Strona główna BZP UJ > Ogłoszenia archiwalne (2008)


uj Ogłoszenia archiwalne (2008) uj


 • [Postępowanie Zakończone] Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie prowadzenia konserwacji dżwigów znajdujących się w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/416/2008 część IX
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31-12-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego wraz z monitorem dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/498/08
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.12.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę czytnika kodów kreskowych dla bilioteki Instytutu Socjologii UJ (CRZP/UJ/520/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie konserwacji dżwigów znajdujących się w obiektach Uniersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy: CRZP/416/2008 - część 6 i 8 postępowania
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.12.2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie konserwacji central telefonicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.12.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Instytutu Zoologii UJ (CRZP/UJ/524/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie prowadzenia konserwacji dzwigów znajdujących się w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Nr sprawy CRZP-416-2008 część 1,2,3,4,5 i 7
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.12.2008r.o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki laserowej dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.12.2008r. o udzieleniu zamówienia na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania niezbędnych uzupełniających dostaw związanych z realizacją zadania dotyczącego modyfikacji i rozbudowy klastra dużej mocy obliczeniowej dla WFAiIS UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/519/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.12.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Pracowni Gier (CRZP/UJ/ 478 /2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.12.2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie administratora projektu PL0258 Historia kolekcji rękopisów romańskich w księgozbiorze „berlińskim” w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerów przenośnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie CRZP/UJ/495/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.12.2008r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie CRZP/UJ/480/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19-12-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch notebooków oraz zestawu komputerowego wraz z drukarką dla potrzeb Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/UJ/511 i 512/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania projektu, dostawy i montażu wkładek do drzwi systemu MASTER-KEY wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym do budynku WZiKS UJ przy ul.Łojasiewicza w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/490/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Generalnego Wykonawcy robót budowlanych wraz z wyposażeniem dla budowy obiektu IZ UJ zlokalizowanej przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/456/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.12.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 notebooków dla Biura Pełnomocnika Rektora UJ ds. osób niepełnosprawnych.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - CRZP/UJ/419/2008
   
 • Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcyw zakresie realizacji (wykonania) usługi pralniczej dla Domów Profesorskich UJ wraz z usługą odbioru i dowozu pobranego asortymentu do magazynów pościeli w obu obiektach
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.12.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury dla bilioteki Instytutu Socjologii UJ (CRZP/UJ/520/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.12.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ (CRZP/UJ/ 447, 515-518/2008)
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.12.2008 r. o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi w zakresie druku 10 numerów miesięcznika Uniwersytetu Jagiellońskiego ALMA MATER
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy serwera, monitora LCD i zasilacza awaryjnego dla SOI UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/508/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.12.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu klimatyzacyjnego hali komputerowej dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.(CRZP/UJ/441/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.12.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę spektrofotometru dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.12.2008r. o udzieleniu zamówienia na wykonanie dodatkowych robót budowanych przy remoncie Hali Sportowej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/463/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.12.2008 o przetargu nieograniczonym na przedłużenie gwerancji na urządzenia Juniper ISG 1000 i IDP1100 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.12.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera dla Sekcji Wdrożenia Systemu Zintegrowanego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.12.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia typu Infobox 1050 dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.12.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 3 notebooków wraz z akcesoriami dla Centrum Zdalnego Nauczania UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10-12-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooków (2 szt) dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7 . Nr sprawy: CRZP/421/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dodatkowego do posiadanego spektrometru masowego z analizatorem typu pułapka jonowa, tj. generatora azotu i interfejsu umożliwiającego podłączenie aparatu do elektroforezy kapilarnej Beckman-Coulter MDQ, dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/491/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.12.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu sieciowego dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.12.2008 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie- Nr CRZP/UJ/493,494/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 10-12-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonwcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy: CRZP/479/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.12.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu multimedialnego dla Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki igłowej do drukowania dyplomów dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - CRZ/UJ/492/2008
   
