronie SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS SOLARIS w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/118/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Historii UJ w Krakowie. (CRZP/UJ/116/2015 powt.)
 • Ogłoszenie z dnia 12.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/128/2015.
 •  Ogłoszenie z dnia 12.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie, dostawę i montaż gablot wystawienniczych z oświetleniem oraz systemów do wieszania posterów, antyram oraz obrazów na wystawę Ewolucja Ziemi i życia zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną - załącznik A (dotyczy tylko części 1 przedmiotu zamówienia), w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/129/2015 80.272.129.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt. DBT Skills Trainging. Manual, autorstwa Marsha M. Linehan, (ISBN 978-1462516995), liczącej 504 strony (około 47 arkuszy wydawniczych) wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/106/2015. Znak: 80.272.106.2015.
 •  Ogłoszenie z dnia 11.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci mieszadeł magnetycznych wraz z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/131/2015 80.272.131.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.05.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy rzutników multimedialnych oraz sprzętu komputerowego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w Krakowie. CRZP/UJ/135-137/2015
 • Ogłoszenie z dnia 08.05.2015r. o przetargu nieograniczonym w zakresie zakupu i dostawy 10 sztuk zestawów komputerowcyh z monitorami dla potrzeb Biblioteki Nauk Przyrodniczych UJ Nr sprawy 80.272.113.2015 CRZP/UJ/113/2015
 • Ogłoszenie z dnia 8 maja 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/133/2015, 80.272.133.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac konserwatorskich zewnętrznej stolarki okiennej w budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/107/2015
 • Ogłoszenie z dnia 06.05.2015 r. przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla administracji ogólnouczelnianej UJ. Nr CRZP/UJ/114/2015
 • Ogłoszenie z dnia 05.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonwcy w zakresie wykonania usługi pralniczej dla potrzeb Bursy Jagiellońskiej przy ul. Śliskiej 14 oraz domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kamionki 11 i 11a wraz z usługą odbioru i dostawy asortymentu przeznaczonego do prania do magazynów mieszczących się przy ul. Śliskiej 14 oraz ul. Kamionka 11.Nr sprawy 80.272.93.2015 CRZP/UJ/93/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania oraz wyposażenia dla obiektu dydaktycznego, dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/110/2015
 • Ogłoszenie z dnia 5 maja 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul.prof.St. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/115/2015, 80.272.115.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót dotyczących kontynuacji konserwatorskiego remontu elewacji budynku Collegium Broscianum UJ, przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/120/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.05.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług hotelowych na potrzeby organizowanego w Krakowie 1st World Congress of Neural Monitoring in Thyroid and Parathyroid Surgery. (Nr CRZP/UJ/90/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w budynku dawnego Arsenału, przy ul. Grodzkiej 64 w Krakowie, dla WP UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/27/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 30.04.2015r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostaw uzupełniających w zakresie okablowania tzw. systemu timingu oraz modyfikacji systemu PLC w synchrotronie SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS SOLARIS w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/118/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej prace korektorskie tekstów książek i czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zlecone przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/105/2015.
