Strona główna BZP UJ > Ogłoszenia archiwalne (2013)


uj Ogłoszenia archiwalne (2013) uj


 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę mikrochromatografu gazowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/864/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.12.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlano-montażowych w zakresie wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich w budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/770/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.12.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla realizacji multimedialnego widowiska historyczno-muzycznego, w związku z obchodami 650-lecia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/865/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy wraz z instalacją linii promieniowania UV (zwanej dalej UARPES), przy synchrotronie SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/828/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/847-849/2013
   

 •  
 •  Ogłoszenie z dnia 23.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/670/2013 powtórzone III
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z inwentaryzacją i koncepcją dla modernizacji istniejących budynków i stacji trafo oraz projektem zagospodarowania nieruchomości położonych przy ul. Reymonta 4 w Krakowie, dla WSMiP UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/798/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób, mienia oraz obiektu Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego przy ul.Józefa 19 w Krakowie (Nr postępowania: CRZP/UJ/817/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę spektrometru pracującego w zakresie podczerwieni (FTIR) w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/854/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/841/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 19.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Działu Socjalnego UJ, przy ul. Straszewskiego 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/812/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komór na elementy optyczne (lustra) oraz komory z przesłonami wyjściowymi, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/757/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/815-816/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.12.2013 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie administrowania sieciami Bursy Jagiellońskiej i DS Kamionka 11 i 11a. Nr sprawy CRZP/UJ/774/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.12.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlano-montażowych w zakresie wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich w budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/770/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Rekrutacji na Studia UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/814/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz montażu systemu wypożyczania i zwrotu książek pracującego w oparciu o technologię RFID w standardzie UHF dla potrzeb biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/821/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.12.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wynajmu i okresowej wymiany mat wejściowych, wewnętrznych, absorpcyjnych, tekstylnych na pokładzie gumowym, zabezpieczającym przed przesuwaniem w terminach od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.12.2015 r. w odniesieniu do jednej do czterech części, w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa. Nr sprawy CRZP/UJ/813/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 13 grudnia 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/810,811/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/818,819,827/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę szafy serwerowej potrójnej - 2 szt. dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/380/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 12.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elementów systemu master key (klucza kodowanego) wraz z wykonaniem i przetestowaniem funkcjonowania całości systemu w budynku WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/799/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie napraw systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, polegających na wymianie opraw, inwerterów i źródeł światła, oraz pomiarów w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmieszczonych na terenie miasta Krakowa, zgodnie z zawartym w załączniku A do SIWZ - Przedmiarem robót wraz z dostawą elementów oświetleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji usług, wedle wykazu stanowiącego załącznik B do SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/547/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę żródeł kalibracyjnych do spektrometrów dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/683/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 11.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektorów multimedialnych do sal dydaktycznych budynku Auditorium Maximum UJ, przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/809/2013.
   
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup sieciowego dostępu do bazy ksiązkowej ebrary w roku 2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/773,825,826/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/670/2013 powtórzone II
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/807/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopów z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/766/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy ultrawirówki stołowej, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/705/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 09.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, przy ul. Jabłonowskich 5 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/731,732/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch zestawów dejonizatorów wody, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/701/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia Działu Zoologicznego (P70), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/764/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 06.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń typu tablet i urządzeń typu smartphone dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/772/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. prof. S. Łojasiewicza 6, nr sprawy CRZP/UJ/733-736,755-756 i 794-795/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę szerokopasmowego analizatora pola elektromagnetycznego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/380/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.12.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/717/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 6.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/806/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę paneli na aparaturę i zasilaczy UPS do paneli dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/380/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/784-789,800,801/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/725-727/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę drukarki laserowej dla potrzeb Domu Gościnnego UJ Nr Nr sprawy CRZP/UJ/778/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę szaf serwerowych potrójnych (2 szt.) dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/380/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 4 grudnia 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/768,769/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 4.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stacji do zatapiania tkanek w parafinie z zimną płytą i wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/776/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 04.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Administracyjnego Przegorzały WSMiP UJ, przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/804/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę laptopa dla Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/780/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do chromatografii niskociśnieniowej (FPLC) dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/791/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komory laminarnej wraz z wyposażeniem dla Wydziału Boichemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/781/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac laboratoryjnych niezbędnych przy implementacji, optymalizacji oraz dokonania właściwej selekcji aptamerów przeciwko zdefiniowanemu celowi molekularnemu w ramach projektu: Lider (LIDER/28/54/L-2/10/NCBiR/2011)-Nr postępownia CRZP/UJ/802/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/782-783/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego dla Instytutu Nauk o Środowisku UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/771/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2013r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/773,775,797/2013
   
 • Ogłsozenie z dnia 3.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/777,796/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę karnetów uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/793/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu chłodniczego, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/715/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.12.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wirówek preparatywnych z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/523/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 02.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tensjometru optycznego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/697/2013.
   
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup sieciowego dostępu do bazy czasopism JSTOR w roku 2014.
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 02.12.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego, rejestracji video wraz z transmisją on-line przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby organizowanej konferencji dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/614/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 2 grudnia 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/746,747,748,749/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 02.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego i komputerowego dla Instytutu Europeistyki na WSMiP UJ, przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/752-754/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 02.12.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/728-730/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 29 listopada 2013r na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy stanowiska komputerowego do pomiaru ruchów gałek ocznych o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w treści SIWZ, na potrzeby Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Laboratorium Procesów Neuropoznawczych, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 nr CRZP/UJ/689/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy generatorów wyższych harmonicznych dla impulsów femtosekundowych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, w ramach projektu nr 4CE517P1 „Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources – CENILS” realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków EFRR. Nr sprawy CRZP/UJ/720/2013.
   
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę preparatów chemicznych do automatów czyszczących dla potrzeb jenostek organizacynych UJ.
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. CRZP/UJ/653/2013.
   
 • Zawiadomie z dnia 27.11.2013r. o wyniu (rozstrzygnięciu) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/763/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu osłony ekranującej ciąg kablowy pod Pracownią Rezonansu Magnetycznego MCB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/594/2013
   
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę srodków czystości dla jednostek organizacynych UJ
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.11.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/717/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/758-759/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elementów mechanicznych do konstrukcji torów optycznych w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/667/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 26.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn.Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/670/2013 powtórzone
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/738-742/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy dwóch wzmacniaczy wysokiej częstotliwości dużej mocy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb zasilania głównych wnęk rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/707/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego typu laptop o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/677/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z 22.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum). Nr sprawy: CRZP/UJ/672/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 22.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych, robót w zakresie realizacji budowy budynku B projektu /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/. Nr sprawy: CRZP/UJ/658/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sond do urządzenia Endothelix oraz akcesoriów do urządzenia EndoPAT 2000 w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/723/2013)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 21.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Opracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologiczne wpływające na powstawanie naczyń. PSPS 057/2012 dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/762/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.11.2013 o przetargu nieograniczonym w w zakresie dostawy przenośnego inkubatora o dla Instytutu Zoologii UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie, które jest finansowane na podstawie grantu NCN nr 2012/07/B/NZ9/01326.Nr sprawy: CRZP/UJ/680-681/2013 (postępowanie powtórzone)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie komunikacji, public relations oraz marketingu programów anglojęzycznych Instytutu Europeistyki (Centre for European Studies) Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/719/2013)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 21.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 31 układów zasilaczy do zasilania elektromagnesów synchrotronu Solaris, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/760/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu platformy pomiarowej LT 4-probe z akcesoriami dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/641/2013.
   
 • Ogłoszenia z dnia 20.11.2013 r. o przteargu nieograniczonym na wytłonienie wykonawcy w zakresie dostawy 3 sztuk wyłączników typu Masterpact NW12H1 (65kA) 3p z modułem Micrologic wraz z zestawem retrofitowym oraz wykonaniem usługi ich wymiany w miejsce wyłączników typu Masterpact M12 z modułem STR w rozdzielni głównej R1 w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7 Numer ogłoszenia: 475162 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013. Nr sprawy CRZP/UJ/724/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla Działu Inwestycji Budowlanych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/744/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu akwizycji danych, modułów elektroniki NIM dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/737/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/745/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/743/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy750,751/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do dokumentacji żeli z detekcją chemiluminescencji oraz możliwością rozbudowy o detekcję fluorescencji dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/721/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CRZP/UJ/722/2013)
   
 • Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dzienika Urzędowego Unii Europejskiej o w zakresie zakupu i dostawy 8 szt. szaf i 25 szt. stojaków laboratoryjnych do montażu elektrycznych/elektronicznych urządzeń laboratoryjnych dla wyposażenia laboratoriów fizycznych oraz 4 szt. stołów antywibracyjnych z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń obiektu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie CRZP/UJ/636,650/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego typu laptop o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, Nr sprawy CRZP/UJ/678/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 19.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym, zawartym w załączniku A do SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/613/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Nauk Geologicznych UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/501/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy siatek dyfrakcyjnych w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/713/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 15.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu oraz cateringowych na potrzeby konferencji upowszechniającej dla przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Lublinie w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III. Nr sprawy CRZP/UJ/718/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług prenumeraty w zakresie dostawy polskich czasopism w 2014 roku, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik A do SIWZ, dla 63-ech jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/666/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 15.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla wykonania oraz dostawy dwóch pochłaniaczy wiązki elektronów w linii transferowej synchrotronu w ramach projektu budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/80/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych do badań uzupełniających dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe – http://www.poig.gov.pl, o parametrach minimalnych określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/692/2013 r.
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.11.2013r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy notebooka do zaawansowanych obliczeń naukowych i prac graficznych -2 sztuki dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie ul.R.Ingardena 3, Nr sprawy CRZP/UJ/698/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 13 listopada 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/637,685,686,687/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z 13.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/674/2013.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 13 listopada 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/688,690/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy inkubatorów dla Instytutu Zoologii UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, które jest finansowane na podstawie grantu NCN nr 2012/07/B/NZ9/01326. Nr sprawy: CRZP/UJ/680-681/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy frontendu w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/608/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/711-712/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/513/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 08.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/716/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 08.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie – Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/682/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 08.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i tłumaczeniu pisemnym - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - podczas zagranicznej wizyty studyjnej do Belgii (Diest i Bruksela), organizowanej w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/710/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 08.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy kontrolerów systemu BPM, modułów GDX i oprogramowania wraz z wyposażeniem i usługami, związanych z realizacją NCPE dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/12/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 08.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy komór próżniowych pierścienia akumulacyjnego synchrotronu, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/45/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 08.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy 6 układów zasilaczy wysokoprądowych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/9/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 08.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy 89 układów zasilaczy do elektromagnesów korekcyjnych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/10/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 08.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy impulsowego zasilacza częstotliwości radiowej o wysokiej mocy (jednostki RF), dla potrzeb projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/44/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 07.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Administracyjnego Przegorzały WSMiP UJ, przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/630/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy impulsowego zasilacza częstotliwości radiowej o wysokiej mocy (jednostki RF), dla potrzeb projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/44/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy 6 układów zasilaczy wysokoprądowych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/9/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy 89 układów zasilaczy do elektromagnesów korekcyjnych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/10/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy kontrolerów systemu BPM, modułów GDX i oprogramowania wraz z wyposażeniem i usługami, związanych z realizacją NCPE dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/12/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 06.11.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy komór próżniowych pierścienia akumulacyjnego synchrotronu, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/45/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 06.11.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych, robót w zakresie realizacji budowy budynku B projektu /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/. Nr sprawy: CRZP/UJ/658/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/693,694,708,709/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.11.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy narzędzi na potrzeby wyposażenia warsztatów mechanicznych i laboratoriów w synchrotronie Solaris, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/645/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/515/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/472/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/691/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 31.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę netbooka dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/529/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę lasera fioletowego do cytometru przepływowego w ramach grantu z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (umowa nr 741/FNTP/158/2012) dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/704/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę lasera czerwonego do sortera MoFlo w ramach grantu z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (umowa nr 741/FNTP/158/2012) dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/703/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 31.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę cyfrowego cytometru przepływowego w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/684/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 31.10.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w postepowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy koncentratu płynu odkwaszającego, w postaci zawiesiny tlenku magnezu (MgO) w perfluoroheptanie, przeznaczonego do masowego odkwaszania papieru metodą Bookkeeper, na potrzeby Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej, nr sprawy CRZP/UJ/652/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/669/2013.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 30 października 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/638,662,663/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pakietów licencji oprogramowania Matlab oraz Simulink w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/665/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 30.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. . Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/670/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/676/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 29.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/628/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Informatyki UJ, przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/673/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Filologii Klasycznej UJ, przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/675/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/624/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki kolorowej dla Wydziału Historycznego. Nr sprawy: CRZP/UJ/664/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/668/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/627,659,660,661/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę: maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej, narzędzia elektromechaniczne, narzędzia ręczne, stoły spawalnicze, stoły warsztatowe, szafki warsztatowe, regały magazynowe, skrzynki narzędziowe, zestawy narzędzi, stacje i narzędzia do lutowania, wózki transportowe, żuraw przejezdny i inny drobny sprzęt oraz ploter laserowy dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/302-303,489,490-493/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.10.2013r. o przetragu nieograniczonym wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na wdrożeniu nowych funkcjonalności w obszarze HR ( z prawem opcji) Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/ 643/2013 . Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zwierciadeł (luster) optycznych w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/647/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę kamery termowizyjnej oraz szerokopasmowego analizatora pola elektromagnetycznego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/380/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac naukowo-badawczych w ramach projektu INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 (Nr postępowania CRZP/UJ/671/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania napraw systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z pomiarami w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmieszczonych na terenie miasta Krakowa, nr sprawy CRZP/UJ/547/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.10.2013 r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na zakup papierów rodziny Łepkowskich dla Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyparek obrotowych z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/629/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 20,10,2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy upgradeu funkcjonalnego obszaru SAP ERP FI (rachunkowość finansowa) w ramach rozwiązania SAP ERP działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr postępowania: CRZP/UJ/571/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę trzech komór (stref czystych) na stoły optyczne dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/611/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biomateriałów (P62), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/648/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę 25 szt. dygestoriów dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/612/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, tj. komputerów przenośnych typu ultrabook o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 7, nr sprawy CRZP/UJ/534-535/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.10.2013r. o przetragu nieograniczonym w zakresie wykonania usługi wdrożenia i utrzymania nowych funkcjonalności w module FI Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/642/2013. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń parteru oraz robót budowlanych w podworcach budynku UJ, przy ul.Czapskich 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/609/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.10.2013r. o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy maszyn i urządzeń do obróbki mechanicznej z przeznaczeniem na wyposażenie warsztatu mechanicznego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/317,497/2013
   
 • Zawiadomienie z dnia 16.10.2013r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książki dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/654/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.Nr sprawy: CRZP/UJ/631-634/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.10.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla realizacji projektu pn.: /Budowa polskich stacji europejskiego interferometru radiowego LOFAR/, Nr sprawy CRZP/UJ/576/2013 wraz z ogloszeniem (2013/S 202-349722) z dnia 17.10.2013r. o dobrowolnej przejrzystości ex ante
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licznika komórek dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/656/2013.
   
 • Ogłoszenia z dnia 16.10.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie rozbudowy systemu do głosowania (zakup 150 pilotów, odbiornika, 1 klucza oraz 4 walizek). Nr sprawy CRZP/UJ/651/2013
   
 • Ogłsozenie z dnia 15.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/625,626,649/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 15.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy raportu oceniającego możliwości komercjalizacji wyników projektu dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Nr sprawy CRZP/UJ/644/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15 października 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/637,638/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.10.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/635/2013
   
 • Ogłsozenie z dnia 14.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/655/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/554/I/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/582/2013.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10 października 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/584,620,621/2013
   
 • Zawiadomienie z dnia 10.10.2013 o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/623/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i tłumaczeniu pisemnym - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - podczas zagranicznej wizyty studyjnej do Irlandii (Dublin), organizowanej w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/615/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 09.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań dodatkowych w modelach in vitro i in vivo dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy. Nr sprawy CRZP/UJ/616/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.10.2013 r. o o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia do modyfikacji sieci komputerowej w Bursie Jagiellońskiej.Nr sprawy: CRZP/UJ/574/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 08.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr postępowania: CRZP/UJ/617-618/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 08.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i montażu kompletnej radiolinii cyfrowej dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/330/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu komputerowego dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/528/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę trezorów ochronych do przechowywania materiałów radioaktywnych dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/610/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy projektorów multimedialnych dla jednostek UJ w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.Nr sprawy: CRZP/UJ/586-588/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia umów gwarancyjnych sprzętu i oprogramowania SUN/Oracle dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/619/2013)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 03.10.2013r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie 4 ekspertów (tj. dyrektorów szkół/placówek oświatowych i/lub nauczycieli i/lub naukowców i/lub nauczycieli akademickich i/lub badaczy i/lub szkoleniowców/trenerów), którym zostanie powierzone zadanie opracowania pakietów (wstępnych oraz finalnych) założeń programowych i materiałów dydaktycznych zawierających: cele, metody kształcenia, lektury, materiały merytoryczne i ćwiczeniowe, scenariusze zajęć oraz dyspozycje do nauki własnej, w poszczególnych obszarach z zakresu oświaty, na potrzeby projektu pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/622/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 03.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach zawartych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby projektu pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/565/2013
   
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i sukcesywną dostawę preparatów chemicznych do automatów czyszczących dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ) Nr sprawy CRZP/UJ/476/II/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem przy budowie obiektu Wydziału Prawa i Administracji UJ, zlokalizowanego przy ul. Krupniczej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/596/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu, uruchomienia, przetestowania wirówki próżniowej do koncentracji DNA, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/541/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 03.10.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy niestandardowych komór próżniowych pierścienia akumulacyjnego synchrotronu, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/454/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 02.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/589-591,606/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licznika komórek dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/569/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 01.10.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy niestandardowych komór próżniowych pierścienia akumulacyjnego synchrotronu, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/454/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 01.10.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy aktywnego filtra ADF P300-300/480 wraz z przekładnikami prądowymi dla modulatorów K2, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczącej projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/357/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu cytometru przepływowego o wysokiej czułości do analiz małych cząstek, wraz z wyposażeniem, zestawem komputerowym i oprogramowaniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/525/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 01.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę stanowiska komputerowego sterującego PPMS dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/380/III/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.10.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy termocyklera dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/568/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 01.10.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy siatek dyfrakcyjnych w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/518/2013.
   
 • Ogłsozenie z dnia 30.09.2013r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/479/2013powt.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikrokalorymetru różnicowego DSC o wysokiej czułości dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/557/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu platform antywibracyjnych pod aparaturę i urządzenia naukowo-badacze z wyposażeniem, dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/156/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących rozbudowy pergoli z przeznaczeniem na garaże i boksy śmietnikowe, na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/488/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pieca wysokotemperaturowego (2szt.) dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/266/I/2013
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 24.09.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz warsztatów Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/575/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę osprzętu komór spektrometru beat/Rn dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/577/2013
   
 • Ogłsozenie z dnia 24.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/581/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę spektrometru beta dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/494/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług mycia powierzchni szklanych przy użyciu podnośników oraz metod alpinistycznych z zastosowaniem odpowiednich środków w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/599/2013.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 24 września 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/221,583,584/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania modernizacji instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz instalacji zasilania awaryjnego kotłowni, w zespole szklarni Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/552/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie nagrywania wykładów wygłoszonych w trakcie studiów podyplomowych Prawa Medycznego wraz z obróbką, konwersja, hostingiem, zamieszczaniem na stronie i obsługą strony internetowej. Nr sprawy CRZP/UJ/598/2013
   
 • Ogłoszenie z dn. 23.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i montażu kompletnej radiolinii cyfrowej dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/330/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn.23.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy przełączników sieciowych (switchy) dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/580/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dysków zewnętrznych oraz kieszeni zewnętrznych do dysków twardych dla potrzeb Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.Nr sprawy CRZP/UJ/415-417/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń sprzętu komputerowego dla WFAiIS UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dziesięciu części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/555/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 20.09.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla wykonania oraz dostawy 2 sztuk cyrkulatorów RF oraz sztucznych obciążeń (tzw. dummy load) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, w tym przeprowadzenie testów FAT i SAT oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzeń, w ramach projektu budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/430/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę aparatury próżniowej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagillońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/316/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na konserwacji i rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej w budynku UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/595/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych w mieszkaniu nr 17, w budynku UJ, przy Al.Słowackiego 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/544/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę stołów optycznych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/383/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę komory rękawicowej z wyposażeniem opcjonalnym do pracy w atmosferze roboczej beztlenowej i bez wilgoci dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/517/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy jednej wytrząsarki dla Pracowni Biologii Komórki (P40) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/597/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu do rejestracji sygnałów neurofizjologicznych, reakcji fizjologicznych i ruchów w trzech wymiarach w skanerze MR, wraz z oprogramowaniem do rejestracji i analizy danych, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/543/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu rozdziału i detekcji kwasów nukleinowych wraz z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/540/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.09.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/578-579/2013
   