 • Ogloszenie z dnia 09-12-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w postaci dwóch sztuk drukarek dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dwóch notebooków dla potrzeb Instytutu Fizyki UJ - CRZP/UJ/471 i 472 i 484 i 488/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 8.12.2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki laserowej na potrzeby Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.Michałowskiego 9/2 Kraków - Nr CRZP/UJ/482/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 5.12.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooków dla jednostek Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/391-393/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wraz z montażem systemu do prowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR) dla Instytutu Zoologii WBiNoZ UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/481/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 4.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki igłowej do drukowania dyplomów studenckich na potrzeby Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie- Nr sprawy CRZP/UJ/418/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 3.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.Gronostajowa 7 Kraków- CRZP/UJ/461/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mikroskopu polaryzacyjnego dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/457/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.12.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Pracowni Gier (CRZP/UJ/ 478 /2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01-12-2008 r. o przetargu nieograniczonym za wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego z monitorem dla potrzeb Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy: CRZP/466/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy usługi 12-miesięcznej subskrypcji bazy danych dla CITTRU UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/476/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 28-11-2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka i urządzenia wielofunkcyjnego (2 szt) dla Instytutuu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gronostajowej 3 Nr Sprweay: CRZP/UJ/446/08
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz sadzenia drzew i krzewów wraz z ich pielęgnacją dla WMiI UJ i WZiKS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/424 i 425/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch projektorów i czytnika do mikrofilmów dla jednostek Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/401-402/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę projektora dla Pionu Technicznego (CRZP/UJ/477/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.11.2008r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego wraz z atramentowym urządzeniem kopiującym i dwoma skanerami na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gronostajowa 7 - CRZP/UJ/460/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26-11-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy: CRZP/443/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenia z dnia 25-11-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera PC oraz kolorowej drukarki atramentowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Ingardena 3 w Krakowie Przetarg Nr CRZP/UJ/445/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka oraz sprzętu video-konferencyjnego na potrzeby Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.Gronostajowa 7 Kraków- CRZP/UJ/419/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/458/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w 2009 roku dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/462/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 21-11-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i sukcesywnej dostawy 25 000 litrów oleju opałowego dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Orlej 171 w Krakowie Nr sprawy: CRZP/UJ/442/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/448-452/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie (CRZP/UJ/455/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu klimatyzacyjnego hali komputerowej dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.(CRZP/UJ/441/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.11.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera i drukarki dla Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę projektora dla Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/ 454 /2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę projektora dla Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/453/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2008r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - CRZP/UJ/439,440/2008.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego tj.: trzech (3) notebooków oraz dwóch (2) projektorów multimedialnych dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (CRZP/UJ/431-434 /2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury kontrolno-badawczej wraz wyposażeniem, instalacją, uruchomieniem i przetestowaniem dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/429/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki igłowej do drukowania dyplomów studenckich dla Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie CRZP/UJ/418/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dostawy sprzętu komputerowego tj.: drukarki laserowej oraz notebooka dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/ 436, 437 /2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/ 435 /2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy spektrometru masowego z analizatorem typu pułapka jonowa wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/426/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch serwerów obliczeniowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/ 430 /2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.11.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę kamer cyfrowych i projektora multimedialnego dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego tj.: wielofunkcyjnych urządzeń laserowych (3 sztuki) oraz komputera przenośnego i projektora multimedialnego dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/ 405-406, 427-428 /2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.11.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie CRZP/UJ/420/08
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.11.2008 r. o przetargu nieograniczonym wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego tj.: komputerów przenośnych (6 sztuk), zestawów komputerowych z monitorami (2 sztuki), drukarek (4 sztuki), skanerów (2 sztuki), stacjonarnej nagrywarki DVD (1 sztuka), czytnika do mikrofilmów (1 sztuka), projektorów cyfrowych (2 sztuki) oraz dużej i małej kamery cyfrowej (po 1 sztuce) dla jednostek Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/391-404 /2008)
   
 • Ogłoszenie z dnia 13-11-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooków dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu multimedialnego dla Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.11.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera SUN dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.11.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 12 serwerów dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 07-11-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i sukcesywnej dostawy 250 000 litrów oleju opałowego dla potrzeb kotłowni Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/415/08
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury kontrolno-badawczej celem doposażenia istniejącej pracowni mikroskopii elektronowej skaningowej, wraz z wyposażeniem oraz montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu, dla ING WBiNoZ Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/422/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.11.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w 2009 roku dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/414/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.11.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób i towarów dla potrzeb Klubu Uczelnianego AZS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/410/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.10.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz uruchomienia urządzeń fotokopiujących i drukujących dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/411/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr 412,413/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr 407,408,409/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mikroskopu prostego do elektrofizjologii z torem wizyjnym do pracy w podczerwieni i fluorescencji diodowej dla IZ UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/390/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.10.2008r. o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy piezoelektrycznego systemu pozycjonującego do podwójnego patch clamp wraz ze zmotoryzowaną platformą translacyjną dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul.Ingardena 6. Nr sprawy: CRZP/UJ/347/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 4 notebooków, projektora multimedialnego i dyktafonu dla CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr 389/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.10.2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerów stacjonarnych, rutera z modemem oraz pendrive dla Stacji Naukowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach k/Bochni
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.10.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz uruchomienia urządzenia fotokopiującego i drukującego dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/377/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22.10.2008r CRZP/UJ/378,379/2008 na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.10.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu i montażu ścianek oraz drzwi aluminiowych w budynku Instytutu Fizyki UJ przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ386/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji (rozliczania) kart płatniczych American Express (CRZP/UJ/204/2008).
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę aktywnych urządzeń sieciowych dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.(Nr 383/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 4 serwerów SUN dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.(Nr 383/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 4 serwerów IBM dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.(Nr 383/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.10.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń sieciowych dla Pracowni Bezpieczeństwa Sieciowego WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/283/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.10.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę kserokopiarki (CRZP/UJ/ 381 /2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 5 notebooków dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr 382/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie prowadzenia eksploatacji wytypowanych kotłowni i instalacji w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2008r.o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki laserowej kolorowej na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie CRZP/UJ/375/2008.
   
 • Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na dostawie i montażu telewizji dozorowej oraz uruchomienie systemu dla zespołu budynków Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 14-20 w Krakowie
   
 • [Postępowanie Zakończone] Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy papieru offsetowego, kartonu i tektury dla potrzeb Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Czapskich 4 w Krakowie
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.10.2008 r. na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa dla Biura Współpracy Międzynarodowej KRASP Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Straszewskiego 27 Przetrag Nr CRZP/373/08
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 3 switchy dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr 369).
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę elementów i kart do urządzenia sieciowego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr 372).
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr 371).
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.10.2008 o przetargu nieograniczonym na rozbudowę systemu bezpieczeństwa sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr 370).
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.10.2008 o przetargu nieograniczonym na rozbudowę zintegrowanego systemu bezprzewodowego autoryzowanego dostępu do Internetu na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.10.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu impregnacji więźby dachowej - etap III i V w budynku Collegium Broscianum UJ przy ul.Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/339/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.10.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń sieciowych dla Pracowni Bezpieczeństwa Sieciowego WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/283/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr 358-363/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 notebooków dla Biura Pełnomocnika Rektora UJ ds. osób niepełnosprawnych.(Nr 356/2008)
   
 • Ogłoszenie z dnia 02.10.2008 r. o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę papieru offsetowego, tektury, kartonu dla potrzeb Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Czapskich 4 w Krakowie
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.10.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego w szczególności: trzech (3) notebooków, drukarki oraz nagrywarki DVD dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie (CRZP/UJ/352, 353 /2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę analizatora obwodów mikrofalowych i mikrofalowego generatora sygnałowego dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr 355/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa dla Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr 354/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 10 komputerów typu desktop dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr 351/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.09.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę centrali telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi dla Sekcji Telekomunikacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr 350/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.09.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę atramentowego urządzenia wielofunkcyjnego z wyposażeniem dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (CRZP/UJ/343/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu dodatkowych urządzeń oraz elementów do modyfikacji i rozbudowy klastra dużej mocy obliczeniowej dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/344/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług w zakresie prenumeraty i dostawy zagranicznych czasopism wraz z odprawą celną w latach 2009-2010 dla Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/346/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.09.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu sieciowego dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.09.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń aktywnych do rozbudowy sieci Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr 337/2008).
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.09.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę projektorów multimedialnych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/333/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu Auli w budynku Domu Gościnnego UJ przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/335/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę 5 sztuk drukarek termicznych na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-Biblioteki Jagiellońskiej.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu wydzielenia dróg ewakuacyjnych z dostosowaniem stolarki do wymogów p.poż. w budynku Collegium Witkowskiego UJ przy ul.Gołębiej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/259/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.09.2008r.o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stacji roboczej oraz zestawu komputerowego na potrzeby Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.09.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę klastra PC dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.09.2008r. o udzieleniu zamówienia na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu (odkupienia) wyposażenia technologicznego i meblowego stołówki, kawiarni i bufetu znajdujących się w budynkach KNB Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/321/2008
   
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie usług w zakresie kultury polegających na organizacji przedsięwzięć kulturalnych dla studentów w IV kwartale 2007r.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie modernizacji spektrometru fotoelektronów do badań w niskich temperaturach dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/273/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.09.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 kopiarek cyfrowych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.09.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 4 notebooków dla Obserwatorium Astronomicznego UJ (Nr 267/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.09.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz montażu sprzętu audio-video do nauki języków dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/309/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz montażu systemu, tj. oprogramowania i urządzeń do nauki języków dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/308/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu dachu w budynku UJ na os.Kamionka 11a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/295/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.09.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę wielofunkcyjnego czytnika mikropłytek dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
   
 • Ogłoszenie z dnia 3.09.2008r o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pamięci przenośnych USB (pendrive) dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na zakupie, dostawie i wymianie drzwi oraz okien drewnianych i parapetów zewnętrznych w pomieszczeniach budynku UJ położonym przy ul.Ingadena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/307/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.08.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę spektrometru FT-IR dla Wydziału Chemii UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.08.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę spektrometru FT-Raman dla Wydziału Chemii UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.08.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Informatyki UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.08.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooków dla Instytutu Nauk Politycznych UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.08.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę wirówki szybkoobrotowej z kompletem rotorów dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.08.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego w szczególności: kopiarki cyfrowej, dwóch (2) projektorów multimedialnych oraz trzech (3) notebooków dla Wydziału Filologicznego UJ (CRZP/UJ/302, 303 i 304, 305 /2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.08.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę termocyklera do PCR i hybrydyzacji na szkiełkach dla Instytutu Botaniki UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.08.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę termocyklera z gradientem do prowadzenia PCR dla Instytutu Botaniki UJ
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.08.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia pracowni biologii molekularnej dla Instytutu Botaniki UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.08.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.08.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego w szczególności: czterech (4) zestawów komputerowych do rozbudowy klastra Zespołu Chemii Kwantowej, pięciu (5) sztuk dysków, czterech (4) zestawów komputerowych w układzie mikroklastra (x2) oraz dwóch (2) zestawów komputerowych z monitorami LCD dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/284, 286, 287,288, 297/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.08.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę lasera impulsowego typu Nd:YAG dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.08.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej do budynków Rolniczego Zakładu Doświadczalnego UJ na działkach 173/2, 173/3 i 173/7 w Łazach. Nr sprawy: CRZP/UJ/296/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.08.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu wydzielenia dróg ewakuacyjnych z dostosowaniem stolarki do wymogów p.poż. w budynku Collegium Witkowskiego UJ przy ul.Gołębiej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/259/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.08.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu dachu w budynku UJ na os.Kamionka 11a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/295/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.08.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowo-audiowizualnego dla Instytutu Socjologii UJ.
   
