Strona główna BZP UJ > Ogłoszenia archiwalne (2010)


uj Ogłoszenia archiwalne (2010) uj


 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.12.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitora LCD 22 cali, skanera komputerowego, zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Instytutu Fizyki WFAIS UJ w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy CRZP/UJ/885/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu stacji skraplania helu wraz z systemem odzysku gazowego helu z wyposażeniem, dotycząca projektu Atomin, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/856/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera dla potrzeb Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, Nr sprawy:CRZP/UJ/829/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji dla zaprojektowania i wykonania robót budowlano-montażowych, wraz z dostawą i montażem niezbędnych, materiałów, urządzeń oraz wyposażenia, związanych z realizacją obiektu Paderevianum II UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach MRPO na lata 2007 - 2013. Nr sprawy: CRZP/UJ/859/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.12.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na podłączeniu sieci LAN z lokalizacji w budynku Gołębia 6 do reszty sieci UJ poprzez tor światłowodowy do węzła sieci UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/833/2010 (powt.)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.12.2010r. o dobrowolnej przejrzystości ex ante na wyłonienie Wyłonienie dostawcy impulsowych zasilaczy dla akceleratora liniowego, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczący projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/881/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: zestawu dwóch termocyklerów, dwóch termoblokow wraz z osprzętem i dwoma wytrząsarkami do probówek typu vortex, zestawu do dokumentacji żeli wraz z komputerem do obsługi urządzenia i dziesięcioma pipetami automatycznymi, dwóch aparatów do elektroforezy poziomej z osprzętem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Genetyczno-Molekularnej IB, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanej w Zakładzie Cytologii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 31 i Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/875/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: termobloku, systemu do dokumentacji żeli, aparatu do pionowej elektroforezy białek oraz mieszadła magnetycznego z grzaniem i bez (3 sztuki), tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Biologicznej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/867/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: aparatury stopped-flow, wirówki laboratoryjnej, lodówko-zamrażarki,wagi analitycznej i wagi technicznej, pHmetru oraz stereoskopowego mikroskopu polaryzacyjnego z zestawemdo rejestracji obrazu, a także spektrofotometru diode arry, spektrofotometru UV-Vis dwuwiązkowego zprzystawką kinetyczną, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolneji badawczej, w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, w ramach projektu pn. „Rozbudowa imodernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanegoprzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Biologicznej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego,zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/866/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: wysokosprawnego chromatografu cieczowego i systemu oczyszczania wody tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Biologicznej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/864/Z1/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: homogenizatora, spektrofluorymetru, wytrząsarki wielofunkcyjnej, 2termostatów cyrkulacyjnych, zestawu pipet automatycznych, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów,przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, wramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczychi ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Biologicznej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/868/2010.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 23.12.2010r. o zamiarze zawarcia umowy na wyłonienie dostawcy impulsowych zasilaczy dla akceleratora liniowego, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczący projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/881/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 23.12.2010 r.o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (usługi gastronomiczne, wynajem sal konferencyjnych) w ramach Projektu "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap II" na potrzeby zorganizowania warsztatów dla Zespołu Projektu Poświęconych pracom nad zadaniami.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę symulatora słonecznego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 23.12.2010r. o zamiarze zawarcia umowy na roboty dodatkowe przy realizacji robót remontowo-budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych oraz badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich programu, dla Dziedzińca Arkadowego i Dziedzińca Huta -rewitalizacja dziedzińców i fasady Collegium Maius UJ przy ul.Jagiellońskiej 15 w Krakowie, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach MRPO. Nr sprawy: CRZP/UJ/869/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.12.2010 o przetargu niograniczonym na zakup i dostawę dwóch urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarki dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/876-878/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy energii cieplnej do obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/879/2010.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 22.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stołu optycznego (część I przedmiotu zamówienia) oraz innego wyposażenia (część II przedmiotu zamówienia) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), nr sprawy CRZP/UJ/880/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/837/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.12.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu polaryzacyjnego wraz z kamerą cyfrową dla potrzeb Instytutu Nauk Geologicznych UJ w Krakowie (30-063) przy ul. Oleandry 2A. Nr sprawy CRZP/UJ/832/2010 (powt.)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji specjalistycznego oprogramowania do zarządzania informacją, danymi, zasobami, pracą i aparaturą w laboratoriach wraz z oprogramowaniem bazodanowym, dotycząca projektu JCET, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla JCRL, przy ul.Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/863/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu skanera laserowego z automatycznym systemem do wycinania spotów wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/820/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mikroskopu fluorescencyjnego do kariotypowania i FISH z systemem do mikrodysekcji laserowej wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/821/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku broszur informacyjnych szkoły letniej języka i kultury polskiej dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/861/2010.
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Batorego 12 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/842/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla potrzeb Instytutu Socjologii UJ, Nr sprawy: CRZP/UJ/850/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.12.2010r. o zamiarze zawarcia umowy na zakup usługi sieciowego dostępu do bazy IOPscience w roku 2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.12.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę trzech notebooków dla jednostek Uj. Nr sprawy CRZP/UJ/851-853/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komory laminarnej dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu TEAM/2009-4/8.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu wysokosprawnych chromatografów cieczowych wraz z osprzętem i wyposażeniem oraz oprogramowaniem, w odniesieniu od jednej do 3 części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/857-858/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/813/2010 powt.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę termocyklera dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.12.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na podłączeniu sieci LAN z lokalizacji w budynku Gołębia 6 do reszty sieci UJ poprzez tor światłowodowy do węzła sieci UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/833/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy pomocy naukowych na potrzeby zadania „Konkurs projektów naukowych” w ramach projektu FENIKS.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/836/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.12.2010 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ powt. Nr sprawy CRZP/UJ/794/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i projektorów multimedialnych dla jednostek organiacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/843-844/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usługi przygotowania programów działalności Szkolnych kół zajęć wyrównawczych oraz Szkolnych kół zainteresowań z matematyki w ramach projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (Nr sprawy: CRZP/UJ/854/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kopiarki cyfrowej dla Działu Współpracy Międzynarodowej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/835/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.12.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu polaryzacyjnego wraz z kamerą cyfrową dla potrzeb Instytutu Nauk Geologicznych UJ w Krakowie (30-063) przy ul. Oleandry 2A. Nr sprawy CRZP/UJ/832/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu spektrometru MALDI-TOF/TOF wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/826/2010.
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarek dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ, Nr sprawy:CRZP/UJ/848-849/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka, komputera, drukarki dla potrzeb jednostek Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Nr sprawy:CRZP/UJ/828-830/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Zawiadomienie z dnia 9.12.2010 r. o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na druk offsetowy, oprawę i dostawę książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/813/2010.
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mieszczącej się w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 22 (część I przedmiotu zamówienia), Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. prof. St. Łojasiewicza 4 (część II przedmiotu zamówienia) oraz Instytutu Archeologii UJ, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gołębiej 11 (część III przedmiotu zamówienia, nr sprawy CRZP/UJ/831/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla potrzeb Instytutu Nauk o Środowisku WBiNoZ UJ, Nr sprawy:CRZP/UJ/827/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia do badań reakcji metodą zatrzymanego przepływu (stoppedflow) z przystawką do szybkiego zamrażania reakcji (freeze quench) dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Orlej 171. Nr sprawy CRZP/UJ/793/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.12.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę rzutników multimedialnych dla Wydziału Filologicznego. Nr sprawy CRZP/UJ/845/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy monitorów komputerowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy: CRZP/UJ/749,759,761/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 8.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ powt. Nr sprawy CRZP/UJ/765/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu ekstrakcji rozpuszczalnikowej i systemu do mineralizacji mikrofalowej z wyposażeniem, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/818/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 8.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia 2 pakietów sprzętowych do realizacji eksperymentów dla II Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/747/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.12.2010 r. o zamiarze zawarcia umowy na zakup i dostawę Izotopu Xe 129 (40 litrów gazu Xe) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/652/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie (2010/S 237-361878) z dnia 07.12.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej (tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej) ujętej w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), nr sprawy CRZP/UJ/734/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 06.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy implementacji, optymalizacji oraz dokonaniu właściwej selekcji aptamerów przeciwko zdefiniowanemu celowi molekularnemu w ramach projektu Lider.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooków, elementów komputerowych dla potrzeb Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/UJ/803-805/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 3.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej w Instytucie Historii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/795/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 3.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Muzeum Zoologicznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/797/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.12.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/737 i 738/2010 (powt.)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 2.12.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów laboratoryjnych, odczynników biochemicznych, oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/814/2010r
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę 7 notebooków dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/720/2010 powt.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 01.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu MPD dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 01.12.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Instytutu Archeologii UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.12.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę gier komputerowych w ramach projektu Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy monitora komputerowego dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/796/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłoninie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/794/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.11.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym: drukarki sieciowej laserowej, projektora wraz z tablicą interaktywną i stojakiem oraz dwóch zestawów komputerowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/806-809/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.11.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych, routerów, switcha sieciowego oraz dysków twardych wewnętrznych wraz z obudowami dla potrzeb Archiwum UJ w Krakowie (30-059) przy al. Mickiewicza 22. Nr sprawy CRZP/UJ/662/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/784/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/787-792/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sprzętu laboratoryjnego i urządzeń do prac badawczych prowadzonych na zwierzętach, wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, w odniesieniu od jednej do 11 części zamówienia, dotycząca projektu JCET, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla JCRL, przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/746/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.11.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w tym: projektora z ekranem, monitorów LCD, laptopów, pendriveów i dysków zewnętrznych dla potrzeb Zespołu Portalu Uniwersyteckiego UJ w Krakowie (31-113) przy ul. Straszewskiego 25/4a. Nr sprawy CRZP/UJ/751-753/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.11.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/802/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury do pomiaru wielkości cząstek (metodą dynamicznego rozpraszania światła), masy cząsteczkowej i potencjału zeta wraz z dostawą, instrukcją, instalacją, szkoleniem z zakresu obsługi urządzenia oraz oprogramowaniem i kompatybilnym zestawem komputerowym w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/785,786/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kriostatu wraz ze stołem optycznym (część I przedmiotu zamówienia) oraz innego wyposażenia (część II przedmiotu zamówienia) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), nr sprawy CRZP/UJ/560/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i projektorów multimedialnych dla jednostek organiacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/760,762,764,772/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Jagiellońskiego Centrum Językowego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Krupniczej 2, nr sprawy CRZP/UJ/778/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Biblioteki Jagiellońskiej, mieszczącej się przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/768/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.11.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzetu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/781-783/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/728/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę oleju grzewczego dla potrzeb kotłowni olejowej Ogrodu Botanicznego i Obserwatorium Astronomicznego UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.11.2010 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/765/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.11.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy chromatotronu w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/683/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla potrzeb Działu Socjalnego UJ, Nr sprawy: CRZP/UJ/660/V/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów niezbędnych dla wykonania oświetlenia zewnętrznego typu LED, współfinansowanego przez UE z EFRR w ramach MRPO na lata 2007-2013, dla Instytutu Zoologii UJ, przy ul.Gronostajowej 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/729/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym notebooka, dysku zewnętrznego, pendrive’ów oraz zestawu komputerowego dla potrzeb Wydziału Filologicznego UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/738/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch zestawów komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Polonistyki UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 16. Nr sprawy CRZP/UJ/737/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowego serwera stanowiącego rozbudowę istniejącego klastra obliczeniowego oraz UPS dla potrzeb Zakładu Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki WBBiB UJ z siedzibą w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/736/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawów komputerowych oraz drukarki dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Nr sprawy: CRZP/UJ/727/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/755-757,766/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/718-719/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę kompletnego zestawu aparatury do chromatografii białek i peptydów, zawierającego system chromatografii średniociśnieniowej, wysokociśnieniowej, zestaw złóż chromatograficznych oraz aparaturę dodatkową dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organiacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/706-709.763/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/692,693/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 18.11.2010r na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24 (poza Collegium Medicum) Nr CRZP/UJ/713/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu spektrometru FT-ATR-IR z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu JCET, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla JCRL, przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/698/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.11.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Straszewskiego CRZP/UJ/648,661/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.11.2010 o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą - ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków Nr sprawy CRZP/UJ/748/2010.
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooków dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/UJ/660/III,VIII/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 17.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy stolika stereotaktycznego do mikrodializy w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wytwornicy płatków lodu w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy zestawu do elektroforezy kapilarnej w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy siedmiu laptopów dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/769/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Ogrodu Botanicznego UJ Nr sprawy CRZP/UJ/633/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.11.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/739-741/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.11.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/731,732,733/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu spektrometru do pomiarów optycznej aktywności ramanowskiej z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu JCET, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla JCRL, przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/699/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g oraz ich zwrotów, a także paczek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/712/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu analitycznego systemu HPLC, preparatywnego systemu HPLC, detektora absorpcyjnego typu diode-array, detektora fluorescencyjnego typu diode-array oraz zestawu do rejestracji parametrów hodowli w komorach fitotronowych, z wyposażeniem i oprogramowaniem, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/730/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organiacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/658/II/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie (2010/S 222-339888) z dnia 16.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej (tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej wraz z niezbędnym do jej uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem) na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), Nr sprawy CRZP/UJ/546/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/721-725/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/720/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu chromatografu gazowego z detektorem mas, wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/716/2010.
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.11.2010r. o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe przy realizacji robót remontowo-budowlanych związanych z budową szybu, dostawą i instalacją dźwigu osobowego oraz adaptacją poddasza i piwnicy na cele użytkowe, w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul.Gołębiej 20 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/666/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu do chromatografii cieczowej z tandemowym detektorem mas, wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/697/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.11.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/717-719/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie (2010/S 218-334205) z dnia 10.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej (tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej wraz z niezbędnym do jej uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem) na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków– Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), nr sprawy: CRZP/UJ/239/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 zestawów komputerowych na potrzeby projektu MPD współfinansowanego przez Unię Europejską i realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwanego dalej PO IG, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki - Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych oraz prac instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych, związanych z podziałem mieszkania nr 3 na odrębne lokale mieszkalne, w budynku mieszkalnym /Dom Profesorów UJ/, położonym przy Al.Słowackiego 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/665/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę projektora multimedialnego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 9.11.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy chromatotronu w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/683/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 9.11.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych, biochemicznych oraz materiałów do hodowli komórkowych w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/714/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w roku 2011, dla 70 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych w Krakowie, w odniesieniu do 654 części zamówienia, czyli poszczególnych tytułów, przy czym każdy tytuł odpowiada jednej części zamówienia. Nr sprawy CRZP/UJ/694/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 08.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i rozszerzających z matematyki dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa małopolskiego w ramach projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego, komputera przenośnego, kserokopiarki, projektora, ekranu i niszczarki, w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIiŚ. Nr sprawy: CRZP/UJ/684/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/676/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sprzętu laboratoryjnego z wyposażeniem przeznaczonego do badań na zwierzętach, dotycząca projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/705/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mikroskopu stereoskopowego z kamerą cyfrową i wyposażeniem, dotycząca projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/704/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego do obsługi spektrometru EPR o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Ingardena 3, Nr sprawy: CRZP/UJ/711/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 5.11.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24 CRZP/UJ/685,686,687/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/691/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooka dla potrzeb Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa WZiKS UJ oraz karty graficznej na potrzeby Instytutu Informatyki WMiI UJ położonych w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4 i 6. Nr sprawy CRZP/UJ/607 (powt.) i 703/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu rotacyjnej wyparki próżniowej, łaźni wodno-olejowej, membranowej pompy próżniowej, kontrolera próżni i mieszadeł magnetycznych dla Wydziału Chemii na cele realizacji projektu TEAM Biomimetic asymmetric carbon-carbon bond formation catalysts design and application współfinansowanego przez Unię Europejską i realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki, zestawu komputerowego oraz projektora dla potrzeb jednostek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/688-690/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopów, oprogramowania antywirusowego, drukarko-kopiarki laserowej i projektorów multimedialnych dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego na cele realizacji projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu do elektroforezy kapilarnej w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organiacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/658/III/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 03.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury do pomiaru wielkości cząstek (metodą dynamicznego rozpraszania światła), masy cząsteczkowej i potencjału zeta wraz z dostawą, instrukcją, instalacją, szkoleniem z zakresu obsługi urządzenia oraz oprogramowaniem i kompatybilnym zestawem komputerowym w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.11.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/657,696/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.11.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego bloku książki (wnętrza) wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/700/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.11.2010 o przetargu nieograniczonym na konserwację i naprawę instalacji sygnalizacji pożaru oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, jak imonitoringu pożarowego w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonych na terenie miasta Krakowa i w Modlnicy koło Krakowa. Nr sprawy CRZP/UJ/651/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooków dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/UJ/660/2010
   