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 28.04.2015 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Opolu, Katowicach, Rzeszowie i Łodzi, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, seminariów upowszechniających rezultaty projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.01.02-00-001/11-01), Znak sprawy 80.272.117.2015 (nr CRZP/UJ/117/2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy komory hipoksyjnej w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/123/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/112/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 27.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/95/2015)
 •   Ogłoszenie przekazane dnia 23.04.2015r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanego w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, spotkania przedstawicieli wizytatorów ds. ewaluacji tzw. łączników regionalnych oraz spotkań dyrektorów wydziałów, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.01.02-00-001/11-01). Nr sprawy 80.272.124.2015 CRZP/UJ/124/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie prac dotyczących wymiany zewnętrznej stolarki okiennej, w budynku Biblioteki Jagiellońskiej UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/96/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego UJ w Krakowie. CRZP/UJ/116/2015 (80.272.116.2015)
 • Ogłoszenie z dnia 21.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektorów dla Instytutu Europeistyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/108/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 21.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wyłonienie wykonawcy zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, przy ul. Ingardena 6, kod: 30-060 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/98/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu dozowników do ręczników papierowych, krzeseł z pulpitami oraz tablic korkowych dla obiektu dydaktycznego, dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/109/2015
 • Ogłoszenie z dnia 20.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla administracji ogólnouczelnianej. Nr sprawy CRZP/UJ/104/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług telekomunikacyjnych w zakresie łączności GSM wraz z dostawą telefonów, modemów/routerów i akcesoriów oraz telefonii stacjonarnej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum , z siedzibą w Krakowie. CRZP/UJ/111/2015 (80.272.111.2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji specjalistycznego skanera kołyskowego do digitalizacji zbiorów specjalnych, w tym głęboko zszytych czasopism starodrucznych o ograniczonym kącie otwarcia, wraz z zestawem komputerowym oraz niezbędnym oprogramowaniem, dla Biblioteki Jagiellońskiej, w ramach projektu: Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiej. Etap 2, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 6 - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nr sprawy: CRZP/UJ/94/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 15.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania serwisu i konserwacji agregatów wody lodowej zainstalowanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie przy Al. Mickiewicza 22. Nr sprawy:80.272.74.2015 CRZP/UJ/74/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarek dla potrzeb Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/97/2015 (80.272.97.2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu INNOTECH pt. Nowa terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym genetycznie szczepie bakterii Salmonella dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/103/2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/99/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 8.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/75/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 8.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/89/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 08.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym, zawartym w załączniku A do SIWZ, Znak sprawy 80.272.71.2015 (nr CRZP/UJ/71/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 08.04.2015r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy kompleksowej usługi dostępu sieci komputerowej UJ do zasobów sieci PIONIER i innych, za pośrednictwem MSK, dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/72/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z nadbudową istniejącego szybu dźwigu osobowo-towarowego w budynku IZ UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/78/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w ramach Projektu FORECOM, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/83/2015. Znak: 80.272.83.2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji spektrometru FT-IR z funkcją Rapid Scan wraz z akcesoriami, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w ramach projektu: „Implementacja czasowo-rozdzielczej spektroskopii Rapid Scan FT-IR do badań natury centrów aktywnych oraz transformacji cząsteczek reagentów w materiałach mikro/mezoporowatych”, finansowanego na podstawie grantu NCN, numer umowy: UMO-2014/13/D/STP/02761. Nr sprawy: CRZP/UJ/88/2015. Znak: 80.272.88.2015.
 • Ogłoszenie z dnia 03.04.2015r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy kompleksowej usługi dostępu sieci komputerowej UJ do zasobów sieci PIONIER i innych, za pośrednictwem MSK, dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/72/2015
 • Ogłoszenie z dnia 02.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie prowadzenia okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy 80.272.32.2015 CRZP/UJ/32/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy cytometru przepływowego o wysokiej czułości do analiz małych cząstek w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. (Nr postępowania: CRZP/UJ/92/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.04.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/79/2015. Znak: 80.272.79.2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.04.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy maszyn i sprzętu czyszczącego dla obiektu dydaktycznego, dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/100/2015
 • Ogłoszenie z dnia 30 marca 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Czapskich 4, CRZP/UJ/87/2015, 80.272.87.2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu komputerowego i akcesoriów, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/102/2015
 • Ogłoszenie z dnia 30 marca 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/63/2015, 80.272.63.2015