 • Ogłoszenie z dnia 7.08.2008r o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego do digitalizacji materiałów archiwalnych na potrzeby Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie CRZP/UJ/280/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 5.08.2008r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki 24-igłowej na potrzeby Instytutu Filologii Angielskiej UJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (CRZP/UJ/279/2008).
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.08.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy zestawu komputerowego, tj. stacji graficznej z 2 monitorami i wyposażeniem dodatkowym, w ramach projektu UE Vector 6.PR dla CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/282/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.08.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług dotyczących zarządzania kontraktem, tj. pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i kontroli jakości zakończonej uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu jakości dla obiektu, przy budowie IZ UJ zlokalizowanej przy ul.Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/278/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.07.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów dla Instytutu Filozofii UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług w zakresie prenumeraty i dostawy zagranicznych czasopism oraz baz danych wraz z odprawą celną w latach 2009-2010 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/271/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.07.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego do rozbudowy klastra Zespołu Chemii Kwantowej (CRZP/UJ/272/2008)
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.07.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostaw oryginalnych (lub równoważnych) materiałów eksploatacyjnych (tonery, atramenty, taśmy) do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (oprócz jednostek Coll. Medicum).
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Bursy Jagiellońskiej UJ przy ul. Śliskiej 14 w Krakowie. CRZP/UJ/269/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.07.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę trzynastu zestawów komputerowych wraz z monitorami LCD dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/265-266/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.07.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę kopiarki kolorowej dla Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.07.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch notebooków dla Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/262/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy serwera dla SWSZ Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/261/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu wydzielenia dróg ewakuacyjnych z dostosowaniem stolarki do wymogów p.poż. w budynku Collegium Witkowskiego UJ przy ul.Gołębiej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/259/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.07.2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki laserowj kolorowej dla Działu Rozliczeń i Finansowania Badań Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul. Gołębia 24 Przetrag Nr CRZP/264/08
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu tarasów w budynku Collegium Śniadeckiego UJ przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/260/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.07.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostaw oryginalnych (lub równoważnych) materiałów eksploatacyjnych (tonery, atramenty, taśmy) do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (oprócz jednostek Coll. Medicum).
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy monitorów LCD dla WMiI Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/263/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17-07-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Obsługi Studentów Zagranicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul.Gołębiej 24 w Krakowie. Przetarg Nr CRZP/257/08
   
 • [Postępowanie Zakończone] Informacja o wyniku (roztrzygnięciu) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawe papieru higienicznego i ręczników papierowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (oprócz jednostek Coll. Medicum)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu drogi wewnętrznej oraz remontu podwórza na posesji UJ przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/248/2008
   