 • Zawiadomienie z dnia 16.09.2013r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/572/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do analizy ekspresji genów metodą real-time PCR dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/521/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia oraz przetestowania zestawu urządzeń do chromatografii niskociśnieniowej wraz z osprzętem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/522/2013
   
 •  Ogłoszenie (2013/S 178-307465) z dnia 13.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie 9 ekspertów (tj. dyrektorów szkół/placówek oświatowych i/lub nauczycieli i/lub naukowców i/lub nauczycieli akademickich i/lub badaczy i/lub szkoleniowców/trenerów), którym zostanie powierzone zadanie opracowania pakietów (wstępnych oraz finalnych) założeń programowych i materiałów dydaktycznych zawierających: cele, metody kształcenia, lektury, materiały merytoryczne i ćwiczeniowe, scenariusze zajęć oraz dyspozycje do nauki własnej, w poszczególnych obszarach z zakresu oświaty, na potrzeby projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/567/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 12.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy upgradeu funkcjonalnego obszaru SAP ERP FI (rachunkowość finansowa) w ramach rozwiązania SAP ERP działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr postępowania: CRZP/UJ/571/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej w postaci analizatora wielkości cząstek o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ wraz wyposażeniem dodatkowym oraz oprogramowaniem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, nr sprawy CRZP/UJ/536/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monochromatora w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/452/2013.
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 11.09.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/wykonawców usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, w dniach 09-11.10.2013r, 27-29.10.2013r. oraz 11-13.12.2013r. seminariów Grupy Eksperckiej oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/566/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pod nazwą Dyscyplina Finansów Publicznych dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/460/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy organizacji konferencji naukowej pod nazwą XVI Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa i Układów Skorelowanych w zakresie świadczenia usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych) wraz z nadzorem nad prawidłową realizacją tych świadczeń w czasie trwania konferencji dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/482/2013)
   
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy akcesoriów do utrzymania czytości dla potrzeb jednostek oranizacyjnych UJ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. Nr sprawy CRZP/UJ/475/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 9 września 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Prof.St.Łojasiewicza 6- Nr CRZP/UJ/531,532,558/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zaworów próżniowych, dotyczącej projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/570/2013.
   
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie zapytania o cenę na zakup i sukcesywną dostawę środków czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ) Nr sprawy CRZP/UJ/476/I/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, tj. komputerów przenośnych typu ultrabook o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Działu Programów Badawczych oraz Sekcji Obsługi Informatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczących się w Krakowie, kod: 31-007, przy ul. Gołębiej 24, nr sprawy cRZP/UJ/506,509/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 04.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komputera przenośnego na potrzeby projektu Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Fizyki Układów Złożonych w ramach programu MPD współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/453/2013)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 04.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sond próżniowych, dotyczące projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/429/2013.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 Nr sprawy CRZP/UJ/404,405,406/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.Nr sprawy: CRZP/UJ/472 i 515/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.Nr sprawy: CRZP/UJ/510, 559 i 560/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Programowalnych Sterowników Logicznych (ang. Programmable Logic Controler), wraz z oprogramowaniem oraz podstawowym wsparciem technicznym, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/564/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług druku oraz dostawy 9 numerów miesięcznika Alma Mater dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/561/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 03.09.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy aktywnego filtra ADF P300-300/480 wraz z przekładnikami prądowymi dla modulatorów K2, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/357/2013.
   
 • Zawiadomienie z dnia 3.09.2013r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na druk offsetowy, oprawę i dostawę książki dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/556/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 03.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i tłumaczeniu pisemnym - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - podczas zagranicznej wizyty studyjnej do Walii (Swensea-Port Talbot-Cardiff), organizowanej w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/530/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę szafy rackowej dla Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr postępowania: CRZP/UJ/562/III/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przełączników sieciowych (switchy) dla Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr postępowania: CRZP/UJ/562/II/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera wraz z macierzą dyskową dla Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr pohstępowania: CRZP/UJ/562/I/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników szkoleń i seminariów w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (nr postępowania: CRZP/UJ/563/2013). Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia i przetestowania homogenizatorów (dezintegratorów), ultradźwiękowych, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/542/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 02.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/352,511-514/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kontrolerów przepływu gazu dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/520/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 30.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego do zestawu analizująco-obrazującego (drukarka, skaner, ksero), dla Instytutu Archeologii UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/519/2013
   
 •  Ogłoszenie z dn. 29.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/554/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-007, przy ul. Gołębiej 24, nr sprawy CRZP/UJ/507/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Działu Rozliczeń i Finansowania Badań Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-007, przy ul. Gołębiej 24, nr sprawy CRZP/UJ/508/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Biura Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. polityki kadrowej i finansowej, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-007, przy ul. Gołębiej 24, nr sprawy CRZP/UJ/505/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę szafy chłodniczej w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/553/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-501, przy ul. Kopernika 27, nr sprawy CRZP/UJ/450/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 26.08.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi badawczej z zakresu badań ADMETox w modelach in vitro dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy CRZP/UJ/533/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elementów optycznych, polaryzacyjnych, detekcji światła, światłowodów, optomechaniki w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/503/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Modułowej (P08)), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/551/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu komputerowego przeznaczonego do analizy danych spektroskopowych o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/487/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.08..2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przeprowadzenia digitalizacji rozpraw doktorskich z lat 1992-2003 znajdujących się w zasobach Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/414/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch notebooków dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/527/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót związanych z dostawą i montażem dźwigu osobowego w budynku Collegium Broscianum UJ, od strony ul.Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/169/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu osłony ekranującej ciąg kablowy pod Pracownią Rezonansu Magnetycznego MCB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/524/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę bieżni dla myszy i szczurów dla Wydziału Boichemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/546/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu zdalnie sterowanych latających pojazdów wraz z osprzętem i oprogramowaniem dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/516/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy lasera włóknowego w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/504/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę serwera dla Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr pohstępowania: CRZP/UJ/548/2013)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 21.08.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy niestandardowych komór próżniowych pierścienia akumulacyjnego synchrotronu, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/454/2013.
   
 • Ogłoszenie przekazane dnia 20.08.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, w dniach 16-20.09.2013r. i 08.-10.10.2013r., seminariów Grupy Eksperckiej oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/499/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących pomieszczeń laboratoriów w realizowanym budynku MCB i robót na zewnątrz budowanego budynku, zlokalizowanym przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/539/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego tj. 2 szt. zestawów komputerowych z monitorami oraz 2 szt. komputerów przenośnych typu notebook dla potrzeb Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 31-948 Kraków UJ Nr sprawy CRZP/UJ/371-372/2013. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu INNOTECH pt. Nowa terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym genetycznie szczepie bakterii Salmonella dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/549-550/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zintegrowanego układu optycznego zawierającego nanosekundowy laser oraz oscylator parametryczny dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/456/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego typu notebook z ekranem 11 calowym (1 szt.) o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/486/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia20.08.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy niestandardowych komór próżniowych pierścienia akumulacyjnego synchrotronu, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG.Nr sprawy: CRZP/UJ/454/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego typu notebook z ekranem 15,6 calowym (1 szt.) o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-063, przy ul. Oleandry 2A, nr sprawy CRZP/UJ/538/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na naprawę 12 sztuk wyłączników Merlin Gerin znajdujących się w stacji transformatorowej 33981 przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, w rozdzielni R1, w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w rozdzielni R2, w budynku Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego i Wejścia Głównego, nr sprawy CRZP/UJ/418/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę mikroskopu w układzie odwróconym z optyką korygowaną do nieskończoności, mikroskopu konfokalnego z funkcją rozdzielania widm spektralnych oraz mikroskopu stereoskopowego wraz z wyposażeniem i elementami dodatkowymi dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/381/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 zestawów liofilizatorów z wirówkami i pompami próżniowymi oraz 1 zestawu składającego się z wirówki próżniowej z pompą próżniową i wymrażalnikiem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/325/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 zestawów interaktywnych dla Wydziału Filozoficznego. Nr sprawy: CRZP/UJ/441/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu, uruchomienia, przetestowania bioreaktora wraz z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/444/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydzału Filozoficznego. Nr sprawy: CRZP/UJ/440/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrofotometru absorpcji atomowej z akcesoriami, zestawu do przygotowania próbek oraz mineralizatora, dotyczących projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/375/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu (komputerowego i audio-wizualnego) o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-044, przy ul. Grodzkiej 52, nr sprawy CRZP/UJ/455/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu systemu spektrometrii mas z kwadrupolem, analizatorem Orbitrap i detekcją fourierowską wraz z układem nanoHPLC, akcesoriami i zestawami komputerowymi oraz oprogramowaniem, dotyczące projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/421/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia oraz przetestowania sześciu autoklawów, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/379/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do dziewięciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/393/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Stosowanej (P54), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/459/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Stosowanej (P54), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/468/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 14.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach zawartych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby projektu pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/467/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenia z dnia 10.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie prenumeraty i dostawy zagranicznych czasopism wraz z odprawą celną w latach 2014-16, dla jednostek UJ w Krakowie, w odniesieniu do jednej i/lub dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/427/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu gazowego spektrometru masowego z osprzętem, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/474/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 08.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na obsługę prawną Wydziału Chemii i Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa pracy w ramach projektu: pt. Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING, Nr umowy o dofinansowanie projektu POKL.04.01.01-00-355/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr postępowania: CRZP/UJ/230/I/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 08.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania kompleksowego czyszczenia i odkażania systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie (nr postępowania: CRZP/UJ/310/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 24 fotopowielaczy w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, umowa nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/483/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu energii elektrycznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/420/2013.
   
 • Ogłsozenie z dnia 7.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia układu laserów w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/465/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 7.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laserów półprzewodnikowych w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/470/2013.
   
 • Ogłsozenie z dnia 7.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pomp próżniowych z akcesoriami w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/466/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Programowalnych Sterowników Logicznych (ang. Programmable Logic Controler), wraz z oprogramowaniem oraz podstawowym wsparciem technicznym, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/500/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 7.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/477-479/2013.
   
