Strona główna BZP UJ > Ogłoszenia archiwalne (2011)


uj Ogłoszenia archiwalne (2011) uj


 •  Ogłoszenie z dnia 28.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopów dla Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby projektu MPD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie przygotowanie, w dniu 20 stycznia 2012r., na ok. 70 osób, uroczystej kolacji dla Zespołu Projektu, na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/852/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dla Instytutu Psychologii i Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/572 i 823 i 824/20011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wynajmu i okresowej wymiany mat wejściowych, wewnętrznych, absorpcyjnych, tekstylnych na pokładzie gumowym, zabezpieczającym przed przesuwaniem w kolorze grafitowo-czarnym i brązowym przez okres dwóch lat w odniesieniu do jednej do trzech części, w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa. Nr sprawy CRZP/UJ/846/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/848-850/2011
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22 grudnia 2011r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Orla 171- Nr CRZP/UJ/822/2011r
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Nowe pozytonowe tomografy emisyjne finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy pomocy naukowych na potrzeby VI regionalnego finału konkursu projektów naukowych w ramach projektu FENIKS.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę drukarek do wag i pH-metrów w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 21 grudnia 2011r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Orla 171- Nr CRZP/UJ/837/2011r
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy lasera helowo-kadmowego 325nm i elementów optycznych UV dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/836/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienei wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Biblioteki Jagiellońskiej, mieszczącej się w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 22, nr sprawy CRZP/UJ/819/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy paszy bytowej dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069-09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Jagiellońskiego Centrum Językowego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/817/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/826/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego (tj. komputerów przenośnych oraz zestawów komputerowych z monitorami i drukarką) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gołębiej 24, nr sprawy CRZP/UJ/724/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 17.12.2011r. o przetargu nieograniczonym w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Chemii Fizycznej, Zadanie 6 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/783/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego (tj. komputera przenośnego oraz zestawów komputerowych z monitorami) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 9, nr sprawy CRZP/UJ/739/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/763,764/2011/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.12.2011r. o zamiarze zawarcia umowy na przedłużenie do dnia 07.02.2013r. asysty technicznej świadczonej przez Firmę Oracle Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod: 01-208, ul. Przyokopowa 31, na sprzęt serwerowy znajdujący się na wyposażeniu Zamawiającego, nr sprawy CRZP/UJ/756/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/534 i 576/2011 (powt.)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Genetyczno-Molekularnej IB (P31) w postaci: jednej szybkoobrotowej wirówki laboratoryjnej i dwóch sztuk (2) rotoru do wirówki (część 1) oraz jednej lodówki (część 2), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/797/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/697/2011 (postępowanie powtórzone)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy osobowego samochodu dostawczego, dla Wydawnictwa UJ, przy ul.Michałowskiego 9/2 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/830/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/757 i 758/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/532,602,660.726,727/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Ekologii, Zadanie 12 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/779/2011powt.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.12.2011r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawów diagnostycznych oraz końcówek do pipet dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.R.Ingardena 3 w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG- nr CRZP/809/2011r
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/769,827,828/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia BJ UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/619/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli laboratoryjnych, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/808/2011
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 12.12.2011r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby organizowanych w Domu Gościnnym UJ „Przegorzały”, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń i spotkań w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/598/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie modernizacji urządzeń multimedialnych sali wykładowej Przewiązka, ul. Św. Anny 6 (rzutniki, ekran, tablica interaktywna) - dostawa sprzętu, montaż i instalacja dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zewnętrznych dysków twardych oraz pamięci USB dla potrzeb Archiwum UJ w Krakowie (31-007) przy al. Mickiewicza 22. Nr sprawy: CRZP/UJ/635/2011 (powt.)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym zewnętrznych dysków laptopa dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowo - Serwerowych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/698/2011 (powt.).
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/535,768,810/2011
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytanie o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/784/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 8.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Neurobiologii, Zadanie 11 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/780/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznych materiałów na opakowania ochronne dla zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej zdigitalizowanych w ramach projektu pn: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Biblioteki Jagiellońskiej UJ, zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/799/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 08.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę oleju grzewczego dla potrzeb kotłowni olejowej Ogrodu Botanicznego UJ oraz dla potrzeb kotłowni olejowej Obserewatorium Astronomicznego UJ Nr sprawy CRZP/UJ/765,766/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 10 zestawów komputerowych na cele realizacji projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 7.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w ramach modernizacji Pracowni komputerowej IZ, Zadanie 4 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/782/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kamery oraz zestawu do nagrywania wideo w pomieszczeniach oraz na zewnątrz, dla Centrum Zdalnego Nauczania UJ, Rynek Główny 8 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/785/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów, monitorów i urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 7.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/772,773/2011.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 7 grudnia 2011r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Portalu Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Straszewskiego 25/4a, 31-113 Kraków - Nr CRZP/UJ/791/2011r
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę obiektywu do mikroskopu NIKON Ti-E w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przenośnego radiometru w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę kalibracyjnego źródła światła w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.12.2011r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektów Naukowo-Dydaktycznych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/775/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń do zamykania ran po implantacji pomp osmotycznych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/802-806/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stołu przeciwdrganiowego dla Pracowni Specjalistycznej dla Biofizyki - Biofizyka Molekularna (P47) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/796/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy termostatu cyrkulacyjnego z chłodzeniem dla Pracowni Specjalistycznej dla Biofizyki - Biofizyka Molekularna (P47) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/800/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 05.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (nr CRZP/UJ/792/2011).
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kompletnego zestawu spektrometru mossbauerowskiego dla Pracowni Specjalistycznej dla Fizyki Medycznej (Centrum Bionauk) (P46) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/798/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/793-795/2011
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 5 grudnia 2011r na zakup i dostawę notebooka na potrzeby Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Prof.St.Łojasiewicza 6 - Nr CRZP/UJ/601/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.12.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/728/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 02.12.2011 r. o zamiarze zawarcia umowy, po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na dostawę rocznych biletów na okaziciela InterCity PKP, tzw. złotych kart PKP, tj: 5 sztuk w klasie pierwszej i 5 szt w klasie drugiej, uprawniających do przejazdów kolejami w całym kraju z bezpłatnymi miejscówkami. Bilety (karty) będące przedmiotem dostawy przeznaczone będą na wyjazdy służbowe pracowników UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/786/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi transportu różnych materiałów budowlanych, płyt meblowych i gotowych wyrobów stolarskich do budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 461/2011
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 2 grudnia 2011r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów sieci infiniband do umożliwienia prowadzenia równoległych obliczeń kwantowochemicznych (program VASP) z wykorzystaniem istniejącego klastra komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.R.Ingardena 3, Nr CRZP/UJ/762/2011r
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.12.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/743/2011 powtórzone
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę notebooka oraz tablicy interaktywnej z oprogramowaniem w komplecie z rzutnikiem multimedialnym wraz z montażem oraz statyw dla aparatu/kamery dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/556,661/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera wraz z podłączonymi zasobami dyskowymi (macierz) przeznaczonego do rozbudowy istniejącego systemu obsługi poczty studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowo - Serwerowych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/759/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego oraz skanera dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/532,726,727,730/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 30.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Ekologii, Zadanie 12 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/779/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/697/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie zakupu i dostawy oprogramowania w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/776,777/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Dydaktyki Biologii (P13), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/654/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera do prac badawczych wraz z jego montażem dla potrzeb Instytutu Informatyki UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 6. Nr sprawy: CRZP/UJ/753/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym notebooków, komputerów stacjonarnych, monitorów LCD 24 cali, urządzeń sieciowych: switcha, kart, modułów i światłowodów oraz zasilacza dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 6. Nr sprawy: CRZP/UJ/752/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.11.2011 o przetargu nieograniczonym w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/535,768,769,770/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym notebooków, urządzeń sieciowych w postaci routera i switcha, drukarki oraz zestawu komputerowego składającego się z komputera stacjonarnego wraz z monitorem LCD 22 cali dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 6. Nr sprawy: CRZP/UJ/747, 748, 749, 750 i 751/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Grupy Pracowni Specjalistycznych dla kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia (P65), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. nr sprawy: CRZP/UJ/710/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę karnetów uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w postaci: komputera stacjonarnego typu desktop przeznaczonego do obliczeń numerycznych wraz z wyposażeniem dodatkowym (monitorem, drukarką laserową, zasilaczem awaryjnym i zestawem sterowników) na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. R. Ingardena 3, nr sprawy CRZP/UJ/771/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 sztuk komputerów przenośnych o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, mieszczącego się w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 9/11, nr sprawy CRZP/UJ/746/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego (tj. komputera przenośnego oraz zestawów komputerowych z monitorami) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do niniejszej SIWZ na potrzeby Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 9, nr sprawy CRZP/UJ/739/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Oddziału Zabezpieczania Zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, mieszczącego się w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 22 wraz z usługą uruchomienia, przetestowania i przeszkolenia pracowników Zamawiającego, nr sprawy CRZP/UJ/715/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/725,729,731/2011/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kolorowej kamery typu CCD wraz z wyposażeniem dla Pracowni Dydaktyki Biologii (P13) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/653/2011.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 24 listopada 2011r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/601/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przepływomierzy dopplerowskich w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę fotela do dializ w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę mikroskopów stereoskopowych dla Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcyw zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Bioarcheologii, Zadanie 1 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy: CRZP/UJ/640/2011cz.2powt.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/754,755/2011
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 23 listopada 2011r na zakup i dostawę notebooka na potrzeby Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Prof.St.Łojasiewicza 6 - Nr CRZP/UJ/745/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.11.2011r. o zamiarze zawarcia umowy na zakup usługi sieciowego dostępu do bazy książkowej ebrary w roku 2012r.
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. CRZP/UJ/721,738/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.11.2011r. o przetargu nieograniczonym a wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 25 szt. monitorów LCD 22 calowaych o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Biblioteki Jagiellońskiego, nr sprawy CRZP/UJ/744/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/734, 735 /2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu do rozbudowy automatycznego systemu do mikroskopii fluorescencyjnej z wersji AS6000 do wersji AF7000 w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym laptopów, komputerów stacjonarnych oraz monitora LCD 22 cali dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowo - Serwerowych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/698/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/741-743/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, tj.: dwóch laptopów oraz kolorowej drukarki dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/699,700,701/2011
   