 •  Ogloszenie z dnia 03.11.2010r. o zamiarze zawarcia umowy na zakup i dostawę wraz z montażem elementów systemu detekcji elektronów i jonów (jednorodnego systemu zasilania soczewek - elementów optyki elektronów i jonów wraz z kablami) jako elementu dodatkowego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego działania Kompletnego Systemu Aparatury Próżniowej zaprojektowanego i wykonanego przez firmę PREVAC Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie, ul. Raciborska 61. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), nr sprawy CRZP/UJ/580/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.11.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przedłużeniu gwarancji technicznych na okres roku na urządzenia firmy Juniper Networks dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/677/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.11.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na instalacji łączności radiowej typu punkt-punkt dla czterech relacji w sieci UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/656/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 29.10.2010r. o zamiarze zawarcia umowy na roboty dodatkowe przy realizacji robót remontowo-budowlanych związanych z budową szybu, dostawą i instalacją dźwigu osobowego oraz adaptacją poddasza i piwnicy na cele użytkowe, w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul.Gołębiej 20 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/666/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Generalnego Wykonawcy, dla zaprojektowania i wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach PIOG. Nr sprawy: CRZP/UJ/674/2010.
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Zespołu Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę i montażu systemu multimedialnego w sali dydaktycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 15 Nr sprawy CRZP/UJ/632/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/658/II/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorami diode array i fluorescencyjnym wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu Atomin, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/673/2010.
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.10.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.Gołębia 24 Kraków -CRZP/UJ/648,661/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organiacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/658/I/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy pięciu urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/659/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.10.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa z wyposażeniem i oprogramowaniem w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/672/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopów dla Sekcji Obsługi Informatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 25.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym ujętym w załączniku A do SIWZ, Nr sprawy CRZP/UJ/636/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 25.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na druk materiałów promocyjnych i ich dystrybucję w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły II etap
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.10.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę zestawu komputerowego oraz dwóch skanerów dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/669-671/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań metodą wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej nanostruktury katalizatorów dla potrzeb projektu pt „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków.Nr sprawy CRZP/UJ/628/2010. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG 1.1.2.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu wyposażenia do technik FRET i FURA2 oraz systemu do szybkiej akwizycji dla rozbudowy mikroskopu fluorescencyjnego, dotycząca projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/664/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury próżniowej na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/561/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Piastowskiej 26d, Nr sprawy CRZP/UJ/650/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch zestawów komputerowych z monitorami oraz drukarki laserowej i skanera dla potrzeb Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Kopernika 27. Nr sprawy CRZP/UJ/633/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch zestawów komputerowych z monitorami oraz drukarki laserowej dla potrzeb Biura Informacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 8/1. Nr sprawy CRZP/UJ/634-635/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu odwróconego mikroskopu badawczego wraz z systemem adaptacji do połączenia ze spektrometrem ramanowskim i mikroskopem AFM, dotycząca projektu JCET, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/573/2010.
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w postaci komputera przenośnego typu notebook wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz skanera dla potrzeb Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Ingardena 6, Nr sprawy CRZP/UJ/597/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g oraz ich zwrotów, a także paczek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/654/2010
   