 • Ogłsozenie z dnia 7.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komórek spektroskopowych w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/399/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 06.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 sztuk wzmacniaczy wysokiej częstotliwości radiowej w związku z realizacją projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. (NR postępowania: CRZP/UJ/289/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu pomieszczeń III piętra, w budynku Collegium Broscianum UJ, położonym przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/443/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 31-948 Kraków; zamowienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr sprawy CRZP/UJ/371-372/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę komputera przenośnego typu laptop (1 szt.), przeznaczonego do specjalistycznych obliczeń, o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/485/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 6.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fotopowielaczy, dzielników napięcia i zasilaczy dla WFAiIS UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/445/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 6.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/400/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 6.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/410,411,495,496/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 6.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Obserwatorium Astronomicznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/446-449/2013.
   
 • Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie trybie zapytania o cenę na zakup i sukcesywną dostawę akcesoriów do utrzymania czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ) Nr sprawy CRZP/UJ/475/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 02.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę stanowiska komputerowego sterującego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/380/III/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 01.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego typu notebook z ekranem 15,6 calowym (1 szt.) o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-063, przy ul. Oleandry 2A, nr sprawy CRZP/UJ/451/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 31.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Pionu Technicznego UJ, przy ul. Kopernika 31 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/436/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/392/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/394/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Nowe układy elektroniczne finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/471/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych w ramach projektu Opracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologiczne wpływające na powstawanie naczyń. PSPS 057/2012 dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/498/2013)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/279/I/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/469/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Biblioteki Jagiellońskiej. Nr sprawy: CRZP/UJ/461/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/457/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszeeni z dn. 25.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników międzynarodowej konferencji PN. 13th International Meeting on Ferroelectricity (IMF-13). (Nr postępowania: CRZP/UJ/464/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia typu ultrabook dla Wydziału Polonistyki UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/439/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/438/2013.
   
 •  Zaproszenie do dialogu technicznego mającego na celu doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz określenia warunków umowy na dostawę kompletnego wyposażenia serwerowni, mającej docelowo obsłużyć Zintegrowany System Informacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy DT/UJ/3/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki kolorowej laserowej dla Instytutu Filozofii na Wydziale Filozoficznym UJ, przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/442/2013.
   
 • Zawiadomienie z dnia 24.07.2013r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/432/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biotechnologii Roślin (P23), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/386/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch komputerów biurkowych oraz dwóch monitorów LCD dla Jagiellońskiego Centrum Językowego, przy ul. Krupniczej 2 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/437/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kriostatu zanurzeniowego wraz z wyposażeniem i instalacją, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/366/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy trzech kontrolerów przepływu gazu wraz z wyposażeniem i instalacją, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/367/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Komórki i Genetyki Molekularnej (P45), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/458/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Gołębia 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/398, 404, 405 i 406/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu osłony ekranującej ciąg kablowy pod Pracownią Rezonansu Magnetycznego, dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/318/2013
   
 •  Ogłoszenie (2013/S 141-245851) z dnia 23.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie 28 ekspertów (tj. dyrektorów szkół/placówek oświatowych i/lub nauczycieli, naukowców i/lub nauczycieli akademickich i/lub badaczy, szkoleniowców/trenerów), którym zostanie powierzone zadanie opracowania pakietów (wstępnych oraz finalnych) założeń programowych i materiałów dydaktycznych zawierających: cele, metody kształcenia, lektury, materiały merytoryczne i ćwiczeniowe, scenariusze zajęć oraz dyspozycje do nauki własnej, w poszczególnych obszarach z zakresu oświaty, na potrzeby projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/361/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 23.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń w celu rozbudowy infrastruktury sieciowej budynku synchrotronu, w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, dla Centrum Promieniowana Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7/P-1.6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/396/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 29 układów zasilaczy do elektromagnesów akceleratora liniowego, w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, dla Centrum Promieniowana Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7/P-1.6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/55/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera obsługującego ruch sieciowy na WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/374/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 sztuk ekranów LCD wraz z systemem bezprzewodowej obsługi dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/373/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń na parterze budynku WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/424/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie w latach 2013-2015r., okresowych (tj. raz w roku), przeglądów serwisowych i kalibracji systemów detekcji gazów w kotłowniach Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie ze stanowiącym załącznik A do SIWZ wykazem, nr sprawy CRZP/UJ/462/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy czterech stacjonarnych komputerów do zestawu analizująco-obrazującego oraz urządzenia wielofunkcyjnego do zestawu analizująco-obrazującego (drukarka, skaner, ksero) dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Gołębiej 11 w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/422 i 423/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania wymiany zewnętrznej stolarki okiennej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/428/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/407-408,412-413,433/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę naturalnej wody żródlanej w butlach o poj. 15-20 l wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/434/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wymiany agregatu wody lodowej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/425/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę stanowiska komputerowego sterującego PPMS dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/380/III/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy szaf sterowniczych systemu rack 19 cali wraz z akcesoriami, w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, dla Centrum Promieniowana Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7/P-1.6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/397/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 9 (dziewięciu) sztuk fotopowielaczy dla Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/409/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy minitomu do precyzyjnego pobierania próbek z dowolnych materiałów na mokro wraz z wyposażeniem oraz akustopu do precyzyjnego, ręcznego polerowania minipróbek do zadanego punktu wraz z wyposażeniem, kalibracją i przeszkoleniem, dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Gołębiej 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/431/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 17.07.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla wykonania oraz dostawy 2 sztuk cyrkulatorów RF oraz sztucznych obciążeń (tzw. dummy load) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, w tym przeprowadzenie testów FAT i SAT oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzeń, w ramach projektu budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/430/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skanera NMR i MRI dla Pracowni Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (P52), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/377/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 16.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy systemu oprogramowania backupującego dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/402/2013)
   
 • Ogłoszenie z dn. 16.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i montażu kompletnej radiolinii cyfrowej dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/330/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 16.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy przełączników sieciowych (switchy) dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/401/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia bezpieczeństwa sieciowego dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/403/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.07.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych w zakresie realizacji przebudowy i rozbudowy budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/346/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę oscyloskopów, multimetrów oraz pehametru-jonometru-konduktometru dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/380/II/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 16.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Komputerowej ING – Zadanie 9 (Działanie 3 – Modernizacja Pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/435/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę urządzeń do obróbki mechanicznej tj.: pionowego centrum obróbczego CNC, frezarki konwencjonalnej, tokarki CNC i zestawu oprawek i narzędzi frezarsko-tokarskich z przeznaczeniem na wyposażenie warsztatu mechanicznego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/317/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji DSO, wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz oddymiania klatki schodowej w budynku Pałacu Larischa UJ, przy ul. Brackiej 12 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/426/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę zestawu urządzeń w standardzie VME dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/380/I/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę lasera argonowego pracy ciągłej z układem chłodzącym dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/382/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów oraz stacji komputerowych wraz akcesoriami i oprogramowaniem urządzeń w celu rozbudowy infrastruktury IT, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/391/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 10.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Programowalnych Sterowników Logicznych (ang. Programmable Logic Controler), wraz z oprogramowaniem, podstawowym wsparciem technicznym oraz wsparciem projektowym, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/390/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/388/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fotometra VIS dla Pracowni Biochemii (P24), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/376/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 9.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biotechnologii Przemysłowej, Mikrobiologii Przemysłowej i Inżynierii Bioprocesowej, Zadanie 1 (Działanie 4 – Modernizacja pracowni Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/384/2013.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 Nr sprawy CRZP/UJ/263/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.07.2013 r. o przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biotechnologii Roślin (P23), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/387/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 08.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wagi wysokotemperaturowej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/266/II/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń do rozbudowy posiadanego routera Brocade MLX-8 i przedłużenia okresu wsparcia technicznego dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/331/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 08.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę aparatury próżniowej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/316/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dostawy zestawów wirówek laboratoryjnych, tj. wytrząsarek, inkubatorów i mieszadeł, wag i analizatorów, wraz z wyposażeniem, uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach realizacji projektu pn.: Małopolskie Centrum Biotechnologii, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, realizowanego dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/297/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 05.07.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla wykonania oraz dostawy dwóch pochłaniaczy wiązki elektronów w linii transferowej synchrotronu w ramach projektu budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600–lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/80/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pieca wysokotemperaturowego (2 szt) dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/266/I/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu myjącego i czyszczącego zawierającego, w szczególności dwie maszyny szorująco-zbierające, cztery małe, ciche odkurzacze biurowe, jeden odkurzacz ściągający wodę oraz jedną pralkę automatyczną do prania mopów, dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/326/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę elementów torów spektroskopowych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/308/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.07.2013 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia do modyfikacji sieci komputerowej w Bursie Jagiellońskiej. Nr sprawy: CRZP/UJ/365/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi konfekcjonowania przesyłek do 50 gram dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/341/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę spektrometru gamma dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ ul. Reymonta 4 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/307/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/349-351/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia, przetestowania czterech autoklawów przelotowych z wyposażeniem (stacja uzdatniania wody oraz kompresor), do stosowania w laboratoriach klasy 3 bezpieczeństwa biologicznego, w ramach realizacji projektu pn.: Małopolskie Centrum Biotechnologii, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, realizowanego dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/324/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach z tworzyw sztucznych i metali finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/385/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.07.2013 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/368-370/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 3.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/344,345,354,355/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 02.07.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych w budynku Domu Studenckiego UJ, przy ul. Śliskiej 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/342/2013.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 2 lipca 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego służącego do zbierania, przetwarzania i analizy danych spektroskopowo- encefalograficznych dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 Nr CRZP/UJ/323/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 2 lipca 2013r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzenia do integrowania i analizowania danych, rejestrowanych przez wiele systemów pomiarowych podczas badań obserwacyjnych dla potrzeb Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 - Nr CRZP/UJ/322/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pt. DIGESTA IVSTINIANI. Digesta justyniańskie. Tekst i przekład, t. I i II dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach ministerialnego programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ( Nr postępowania: CRZP/UJ/360/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 01.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę i montaż systemu do wideokonferencji dla Wydziału Prawa i Administracji UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/292/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 01.07.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Zakup finansowany jest z grantu MAESTRO numer umowy: UMO-2012/06/A/ST2/00389,PSP: K/PBN/000020. Nr sprawy CRZP/UJ/348/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu i adaptacji dwóch garaży na cele magazynowe w budynku oficyny Pałacu Pusłowskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Westerplatte 10 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/364/2013.
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 28.06.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz warsztatów Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/192/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu spektrometru do nieniszczącej pierwiastkowej mikroanalizy metodą fluorescencji rentgenowskiej z wyposażeniem, dla Wydziału Historii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/69/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dn. 27.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników międzynarodowej konferencji PN. 19th INTERNATIONAL CONGRESS OF AESTHETICS. (Nr postępowania: CRZP/UJ/339/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia do obrazowania aktywności mózgu w oparciu o metody optyczne (fNIRS - funkcjonalny spektroskop bliskiej podczerwieni) wraz z niezbędnym oprogramowaniem. dla potrzeb Wydziału Filozoficznego UJ. Zamówienie jest realizowane w ramach dotacji celowej WNiSW na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej, nr decyzji 6380/IA/158/2013;PSP:K/IIA/000019. Nr sprawy CRZP/UJ/359/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 27 czerwca 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Prof.St.Łojasiewicza 6- Nr CRZP/UJ/356/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 27.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biofizycznej – Laboratorium Biochemii i Biofizyki, Zadanie 4 (Działanie 4 – Modernizacja Pracowni Wydziału BBiB) w ramach projektu: nr MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn.„Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/362/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 27.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia (komputer) w ramach modernizacji Pracowni Technik Entomologicznych i Mikropreparacyjnych, Zadanie 3 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/363/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.06.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zakup i dostawę urządzenia do pomiaru aktywności bioelektrycznej mózgu (EEG), umożliwiającego realizację zintegrowanych pomiarów GSR, EMG oraz ECG wraz z niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakładu Kognitywistyki, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-044, przy ul. Grodzkiej 52, nr sprawy CRZP/UJ/338/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/212/2013powt.
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na naprawę infrastruktury sieci teleinformatycznej na Wydziale Biochemii Biofizyki i Biotechnologii oraz poinstalacyjne przeprowadzenie pomiarów parametrów sieci dla norm kategorii 6 UTP. Nr sprawy CRZP/UJ/358/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do syntezy równoległej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/264/I/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do chromatografii flash dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/264/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/284-288,347/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie w latach 2013-2015r., okresowych (tj. raz w roku), przeglądów serwisowych i kalibracji systemów detekcji gazów w kotłowniach Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie ze stanowiącym załącznik A do SIWZ wykazem, nr sprawy CRZP/UJ/141/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę myszy laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/305/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia Działu Zoologicznego (P70) tj. gablot entomologicznych w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr sprawy: CRZP/UJ/253/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrofluorymetru dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr sprawy: CRZP/UJ/319/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zintegrowanego układu optycznego zawierającego nanosekundowy laser oraz oscylator parametryczny dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/337/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę serwera wraz z podłączoną biblioteką taśmową przeznaczonego do obsługi systemu centralnego backupu UJ Nr sprawy CRZP/UJ/301/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wymiany instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Instytutu Europeistyki UJ, przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/70/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/333-335 i 353/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 21.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów promujących projekt Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), o cechach, parametrach i ilościach wskazanych w treści SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/268/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stacji pompujących i detektorów nieszczelności wraz z wyposażeniem, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/315/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pomp jonowych wraz z wyposażeniem, w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, dla Centrum Promieniowana Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7/P-1.6 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/314/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług druku oraz dostawy 10 numerów miesięcznika Alma Mater dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/321/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących przygotowania do druku (łamania) 10 numerów miesięcznika Alma Mater, o numerze ISSN 1427-1176, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/320/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, terenu oraz obiektu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie (nr postępowania: CRZP/UJ/327/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazków w ramach projektu Nowe pozytonowe tomografy emisyjne, finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/329/2013)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 19.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem, tj. pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i kontroli jakości zakończonej uzyskaniem przez Zamawiającego międzynarodowego certyfikatu jakości dla obiektu, przy realizacji robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów, urządzeń oraz wyposażenia, związanych z budową obiektu Paderevianum II UJ, w zakresie budynków A i B, oraz pełnieniem funkcji w zakresie nadzoru inwestorskiego związanych z rozbiórką czterech kondygnacji istniejącego budynku Paderevianum Dużego UJ i zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi ostatniej kondygnacji wraz z weryfikacją i zatwierdzeniem projektu rozbiórki, położonych przy ul. Krupniczej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/276/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej dla uczestników konferencji pn: Współpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego z pracodawcami” współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr sprawy CRZP/UJ/336/2013. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/282,283/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 17.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji I Pracowni Fizycznej, Zadanie 1 (Działanie 1 – Modernizacja Pracowni Wydziału FAiIS) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/328/2013.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 14 czerwca 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/280,281/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę komory spektrometru beta/RN dla Wydziału Fizyki, Astonomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/309/2013
   
