Strona główna BZP UJ > Ogłoszenia archiwalne (2012)


uj Ogłoszenia archiwalne (2012) uj


 • Ogłoszenie z dnia 28.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/809, 811-814, 821/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących pomieszczeń pracowni mikrobiologii w realizowanym budynku MCB, zlokalizowanym przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/822/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu 6 zestawów wytrząsarek laboratoryjnych z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/730/2012
   
 •  Ogłoszenie z dn. 27.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwukanałowego analogowego rejestratora agregacji w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/770/2012)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 27.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania do analizy obrazu mikroskopowego w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.(Nr postępowania CRZP/UJ/671/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy platformy wirtualizacyjnej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji oraz systemu sieciowej pamięci masowej (NAS) dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ w Krakowie (31-120) przy al. Mickiewicza 3. Nr sprawy: CRZP/UJ/802/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy stworzeniu wektora wirusowego o aktywności onkolitycznej dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 •  Ogłoszenie z dnia 20.12.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/719/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu wytrząsarek hodowlanych do hodowli mikroorganizmów wraz z kompletem uchwytów dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr Poztępowania: CRZP/UJ/788/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę mikroskopu do układu miografów ciśnieniowych w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania do analizy obrazu mikroskopowego w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.(Nr postępowania CRZP/UJ/671/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (usługi gastronomiczne, wynajem sali konferencyjnej) dla uczestników Szkoły Zimowej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Zakopanem (Nr postępownia: CRZP/UJ/761/2012)
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru kwadrupolowego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/720/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/793/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy części do modernizacji spektrofluorymetru SLM8000 dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/773/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kamery hiperspektralnej dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/781/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.12.2012r. o zamiarze zawarcia umowy na zakup przez Uniwersyttet Jagielloński usługi sieciowego dostępu do bazy czasopism pełnotekstowych JSTOR w roku 2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.12.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/453/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 17.12.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/719/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Immunologii (P41), w odniesieniu od jednej do 7 części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/792/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Fizycznej (P53), w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/778/2012
   

 •  
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę osprzętu do LabView w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr postępowania CRZP/UJ/726/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 3 zestawów komputerowych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/768/2012)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 14.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwukanałowego analogowego rejestratora agregacji w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/770/2012)
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę karnetów uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/801/2012)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.12.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/453/2012
   
 • Ogloszenie z dnia 13.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/661/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w postaci zestawu komputerowego, monitora LED 19 cali wraz z klawiaturą USB dla potrzeb dla potrzeb Instytutu Europeistyki WSMiP UJ w Krakowie (30-252) przy ul. Jodłowej 13. Nr sprawy: CRZP/UJ/655/2012 - POWT.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji systemu do izoogniskowania z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/677/2012
   
 •  Ogłoszenie z dn. 12.12.2012 r., o przetargu nieograniczonym na dostawę ściółki dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/767/II/2012)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 12.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy bytowej dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/767/I/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeglądów, konserwacji, naprawy i wymiany podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/667/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Ekologii Fizjologicznej i Fizjologii Zwierząt, Zadanie 5 (Działanie 3 – Modernizacja Pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/711/2012.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11 grudnia 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/790,794/2012
   
 • Zawiadomienie z dnia 11.12.2012r. o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/787/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerów oraz monitorów dla potrzeb Działu Administracyjno - Gospodarczego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/789/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy cRZP/UJ/796,797/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 10.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników do hodowli komórkowych, odczynników do badań oraz materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe, o następujących parametrach minimalnych określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/681/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.12.2012r. o wykonania usługi pralniczej dla potrzeb Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z usługą odbioru i dostawy asortymentu do magazynu mieszczącego się w Domu Gościnnym UJ w Przegorzałach przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie.Nr sprawy CRZP/758/2012
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 10.12.2012r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz warsztatów Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), Nr sprawy CRZP/UJ/634/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sekwenatora wysokoprzepustowego (1 szt.) o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ wraz z niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem, na potrzeby realizowanego przez Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu badawczego, pt.: Czy adaptacyjna introgresja międzygatunkowa jest powszechna wśród genów ewoluujących pod działaniem doboru równoważącego?, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/04/A/NZ8/00662 (umowa UMO-2012/04/A/NZ8/00662), nr sprawy CRZP/UJ/736/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Analitycznej IGiGP (P30), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/723/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biotechnologii Roślin (P23), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/777/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/764,765,775,776/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wysokosprawnego systemu przechowywania i analizy obrazów mikroskopowych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/772/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/763/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Neurobiologii (P37), w odniesieniu od jednej do dziesięciu części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/724/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dn. 06.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Wielowarstwowa powłoka ochronna do zabezpieczania powierzchni metalowych implantów finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy implementacji, optymalizacji oraz dokonania właściwej selekcji aptamerów przeciwko zdefiniowanemu celowi molekularnemu w ramach projektu: Lider (LIDER/28/54/L-2/10/NCBiR/2011)-Nr postępownia CRZP/UJ/786/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu wnęki do spektrofotometru i lampy naświetlającej UV dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/675/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 6.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu oraz akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/782-783/2012
   
 • Zawiadomienie z dnia 5.12.2012r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/774/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 4.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia (2 notebooki) w ramach modernizacji Pracowni Badań Materiałów, Zadanie 5 (Działanie 1 – Modernizacja pracowni Wydziału FAiIS) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/624/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/696,739/2012 (powt.)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Specjalistycznej Pracowni PET (P51), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/722/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zasilaczy awaryjnych (UPS) w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania CRZP/UJ/771/2012)
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę oleju grzewczego dla potrzeb kotłowni olejowej Obserwatorium Astronomicznego UJ Nr sprawy CRZP/UJ/727/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 3 grudnia 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/732,734,756/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/728/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/638-737/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza i instalacji wodociągowej wraz z budową hydroforni oraz jej zasilania, dla Collegium Polonijnego UJ, w rejonie ul. Jodłowej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/679/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Ekologii (P57), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/742/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.12.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeglądów, konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru oraz innych urządzeń przeciwpożarowych w obiektach UJ, położonych na terenie miasta Krakowa i w Modlnicy koło Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/699/2012.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 30 listopada 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/685,686,695/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych i monitorów dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WBiNoZ UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/660/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Ekologii Fizjologicznej i Fizjologii Zwierząt (P16), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/706/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Analitycznej IGiGP (P30), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/721/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków) - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (Nr postępowania CRZP/UJ/769/2012)
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy implementacji, optymalizacji oraz dokonania właściwej selekcji aptamerów przeciwko zdefiniowanemu celowi molekularnemu w ramach projektu Lider realizowanego przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania CRZP/UJ/704/2012)
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.11.2012r. o zmiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy koncentratu płynu odkwaszającego w postaci zawiesiny tlenku magnezu (MgO) w perfluoroheptanie, przeznaczonego do masowego odkwaszania papieru metodą Bookkeeper, na potrzeby Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej. Zamówienie w części finansowane jest z projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet XI. Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym (nr projektu POIS.11.01.00-00-057/09, nr umowy: POIS.11.01.00-00-057/09-00), nr sprawy CRZP/UJ/653/2012
   
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup sieciowego dostępu do bazy książkowej ebrary w roku 2013 Nr sprawy CRZP/UJ/766/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę osprzętu do LabView w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr postępowania CRZP/UJ/726/2012)
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy jednego notebooka dla Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/535/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, nr sprawy CRZP/UJ/744/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizyki Atomowej (P50), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/707/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przełączników sieciowych (switchy) do sieci lokalnych Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania CRZP/UJ/731/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia gwarancji technicznych na produktu firmy Juniper Network dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępownia CRZP/UJ/659/2012)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 26.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/741/2012)
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uj w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/696,739,740/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.11.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki w oparciu o postanowienia art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a) i b) ustawy PZP, na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług polegających na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją dodatkowych robót budowlano-montażowych związanych z budową obiektu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/676/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/560/2012powt.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/697,698,738/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy CRZP/UJ/717/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/712-716/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu badawczego z systemem kontrastu interferencyjnego (DIC) dla potrzeb Instytutu Zoologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 9. Nr sprawy: CRZP/UJ/662/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w postaci laptopa 15,6 cala, dwóch zestawów komputerowych, monitorem LED 19 cal wraz z klawiaturą USB dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/655/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w postaci komputerów typu ALL-IN-ONE, drukarki laserowej oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie - Szkoły Centrum Języka i Kultury Polskiej UJ w Krakowie (31-131) przy ul. Garbarskiej 7a. Nr sprawy: CRZP/UJ/648/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy czterech skanerów A4 oraz zestawu składającego się z sieciowego serwera plików wraz z dwoma dyskami i zasilaczem awaryjnym dla potrzeb Biblioteki Wydziałowej WZiKS UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/647/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooka 15,4 cala dla potrzeb Zespołu Portalu Uniwersyteckiego UJ w Krakowie (31-113) przy ul. Straszewskiego 25/4a. Nr sprawy: CRZP/UJ/623/2012 - POWT.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych, notebooka, drukarek laserowych oraz projektora multimedialnego dla potrzeb Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/657-658/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 22.11.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/719/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 4 zestawów komputerowych oraz 2 dysków twardych dla potrzeb Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/637/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/682-683/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/579,700-703/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 21.11.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/719/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych i monitorów dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WBiNoZ UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/660/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania CRZP/UJ/633/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do dokumentacji żeli z detekcją chemiluminescencji oraz możliwością rozbudowy o detekcję fluorescencji dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania CRZP/UJ/611/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 drukarek w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr postępowania CRZP/UJ/594/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i kerokopiarki dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/684,687/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitora LED 27 cali dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ w Krakowie (31-120) przy al. Mickiewicza 3. Nr sprawy: CRZP/UJ/617/2012 - POWT.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących wyniesienia lokalnego systemu BMS z realizowanego budynku MCB do budynków UJ mieszczących centralny system BMS, zlokalizowanych, przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/609/2012
   