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych, tzw. usług zastrzeżonych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/653/2010.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.10.2010 r., o zamiarze zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie zakupu i dostawy Izotopu Xe 129 (40 litrów gazu Xe) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/652/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych, tzw. usług zastrzeżonych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Działu Rekrutacji na Studia UJ), nr sprawy: CRZP/UJ/622/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa, komputera oraz monitora dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ, Nr sprawy CRZP/UJ/624-625/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i elementów stanowiących wyposażenie mikroskopów, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/623/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dostawy karnetów uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu systemu multimedialnego w sali dydaktycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gołebiej 13. Nr sprawy CRZP/UJ/632/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 14.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę stolika stereotaktycznego do mikrodializy w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu do ekstrakcji SPE w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań laboratoryjnych metodą wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej nanostruktury katalizatorów dla potrzeb projektu pt.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań metodą mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rtg, morfologii i składu powierzchni folii i katalizatorów dla potrzeb projektu pt. Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów realizowanego przez Wydział Chemii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/626/2010 Zamówienie finansowane jest przez Unię Europejska ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG 1.1.2.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z budynku Instytutu Zoologii UJ, położonego przy ul.Gronostajowej w Krakowie na terenie Kampusu 600-lecia odnowienia UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/552/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/615/2010.
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego składającego się z komputera stacjonarnego wraz z monitorem LCD 22 cali oraz klawiaturą i myszką dla potrzeb Instytutu Kultury WZiKS UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy CRZP/UJ/606/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę czytnika mikropłytek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mebli i krzeseł laboratoryjnych w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/572/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.10.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch rzutników multimedialnych wraz z montażem jednego rzutnika dla Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Radziwiłłowska 4, CRZP/UJ/598/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów optycznych o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/601/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oświetlacza deuterowo-halogenowego, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/571/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę procesora ultradźwiękowego o dużej mocy w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy ultrasonografu z wyposażeniem dodatkowym, zestawem komputerowym i oprogramowaniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/575/2010.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 08.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę stołowej wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 08.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wytwornicy płatków lodu w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa dla Wydziału Filozoficznego UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w tym: komputera stacjonarnego wraz z monitorem 21 cali LCD, pamięci DDR oraz notebooka dla potrzeb Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznastwa WZiKS UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy CRZP/UJ/607/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 7.10.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.Gołębia 24 Kraków -CRZP/UJ/629/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wagi analitycznej, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/567/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oprogramowania dla potrzeb prac realizowanych w Pracowni badań magnetyzmu nuklearnego i nadprzewodnictwa, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/566/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 06.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań laboratoryjnych metodą wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej nanostruktury katalizatorów dla potrzeb projektu pt „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/628/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 06.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań laboratoryjnych powierzchni właściwej i porowatości katalizatorów metodą niskotemperaturowej adsorpcji azotu dla potrzeb projektu pt. „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/627/2010 Zamówienie finansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG 1.1.2.
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań laboratoryjnyh metodą mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rtg, morfologii powierzchni folii i katalizatorów dla potrzeb projektu pt. „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/626/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.10.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej . Nr sprawy CRZP/UJ/618-621/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 04.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego (klastra) na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD): Environmental Stress Population Viability and Adaptions wraz z usługą montażu, uruchomienia urządzeń, przetestowania ich w obecności upoważnionego pracownika zamawiającego oraz przeszkolenia personelu zamawiającego w niezbędnym do pracy zakresie, Nr sprawy CRZP/UJ/535/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa dla Działu Technologii Informacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.10.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Pracowni Multimedialnej i Komputerowej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/582-590/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul R. Ingardena 3 w Krakowie. nr sprawy: CRZP/UJ/599,611,612/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 1.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komory do pompowania o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/600/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatu do detekcji ilościowej amplifikacji kwasów nukleinowych typu /real-time PCR/ z wyposażeniem, dotycząca projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/617/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.10.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kamery CCD do obserwacji astronomicznych wraz z kołem filtrów dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/554/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy czasowo-rozdzielczego spektrometru FT-IR z akcesoriami, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/595/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.09.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 2 sztuk laptopów dla potrzeb Instytutu Socjologii UJ, Nr sprawy:CRZP/UJ/608/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia do rozbudowy superkomputera (klastra), tj. urządzeń i elementów komputerowych wraz z oprogramowaniem, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/565/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.09.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/596,598/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji na wyłonienie wykonawcy w zakresie w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy modułu źródła do Kompletnego systemu aparatury próżniowej w ramach projektu ATOMIN dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 579 /2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy systemu lasera OPO, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/570/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.09.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego UJ, Nr sprawy:CRZP/UJ/553/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Informacje o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/578/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.09.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ, Nr sprawy:CRZP/UJ/604/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.09.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu komputerowego i drukarki dla Zespołu ds. Weryfikacji i Kontroli Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych, w tym prac instalacyjnych w dotyczących instalacji komputerowych, telefonicznych i NN, konserwacji stolarki drzwiowej, montażu ścianki szklanej, w budynku Collegium Novum UJ, położonym przy ul.Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/605/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy nanofotometru do pomiaru mikro objętości, dotycząca projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/603/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy automatycznego systemu cyfrowego obrazowania z wyposażeniem, dotycząca projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/602/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komory do hodowli roślin, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/564/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.09.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych (dowóz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na zajęcia „Fizyka w praktyce – zajęcia na uczelni”) w ramach projektu FENIKS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.09.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz projektora multimedialnego dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ, Nr sprawy:CRZP/UJ/591/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.09.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę gigabitowych przełączników ethernetowych dla Zespołu Portalu Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.09.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch serwerów dla Zespołu Portalu Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych polegających na wymianie drewnianych okien i drzwi balkonowych na okna i drzwi balkonowe z PVC w pokojach /Domu Gościnnego/ UJ, przy ul.Jodłowej 13 w Krakowie-Przegorzałach. Nr sprawy: CRZP/UJ/569/2010
   
 • Ogłoszenia z dnia 21.09.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Centrum Badań Przyrodniczych UJ przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/577/2010
   
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i sukcesywną dostawę środków czystości i preparatów chemicznych do automatów czyszczących dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i sukcesywną dostawę papieru higienicznego i ręczników papierowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie (2010/S 183-279388) z dnia 21.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej (tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej wraz z niezbędnym do jej uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), Nr sprawy CRZP/UJ/545/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Informacje o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie przygotowania projektu, składu, zakupu zdjęć, łamania, wydruku i dostarczenia do siedziby Zamawiającego czasopisma NIMB, Nr sprawy CRZP/UJ/559/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac instalacyjnych związanych z wymianą kotła opalanego olejem opałowym dla potrzeb centralnego ogrzewania Szklarni Viktoria w Ogrodzie Botanicznym UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/568/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie (2010/S 182-278010) z dnia 18.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stacji skriningowej do badań biomedycznych wraz z niezbędnym do jej uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), Nr sprawy CRZP/UJ/237/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu urządzeń oraz elementów wraz z wyposażeniem składających się na Automatyczną Stację Meteorologiczną dla IGiGP WBiNoZ UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/576/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu zestawu wzmacniaczy gradientowych x, y, z dla potrzeb IF WFAiIS UJ, zlokalizowanego przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/558/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.09.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek oraganizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/562/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy do realizacji robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń związanych z adaptacją pomieszczeń zwierzętarni WBBiB UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/574/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.09.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnyach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/563/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.09.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.09.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia Pracowni Robotyki i Automatyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w zestawy LEGO Mindstorms NXT w ramach projektu WIKING.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.09.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego, w tym tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera, komputera stacjonarnego wraz z monitorem LCD oraz drukarki dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/555, 556 i 557/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.09.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz z monitorem LCD 22” dla potrzeb Zakładu Ekonomii Stosowanej Instytutu Ekonomii i Zarządzania WZiKS UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Profa Łojasiewicza 4. Nr sprawy CRZP/UJ/231/2010 (powt.)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia gwarancji technicznej o rok na urządzenia firmy Policom (serwer videostreamingu, gstacje wideokonferencyjne, mostek wideokonferencyjny, rejestrator wideokonferencyjny) dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia gwarancji technicznej o rok na klaster serwerów SUN FIRE V890 dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.09.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopów i urządzenia do robienia kopii zapasowych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Unii Europejskiej COCOS – MTKD-CT-2004-517186.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu fotograficznego dla Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. prof. St. Łojasiewicza 4 Nr sprawy: CRZP/474/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji, na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowych elementów i urządzeń jako akcesorii uzupełniających do układu pomiarowego do kątowo-rozdzielczej spektrometrii elektronów ARPES w ramach projektu ATOMIN dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 541 /2010 (zamówienie uzupełniające).
   