 • Ogłsozenie z dnia 14.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/212/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę elementów torów spektroskopowych spektrometru gamma/beta/RN dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie Nr sprawy CRZP/UJ/308/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pieca wysokotemperaturowego (2szt) dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie przy ul. St. Łojasiewicza 11 Nr sprawy CRZP/UJ/266/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu cytometrów przepływowych wraz z wyposażeniem, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotyczących projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/300/2013
   
 •  Ogłsozenie z dnia 14.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji I Pracowni Fizycznej (spektroskop), Zadanie 1 (Działanie 1 – Modernizacja Pracowni Fizycznej) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/269/2013.
   
 •  Ogłsozenie z dnia 12.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia (pH-metr cyfrowy przenośny wraz z elektrodami) w ramach modernizacji Pracowni Ekologii, Zadanie 12 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/313/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia terenu oraz obiektów Kampusu w Witkowicach UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/232/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu do badań dla WBBiB UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/243/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy rzutników i laptopów dla WBBiB UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/242/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy lodówki i zamrażarki dla WBBiB UJ w odniesieniu do jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/239/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu urządzeń do elektroforezy wertykalnej i horyzontalnej wraz z osprzętem, ich zainstalowania, uruchomienia, przetestowania i przeszkolenia pracowników Zamawiającego, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ. Nr CRZP/UJ/299/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy filtrów do central wentylacyjnych, komór hodowlanych oraz klimakonwektorów pracujących w budynkach Kampusu 600-lecia odnowienia UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/293/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. nr sprawy CRZP/UJ/294-296,312/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem przy budowie obiektu Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/275/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dn. 10.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę myszy laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/305/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę toru powietrznego z oprzyrządowaniem dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/278/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia do dynamicznej generacji mediatorów z płytek krwi w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/311/2013)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 08.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy automatycznego sekwenatora białek wraz z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/298/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 08.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zaworów próżniowych, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/290/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę naczyń Dewara dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/265/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia gwarancji technicznych na produktu firmy Juniper Network dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępownia CRZP/UJ/306/2012)
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu i przebudowy sanitariatów w budynku UJ, przy ul. Jabłonowskich 5 w Krakowie. Nr CRZP/UJ/233/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mobilnej stacji roboczej, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/291/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie serwisu technicznego układu chłodniczego u2 w agregacie wody lodowej marki Clivet typu WSAT 2.155 LN AA584E1C0006 w czwartym segmencie w budynku w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 7. Nr sprawy cRZP/UJ/273/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 6 czerwca 2013r na zakup i dostawę serwera z zasilaczem UPS dla potrzeb Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Grodzka 52- Nr CRZP/UJ/182/2013
   
 • Zawiadomienie z dnia 4.06.2013r. o o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/270/2013.
   
 • Ogłoszenia z dnia 04.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn.„Nauki molekularne dla medycyny” ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. . Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określony zostały w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/76/2013 powtórzone III
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.06.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/279/2013)
   
 • Ogłoszenie (2013/S 104-177863) o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę fabrycznie nowego zestawu do badań momentu magnetycznego w funkcji pola magnetycznego i temperatury, bazującego na pomiarze zmiany strumienia magnetycznego próbki drgającej w kierunku równoległym do wytworzonego pola magnetycznego, przy pomocy elementu SQUID (superconducting quantum interference device), tj. nadprzewodzącego interferometru kwantowego, w trybie stało- oraz zmiennoprądowym, o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w SIWZ wraz z niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, ul. Ingardena 3, nr sprawy CRZP/UJ/254/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/250/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 01.06.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, zainstalowania, uruchomienia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz przetestowania 64-kanałowej cewki do rozbudowy rezonansu magnetycznego, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/249/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch samochodów osobowych dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/274/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 31.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie kontynuacji remontu wnętrz, poziom suteren i piwnic, w budynku CW UJ, przy ul.Gołębiej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/219/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 31.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Chemii Ogólnej, Zadanie 3 (Działanie 2 – Modernizacja Pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn.„Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/246/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 30.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach wyposażenia Ogólnowydziałowej Pracowni Dydaktycznej), Zadanie 8 (Działanie 2 – Modernizacja Pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/224/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikrowirówki, wirówki komórkowej, pipet i wirówek typu Eppendorf dla WBBiB UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/244/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia spektrofotometrów dla WBBiB UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/240 i 256/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia elektrody tlenowej i przyrządu do pomiaru fluorescencji dla WBBiB UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/241/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy termobloku, mikroskopu biologicznego, Worteksu i mikroskopu odwróconego dla WBBiB UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówiena. Nr sprawy: CRZP/UJ/238 i 255/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, zainstalowania, uruchomienia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego i przetestowania regałów i klatek systemu IVC, stacji wymiany klatek i wyposażenia do ultrasonografu dla WBBiB UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/247/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Komputerowej GIS, Zadanie 14 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/260/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenia z dnia 28.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb WPiA UJ, zlokalizowanego przy ul. Krupniczej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/271/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wód mineralnych w butelkach typu PET dla jednostek organizacynych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/259/2013r.
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostaway, montażu, uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi zestawu do syntezy ciągłej w warunkach nadkrytycznych składającego się z aparatury wysokociśnieniowej, oprogramowania i wyposażenia dodatkowego dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/272/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28 maja 2013r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/262,263/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 27.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Technik Entomologicznych i Mikropreparacyjnych, Zadanie 3 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/226/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu termocyklerów PCR z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/215/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Geologicznej (P21), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/257/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Nauk Geologicznych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/220/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 22.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyzszym UJ dla potrzeb projektu pn.Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr sprawy: CRZP/UJ/138/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 pomp jonowych do ultra wysokiej próżni wraz z zasilaczami i okablowaniem, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/261/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Własności Termicznych Kryształów (P64), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/231/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 22.05.2013r.o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i tłumaczeniu pisemnym - z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki - podczas zagranicznej wizyty studyjnej do Niemiec (Halle - Lipsk), organizowanej w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/258/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/227-228/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr sprawy CRZP/UJ/138/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 21 maja 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/221/2013r
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę blankietów elektronicznych legitymacji studenckich odpowiadających wymaganiom technicznym i ilościowym opisanym poniżej, na potrzeby Sekcji Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy CRZP/UJ/210/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 20.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. . Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/76/2013 powtórzone II
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług gastronomicznych świadczonych na potrzeby uczestników letnich kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ, w okresie od 4 lipca - do 15 sierpnia 2013r., nr sprawy CRZP/UJ/172/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek, inkubatora CO2 oraz komory laminarnej dla Wydz. Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/248/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39), w odniesieniu od 1 do 6 części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/251/2013.
   
