Strona główna BZP UJ > Ogłoszenia archiwalne (2014)


uj Ogłoszenia archiwalne (2014) uj


 • Ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/706-709/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 30.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wylonienie wykonawcy w w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla administracji ogólnouczelnianej (postępowanie powtórzone). Nr sprawy CRZP/UJ/cz.3, cz. 8/653-670,678 oraz 680-681/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji specjalistycznego oprogramowania klasy LIMS do zarządzania informacją, danymi, zasobami, pracą i aparaturą w laboratoriach wraz z oprogramowaniem bazodanowym i wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/628/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/692/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Instytutu Fizyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/730/2014
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 23.12.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz warsztatów Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.01.02-00-001/11-01), nr sprawy CRZP/UJ/737/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 23.12.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostawy dwóch wzmacniaczy wysokiej częstotliwości dużej mocy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb zasilania głównych wnęk rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/470/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/700-705/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 22.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia laboratorium analiz molekularnych z przeznaczeniem dla Centrum Edukacji Przyrodniczej w tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Nr sprawy CRZP/UJ/711/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pipetorów, dozowników i pipet wraz ze statywami, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/587/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.12.2014r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy przełącznika, kart sieciowych, kabli miedzianych oraz routera dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego UJ przy ul. Orlej 171 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/613-614/2014r.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu kompaktowego cyfrowego cytometru przepływowego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/560/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.12.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostawy dwóch wzmacniaczy wysokiej częstotliwości dużej mocy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb zasilania głównych wnęk rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/470/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacynych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/693-696/2014r.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie, dostawę i montaż 11 (jedenastu) dioram na wystawę ”Ewolucja Ziemi i życia”, zwanej dalej Wystawą, zgodnie z zał. A „Specyfikacje i technologia wykonania dioram”, zwanym dalej Projektem związanej z realizacją obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/682/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/687,688,689/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu trzech dygestoriów wzmocnionych ceramicznych dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/555/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, CRZP/UJ/671,672/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/697-699/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia sieciowego, tj. switcho-routera, przeznaczonego do sieci szkieletowej, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/684/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę nanowagi w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przystawki fluorescencyjnej do miografu ciśnieniowego w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/710/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.12.2014 r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób, mienia oraz obiektu Uniwersytetu Jagiellońskiego położonego przy ul.Józefa 19 w Krakowie (Nr postępowania: CRZP/UJ/676/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/728/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektora krótkoogniskowego dla Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/675/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej polegającej na serwowaniu śniadań dla gości hotelowych Domu Gościnnego UJ oraz Bursy im. ST. Pigonia - Dom Profesorski UJ. (Nr postępowania: CRZP/UJ/727/2014)
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 12.12.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego oraz rejestracji video przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby konferencji upowszechniającej rezultaty projektu, organizowanej w Krakowie w dniach 8-11.04.2015 r., dla przedstawicieli instytucji kształcących i doskonalących dyrektorów szkół/placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/648/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/717,718/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy narzędzi i artykułów na potrzeby wyposażenia warsztatów mechanicznych i laboratoriów w synchrotronie Solaris, w ramach projektu NCPE dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/559/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie przy ul. St. Łojasiewicza 11 Nr sprawy CRZP/UJ/269/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. nr sprawy CRZP/UJ/677,683/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/649/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu do wysoce-sprawnego sekwencjonowania genomowego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/651/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemów oraz urządzeń audiowizualnych w budynku UJ przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/573/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 4.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/674/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Al.Mickiewicza 3, CRZP/UJ/636,637/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę badawczego mikroskopu odwróconego dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/574/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę płyt elektronicznych służących do odczytu detektora PET w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, umowa nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/428/1/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 02.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/561/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu, urządzeń, elementów i akcesoriów oraz wyposażenia laboratoryjnego, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/571/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeglądów, konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru oraz innych urządzeń przeciwpożarowych w obiektach UJ, położonych na terenie miasta Krakowa i w Modlnicy koło Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/526/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 2.12.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/653-670,678,680-681/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 02.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci mikroskopów ze stacją roboczą, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla działu zoologicznego (P70) i geologicznego (P71) Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/647/2014
   