 • Ogłoszenie z dnia 28.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego wybranych nakładów tytułów wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/101/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi konserwacji centrali telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urządzeń końcowych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia. Nr sprawy CRZP/UJ/86/2015 (80.272.86/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na udzieleniu licencji oprogramowania systemu informacji prawnej dla potrzeb Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/76/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 24.03.2015r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zrealizowania usługi polegającej na wykonaniu papieru z zabezpieczeniami oraz wykonaniu i dostawie druków dyplomów ukończenia studiów wyższych, świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z jednostkami Collegium Medicum UJ. Nr sprawy 80.272.85.2015 CRZP/UJ/85/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 23.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż lady recepcyjnej oraz lady szatniowej z blatem mineralno-akrylowym (konglomerat) dla Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/84/2015 80.272.84.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/68/2015 (80.272.68.2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy systemu przepływowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/67/2015)
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 20.03.2015r. do do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie i Warszawie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla Zespołu ds. narzędzi badawczych oraz Zespołu ds. wymagań, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.01.02-00-001/11-01). Znak sprawy 80.272.80.2015 CRZP/UJ/80/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 20.03.2015r. o dobrowolnej przejrzystości ex ante na wyłonienie Wykonawcy kompleksowej usługi dostępu sieci komputerowej UJ do zasobów sieci PIONIER i innych, za pośrednictwem MSK, dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/72/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 19.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy ustnych tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - podczas organizowanej w Krakowie, w dniach 8-11 kwietnia 2015 r., międzynarodowej konferencji pod nazwą: Konferencja Przywództwa Edukacyjnego wraz z usługą transkrypcji, Znak sprawy 80.272.81.2015 (Nr CRZP/UJ/81/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 18.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/77/2015)
 •  Ogłoszenie z dnia 18.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę chromatografu gazowego w ramach projektu TEAM/2012-9/4, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/82/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 17.03.2015r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy kompleksowej usługi dostępu sieci komputerowej UJ do zasobów sieci PIONIER i innych, za pośrednictwem MSK, dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/72/2015
 • Ogłoszenie z dnia 16.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/69/2015 80.272.69.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i podzespołów oraz elementów niskoprądowych, związanych z budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/17/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 11.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie publikacji/wydania i rozpowszechniania 1 tytułu dla Wydziału Historycznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/64/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług dzierżawy, utrzymania sprawności i gotowości serwisowej połączeń światłowodowych dla Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/53/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano - remontowych w pomieszczeniach parteru skrzydła południowo-wschodniego, budynku Collegium Broscianum UJ, przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/26/2015
 • Zawiadomienie z dnia 6.03.2015r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/65/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dwóch notebooków w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/66/2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy systemu przepływowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/67/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 5.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (postępowanie powtórzone w zakresie części 2,4,5). Nr sprawy CRZP/UJ/744-746,749/2014 oraz 6/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 05.03.2015r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest wykonanie, dostarczenie oraz montaż i aranżacja akwarium biotopowego (z biotopem jeziora Malawi) w budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę transportu do siedziby odbiorcy i użytkownika. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 3.4 siwz. Nr sprawy CRZP/UJ/41/2015 powtórzone 80.272.41.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie. CRZP/UJ/57-58/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia gwarancji technicznych na produktu firmy Juniper Network dla Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/52/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 3.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/55/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 3.03.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopów dla Wydziału Polonistyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/54/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.03.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 drukarek dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/59/2015 (80.272.59.2015)
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi pralniczej dla potrzeb Bursy im. St. Pigonia UJ oraz Domu Gościnnego UJ wraz z usługą odbioru i dostawy asprtymentu do magazynu. Nr sprawy CRZP/UJ/685,686/2014
 •  Ogłoszenie z dnia 27.02.2015 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z projektem pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (numer umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), Znak sprawy 80.272.62.2015 (nr CRZP/UJ/62/2015)
 •  Ogłoszenie z dnia 24.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy ustnych tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - podczas organizowanej w Zakopanem, w dniach 28-31.03.2015r., międzynarodowej konferencji pod nazwą: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobrą szkołę wraz z transkrypcją oraz pisemnymi tłumaczeniami tekstów i materiałów związanych z konferencją w językach i terminach wskazanych w treści SIWZ. Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.01.02-00-001/11-01). Nr sprawy CRZP/UJ/61/2015 80.272.61.2015