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, dostawa materiałów promocyjnych z logo UJ dla Biura Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego - CRZP/UJ/64/2013
   
 •  Ogłoszenie (2013/S 095-162177) z dnia 17.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (łącznie z Collegium Medicum) oraz zleceniobiorców, obejmującą w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych (linie regularne i tanie), kolejowych i autokarowych w okresie dwóch lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, nr sprawy CRZP/UJ/229/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania portalu internetowego wraz z projektem oraz usługą hostingu (dzierżawą i administracją serwera) dla czasopism Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/186/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu fluorescencyjnego dla Pracowni Mikrobiologii (P43), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/252/2013.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 16 maja 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/222/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie dwóch wykonawców w zakresie obsługi centrum informacyjnego Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie (Nr postępowania: CRZP/UJ/245/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania wymiany zewnętrznej stolarki okiennej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/218/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu konserwatorskiego muru od strony ul. Kopernika oraz pergoli przy kordegardzie wschodniej Palacu Śniadeckiego, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/216/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania konserwatorskiego remontu elewacji budynku Collegium Broscianum UJ, od strony ul. Grodzkiej 52 w Krakowie, wraz z remontem bramy i ogrodzenia. Nr sprawy: CRZP/UJ/214/2013
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 14.05.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanego w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkolenia przeznaczonego dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz warsztatów Zespołu Projketu, w ramach projektu "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III", realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/191/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu skaningowych mikroskopów elektronowych z wyposażeniem dla Wydziału Historii i Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/225/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/235-237/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Laser Trakera z wyposażeniem, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/217/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.05.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na przygotowanie i udostępnienie pomieszczeń Domu Studenckiego PIAST, prowadzonego na mocy umowy, z dnia 29 lipca 1992r., przez Fundację Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego BRATNIAK (zwaną dawniej Fundacją Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego BRATNIAK), mieszczącą się w Krakowie, przy ul. Piastowskiej 47, na potrzeby noclegowe uczestników letnich kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ w okresie od 4 lipca - do 15 sierpnia 2013r., nr sprawy CRZP/UJ/171/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu termocyklera Real Time - PCR z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/139/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/199/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/200/2013.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 9 maja 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Grodzka 52 Nr CRZP/UJ/182/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Europeistyki UJ Nr sprawy CRZP/UJ/151/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac budowlano-remontowych pomieszczeń parteru budynku Wydziału Polonistyki UJ, ul. Gołebia 20 i 18 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/234/2013
   
 • Ogłsozenie z dnia 8.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy części do modernizacji spektrofluorymetru SLM8000 dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/211/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii Komórki i Genetyki Molekularnej (P45), w odniesieniu od 1 do 4 części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/202/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 08.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na obsługę prawną Wydziału Chemii i Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa pracy w ramach projektu: pt. Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING, Nr umowy o dofinansowanie projektu POKL.04.01.01-00-355/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr postępowania: CRZP/UJ/230/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/201/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/175/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.05.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac polegających na wymianie pokrycia dachu wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Collegium Iuridicum UJ prz ul. Kanoniczej 8 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/185/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia umów gwarancyjnych sprzętu i oprogramowania SUN/Oracle dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/203/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.05.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę trzech serwerów dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/213/2013).
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Opracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologiczne wpływające na powstawanie naczyń. PSPS 057/2012 dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/206/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do monitorowania spożycia pokarmu, płynów oraz masy ciała dla ośmiu szczurów dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/208/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wagi Langmuira wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/204/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zautomatyzowanego układu do wyznaczania parametrów teksturalnych próbek metodą niskotemperaturowej sorpcji azotu dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/207/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych w ramach projektu INNOTECH pt. Nowa terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym genetycznie szczepie bakterii Salmonella dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/205/2013)
   
 • Zawiadomienie z dnia 26.04.2013r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/198/2013.
   
 • Ogłoszenie przekazane dnia 26.04.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), w okresie dwóch lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, nr sprawy CRZP/UJ/197/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/209/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę filtrów powietrza dla central wentylacyjncyh znajdujących się w budynkach UJ Nr sprway CRZP/UJ/183/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu chromatografii cieczowej ÄKTA pure w ramach projektu Targeting the ubiquitin-proteasome system and ubiquitin-like protein conjugation pathways for non-genotoxic therapy of cancer (TEAM/2011-8/2), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/196/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania strategii marketingowej wraz z wdrożeniem i ewaluacją dla Polskiego Ośrodka Naukowego w Londynie. (Nr postępowania: CRZP/UJ/194/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac naukowo-badawczych w ramach projektu INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 (Nr postępowania CRZP/UJ/195/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 8 sztuk komputerów z monitorami i akcesoriami dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gronostajowa 7. Zamówienie jest realizowane dla Projektu Zmiany powierzchni lasów w regionach górskich: przyczyny, trajektorie oraz skutki (IGiGP UJ) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Nr sprawy CRZP/UJ/147/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.(nr postępowania CRZP/UJ/193/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, wedle wykazu stanowiącego załącznik A do SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/140/2013
   
 •  Zaproszenie do dialogu technicznego mającego na celu doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz określenia warunków umowy dotyczących: wdrożenia rozwiązania w systemie SAP ERP 6.0, umożliwiającego przeprowadzenie symulacji skutków finansowych podejmowanych decyzji kadrowych oraz rozwiązania umożliwiającego rejestrację potrzeb szkoleniowych, udziału oraz wyników szkoleń pracowników. (DT/UJ/2/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.04.2013. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzeń aktywnych sieci komputerowej dla WFAiIS UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/142/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.04.2013 r, o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 4 tabletów (2 w kolorze białym i 2 w kolorze czarnym) dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Reymonta 4. Zamówienie finansowane jest z projektu badawczego pt. Interdyscyplinarne zastosowania teorii macierzy przypadkowych, numer umowy: UMO-2011/02/A/ST1/00119. Nr sprawy CRZP/UJ/167/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sześciu jednostek komputerowych do budowy klastra z zestawem ośmiu dysków dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Orla 171. Zamówienie finansowane jest z grantu NCN 2011/03/B/ST9/01859 Magnetyczna diagnostyka oddziaływań galaktyk w grupach i gromadach. Nr sprawy CRZP/UJ/166/2013
   
 • Ogłoszenie z dznia 11/04/2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/165/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oraz instalacji kompatybilnego zestawu modernizującego detektor LIF f-my BeckmanCoulter w zakres dwukanałowy z rozszerzeniem zakresu wzbudzenia laserowego o długości fal 405 nm, 445 nm, 532 nm oraz 635 nm dla potrzeb Wydziału Chemii UJ w Krakowie, ul.R.Ingardena 3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu. Toksykologiczno-sądowa analiza materiałów biologicznych na obecność leków psychotropowych i substancji psychoaktywnych wchodzących w skład dopalaczy metodą CE-LIF/MS. Nr sprawy CRZP/UJ/135/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch zestawów komputerowych dla Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/144/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wymianie okien jednoramowych na jednoramowe rozwierano - uchylne z drewna klejonego warstwowo wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i obrobieniem ościeży w budynku Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/168/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla nowego obiektu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie, w zakresie utrzymania czystości w budynku, utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych oraz przyległych ciągów komunikacyjnych. Nr sprawy CRZP/UJ/126/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu stropodachu nad salą audytoryjną oraz salami dydaktycznymi budynku ZDB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/184/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac polegających na wymianie stolarki okiennej oraz wymianie ścianek drewnianych na ścianki wykonane z PCV, w budynku Domu Gościnnego UJ Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/157/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/143/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie kompleksowej usługi hotelarsko-restauracyjnej dla uczestników konferencji naukowej pod nazwą - IV Interdyscyplinarne Seminarium JCET - w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania:CRZP/UJ/190/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy spektrometru fotoelektrochemicznego wraz z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ oraz niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem, na potrzeby realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu IDEAS PLUS (umowa nr 0003/ID/2012/62) Kontrola procesów fizykochemicznych poprzez inżynierię powierzchni naświetlanych półprzewodników, nr sprawy CRZP/UJ/149/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznej paszy dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr pohstępowania: CRZP/UJ/173/2013)
   
 •  Zaproszenie do dialogu technicznego mającego na celu doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz określenia warunków umowy na dostawę szaf sterowniczych rakowych wraz z akcesoriami. Nr DT/UJ/1/2013
   
 • Ogloszenie z dnia 08.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/187-198,164/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/155/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie inwentaryzacji, koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji ULICP dla przebudowy wraz z rozbudową budynków Małego i Dużego Paderevianum UJ, przy ul. Mickiewicza 9 i11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/127/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 5.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Kartografii Geologicznej – Zadanie 13 oraz modernizacji Pracowni Komputerowej ING – Zadanie 9 (Działanie 3 – Modernizacja Pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: Nr MRPO.01.01.01.-12-087/09,pn. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. CRZP/UJ/174/2013.
   