 •  Ogłoszenie a dnia 02.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci liofilizatora w zewnętrzną komorą suszenia i zamrażarki niskotemperaturowej wraz z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla działu zoologicznego (P70) Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/599/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/634 i 635/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 1.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy analizatora gazów resztkowych – spektrometru masowego w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego”, realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/644/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 1.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki 3D oraz skanera 3D dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/645/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 1.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/643/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 1.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/641,642/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/673/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę karnetów uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych dla pracowników (Nr postępowania: CRZP/UJ/474/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia konserwacji, pogotowania dźwigowego i napraw bieżących dźwigów, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w obiektach UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/632/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/604-608/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skanera dla Wydziału Chemii UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/652/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/616 i 617/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 25 listopada 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-348) przy ul. Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/591,592,593,618-626/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/582-585/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z instalacją i konfiguracją przełącznika 48 portów 10/100/1000 Base-T i 4 porty definiowane przez SFP wraz z wkładką SFP dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ w Krakowie (30-065) przy ul Piastowskiej 26, CRZP/UJ/609/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług prenumeraty wraz z sukcesywną dostawą polskich czasopism w 2015 roku, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik A do SIWZ, dla 63-ech jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/535/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy energii elektrycznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/570/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy materiałów ochronnych na negatywy w ramach projektu Kompleksowe badania najstarszych kolekcji fotograficznych ze zbiorów Muzeum UJ K/PMI/000168 (Nr postępowania: CRZP/UJ/629/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/565,575/2014.
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/569/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 r. o przteragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostarczenia i instalacji sprzętu komputerowego do Centrum Edukacji Przyrodniczej zgodnie z załączoną specyfikacją w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Nr sprawy CRZP/UJ/631/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowanie nadzoru autorskiego, dla potrzeb związanych z modernizacją obiektu UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/487/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/630/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 17.11.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 sztuk wzmacniaczy wysokiej częstotliwości radiowej w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/544/2014
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 17 listopada 2014r na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań, pomiarów i napraw oświetlenia awaryjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach UJ w Krakowie i Rabce Zdroju, Nr CRZP/UJ/572/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 17.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostarczenia i montażu umeblowania z przeznaczeniem dla Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ przy ul. Gronostajowej 5 zgodnie z Projektem Wykonawczym Technologii Powierzchni Wystawienniczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Nr sprawy CRZP/UJ/595/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 14 listopada 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera obliczeniowego wyposażonego w kartę graficzną w architekturze Kepler dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-060) przy ul. R. Ingardena 3, Nr CRZP/UJ/601/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/562/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch układów do sterowania i stabilizacji mocy wiązek laserowych, w ramach projektu Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego, realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/602/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 82 szt. dysków systemowych dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/266/2014
   
 •  Ogłosznie z dnia 13.11.2014r. o prztergu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu zamrażarki i lodówek, w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ ul. Gronostajowa 5. Nr sprawy CRZP/UJ/597/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/580/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 12.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów w zakresie świadczenia usług szkoleniowych w ramach projektu nr UDA-POKL-04.01.01-00-089/11-00 Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/603/2014)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 12.11.2014r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn.Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/600/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu do przeprowadzania wideokonferencji dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/539/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 12.11.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostaw uzupełniających w zakresie rozbudowy stacji pomiarowej UARPES o dodatkowe urządzenia i akcesoria, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS SOLARIS w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/531/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skanera dla Wydziału Chemii UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/589/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/576,581/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/596/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy dostawy i wymiany agregatów wody lodowej w budynkach Kampusu 600-lecia odnowienia UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/568/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/314/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w budynku WFAiIS UJ, przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/590/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia konserwacji, pogotowania dźwigowego i napraw bieżących dźwigów, w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, w obiektach UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/511/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/551/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 27 października 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/566,567/2014
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 23.10.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby organizowanych w Domu Gościnnym UJ „Przegorzały”, zgodnie z załączonym harmonogramem: szkoleń przeznaczonych dla dyrektorów i wizytatorów ds. ewaluacji, łączników regionalnych, spotkań Zespołu w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/578/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usługi cateringowej polegającej na serwowaniu śniadań dla gości hotelowych Domu Gościnnego UJ oraz Bursy im. ST. Pigonia - Dom Profesorski UJ. (Nr postępowania: CRZP/UJ/468/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia eksploatacji kotłowni gazowych i olejowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w obiektach UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/510/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 22.10.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 sztuk wzmacniaczy wysokiej częstotliwości radiowej w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/544/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 22.10.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, przy realizacji projektu /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/. Nr sprawy: CRZP/UJ/499/2014.