 • Informacja o wyniku (roztrzygnięciu) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawe papieru offsetowego, kartonu oraz tektury dla Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu modernizacji alejek spacerowych i dróg w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/246/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.07.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę trzech zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/214/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 1 sztuki notebooka dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/258/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy potencjostatu-galwanostatu z analizatorem impedancyjnym oraz modułem multipleksera i oprogramowaniem dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/235/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.07.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch notebooków dla Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/256/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.07.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/255/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego elewacji budynków przy ul.Kanoniczej 6 i 8 (front), ul.Grodzkiej 53, Placu Św. Marii Magdaleny (front + dziedziniec) oraz remontu dziedzińca budynku przy ul.Grodzkiej 53 dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/237/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.07.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch drukarek do kart plastikowych dla Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (CRZP/UJ/245/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooków, drukarek, skanerów, projektorów multimedialnych i kamery cyfrowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/249,250,251,252/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu modernizacji kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku A Zamku w Przegorzałach, zlokalizowanym przy ul.Jodłowej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/247/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.07.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Prawa i Administracji UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.07.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Filozofii UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.07.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch zestawów komputerowych wraz z monitorami oraz jednej drukarki laserowej dla Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/217/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.07.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę drukarki dla Katedry Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.07.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę kopiarki dla Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu i aranżacji wnętrz pomieszczeń w zabytkowym budynku WPiA UJ Pałac Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/233/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji remontu konserwatorskiego elewacji wraz z izolacją ścian, wymianą okien i instalacją iluminacji w budynku mieszkalnym UJ przy Al. Słowackiego 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/174/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.07.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/238/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.06.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę kopiarki dla Wydziału Prawa i Administracji UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.06.2008r. o udzieleniu zamówienia na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu licencji Maple dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/213/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.06.2008r. o udzieleniu zamówienia na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu licencji Mathematica dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/212/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.06.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego (2 szt) i notebooka (2 szt) dla Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Rynek Główny 8 w Krakowie. Przetarg Nr CRZP/200-203/08
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy i montażu projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem i ekranem elektrycznym dla Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/232/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatu do elektroforezy kapilarnej z wyposażeniem dodatkowym dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/234/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie kontynuacji remontu w budynkach kompleksu sportowego UJ przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/211/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24-06-2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa oraz skanera przenośnego wraz z oprogramowaniem do rozpoznawania znaków dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/236/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24-06-2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego w szczególności: pięciu zestawów komputerowych wraz z monitorami LCD, dwóch laptopów oraz dwóch monitorów LCD dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/224-225/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23-06-2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę monitora dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/215/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji remontu konserwatorskiego elewacji wraz z izolacją ścian, wymianą okien i instalacją iluminacji w budynku mieszkalnym UJ przy Al. Słowackiego 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/174/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.06.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Instytutu Socjologii UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.06.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy spektrometru podczerwieni z przystawką granzing angle i komputerem przenośnym dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19-06-2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę drukarki atramentowej dla Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/216/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz montażu sprzętu do nauki tłumaczeń symultanicznych dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/199/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki laserowej, komputera PC, monitora LCD oraz skanera dla Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Oleandry 2A. Przetarg nr CRZP/222/08
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu V i części VI piętra w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego położonym przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/219/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy zestawu komputerowego, tj. stacji graficznej z 2 monitorami i wyposażeniem dodatkowym, w ramach projektu UE Vector 6.PR dla CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/223/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16-06-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego wraz z monitorem LCD dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Przetarg Nr CRZP/221/08
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy wód mineralnych w butelkach typu PET dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/178/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12-06-2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę trzech notebooków dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/206/207/208/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.06.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego wraz z monitorem LCD 19
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.06.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Badań Holokaustu UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na zakupie, dostawie i wymianie okien drewnianych i parapetów zewnętrznych w pomieszczeniach budynku UJ położonym przy ul.Ingadena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/218/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz uruchomienia urządzenia fotokopiującego i drukującego dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/220/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy klastra komputerowego złożonego z 2 serwerów i 1 macierzy dyskowej do sieci komputerowej dla WFAiIS Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/205/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.06.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę rzutnika multimedialnego dla Pełnomocnika Rektora UJ ds. osób niepełnosprawnych
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz montażu sprzętu do nauki tłumaczeń symultanicznych dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/199/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy naturalnej wody źródlanej i dzierżawy urządzeń dozujących wodę dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/179/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz montażu sprzętu do nauki tłumaczeń symultanicznych dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/199/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu przegród pożarowych w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego położonym przy ul.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/167/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.06.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy wód mineralnych w butelkach typu PET dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/178/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29-05-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka, monitorów LCD, switchy, UPSów i kart sieciowych dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Orlej 171 w Krakowie. Przetarg Nr CRZP/146-150/08
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.05.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy naturalnej wody stołowej i dzierżawy urządzeń dozujących wodę dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/179/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.05.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu docieplenia oraz remontu budynku pawilonu administracyjnego Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego przy ul.Orlej 171 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/175/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26-05-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum), w postaci artykułów wyszczególnionych w załączniku A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.05.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki sieciowej dla Sekcji Wdrożenia Systemu Zintegrowanego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Straszewskiego 25/14,. Przetarg Nr CRZP/171/08
   