 •  Zawiadomienie o o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy na przygotowanie indywidualnego projektu graficznego, składu oraz wydruku kalendarza wielokartowego na rok 2013 a także dostarczenie kopert o rozmiarze umożliwiającym spakowanie kalendarza wewnątrz w liczbie odpowiadającej nakładowi w ramach projektu "Nowum – Nauka, Osiągnięcia, Wiedza, Upowszechnianie, Marketing" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie. 4.2. "Rozwój kwalifikacji kadr system B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”. Nr sprawy CRZP/UJ/668/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb WPiA UJ, zlokalizowanego przy ul. Krupniczej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/589/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego 17 calowego z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/645/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15 listopada 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/443/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/638-640,646/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy terminala wideokonferencyjnego zawierającego kodek, kamerę, telewizor, mobilny wózek, oprzyrządowanie mikrofonowe, pilot sterowania, okablowanie, o parametrach technicznych i ilościowych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym UJ, mieszczącej się w Krakowie, kod: 31-110, przy ul. Czapskich 4 wraz z innymi usługami, nr sprawy CRZP/U/718/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15 listopada 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Podwale 7 Nr CRZP/UJ/642/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Grupy Pracowni Specjalistycznych dla kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia (P65), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/664/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Grupy Pracowni Specjalistycznych dla kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia (P65), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/665/2012.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 14 listopada 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Prof.St.Łojasiewicza 6 Nr CRZP/UJ/544,643/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i projektora dla Instytutu Socjologii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/663/2012
   
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 14 listopada 2012r na sprzedaż i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24 ( z wyłączeniem Collegium Medicum)- Nr CRZP/UJ/654/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Dydaktyki Biologii (P13), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/705/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/620,697,698/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 13.11.2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Działu Programów Badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/626/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Bioarcheologii (P09), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/691/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy termostatu dla Pracowni Biochemii Fizycznej (P53), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/689/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.11.2012 r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego z monitorem oraz drukarki laserowej dla potrzeb Instytutu Filologii Słowiańskiej Uj w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/569/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w 2013 roku, w odniesieniu od 1 do 609 części zamówienia, dla 68 jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera bazodanowego do klastra UJ wraz z macierzą dyskową dla Zespołu Portalu Uniwersyteckiego (Nr postępowania CRZP/UJ/465/2012)
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książki dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/669/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/615,628/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy jednego notebooka dla Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy: CRZP/UJ/535/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Materiałów Supra-, Nano-, i Makromolekularnych (P63), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/570/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mikrofalowego systemu do przeprowadzania syntez wraz z oprogramowaniem niezbędnym do jego prawidłowego działania, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, ul. Ingardena 3 i innymi usługami, nr sprawy CRZP/UJ/590/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 8.11.2012r. o przeargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/560/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 08.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stanowiska do badań fotoelektochemicznych, wyposażonego w urządzenie typu spektrometr fotoelektryczny o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z oprogramowaniem, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, ul. Ingardena 3 i innymi usługami, nr sprawy CRZP/UJ/688/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę modułów elektroniki w standardzie NIM dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania CRZP/UJ/692/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Ekologii (P57), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/690/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Ekologii (P57), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/690/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.11.2012r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury do pomiaru aktywności gałek ocznych o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w treści SIWZ, na potrzeby Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-120, przy Al. Mickiewicza 3, nr sprawy CRZP/UJ/480/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemicznych Technologii w Ochronie Środowiska (P55) tj. komputera akwizycji i sterowania dla spektrometru, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/672/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.11.2012r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/531,532,551,552/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania do analizy obrazu mikroskopowego w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.(Nr postępowania CRZP/UJ/671/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę doposażenia do rozbudowy systemu mikroskopii wirtualnej dotSlide wraz z montażem i szkoleniem w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr postępowania CRZP/UJ/670/2012)
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kamery CCD do obserwacji astronomicznych dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; nr sprawy: CRZP/UJ/610/2012
   
 •  Ogłoszenia z dnia 06.11.2012 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów do realizacji projektów doktoranckich i staży post-doc w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr spray CRZP/UJ/548/2012 powtórzone.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 5.11.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Biura Prorektora UJ ds. Rozwoju oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/623/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.11.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Biblioteki Jagiellońskiej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/471/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 31.10.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy wnęk rezonansowych pierścienia akumulacyjnego i urządzeń, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/154/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch laptopów o przekątnej ekranu 13 cali oraz monitorem LED 27 cali dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ w Krakowie (31-120) przy al. Mickiewicza 3. Nr sprawy: CRZP/UJ/617/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawynetbooka o przekątnej ekranu 10 cali wraz z etui dla potrzeb Działu Nauczania UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/600/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch drukarek dla potrzeb Instytutu Spraw Publicznych UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/599/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu o przekątnej ekranu 10 cali oraz netbooka o przekątnej ekranu 11,6 cala dla potrzeb Instytutu Pedagogiki UJ w Krakowie (31-135) przy ul. Batorego 12 . Nr sprawy: CRZP/UJ/568 i 622/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/578,628/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2012 r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakesie zakupu i dostawy komputera stacjonarnego oraz monitora dla potrzeb Muzeum Zoologicznego UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/607/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/620-621/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego, drukarki laserowej oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/569,573/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.10.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy wnęk rezonansowych pierścienia akumulacyjnego i urządzeń, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/154/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupi i dostawy komputera oraz laptopa dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/391/2012 powt.
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz laserowego urządzenia wielofunkcyjnego, o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy CRZP/UJ/612-613/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 26.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Enzymes produced by Porphyromonas gingivalis as virulence factors and potential targets for drug development against periodotits, rheumatoid artritis, atherosclerosis and aspiration pneumonia, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr postępowania CRZP/UJ/650/2012)
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy terminala wideokonferencyjnego zawierającego kodek, kamerę, telewizor, mobilny wózek, oprzyrządowanie mikrofonowe, pilot sterowania, okablowanie, o parametrach technicznych i ilościowych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym UJ, mieszczącej się w Krakowie, kod: 31-110, przy ul. Czapskich 4 wraz z innymi usługami, nr sprawy CRZP/UJ/561/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stanowiska do badań fotoelektochemicznych, wyposażonego w urządzenie typu spektrometr fotoelektryczny o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z oprogramowaniem, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, ul. Ingardena 3, i innymi usługami, nr sprawy CRZP/UJ/567/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wagi mikroanalitycznej wraz ze stołem wagowym, krzesłem oraz laptopem do przetwarzania wyników dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (nr postępowania: CRZP/UJ/632/2012).
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę skanera, sprzętu komputerowego i projektorów multimedialnych dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/614-615/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 25.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym zawartym w załączniku A do SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/488/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 25.10.2012 r. o zamiarze zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania,przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g. tzw. usług zastrzeżonych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe - dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum). Zamówienie w części udzielane jest w ramach realizowanych przez Zamawiającego projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Nr sprawy: CRZP/UJ/649/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, nr CRZP/UJ/554/2012,
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/579,592,593/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laserowego urządzenia wielofunkcyjnego, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/616/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22 października 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.R.Ingardena 3 nr CRZP/UJ/550/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy switchy dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WBiNoZ UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/618/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę kriostatu wolnostojącego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/636/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu termocyklera RT PCR z wyposażeniem i homogenizatorem dla Instytutu Nauk o Środowisku WBiNoZ UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/629/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych i monitorów dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WBiNoZ UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/619/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 20.10.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/353/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/596.597,606/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 19 października 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Czapskich 4- Nr CRZP/UJ/603/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pakietu oprogramowania oraz komputerowej stacji roboczej do obsługi elektronicznego układu sterującego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie; nr sprawy: CRZP/UJ/605/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.10.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/353/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biofizycznej – Laboratorium Biochemii i Biofizyki zadanie 3, (Działanie 4 – Modernizacja pracowni Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/601/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/596.597,606/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy 22 zestawów komputerowych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr postępowania CRZP/UJ/631/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy 5 serwerów w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (Nr postępowania CRZP/UJ/630/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu serwera dla obsługi Instytutu Botaniki WBiNoZ UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/591/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elektronicznego systemu do głosowania dla potrzeb Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/602/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac naukowo-badawczych w ramach projektu INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 12 października 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Rynek Główny 8- Nr CRZP/UJ/466/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.10.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/583/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 12 października 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Prof.St.Łojasiewicza 6- Nr CRZP/UJ/576,577/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 12 października 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/443/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11 pażdziernika 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/543,544/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11 pażdziernika 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.R.Ingardena 3- Nr CRZP/UJ/550/2012
   
 • Zawiadomienie z dnia 10.10.2012r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/598/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Biura Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/566/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z naprawą pokrycia dachu budynku Bursy Jagiellońskiej UJ, przy ul.Śliskiej 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/506/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 09.10.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/454/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.10.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania oprawy bibiotecznej w 1/2 pł 1000 wol. gazet dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej Nr sprawy CRZP/UJ/549/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 08.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie komunikacji, public relations oraz marketingu programów anglojęzycznych Instytutu Europeistyki (Centre for European Studies) Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 01.10.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.(nr postępowania CRZP/UJ/586/2012)
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/440/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.09.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/583/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (Nr postępowania CRZP/UJ/563/2012)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 26.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Pokazów Fizycznych, Zadanie 4 (Działanie 1 – Modernizacja pracowni Wydziału Fizyki) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. CRZP/UJ/581/2012.
   