   
 • Ogłosznie z dnia 18.10.2014 r. o przetargu nieogranicznony na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek U. Nr sprawy CRZP/UJ/524/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby jednostek organizacyjnych zamawiającego, tj.: 1./CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - na potrzeby Biblioteki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, ul. Jabłonowskich 5, 31-114 Kraków, 2./CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - na potrzeby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, 3./CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - na potrzeby Zespołu Administracyjnego Przegorzały, ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków, nr sprawy CRZP/UJ/482-484/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/558/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy automatycznego spektrometru absorpcji atomowej, przystosowanego do pomiarów w piecu grafitowym z korekcją tła Zeemana wraz z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ, oraz niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem, na potrzeby Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, nr sprawy CRZP/UJ/506/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, w zakresie realizacji przebudowy i rozbudowy budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ, przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/441/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/548-550/2014
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 17 października 2014r na dostawę serwerów, switchy i elementów sieciowych dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Prof.St.Łojasiewicza 6, CRZP/UJ/554/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie rozbudowy sieci komputerowej obejmującej instalację, w tym integrację dostarczonych urządzeń sieciowych, a także ich konfigurację oraz przeprowadzenie testów w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/545/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu analizatora fluorescencyjno-laserowego na bazie cytometru przepływowego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/486/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/546/2014
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 16.10.2014 r. do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego, rejestracji video wraz z transmisją on-line przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby organizowanej konferencji dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-01), nr sprawy CRZP/UJ/472/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy prac laboratoryjnych niezbędnych przy stworzeniu wektora wirusowego o aktywności onkolitycznej w ramach projektu: LIDER dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/557/2014)
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 16.10.2014 r. do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europjskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług cateringowych na potrzeby organizowanych w Krakowie warsztatów/zjazdów weryfikacyjnych dla uczestników oraz prowadzących szkolenia, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/547/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przedłużenia asysty technicznej na sprzęt i oprogramowanie firmy Oracle dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/525/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oprogramowania komputerowego dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/268/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy pakietu oprogramowania STATISTICA Data Miner + Text Miner + QC + SAL (wraz z funkcjonalnością WebSTATISTICA), wraz z dodatkowymi modułami STATISTICA Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz STATISTICA Zestaw Medyczny, udostępnionego dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach licencji akademickiej typu Site License. (Nr postępowania: CRZP/UJ/485/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/363/2014 (postępowanie powtórzone).