 •  USŁUGI NIEPRIORYTETOWE: Ogłoszenie z dnia 18.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie 6 prowadzących, których zadaniem będzie przygotowanie scenariusza oraz prowadzenie, w Krakowie, w dniach 1-3 grudnia 2011r., spotkań adresowanych do łączników regionalnych (ok. 64 wizytatorów ds. ewaluacji), wedle modułów tematycznych podanych przez zamawiającego w treści SIWZ, w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego, i oceny jakości pracy szkoły, etap III, nr sprawy CRZP/UJ/718/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy implementacji, optymalizacji oraz dokonania właściwej selekcji aptamerów przeciwko zdefiniowanemu celowi molekularnemu dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/681powt,722,723/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Instytut Nauk Geologicznych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/720/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym zewnętrznych dysków twardych, pamięci USB, komputerów stacjonarnych, monitorów LCD, drukarek, akcesoriów komputerowych oraz skanerów dla potrzeb Archiwum UJ w Krakowie (31-007) przy al. Mickiewicza 22. Nr sprawy: CRZP/UJ/635/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy dodatkowej konfiguracji oprogramowania TDMS (Test Data Migration Server) oraz SAP Solution Manager wraz z instruktażem dla Działu Technologii Informacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/556,594,622,708/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznej tektury bezkwasowej niezbędnej do długoterminowego przechowywania zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej zdigitalizowanych w ramach projektu pn: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Biblioteki Jagiellońskiej UJ, zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/711/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/602,660/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.11.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/707,732,733/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy chromatografu gazowego z oprzyrządowaniem oraz wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/719/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/649,650/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/626,682,736,737/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w postaci: komputera stacjonarnego typu desktop przeznaczonego do obliczeń numerycznych wraz z wyposażeniem dodatkowym (monitorem, drukarką laserową, zasilaczem awaryjnym i zestawem sterowników) na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. R. Ingardena 3, nr sprawy CRZP/UJ/703/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 15.11.2011r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostawy koncentratu płynu odkwaszającego w postaci tlenku magnezu (MgO) przeznaczonego do masowego odkwaszania papieru metodą Bookkeeper dla Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej na potrzeby realizowanego przez Uczelnię projektu pn: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (działanie 11.1), dla Biblioteki Jagiellońskiej UJ, zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Zakup obejmuje dostawę koncentratu MgO (tlenku magnezu) tj. zawiesiny tlenku magnezu w perfluoroheptanie (substancja organiczna) z dodatkiem substancji powierzchniowo czynnych. Nr sprawy: CRZP/UJ/460/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprężarek do instalacji agregatów wody lodowej, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/702/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym laptopów, zestawu komputerowego oraz skanera dla potrzeb Instytutu Spraw Publicznych UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/458/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę magnetycznego sortera komórkowego na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komory do prowadzenia hodowli komórek eukariotycznych in vitro w warunkach kontrolowanej hipoksji na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę licencji czasowej Acrobat TSL (Term Site License) czyli Acrobat X Pro w języku polskim dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/696/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikrodźwigniowego, badawczego systemu sensorowego, dotycząca projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/709/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych przejazdu i podwórka wraz z wykonaniem instalacji niskoprądowych, w budynku Bursy im.St.Pigonia UJ, przy ul.Garbarskiej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/551/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 09.11.2011 r. o przetargu nieograniczonum na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych do badań dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe o następujących parametrach minimalnych określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/691/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 09.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem pomieszczeń konferencyjnych) na potrzeby organizowanych w Krakowie, w dniach 30 listopada - 3 grudnia 2011r., szkoleń przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz warsztatów Zespołu Projektu - w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/712/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/706-707/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie panelu ekspertów Analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 8 listopada 2011r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/601/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 7.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przedłużeniu gwarancji technicznych na urządzenia firmy Juniper Networks dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/645/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (Nr postępowania CRZP/UJ/676/I/2011).
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/693-695,705/2011
   
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 7.11.2011r na zakup i sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24 (poza Collegium Medicum) Nr CRZP/UJ/690/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy głowicy do mikroskopu z sondą skanującą STM/AFM (bez elektronicznego układu sterującego), pracującego w warunkach ultra wysokiej próżni i temperaturze pokojowej, o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z usługą montażu i uruchomienia aparatury (z układem sterowania dostarczanym przez zamawaijącego), przetestowania jej w obecności upoważnionego pracownika zamawiającego oraz przeszkolenia personelu naukowego w niezbędnym do pracy zakresie, nr sprawy CRZP/UJ/620/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Generalnego Realizatora Inwestycji dla zaprojektowania i wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego,zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej w Krakowie, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacjainfrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez UnięEuropejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura iŚrodowisko. Nr sprawy: CRZP/UJ/440/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oświetlaczy, wytrząsarek z wyposażeniem i analizatora gazowego, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/683/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/627,629-633,638/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 03.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Bioarcheologii, Zadanie 1 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/640/2011.
   
 • Ogoszenie z dnia 03.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz 25 zestawów komputerowych o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Biblioteki Jagiellońskiej, mieszczącej się w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 22, nr sprawy CRZP/UJ/599-600/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w 2012 roku, w odniesieniu od 1 do 639 części zamówienia, dla 69 jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/644/2011
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 02.11.2011r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskieh o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem pomieszczeń konferencyjnych) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz warsztatów Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/585/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu regałów na klatki i klatek indywidualnego nawiewu (IVC) dla zwierząt laboratoryjnych wraz z wyposażeniem, dotyczące projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/689/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 2.11.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laserowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/686 i 687/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 2.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/678,679,680,681/2011.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 2 listopada 2011r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/514,658,659/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.11.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy detektora mikrokanalikowego z wyposażeniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/688/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 31.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę i montaż układu niskotemperaturowego do dyfraktometru proszkowego dla potrzeb projektu pt. „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2. Nr sprawy CRZP/UJ/587/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę kitów 6 keto-PGF 1 alpha EIA (50 zestawów, nr kat. producenta ADI-900-004) w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/602,660/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie zakupu i dostawy 30 notebooków, 2 projektorów i 2 drukarek laserowych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/677/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę notebooka oraz skanera dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/531,594/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/649,650/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 27.10.2011r. o dobrowolnej przejrzystości ex ante dotyczące zamiaru zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego, dotycząca projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/560/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 26.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. (Nr postępowania CRZP/UJ/676/2011).
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 drukarek laserowych dla Wydziału Polonistyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/466/2011powt.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/557,603,628/2011
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 26 października 2011r na zakup i dostawę komputera z monitorem na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.R.Ingardena 3 - Nr CRZP/UJ/621/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 25.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyciągarki do pipet na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia konserwacji i napraw bieżących dźwigów, w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia, w obiektach UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/597/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego, monitora i klawiatury dla potrzeb Zespołu Pieśni i Tańca
   
 •  USŁUGI NIEPRIORYTETOWE: Ogłoszenie z dnia 25.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby organizowanych w Domu Gościnnym UJ Przegorzały, w dniach 3-5 listopada 2011r., szkoleń doskonalących przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji, w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/646/2011
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 25 października 2011r na zakup i dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego na potrzeby Biura ds.Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 - Nr CRZP/UJ/593/2011r
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę notebooka oraz skanera dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/531,594/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 24.10.2011r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego, dotycząca projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/560/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektora wraz z jego montażem dla potrzeb Zakładu Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki Instytutu Fizyki UJ w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/625/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooka dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie (30-244) przy ul. Orlej 171. Nr sprawy: CRZP/UJ/457/2011 powt.
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Muzykologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/639/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.10.2011r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.Gołębia 24 Kraków -CRZP/UJ/601/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitora dla Wydziału Chemii UJ. CRZP/UJ/575/2011powt.
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/607/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dn. 20.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 20.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie 8 trenerów oraz 2 ekspertów, których zadaniem będzie przygotowanie scenariusza oraz prowadzenie, w Krakowie, w dniach 3-5 listopada 2011r., szkoleń doskonalących dla 76 wizytatorów ds. ewaluacji z zakresu nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego, wedle modułów tematycznych podanych przez zamawiającego w treści SIWZ, w ramaach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/637/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 20.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy obsługi prawnej Wydziału Chemii i Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa pracy w ramach projektu: pt. Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy przetwornika czas/cyfra z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/643/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy detektora mikrokanalikowego z wyposażeniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu oscyloskopów cyfrowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/641/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów stacjonarnych oraz monitora LCD 21,5 cali dla potrzeb Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WZiKS UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/533, 534 i 576/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowego serwera objętego kontraktem supportowym w celu rozbudowy obecnego zespołu serwerowego dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowo - Serwerowych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/586/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elementów optycznych, stołu, spektrometru i przesuwu liniowego, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/636/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie naprawy kamery CCD ze wzmacniaczem obrazu, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/634/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/627/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego oraz tablicy interaktywnej z osprzętem i projektorem wraz z montażem dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/555,595/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch laptopów wraz z zestawami dodatkowych głośnikami oraz czterech projektorów multimedialnych dla potrzeb Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych WSMiP UJ w Krakowie (31-010) przy ul. Rynek Główny 34. Nr sprawy: CRZP/UJ/525 i 526/2011 ponownie powt.
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 13.10.2011r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem sal konferencyjnych) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz warsztatów Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/585/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe. Nr sprawy CRZP/UJ/584,590,591,592/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy szafy na szkiełka mikroskopowe na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics).
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy serwera wraz z macierzą dyskową i konsolą zarządzającą dla Zespołu Portalu Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy: CRZP/UJ/596/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyciągarki do pipet na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 zestawów komputerowych dla Instytutu Zoologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/499/2011powt.
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę notebooka oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/531,561/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia eksploatacji kotłowni gazowych i olejowych, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w obiektach UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/513/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Badań Materiałów dla kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologie (P27), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/579/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę tablicy interaktywnej oraz projektorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytteu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/556,570/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę stolika operacyjnego dla gryzoni na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.10.2011r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonymw trybie z wolnej ręki na zakup i dostawę licencji na oprogramowanie STATISTICA, dające możliwość korzystania z programów z rodziny STATISTICA [system STATISTICA Text Miner+SAL (wraz z funkcjonalnością WebSTATISTICA) w ramach licencji Site License, dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w okresie trzech lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, nr sprawy CRZP/UJ/567/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.10.2011 r. o zamiarze zawarcia umowy, po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na dostawę kompresora WP 4341-200 oraz części zamiennych do kompresorów helowych, tj. elementów dodatkowego wyposażenia, celem rozbudowy stacji skraplania helu wraz z systemem odzysku gazowego helu znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aparatura wykorzystywana jest na potrzeby realizowanego przez Uczelnię projektu pn.: Badanie układów w skali atomowej, nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki (ATOMIN), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/559/2011.
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na druk offsetowy, oprawę i dostawę książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/564/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/462, 463 /2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę generatora nadtlenku wodoru na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę luminometru na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę analizatora tlenku azotu na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
   
 •  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy na przygotowanie projektu, skład, wydruk oraz dostarczenie materiałów poligraficznych w ramach projektu "Nowum – Nauka, Osiągnięcia, Wiedza, Upowszechnianie, Marketing" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie. 4.2. "Rozwój kwalifikacji kadr system B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”, zadania 2,4,5,6. Nr sprawy CRZP/UJ/523/2011powt.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 06.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania instalacji doświadczalnej wraz z armaturą do prototypu reaktora do badań półprzemysłowych katalizatora do równoczesnego usuwania NOx i cząstek węglowych dla potrzeb projektu pt. „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2.
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.10.2011 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka na potrzeby Biura Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24. Nr sprawy CRZP/UJ/574/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 2 laptopów i monitora dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/573,575/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania prototypu reaktora do badań półprzemysłowych katalizatora do równoczesnego usuwania NOx i cząstek węglowych dla potrzeb projektu pt. Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 1.1.2
   
 • Ogłoszenie z dnia 5.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera stacjonarnego dla Instytutu Fizyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/582/2011.
   