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostawy i dystrybucji gazu ziemnego doobiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/331/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.09.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego oraz notebooka dla potrzeb Zakładu Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UJ, Nr sprawy:CRZP/UJ/522-523/2009
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stanowiska do osadzania układów wielowarstwowych techniką rozpylania jonowego oraz urządzenia do wytwarzania cienkich warstw metodą epitaksjalną, z wyposażeniem dodatkowym, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu Atomin, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/518/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.09.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego dla potrzeb Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Nr sprawy:CRZP/UJ/524/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 6.09.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wirówki laboratoryjnej w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/166/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usługi w zakresie opracowania Projektu Systemu Zapewnienia Jakości dla Pracowni Hodowli Komórek mieszczącej się przy WBBiB UJ, na ul.Gronostajowej 7 w Krakowie, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, realizowanego przez UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/547/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy inkubatora do hodowli komórek i komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z wyposażeniem, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/544/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 1.09.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Biura Obsługi Studentów Zagranicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Straszewskiego 25, CRZP/UJ/509/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.08.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa dla potrzeb Instytutu Informatyki WMiI UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Profa Łojasiewicza 6. Nr sprawy CRZP/UJ/333/2010 (ponownie powtórzone)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.08.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Religioznawstwa Wydziału Filozoficznego UJ w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/536-539/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.08.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb projektu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD). Nr sprawy: CRZP/UJ/502,503/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.08.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy używanej, wyczynowej łodzi wioślarskiej tzw. ósemki o parametrach technicznych wskazanych w załaczniku A do SIWZ, na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Piastowskiej 26, Nr sprawy: CRZP/UJ/397/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzetu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/481,499/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.08.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską. Nr sprawy CRZP/UJ/516/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.08.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy Izotopu Xe 129 (40 litrów gazu Xe) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Nr sprawy: CRZP/UJ/550/2010 (postęp. powtórzone)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.08.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przygotowania graficznego i druku materiałów promocyjnych dla CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.08.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego składającego się z komputerów stacjonarnych, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami LCD i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ w Krakowie (31-056) przy ul. Józefa 19. Nr sprawy CRZP/UJ/549/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dostawy i rozbudowy zespołu serwerów SAP ERP dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/515/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.08.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa dla potrzeb Instytutu Informatyki WMiI UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Profa Łojasiewicza 6. Nr sprawy CRZP/UJ/333/2010 (powtórzone)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.08.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu przesuwnych i stacjonarnych regałów bibliotecznych dla Biblioteki Instytutu Historii UJ w budynku Collegium Witkowskiego UJ, położonym przy ul.Gołębiej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/531/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.08.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z ich wniesieniem i montażem w szafach rack 19” fabrycznie nowego, nieużywanego specjalistycznego sprzętu sieciowego w ramach grantu inwestycyjnego pn.: „Środowisko sieciowe do analizy i badań z zakresu sieci komputerowych - przewodowych i bezprzewodowych - ich współpracy oraz zagadnień dotyczących zabezpieczania, monitorowania i zarządzania takimi sieciami” dla potrzeb Instytutu Informatyki WMiI UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Profa Łojasiewicza 6. Nr sprawy CRZP/UJ/500/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.08.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.Gołębia 24 Kraków -CRZP/UJ/507,509/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.08.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy analizatora gazów z procesów katalitycznych dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/529/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.08.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie prenumeraty i dostawy zagranicznych czasopism oraz baz danych wraz z odprawą celną w latach 2011-2013, dla jednostek UJ w Krakowie, w odniesieniu do jednej i/lub dwóch części. Nr sprawy: CRZP/UJ/476/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.08.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mebli hotelowych dla Domu Profesorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Garbarskiej 7A w Krakowie; nr sprawy: CRZP/UJ/533/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.08.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego składającego się z laptopów wraz ze stacjami dokonującymi USB, monitorów LCD i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Promocji UJ w Krakowie (31-109) przy ul. Piłsudskiego 8/1a. Nr sprawy CRZP/UJ/534/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.08.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dla zaprojektowania i wykonania kompleksowych prac remontowo-budowlanych na potrzeby laboratorium ultra szybkich procesów, w budynku WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/532/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 4.08.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę drukarki kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i etykietami typu VOID dla potrzeb Działu Inwentaryzacji Ciągłej UJ w Krakowie (31-113) przy ul. Straszewskiego 27. Nr sprawy CRZP/UJ/528/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.08.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/525-527/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.08.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia umów gwarancyjnych o rok następny na serwery SUN. Nr sprawy CRZP/UJ/514/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.08.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na realizacji 288 godzinnych (48 godzin dla 6 grup) zajęć o charakterze szkolenia trenerskiego, umożliwiającego nabycie umiejętności stosowania aktywizujących metod, technik i form kształcenia dorosłych w oparciu o oryginalny, autorski program zajęć dla 120 uczestników i uczestniczek studiów podyplomowych w ramach Projektu pn. „Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”, współfinansowanego przez UE w ramach EFS POKL, dla potrzeb Instytutu Pedagogiki UJ z siedzibą w Krakowie (31-135) przy ul. Batorego 12. Nr sprawy CRZP/UJ/521/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.08.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wymianie okien jednoramowych na jednoramowe rozwieralno-uchylne, z drewna klejonego warstwowo, wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i obrobieniem ościeży, w budynku Wydziału Chemii UJ, położonym przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/464/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.08.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem, przy realizacji robót budowlano-montażowych, w zakresie adaptacji pomieszczeń dla zwierzętarni WBBiB UJ w Krakowie, w ramach projektu współfinansowanego przez UE EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/517/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.08.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy Izotopu Xe 129 (40 litrów gazu Xe) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Nr sprawy: CRZP/UJ/382/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.08.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komory próżniowej z wyposażeniem o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Nr sprawy: CRZP/UJ/217/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.07.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24 -CRZP/UJ/505,508,509/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.07.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę siedmiu (7) stacji roboczych typu PC wraz z monitorami LCD 22” dla potrzeb Zakładu Biofizyki Obliczeniowej i Biotechnologii WBBiB UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/513/2010
   
 • Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy środków czystości oraz preparatów chemicznych do automatów czyszczących dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/478-479/2010
   
 • Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy papieru higienicznego i ręczników papierowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/480/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.07.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego (notebooków oraz drukarki) dla potrzeb projektu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD). Nr sprawy: CRZP/UJ/511-512/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 29.07.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie , ul.Gołębia 24 -CRZP/UJ/504,506,507,510/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz aparatu fotograficznego dla potrzeb Studiów Podyplomowych Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytertu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. St. Łojasiewicza 4 Nr sprawy CRZP/UJ/473/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Generalnego Wykonawcy, dla zaprojektowania i wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach PIOG. Nr sprawy: CRZP/UJ/482/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki laserowej kolorowej dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej. Nr sprawy CRZP/UJ/488/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu odwróconego z zestawem do wizualizacji obrazu i wyposażeniem dodatkowym, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/487/2010.
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy papieru offsetowego i kartonu dla potrzeb Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Czapskich 4 Nr sprawy CRZP/501/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.07.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym realizowane w ramach projektu Wsparcie dynamicznego rozwoju polskiej edukacji. Nr sprawy CRZP/UJ/489-491/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.07.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/495,498/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.07.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Nr sprawy CRZP/UJ/342,492,493,494,496,497/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, informacji BIOZ, STWiOR, przedmiaru prac, kosztorysu inwestorskiego i sprawowanie nadzoru autorskiego, dla potrzeb związanych z rozbudową i przebudową budynku UJ w Krakowie przy ul.Ingardena 6. Nr sprawy: CRZP/UJ/470/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.07.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych UJ, Nr sprawy: CRZP/UJ/443,483-485/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń oraz mebli laboratoryjnych i biurowych, dotyczących adaptacji pomieszczeń dla potrzeb laboratorium JCET w Krakowie, w ramach projektu współfinansowanego przez UE EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/486/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.07.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy gazów sprężonych wraz z dzierżawą butli na potrzeby Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/UJ/467/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie dostawy i montażu dwóch kolan tłumiących wraz z niezbędną armaturą, w obiekcie UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, realizowanego przez UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/452/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy papieru offsetowego, kartonu oraz tektury dla potrzeb Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Czapskich 4 Nr sprawy CRZP/UJ/475/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 25 szt monitorów oraz 25 szt komputerów dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/472/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach PIOG, dla CPS UJ przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/463/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.07.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę 10 notebooków dla Instytutu Nauk o Środowisku UJ. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/477/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy spektrofotometru FTIR do pomiarów ciałostałowych z wyposażeniem dodatkowym, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/469/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych związanych z remontem mnożarki w kompleksie /Victoria/ Ogrodu Botanicznego UJ przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/441/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu polaryzacyjnego z zestawem do rejestracji obrazu i wyposażeniem dodatkowym, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/465/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15.07.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy jachtu żaglowego klasy OMEGA SPORT dla potrzeb Samorządu Studentów UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. CRZP/UJ/466/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.07.2010 r. o zamiarze zawarcia umowy na wyłonienie wykonawcy w zakresie przyłączenia Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 mocą przyłączeniową, nr sprawy: CRZP/UJ/ 455 /2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.07.2010 o przetargu niegraniczonym na wyłonienie Wykonawcy przygotowania podłoża (usunięcie ubytków, pęknięć itp. oraz gruntowanie) i dwukrotnego malowania ścian i sufitów w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ulicy Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/395/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy układu chłodzenia ciekłym azotem i pieca wysokotemperaturowego z wyposażeniem, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/468/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu polaryzacyjnego ze stolikami grzewczo-chłodzącymi i wyposażeniem dodatkowym, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/457/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki laserowej (3 szt) dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy: CRZP/UJ/440/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch zestawów komputerowych dla potrzeb Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy; CRZP/UJ/438/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Działu Administracji Kampusu UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/461,462/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.07.2010 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowych elementów i urządzeń jako akcesorii uzupełniających do układu dla zadania inwestycyjnego pn.:„Zintegrowany system nanoskopowy z konfokalnym mikroskopem ramanowskim oraz mikroskopem SNOM/AFM”, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie (zamówienie uzupełniające), nr sprawy: CRZP/UJ/ 456 /2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy monitorów 22
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.07.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 szt. laptopów, 3 szt. myszy, 3 szt.dysków zewnętrznych na potrzeby rInstytutu Informatyki UJ Nr sprawy: CRZP/UJ/442/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie (2010/S 129-197351) z dnia 07.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu spektrometrii Ramanowskiej, złożonego z dwóch spektrometrów wraz z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych i ilościowych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z niezbędnym do jego uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), Nr sprawy: CRZP/UJ/367/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kolumnny pakowanej do chromatografii gazowej dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie . Nr sprawy CRZP/UJ/450/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 06.07.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch routerów wraz z odpowiednim dla nich wsparciem technicznym (tzw. suportem) dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowo - Serwerowych UJ z siedzibą w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4. CRZP/UJ/437/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.07.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla potrzeb Zespołu Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej WMiI UJ ( CRZP/UJ/444/2010)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 05.07.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na stworzeniu multimedialnych pakietów dydaktycznych (e-content) służących zdalnemu nauczaniu studentów w ramach Projektu pn. „Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”, współfinansowanego przez UE w ramach EFS POKL, dla potrzeb Instytutu Pedagogiki UJ z siedzibą w Krakowie (31-135) przy ul. Batorego 12. CRZP/UJ/451/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dwóch wag laboratoryjnych, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/449/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 02.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wód mineralnych w butelkach typu PET dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/436/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy prac remontowo-budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych UJ przy Al.Mickiewicza 13 i 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/426/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac instalacyjnych związanych z wykonaniem kotłowni wodnej opalanej olejem opałowym, dla potrzeb centralnego ogrzewania Szklarni Jubileuszowej UJ, zlokalizowanej w obiekcie przy ul.Żółkiewskiego 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/355/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 30.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy naturalnej wody żródlanej wraz z dzierżawą urzadzeń dozujących wodę dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagaiellońśkiego Nr sprawy: CRZP/UJ/435/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 30.06.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera wraz z monitorem LCD dla potrzeb Instytutu Botaniki UJ w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 27 CRZP/UJ/428/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 30.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów systemu detekcji elektronów i jonów (w tym: detektorów mikrokanalikowych, zasilaczy wysokiego napięcia i przedwzmacniaczy) o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/421/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.06.2010 o przetargu niograniczonym na zaku i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/418-420/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy modulatorów na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/417/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.06.2010r. o przetargu nieograniczinym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy lambdametru (miernika długości fali) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/422/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.06.2010 o przetargu niograniczonym na zaku i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/412-414/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 2 sztuk generatorów na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/424/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy remontu stropów poddasza w budynku Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonym przy ul.Jagiellońskiej 15 w Krakowie, współfinansowane z NFRZK. Nr sprawy: CRZP/UJ/423/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy prac remontowych Sali nr 328 w budynku Wydziału Chemii UJ, położonym przy ul.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/335/2010.
   
 •  Ogłoszenie z dna 28.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sterownika zaworu impulsowego z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/290/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dysków (9 szt), kontrolera oraz zasilacza dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Orlej 171 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/396/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie weryfikacji i certyfikacji dokumentacji projektowej, dla potrzeb związanych z planowaną budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/390/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego dla Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Generalnego Wykonawcy robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych, materiałów, urządzeń oraz wyposażenia, związanych z budową obiektu Paderevianum II UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach MRPO na lata 2007-2013. Nr sprawy: CRZP/UJ/402/2010.
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.06.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie modernizacji instalacji wodnej niecki wraz z systemem pomp i zasilania oraz montażu kuli pływającej w budynku ZDB Kampusu 600- lecia Odnowienia UJ w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/393/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 22.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oscyloskopu (część I przedmiotu zamówienia), wzmacniacza fazoczułego (część II przedmiotu zamówienia), generatora (część III przedmiotu zamówienia) oraz zasilacza prądu stałego (część IV przedmiotu zamówienia) o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/371,374,376-377/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 21.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy próżniomierza (część I przedmiotu zamówienia), pompy turbomolekularnej z pompą wstępną typu scroll (część II przedmiotu zamówienia), pompy membranowej (część III przedmiotu zamówienia) oraz komory do pompowania (część IV przedmiotu zamówienia) o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/368-370,375/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 21.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy miernika mocy lasera (część I przedmiotu zamówienia) oraz luster dielektrycznych (część II przedmiotu zamówienia) o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/372-373/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy okienek próżniowych o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/288/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.06.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/405,411/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem, tj. pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i kontroli jakości zakończonej uzyskaniem przez Wykonawcę międzynarodowego certyfikatu jakości dla obiektu Paderevianum II UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach MRPO na lata 2007 - 2013. Nr sprawy: CRZP/UJ/403/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy wykonawcy w zakresie dostawy systemu pierścieniowego lasera impulsowego, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/384/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachu z gontów drewnianych w obiekcie Ośrodek Recepcyjno-Konferencyjny UJ, położonym w Modlnicy k/Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/318/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 17.06.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na rozszerzeniu funkcjonalności centralnego systemu pocztowego UJ poprzez udzieleniu licencji stałej (perpetual dla użytkowników zewnętrznych) oprogramowania Sun Java Communication Suite dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. CRZP/UJ/416/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy dla zaprojektowania i wykonania kompleksowych prac remontowo-budowlanych na potrzeby laboratorium ultra szybkich procesów, w budynku WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/387/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.06.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Gołębia 24 -CRZP/UJ/398-401/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.06.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa dla Sekcji Obsługi Informatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.06.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników biochemicznych oraz materiałów jednorazowego użytku do hodowli komórkowych, sprzętu laboratoryjnego i pipet w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/410/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.06.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pięciu zestawów komputerowych, skanera i sześciu monitorów dla jednostek organizacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/244,337,404,406,407,408/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy nawiewu laminarnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/391/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mebli biurowych, w ramach projektu: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIŚ, dla BJ UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie; nr sprawy: CRZP/UJ/392/2010.
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakrsie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 7 wraz z usługą montażu (i próbnego montażu mającego na celu weryfikację sprawności działania i kompatybilność dostarczonych elementów komputerowych), uruchomienia, przetestowania i przeszkolenia pracowników zamawiającego w niezbędnym do pracy zakresie, Nr sprawy CRZP/UJ/394/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek luminescencyjno/fluorescencyjnego z modułem i oprogramowaniem sterującym oraz komputera do analizy obrazu przeprowadzanego w ramach projektu „Zastosowanie pochodnych poliizoprenoidów jako nośników leków i regulatorów metabolizmu” nr UDA-POIG.01.03.01-14-036/09-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy analizatora hematologicznego, dotycząca projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/316/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zasilacza wysokoprądowego na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/362/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Generalnego Realizatora Inwestycji, dla zaprojektowania i wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/359/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.06.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Działu Administracji Kampusu UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/364/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy termocyklera i multipleksowego analizatora prób biologicznych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/315i324/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy soczewek o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/380/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zaworów oraz armatury próżniowo - ciśnieniowej o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/381/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wirówki cytologicznej, dotycząca projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/322/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 4 laptopów dla Biura Pełnomocnika Rektora UJ ds. osób niepełnosprawnych.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów mocowania i regulacji optyki o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/378/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów optyki polaryzacyjnej na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/379/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa dla Zakładu Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy detektorów oraz wzmacniacza na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/361/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.06.2010 r. o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/389/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, informacji BIOZ, STWiOR, przedmiaru, kosztorysu i sprawowanie nadzoru autorskiego, dla potrzeb związanych z planowaną budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. nr sprawy: CRZP/UJ/307/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem przy projektowaniu i budowie WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/358/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i aparatury laboratoryjnej w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/388/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.06.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę serwera sieciowego dla SUSS UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/365/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem przy projektowaniu i budowie NCPE dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach PIOG. Nr sprawy: CRZP/UJ/386/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy remontu trzech segmentów w budynku DS /Bursa Jagiellońska/ UJ, położonym przy ul.Śliskiej 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/354/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy różnicowego detektora refraktometrycznego z oprogramowaniem i zestawu komputerowego z oprogramowaniem, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/385/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy remontu i przebudowy budynku Instytutu Pedagogiki UJ, położonego przy ul.Batorego 12 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/356/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy modulatorów oraz wzmacniaczy na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/360/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 4.06.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym dwóch serwerów, monitora LCD, zestawu bezprzewodowego (klawiatury z myszą) oraz pamięci RAM dla potrzeb Instytutu Informatyki WMiI UJ z siedzibą w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6 CRZP/UJ/357/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.06.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/340,343,344,345/2020
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu elementów optomechanicznych na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/353/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego oraz skanera dla potrzeb Instytutu Europeistyki UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/325-326/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac instalacyjnych związanych z wykonaniem kotłowni wodnej opalanej olejem opałowym, dla potrzeb centralnego ogrzewania Szklarni Jubileuszowej UJ, zlokalizowanej w obiekcie przy ul.Żółkiewskiego 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/355/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachu z gontów drewnianych w obiekcie Ośrodek Recepcyjno-Konferencyjny UJ, położonym w Modlnicy k/Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/318/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.05.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/226,243,337,338,341/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i wdrożenia kompletnej linii technologicznej do archiwizacji analogowej (mikrofilmowej) w technologii mikrofilmowej 35 mm, w ramach projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIŚ, dla BJ UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/349/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy, instalacji i uruchomienia elementów infrastruktury serwerowo sieciowej oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu pn: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Biblioteki Jagiellońskiej UJ, zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 351/ 2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy szerokopasmowego spektrometru impedancyjnego z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/304/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Generalnego Wykonawcy, dla zaprojektowania i wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach PIOG. Nr sprawy: CRZP/UJ/334/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu specjalistycznych skanerów do digitalizacji oraz zestawów komputerowych do ich obsługi w ramach projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIŚ, dla BJ UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/350/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 26.05.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie projektora dla potrzeb Zakładu Biofizyki WBBiB UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7 CRZP/UJ/339/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 15 stanowisk komputerowych na potrzeby projektu WIKING.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zkresie zakupu i dostawy notebooka dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońkiego w Krakowie przy Al. Mickiewicza 3.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 26 maja 2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mikroskopu optycznego odwróconego do obserwacji komórek z systemem do archiwizacji w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/286/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego dla Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do archiwizacji żeli dla Instytutu Zoologii UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mebli biurowych, w ramach projektu: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIŚ, dla BJ UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie; nr sprawy: CRZP/UJ/348/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń oraz mebli laboratoryjnych i biurowych, dotyczących adaptacji pomieszczeń dla potrzeb laboratorium JCET w Krakowie, w ramach projektu współfinansowanego przez UE EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/328/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych w budynku Bursy im. St.Pigonia UJ, przy ul.Garbarskiej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/311/2010
   