   
 • Ogłoszenie z dnia 15 października 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Prof.St.Łojasiewicza 6, Nr sprawy CRZP/UJ/552,553/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/541 i 543/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji stołowego mikroskopu elektronowego (SEM) wraz z oprogramowaniem, w ramach Projektu Innotech pt. Innowacyjne modyfikowane opatrunki nanocelulozowe, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/495/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 15.10.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostaw uzupełniających w zakresie rozbudowy stacji pomiarowej UARPES o dodatkowe urządzenia i akcesoria, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS SOLARIS w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/531/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 15.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia do rozkładu ruchu i ochrony aplikacji webowych (loadbalancer), dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/542/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 14.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy układu sterującego i chłodzącego do sondy CryoProbe Prodiży wraz z montażem i uruchomieniem aparatury dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Ingardena w Krakowie.Nr sprawy CRZP/UJ/536/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót rozbiórkowych, remontowych i zabezpieczających w budynku UJ /Paderevianum Duże/, przy Al. Mickiewicza 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/540/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/537 i 538/2014.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 14 października 2014r na dostawę i uruchomienie dwóch stacji obliczeniowych wykorzystujących technologię CUDA dla Katedry Teorii Optymalizacji i Sterowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Prof. St. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków, CRZP/UJ/534/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/492,493,505/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Analizatora widma dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11 Krakowie, które jest finansowane na podstawie grantu NCN numer umowy UMO-2012/05/E/ST2/02333. Nr sprawy: CRZP/UJ/498/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy laptopa, na potrzeby projektu naukowo-dydaktycznego pn.: Correlations in Complex Systems, akronim COCOS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 6 Programu Ramowego (nr umowy MTKD-CT-2004-517186), realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczący się przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, kod 30-348 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/523/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu aparaturowego do analizy białek komórkowych, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/488/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 10.10.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, przy realizacji projektu /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/. Nr sprawy: CRZP/UJ/499/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Europeistyki. Nr sprawy CRZP/UJ/442-443/2014 (postępowanie powtórzone)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w postaci eksponatów muzealnych w formie modeli antropologicznych i modeli szkieletów lub ich fragmentów zwierząt wymarłych w ramach projektu pn.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej (C6), zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/471/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu dwóch kamer obrotowych w pomieszczeniach Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/252/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu komputerowego i akcesoriów oraz sprzętu multimedialnego, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/520/2014
   
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 9 października 2014r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów zużywalnych (kuwety kwarcowe, odczynniki chemiczne, materiały laboratoryjne) do realizacji projektu 4G-PHOTOCAT realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, CRZP/UJ/527,528,529,530/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/521 i 522/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostawy dwóch wzmacniaczy wysokiej częstotliwości dużej mocy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb zasilania głównych wnęk rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/470/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy automatycznego podajnika próbek do ASS z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/404/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 08.10.2014r. o przetargu nieograniczonym wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla obliczeń naukowych (1 szt.) dla potrzeb Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 6 w Krakowie.Nr sprawy CRZP/UJ/459/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 7.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/496,517/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/532 i 533/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 7.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/497,515,516,518,519/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Biblioteki Jagiellońskiej, położonej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/494/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji dodatkowych urządzeń systemu wody chłodzącej demineralizowanej, w budynku synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/512/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 06.10.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dostawy dwóch wzmacniaczy wysokiej częstotliwości dużej mocy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb zasilania głównych wnęk rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/470/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy licencji rocznej na oprogramowanie SAS dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/514/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 3.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/480/2014.
   
 • Ogłsozenie z dnia 3.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu urządzeń chłodniczych i materiałów, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów, sporządzenie dokumentacji powykonawczej - instalacji chłodniczej w pomieszczeniach Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6. Nr sprawy CRZP/UJ/479/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.10.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlanych i prac konserwatorskich w budynku Collegium Śniadeckich UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/444/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 2.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/501-504,507/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 30.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/500/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 30.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/460/2014.