 •  USŁUGI NIEPRIORYTETOWE: Ogłoszenie z dnia 05.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby organizowanych w Domu Gościnnym UJ Przegorzały, w dniach 12-15 października 2011r., szkoleń przeznaczonych dla dyrektorów i wizytatorów ds. ewaluacji, w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/549/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Nieorganicznej (P04), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/444/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wirówki na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics).
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę lodówko-zamrażarki na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics).
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego (wraz z jego uruchomieniem) na potrzeby Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym UJ o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/455/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 4.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego wraz z jego montażem dla potrzeb Instytutu Orientalistyki UJ w Krakowie (31-120) przy al. Mickiewicza 9/11 . Nr sprawy: CRZP/UJ/565/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę notebooka potrzeby Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Prof.St.Łojasiewicza 6 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/569/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 3.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch laptopów wraz z zestawami dodatkowych głośnikami oraz czterech projektorów multimedialnych dla potrzeb Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych WSMiP UJ w Krakowie (31-010) przy ul. Rynek Główny 34. Nr sprawy: CRZP/UJ/525 i 526/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 03.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę 3 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z monitorami dla Instytutu Fizyki UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie w ramach projektu realizowanego w ramach programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego. Nr sprawy CRZP/UJ/568/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.10.2011 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/562,563,558/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy piecyka próżniowego i olejowych pomp próżniowych wraz z wyposażeniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/577/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/571/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na świadczeniu serwisu pogwarancyjnego (naprawa) wraz z bieżącą konserwacją agregatów wody lodowej znajdujących się na wyposażeniu Biblioteki Jagiellońskiej, mieszczącej się w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 22, w okresie trzech lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy bądź też do czasu wyczerpania kwoty, na którą zawarto umowę (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze), nr sprawy CRZP/UJ/479/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.10.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy energii elektrycznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/504/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.09.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/325-326/2011 powtórzone II
   
 •  Ogłoszenie z dnia 30.09.2011 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę aparatury naukowo-badawczej w ramach dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe. Nr sprawy CRZP/UJ/540,521,542,543,544/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch zestawów komputerowych składających się z dwóch komputerów stacjonarnych wraz z monitorami LCD 22 cali i 27 cali dla potrzeb Pracowni Multimedialnej i Komputerowej WZiKS UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/553/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu składającego się z obudowy na 3,5 calowe dyski wraz z ośmioma dyskami o pojemności 2TB w celu rozbudowy macierzy iSCSI dla potrzeb Centrum Zdalnego Nauczania UJ w Krakowie (31-042) przy ul. Rynek Główny 8. Nr sprawy: CRZP/UJ/539/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.09.2011r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie i dostawę 3 trzech jednostek akceleratora liniowego, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/119/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooka dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie (30-244) przy ul. Orlej 171. Nr sprawy: CRZP/UJ/457/2011.
   
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28 września 2011r na zakup i dostawę serwera do obliczeń przy użyciu kart graficznych dla Instytutu Fizyki UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie w ramach projektu realizowanego w ramach programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki - Nr CRZP/550/2011r
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy tabletu graficznego i laptopa dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/545/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.09.2011r. o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby organizowanych w Domu Gościnnym UJ Przegorzały, w kilku terminach, szkoleń przeznaczonych dla dyrektorów i wizytatorów ds. ewaluacji, w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/549/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/349/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla Instytutu Informatyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/547/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 27.09.2011r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie i dostawę trzech jednostek akceleratora liniowego, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/119/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/508,511,512,536/2011
   
 •  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy na przygotowanie projektu, skład, wydruk oraz dostarczenie materiałów poligraficznych w ramach projektu "Nowum – Nauka, Osiągnięcia, Wiedza, Upowszechnianie, Marketing" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie. 4.2. "Rozwój kwalifikacji kadr system B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”, zadania 2,4,5,6. Nr sprawy CRZP/UJ/523/2011.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 26 września 2011r na zakup i dostawę 2 wysokowydajnych notebooków na potrzeby Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gronostajowa 9 - Nr CRZP/UJ/538/2011r
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego, osobistego komputera przenośnego typu laptop oraz projektora multimedialnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Rady Kół Naukowych UJ, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gołębiej 24 wraz z instalacją, uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu Zamawiającego, nr sprawy CRZP/UJ/478/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.09.2011r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.Gołębia 24 Kraków -CRZP/UJ/514,515,516,537/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 23.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi cateringowej - przygotowanie i dostawa posiłków do siedziby Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy analizatora powierzchni i porowatości z oprzyrządowaniem oraz wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu Atomin, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/519/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooka, laptopów wraz z dodatkowymi głośnikami oraz projektorów multimedialnych dla potrzeb Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych WSMiP UJ w Krakowie (31-010) przy ul. Rynek Główny 34. Nr sprawy: CRZP/UJ/524, 525 i 526/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu układu chłodzącego wody dla pieca indukcyjnego i klimatyzatora typu /split/ inventer, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/520i521/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biblioteki Jagiellońskiej, mieszczącej się w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 22, o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z usługą uruchomienia, przetestowania i przeszkolenia pracowników Zamawiającego, nr sprawy CRZP/UJ456/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/507/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatu rentgenowskiego, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/505/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę stacji roboczej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/412/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopów dla Działu Rekrutacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę notebooka dla Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 6 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/413/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu spektrometrów z wyposażeniem i oprogramowaniem, w odniesieniu od jednej do 3 części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/495/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 15.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji I Pracowni fizycznej, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Zadanie 1 (Działanie 1 - Modernizacja Pracowni Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/465/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 14.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Chemii Ogólnej, Zadanie 3 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/400/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę stolika stereotaktycznego na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 13.09.2011r na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli na potrzeby Bursy Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Śliska 14 - Nr CRZP/UJ/500/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch laptopów w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do hodowli komórek w warunkach kontrolowanego przepływu na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics).
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu klatek dla zwierząt laboratoryjnych i stacji do pracy z klatkami, wraz z wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/496/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzeń i sprzętu biomedycznego z wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. nr sprawy: CRZP/UJ/493/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy piecyka próżniowego i olejowej pompy próżniowej wraz z wyposażeniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/419/2011
   
 • Ogłosznie z dnia 9.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/485,497,498,499/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy skanera na potrzeby Sekcji Obsługi Informatycznej UJ oraz urządzenia wielofunkcyjnego (wraz z jego uruchomieniem) na potrzeby Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym UJ o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/454-455/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09).
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie zajęć na studiach niestacjonarnych kierunku informatyka, specjalności informatykastosowana, specjalizacji „Modelowanie i animacja 3D” oraz „Produkcja Gier Wideo” prowadzonych przezWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym - z języka angielskiego/czeskiego/hiszpańskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski/czeski/hiszpański - podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz spotkań z ekspertami zagranicznymi w Polsce, organizowanych w ramach szkoleń z zakresu ewaluacji zewnętrznej przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji, na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, nr sprawy CRZP/UJ/491/2011
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na druk offsetowy, oprawę i dostawę książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/489/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy fotometru do pomiaru aktywności motorycznej chloroplastów z oprogramowaniem i wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/494/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.09.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dostawy laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego na cele realizacji projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/484/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na dostawie i wymianie dwóch sprężarek oraz wymianie czynnika chłodniczego R22 w instalacjach czterech sprężarek agregatów wody lodowej, w budynku WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/451/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/466,468,469,487,488/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 2.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej organizacji 2-dniowej konferencji "Nauka 2.0 – więcej niż internet!", zaplanowanej na 17-18 kwietnia 2012, w Krakowie w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, organizowanej przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu w ramach projektu "Nowum – Nauka, Osiągnięcia, Wiedza, Upowszechnianie, Marketing" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie. 4.2. "Rozwój kwalifikacji kadr system B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”. Nr sprawy CRZP/UJ/452/2011powt.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 01.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych (dowóz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na zajęcia Fizyka w praktyce - zajęcia na uczelni) w ramach projektu FENIKS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 01.09.2011r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie prowadzących, których zadaniem będzie przygotowanie programu i scenariusza oraz prowadzenie konferencji regionalnych/problemowych w terminie 22-23 września 2011r., w różnych miastach Polski (19 miast na każdy dzień/19 prowadzących na każdy dzień) z zakresu nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego dla dyrektorów szkół i placówek, rodziców, partnerów szkół, uczniów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz dla wizytatorów do spraw ewaluacji, zgodnie z celami merytorycznymi sesji i kryteriami podanymi przez Zamawiającego w treści SIWZ, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr sprawy CRZP/UJ/481/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 31.08.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (poza Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym ujętym w załączniku A do SIWZ, Nr sprawy CRZP/UJ/473/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 31.08.2011 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zasilacza do relaksometru wysokiej mocy, termostatu-kriostatu, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/482/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi konserwacji profilaktyczno-zachowawczej zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej klasy 0 w ramach projektu pn: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Biblioteki Jagiellońskiej UJ, zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/490/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.08.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług związanych z realizacją kompleksowego czyszczenia i odkażania systemu wentylacji wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi oraz dostawą i montażem klap rewizyjnych, w budynku WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/450/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Modułowej (P08), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. CRZP/UJ/443/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Organicznej (P05), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/442/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przed porażeniem, rezystancji izolacji przewodów oraz badań i pomiarów instalacji piorunochronnych w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 2011 -2012 oraz pomiarów instalacji elektrycznej w kotłowniach i węzłach cieplnych w budynkach Uczelni w 2012 r. Nr sprawy: CRZP/UJ/377/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy powierzchniowej wagi Langmuira, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/476/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Komputerowej INoŚ (P17), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/448/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Technik Entomologicznych i Mikropreparacyjnych (P11), w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 24.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Badań Materiałów, Zadanie 5 (Działanie 1 - Modernizacja Pracowni Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia” Nr sprawy CRZP/UJ/402/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera, laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Społeczeństwo-Technologie-Środowisko dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.08.2011 ro o przetaru nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Komputerowej IZ (P14), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/447/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.08.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elementów optycznych, tj. przewodów i wielodomowych sprzęgaczy światłowodowych, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/475/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 20.08.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji PracowniChemii Organicznej, Zadanie 5 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu:MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczychUJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/401/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Stosowanej (P54), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/441/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.08.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oświetlacza, wytrząsarek z wyposażeniem i analizatora gazowego, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/474/2011
   