 • Ogłoszenie z dnia 23.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług teleinformatycznych w zakresie administrowania klasterem serwerów RHEL dla Centrum Zdalnego Nauczania UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/34/2015.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych, w pomieszczeniach piwnic budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/45/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 21.02.2015r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci mieszadeł magnetycznych wraz z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Analitycznej (P02) Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/47/2015 80.272.47.2015
 •  Ogłoszenie z dnia 21.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie, dostawę i montaż gablot wystawienniczych z oświetleniem oraz ścianek ekspozycyjnych na wystawę „Ewolucja Ziemi i życia” w części geologicznej zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, zwaną dalej Projektem – Załącznik A, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/49/2015 80.272.49.2015
 •  Ogłoszenie z dnia 21.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci 3 (trzech) zestawów spektrofotometrów wraz z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Analitycznej (P02) Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/60/2015 80.272.60.2015
 • Zawiadomienie z dnia 20.02.2015r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/37/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 18.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie uruchomienia, integracji i świadczenia usługi transmisji danych ze stacji anten radioastronomicznych projektu POLFAR zlokalizowanej w miejscowości Łazy koło Bochni do centrum obliczeniowego w Groningen w Holandii, w oparciu o zestawioną przez wykonawcę infrastrukturę telekomunikacją. Nr sprawy: CRZP/UJ/31/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 18.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci stanowiska do pomiarów spektroskopowych próbek proszkowych, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Modułowej P08 Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/46/2015 80.272.46.2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu zintegrowanego systemu urządzeń multimedialnych, w budynku UJ przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie, dotyczące projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 /Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ/, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR. Nr sprawy: CRZP/UJ/50/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 16.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i tłumaczeniu pisemnym - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III. Nr sprawy 80.272.48.2015 CRZP/UJ/48/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 16.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów dydaktycznych o cechach, parametrach i ilościach wskazanych w treści SIWZ, niezbędnych do prowadzenia sesji implementacyjnych podczas organizowanej przez zamawiającego konferencji Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobra szkołę?, w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III. Nr sprawy 80.272.44.2015 CRZP/UJ/44/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 14.02.2015. o prztergu niegoraniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci spektrometru UV-VIS wraz z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Modułowej (P08) Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy 80.272.30.2015 CRZP/UJ/30/2015
 • Ogłoszenie z dnia 13 lutego 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług mycia powierzchni i elewacji szklanych, przy użyciu podnośników oraz metod alpinistycznych, z zastosowaniem odpowiednich środków w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa, CRZP/UJ/2/2015, znak sprawy: 80.272.2.2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.02.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu do flash chromatografii dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki, nr UMO-2014/12/W/NZ1/00457. Nr sprawy: CRZP/UJ/33/2015. Znak: 80.272.33.2015.
 • Ogłoszenie z dnia 13.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy druków na potrzeby procesu dydaktycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z jednostkami Collegium Medicum. Nr sprawy CRZP/UJ/24/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.02.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi przeprowadzenia badania społecznego na temat równości płci i jakości życia na potrzeby projektu „Równość płci a jakość życia – rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii”, który jest finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko – Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy Pol-Nor/200641/63/2013. Nr sprawy: CRZP/UJ/23/2015
 • Ogłoszenie z dnia 12.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa dla Wydziału Polonistyki UJ Nr sprawy 80.272.12.2015 CRZP/UJ/12/2015
 •  Ogłoszenie z dnia 12.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie, dostarczenie oraz montaż i aranżację akwarium biotopowego (z biotopem jeziora Malawi) w budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/41/2015 80.272.41.2015
 •  Ogłoszenie z dnia 11.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostarczenia wyposażenia biurowego i recepcyjnego z przeznaczeniem dla Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ przy ul. Gronostajowej 5, w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju. Nr sprawy CRZP/UJ/43/2015 80.272.43.2015
 •  Ogłoszenie z dnia 11.02.2015r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia sprzętów do obróbki i czyszczenia eksponatów geologicznych w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, w ramach projektu pn.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/42/2015 80.272.42.2015
 •  Ogłoszenie z dnia 11.02.2015r. o przetargu niograniczonym na yłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oprogramowania w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Materialów Supra-, Nano-, i Makromolekularnych (P63) Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/39/2015 80.272.39.2015
 • Ogłoszenie z dnia 11 lutego 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/35/2015, 80.272.35.2015
 • Ogłoszenie z dnia 11.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego (czarnego) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/38/2015.