 • [Postępowanie Zakończone] Informacja o wyniku (roztrzygnięciu) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawe papieru offsetowego 80g A2 w ilości 240 000 arkuszy dla Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Czapskich 4
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.05.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa i projektora multimedialnego dla Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Oleandry 2A w Krakowie. Przetarg Nr 176-177/08
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20-05-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowegow szczególności: dwóch zestawów komputerowych wraz z monitorami, a także drukarki i skanera dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/142/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.05.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopów i projektora multimedialnego dla Instytutu Filologii Romańskiej
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę papieru offsetowego dla potrzeb Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Czapskich 4
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.05.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera i monitora dla Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kraklowie Rynek Główny 8, przetarg nr 172=173
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.05.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.05.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, tj. dysków twardych i serwera, dla CZN Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/169/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15-05-2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/139/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy switchy do sieci komputerowej dla WFAiIS Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/170/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Socjologii UJ.
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.05.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę kamer cyfrowych i projektora multimedialnego dla Instytutu Socjologii UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia kopiująco-drukującego dla Instytutu Socjologii UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego dla Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.05.2008r. o udzieleniu zamówienia na wykonanie niezbędnych dodatkowych robót budowanych związanych z realizacją umowy na wykonanie III etapów robót budowlanych polegających na remoncie Hali Sportowej i Sali prób tanecznych /Słowianek/ wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w obiekcie Uniwersytetu Jagiellońskiego położonym przy ul.Piastowskiej 26 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/158/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13-05-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera oraz monitora dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Przetarg Nr 165-166/08
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.05.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 8 serwerów z wyposażeniem dla InstytutuMatematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.05.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera z wyposażeniem dla Wydziału Matematyki i Informatyku Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12-05-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy projektora multimedialnego dla Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/129/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12-05-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowegow szczególności: dwóch zestawów komputerowych wraz z monitorami, a także drukarki i skanera dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/142/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.05.2008 o przetargu nieograniczonym na przeprowadzanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych i prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.05.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na zakupie, dostawie i wymianie okien w pomieszczeniach budynku UJ przy ul.Ingadena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/128/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.05.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz uruchomienia urządzenia fotokopiującego i drukującego dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/160/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30-04-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego a w szczególności:dwóch zestawów komputerowych oraz trzech monitorów LCD dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/133/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.04.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/135/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.04.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 3 (przetarg nr CRZP138/08
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30-04-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, a w szczególności trzech notebooków oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Numer sprawy: CRZP/UJ/151-154/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30-04-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w szczególności:dwóch notebooków oraz dwóch zestawów komputerowych wraz z monitorami, a także drukarki i skanera dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/141/142/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29-04-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy jednoprocesorowego serwera dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/134/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28-04-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dwóch monitorów LCD dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/132/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.04.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu dodatkowych urządzeń oraz elementów do modyfikacji i rozbudowy klastra dużej mocy obliczeniowej dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/140/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25-04-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego wraz z monitorem dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/122/2008)
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.04.2008 o przetargu nieograniczonym na przeprowadzanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych i prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22-04-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dzierżawy terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi metodą tradycyjną i on-line (CRZP/UJ/70/2008)
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.04.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów i projektora multimedialnego dla Wydziału Filozoficznego UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.04.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu druku barwnego dla Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.04.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 15 komputerów i 3 notebooków dla Wydziału Prawa i Administracji UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21-04-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr sprawy CRZP/UJ/121/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.04.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie rozbudowy istniejącego systemu okablowania strukturalnego w Sali Wystawowej Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/127/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.04.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego dla Instytrutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy Al. Mickiewicza 9/11 (przetarg nr 115/08)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.04.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu do mierzenia perfuzji mikrokrążenia dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.04.2008r. o udzieleniu zamówienia w zakresie zakupu i dostawy modułu detektora NIR do czasoworozdzielczych pomiarów emisji dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/66/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10-04-2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa dla Instytutu Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/114/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.04.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do prowadzenia reakcji PCR w rzeczywistym czasie dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Informacja o wyniku (roztrzygnięciu) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawe papieru offsetowego, kartonu oraz tektury dla Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.04.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa, projektora multimedialnego i drukarki dla Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.04.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę projektora multimedialnego dla Instytutu Zoologii UJ
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.04.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.04.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.04.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 15 zestawów komputerowych dla Instytutu Filologii Angielskiej UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07-04-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z systemem autoryzacji wydruku oraz monitora LCD 22
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.04.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kserokopiarki dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 3 (przetarg nr 113/08)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.04.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy i sadzenia wierzby energetycznej wraz z użyczeniem sadzarki czterorzędowej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/125/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.04.2008r. o udzieleniu zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zakup i dostawę wagi powierzchniowej Langmuira wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr sprawy: CRZP/UJ/48/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.04.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w zabytkowym budynku Collegium Broscianum Uniwersytetu Jagiellońskiego położonym przy ul.Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/118/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.04.2008r. o udzieleniu zamówienia na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostępu do sieci Internet dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/109/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.03.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.03.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 notebooków dla Instytutu Matematyki UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.03.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy l drukarki kolorowej, laserowej Samsung CLP550n z kartą sieciową dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy Al. Mickiewicza 3 przetarg nr 104)
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.03.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa i projektorów multimedialnych dla Instytutu Europeistyki UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu impregnacji ognioochronnej więźby dachowej w zabytkowym budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego położonym przy ul.Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/91/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18-03-2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę skanera oraz drukarki laserowej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Numer sprawy: CRZP/UJ/93/94/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy switchy i interfejsów światłowodowych do sieci komputerowej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/106/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14-03-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stacji graficznej dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/101)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu i instalacji oraz konfiguracji rozbudowy systemu centralnych serwerów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/96/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą /Adaptacja poddasza na cele magazynowe w budynku Collegium Maius UJ zlokalizowanym w Krakowie przy ul.Jagiellońskiej 15/ dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/105/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.03.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie rozbudowy kriogenicznego systemu spektrofotometru fotoelektronów dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/76/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy licencji rozszerzających funkcjonalność posiadanego centralnego systemu archiwizacji (backup) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/95/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12-03-2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/61/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.03.2008r. o udzieleniu zamówienia na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów do rozbudowy aparatury pomiarów desorpcji metali alkalicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/73/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę papieru offsetowego dla potrzeb Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Czapskich 4
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie organizacji i przeprowadzenia kolonii letnich w 2008r. Nr sprawy: CRZP/UJ/97/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11-03-2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/60/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę papieru offsetowego i kartonu kredowego dla potrzeb Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Czapskich 4
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.03.2008 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa i skanera dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 3 (przetarg nr 64)
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.03.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 notebooków dla Instytutu Filozofii UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10-03-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera wraz z monitorem dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/62/2008)
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.03.2008 o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego wraz z monitorem oraz urządzenia wielofunkcyjnego HP Color LasaerJet CM1017 dla Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Grodzkiej 52 - przetarg nr 71-71/08
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz uruchomienia urządzenia fotokopiującego i drukującego dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/68/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy switchy i interfejsów światłowodowych do sieci komputerowej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/77/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wzmocnieniu uszkodzonej ściany piwnicznej w zabytkowym budynku WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego położonym przy ul.Brackiej 12 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/69/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie weryfikacji i certyfikacji dokumentacji projektowej dla I etapu zamierzenia inwestycyjnego Paderevianum II UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/30/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04-03-2008 o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie rocznej prenumeraty (dostępu) do pełnych tekstów elektronicznych czasopism z grupy Nature Publishing Group w roku 2008 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/78/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.03.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 6 zestawów komputerowych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.03.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę ciekłego azotu dla Wydziału Chemii oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.03.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 4 zestawów komputerowych dla Instytutu Psychologii UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28-02-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy biurowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) dla Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/65/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26-02-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka oraz drukarki dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/57/60/2008)
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.02.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Instytutu Zoologii UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.02.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa i projektora multimedialnego dla Ingstytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.02.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogloszenie z dnia 25-02-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy skanera dla potrzeb Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy CRZP/UJ/31/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.02.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i projektora multimedialnego dla Wydziału Prawa i Administracji UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.02.2008 o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego przez CESPiA UJ projektu UE
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25-02-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stacji graficznej na potrzeby realizowanego przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, projektu VECTOR (Versatile Endoscopic Capsule for Gastrointestinal Tumor Recognition and Therapy). Projekt realizowany jest w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego, Nr sprawy CRZP/UJ/28/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22-02-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zaresie zakupu i dostawy kolorowej drukarki laserowej dla potrzeb Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.02.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą /Adaptacja poddasza na cele magazynowe w budynku Collegium Maius UJ zlokalizowanym w Krakowie przy ul.Jagiellońskiej 15/ dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/63/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20-02-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/61/2008)
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.02.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Filologii Germańskiej UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.02.2008r. o udzieleniu zamówienia na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji dodatkowych robót budowlanych i montażowych przy budowie budynku dydaktycznego stacji badawczej i doświadczalnej Wydziału Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego w Ochotnicy Górnej. Nr sprawy: CRZP/UJ/54/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.02.2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/43/08)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.02.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji poddasza na pomieszczenia dla pracowników naukowych, wykonania szybu windowego i montażu dźwigu osobowego oraz adaptacji piwnic na cele magazynu bibliotecznego w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanym przy ul.Gołębiej 20 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/21/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.02.2008 o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego przez CESPiA UJ projektu UE
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12-02-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, kamer video, mikrofonów, aparatów cyfrowych oraz projektorów na potrzeby realizowanego przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie projektu Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, kamer video, mikrofonów, aparatów cyfrowych oraz projektorów na potrzeby realizowanego przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie projektu - Standardowe i zintegrowane rozwiązania satelitarne umożliwiające poszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych - (akronim HEALTHWARE). Projekt realizowany jest w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego (2002-2006).
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12-02-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy monitora LCD dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/33/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.02.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji usług konserwatorskich w budynku Biblioteki Jagiellońskiej zlokalizowanym w Krakowie przy Al.Mickiewicza 22 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/UJ/36/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.02.2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz aparatu cyfrowego na potrzeby Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie CRZP/UJ/34/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.02.2008 o udzieleniu zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy w zakresie przygotowywania i serwowania śniadań dla gości Bursy im. Stanisława Pigonia mieszczącej sięw Krakowie, przy ul: Garbarskiej 7A
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.02.2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki HP Laser Jet P2015 dn dla Wydziału Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/35/08)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.02.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/UJ/38 i 39/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05-02-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz zainstalowania dodatkowych komponentów do serwera znajdującego się w siedzibie Zamawiającego na potrzeby realizowanego przez Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CZN UJ) projektu pt. „Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu”
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05-02-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy monitora LCD dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/32/2008)
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.02.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę kamery cyfrowej i skanerów dla Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.02.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz uruchomienia urządzenia fotokopiującego i drukującego dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/UJ/37/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.02.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy specjalistycznego sprzętu komputerowego dla Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/UJ/40,41 i 42/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.02.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy switchy dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/UJ/25/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.02.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy 2 sztuk notebooków dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/UJ/46 i 47/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04-02-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki laserowej, monochromatycznej dla potrzeb Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Nr sprawy: CRZP/UJ/15/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01-02-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka oraz drukarki laserowej dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/23/2008)
   