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej organizacji 2-dniowej konferencji Nauka 2.0 - więcej niż internet!, zaplanowanej na 17-18 kwietnia 2012, w Krakowie w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, organizowanej przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu w ramach projektu Nowum - Nauka, Osiągnięcia, Wiedza, Upowszechnianie, Marketing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie. 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr system B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Nr sprawy CRZP/UJ/452/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.08.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Elektronicznej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, zadanie 2, w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/449/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.08.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dziesięciu notebooków dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego na cele realizacji projektu POKL.04.01.01.-00-053/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/453/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 17.08.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę i montaż lasera diodowego przystosowanego do integracji sprzętowej i softwarowej ze spektrometrem inVia Basic Renishaw dla potrzeb projektu pt. „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2. Nr sprawy CRZP/UJ/405/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.08.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy lasera 1560 nm i układu generacji drugiej harmonicznej, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/446/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics).
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.08.2011r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dewara do laboratorium wraz z osprzętem w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/437/2011r
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.08.2011r o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawe środków czystości i preparatów chemicznych do automatów czyszczących dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11 sierpnia 2011r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Jodłowa 13 - Nr CRZP/UJ/422/2011r
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.08.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka oraz dysku zewnętrznego dla Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Prof. ST. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/413,439/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę gazów w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.08.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych związanych z remontem szklarni nr 6, w kompleksie /Victoria/ Ogrodu Botanicznego UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/420/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.08.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-remontowych i instalacyjnych związanych z przebudową pomieszczeń dydaktycznych na laboratoria w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/362/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę cieplarki laboratoryjnej na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Specjalistycznej dla Fizyki Medycznej P46, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/426/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Specjalistycznej dla Fizyki Medycznej P46, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/427/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy detektora x-ray z kompletnym wyposażeniem, kriostatem i dewarem, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/429/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 08.08.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy organizacji konferencji naukowej pod nazwą XXIV Międzynarodowe Sympozjum Fizyki Statycznej im. Mariana Smoluchowskiego w zakresie świadczenia usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, turystycznych, transportowych) wraz z nadzorem nad prawidłową realizacją tych świadczeń w czasie trwania konferencji oraz pełną obsługą konferencji, polegającą m.in. na rejestracji uczestników konferencji, zakwaterowaniu, rezerwacji biletów lotniczych lub kolejowych), nr sprawy CRZP/UJ/418/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Specjalistycznej dla Fizyki Medycznej P46, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/425/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/431-436/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania graficznego, tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język angielski oraz druku Biuletynu Magazyn Kompas Innowacji w ramach projektu Kompas Innowacji.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 04.08.2011r. o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów promujących projekt Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, o cechach, parametrach i ilościach wskazanych w treści SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/423/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę suszarki laboratoryjnej na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics).
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę autoklawu na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics).
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.08.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych oraz indywidualnego doradztwa dla uczestników projektu realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński pn
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Sekcji Obsługi Informatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.08.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do dokumentacji żeli z chemiluminescencją dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 •  Ogłoszenie z dnia 02.08.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy termostatu i wirówki w ramach modernizacji Pracowni Biofizycznej - Laboratorium Biochemii Fizycznej, Zadanie 2 w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/399/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 01.08.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy automatycznego mikrotomu rotacyjnego do przygotowywania preparatów histologicznych, dla potrzeb Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/404/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 01.08.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego i monitora LCD 22 cali dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/378 i 379/2011 (powt.)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Nowych Materiałów i Katalizy tj.: analizatora fizysorpcji i chemisorpcji, komory anaerobowej, kamery niskotemperaturowej, mikroskopu polaryzacyjnego z wyposażeniem, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/340/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pomp próżniowych, tj. dwóch kompaktowych ochładzaczy wody, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/416/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu pieca do pomiarów magnetycznych z wyposażeniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/350/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera macierzy dla Sekcji Obsługi Informatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu klimatyzatora o mocy co najmniej 9kW, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/417/2011
   
 • Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częśći I prowadzonego na dostawę środków czystości dla jednostek organizacynych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28.07.2011r na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli na potrzeby Bursy Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Śliska 14 - Nr CRZP/UJ/397/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.07.2011r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów laboratoryjnych do hodowli komórkowych oraz odczynników biochemicznych w ramach projektu Kompleksy wanadu innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii UJ, ul.R.Ingardena 3 Kraków, CRZP/UJ/411/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.07.2011 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie o następujących parametrach minimalnych określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/325-326/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 27.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania SAP Test Data Migration Server (TDMS) wraz z 3 letnią opieką serwisową oraz wdrożeniem (licencja, instalacja, konfiguracja, instruktaż) dla Działu Technologii Informacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzetu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/317,318,406-409,414,415/2011
   
 • Informacja o wyborze oferty najkorzytsniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości oraz preparatów chemicznych do automatów czyszczących dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pięciu (5) stacji roboczych wraz z oprogramowaniem i dziesięcioma (10) monitorami, w ramach projektu MRPO.01.02.00-12-050/10 „Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych UJ w sieci Internet. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/398/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.07.2011 r o przetargu nieograniczonym w zakresie modernizacji sieci teleinformatycznej w Collegium Broscianum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Grodzka 52. CRZP/UJ/386/2011r
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organiacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/346,348/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu pH-metrów, wag analitycznych i precyzyjnych oraz stołu wagowego antywibracyjnego, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dotycząca projektu JCET, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla JCRL, przy ul.Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/410/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu komór do hodowli roślin ziemnych z rodzaju Arabidopsis z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/375/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu impulsowego femtosekundowego systemu laserowego oraz układu do pomiaru charakterystyki czasowej i spektralnej femtosekundowych impulsów laserowych, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/387/2011.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22 lipca 2011r na zakup i dostawę laptopa na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Reymonta 4 - Nr CRZP/UJ/385/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.07.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawyfiltrów do central wentylacyjnych dla potrzeb Działu Eksploatacji UJ w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 31 oraz Działu Administracyjno - Gospodarczego UJ w Krakowie (31-110) przy ul. Czapskich 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/357/2011
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/383/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 22.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy serwera pocztowego w ramach modernizacji Pracowni GIS, Zadanie 14 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/403/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.07.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego składającego się z komputera stacjonarnego i monitora LCD 22 cali oraz laserowego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ w Krakowie (31-114) przy ul. Jabłonowskich 5. Nr sprawy: CRZP/UJ/379/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.07.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego składającego z komputera stacjonarnego wraz monitorem LCD 22 cali dla potrzeb Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ w Krakowie (31-010) przy ul. Rynek Główny 34. Nr sprawy: CRZP/UJ/378/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-remontowych i instalacyjnych związanych z przebudową pomieszczeń dydaktycznych na laboratoria w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego Im. M. Smoluchowskiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie,w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Nr sprawy: CRZP/UJ/361/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-remontowych i instalacyjnych związanych z przebudową pomieszczeń dydaktycznych na laboratoria w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Ingardena 3w Krakowie,w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Nr sprawy: CRZP/UJ/360/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-remontowych i instalacyjnych związanych z przebudową pomieszczeń dydaktycznych na laboratoria w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Nr sprawy: CRZP/UJ/362/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót instalacyjno-elektrycznych związanych z przebudową pomieszczeń dydaktycznych na pracownie komputerowe w budynku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul. Gronostajowa 7, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Nr sprawy: CRZP/UJ/363/2011.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 21 lipca 2011r na zakup i dostawę zestawu komputerowego z monitorem na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Reymonta 4 - Nr CRZP/UJ/384/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elementów optycznych i akcesoriów służących do ich mocowania, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/376/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/391/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. CRZP/UJ/392,393,394/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elektronicznych notesów z interfejsem dotykowym dla Sekcji Obsługi Informatycznej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/395/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.07.2011r. o przetargu nieograniczonym w zakresie wykonania usługi polegającej na wywozie stałych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/370/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera i 12 dysków do macierzy dyskowej dla Działu Technologii Informacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę modułów do Routera Brocade MLX-8 dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 18.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia bezpieczeństwa sieciowego dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na rozbudowę systemu bezprzewodowej łączności radiowej WiFi UJ dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na przedłużenie gwarancji technicznej o rok na licencje systemu pocztowego i zmianę typu licencji systemu LDAP dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych i biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/324-326/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.07.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy filtrów do central wentylacyjnych, komór hodowlanych, klimatyzatorów firmy Emerson oraz filtrów do klimakonwektorów dla potrzeb Działu Administracji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 3. Nr sprawy CRZP/UJ/356/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.07.2011 r. o przekazaniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wyłonienie ekspertów/trenerów, których zadaniem będzie przeprowadzenie, w Krakowie, w następujących terminach 24-27.08.2011; 14-17.09.2011; 27.09-30.09.2011; 12-15.10.2011; 19-22.10.2011: 16-19.11.2011; 07-10.12.2011; 11-14.01.2012; 01-02.12.2011;; 22-23.02.2012. szkoleń z zakresu nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek edukacyjnych wedle modułów tematycznych podanych przez zamawiającego. Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/366/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia Pracowni Komputerowej ING (P22) tj.: dwunastu sztuk (12 szt.) monitorów LCD, dwudziestu sztuk (20 szt.) krzeseł do stanowiska komputerowego, trzech sztuk (3 szt.) rzutników multimedialnych, trzech sztuk (3 szt.) ekranów do rzutnika, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/365/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: dwóch sztuk (2 szt.) wirówek bez chłodzenia, jednej wirówki z chłodzeniem i dodatkowym wyposażeniem, czytnika do mikropłytek, dwóch (2) zestawów do elektroforezy DNA, RNA i białek z zasilaczami, jednego termobloku, trzech sztuk (3 szt.) wytrząsarek, w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Biochemii (P24), Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/353/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni P15- Sal Wykładowych IZ, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/364/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa dla Obserwatorium Astronomicznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/345/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie weryfikacji i certyfikacji dokumentacji projektowej (tj. projektu budowlanego oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiaru, kosztorysu) oraz certyfikację robót budowlano-montażowych obiektu Paderevianum II w Krakowie, w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót dotyczących wymiany instalacji sygnalizacji pożaru (SAP) w budynku Pałacu Śniadeckich, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/263/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.07.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu paliw silnikowych benzyn bezołowiowych i oleju napędowego oraz płynów do spryskiwaczy (letnich i zimowych) do pojazdów służbowych, użytkowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, przy użyciu elektronicznych kart paliwowych, w sieci stacji paliwowych na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/254/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz wyposażenia biurowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w SIWZ na potrzeby projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/298/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.07.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitorów wraz z ich montażem dla systemu Digital Signage na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/216/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 08.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/346-349,355/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 08.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych w pomieszczeniach budynku przy ul. Gołębiej 20 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/341/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.07.2011 r. (2011/S 129-214307) o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatu (analizatora) do automatycznej analizy gazometrii wraz z wyposażeniem, systemu oczyszczania wody wraz z wyposażeniem oraz aparatu do redestylacji wody o parametrach technicznych ujętych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków – Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics). Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę transportu, wniesienia aparatury do pomieszczeń laboratoryjnych JCET mieszczących się na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego LifeScience, należącego do Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o., przy ul. Bobrzyńskiego 14, montażu i uruchomienia aparatury, przetestowania urządzeń w obecności upoważnionego pracownika zamawiającego oraz przeszkolenia personelu naukowego w niezbędnym do pracy zakresie. Nr sprawy: CRZP/UJ/255/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznego oświetlenia terenu Obserwatorium Astronomicznego UJ, przy ul.Orlej 171 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/338/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót dotyczących instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Collegium Iuridicum UJ, przy ul.Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/334/2011
   