 •  Ogłosznie z dnia 25.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Technicznych Środków Nauczania (Konsola pomiarowa CoachLab II, Przenośny rejestrator pomiarowy ULAB), Zadanie 3 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/574,575/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/318/2012powt.nr3.
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy stworzeniu wektora wirusowego o aktywności onkolitycznej dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania CRZP/UJ/571/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Płyn do pielęgnacji soczewek kontaktowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (nr postępowania CRZP/UJ/562/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Fizycznej (P53), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/538/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy modulatorów akustooptycznych oraz wzmacniaczy w ramach projektu Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/565/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury do stabilizacji i pomiaru mocy laserów w ramach projektu Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/560/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pomp jonowych z wyposażeniem, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/536/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/323,553/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/292,467/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/556/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłosenie z dnia 14.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laserów diodowych oraz wzmacniacza laserowego w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/555/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów do realizacji projektów doktoranckich i staży post-doc w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/548/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury do pomiaru aktywności sercowo-naczyniowej o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w treści SIWZ, na potrzeby Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-120, przy Al. Mickiewicza 3, nr sprawy CRZP/UJ/481/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.09.2012 r. o rzetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu elementów optycznych i optomechanicznych w ramach projektu "Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego" realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/545/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów polaryzacyjnych i filtrujących w ramach projektu Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/547/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kamery CCD ze wzmacniaczem obrazu w ramach projektu "Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego" realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/546/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę szaf termostatycznych w systemie sterowanym komputerowo dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy układu przełącznika 8-kanałowego do lambdametru w ramach projektu Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/540/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia dźwigu platformowego dla magazynu ogólnego książek w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/444/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/537/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy syntetyzera RF w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/541/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy układów do generacji i akwizycji sygnałów w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/542/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zasilaczy w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/539/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Analitycznej IGiGP (P30), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/528/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni GIS (P67), w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/529/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 10.09.2012r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego, rejestracji video wraz z transmisją on-line przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby organizowanej, w dniach 23.03.-26.03.2012r., konferencji dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/514/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.09.2012 r. o udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę gastronomiczną dla uczestników konferencji naukowej Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii odbywającej się w dniach 05-07.09.2012 r. w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/520/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10 września 2012r na zakup i dostawę monitora komputerowego dla potrzeb Jagiellońskiego Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/442/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu serwerowego dla Sekcji Utrzymania Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Instytutu Europeistyki UJ, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Jodłowej 13, nr sprawy CRZP/UJ/531/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.09.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy falowodów dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/257/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę modułów elektroniki w standardzie NIM dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera wspomagającego jako dodatkowego komponentu infrastruktury ICT, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/427/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów pompujących do wysokiej i ultra-wysokiej próżni dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Bioarcheologii (P09), w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/526/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Nieorganicznej (P04), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/515/2012.
   
 •  ogłoszenie z dnia 5.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Chemii Nieorganicznej, Zadanie 4 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/525/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę czterech komputerów przenośnych w ramach projektu SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce dla Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy związanych z przebudową stacji transformatorowej wnętrzowej w budynku Collegium Witkowskiego UJ, przy ul.Gołębiej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/445/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 4.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Chemii Analitycznej, Zadanie 2 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/524/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i projektora multimedialnego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/492,511,518/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług mycia powierzchni szklanych przy użyciu podnośników oraz metod alpinistycznych, z zastosowaniem odpowiednich środków w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/347/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/475,476/2012
   
 •  Ogłsozenie z dnia 1.09.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Podstaw Chemii, Zadanie 1 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy: CRZP/UJ/523/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.09.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Ekologii (P57), w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/517/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę zestawu do cyfrowej dokumentacji obrazu dla rozbudowy mikroskopu dla potrzeb Instytutu Zoologii UJ przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/491/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 31.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wirówki i inkubatora laboratoryjnego w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 31.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerów stacjonarnych (3 szt.) oraz komputerów przenośnych typu laptop (3 szt.) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/519/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 30.08.2012r. o zawarciu umowy na dostawe akcesoriów do utrzymania czystosci dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Ekologii (P57), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/516/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 29.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na swiadczenie usługi pralniczej dla potrzeb Bursy Jagiellońskiej przy ul. Śliskiej 14 i domów studenckich przy ul. Kamionka 11 i 11A w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/243/I/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera stacjonarnego oraz drukarki laserowej dla potrzeb Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/504/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dwóch routerów bezprzewodowych dla Zespołu Administracyjnego Przegorzały, nr sprawy: CRZP/UJ/279/2012 powt.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia sprzętu komputerowego dla pracowni programowania urządzeń mobilnych oraz programowania w chmurze, nr sprawy: CRZP/UJ/477/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/494,523,524/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/505,521,522/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/402,404.405/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania niezbędnego projektu i robót budowlano-instalacyjnych, związanych z przywróceniem uszkodzonej stacji trafo do stanu pierwotnego, wraz dostawą niezbędnego wyposażenia, w budynku Instytutu Zoologii UJ przy ul.Gronostajowej 9 Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/507/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę mikroskopów do pracowni histologicznej w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Geologicznej (P21), w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/510/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Geologicznej (P21), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/509/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 24.08.2012r. o dobrowolnej przejrzystości ex ante na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/453/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogloszenie z dnia 24.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biologii Komórki (P40), w odniesieniu od 1 do 4 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/502/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę licencji czasowej Acrobat TSL (Term Site License) czyli Acrobat X Pro w języku polskim dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę elementów rozbudowy bieżni wysiłkowej dla myszy i szczurów w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie kompleksowej usługi hotelarsko-restauracyjnej dla uczestników konferencji naukowej pod nazwą - III Interdyscyplinarne Seminarium JCET - w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
   
 •  Ogłoszenie z dnia 22.08.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/453/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oprogramowania komputerowego na trzy stanowiska dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie , nr sprawy: CRZP/UJ/436/2012
   
 • Ogłoszeni z dnia 20.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/495-499/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/327,354,468,478/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakresie dostawy odczynników chemicznych, odczynników do analiz biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych do badań w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/489/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Genetyczno – Molekularnej IB, Zadanie 10 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk O Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/399/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowych komponentów infrastruktury ICT w postaci oprogramowania komputerowego, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/428/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Historii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/490/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 14.08.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/454/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu serwera obliczeniowego w technologii blade, dla wydziału Chemii UJ, przy ul.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/473/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Geologicznej, Zadanie 8 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/482/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 10.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę elementów rozbudowy bieżni wysiłkowej dla myszy i szczurów w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę pomp infuzyjnych w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac związanych z wykonaniem przyłącza sieci cieplnej oraz stacji wymienników ciepła w obiektach zlokalizowanych na terenie Ogrodu Botanicznego UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/380/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.08.2012 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, tk. Segmentów A, B, C, D, E, F, G, H i J przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 11 w Krakowie (Kampus 600-lecia Odnowienia UJ).
   