 •  Ogłoszenie z dnia 10.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na potrzeby konferencji: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobrą szkołę? Zamówienie w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/40/2015 80.272.40.2015
 • Ogłoszenie z dnia 6.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/36/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 05.02.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/744-746,749/2014 oraz 6/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.02.2015 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie kompleksowej usługi hotelarsko-restauracyjnej dla uczestników konferencji naukowej pod nazwą - VI Interdyscyplinarne Seminarium JCET - w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania:CRZP/UJ/20/2015)
 • Ogłoszenie z dnia 4 lutego 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru i transportu odpadów biologicznych z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum) ich utylizacji oraz dzierżawy 9 kontenerów na odpady biologiczne, CRZP/UJ/3/2015, znak sprawy:80.272.3.2015
 • Ogłoszenie z dnia 3.02.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/25/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 03.02.2015r. o udzieleniu zamówienia w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi pralniczej dla potrzeb Domu Gościnnego UJ w Przegorzałach przy ul. Jodłowej 13, 30-252 Kraków Nr sprawy CRZP/UJ/650/2014
 • Ogłoszenie z dnia 2 lutego 2015r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/22/2015
 • Ogłoszenie z dnia 02.02.2015r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlanych dotyczących remontu pomieszczeń w budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/750/2014.
 • Zawiadomienie z dnia 30.01.2015r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/21/2015.
 • Ogłoszenie z dnia 29.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Socjologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/747-748/2014
 • Ogłoszenie z dnia 26.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla administracji ogólnouczelnianej.Nr sprawy: CRZP/UJ/cz. 8/653-670, 678 oraz 680-681/2014 (postępowanie powtórzone
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 26.01.2015r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz spotkań dyrektorów wydziałów i łączników regionalnych, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy 80.272.18.2015 CRZP/UJ/18/2015
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2015r. o przetargu nieograniczonym wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/12/2015
 • Zawiadomienie o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania powadzonego w trybie zapytania ocenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi pralniczej dla potrzeb Domu Gościnnego w Przegorzałach. Nr sprawy CRZP/UJ/650/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.01.2015 r. o przetarg nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Filozofii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/14-16/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wirówki próżniowej do rozbudowy systemu Noxera w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/8/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy systemu optycznej detekcji mikrocząstek w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/9/2015)
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy homogenizatora w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/1/2015)
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 22.01.2015r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego oraz rejestracji video przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby konferencji upowszechniającej rezultaty projektu, organizowanej w Krakowie w dniach 8-11.04.2015 r., dla przedstawicieli instytucji kształcących i doskonalących dyrektorów szkół/placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), znak sprawy 80.272.19.2015 (nr CRZP/UJ/19/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/751/2014.
 • Ogłoszenie z dnia 20.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, przy ul. Ingardena 6, kod: 30-060 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/740-743/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/691/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłosznie z dnia 19.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/10/2015
 • Ogłoszenie z dnia 19.01.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy monitora komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/695,11/2014
 • Ogłoszenie z dnia 19.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej polegającej na serwowaniu śniadań dla gości Domu Gościnnego UJ oraz Bursy im. ST. Pigonia - Dom Profesorski UJ. (Nr postępowania: CRZP/UJ/727/2014)
 • Ogłoszenie z dnia 14.01.2015r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlanych dotyczących remontu pomieszczeń w budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/750/2014
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.01.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług druku oraz dostawy 10 numerów miesięcznika /Alma Mater/ dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/5/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.01.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących przygotowania do druku (łamania) 10 numerów miesięcznika /Alma Mater/ dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/4/2015
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.01.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/731 i 732/2014.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do analizy ekspresji genów w czasie rzeczywistym dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/7/I/2015)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę lasera He-Cd dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/735/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do dokumentacji i analizy żeli dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia do cechowania systemu odczytu fotopowielaczy w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, umowa nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/733/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę obudów do fotopowielaczy z uchwytami na scyntylatory wraz z konstrukcją nośną i montażem fotopowielaczy w obudowach w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, umowa nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/679/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy spektrofluorymetru UV-VIS wraz z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ, oraz niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, i realizacją innych usług, nr sprawy CRZP/UJ/627/2014
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.01.2015 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przystawki fluorescencyjnej do miografu ciśnieniowego w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/710/2014)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.01.2015r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy energii elektrycznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/752/2014.


 • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03