 • Ogłoszenie z dnia 31.01.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Instytutu Historii Sztuki UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29-01-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki laserowej dla Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/19/2008)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.01.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą /Adaptacja poddasza na cele magazynowe w budynku Collegium Maius UJ zlokalizowanym w Krakowie przy ul.Jagiellońskiej 15/ dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/20/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka oraz dwóch zestawów komputerowych z monitorami LCD i oprogramowaniem dla potrzeb Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr sprawy CRZP/1/2/3/2008)
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Biura Obsługi Studentów Zagranicznych UJ
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Towarzystwa Doktorantów UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.01.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy monitora LCD oraz drukarki laserowej monochromatycznej na potrzeby Wydziału Polonistyki - Centrum Badawczego Bibliografii Polskiej Estreicherów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Nr sprawy:CRZP/UJ/17,18/2008.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.01.2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz uruchomienia urządzeń fotokopiujących i drukujących dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Nr sprawy: CRZP/UJ/692/2007 oraz 5 i 6/2008
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.01.2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą /Remont tarasu górnego i dolnego budynku Zamku w Przegorzałach zlokalizowanego w Krakowie przy ul.Jodłowej 13/ dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Nr sprawy: CRZP/UJ/685/2007
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.01.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.01.2008 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę dwóch komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/UJ/4/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.01.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę komputera dla Instytutu Nauk Geologicznych UJ
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.01.2008 na dostawę 2 serwerów dla Sekcji Systemów Informacyjnych UJ
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.01.2008 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Centrum Studiów Humanistycznych WP UJ); Nr sprawy CRZP/UJ/694/2007
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.01.2008 na dostawę notebooka dla Instytutu Historii Sztuki UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.01.2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy licencji SA-4000-ADD-500U oraz przedłużenie pomocy i wsparcia technicznego do posiadanego urządzenia SSL VPN gateway dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Nr sprawy: CRZP/UJ/16/2008
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.01.2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerwego na potrzeby Wydziału Polonistyki UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.01.2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy zestawu komputerowego do obsługi kamery CCD oraz gromadzenia i redukcji danych obserwacyjnych dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Nr sprawy: CRZP/UJ/652/2007
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy trzech sztuk monitorów LCD dla Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego laserowego Brother MFC7820N - szt 2 dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul.Gołębiej 16 w Krakowie.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki atramentowej HP D7160 dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa dla potrzeb Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawów komputerowych oraz laptopa dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa dla Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy 4 sztuk projektorów multimedialnych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego przy ul.Reymonta 4 w Krakowie.
   