 • Ogłsozenie z dnia 9.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/438,439,486/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 8.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia (przetwornik analogowo – cyfrowy wraz z oprogramowaniem) w ramach modernizacji Pracowni Neurobiologii, Zadanie 11 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/781/2011powt. nr3.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 08.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/460/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/484/2012)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/483/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sprzętu komputerowego, dla Instytutu Historii Sztuki UJ, przy ul.Grodzkiej 53 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/472/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 6 sierpnia 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/461,462,463/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 06.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów promujących projekt Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, o cechach, parametrach i ilościach wskazanych w treści SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/474/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w odniesieniu od jednej do dziewięciu części zamówienia, dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/455/2012
   
 • Zawiadomienie z dnia 2.08.2012r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/452/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na obsługę umowy Academic Select dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Collegium Medicum oraz zakup licencji na oprogramowanie firmy Microsoft w ramach umowy Academic Select w kategoriach: aplikacje, systemy i serwery
   
 • Ogłoszenie z dnia 01.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy koordynacji programów międzynarodowych anglojęzycznych Instytutu Europeistyki (Centre for European Studies) Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie z dnia 01.08.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/430,456-458/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dwóch routerów bezprzewodowych oraz dwóch zasilaczy awaryjnych UPS dla Zespołu Administracyjnego Przegorzały, nr sprawy: CRZP/UJ/279/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dwunastu zestawów (12) komputerowych dla Instytutu Fizyki WFAiIS Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/437/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mikroskopu stereoskopowego i mikroskopu fluorescencyjnego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/416/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania niezbędnych projektów i robót budowlano-instalacyjnych, związanych z rozbudową istniejącego systemu HVAC, wraz dostawą niezbędnego wyposażenia i specjalistycznego, uzupełniającego oprogramowania BMS, instalacją, uruchomieniem i wdrożeniem, dotycząca projektu JCET, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla JCRL, przy ul.Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/447/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 27 lipca 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/441,443/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu termocyklera Real Time - PCR z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/415/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 komputerów All in One dla potrzeb Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/446/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemów do chromatografii cieczowej z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/417/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją przebudowy i rozbudowy budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ, a zlokalizowanego przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/381/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawów komputerowych oraz laptopa dla potrzeb Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/412/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu do chromatografii wysokociśnieniowej HPLC z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/414/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na obsłudze informatycznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/449/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.07.2012 r. o przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników 9 Środkowoeuropejskiego Kongresu Reumatologicznego w Krakowie
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu regałów przesuwnych i stacjonarnych w ramach projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIŚ, dla BJ UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 359 /2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 23.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę programów komputerowych EndNote 15 (X5) / Win / Single user / box edition (lub nowszy) i Origin 8.6 Pro Win/Kom/Node-Lock - 1 licencja (lub nowszy) w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/362,409/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] ogłoszenie z dnia 23.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/418/2012
   
 • Zawiadomienie z dnia 20.07.2012r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/421/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu regałów i klatek dla zwierząt laboratoryjnych z wyposażeniem, digestorium, przystawek do ultrasonografu i urządzeń do dezynfekcji oraz do eutanazji, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/433/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu rezonansu magnetycznego do multidyscyplinarnych badań funkcji mózgu z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/390/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. CRZP/UJ/318/2012powt.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 19.07.2012r. o dobrowolnej przejrzystości ex ante na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/353/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy przełączników i modułów sieciowych dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac remontowo-budowlanych ściany szklarni nr 6 w kompleksie Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/434/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.07.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy elektromagnesów, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/353/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Chemii Fizycznej, Zadanie 6 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/423/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sześciu (6) tablic interaktywnych z wyposażeniem wraz z ośmioma (8) systemami zdalnego sterowania, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/420/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Fizycznej (P53), w odniesieniu od 1 do 11 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. nr sprawy: CRZP/UJ/419/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biotechnologii Roślin (P23) w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/424/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/429-432/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Gleboznawstwa IGiGP (P58), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/425/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Geograficznej IGiGP (P18), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/426/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.07.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na organizację, w dniu 26 lipca 2012r., w komnatach reprezentacyjnych Zamku Królewskiego w Niepołomicach, bankietu dla ok. 350 wraz z oprawą muzyczną i artystyczną w ramach konferencji 7th International Symbiosis Society Congress The Earth s Vast Symbiosphere (ISS 2012), nr CRZP/UJ/388/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie kompleksowej usługi hotelarsko-restauracyjnej dla uczestników konferencji naukowej pod nazwą - III Interdyscyplinarne Seminarium JCET - w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę szaf termostatycznych w systemie sterowanym komputerowo dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, (Nr postępowania CRZP/UJ/422/2012)
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącej się w Krakowie, kod: 31-131, przy ul. Garbarskiej 7a, nr sprawy CRZP/UJ/298/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sprzętu komputerowego, dla Instytutu Historii Sztuki UJ, przy ul.Grodzkiej 53 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/411/2012
   
 • Ogłoszenia z dnia 11.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera oraz laptopa dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/391/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług doradczych w zakresie adaptacji, budowy, integracji i uruchomienia nowego typu źródła promieniowania synchrotronowego, na rzecz NCPS SOLARIS, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/407/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia modernizacji pomieszczenia serwerowi Biblioteki Jagiellońskiej (część pasywna) w ramach projektu MRPO.01.02.00-12-050/10 „Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych UJ w sieci Internet. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/356/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę środków czystosci oraz preparatów chemicznych do maszyn czyszczących dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/372/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń do rozbudowy istniejącego zintegrowanego systemu bezprzewodowego radiowego autoryzowanego dostępu do Internetu na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń do rozbudowy posiadanego routera Brocade MLX-8 ( nr seryjny A60536F088 ) dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy switcho-routera dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników The 7th International Symbiosis Society Congress w Krakowie.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/413/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi konfekcjonowania przesyłek do 50 gram dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 389/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na aktualizacji oprogramowania systemowego i użytkowego systemu BMS w pięciu budynkach położonych na terenie Kampusu 600 - lecia Odnowienia UJ dla potrzeb Działu Administracji Kampusu 600 - lecia Odnowienia UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 3. CRZP/UJ/397/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/393-396/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie okresowego przeglądu technicznego 87 szt. klimatyzatorów (wedle zestawienia zamieszczonego poniżej w tabeli), zainstalowanych i pracujących w budynkach Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, przy ul. Gronostajowej 3 i 7, w Krakowie. nr sprawy CRZP/UJ/282/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego wraz monitorem LCD 21,5 cala oraz trzech urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ w Krakowie. CRZP/UJ/398/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania instalacji WLZ, okablowania szkieletowego IT oraz telefonicznego (WLZ nr 4, pion D9), w budynku Collegium Novum UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/326/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/392,402-405/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputerów oraz monitorów dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/400-401/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 4.07.2012r. o zamiarze zawarcia umowy na organizację w dniu 10 lipca 2012r., w komnatach reprezentacyjnych Zamku Królewskiego w Niepołomicach, bankietu dla ok. 450 osób wraz z oprawą muzyczną i artystyczną w ramach 7 Kongresu Technologii Chemicznej (TECHEM), nr sprawy CRZP/UJ/385/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera i dysków do macierzy, w ramach projektu MRPO.01.02.00-12-050/10 „Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych UJ w sieci Internet. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/387/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (Nr postępowania CRZP/UJ/408/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.07.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/406/2012
   
 •  Wyniki w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy na projekt graficzny okładki oraz bloku książki, skład i wydruk publikacji książkowej zawierającej najlepsze teksty futurystyczno – naukowe wyłonione w konkursie „Wizje” w ramach projektu "Nowum – Nauka, Osiągnięcia, Wiedza, Upowszechnianie, Marketing" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie. 4.2. "Rozwój kwalifikacji kadr system B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”. Nr sprawy CRZP/UJ/375/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 03.07.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy paszy, klatek, odczynników i materiałów laboratoryjnych do hodowli myszy NZO w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/386/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 29.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy izolowanych próżniowo zbiorników na ciekły azot/argon o pojemności 70 l oraz 250 l oraz systemu do akwizycji danych w standardzie VME dla potrzeb Instytutu Fizyki UJ w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4. CRZP/UJ/148/2012 (POWT.)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia (przetwornik analogowo – cyfrowy wraz z oprogramowaniem) w ramach modernizacji Pracowni Neurobiologii, Zadanie 11 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/781/2011ponowniepowt.
   
 • Ogłoszenie z dnia 29.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącej się w Krakowie, kod: 31-131, przy ul. Garbarskiej 7a, nr sprawy CRZP/UJ/298/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu regałów przesuwnych i stacjonarnych w ramach projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIŚ, dla BJ UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 359 /2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych i biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/89/2012 powtórzone IV
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Geologicznej (P21), w odniesieniu od jednej do dwudziestu trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/366/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę papieru higienicznego i ręczników papierowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/373/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, na trasie Londyn-Kraków oraz Warszawa-Londyn, na potrzeby projektu Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą, w okresie od dnia 13 lipca 2012r. do dnia 31 sierpnia 2012r., zgodnie ze specyfiką podaną przez Zamawiającego w zestawieniu tabelarycznym ujętym w SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/383/2012
   
 • Ogłosznie z dnia 27.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/319/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac remontowo-budowlanych ściany szklarni nr 6 w kompleksie Victoria w Ogrodzie Botanicznym UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/355/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/318/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych w budynku Instytutu Geologii UJ, przy ul.Oleandry 2a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/338/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z wymianą 27 sztuk okien drewnianych, w budynku Wydziału Chemii UJ, położonym przy ul.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/337/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 27.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy zestawu odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań metodą PCR oraz przeciwciał w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/384/2012
   
 • Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i sukcesywną dostawę akcesoriów do utrzymania czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ) Nr sprawy CRZP/UJ/244/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu telemetrycznych pomiarów ciśnienia krwi u zwierząt laboratoryjnych (myszy) w ramach projektów JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) oraz Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 •  Ogłoszenie z dnia 23.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia (Biureta automatyczna, 4 szt., Mikropipeta automatyczna, 10 szt., pH-metr cyfrowy przenośny wraz z elektrodami, 4 szt., Higrometr cyfrowy, 4 szt. Anemometr, 1 szt.) w ramach modernizacji Pracowni Ekologii, Zadanie 12 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/361/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Mikrobiologii (P43), w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/367/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz sadzenia drzew i krzewów oraz bylin wraz z ich pielęgnacją dla UJ, na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/364/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników VII Kongresu Technologii Chemicznej
   