 •  Ogłoszenie (2010/S 99-149573) z dnia 22.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłoenienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy układu laserowego o parametrach technicznych podanych w SIWZ, na potrzeby projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/236/2010
   
 •  Ogłoszenie (2010/S 99-149580) z dnia 22.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy lasera Ti:Szafir o parametrach technicznych podanych w SIWZ, na potrzeby projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/235/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu polaryzacyjnego Kąta Brewstera z wagą powierzchniową i wyposażeniem dodatkowym, dotyczące projektu Atomin, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/321/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy układu do badania własności magneto-transportowych i kalorymetrycznych w bardzo niskich temperaturach z wyposażeniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/309/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych pomieszczeń sanitarnych na parterze, I i II piętrze budynku Instytutu Geologii UJ, przy ul.Oleandry 2a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/295/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy prac remontowo budowlanych instalacji centralnego ogrzewania związanych z modernizacją centralnego ogrzewania w budynku Wydziału Chemii UJ przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/329/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 21.05.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch laptopów dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24 CRZP/UJ/333/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 21.05.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy bioreaktorów wraz z oprzyrządowaniem, dotycząca projektu pn. „Ograniczenie puchnięcia osadu w oczyszczalniach ścieków z zastosowaniem Wrotków (Rotifera)”, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla potrzeb Instytutu Nauk o Środowisku UJ z siedzibą w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7 CRZP/UJ/336/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku materiałów dydaktycznych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu FENIKS.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla Instytutu Fizyki UJ, położonego w Krakowie przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy CRZP/UJ/327/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy budowy ogrodzenia w Stacji Górskiej UJ w Ochotnicy Górnej - Jaszcze, dotycząca projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach MRPO. Nr sprawy: CRZP/UJ/276/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19 maja 2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.Gołębia 24, 31-007 Kraków -CRZP/UJ/282/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy kriostatu helowego z pompą próżniową, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/317/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka i projektora multimedialnego dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Grodzkiej 52.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ( z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy CRZP/UJ/323/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy lasera 1560 nm i układu generacji drugiej harmonicznej, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/277/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich fragmentu ogrodzenia oraz wykonania prac przy zagospodarowaniu części ogrodu przy budynku Pałacu Pusłowskich IM UJ przy ul.Westerplatte 10 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 14.05.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego dla potrzeb Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. CRZP/UJ/320/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.05.2010r. o przetragu niegraniczonym na wyłonienie wykonwcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Nr sprawy: CRZP/280/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.05.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzetu komputerowego dla Wydziału Chemii ul. R Ingardena 3, 30-060 Kraków, dotyczącego projektu
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy zestawu dwóch spektrometrów do spektroskopii mössbauerowskiej, dla temperatur od 2.2K do 300K ze źródłem w temperaturze pokojowej, z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu Atomin, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/299/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch komór laminarnych z poziomym przepływem powietrza, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/308/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oprogramowania do obliczeń kwantowochemicznych, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/292/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłosenie z dnia 11.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli biurowych w pomieszczeniach Działu Spraw Osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Straszewskiego 27, według posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej i aranżacji wnętrz biurowych.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11 maja 2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu do analizy ilości białka metodą elektroforeza – western blott z archiwizacją wyników oraz pakietu odczynników umożliwiających uruchomienie metody oraz mikroskopu optycznego odwróconego do obserwacji komórek z systemem do archiwizacji w ramach Projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/284,285,286/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy systemu mikroskopowego „optyczne szczypce" z wyposażeniem dodatkowym, dotycząca projektu Atomin, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/302/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy systemu do chromatografii cieczowej biomolekuł (FPLC) z wyposażeniem, zestawem komputerowym i oprogramowaniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/301/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10.05.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch laptopów dla potrzeb Instytutu Informatyki WMiI UJ z siedzibą w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6 CRZP/UJ/306/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia nawiewowo - filtrujacego na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Nr sprawy CRZP/UJ/305/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy zestawu do spektroskopii mössbauerowskiej z wyposażeniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/300/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy stołu optycznego z układem pneumatycznego zawieszenia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/303/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wymianie okien jednoramowych na jednoramowe rozwierano - uchylne z drewna klejonego warstwowo wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i obrobieniem ościeży oraz wymianą wypełnień luksfer szklanych na okna jednoramowe w budynku Wydziału Chemii UJ, położonym przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/274/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 7 wraz z usługą montażu (i próbnego montażu), uruchomienia, przetestowania i przeszkolenia pracowników Zamawiającego w niezbędnym do pracy zakresie oraz projektora multimedialnego na potrzeby Jagiellońskiego Centrum Językowego mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Krupniczej 2, Nr sprawy CRZP/UJ/283/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich w budynku Pałacu Śniadeckich UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/253/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 05.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy falomierza z opcją pomiaru szerokości linii spektralnej o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/289/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ( z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy CRZP/UJ/273/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 5 maja 2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -CRZP/UJ/296/2010r.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 05.05.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu elektronicznego (wzmacniacza fazoczułego, wzmacniacza fazoczułego na wysokie częstości, przedwzmacniacza prądowego oraz przedwzmacniaczy napięciowych) o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/297/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.05.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, nr sprawy CRZP/UJ/279/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 4 maja 2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-CRZP/UJ/282/2010r
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.04.2010 r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zkresie zakupu i dostawy drukarki laserowej dla Działu Rozliczeń Projektów Unijnych Uniwerstetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/245/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.04.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch notebooków dla Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, nr sprawy CRZP/UJ/26/2009
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.04.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ, nr sprawy CRZP/UJ/248/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 30.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu komory z refleksyjną przystawką, detektorem MCT wraz z kompresorem powietrza z osuszaczem na potrzeby realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońśkiego w Krakowie przy ul. R. Ingardena 3 projektu pn. Innowacyjny katalizator do bezposredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów. Nr sprawy: CRZP/261/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 30.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostrawy i montażu chromatografu gazowego ze spektrometrem masowym na potrzeby realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie pn. "Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów"
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.04.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potzreb Instytutu Fizyki UJ ( CRZP/UJ/287/2010)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.04.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę mikroskopów do Stacji Górskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Ochotnicy Górnej-Jaszcze w ramach realizacji projektu MRPO Budowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej oraz badawczo - rozwojowej Stacji Górskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Ochotnicy Górnej (Gorce), nr MRPO.01.01.01-12-088/09.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oprogramowania do obliczeń kwantowochemicznych, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/292/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mieszadła magnetycznego z płyta grzewczą oraz mieszadła magnetycznego z podgrzewaniem na potrzeby realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońśkiego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie projektu pn. „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” Nr sprawy: CRZP/262-263/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.04.2010r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kontrolerów masowego przepływu gazu oraz jednostek sterujacych kontrolerami masowego przepływu gazu na potrzeby realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu pn.„Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.04.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę blankietów elektronicznych legitymacji studenckich i kart pracowniczych dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.04.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę modułów GBIC do karty GbitEthernet do switcha Marconi ESR 5000 dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.04.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia gwarancji technicznej o rok na określone produktu firmy Juniper Networks dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych pomieszczeń Biblioteki wraz z dostawą i montażem dźwigu towarowego w budynku Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul.Gołębiej13 w Krakowie, współfinansowane z NFRZK. Nr sprawy: CRZP/UJ/232/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy remontu pomieszczeń wraz z wymianą okien I piętra w zabytkowym budynku położonym przy ul.Kanoniczej 14 w Krakowie dla UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/181/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28.04.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch laptopów oraz trzech dysków zewnętrznych dla potrzeb Instytutu Informatyki WMiI UJ z siedzibą w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6 CRZP/UJ/281/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.04.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy obsługi prawnej Wydziału Chemii i Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa pracy w ramach projektu: pt.
   