   
 • Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/473/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 29.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/475/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 29.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/445,446/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 29.09.2014r. o przetargu niegraniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy preparatów chemicznych do automatów czyszczących dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ). Nr sprawy CRZP/UJ/489/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 27.09.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostarczenia i instalacji sprzętu komputerowego do Centrum Edukacji Przyrodniczej zgodnie z załączoną specyfikacją w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Nr sprawy CRZP/UJ/463/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stacji eksperymentalnej, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/431/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/424,426,438,478/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/476 i 477/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ). Nr sprawy CRZP/UJ/490/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy układów do sterowania i stabilizacji częstotliwości wiązek laserowych w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/491/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy samochodu typu minibus dla WBiNoZ UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/420/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dysków systemowych dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie.Nr sprawy CRZP/UJ/266/2014
   
 • Zawiadomienie z dnia 22.09.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/469/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 19.09.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę przystawki fluorescencyjnej do miografu ciśnieniowego w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/301/2014)
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 19.09.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług cateringowych na potrzeby organizowanych w Krakowie warsztatów/zjazdów weryfikacyjnych dla uczestników oraz prowadzących szkolenia, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/458/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.09.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zakup i dostawę koncentratu płynu odkwaszającego w postaci zawiesiny tlenku magnezu (MgO) w perfluoroheptanie, przeznaczonego do masowego odkwaszania papieru metodą Bookkeeper, na potrzeby Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej, nr sprawy CRZP/UJ/390/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę akcesoriów do utrzymania czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ) Nr sprawy CRZP/UJ/406/2014
   
 • Zawiadomienie z dnia 12.09.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/456/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.09.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlanych i prac konserwatorskich w budynku Collegium Śniadeckich UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/444/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.09.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, w zakresie realizacji przebudowy i rozbudowy budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ, przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/441/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.09.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę modułów zasilających fotopowielacze w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, umowa nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/457/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.09.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę płyt elektronicznych służących do odczytu detektora PET w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, umowa nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/428/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.09.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie w sposób ciągły wody z urządzeń wodociągowych do wszystkich nieruchomości Uniwersytetu Jagiellońskiego włącznie z Collegium Medicum, ujętych w ewidencji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie oraz odprowadzanie i oczyszczanie w sposób ciągły ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z warunkami przyłączenia danej nieruchomości oraz dokumentacją projektową, na podstawie obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych, a w szczególności na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 853, z 2007 r., Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009 r., Nr 18, poz. 97 z późn. zm.) oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych, w tym na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków, uchwalonego przez Radę Miasta Krakowa, nr sprawy CRZP/UJ/324/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/434/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 4.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Europeistyki. Nr sprawy CRZP/UJ/442-443/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.09.2014 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i wymiany 4 szt. wyłączników w budynkach UJ przy ul. Gronostajowej 7 Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/440/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.09.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pt. DIGESTA IVSTINIANI. Digesta justyniańskie. Tekst i przekład, t. III i IV dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach ministerialnego programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ( Nr postępowania: CRZP/UJ/347/2014)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 02.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie, dostawę i montaż wystawy „Ewolucja Ziemi i życia” w części obejmującej bloki od 1 do 13 wraz z „gablotą na smoka wawelskiego” zgodnie z załączonym „Projektem Wykonawczym Technologii Wystawienniczej”, zwanym dalej Projektem, z uwzględnionymi poniżej wyłączeniami i modyfikacjami, związanej z realizacją obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/447/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów i sprzętu multimedialnego, w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, dla WFAiIS UJ przy ul. Łojasiewicza 11w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/413/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 1.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/448-455/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/422-426,430,432,433,438,439/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.08.2014r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy akcesoriów do utrzymania czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ).Nr sprawy CRZP/UJ/406/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/352,363/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/436/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, rozładunku oraz montażu wyposażenia meblowego w Domu Studenckim Kamionka, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/421/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sondy światłowodowej dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/437/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 26.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia Centrum Edukacji Przyrodniczej w postaci szkieletu archozaura w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej (C6), zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/322/2014 powtórzone