 •  Ogłoszenie z dnia 25.06.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy falowodów dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/257/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Modułowej (P08), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/313/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Immunologii (P41), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/317/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Modułowej (P08), w odniesieniu od 1 do 3 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/335/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Materiałów Supra-, Nano-, i Makromolekularnych (P63), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/314/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/321,354,327.328/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i prac konserwatorskich elewacji frontowych oraz siedmioarkadowego portyku, budynku CN UJ, przy ul.Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/382/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ Nr sprawy CRZP/UJ/323-325/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy siedmiu zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego wraz monitorem LCD 22 cali dla potrzeb Wydziału Polonistyki UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 16. Nr sprawy: CRZP/UJ/371/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 20.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w ramach modernizacji Pracowni Komputerowej INoŚ UJ, Zadanie 6 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/368/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Zawiadomienie z dnia 20.06.2012 r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi druku oraz oprawy zeszytów Acta Physica Polonica B. Nr spawy CRZP/UJ/292/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 20.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.(nr postępowania CRZP/UJ/374/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przedłużeniu licencji na oprogramowanie ESRI typu „Site dla Edukacji” dla potrzeb Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WBiNoZ UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy: CRZP/UJ/352/2012.
   
 • Zawiadomienie z dnia 19.06.2012 r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług reklamowych obejmujących opracowanie kreacji i strategii oraz obsługę kampanii promocyjnej UJ w Krakowie, dla potrzeb Biura Promocji UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/342/2012
   
 • Zawiadomienie z dnia 19.06.2012 r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi pt. „zakup mediów – kampania reklamowa Uniwersytetu Jagiellońskiego” dla potrzeb Biura Promocji UJ w Krakowie. Nr spawy CRZP/UJ/336/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/365/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/363/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 19.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu przygotowanego przez Wydział Chemii, Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”; Poddziałanie 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/358/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych i biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, o parametrach określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/89/2012 powtórzone III
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na przedłużeniu (kontynuacji) gwarancji technicznych na oprogramowanie firmy SUN/Oracle, dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych UJ, mieszczącej się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/320/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia (Mikrobomba kalorymetryczna elektroniczna, 2 szt., Waga terenowa, 2 szt., Aparat fotograficzny wraz z obiektywem i lampą do makrofotografii, 1 szt., Statyw fotograficzny wraz z głowicą, 2 szt., Aparat fotograficzny do zdjęć podwodnych, 5 szt. Obudowa podwodna, 1 szt., Lornetka 10x50, 5 szt., Wysokościomierz, 3 szt., Średnicomierz 60 cm, 1 szt., Klupa 50 cm, 1 szt.,) w ramach modernizacji Pracowni Ekologii, Zadanie 12 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/360/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych w pomieszczeniach naukowo-dydaktycznych oraz korytarza parteru, w budynku Collegium Witkowskiego UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/281/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Komórki i Genetyki Molekularnej (P45), w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/308/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Mikrobiologii (P43), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/310/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Materiałów Supra-, Nano-, i Makromolekularnych (P63), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/315/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.06.2012 r. o zamiarze zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania,przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g. tzw. usług zastrzeżonych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe - dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum).2. Zamówienie w części udzielane jest w ramach realizowanych przez Zamawiającego projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Nr sprawy: CRZP/UJ/346/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/290,343-345/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/330,331/2012.
   
 • Zawiadomienie z dnia 14.06.2012 r. o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi druku oraz oprawy zeszytów Acta Physica Polonica B. Nr sprawy: CRZP/UJ/292/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę karnetów miesięcznych uprawniających doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę lasera fioletowego do rozbudowy cytometru przepływowego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/339-341/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Instytutu Pedagogiki UJ, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-135, przy ul. Batorego 12, nr sprawy CRZP/UJ/334/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biotechnologii Roślin (P23), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/309/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy przez okres 3 lat od dnia zawarcia umowy aktualizacji baz sygnatur wirusów dla programów antywirusowych objętych posiadanym pakietem ESET Smart Security Enterprise Edition w ilości 15 000 licencji wraz z możliwością instalacji na komputerach domowych pracowników UJ. Pakiet ESET Smart Security Enterprise Edition zawiera: ESET NOD32 Antivirus Business Edition, ESET Smart Security Business Edition, ESET Mobile Security, ESET File Server Security, ESET Mail Security, ESET Gateway Security, ESET Remote Administrator. Nr sprawy CRZP/UJ/332/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 08.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na przedłużeniu (kontynuacji) gwarancji technicznych na urządzenia informatyczne i oprogramowanie firmy JUNIPER NETWORKS dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych UJ, mieszczącej się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/270/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/291,299-301/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/294,295/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera stacjonarnego (biurkowego) oraz monitora LCD na potrzeby Zespołu Budżetowania, Kontrolingu i Analiz Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gołębiej 24, nr sprawy CRZP/UJ/311/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu zamrażarki i chłodziarki laboratoryjnej, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/312/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 06.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych i biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, o parametrach określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/89/2012 powtórzone II
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania okresowego przeglądu technicznego agregatów wody lodowej firmy CLIVET w budynkach Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul Gronostajowej 7 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/297/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIŚ, dla BJ UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/256/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dn. 04.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr CRZP/UJ/303/2012)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 04.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe o parametrach minimalnych określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/275/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 04.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie panelu ekspertów w ramach projektu Analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu skanera kolorowego wielkoformatowego oraz mikroskopu badawczego, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Instytutu Botaniki WBiNoZ UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/296/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 4.06.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biofizycznej, Zadanie 2 (DZIAŁANIE 4 - Modernizacja pracowni Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/307/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Stosowanej (P54), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/302/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Ogólnej (P03), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/285/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.06.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biologii Komórki (P40), w odniesieniu od jednej do trzynastu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/289/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 31.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych świadczonych na potrzeby uczestników letnich kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ, w okresie od 1 lipca - do 12 sierpnia 2012r., nr sprawy CRZP/UJ/170/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kserokopiarki dla potrzeb Działu Spraw Osobowych UJ, ul. Straszewskiego 27, 31-113 Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/288/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia terenu oraz obiektów Kampusu w Witkowicach UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/207/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy skanera z podajnikiem dokumentów dla Działu Spraw Osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 280/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 30.05.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych w zakresie realizacji II etapu zabudowy kontenerowej poddasza, w budynku CM UJ, przy ul.Jagiellońskiej 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/255/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Analityki Środowiskowej (P56), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/286/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dwóch (2) urządzeń wielofunkcyjnych dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 287/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz instalacji kompatybilnego systemu detektora LIF 635 nm dla potrzeb Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/278/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na pisemnym, standardowym (nieprzysięgłym) tłumaczeniu - z języka angielskiego/niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język angielski/niemiecki - tekstów i materiałów dotyczących ogólnych i szczegółowych zagadnień z zakresu systemu edukacji i nadzoru pedagogicznego oraz jakości pracy szkoły wraz z korektą Native Speakera, na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/253/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy myszy laboratoryjnych w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/276/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz sprzętu kopiującego na potrzeby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy CRZP/UJ/254,260/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Technik Fizjologicznych i Histologicznych (P36), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. nr sprawy: CRZP/UJ/277/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Komórki i Genetyki Molekularnej (P45), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/283/3012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 25.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy rejestratorów z oprogramowaniem w ramach modernizacji Pracowni Fizycznej Zadanie 1 (DZIAŁANIE 1 - Modernizacja pracowni Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/284/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Instytutu Pedagogiki UJ, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-135, przy ul. Batorego 12, nr sprawy CRZP/UJ/242/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biomateriałów (P62), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/269/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Metod Fizycznych Biologii (P25), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/267/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.05.2012 r. o przetargu nieogranicznonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Bioróżnorodności (P10), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/266/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.05.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych w zakresie realizacji II etapu zabudowy kontenerowej poddasza, w budynku CM UJ, przy ul.Jagiellońskiej 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/255/2012
   
 • Zawiadomienie z dnia 24.05.2012r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/263/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera do obsługi bazy danych Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 •  Ogłoszenie z dnia 24.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na pisemnym, standardowym (nieprzysięgłym) tłumaczeniu - z języka angielskiego/niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język angielski/niemiecki - tekstów i materiałów dotyczących ogólnych i szczegółowych zagadnień z zakresu systemu edukacji i nadzoru pedagogicznego oraz jakości pracy szkoły wraz z korektą Native Speakera, na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/253/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biologii Komórki (P40), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/268/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu ultrawysokociśnieniowego chromatografu cieczowego z wyposażeniem, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/265/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu modułu do analizy modyfikacji potranslacyjnych białek ETD II, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/264/2012
   