 • Ogłoszenie z dnia 09-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu aparatury audio dla Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
   
 • Ogłoszenie z dnia 08-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 notebooków dla Biura Pełnomocnika Rektora UJ ds. osób niepełnosprawnych
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz uruchomienia urządzeń fotokopiujących i drukujących, tj. czterech sztuk kserokopiarko-drukarek sieciowych i jednej sztuki kserokopiarki, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
   
 • Ogłoszenie z dnia 08-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch zestawów komputerowych wraz z monitorami LCD dla potrzeb Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
   
 • Ogłoszenie z dnia 04-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy notebooka dla Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy sprzętu komputerowego dla Pionu Technicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie(Numer sprawy: CRZP/UJ/690/2007)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy zestawu komputerowego do obsługi kamery CCD oraz gromadzenia i redukcji danych obserwacyjnych dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie(Numer sprawy: CRZP/UJ/652/2007)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03-01-2008 o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS w ilości do 20 000 litrów dla potrzeb kotłowni Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Orlej 171 w Krakowie
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03-01-2008 o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS w ilości do 250 000 litrów dla potrzeb Ogrodu Botanicznego UJ przy ul. Kopernika 27
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02-01-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, a w szczególności zestawów komputerowych oraz drukarki dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie(Numer sprawy: CRZP/UJ/645-3/647/662/2007)
   
 • Ogłoszenie z dnia 20-12-2007 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy przepływowego detektora fluorescencyjnego z dodatkowym wyposażeniem dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
   
 • Ogłoszenie z dnia 14-12-2007 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie(Numer sprawy: CRZP/UJ/656/2007)
   
 • Ogłoszenie z dnia 14-12-2007 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy monitora LCD na potrzeby Wydziału Polonistyki- Centrum Badawczego Bibliografii Polskiej Estreicherów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Numer sprawy: CRZP/UJ/655/2007)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12-12-2007 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy czterech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Numer sprawy: CRZP/UJ/650/2007)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12-12-2007 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy dwóch elementów teleskopu, tj. tubusu wraz z optyką, dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego przy ul.Orlej 171 w Krakowie. (Numer sprawy: CRZP/UJ/661/2007)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12-12-2007 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki HP OfficeJet 5610 dla Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. (Numer sprawy: CRZP/UJ/586/2007)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12-12-2007 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa dla potrzeb Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Numer sprawy: CRZP/UJ/658/2007)
   
 • Ogłoszenie z dnia 12-12-2007 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie 10 specjalistów ds. diagnozy jakości pracy szkół na potrzeby realizowanego przez CESPiA projektu współfinansowanego ze środków EFS - "Szkoły Jagiellońskie".
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10-12-2007 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przygotowania projektu i wykonania strony internetowej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i utrzymania bazy elektronicznej w gotowości do pracy.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07-12-2007 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu klimatyzacji w budynku WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego położonym przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie
   
 • Ogłoszenie z dnia 06-12-2007 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla Ośrodka Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 29-11-2007 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka i urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23-11-2007 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług zakupu i dostawy notebooka i dwóch monitora LCD dla Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Oleandry 2a.
   


 • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03