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/419/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 22.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w postaci eksponatów muzealnych w formie modeli oraz modeli entomologicznych w skali w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej (C6), zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/364/2014 powtórzone
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/329/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji prac polegających na konserwacji i rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej w budynku UJ w Modlnicy koło Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/435/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych, dotyczących remontu sal 26, 28 i 29, w budynku Collegium Novum UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/377/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.08.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy tabletów dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/357/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sekwenatora kapilarnego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/405/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sekwenatora następnej generacji o wysokiej przepustowości z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/374/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 21.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci sondy do pomiarów w cieczach z chłodzeniem cewki odbiorczej i przedwzmacniacza, wraz z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Modułowej (P08) Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje również: usługę transportu aparatury do siedziby odbiorcy i użytkownika, usługę instalacji (montażu, uruchomienia), testu instalacyjnego parametrów podstawowych wraz ze sprawdzeniem działania aparatury w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu naukowego Zamawiającego (co najmniej 2 osób w wymiarze 6 godzin) w zakresie wymaganym do efektywnego stosowania aparatury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 3.4 SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/325/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i akcesoriów komputerowych dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/359/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 20.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Stosowanej P54 Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/429/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometrycznego analizatora wielokanałowego z oprogramowaniem, dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/387/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 19.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych Laboratorium Innowacyjnej Interakcji w tym m.in. w różny drobny sprzęt komputerowy i elektroniczny, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/233/2014 powtórzone
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/339,340,378/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 16.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci spektrometru elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) pracującego w paśmie mikrofalowym X typu biurkowego (bench-top) wraz z wyposażeniem, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Modułowej (P08) Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/376/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu Real-Time PCR, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/326/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy obciążeń i tłumików wysokiej częstotliwości, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/414/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu zestawu do pomiarów spektrofotometrycznych z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/308/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 14.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostarczenia i montażu umeblowania z przeznaczeniem dla Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ przy ul. Gronostajowej 5 zgodnie z Projektem Wykonawczym Technologii Powierzchni Wystawienniczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Wyposażenie działów: zoologicznego (P70), geologicznego (P71), antropologicznego (P72) i wyposażenia wspólnego CEP (P73) Przedmiot zamówienia obejmuje również: usługę transportu i montażu mebli w siedzibie zamawiającego. W cenie ryczałtowej wyposażenie mazostać dostarczone, wniesione oraz zamontowane w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie CEP, ul. Gronostajowa 5, Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/417/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu chromatograficznego UHPLC-DAD-FLD-RID, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/369/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu sekwenatora następnej generacji o mniejszej przepustowości z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/327/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 13.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, akcesoriów i sprzętu biurowego, w odniesieniu od jednej do dziewięciu części zamówienia, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/235/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Biblioteki Jagiellońskiej, położonej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/330/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 12.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ, położonych w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/384,385,386/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy punktów dostępowych sieci WiFi dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/416/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/271,381,382/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.08.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/379,380/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Sekcji Systemów Obsługi Studiów UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/401,402,403/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.08.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń bezpieczeństwa sieciowego dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/415/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/328/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania izolacji i uszczelnienia przecieków w obrębie kondygnacji piwnicznej i parteru budynku WZiKS UJ, przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/299/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych, w zakresie realizacji III etapu prac modernizacyjnych, w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/373/2014
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 07.08.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/wykonawców usług hotelowych i restauracyjnych na potrzeby organizowanych w Krakowie warsztatów/zajęć procesu weryfikacji oraz szkolenia osób do prowadzenia coachingu skierowanego do dyrektorów weryfikujących model kształcenia, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/407/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 07.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie, dostawę i montaż 6 (sześciu) dioram na wystawę ”Ewolucja Ziemi i życia”, zwanej dalej Wystawą, zgodnie z zał. A „Specyfikacje i technologia wykonania dioram”, zwanym dalej Projektem związanej z realizacją obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/400/2014