 •  Ogłoszenie (2011/S 128-212595) z dnia 07.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu do wziewnego znieczulania zwierząt wraz z pulsoksymetrem dla małych gryzoni (MRI) i wyposażeniem dodatkowym oraz bieżni wysiłkowej dla myszy i szczurów wraz z respirometrem i wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), nr sprawy CRZP/UJ/299/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznych skanerów wraz z wyposażeniem do digitalizacji czasopism, broszur, mikrofilmów i mikrofisz, w ramach projektu MRPO.01.02.00-12-050/10 „Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych UJ w sieci Internet. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/331/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.07.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla potrzeb Instytutu Filologii Klasycznej UJ w Krakowie (31-120) przy al. Mickiewicza 9. Nr sprawy: CRZP/UJ/308/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.07.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu chirurgicznego w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/343,344,2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 01.07.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla Pracowni Urządzeń Mobilnych Instytutu Informatyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/337/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 30.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy maszyn, urządzeń i wyposażenia do utrzymania czystości w budynku Instytutu Zoologii UJ przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/315/2011 powtórzone.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.06.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy blankietów elektronicznych legitymacji studenckich dla potrzeb Sekcji Systemów Informacyjnych UJ w Krakowie (31-113) przy ul. Staszewskiego 25/4. Nr sprawy CRZP/UJ/335/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.06.2011 r. o zamiarze zawarcia umowy, po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na świadczenie powszechnych usług pocztowych, tzw. usług zastrzeżonych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Działu Rekrutacji na Studia UJ), nr sprawy: CRZP/UJ/300/2011.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28 czerwca 2011r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Czapskich 4- Nr CRZP/UJ/296/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemicznych Technologii w Ochronie Środowiska, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. nr sprawy: CRZP/UJ/320/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzetu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/317,318,336/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 27.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy spektrometru w ramach projektu „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Piorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.06.2011 r. o przetargu nieogranicznonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/312, 313, 314/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stanowiska do pomiarów fluorymetrycznych, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. nr sprawy: CRZP/UJ/301/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia Pracowni Stacja Terenowa w Łazach (P19) tj.: wagi precyzyjnej, dwóch sztuk pomiarowego urządzenia wielofunkcyjnego w wersji laboratoryjnej, pięciu sztuk pomiarowego urządzenia wielofunkcyjnego w wersji terenowej, spektrofotometru, zestawu standardowego do badania stanu gleby, wagi analitycznej, wyciągu laboratoryjnego ceramicznego, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/307/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kolumn chromatograficznych, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/333/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i prac konserwatorskich Dziedzińca Huta i poddasza w budynku Collegium Maius UJ, przy ul.Jagiellońskiej 15 w Krakowie, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach MRPO oraz Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/165i332/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.06.2011r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.Gołębia 24 Kraków -CRZP/UJ/328,329/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka (2 szt) oraz projektora multimedialnego dla Jagiellońskiego Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/310-311/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.06.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooka dla potrzeb Instytutu Informatyki UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6. Nr sprawy CRZP/UJ/327/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069-09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na obsługę umowy dwuletniej CLP (Cumulative Licensing Program) - CLP 5.0 wraz z UPG Plan 5.0 na zakup oprogramowania firmy Adobe dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oprogramowania firmy Corel w ramach umowy Corel Licence for Learning (CLL) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.06.2011r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kopmputera przeznaczonego do pracy grafika komputerowego na potrzeby Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.Gołębia 24 Kraków -CRZP/UJ/316/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.06.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopów dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/277 i 278/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia na trzy lata licencji na oprogramowanie firmy IBM SPSS dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu BAM oraz powierzchniowej wagi Langmuira, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/302/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usługi restauracyjnej w ramach uroczystej kolacji w dniu 30 czerwca 2011 r. dla 920 uczestników Konferencji 8th European Conference on Mathematical and Theoretical Biology
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na Świadczenie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników Konferencji 8th European Conference on Mathematical and Theoretical Biology
   
 •  Ogłoszenie z dnia 17.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na pisemnym, standardowym (nieprzysięgłym) tłumaczeniu - z języka angielskiego/niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język angielski/niemiecki - tekstów i materiałów dotyczących ogólnych i szczegółowych zagadnień z zakresu systemu edukacji i nadzoru pedagogicznego oraz jakości pracy szkoły na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/297/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy macierzy dyskowej oraz switcha 16 portowego dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy Al. Mickiewicza 3.Nr sprawy CRZP/UJ/287/2011
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/288/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę serwera sieciowego dla Instytutu Zoologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/231/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na obsłudze informatycznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/238/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Ogrodu Botanicznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/309/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 15.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu dziewięciomiesięcznego testu katalizatora do równoczesnego usuwania tlenków azotu (NOx) oraz cząstek węglowych z gazów odlotowych elektrowni dla potrzeb Projektu pn.„Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie i współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu do elektroforezy kapilarnej w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/280/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy chromatografu gazowego z detektorem mas, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/281/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/283-285/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania szklarni Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/305/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.06.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 zasilaczy wraz multimetrem stacjonarnym dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie (30-244) przy ul. Orlej 171. Nr sprawy: CRZP/UJ/243/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy maszyn, urządzeń i wyposażenia do utrzymania czystości w budynku Instytutu Zoologii UJ przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/315/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.06.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oscyloskopu dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie (30-244) przy ul. Orlej 171. Nr sprawy: CRZP/UJ/242/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego z monitorem dla Instytutu Filologii Orientalnej UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/3/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), sygnalizacji pożaru (SAP), telewizji dozorowej (TVU) oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gołębiej 20 w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/63/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich fragmentu ogrodzenia (II etap) oraz zagospodarowaniu części ogrodu przy budynku Pałac Pusłowskich IM UJ, przy ul.Westerplatte 10 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/306/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pomp próżniowych i elementów wyposażenia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/295/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy osprzętu do ciekłego helu, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/294/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wagi najazdowej, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/292/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia biura projektu w postaci: laptopa wraz z wyposażeniem, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/303/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania upgreadu informatyki PC do mikroskopu elektronowego skaningowego Hitachi – 4700 wraz z instalacją. CRZP/UJ/121/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu obrazowania zwierząt z wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/214/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu dwóch sztuk klimatyzatorów, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/293/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i konserwatorskich dotyczących renowacji posadzki oraz schodów portyku w budynku Collegium Novum UJ, przy ul.Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/269/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komputera i drukarki na potrzeby projektu MPD
   