 • Ogłoszenie z dnia 26 kwietnia 2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy skanerów (2 szt) oraz dysków twardych (3 szt) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy: CRZP/UJ/246-247/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.04.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/130,240,243,244/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.04.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy pH-metru cyfrowego oraz pompy próżniowej w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/268,269/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.04.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę komputera przenośnego i drukarki laserowej dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej. Nr sprawy CRZP/UJ/241,242/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.04.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy magnetowagi i mikroskopu stereoskopowego do badań dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. R. Ingardena 3 w ramach projektu Kompleksy Wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka-CRZP/UJ/259,260/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.04.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Utworzenie anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o specjalności ekologia i wzmocnienie potencjału dydaktycznego kadry Instytutu Nauk o Środowisku UJ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.04.01.01-00-053/09-00.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.04.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy skanera stolikowego, drukarki atramentowej do druku kolorowego oraz kamer internetowych na potrzeby Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rynek Główny 8, 31-042 Kraków CRZP/256,257,258/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich sal 46-50a w budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul.Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/205/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.04.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz montażu analizatora elektrochemicznego do pomiarów CV wraz z wyposażeniem w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/254/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy remontu konserwatorskiego elewacji budynku Collegium Kołłątaja UJ wraz z przewiązką położonego przy ul.św.Anny 6/Gołębiej 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/192/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.04.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Pedagogiki UJ (CRZP/UJ/250-252/2010)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy densytometru z układem CCD do skanowania i wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/249/2010.
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.04.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego opcje drukowania, skanowania oraz kopiowania dokumentów w różnych formatach i różnych konfiguracjach na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji- Katedra Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Bracka 12 Kraków, Nr sprawy CRZP/UJ/155/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.04.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę czterech zestawów komputerowych i drukarek dla jednostek organizacyjnych UJ, Nr sprawy CRZP/UJ/225-229/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.04.2010r. o przetragnu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka, komputera stacjonarnego oraz drukarki laserowej 2 szt dla Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 4. Nr sprawy CRZP/UJ/12/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.04.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę biletów lotniczych dla ZPiT UJ SŁOWIANKI.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 12.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy lasera CO2 na potrzeby projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/224/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.04.2010 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostarczenia projektu wykonawczego przyłącza w zakresie instalacji alarmowej, dostarczenie i montażu kompaktowych, wymiennikowych węzłów cieplnych w obiekcie Zamawiającego (Odbiorcy) zgodnie z projektem oraz wnioskiem o przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej, nr sprawy: CRZP/UJ/ 191 /2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu elektronicznego (wzmacniacza fazoczułego, wzmacniacza fazoczułego na wysokie częstości, przedwzmacniacza prądowego oraz przedwzmacniaczy napięciowych) o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/238/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 8.04.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputera stacjonarnego wraz z monitorem LCD dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 4 CRZP/UJ/230 i 231/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.04.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy generatorów na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/174/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy laserów diodowych z zewnętrznym rezonatorem, w ramach projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/207/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.04.2010 r. o udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mierników mocy laserowej na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Nr sprawy CRZP/UJ/58/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera z monitorem o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ oraz oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr sprawy: CRZP/UJ/161/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy nano-granulometru (zetasizera) z wielofunkcyjnym titratorem, wiskozymetrem, oprogramowaniem i zestawem komputerowym, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/206/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy konfokalnego mikroskopu ramanowskiego z wyposażeniem, zestawem komputerowym i oprogramowaniem, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/216/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy reaktora katalitycznego z układem analizy gazów, spektrometrem masowym, zestawem komputerowym i oprogramowaniem, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/214/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru FTIR typu step-scan z wyposażeniem, zestawem komputerowym i oprogramowaniem, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/215/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mebli laboratoryjnych w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/223/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 31.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy kriostatu helowego z pompą próżniową, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/222/2010
   
 •  Ogłoszenie (2010/S 63-093743) z dnia 31.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy matrycy laserowej o parametrach technicznych podanych w SIWZ na potrzeby projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/28/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 31.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy szerokopasmowego spektrometru impedancyjnego z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/204/2010.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 30.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy naukowych na potrzeby zadania „Konkurs projektów naukowych” w ramach projektu FENIKS.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatów CCD na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/135/2010 (postęp. powtórzone)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 30.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Utworzenie anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o specjalności ekologia i wzmocnienie potencjału dydaktycznego kadry Instytutu Nauk o Środowisku UJ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.04.01.01-00-053/09-00.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatu EMCCD z możliwością liczenia fotonów na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/154/2010 (postęp. powtórzone)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 29.03.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Zakładu Technologii Informatycznych WFAiIS UJ z siedzibą w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4 CRZP/UJ/213/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.03.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pięciu laptopów dla jednostek organizacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/208-212/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostway i wniesienia stołu optycznego z nawiewem na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/6/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stołu optycznego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/186/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 25.03.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi, monitora, LCD, drukarek oraz serwera dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. CRZP/UJ/187, 188, 189, 190 i 193/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.03.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę drukarek, kserokopiarki i projektora dla jednostek UJ, Nr sprawy CRZP/UJ/194-196/2010
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku miesięcznika UJ "Alma Mater".
   
 •  Ogłoszenie z dnia 23.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów i osprzętu komputerowego na potrzeby projektu MPD.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.03.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zamrażarki laboratoryjnej oraz wirówek z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. R. Ingardena 3 w ramach projektu Kompleksy Wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/166-168/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu multimedialnego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. prof. S. Łojasiewicza 4 wraz z usługą montażu i przeszkolenia pracowników Zamawiającego w niezbędnym zakresie, Nr sprawy: CRZP/UJ/150/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 9 sztuk modulatorów akustooptycznych na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/96-I/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy stołu optycznego z układem pneumatycznego zawieszenia, w ramach projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/182/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22.03.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowego serwera stanowiącego rozbudowę istniejącego klastra obliczeniowego dla potrzeb Zakładu Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki WBBiB UJ z siedzibą w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7 CRZP/UJ/184/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, Nr sprawy CRZP/UJ/156/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę kriostatu z magnesem nadprzewodzącym do badań magnetycznego dichroizmu kołowego i innych badań materiałowych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, , nr sprawy CRZP/UJ/165/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy CRZP/UJ/162/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 19.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na rozbudowę systemu RFID dla Bibliotek Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/178/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.03.2010 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu dostawy materiałów jednorazowego użytku i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników biochemicznych do badań cytotoksyczności i oznaczeń biochemicznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. R. Ingardena 3 w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/146/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatu EMCCD na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/154/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatów CCD na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/135/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oscyloskopów o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/153/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy zestawu do spektroskopii mössbauerowskiej z wyposażeniem, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/177/2010.
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.03.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ ul.Reymonta 4 -CRZP/UJ/111/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/175/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.03.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa na potrzeby projektu MPD dla Wydziału Chemii UJ.
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.03.2010r. o udzieleniu zamówienia w trybie zapytamnia o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/147/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru do odczytu mikropłytek z zestawem komputerowym i oprogramowaniem, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/163/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] OGłoszenie z dnia 15-03-2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Spraw Osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/160/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15-03-2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz rzutnika multimedialnego dla Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 4. Nr sprawy:CRZP/12,13/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy zestawu do naświetlania opartego o diody laserowe i LED z wyposażeniem, komputerem przenośnym i oprogramowaniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/176/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy analizatora widma RF o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/148/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.02.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę trzech laptopow dle jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/157/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.03.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do Stacji Górskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Ochotnicy Górnej-Jaszcze
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy komór laminarnych, cieplarek CO2, systemu do oczyszczania wody, autoklawu i zamrażarki szafowej, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/164/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu elektronicznego (tj. wzmacniacza fazoczułego, wzmacniacza fazoczułego na wysokie częstości, przedwzmacniacza prądowego oraz przedwzmacniaczy napięciowych) o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/149/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 10.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy falomierza z opcją pomiaru szerokości linii spektralnej o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/83/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 10-03-2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońśkiego Nr sprawy: CRZP/140,141/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ, nr sprawy: CRZP/UJ/43-48,53/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie organizacji kolonii letnich, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/158/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.03.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy zestawu dwóch spektrometrów do spektroskopii mössbauerowskiej, dla temperatur od 2.2K do 300K ze źródłem w temperaturze pokojowej, z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/151/2010.
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr CRZP/UJ/147/2010
   