 • Zawiadomienie z dnia 22.05.2012 r. o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów promocyjnych z logo UJ dla potrzeb Biura Promocji UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/271/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Nauk Geologicznych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/239/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy samochodu terenowego, dla INoŚ WBiNoZ UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/237/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy podzespołów do systemu transportu książek Unicar - Telelift dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/225/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę kitów 6 keto-PGF 1 alpha EIA (80 zestawów) w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/212,240/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę termocyklera dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu do chromatografii cieczowej FPLC biomolekuł dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przystawki do spektrometrów FTIR Nicolet 5700/8700 do polaryzacyjnych pomiarów ATR z grzaną płytką pomiarową dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usług pralniczych dla potrzeb Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z usługą odbioru i dostawy asortymentu do magazynu mieszczącego się w Domu Gościnnym UJ w Przegorzałach przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/243/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych i biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, o parametrach określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/89/2012 powtórzone
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kart elektroniki, izolowanych próżniowo zbiorników na ciekły azot/argon o pojemności 70 l oraz 250 l oraz systemu do akwizycji danych w standardzie VME dla potrzeb Instytutu Fizyki UJ w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy CRZP/UJ/148/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera stacjonarnego (biurkowego) oraz monitora LCD na potrzeby Zespołu Budżetowania, Kontrolingu i Analiz Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gołębiej 24, nr sprawy CRZP/UJ/241/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac konserwatorskich związanych z renowacją zabytkowych stiukoluster w budynku Biblioteki Jagiellońskiej UJ, przy Al.Mickiewicza 22 w Krakowie w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/226/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i prac konserwatorskich elewacji frontowych oraz siedmioarkadowego portyku, budynku CN UJ, przy ul.Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/213/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich polegających na renowacji drewnianej werandy i ganku z podcieniami oraz wykonania wzmocnienia konstrukcji drewnianego ganku, w budynku Collegium Sanockiego IP UJ, przy ul.Batorego 12 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/206/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac konserwatorskich związanych z renowacją drewnianych stołów w czytelni Biblioteki Jagiellońskiej UJ, przy Al.Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/205/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/258-259/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemicznych Technologii w Ochronie Środowiska (P55) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/193/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/245,246/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 10.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania CRZP/UJ/261/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę mikroskopu stereoskopowego i biologicznego dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usługi w zakresie Zarządzania Kontraktem przy realizacji robót budowlano - montażowych związanych z budową obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Gronostajowej. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/25/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przedłużeniu (kontynuacji) gwarancji technicznych na urządzenia informatyczne i oprogramowanie firmy Oracle dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowo - Serwerowych UJ w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/249/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu napełniania/opróżniania komór do miografu 620M, firmy DMT w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/152,189,190,192,240/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogloszenie z dnia 09.05.2012r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji, których celem jest wydzierżawienie torów światłowodowych do połączenia sieci komputerowych budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Śliskiej 14 oraz Kamionki 11 i 11a w Krakowie z siecią komputerową UJ, Nr sprawy CRZP/UJ/103/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 9 maja 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie digitalizacji rozpraw doktorskich z lat 1982-2003 znajdujących się w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Al.Mickiewicza 22 - Nr CRZP/UJ/81/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych w pomieszczeniach naukowo dydaktycznych, w budynku WP UJ, przy ul.Gołębiej 20 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/247/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 9 maja 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Informatyki UJ, ul.Prof.St.Łojasiewicza 6 Kraków Nr CRZP/UJ/248/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę gier komputerowych w ramach projektu Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy osobowego samochodu dostawczego, dla Instytutu Historii Sztuki UJ, przy ul.Grodzkiej 53 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/252/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu fotograficznego i pomocniczego, oprogramowania oraz masztu fotograficznego, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Instytutu Historii Sztuki UJ, przy ul.Grodzkiej 53 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/251/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.05.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Działu Administracji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/204/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy trzech komputerów stacjonarnych wraz z akcesoriami dla potrzeb jednostek organizacyjnych WZiKS UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Łojasiewicza 4. Nr sprawy CRZP/UJ/223/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.05.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch projektorów multimedialnych dla potrzeb Wydziału Polonistyki UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 16. Nr sprawy CRZP/UJ/222/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wymianie dwóch sprężarek wraz z wymianą czynnika chłodniczego R22, agregatów wody lodowej, na dachu budynku WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ /45/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę myszy laboratoryjnych w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie z dnia 30.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek oreganizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/51.189.190/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu napełniania/opróżniania komór do miografu 620M, firmy DMT w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych na potrzeby organizowanego w Krakowie, w dniach 1-3 września 2012r., Środkowo-Europejskiego Kongresu Reumatologicznego (CECR - Central Europe Congres of Rheumatology), nr sprawy CRZP/UJ/149/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.04.2012 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/233-235/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
   
 •  Ogłoszenie z dnia 26.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/232/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Zawiadomienie z dnia 26.04.2012 r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch monitorów wraz z wyposażeniem do systemu Digital Signage dla SUSS UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/221/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 25.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i tłumaczeniu pisemnym - z języka angielskiego/ szwedzkiego/niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język angielski/ szwedzki/niemiecki - podczas zagranicznych wizyt studyjnych, organizowanych w terminach wskazanych w treści SIWZ, na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/220/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 25 kwietnia 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/224/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 komputerów stacjonarnych dla potrzeb Instytutu Socjologii UJ, ul. Grodzka 52 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/203/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/147/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Zawiadomienie z dnia 24.04.2012 r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów promocyjnych z logo UJ (smycze, teczki, torby, długopisy, bloki firmowe, zestawy upominkowe)dla potrzeb Biura Promocji UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/218/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/229,230,231/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług doradczych w zakresie adaptacji, budowy, integracji i uruchomienia nowego typu źródła promieniowania synchrotronowego, na rzecz NCPS Solaris, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/133/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.14.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury do chromatografii białek w ramach projektu LIDER dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacjnych (tonery, tusze, taśmy) do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odbioru od Zamawiającego kaset i pojemników po zużytych tonerach i tuszach. Nr sprawy CRZP/UJ/210/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/214-216/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie w zakresie dostawy i instalacji dwóch sztuk klimatyzatorów dla Działu Administracji Kampusu UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/127/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek oreganizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/125,153,192,212/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/211/2012, CRZP/UJ/104/2012cz.2 powt.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usługi w zakresie Zarządzania Kontraktem przy realizacji robót budowlano - montażowych związanych z budową obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Gronostajowej. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/25/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elektronicznego układu sterującego dla rozbudowywanego skaningowego mikroskopu tunelowego oraz mikroskopu sił atomowych STM/AFM, zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 7. Programu Ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego na lata 2007-2013 (ICT - Technologie informacyjne i komunikacyjne). Projekt nr 270028 pn. Atomic Scale and Single Molecule Logic Gate Technologies, akronim ATMOL. Nr sprawy: CRZP/UJ/151/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Koordynacyjnej (P61) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/197/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch dodatkowych przełączników FC w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury SAN dla potrzeb Sekcji Usług Serwerowo - Sieciowych UJ w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy CRZP/UJ/202/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla Wydziału Filologicznego UJ w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/ 110/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/209/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu podskórnego osmotycznego podawania leków w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11 kwietnia 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Prof.St.Łojasiewicza 6- Nr CRZP/UJ/146,201/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10 kwietnia 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników i przedmiotów nietrwałych do sekwenatora AVANT 3100 na potrzeby Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gronostajowa 9- Nr CRZP/UJ/188/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera i stacji roboczych dla Katedry Lingwistyki Komputerowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.04.2012r. na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i sukcesywnej dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze, taśmy) do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Coll. Medicum) oraz odbioru od Zamawiającego kaset i pojemników po zużytych tonerach i tuszach Nr sprawy CRZP/UJ/132/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.04.2012r. o dobrowolnej przejrzystości ex ante na wyłonienie Wykonawcy wnęk rezonansowych pierścienia akumulacyjnego i urządzeń, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/154/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 6.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Chemii Nieorganicznej Zadanie 4 (Działanie 2 – Modernizacja Pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/199/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu preparatywnej wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem i wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/156/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (CRZP/UJ/208/2012)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 05.04.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy wnęk rezonansowych pierścienia akumulacyjnego i urządzeń, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/154/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowego serwera do obsługi głównej bazy systemu USOS dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowo - Serwerowych UJ w Krakowie (30-059) przy ul Reymonta 4. Nr sprawy CRZP/UJ/177/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera stacjonarnego, skanerów, pamięci USB oraz drukarki dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/195-196/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.04.2012 r. o przetargu nieogrniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/187,198/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z materiałami, dla WPiA UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/168/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.04.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac remontowo-budowlanych, instalacji audio video, alarmowej i kontroli dostępu oraz systemu detekcji wilgoci, w budynku Collegium Maius UJ, przy ul.Jagiellońskiej 15 w Krakowie, współfinansowanych przez Unię Europejską z EFRR w ramach MRPO. Nr sprawy: CRZP/UJ/169/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.04.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego tj. trzynastu (13) zestawów komputerowych z monitorami dla Instytutu Botaniki Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/186/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 31.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Neurobiologii, Zadanie 11 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/781/2011powt.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 31.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach Pracowni Badań Materiałów, Zadanie 5 (Działanie 1 – Modernizacja pracowni Wydziału FAiIS) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/164/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy helowego wykrywacza nieszczelności z sondą szpiegującą i pistoletem do helu do dedykowanego systemu detekcji, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/181/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy analizatora gazów resztkowych dla cząstek o masie do 300 a.m.u. z akcesoriami i oprogramowaniem do dedykowanego systemu detekcji, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/180/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch (2) detektorów mikrokanalikowych do dedykowanego systemu detekcji, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/179/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy agregatu chłodniczego do dedykowanego systemu detekcji, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/178/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooków, skanera, myszy bezprzewodowych oraz pendrivów dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/158-160/2012
   