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 05.08.2014r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby zorganizowania spotkania poświęconego pracy nad konceptualizacjami do poszczególnych wymagań (metodologia badania), w dniach 1-5.10.2014r., w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00). Nr sprawy CRZP/UJ/408/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego dla Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/389/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 04.08.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39) Centrum Bionauk C02, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/391/2014
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 31.07.2014r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu oraz cateringowych na potrzeby konferencji upowszechniających dla przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy CRZP/UJ/388/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 31.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu analizatorów biochemicznych - spektrofotometrów z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/370/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 31.07.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na demontaż czterech systemów UHV Prevac w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącym się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4, transport aparatury do nowopowstałej siedziby Wydziału, położonej w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. prof. St. Łojasiewicza 11, jej montaż oraz uruchomienie, a także przeprowadzenie testów zmontowanej aparatury pod względem sprawności i prawidłowości działania systemów - przed demontażem i po uruchomieniu - zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do przygotowanego wzoru umowy, nr sprawy CRZP/UJ/295/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu cyfrowego cytometru przepływowego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/375/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 29.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/331-338,348,360,366,367/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 29.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Systemu LCMS z kwadrupolowym analizatorem mas oraz przystawką TLC dla Wydział Chemii UJ, przy ul. R, Ingardena 3 w Krakowie, które jest finansowane ze środków NCN na podstawie grantu MAESTRO numer umowy UMO-2013/10A/ST5/00233.Nr sprawy: CRZP/UJ/351/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 29.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. nr sprawy CRZP/UJ/339,340,378/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu automatycznego sortera komórkowego z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/372/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu ultrawirówki z wyposażeniem, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/371/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Historycznego UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/317,318,349/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/316,341-342/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 25.07.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na usługi integracji systemu kontroli synchrotronu SOLARIS w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/303/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.07.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/361,362/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu UHPLC-DAD-MS, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. nr sprawy: CRZP/UJ/276/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń komputerowych i oprogramowania wraz z wyposażeniem dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/346/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia terenu oraz obiektów Kampusu UJ w Witkowicach w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/298/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 23.07.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na usługi integracji systemu kontroli synchrotronu SOLARIS w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/303/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.07.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/353,368/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową i wymiana oświetlenia wewnętrznego tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED, w budynku na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/2/2014
   
 • Zawiadomienie z dnia 22.07.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/365/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu w budynku dydaktyczno-administracyjnym SWFiS UJ, przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/350/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 21.07.2014 r o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w postaci eksponatów muzealnych w formie modeli oraz modeli entomologicznych w skali w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej (C6), zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/364/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.07.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/355/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.07.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/354/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.07.2014 r. o przetergu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/356/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komory do pracy w warunkach beztlenowych dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/344/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kompletnego zestawu do chromatografii HPLC i FPLC białek i peptydów dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/343/2014.
   
 • Ogłoszenia z dnia 15.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na zakup, dostawę urządzeń i materiałów, wykonanie instalacji, wykonanie pomiarów, sporządzenie dokumentacji powykonawczej - instalacji chłodniczej w pomieszczeniu 1.01.9 w budynk Wydziału Biochemii Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/315/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników International Geographical Union Regional Conference Changes, Challenges, Responsibility (Nr postępowania: CRZP/UJ/345/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji prac polegających na konserwacji i rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej w budynku UJ w Modlnicy koło Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/323/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi konfekcjonowania przesyłek do 350 gram dla Działu Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/312/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.07.2014r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi wdrożenia i utrzymania nowych funkcjonalności w module FI Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. CRZP/UJ/279/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 10.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich i staży post-doc w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/214/2014 powtórzone II