 • Ogłoszenie z dnia 8 czerwca 2011r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.Orla 171 Kraków -CRZP/UJ/289/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu układu dyfrakcyjnego do charakteryzacji i orientowania monokryształów z wyposażeniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/275/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu laboratoryjnego pieca do hodowli monokryształów z wyposażeniem i pieców do wygrzewania, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/282/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu pieca do pomiarów magnetycznych i komory wysokociśnieniowej z wyposażeniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/291/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu wagi analitycznej, mikroskopu stereoskopowego, pompy bezolejowej i klimatyzatora typu /split/, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/290/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.06.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia o jeden rok usług gwarancyjnych na urządzenia firmy Polycom dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli, krzeseł i elementów wyposażenia laboratoriów, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/279/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę drukarki laserowej oraz urządzeniua wielofunkcyjnego dla jednostek organiacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/239-240/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 03.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na określeniu charakteru i parametrów przepływu w urządzeniu laminaryzującym przepływ z warstwą katalizatora, dla projektu pt. „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2. Nr sprawy CRZP/UJ/217/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłosznie z dnia 03.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy osprzętu sieciowego dla Instytutu Socjologii UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/264/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 2.06.2011 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.Gołębia 24 Kraków -CRZP/UJ/251,252/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.06.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu układu chłodzącego wody dla pieca indukcyjnego i klimatyzatora typu /split/, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/276/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 31.05.2011r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie 8 prowadzących, których zadaniem będzie przygotowanie scenariusza oraz prowadzenie, w dniach 15-17 czerwca 2011r., spotkań przeznaczonych dla łączników regionalnych oraz szefów departamentów Kuratorium Oświaty z zakresu nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego, zgodnie z celami i kryteriami merytorycznymi podanymi przez zamawiającego w treści SIWZ na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, nr sprawy CRZP/UJ/253/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 31.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/232,233/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 31.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu do chromatografii ciekłej, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr sprawy CRZP/UJ/247/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 31.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla Biura Kanclerza UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/262/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem przy budowie Małopolskiego Centrum Biotechnologii, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/182/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem sal konferencyjnych) na potrzeby organizowanych w Krakowie, w dniach od 15-17 czerwca 2011r., spotkań przeznaczonych dla łączników regionalnych oraz szefów departamentów Kuratorium Oświaty, w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, nr sprawy CRZP/UJ/268/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania oprogramowania systemu DAQ dla karty regionalnej do koncentracji danych dla systemu akwizycji danych z detektora w eksperymencie FAZIA (Four π A and Z Identification Array) w oparciu o wyniki modelowania systemu akwizycji danych. Nr sprawy CRZP/UJ/110/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch komputerów stacjonarnych wraz z monitorami dla Centrum Zdalnego Nauczania UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót dotyczących instalacji klimatyzacji IX piętra w budynku Collegium Paderevianum UJ, przy Al.Mickiewicza 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/265/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót dotyczących instalacji wentylacji i chłodzenia w pomieszczeniach budynku Collegium Witkowskiego UJ, przy ul.Gołębiej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/248/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.05.2011r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie dostawcy bloków żelaza, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/120/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac konserwatorskich związanych z renowacją drewnianych stołów w czytelni Biblioteki Jagiellońskiej UJ przy Al.Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/236/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy biurkowego dyfraktometru proszkowego z wyposażeniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/250/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 24.05.2011r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie dostawcy bloków żelaza, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/120/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu TOF-ICP-MS, tj. spektrometru mas z analizatorem czasu przelotu, akcesoriami i wyposażeniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/234/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie (2011/S 98-160471) z dnia 21.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy inkubatorów oraz komór laminarnych klasy BL II o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), nr sprawy CRZP/UJ/224/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania karty regionalnej do koncentracji danych dla detektora FAZIA w oparciu o wyniki modelowania systemu akwizycji danych. Nr sprawy CRZP/UJ/109/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy przystawki do spektrofotometru, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy CRZP/UJ/246/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na w zakresie wykonania usługi polegającej na określeniu charakteru i parametrów przepływu w urządzeniu laminaryzującym przepływ z warstwą katalizatora, dla projektu pt. „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków, współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG 1.1.2. Nr sprawy CRZP/UJ/217/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.05.2011r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.Gołębia 24 Kraków -CRZP/UJ/229,230/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 19.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej, która zapewni wyżywienie dla uczestników szkoleń, seminarium, dwóch turniejów cashflow i indywidualnych spotkań z doradcami oraz wyżywienie kadry trenerskiej podczas realizowanych w 2011 r. działań przewidzianych harmonogramem projektu pn. „System naczyń połączonych – firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej”.współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr sprawy CRZP/UJ/94/2011
   
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na druk miesięcznika UJ „Alma Mater” dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na na przygotowanie do druku miesięcznika UJ „Alma Mater” dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia biura projektu w postaci: laptopa wraz z wyposażeniem, ekranu projekcyjnego, laserowego urządzenia wielofunkcyjnego typu mono A4, atramentowego urządzenia wielofunkcyjnego typu kolor A3, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/226/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.05.2011 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę maszyn, urządzeń i wyposażenia do utrzymania czystości w budynku Instytutu Zoologii UJ przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/241/2011
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 19 maja 2011r na zakup i dostawę spektrometru laserowo indukowanego rozpadu (LIBS) na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.R.Ingardena 3 - Nr CRZP/UJ/228/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia gwarancji technicznej na określone produktu firmy Juniper Networks dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 •  Ogłoszenie z dnia 19.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na obsługa uczestników seminariów i konkursów w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzeń i aparatów laboratoryjnych oraz stelaży do hodowli roślin, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/235/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organiacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/212-213/2011
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz unieważnieniu postępowania w części VIII, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/209/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych oraz prac konserwatorskich stolarki okiennej w pomieszczeniach budynku Collegium Novum UJ, przy ul.Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/215/2011
   
 •  Ogłoszenie z dn. 16.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy bytowej i ściółki dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069-09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót dotyczących instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Collegium Iuridicum UJ, przy ul.Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/222/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatu RTG (dyfraktometr) z kompletnym wyposażeniem i zestawem komputerowym wraz z oprogramowaniem, źródła jonów, detektora x-ray z kompletnym wyposażeniem, kriostatem i dewarem, spektrometru rentgenowskiego z dyspersją energii EDXRF z kompletnym wyposażeniem i zestawem komputerowym wraz z oprogramowaniem, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy CRZP/UJ/181/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikrodźwigniowego, badawczego systemu sensorowego, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/164/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych oraz indywidualnego doradztwa dla uczestników projektu realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński pn
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na przygotowanie 28 indeksowanych bibliotek komplementarnego DNA (cDNA) na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dn. 12.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy pomocy naukowych na potrzeby zadania Konkurs projektów naukowych w ramach projektu FENIKS
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie członków Komisji Konkursowej do przeprowadzenia uczelnianych finałów V i VI edycji konkursu prac uczniowskich Projektu Feniks
   
 • Ogłosznenie z dnia 12.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/221/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich fragmentu ogrodzenia (II etap) oraz zagospodarowaniu części ogrodu przy budynku Pałac Pusłowskich IM UJ, przy ul.Westerplatte 10 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/219/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.05.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie najmu terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi metodą tradycyjną i on-line wybranych jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/99/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy potrójnej komórki efuzyjnej z wyposażeniem do systemu NANOPROBE tj. nowego, kompletnego urządzenia i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. Atomic Scale and Single Molecule Logic Gate Technologies, akronim ATMOL, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 7. Programu Ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego na lata 2007-2013 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/196/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: jednego skanera wielofunkcyjnego z oprogramowaniem oraz pięciu sztuk (5 szt.) odbiorników GPS, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Kartografii Geologicznej (P59), Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanej przy ul. Oleandry 2a w Krakowie. Nr Sprawy: CRZP/UJ/208/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.05.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci 10 sztuk kompasu geologicznego wraz z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Kartografii Geologicznej (P59), Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanej przy ul. Oleandry 2a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/207/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 30.04.2011 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie wykonawcy w celu przygotowania programu i prowadzenia konferencji regionalnych/problemowych w terminie 11-12 maja (15 prowadzących na każdy dzień) w 12 miastach wojewódzkich (Warszawa, Kraków, Szczecin, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Katowice, Wrocław, Opole, Kielce, Lublin, Gdańsk) z zakresu nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego dla dyrektorów szkół i placówek, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz dla wizytatorów do spraw ewaluacji na potrzeby Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót przy remoncie stropów poddasza związanych z wykonaniem instalacji ppoż, instalacji wentylacji oraz prac budowlano-konstrukcyjnych w budynku Collegium Maius UJ, położonym przy ul.Jagiellońskiej 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/147/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.04.2011r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych, materiałów do hodowli komórkowych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską CRZP/UJ/205/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.04.2011r. o przekazaniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wyłonienie 4 ekspertów/trenerów, których zadaniem będzie przeprowadzenie, w Krakowie, w terminie od dnia 18 maja 2011r. do dnia 1 lipca 2011r. szkoleń z zakresu nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych wedle modułów tematycznych podanych przez zamawiającego w ramach projektu "„Programwzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III", realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/201/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/200/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.04.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębia 24 w Krakowie - CRZP/UJ/185,186,187,195/2011
   
 •  Ogłoszenie (2011/S 79-130292) z dnia 22.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem sal konferencyjnych) w ramach organizowanych dla wizytatorów ds. ewaluacji oraz dyrektorów szkół lub placówek szkoleń oraz warsztatów Zespołu Projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.04.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych wraz z akcesoriami i oprogramowaniem dla potrzeb pracowni komputerowej Wydziału Polonistyki UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 16. Nr sprawy: CRZP/UJ/191/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych przebudową sieci oświetlenia i wymiana oświetlenia zewnętrznego tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED, na terenie Kampusu 600-Lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/69/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.04.2011 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/197-199/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy podłogowych płytek gresowych dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/194/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dn. 20.04.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu FENIKS.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.04.2011r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych (w formie papierowej i elektronicznej) oraz indywidualnego doradztwa dla uczestników projektu realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński pn
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.04.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Instytutu Europeistyki WSMiP UJ w Krakowie (31-131) przy ul. Garbarskiej 7a (urządzenie wielofunkcyjne z akcesoriami - 1 szt.). Nr sprawy: CRZP/UJ/163/2011 (powt.).
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.04.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników (materiałów) laboratoryjnych w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.04.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przedłużeniu o kolejny rok umów gwarancyjnych serwerów SUN dla potrzeb Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/183/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.04.2011 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/188-190/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.04.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch płyt procesorowych do serwera SUN Fire V890 dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.04.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy netbooka i urządzeń skanujących dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/174/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Generalnego Wykonawcy, wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją budowy obiektu Małopolskiego Centrum Biotechnologii, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/83/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych oraz konserwatorskich Kordegardy Wschodniej przy budynku Pałac Śniadeckich UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/168/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wirówek, lodówek i zamrażarek laboratoryjnych o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), nr sprawy CRZP/UJ/29/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.04.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów laboratoryjnych i odczynników w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
   