 • Zawiadomienie z dnia 29.03.2012r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/143/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu zestawu do chromatografii cienkowarstwowej (TLC) z wyposażeniem, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/150/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu zamrażarki i chłodziarki laboratoryjnej, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/157/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.03.2012 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filologicznego UJ w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/108, 109, 110/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Podstaw Chemii, Zadanie 1 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/166/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Technicznych Środków Nauczania, Zadanie 3 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/172/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 27.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę spektrometru w ramach projektu „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr sprawy: CRZP/UJ/155/2012)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 27.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Badań Materiałów, Zadanie 5 (Działanie 1 – Modernizacja Pracowni Wydziału FAIS) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/165/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/173/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług serwisu specjalistycznych komputerowych pracowni lingwistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/126/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Metod Fizycznych Biologii (P25), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/141/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Specjalistycznej dla Fizyki Medycznej (P46) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/139/2012.
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 23.03.2012r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowychi innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w dniach 24-27.04.2012r. oraz 30.05-02.06.2012r., w Krakowie, dla przedstawicieli ministerstw szkoleń z zakresu nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/137/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.03.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na przygotowanie i udostępnienie pomieszczeń Domu Studenckiego Piast, prowadzonego na mocy umowy z dnia 29 lipca 1992r. przez Fundację Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego BRATNIAK, mieszczącą się w Krakowie, przy ul. Piastowskiej 47, na potrzeby noclegowe uczestników letnich kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ w okresie od 1 lipca - do 12 sierpnia 2012r., nr sprawy CRZP/UJ/102/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru EPR z wyposażeniem, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/124/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego z możliwością drukowania i skanowania sieciowego dla potrzeb Instytutu Nauk o Środowisku UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/122/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu odwróconego z wyposażeniem służącym do akwizycji obrazu wraz ze stacją komputerową składającą się z komputera stacjonarnego oraz monitora LCD 22 cali dla potrzeb Instytutu Zoologii UJ w Krakowie (30-387) w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9. Nr sprawy CRZP/UJ/106/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 22.03.2012 r. o przetargu niograniczonym, którego przedmiotem jest jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dzierżawy urządzenia pipetującego oraz zakupu i dostawy zestawu końcówek do pipetora dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe. Nr sprawy CRZP/UJ/144/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooków, drukarki oraz skanera dla potrzeb Biura Informacji UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/129/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stołu przeciwdrganiowego dla Pracowni Specjalistycznej dla Biofizyki - Biofizyka Molekularna (P47) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/138/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/114 powt. 161,162/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Filozofii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/104/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu przygotowanego przez Wydział Chemii, Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Nr sprawy CRZP/UJ/130/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.03.2012r. o udzieleniu zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę nawyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi przeprowadzki mebli i księgozbiorów oraz dokumentów, dla potrzeb UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/134/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wymianie dwóch sprężarek oraz wymianie czynnika chłodniczego R22 w instalacjach czterech sprężarek, agregatów wody lodowej, na dachu budynku WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/105/2012
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi przeprowadzki mebli i księgozbiorów oraz dokumentów, dla potrzeb Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/134/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją zasilania elektrycznego w budynku WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/82/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę analizatora węgla organicznego z możliwością analizy azotu dla potrzeb Wydziału Chemii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/131/2012r.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego oraz monitora dla potrzeb Biura Karier UJ, ul. Straszewskiego 25/12 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/128/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch notebooków dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy lasera helowo-kadmowego 325nm i elementów optycznych UV dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/123/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów oraz oprogramowania, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/115/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odczynników oraz sprzętu laboratoryjnego i kuwet kwarcowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/119/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług druku oraz dostawy 7 numerów miesięcznika /Alma Mater/ dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/75/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących przygotowania do druku (łamania) 7 numerów miesięcznika /Alma Mater/ dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/74/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/22/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług serwisu specjalistycznych komputerowych pracowni lingwistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/126/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w postaci zestawów komputerowych z akcesoriami, urządzeń drukujących, pendriveów, dysku zewnętrznego oraz urządzeń sieciowych dla potrzeb Muzeum UJ w Krakowie (31-010) przy ul. Jagiellońskiej 15. Nr sprawy CRZP/UJ/107/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.03.2012 r. o zamiarze zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem elementów dodatkowego wyposażenia do stanowiska do osadzania układów wielowarstwowych techniką rozpylania jonowego oraz urządzenia do wytwarzania cienkich warstw metodą epitaksjalną w ramach projektu pn.: Badanie układów w skali atomowej, nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki (ATOMIN), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/118/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/50/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie zespołu realizującego projekt LdV nr 2011-1-LEO05-19908): Disability Awareness of Academic Teachers: Improvements through E-Learning dla Biura ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 komputerów stacjonarnych i laptopa na potrzeby projektu MPD- współfinansowanego z funduszy strukturalnych UE PO IG dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego wraz z montażem dla potrzeb Instytutu Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka 53 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/38/2012
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/111/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy bioreaktora w zestawie podstawowym wraz z dwoma pompami dla potrzeb Instytutu Zoologii UJ w Krakowie (30-387) w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9. Nr sprawy CRZP/UJ/83/2012 (powt.)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.03.2012 r. o zamiarze zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy wraz z montażem automatycznego trymera Leica EM TXP, urządzenia dodatkowego wyposażenia jako akcesoria uzupełniającego niezbędnego do rozbudowy i modernizacji systemu skaningowego mikroskopu elektronowo – jonowego. Nr sprawy: CRZP/UJ/117/2012
   
 •  ogłoszenie z dnia 12.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oprogramowania w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/777/2011 powtórzone
   
 •  Ogłoszenie z dna 12.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę serwera GPU wykorzystującego technologię CUDA do szybkich obliczeń numerycznych dla Instytutu Fizyki UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie w ramach projektu realizowanego w ramach programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. Nr sprawy CRZP/UJ/78/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Teoretycznej i Komputerowej (P66), w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/30/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Bioróżnorodności (P10), w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/88/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę automatycznej nakrywarki do szkiełek mikroskopowych współpracującej z barwiarką Leica ST 5010XL w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.03.2012. o przetargu nieograniczonym na dostawę reaktora grawimetryczno-kalorymetrycznego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę pomp perystaltycznych w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę koszy i akcesoriów do zmywarki laboratoryjnej SALVISLAB SCD 1160 w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/114/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu i materiałów laboratoryjnych do zwierzętarni w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę mikroskopu do pracowni histopatologicznej z wyposażeniem w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w postaci komputera stacjonarnego (biurkowego) wraz z monitorem LCD, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. R. Ingardena 3, nr sprawy CRZP/UJ/77/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooków, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki dla Biura ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (CRZP/UJ/112/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę lodówki do pracowni histopatologicznej w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wagi precyzyjnej w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy implementacji, optymalizacji oraz dokonania właściwej selekcji aptamerów przeciwko zdefiniowanemu celowi molekularnemu dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w ramach projektu Lider (LIDER/28/54/L-2/10/NCBiR/2011)
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera stacjonarnego (biurkowego) oraz komputera przenośnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Jagiellońskiego Centrum Językowego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/90/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 6 marca 2012r na wyłonienie wykonawcy w zakresie digitalizacji rozpraw doktorskich znajdujących się w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie A.Mickiewicza 22- Nr CRZP/UJ/81/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/812/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie zespołu realizującego projekt LdV nr 2011-1-LEO05-19908): Disability Awareness of Academic Teachers: Improvements through E-Learning dla Biura ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/66-67/2011 powtórzone.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac związanych z remontem dachów na budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz na budynku Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego i Wejścia Głównego UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/94/2012
   