 •  Ogłsozenie z dnia 5.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biofizycznej – Laboratorium Biochemii i Biofizyki, Zadanie 3 (Działanie 4 – Modernizacja Pracowni Wydziału BBiB) w ramach projektu: nr MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn.„Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/132/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dodatkowych stanowisk parkingowych dla rowerów i dla osób niepełnosprawnych, stojaków rowerowych i zadaszenia parkingu rowerów na terenie budowanego obiektu WFAiIS UJ, położonego przy ul. Łojasiewicza w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/181/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie (2013/S 066-110319) z dnia 04.04.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych w obiekcie Paderevianum II UJ, w zakresie budynków A i B, położonych przy ul. Krupniczej w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach MRPO na lata 2007-2013, oraz przygotowanie projektu wykonawczego i rozbiórka czterech kondygnacji istniejącego budynku Paderevianum Dużego UJ i zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi ostatniej kondygnacji, nr sprawy CRZP/UJ/176/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników międzynarodowej konferencji pn. ARCTIC SCIENCE SUMMIT WEEK 2013 (ASSW 2013) (Nr postępowania: CRZP/UJ/163/103)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zasilaczy wysokiego i niskiego napięcia dla Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr postępowania: CRZP/UJ/178,179.180/2013)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 02.04.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. . Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/76/2013 powtórzone
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług telekomunikacyjnych w zakresie łączności GSM wraz z dostawą telefonów i akcesoriów dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, z siedzibą w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/128/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Ekologiczna Chemia dla przemysłu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/177/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.04.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę układu do hodowli w komórek adherentnych w warunkach przepływu wraz z niezbędnym wyposażeniem w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/170/2013)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biotechnologii Przemysłowej, Mikrobiologii Przemysłowej i Inżynierii Bioprocesowej (zestaw wytrząsarek, pH-metry), Zadanie 1 (Działanie 4 – Modernizacja Pracowni Wydziału BBiB) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn.„Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/131/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznej paszy dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr postępowania: CRZP/UJ/173/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch notebooków i trzech dysków przenośnych dla Biura Organizacji Imprez Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/150/2013)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 26.032013r. o przetargu nieograniczonym wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Biotechnologii Przemysłowej, Mikrobiologii Przemysłowej i Inżynierii Bioprocesowej, Zadanie 1 (Działanie 4 – Modernizacja Pracowni Wydziału BBiB) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/130/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 26.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Technologii Chemicznej, Zadanie 7 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, pn.„Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/129/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dn. 25.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/160/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Bioactive stem cell - derived microvesicles as a novel tool for tissue regeneration (Nr umowy z FnrNP : TEAM/2012-9/6), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/161/2013)
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie odbioru, transportu i utylizacji (spalaniu) odpadów biologicznych z posesji Uniwersytetu Jagiellońskiego na terenie Krakowa wymienionych w Załączniku A do SIWZ (z wyłączeniem Collegium Medicum) wraz z dzierżawą pojemników na odpady biologiczne, Nr sprawy CRZP/UJ/656/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch przełączników sieciowych (switchy) wraz z dziesięcioma modułami sieciowymi dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6. Nr sprawy: CRZP/UJ/152/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/148/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22 marca 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Prof.St.Łojasiewicza 6 Nr CRZP/UJ/99,136,146/2013
   
 • Zawiadomienie z dnia 22.03.2013r. o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/158/2013.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22 marca 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Al.Mickiewicza 22 - Nr CRZP/UJ/122/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/124,133,137/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich w budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/145/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu tomografu EPR na pasmo L z wyposażeniem dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/62/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu graficznego oraz urządzeń do kalibracji monitorów i aparatów cyfrowych dla potrzeb Wydziału Polonistyki UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 16. Nr sprawy: CRZP/UJ/134/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób, mienia oraz obiektu Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego przy ul.Józefa 19 w Krakowie (Nr postępowania:CRZP/UJ/159/2013)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów i odczynników do realizacji projektu 4G-PHOTOCAT realizowanego w ramach 7 Programu Ranowego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/118/2013
   
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonywania usługi pralniczej dla potrzeb Bursy im. st. Pigonia UJ oraz Domu Gościnnego UJ
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kserokopiarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ w Krakowie (31-120) przy al. Mickiewicza 11. Nr sprawy: CRZP/UJ/153 i 154/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 15.03.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy robót uzupełniających, związanych z realizacją budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/66/2013
   
 • Ogłoszenie przekazane dnia 13.03.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), w okresie dwóch lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, nr sprawy CRZP/UJ/37/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe o parametrach minimalnych określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/95/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.03.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy robót uzupełniających, związanych z realizacją budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/66/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/125/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 08.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla potrzeb Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy: CRZP/UJ/101/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/124,791/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. . Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określony zostały w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/76/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na obsłudze i konserwacji stacji transformatorowej i rozdzielni SN i rozdzielni NN znajdujących sie na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/25/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie konserwacji central telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urządzeń końcowych w obiektach UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, Nr sprawy: CRZP/UJ/119/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 04.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy głowicy mikroskopu AFM o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu pt.: Atomic Scale and Single Molecule Logic Gate Technologies (akronim ATMOL), w ramach 7 Programu Ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego na lata 2007-2013 (ICT - Technologie informacyjne i komunikacyjne) (umowa nr 270028), nr sprawy CRZP/UJ/65/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 01.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego składającego się z komputera stacjonarnego wraz z monitorem o przekątnej ekranu 22 cali oraz dwóch niszczarek dokumentów dla potrzeb Wydziału Polonistyki UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 16. Nr sprawy: CRZP/UJ/123/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 01.03.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera obliczeniowego oraz monochromatycznej drukarki laserowej dla potrzeb Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-060) przy ul. Romana Ingardena 3. Nr sprawy: CRZP/UJ/100/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 1.03.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru kwadrupolowego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/121/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/97,98,106/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28 lutego 2013r na wyłonienie wykonawcy w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów biologicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ( z wyłączeniem Collegium Medicum) wraz dzierżawą 6 pojemników dla jednostek określonych w załączniku A do SIWZ Nr CRZP/UJ/656/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kolorowego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Informacji UJ w Krakowie (31-109) przy ul. Piłsudskiego 8/1. Nr sprawy: CRZP/UJ/120/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monochromatycznej drukarki laserowej oraz dwóch tabletów dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/47 i 48/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi polegającej na kompleksowym czyszczeniu i odkażaniu systemu wentylacji i klimatyzacji wraz z dostawą i montażem klap rewizyjnych w III oraz IV segmencie budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy: CRZP/UJ/1/2013
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów promocyjnych dla Biura Promocji UJ w Krakowie, ul.Piłsudskiego 8/1 CRZP/UJ/64/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 4 rzutników dla Instytutu Europeistyki UJ w Krakowie. Nr CRZP/UJ/59/2013
   
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/108/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Metod Fizycznych Biologii (P25), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/92/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Specjalistycznej Pracowni PET (P51), w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/94/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Immunologii (P41), w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/102/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/112/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/110/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Metod Fizycznych Biologii (P25), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/93/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/111/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/113/2013
   
 •  Ogłoszenie (2013/S 039-062528) z dnia 23.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (łącznie z Collegium Medicum) oraz zleceniobiorców, obejmującą w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych (linie regularne i tanie), kolejowych i autokarowych w okresie dwóch lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego co nastąpi wcześniej - Nr sprawy CRZP/UJ/103/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 21.02.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy kontrolerów systemu BPM, modułów GDX i oprogramowania wraz z wyposażeniem i usługami, związanych z realizacją NCPE dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/12/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Immunologii (P41), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/109/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu przygotowania i dokonania zgłoszeń patentowych w USA, Japonii, Chinach i w trybie regionalnym EPO dla zgłoszenia „Katalizator do bezpośredniego rozkładu tlenku azotu i sposób wytwarzania katalizatora do bezpośredniego rozkładu tlenku azotu” (P 395905, PCT/PL2012/000065) wraz z wniesieniem opłat urzędowych. Zamówienie realizowane w ramach projektu pt. „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 19 luty 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/107/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Historii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/791/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 19.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i symultanicznym - z języka angielskiego/niemieckiego/ hiszpańskiego/rosyjskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski/niemiecki/hiszpański/rosyjski - podczas organizowanej w Krakowie, w dniach 23.03-26.03.2013r., międzynarodowej konferencji pod nazwą: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele, wraz z usługą transkrypcyjną oraz usługą pisemnego tłumaczenia tekstów i materiałów związanych z konferencją, w terminach wskazanych w treści SIWZ, nr sprawy CRZP/UJ/61/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 10 fotopowielaczy wraz z dzielnikami napięcia i obudowami w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, umowa nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/117/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę kamery cyfrowej wraz z akcesoriami w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Społeczeństwo-Technologie-Środowisko współfinansowanego ze srodków Unii Eurowejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/105/2013)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.02.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy kontrolerów systemu BPM, modułów GDX i oprogramowania wraz z wyposażeniem i usługami, związanych z realizacją NCPE dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/12/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka dla Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/116/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę modułu dostępu sygnału i kontroli mikroskopu SPM do istniejącego układu AFM RAMAN w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/115/2013)
   
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 18 lutego 2013r na zakup i dostawę komputera przenośnego dla potrzeb Biura ds.obsługi Projektu Interdyscyplinarne Studia doktoranckie "Społeczeństwo -Technologie - Środowisko" finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" Nr CRZP/UJ/54/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 16.02.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy komór próżniowych pierścienia akumulacyjnego synchrotronu, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/45/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania do mikroskopu SPM do istniejącego układu AFM RAMAN w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/114/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy urządzenia wielofunkcyjnego i kolorowej drukarki laserowej dla potrzeb Biura Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych położonego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/67/2013.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15 luty 2013 r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Prof.St.Łojasiewicza 6- Nr CRZP/UJ/99/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/109-110/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na obsłudze i konserwacji stacji transformatorowej, rozdzielni SN i rozdzielni NN znajdujących się na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/25/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji lasera argonowego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/11/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Neurobiologii (P37), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/104/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/81/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 14.02.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy impulsowego zasilacza częstotliwości radiowej o wysokiej mocy (jednostki RF), dla potrzeb projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/44/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.02.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy komór próżniowych pierścienia akumulacyjnego synchrotronu, dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/45/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Geologicznej, Zadanie 8 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/82/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej w postaci: 1./ systemu do respirometrii małych owadów i stawonogów lądowych (jeden system) oraz 2./ systemu do regulacji wilgotności powietrza i stężenia O2 w komorach hodowlanych (jeden system) o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ wraz z oprogramowaniem niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania, na potrzeby realizowanego przez Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu badawczego, pt.: Rola wielkości komórek w kształtowaniu allometrii tempa metabolizmu i zależności wielkości ciała od temperatury - doświadczalne testowanie hipotez i budowa teorii ewolucji strategii życiowych zintegrowanej z fizjologią i biologią komórki, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/02/A/NZ8/00064 (umowa nr UMO-2011/02/A/NZ8/00064), nr sprawy CRZP/UJ/13/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dotyczących pomieszczeń laboratoriów w realizowanym budynku MCB, zlokalizowanym przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/71/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 12.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów promujących projektProgram wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, o cechach, parametrach i ilościach wskazanych w treści SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/91/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 12.02.2013 r. o przetargi nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów promujących projekt Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, o cechach, parametrach i ilościach wskazanych w treści SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/90/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Generalnego Wykonawcy kompleksowych robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją budynku przeznaczonego dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, zlokalizowanego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/7/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy lamp oraz filtrów do projektorów multimedialnych wraz z ich wymianą, diagnostyką i kalibracją dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24 (nie dotyczy CM UJ). Nr sprawy: CRZP/UJ/3/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług polegających na ustnym tłumaczeniu konsekutywnym i tłumaczeniu pisemnym - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - podczas zagranicznej wizyty studyjnej do Wielkiej Brytanii (Reading-Londyn), organizowanej w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/32/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.02.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy impulsowego zasilacza częstotliwości radiowej o wysokiej mocy (jednostki RF), dla potrzeb projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/44/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Mikrobiologii (P43), tj. jednego mikroskopu fluorescencyjnego, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/89/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.02.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. nr sprawy CRZP/UJ/85-87/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów rozszerzających do zestawu bazowego XRE 4.0 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/729/2012)
   