 •  Ogłoszenie (2010/S 46-067842) z dnia 06.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 5 sztuk kompletnych, diodowych systemów laserowych o parametrach technicznych wskazanych w SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/116/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.03.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę maszyn i urządzeń do utrzymywania terenów zielonych Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawyCRZP/UJ/152/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.03.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów optycznych na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/7/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 3.03.2010 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników biochemicznych oraz zestawów do oznaczeń biochemicznych w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/145/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.03.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę drukarek dla jednostek organizacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/131-134/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stojaków laboratoryjnych na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/105/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.02.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy klastra komputerowego z serwerami oraz urządzeniami i akcesoriami komputerowymi, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/129/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 24.02.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego wraz z jego montażem dla potrzeb Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ z siedzibą w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 9. CRZP/UJ/118/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.02.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rynek Główny 8/15 Kraków -CRZP/UJ/136-139/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.02.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania wraz z licencjami na potrzeby projektu WIKING.
   
 • Ogłoszenie z dnia 24-02-2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/679,680,826/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy modulatorów akustooptycznych na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/96/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, nr sprawy CRZP/UJ/122-128/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy serwera i dysków dla potrzeb Pracowni Multimedialnej i Komputerowej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/95/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.02.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -CRZP/UJ/111,734/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.02.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę ciekłego azotu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy fotopowielacza na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Nr sprawy CRZP/UJ/106/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy rzutnika multimedialnego i zestawu głośników komputerowych dla potrzeb Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/120-121/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.02.2010 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.Prof.St.Łojasiewicza 6 w Krakowie -CRZP/UJ/91/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ, nr sprawy CRZP/UJ/81,82,92,93/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ, nr sprawy: CRZP/UJ/43-56/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.02.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Rozliczeń Projektów Unijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-CRZP/UJ/78/2010r
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.02.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/110/2010r
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.02.2010 r. o udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu akcesoriów do zintegrowanego systemu do syntezy i diagnostyki nanostruktur wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Badanie układów w skali atomowej, nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki (ATOMIN), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/835/2009
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę licencji na oprogramowanie na potrzeby projektu WIKING.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.02.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wagi powierzchniowej Langmuira-Blodgett z wyposażeniem, w ramach projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/107/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.02.2010ro przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 2 sztuk rzutników multimedialnych z zestawem do montażu podsufitowego oraz 2 sztuk ekranu rozwijanego wraz z montażem oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Czapskich 4. CRZP/UJ/76,77/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Fizyki UJ, położonego w Krakowie przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy CRZP/UJ/80/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 11-02-2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy papieru offsetowego i kartonu dla potrzeb Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Czapskich 4 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/79/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11.02.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektora wraz z tablicą projekcyjną oraz dwóch zestawów komputerowych składających się z dwóch komputerów przenośnych i dwóch monitorów LCD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. CRZP/UJ/89 i 90/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.02.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznych mebli laboratoryjnych, w ramach projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/85/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.02.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy densytometru z układem CCD do skanowania i wyposażeniem, w ramach projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/86/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy włókien optycznych, sprzęgaczy na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Nr sprawy: CRZP/UJ/87/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy optomechaniki na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Nr sprawy: CRZP/UJ/88/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 05.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług transportowych (dowóz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na zajęcia „Fizyka w praktyce – zajęcia na uczelni”) w ramach projektu FENIKS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę drukarki brajlowskiej dla Biura ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu MPD.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.02.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania połączenia światłowodowego (12J) w relacji budynek UJ ul. Straszewskiego 25 – budynek UJ ul. Czapskich 4 w Krakowie.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.02.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy robót remontowo-budowlanych związanych z budową szybu, dostawą i instalacją dźwigu osobowego oraz adaptacją poddasza i piwnicy na cele użytkowe, w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul.Gołębiej 20 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/59/2010
   
 • Ogłoszenie (2010/S 20-028183) z dnia 29.01.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej (tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej wraz z niezbędnym do jej uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem) na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), Nr sprawy CRZP/UJ/70/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.01.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zasilaczy o wydajności 100A na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/75/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28.01.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego wraz urządzeniem wielofunkcyjnym dla potrzeb Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z siedzibą w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy: CRZP/UJ/24 i 25/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.01.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zasilaczy wysokiego napięcia na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/74/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.01.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy szczepów wzorcowych i linii komórkowych wraz z niezbędnymi mediami w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/5/2010r
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.01.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mierników mocy laserowej na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/42/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.01.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu WIKING.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 27.01.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego oraz kserokopiarki dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/61 i 62/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.01.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Nr sprawy: CRZP/UJ/63-65/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.01.2010 o prztergu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/9,71,72/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.01.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa i projektora multimedialnego dla Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.01.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę oscyloskopu czterokanałowego o paśmie 1GHz wraz z kompletem 4 sond aktywnych dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.01.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dyfraktometru rentgenowskiego z detektorami, optyką, automatyczną stacją pipetującą, akcesoriami i zestawami komputerowymi oraz oprogramowaniem, w ramach projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/60/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.01.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług dotyczących zarządzania kontraktem przy realizacji robót budowlanych w zakresie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb laboratorium JCET w Krakowie, w ramach projektu współfinansowanego przez UE EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/1/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.01.2010 o przetargu nieograniczonym dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Wydziału Prawa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/66-69/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.01.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, nr sprawy CRZP/UJ/26,27/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.01.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę 60 teleskopów na potrzeby projektu FENIKS.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.01.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 laptopów dla Wszechnicy UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.01.2010 r. o przetargu nieograniczonym na a wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mierników mocy laserowej na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/58/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21-01-2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy skanera fotograficznego, zestawu komputerowego z monitorem oraz kopiarki dla potrzeb jednostek organizcyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Nr sprawy CRZP/681-747-11/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.01.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 komputerów dla Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.01.2010 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia komputerowego laboratorium i pracowni fokusowej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -CRZP/UJ/20/ 2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.01.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy robót remontowo-budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych oraz badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich programu, dla Dziedzińca Arkadowego i Dziedzińca Huta -rewitalizacja dziedzińców i fasady Collegium Maius UJ przy ul.Jagiellońskiej 15 w Krakowie, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach MRPO. Nr sprawy: CRZP/UJ/4/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19-01-2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 szt komputerów stacjonarnych wraz z monitorami, 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych oraz kamery cyfrowej dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Batorego 12 Nr sprawy CRZP/847-852
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.01.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu sieciowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.Reymonta 4 w Krakowie -CRZP/UJ/23/2010r.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.01.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy detektorów pozycji wiązki na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Nr sprawy: CRZP/UJ/8/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.01.2010 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -CRZP/UJ/733, 21,22/ 2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15.01.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym komputerów wraz z monitorami LCD oraz drukarkami dla potrzeb Wydziału Filologicznego UJ z siedzibą w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24 CRZP/UJ/18 i 19/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15.01.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy czterech komputerów przenośnych typu netbook wraz z licencją na oprogramowanie antywirusowe oraz trzech drukarek laserowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24 CRZP/UJ/33 i 36/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.01.2010 r. o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu rękopisów i rysunku Juliusza Słowackiego, nr sprawy CRZP/UJ/769/2009
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.01.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/10,32,34,35/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.01.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka oraz urządzenia wielofunkcyjnego, nr sprawy CRZP/UJ/853/2009
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.01.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 komputerów dla Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.01.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzetu komputerowego i projektora dla potrzeb jednostek Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/15-17/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.01.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 2 laptopów dla potrzeb Instytutu Prawa Własnosci Intelektualnej UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/14/2010
   

 •  
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.01.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy elementów i urządzeń dla zadania inwestycyjnego pn.:„Zintegrowany system nanoskopowy z konfokalnym mikroskopem ramanowskim oraz mikroskopem SNOM/AFM
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11.01.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy routerów wraz osprzętem oraz szafy szklanej wraz z jej montażem dla potrzeb Instytutu Informatyki WMiI UJ z siedzibą w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 CRZP/UJ/760/2009 (powtórzone)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.01.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera strumieniująco-rejestrującego typu RSS-4000 dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.01.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń aktywnych (switch) dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.01.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 przełączników klasy Juniper EX3200 dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.01.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę mediakonwerterów dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o wynikach (rozstrzygnięciu) postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę wraz z montażem wyposazenia do: sekretariatu ogólnego (pokój nr 1) oraz pokoi asystenckich nr 16 i 18 dla Instytutu Pedagogiki UJ przy ul. Batorego 12 w Krakowie, nr sprawy CRZP?UJ/814/2009
   
 • [Postępowanie Zakończone] ogłoszenie z dnia 05.01.2010 r. o udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, przygotowania i serwowania śniadań dla gości hotelowych Bursy im. St. Pigonia Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącej się prz ul. Garbarskiej 7a w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/830/2009
   


 • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03