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na opracowanie i realizację kampanii wizerunkowo-rekrutacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.04.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni podwórka, muru granicznego, bramy wjazdowej ,instalacji kanalizacyjnej oraz dwóch pomieszczeń piwnicznych dla budynku mieszkalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kochanowskiego 11 w Krakowie - CRZP/UJ/138/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy młynka do przygotowania próbek do analizy dyfrakcyjnej rentgenowskiej, dotycząca projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr sprawy: CRZP/UJ/127/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu wysokociśnieniowego magazynu helu gazowego z wyposażeniem, dotycząca projektu Atomin, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/175/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 12.04.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 laptopów i monitora, w ramach projektu MPD - współfinansowanego z funduszy strukturalnych UE PO IG dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.04.2011 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/176,177/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, nr sprawy: CRZP/UJ/87-88/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i konserwatorskich dotyczących remontu elewacji budynku Collegium Iuridicum UJ, przy ul.Grodzkiej 53 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/167/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie (2011/S 71-115654) z dnia 12.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej do realizacji aplikacji mikropłytkowych, autoklawu parowego-przelotowego oraz zestawu materiałów zużywalnych i kitów do automatycznego systemu pipetującego, ujętych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński projektów: JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków – Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) oraz Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, nr sprawy CRZP/UJ/86/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zaresie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), sygnalizacji pożaru (SAP), telewizji dozorowej (TVU) oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gołębiej 20 w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/63/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu lodówki oraz reduktorów membramowych do butli gazowych w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/173/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wydziału Polonistyki UJ, przy ul.Gołębiej 20 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/48/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.04.2011 r. o zmiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie rozbudowy systemu SPM w geometrii odwróconej o elementy umożliwiające pomiary fluorescencyjne dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje również: usługę transportu aparatury do siedziby odbiorcy i użytkownika, a także instalacji (montażu) przedmiotu zamówienia do kompletnego systemu aparatury będącego w posiadaniu zamawiającego, uruchomienia i przeprowadzenia testów działania aparatury w obecności upoważnionego pracownika zamawiającego, kalibracji, wzorcowanie oraz przeszkolenie personelu naukowego zamawiającego w niezbędnym do pracy zakresie. Nr sprawy: CRZP/UJ/140/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i konserwatorskich elewacji frontowych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych UJ przy Al.Mickiewicza 13 i 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/166/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac konserwatorskich związanych z renowacją drewnianych stołów w czytelni Biblioteki Jagiellońskiej UJ przy Al.Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/148/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy układu spektrofluorymetrycznego z wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/170/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 08.04.2011r. o przetargu nieograniczonym w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/160,161/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich fragmentu ogrodzenia (II etap) oraz zagospodarowaniu części ogrodu przy budynku Pałac Pusłowskich IM UJ, przy ul.Westerplatte 10 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/126/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/158/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.04.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług w zakresie tłumaczeń ustnych konsekutywnych i symultanicznych z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski podczas konferencji „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji” realizowanej w ramach projektu
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.04.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowych budowlano instalacyjnych związanych z remontem mieszkania nr 8 w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego położonym przy Al. Słowackiego 15 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/136/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę notebooka i urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/146/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.04.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa w ramach projektu „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Piorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.04.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników w ramach projektu „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Piorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu do elektroforezy kapilarnej z wyposażeniem, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/153/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 05.04.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia badania ilościowego dotyczącego rozwoju kognitywistyki w Polsce na reprezentatywnej grupie przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych wykorzystaniem kompetencji kognitywistów (w tym studentów i absolwentów kognitywistyki) w praktyce.
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/171/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.04.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mikroskopu fluorescencyjnego z wyposażeniem i kolorową kamerą cyfrową, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Mikroskopii Fluorescencyjnej (P49), Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/154/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.04.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki laserowej dla potrzeb Instytutu Europeistyki WSMiP UJ w Krakowie (30-252) przy ul. Jodłowej 13. Nr sprawy CRZP/UJ/163/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 sztuk mikroźródła promieniowania (2 sztuki), dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/159/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.04.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy netbooka i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy CRZP/UJ/162/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 1.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usługi restauracyjne, cateringowe, wynajem sal konferencyjnych, organizacja wycieczek) na potrzeby organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, w dniach 21-27 sierpnia 2011r., międzynarodowej konferencji MAGNETIC FIELDS in the UNIVERSE III: From LABORATORY and STARS to PRIMORDIAL STRUCTURES, nr sprawy CRZP/UJ/124/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących instalacji elektrycznych w rozdzielnicy NN stacji transformatorowej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej UJ przy al.Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/149/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.04.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego bloku książki (wnętrza) wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/155/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 31.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usługi konferencyjnej i hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (usługi gastronomiczne, wynajem sal konferencyjnych) w ramach Projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 31.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników laboratoryjnych w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie konserwacji central telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urządzeń końcowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 31.03.2011r. o zmiarze zawarcia umowy w postepowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki, zgodnie z postanowieniami art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy PZP na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 23 litrów gazu 3He o zawartości procentowej izotopu 3He nie mniejszej niż 99% na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), nr sprawy CRZP/UJ/111/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 30.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla uczniów i usługi doradczej dla nauczycieli w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.03.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu generatora drugiej harmonicznej do układu laserowego barwnikowego i oprogramowania, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/156/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.03.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu fotopowielacza z chłodzeniem i oprogramowania, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/157/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: zasilacza do relaksometru wysokiej mocy, termostatu-kriostatu, stołu przeciwdrganiowego, zamrażarki, dwóch oscyloskopów cyfrowych, wagi typu Langmuira z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Specjalistycznej dla Biofizyki – Biofizyka Molekularna (P47), Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanej w Zakładzie Radiospektroskopii, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/118/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.03.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wymianie okien jednoramowych na jednoramowe rozwierano - uchylne z drewna klejonego warstwowo wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i obrobieniem ościeży w budynku Wydziału Chemii UJ, położonym przy ul.R. Ingardena 3 w Krakowie. CRZP/UJ/137/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy pompy aspiracyjnej z wyposażeniem i wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/143/2011
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 24 marca 2011r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni podwórka, muru granicznego, bramy wjazdowej ,instalacji kanalizacyjnej oraz dwóch pomieszczeń piwnicznych dla budynku mieszkalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kochanowskiego 11 Kraków w zakresie realizacji robót. - Nr CRZP/UJ/138/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.03.2011 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/134,144,145/2011
   
 • Ogłoszenie (2011/S 58-093906) o dobrowolnej przejrzystości ex ante, z dnia 24.03.2011r., o postepowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki (w oparciu o postanowienia art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy PZP) na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksu usług internetowych poprzez szerokopasmową, Krakowską, Miejską Sieć Komputerową MAN dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (w okresie 4 lat od dnia podpisania umowy), nr sprawy CRZP/UJ/139/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.03.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznych mebli laboratoryjnych, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/150/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.03.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem sal konferencyjnych, organizacja wycieczek) na potrzeby organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, w dniach 21-27 sierpnią 2011r., międzynarodowej konferencji Magnetic Fields in the Universe III: From Laboratory and Stars to Primordial Structures, nr sprawy CRZP/UJ/124/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/130/2011.
   

 •  
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.03.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na zapewnieniu szerokopasmowego dostępu do Internetu w Bursie Jagiellońskiej przy ul. Śliskiej 14 oraz w domach studenckich przy ul. Kamionka 11 i 11a w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/96/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa na potrzeby programu MPD dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę stacji roboczej na potrzeby programu MPD dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.03.2011 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/128,133,135/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dn. 21.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół i placówek z zakresu nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dn. 21.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (usługi gastronomiczne, wynajem sal konferencyjnych) w ramach Projektu
   
 •  Ogłoszenie z dnia 19.03.2011r. o dobrowolnej przejrzystości ex ante na wykonanie i dostawę 3 jednostek akceleratora liniowego, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach PIOG. Nr sprawy: CRZP/UJ/119/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.03.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby projektu MPD Geometry and Topology in Physical Models współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG). Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, nr sprawy CRZP/UJ/141/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu kontynuacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku o WO 2008/152587 „ Method and aparatus for monitoring storm activity on earth’s surface in real time”
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.03.2011r. o dobrowolnej przejrzystości ex ante na wyłonienie dostawcy bloków żelaza, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach PIOG. Nr sprawy: CRZP/UJ/120/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.03.2011r. o przetragu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze, taśmy) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z odbiorem zużytych kaset i pojemników po tonerach i tuszach. Nr sprawy CRZP/UJ/115/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 17.03.2011r. o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie i dostawę trzech jednostek akceleratora liniowego, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach PIOG. Nr sprawy: CRZP/UJ/119/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.03.2011r. o zamiarze zawarcia umowy na wyłonienie dostawcy bloków żelaza, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach PIOG. Nr sprawy: CRZP/UJ/120/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: trzech pieców muflowych, pięciu suszarek laboratoryjnych, jednego autoklawu z wyposażeniem, jednego spektrometru z komputerem sterującym wraz z niezbędnym oprogramowaniem, jednego młynku do przygotowania próbek do analiz geochemicznych, czterech dezintegratorów ultradźwiękowych z wyposażeniem, dwóch wag analitycznych i dwóch wyparek rotacyjnych, w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Analitycznej ING (P32), Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanej przy ul. Oleandry 2a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/123/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: dwunastu sztuk mikroskopu polaryzacyjnego z wyposażeniem oraz jednego liofilizatora z wyposażeniem, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Analitycznej ING (P32), Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanej przy ul. Oleandry 2a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/122/2011
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15 marca 2011r na zakup i dostawę spektrometru laserowo indukowanego rozpadu (LIBS) na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.R.Ingardena 3 - Nr CRZP/UJ/107/2011
   