 • Ogłoszenie z dnia 29.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę notebooka, zasilaczy oraz skanera dla potrzeb Wydziału Chemii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/52,53/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Ekologii (P57), tj. jednego (1) zestawu do pomiaru respiracji ściółki, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/84/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 5.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do prowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym dla Instytutu Zoologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/43/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 04.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Opracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologiczne wpływające na powstawanie naczyń. PSPS 057/2012 dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/83/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 4.02.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów wyposażenia do mikroskopu Nikon Ti-e oraz mikroskopu badawczego z wyposażeniem (kamera kolorowa, komputer) na potrzeby realizowanego przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ projektu badawczego, pt. Inhibitory proteinaz serynowych jako czynniki regulujące funkcje komórek dendrytycznych, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/02/A/NZ5/00337 (umowa nr UMO-2011/02/A/NZ5/00337). Nr sprawy CRZP/UJ/63/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/88/2013)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 2.02.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Ekologii (phMetry – 4 szt.), Zadanie 12 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/725/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 02.02.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy 89 układów zasilaczy do elektromagnesów korekcyjnych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/10/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.02.2013 r. o przetagru nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIŚ, dla Biblioteki Jagiellońskiej UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/79/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 31.01.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy 89 układów zasilaczy do elektromagnesów korekcyjnych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/10/2013
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 31.01.2013 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby organizowanych w Domu Gościnnym UJ „Przegorzały” ,zgodnie z załączonym harmonogramem szkoleń przeznaczonych dla dyrektorów i wizytatorów ds. ewaluacji, łączników regionalnych, spotkań Zespołu Projektu w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/78/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 31.01.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy robót uzupełniających, związanych z realizacją budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/66/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 31.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych w budynku mieszkalno-biurowym UJ, położonym przy ul. Michałowskiego 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/68/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 30 stycznia 2013r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy Wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 1 sztuki komputera przenośnego na potrzeby Biura ds.obsługi Projektu Interdyscyplinarne Studia doktoranckie Społeczeństwo -Technologie - Środowisko finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy(umowa nr : UDA - POKL.04.01.01-00-121/10-00) z siedzibą przy ul.Straszewskiego 25/14b, 31-113 Kraków Nr CRZP/UJ/54/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Historii UJ Nr sprawy CRZP/UJ/757,791/2012
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przeprowadzenie badania stabilności metabolicznej z wykorzystaniem szczurzej frakcji S9 (szczep SD) jednego kompleksowego związku wanadu dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe. Nr sprawy CRZP/UJ/785/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 29.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów rozszerzających do zestawu bazowego XRE 4.0 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/729/2012)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.01.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy robót uzupełniających, związanych z realizacją budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/66/2013
   

 •  

 •  
 • Ogłoszenie z dnia 28.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykownawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na wykonaniu i dostawie druków na potrzeby procesu dydaktycnego dla jednostek organizacyjnych UJ Nr sprawy CRZP/UJ/24/2013
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28 stycznia 2013r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy fotopowielaczy w ilości-20 sztuk wraz z bazą w ilości - 20 sztuk i obudową do systemu w ilości- 20 sztuk dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Reymonta 4, CRZP/UJ/15/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stacji graficznych i serwera plików dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/46/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie przygotowanie, w dniu 2 marca 2013r., , uroczystej kolacji na 70 osób dla Zespołu Projektu, na potrzeby projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/26/2013 r.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Analitycznej IGiGP (P30), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/34/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 25.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Chemii Analitycznej (spektrofotometr), Zadanie 2 (Działanie 2 – Modernizacja pracowni Wydziału Chemii) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/625/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących remontu więźby i pokrycia dachu, remontu elewacji i portyku, wraz z pracami konserwatorskim i towarzyszącymi, w budynku Collegium Novum UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/35/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mikroskopu elektronowego transmisyjnego z wyposażeniem dla IZ WBiNoZ UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/30/2013.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 24 stycznia 2013r na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług teleinformatycznych dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą ul.Gołębia 24, 31-007 Kraków Nr CRZP/UJ/14/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.01.2013 r. o przetargu nieogrzniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 4 rzutników oraz monitora dla Instytutu Europeistyki UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/59-60/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektora multimedialnego oraz serwera plików wraz z czteroma dyskami o pojemności 3TB dla potrzeb Działu Administracji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 3. Nr sprawy: CRZP/UJ/2/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy pięciu projektorów multimedialnych dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/56/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/57/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/58/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/38-42/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia umów gwarancyjnych sprzętu i oprogramowania SUN/Oracle dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/23/2013)
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Nr sprawy CRZP/UJ/824,17,18/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu regałów i klatek dla zwierząt laboratoryjnych z wyposażeniem, dla INoŚ WBiNoZ UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/51/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni GIS (P67), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/36/2013
   
 •  Ogłsozenie z dnia 21.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia (Mikroskop biologiczny 3 szt.) w ramach modernizacji Pracowni Neurobiologii, Zadanie 11 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/710/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komory laminarnej oraz inkubatora z atmosferą CO2 i hipoksją, na potrzeby realizowanego przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ projektu badawczego, pt. Zależny od białek transportowych StAR pro-sklerotyczny transport wodoronadtlenków cholesterolu w komórkach makrofagów, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/NZ3/02167 (umowa nr UMO-2011/01/B/NZ3/02167). Nr sprawy CRZP/UJ/6/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów przenośnych w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.( Nr postępowania: CRZP/UJ/49/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych w ramach projektu INNOTECH pt. Nowa terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym genetycznie szczepie bakterii Salmonella dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/50/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Mikrobiologii (P43), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/27/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Mikrobiologii (P43), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/28/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych w obiekcie Paderevianum II UJ, położonym przy ul. Krupniczej w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach MRPO na lata 2007 - 2013. Nr sprawy: CRZP/UJ/31/2013
   
 • Zawiadomienie z dnia 18.01.2013r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/29/2013.
   
 • Ogłoszenie przekazane dnia 18.01.2013r. do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wykonanie w latach 2013-2015r. badań i pomiarów instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów obwodów 1 i 3-fazowych, instalacji odgromowej oraz wyłączników różnicowo-prądowych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz ze sporządzeniem protokołów kontrolnych pomiarów, schematów i szkiców z rozmieszczeniem badanych punktów pomiarowych w budynkach z rozbiciem na kondygnacje, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym postanowieniami art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane oraz dyrektywami Unii Europejskiej, pod nr rej. 2013-009131 - nr sprawy CRZP/UJ/678/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania instalacji WLZ oraz okablowania szkieletowego IT i telefonicznego - II etap, w budynku Collegium Novum UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/8/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 16.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań biochemicznych metodą western- blott dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe. Nr sprawy CRZP/UJ/784/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Bioarcheologii (P09), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/33/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu komputerowego dla Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/735/2012)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 15.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Botanicznej, Zadanie 7 (Działanie 3 – Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia”. Nr sprawy CRZP/UJ/709/2012.
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników międzynarodowej konferencji pn. European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 2013. (Nr postępowania: CRZP/UJ/5/2013)
   
 • Ogłoszenie z dn.15.01.2013r. o przetragu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy serwera plików i 13 dysków twardych dla potrzeb Projektu pn. „Zmiany powierzchni lasów w regionach górskich: przyczyny, trajektorie oraz skutki”, realizowanego przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ i współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
   
 •  Ogłoszenie z dnia 15.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby organizowanych w Domu Gościnnym UJ „Przegorzały” ,zgodnie z załączonym harmonogramem szkoleń przeznaczonych dla dyrektorów i wizytatorów ds. ewaluacji, łączników regionalnych, spotkań Zespołu Projektu w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/826/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooków, tabletu oraz komputera stacjonarnego dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/21-22/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 15.01.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy 6 układów zasilaczy wysokoprądowych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/9/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Geologicznej (P21), w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/20/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.01.2013 r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizyki Atomowej (P50), w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/825/2012.
   
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup sieciowego dostępu do bazy książkowej ebrary w roku 2013 Nr sprawy CRZP/UJ/766/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komputera przenośnego na potrzeby projektu Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Fizyki Układów Złożonych w ramach programu MPD współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/16/2013)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Dydaktyki Biologii (P13), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/705/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 10.01.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy 6 układów zasilaczy wysokoprądowych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/9/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę ściółki dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/767/II/2012)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę paszy bytowej dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/767/I/2012)
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego 17 calowego z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem o parametrach technicznych, wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, nr sprawy CRZP/UJ/19/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.01.2013r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zintegrowanego ciśnieniowego systemu rozbijania komórek wraz z systemem przepływu ciągłego (1 komplet) o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu badawczego, pt.: Unikatowy system sekrecji białek bakterii odpowiedzialnych za paradontozę, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/04/A/NZ1/00051 (umowa nr UMO-2012/04/A/NZ1/00051) wraz z innymi usługami, nr sprawy CRZP/UJ/759/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przedłużeniu o 5 lat gwarancji technicznej na urządzenie firmy Brocade Communications Systems dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki UJ Nr sprawy CRZP/UJ/798/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/810/2012.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 04.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów do realizacji projektów doktoranckich i staży post-doc w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, o następujących parametrach określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/548/2012 powtórzone II
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie nr 2013/S 002-002024 z dnia 03.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń sieciowych stanowiących część aktywną wyposażenia serwerowni, w ramach projektu MRPO.01.02.00-12-050/10 „Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych UJ w sieci Internet. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/666/2012
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.01.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy elektrycznych materiałów eksploatacyjnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym ujętym w załączniku A do SIWZ, nr spawy CRZP/UJ/799/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/806/2012.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa oraz 2 monitorów dla Instytutu Psychologii UJ w Krakowie. Nr prawy: CRZP/UJ/815/2012
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 2 stycznia 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/756/2012
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.01.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooków, tabletu oraz komputera stacjonarnego dla Instytutu Informatyki UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/816-819,823/2012
   


 • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03