 • Ogłoszenie z dn. 04.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy stworzeniu wektora wirusowego o aktywności onkolitycznej dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 •  Ogłoszenie z dnia 03.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i symultanicznym - z języka angielskiego,czeskiego, hiszpańskiego,niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język angielski,czeski,hiszpański,niemiecki - podczas organizowanej w Krakowie, w dniach 30.03.2012-03.04.2012r., międzynarodowej konferencji pod nazwą: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Zadania i rozwój przywódców wraz z usługą transkrypcyjną świadczoną po jej zakończeniu w terminach wskazanych w treści SIWZ, na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/58/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy bioreaktora w zestawie podstawowym wraz z dwoma pompami dla potrzeb Instytutu Zoologii UJ w Krakowie (30-387) w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9. Nr sprawy CRZP/UJ/83/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/811/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/874/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.03.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli oraz stołów laboratoryjnych, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/97/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.03.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy blankietów elektronicznych legitymacji studenckich oraz blankietów elektronicznych legitymacji dla doktorantów dla potrzeb Sekcji Systemów Informacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/73/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów promujących projekt Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, o cechach, parametrach i ilościach wskazanych w treści SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/96/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu sił atomowych (AFM) wraz z zestawem ostrzy pomiarowych i przeszkoleniem dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/80/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji dwóch sztuk klimatyzatorów, o mocy chłodniczej co najmniej 5,2 kW, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/93/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy drukarki laserowej oraz laptopa dla WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/85, 87/2012.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 24 lutego 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Informatyki UJ, ul.Prof.St.Łojasiewicza 6 Kraków Nr CRZP/UJ/84/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenia z dnia 24.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych i biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/89/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Komórki i Genetyki Molekularnej (P45), w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/71/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Stacji Górskiej UJ w Ochotnicy (P12), w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/69/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.02.2012 r. o przetagu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy liofilizatora komórkowego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/92/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.02.2012 r. oprzetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcyw zakresie dostawy notebooka, dla potrzeb Instytutu Nauk Geologicznych UJ, ul. Oleandry 2A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/76/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowych serwerów w celu rozbudowy obecnego zespołu serwerowego dla potrzeb Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy CRZP/UJ/68/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/64,86/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 20.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej, która zapewni wyżywienie dla uczestników szkoleń, trzech seminariów, dwóch turniejów cashflow i indywidualnych spotkań z doradcami oraz wyżywienie kadry trenerskiej podczas realizowanych w 2012 r. działań przewidzianych harmonogramem projektu „System naczyń połączonych – firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1 Nr sprawy CRZP/UJ/70/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch notebooków dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 •  Ogłoszenie z dnia 20.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych do oznaczeń biochemicznych dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe o następujących parametrach minimalnych określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/57/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy czterech (4) odbiorników GPS wraz z akcesoriami oraz dwóch (2) projektorów multimedialnych dla Pracowni Geograficznej (P18), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/881/2011
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/56/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych oraz monitorów, dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/20-21/2012 (postępowanie powt.)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na wykonaniu i dostawie druków na potrzeby procesu dydaktycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z jednostkami Collegium Medicum Nr sprawy CZP/UJ/35/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na udzieleniu licencji oprogramowania systemu informacji prawnej dla potrzeb Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/55/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.02.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biochemii – Laboratorium Biochemii, Zadanie 5 (Działanie 4 – Modernizacja pracowni Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/59/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Geograficznej (P18), w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/882/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę biletów lotniczych dla potrzeb Afrykańskiego Koła Naukowego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/54/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Gleboznawstwa (P58), w odniesieniu od 1 do 6 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/879/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i projektora multimedialnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/19-42/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wagi precyzyjnej w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.02.2012 r. o przetargu nieogranczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/60-67/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Technik Fizjologicznych i Histologicznych (P36), w odniesieniu od 1 do 10 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/23/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracownia Chemii Nowych Materiałów i Katalizy (P60) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/46/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Badań Materiałów dla kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologie (P27), w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/34/2012.
   
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 7.02.2012r. na zakup i dostawę titratora dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.R.Ingardena 3 Nr CRZP/UJ/18/2012 w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach ujętych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/52/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 7 lutego 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Reymonta 4 Nr CRZP/UJ/49/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektora i ekranu dla Wydziału Polonistyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/48/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektorów dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/47/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerów stacjonarnych (biurkowych - 2 szt.) wraz z monitorami LCD (2 szt.) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Sekcji Systemów Informacyjnych UJ, mieszczącej się w Krakowie, kod: 31-113, przy ul. Straszewskiego 25/4, nr sprawy CRZP/UJ/888/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania modernizacji BMS-u w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej 3 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/831/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/790/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/36/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych oraz monitorów, dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/20-21/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzeń oraz sprzętu laboratoryjnego z wyposażeniem, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/31/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 01.02.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego oraz projektora multimedialnego (z montażem), dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/10,37,38/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 01.02.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłoneienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerów przenośnych o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Jagiellońskiego Centrum Językowego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/891/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 31.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy naukowych na cele realizacji projektu Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 30 stycznia 2012r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/822,837,855,856,857/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 27.01.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektu Małopolskiego Centrum Biotechnologii, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/883/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji detektora MCT wysokiej czułości do spektrometru FTIR dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/44/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu regałów systemu IVC z klatkami mysimi oraz jednostkami nawiewczo-wyciągowymi wraz z wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/14/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy cyfrowego generatora impulsowego, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/32/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki laserowej, stacji roboczej wraz z oprogramowaniem i macierzą dyskową, aparatu cyfrowego oraz sprzętu audio - video dla potrzeb Muzeum UJ w Krakowie (31-010) przy ul. Jagiellońskiej 15. Nr sprawy CRZP/UJ/17/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy jednego projektora multimedialnego dla Pracowni Gleboznawstwa (P58), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/878/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy biurowego, laserowego urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z rozszerzoną gwarancją i zapasowym tonerem, na potrzeby Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych UJ, mieszczącej się w Krakowie, kod: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/853/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług teleinformatycznych dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/865/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 26.01.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego, dotycząca projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/560/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Doświadczalnej Pracowni Komputerowej (P69), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/880/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/26-29/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem regałów wolnostojących do hodowli ryb na 50 zbiorników 3,5 l z systemem filtracyjnym dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/862/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektów Naukowo-Dydaktycznych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/775/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 23.01.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego, dotycząca projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/560/2011
   
 •  Ogłoszenie z dnia 23.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie o następujących parametrach minimalnych określonych w załączniku A do SIWZ
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 23.01.2012r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego, rejestracja video przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby organizowanej, w dniach 30.03.-03.04.2012r., w Krakowie, konferencji dla ok. 330 uczestników tj. wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/869/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (nr CRZP/UJ/24/2012).
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Komórki i Genetyki Molekularnej (P45), w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/834/2011.
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia bezpieczeństwa sieciowego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych UJ, mieszczącej się w Krakowie, kod: 30-060, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/821/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/859,860,861/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/754/2011, 5,6,15,16/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę drukarek do wag i pH-metrów w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przenośnego radiometru w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Neurobiologii, Zadanie 11 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/781/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biologii Komórki i Immunologii IZ (P35), w odniesieniu od jednej do 2 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/815/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę komputera biurkowego, monitora oraz notebooka dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/10,12,13/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę zestawu komputerowego z monitorem oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Chemii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/790/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.01.2012 r. o o udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, przygotowania i serwowania śniadań dla gości hotelowych Bursy im. St. Pigonia Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącej się przy ul. Garbarskiej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/3/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera biurkowego oraz notebooka dla potrzeb Działu Rekrutacji na Studia UJ w Krakowie.Nr sprawy CRZP/UJ/11/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 16.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia tj. zestawu do pomiaru respiracji ściółki w ramach modernizacji Pracowni Ekologii, Zadanie 12 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/779/2011 ponownie powt.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Botanicznej (P20), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/816/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Podstaw Chemii (P01), w odniesieniu od jednej do 11 części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/835/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu komór fitotronowych wraz z instalacją i wyposażeniem dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/807/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi cateringowej - przygotowanie i dostawa posiłków do siedziby Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/4/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/870,871,872/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemicznych Technologii w Ochronie Środowiska (P55) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/814/2011.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (usługi gastronomiczne, wynajem sali konferencyjnej) dla uczestników Szkoły Zimowej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Zakopanem.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 12.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Neurobiologii, Zadanie 11 (DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/780/2011 cz.2 i 4 powt.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 12.01.2012r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektu Małopolskiego Centrum Biotechnologii, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/883/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.01.2012r. o udzieleniu zamówienia na zakup usługi sieciowego dostępu do bazy książkowej ebrary w roku 2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy jednego zestawu komputerowego do archiwizowania danych pochodzących z mikroskopów stereoskopowych dla Pracowni Technik Entomologicznych i Mikropreparacyjnych (P11), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/867/2011
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10 stycznia 2012r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/855,856,857/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy organizacji obozu zimowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu FENIKS.
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz rzutnika multimedialnego (wraz z montażem) dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/728,789,832,840,841/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli laboratoryjnych i podgrzewanych stołów operacyjnych, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/2/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przenośnego radiometru w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac związanych z remontem dachów na budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz na budynku Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego i Wejścia Głównego UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/1/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych grawitacyjnych w obiektach UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/847/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę drukarek do wag i pH-metrów w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla potrzeb Zespołu Budżetowania Kontrolingu i Analiz UJ, CRZP/UJ/864/2011
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.01.2012 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch zamrażarek na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu spektrofotometru stopped-flow dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/858/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.01.2012r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerów przenośnych (2 sz.) oraz laserowego urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby Zespołu ds. Likwidacji Zbędnych Składników Majątkowych UJ, mieszczącego się przy ul. Straszewskiego 27, 31-113 Kraków, nr sprawy CRZP/UJ/818/2011
   
 • Ogłoszenie z dnia 02.01.2012 r. o udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, przygotowania i serwowania śniadań dla gości hotelowych Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się przy ul. Floriańskiej 49 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/838/2011.
   


 • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03