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15 marca 2011r na zakup i dostawę lasera UV na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.R.Ingardena 3 - Nr CRZP/UJ/105/2011
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15 marca 2011r na zakup i dostawę 2 sztuk komór klimatycznych na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.R.Ingardena 3 - Nr CRZP/UJ/106/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie (2011/S 50-081960) z dnia 12.03.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej do badań izolowanych naczyń krwionośnych (tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej) ujętej w załączniku A do SIWZ wraz z niezbędnym do jej uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), nr sprawy CRZP/UJ/26/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.03.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wymiany środka gaśniczego i legalizacji butli stałych urządzeń gaśniczych w Bibliotece Jagiellońskiej. Nr sprawy CRZP/UJ/95/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawy 10 zestawów komputerowych i 3 urządzeń wielofunkcyjnych dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.03.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w pomieszczeniu nr 169 wraz z korytarzem komunikacyjnym, na potrzeby laboratorium ultra szybkich procesów, w budynku WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/113/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.03.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej, która zapewni wyżywienie dla uczestników szkoleń, seminarium, dwóch turniejów cashflow i indywidualnych spotkań z doradcami oraz wyżywienie kadry trenerskiej podczas realizowanych w 2011 r. działań przewidzianych harmonogramem projektu pn. System naczyń połączonych - firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej, współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr sprawy CRZP/UJ/94/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.03.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu aparatury laboratoryjnej w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/112/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.03.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją zasilania elektrycznego w budynku WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/45/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch notebooków dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego na cele realizacji projektu POKL.04.01.01.-00-053/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.03.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/102,103,104/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 7.03.2011r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników biochemicznych oraz materiałow laboratoryjnych w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/97/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę urzadzenia wielofunkcyjnego dla jednostki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/98/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 4.03.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Matematyki UJ, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. prof. S. Łojasiewicza 6, nr sprawy CRZP/UJ/87-89/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.03.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na wykonaniu i dostawie druków na potrzeby procesu dydaktycznego i druków pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z jednostkami Collegium Medicum. Nr sprawy CRZP/UJ/64/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.03.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/101/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 4.03.2011r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Katedry Unesco do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie , ul.Czapskich 4 Kraków -CRZP/UJ/91/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.03.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy lasera światłowodowego pracy ciągłej, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/84/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 1.03.2011r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.Gołębia 24 Kraków -CRZP/UJ/90,92,93/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu skanera laserowego z automatycznym systemem do wycinania spotów wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/82/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług telekomunikacyjnych w zakresie łączności GSM wraz z dostawą telefonów i akcesoriów dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, z siedzibą w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/81/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dn. 24.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na Przeprowadzenie szkoleń dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół i placówek z zakresu nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego w ramach Programu Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap II
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: aparatury do syntez związków organicznych oraz aparatury do destylacji związków organicznych w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Nowoczesnej Syntezy i Fizykochemii Organicznej (P34), Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/79/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: chromatografu HPLC z detektorem fluorescencyjnym i osprzętem oraz spektrofotometru FT-IR, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Nowoczesnej Syntezy i Fizykochemii Organicznej (P34), Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/78/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: wirówki laboratoryjnej oraz pHmetru tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Biologicznej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/76/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegajacej na przeprowadzeniu szkoleń wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych i indywidualnego doradztwa dla uczestników projektu realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński pn.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.02.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu audiowizualnego wraz z jego montażem w Auli Głównej oraz sali nr 30 Collegium Novum UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy CRZP/UJ/51/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.02.2011 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Filozofii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/73,74/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organiacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/56-57/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oprogramowania komputerowego Game Maker 8 i Multimedia Fusion 2 Developer z dodatkiem Install Creator i SWF explorer w ramach projektu Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING.
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych w ramach realizacji zajęć terenowych przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy 2 zestawów komputerowych na potrzeby projektu MPD.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch notebooków dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego na cele realizacji projektu POKL.04.01.01.-00-053/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i rozszerzających z matematyki dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa małopolskiego w ramach projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.02.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy siedmiu zestawów komputerowych wraz z akcesoriami i dwóch telewizorów LCD 42 cali dla potrzeb Katedry Judaistyki UJ w Krakowie (31-056) przy ul. Józefa 19. Nr sprawy CRZP/UJ/71/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli i krzeseł laboratoryjnych w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/44/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wydziału Chemii UJ, przy ul.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/70/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia dwóch klimatyzatorów do węzła sieci na terenie III Kampusu UJ dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 14.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych (dowóz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na zajęcia „Fizyka w praktyce – zajęcia na uczelni”) w ramach projektu FENIKS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.02.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa wraz z akcesoriami i laserowego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/50/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego dla Instytutu Filologii Angielskiej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/43/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.02.2011 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/66,67/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy rzutnika multimedialnego i ekranu dla Wydziału Polonistyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/65/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 52-55 /2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu Systemu Scanningowego Mikroskopu Elektronowo-Jonowego z oprogramowaniem i zintegrowanym systemem EDS/EBSD oraz Mikroskopu HR-TEM z akcesoriami dotyczącej projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WCh i WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/46/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.02.2011 o tpzetargi nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/58-62/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowych związanych z wymianą pokrycia dachu, wymianą obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej w budynku Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul.Jodłowej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/49/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 7 notebooków dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/42/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy termobloku oraz mieszadła magnetycznego z grzaniem i bez (3 sztuki), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr sprawy: CRZP/UJ/41/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy inkubatora, tj. jednej sztuki komory do hodowli roślin z panelem LED i z lampami UV-B oraz wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/38/2011.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zaworów impulsowych o parametrach technicznych i ilościowych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), nr sprawy CRZP/UJ/24/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzeń oraz elementów wyposażenia pomieszczeń kompletnego systemu kwarantanny dla zwierząt, dotycząca projektu JCET, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla JCRL, przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/30/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu Dedykowanego systemu detekcji elektronów i jonów (systemu soczewek elektrostatycznych do detekcji elektronów), stanowiącego rozbudowę istniejącego Komplentego systemu aparatury próżniowej, znajdującego się na wyposażeniu Zamawiającego w ramach projektu pn.: Badanie układów w skali atomowej, nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki (ATOMIN), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; nr sprawy: CRZP/UJ/18/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenia z dnia 04.02.2011 o przetargu nieograniczonym w zakresie zakupu i dostawy materiałów jednorazowego użytku i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań cytotoksyczności i oznaczeń biochemicznych w ramach projektu dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy CRZP/UJ/37/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/17/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.02.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dzierżawy urządzenia pipetującego oraz zakupu i dostawy zestawu końcówek dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy CRZP/UJ/36/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenia z dnia 04.02.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników do badań cytotoksyczności i oznaczeń biochemicznych oraz odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy CRZP/UJ/35/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kriostatu do pomiarów spektroskopowych z wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/39/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.02.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla potrzeb Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/883/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.02.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/UJ/895/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 01.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stołu optycznego z układem zawieszania samopoziomującego się oraz blatu optycznego z układem aktywnego zawieszania i systemem mocowania monitora płaskiego i klawiatury (część I przedmiotu zamówienia) oraz innego wyposażenia laboratoryjnego (część II przedmiotu zamówienia) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński projektów: Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) oraz Coherently Prepared Media - Novel Properties and Applications (Program TEAM), nr sprawy CRZP/UJ/25/2011
   
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 31.01.2011r. na zakup usługi sieciowego dostępu do bazy danych IOP sciene w roku 2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.01.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu do rejestracji parametrów hodowli w komorach fitotronowych z wyposażeniem i sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/28/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.01.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Kulturową przy Wydziale Filozoficznym UJ, mieszczącej się w Krakowie, przy ul. Czapskich 4, nr sprawy CRZP/UJ/23/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.01.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Ingardena 6, nr srawy CRZP/UJ/22/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komory laminarnej z pionowym przepływem powietrza II klasy bezpieczeństwa wraz z wyposażeniem, mikroskopu biologicznego fluorescencyjnego z wyposażeniem, spektrofotometru z wyposażeniem, zestawu do chromatografii ciekłej oraz inkubatora do hodowli roślin, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dotycząca projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr sprawy: CRZP/UJ/11/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.01.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego typu laptop o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Instytutu Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 3, nr sprawy CRZP/UJ/906/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie (2011/S 15-022943) z dnia 22.01.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy spektrometrów elektronowego rezonansu paramagnetycznego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z niezbędnym do ich uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), nr sprawy: CRZP/UJ/726/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.01.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komory laminarnej klasy II z oknem podawczym, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/27/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 21 /2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego, drukarek oraz pendrivów dla potrzeb Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, Nr sprawy: CRZP/UJ/19/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (usługi gastronomiczne, wynajem sali konferencyjnej) dla uczestników Szkoły Zimowej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Zakopanem
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów laboratoryjnych i odczynników w ramach projektu „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.01.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego wraz z jego montażem dla potrzeb Wydziału Polonistyki UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 16. Nr sprawy CRZP/UJ/2/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: spektrofotometru UV-Vis i spektrofluorymetru, refraktometru automatycznego, polarymetru automatycznego i lepkościomierza, LCR metra, titratora w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Fizycznej i Elektrochemicznej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/892/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia stanowisk dydaktycznych do badań oraz linii sprężonego powietrza oznaczonych literami od A do N, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Technologii Chemicznej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 897/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz projektorów multimedialnych dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ. Nr Sprawy CRZP/UJ/1/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.01.2011r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organiacyjnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/12-16/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.01.2011 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę dwóch zestawów komputerowych oraz laptopa dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/900/2010,20/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu MPD dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawy laptopa na potrzeby programu MPD dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 4 /2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy analizatora widma, modulatorów akustooptycznych, elementów optycznych oraz armatury próżniowej na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/7-10/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.01.2011r. o udzieleniu zamóienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie dostawcy impulsowych zasilaczy dla akceleratora liniowego, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczący projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/881/2010.
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.01.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy Rynku Głównym 34, nr sprawy CRZP/UJ/899/2010
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.01.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy siedmiu sztuk urządzeń wielofunkcyjnych o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziałowych Rad Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (część I przedmiotu zamówienia) oraz jednego urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Biura Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (część II przedmiotu zamówienia), nr sprawy CRZP/UJ/898/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/837/2010 powt.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.01.2011r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie dostawcy impulsowych zasilaczy dla akceleratora liniowego, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczący projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/881/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/834/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę switchy dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.01.2011 o przetargu nieograniczonym na dostawę kart i modułów do switchy Summit x450 Extreme Networks dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.01.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu dwóch sterylizatorów parowych i zmywarki jednodrzwiowej do mycia klatek hodowlanych oraz butelek, przeznaczonych do pomieszczeń zwierzętarni, z wyposażeniem, w odniesieniu od jednej do 2 części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/6/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.01.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu mikromacierzowego do analizy ekspresji wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/819/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego bloku książki jednokolorowego (czarnego) i kolorowego wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/855/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/5/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.01.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy układu do podawania próbki typu Desorption Electrospray Ionization (DESI) do spektrometru masowego Bruker Esquire 6000 oraz zestawu komputerowego z zasilaczem awaryjnym, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/882/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/892-896/2010
   
 •  Ogłoszenie z dnia 05.01.2011r. o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe przy realizacji robót remontowo-budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych oraz badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich programu, dla Dziedzińca Arkadowego i Dziedzińca Huta -rewitalizacja dziedzińców i fasady Collegium Maius UJ przy ul.Jagiellońskiej 15 w Krakowie, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach MRPO. Nr sprawy: CRZP/UJ/869/2010.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.01.2011 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa na potrzeby programu MPD dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.01.2011 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę trzech laptopów dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/852-853,900/2010
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.01.2011 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa wraz z akcesoriami, komputera stacjonarnego i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Instytutu Zoologii UJ w Krakowie (30-060) przy ul. Ingardena 6. Nr sprawy CRZP/UJ/884/2010
   


 • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03