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.07.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na demontaż systemów mikroskopii SPM Nanoprobe LT, asystę w pakowaniu i załadunku aparatury w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącym się w Krakowie, kod: 30-059, przy ul. Reymonta 4 wraz z asystą przy rozładunku i rozpakowaniu aparatury w nowopowstałej siedzibie Wydziału, położonej w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. prof. St. Łojasiewicza 11, montażem i jej integracją z nowymi elementami systemu, a także przeprowadzeniem testów zmontowanej aparatury pod względem sprawności oraz prawidłowości działania systemów, nr sprawy CRZP/UJ/277/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania izolacji i uszczelnienia przecieków w obrębie kondygnacji piwnicznej i parteru budynku WZiKS UJ, przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/311/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jagiellońskiego Centrum Językowego położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/306 i 307/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.07.2014 r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji dostawy narzędzia wspierającego raportowanie w obszarze HR Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie”współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr sprawy CRZP/UJ/280/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/309 i 310/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji prac polegających na remoncie więźby dachowej i przekrycia dachu budynku Bursy im. Stanisława Pigonia, przy ul.Garbarskiej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/320/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 03.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia Centrum Edukacji Przyrodniczej w postaci szkieletu archozaura w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej (C6), zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprzwy CRZP/UJ/322/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.07.2014r. o przetragu nieograniczonym na dostawę monitora, netbooka oraz drukarki monochromatycznej dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/196-198/2014
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 03.07.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem, szkoleń przeznaczonych dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz warsztatów Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy pierwotnie: POKL.03.01.02-00-001/11-00; aktualnie: POKL 03.03.02-00-001/11-01), nr sprawy CRZP/UJ/263/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.07.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy prostych komór próżniowych, komór z przesłonami i diagnostyką wraz z podporami oraz ich instalacja w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/304/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 03.07.2014r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest zakup i dostawa materiałów informacyjno-szkoleniowych upowszechniających rezultaty projektu na potrzeby Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy: POKL.03.01.02-00-001/11-01). Nr sprawy CRZP/UJ/321/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 02.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac naukowo-badawczych w ramach projektu INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 (Nr postępowania CRZP/UJ/305/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 02.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 400 fotopowielaczy wraz z dzielnikami napięcia w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, umowa nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/313/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 01.07.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/285/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 01.07.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi integracji systemu kontroli synchrotronu Solaris w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/303/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. (Nr postępowania: CRZP/UJ/253/2014)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 29.06.2014 roku o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/284/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnie 29.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/283/2014)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 26.06.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla usługi integracji systemu kontroli synchrotronu SOLARIS w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/303/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/302/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę pod wskazany przez zamawiającego adres, elektrycznych materiałów eksploatacyjnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy CRZP/UJ/230/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, terenu oraz obiektu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie (nr postępowania: CRZP/UJ/191/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.06.2014r. o udzieleniu zamówienia na zakup przez Uniwersytet Jagielloński usługi sieciowego dostępu do bazy książkowej ebrary w roku 2014. w trybie z wolnej ręki
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemów oraz urządzeń audiowizualnych w budynku UJ przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/297/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Sekcji Systemów Obsługi Studiów UJ, położonej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/288/2014.
   
 • Zawiadomienie z dnia 17.06.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/296/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy podzespołów próżniowych, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/289/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcsywnej dostawy oryginalnych materiałow eksploatacyjnych )tonery, tusze, taśmy) do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Coll. Medicum) oraz odbioru od Zamawiającego kaset i pojemników po zużytych tonerach i tuszach. Nr sprawy CRZP/UJ/254/2014r.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 16.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skanerów dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/259/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.06.2014r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitorów komputerowych oraz aparatu fotograficznego dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie.Nr sprawy CRZP/UJ/272/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/292/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie dostawy projektorów dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/291/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich i staży post-doc w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/214/2014 powtórzone
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.06.2014r. o przetargu nieograniczonym - wyłonienie Wykonawcy na wykonanie, dostawę i montaż wystawy „Ewolucja Ziemi i życia” w części obejmującej bloki od 1 do 12 zgodnie z załączonym „Projektem Wykonawczym Technologii Wystawienniczej”, zwanym dalej Projektem, z uwzględnionymi poniżej wyłączeniami i modyfikacjami, związanej z realizacją obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/282/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 12.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu oraz cateringowych na potrzeby konferencji upowszechniających dla przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku i Kielcach w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III. Nr sprawy CRZP/UJ/281/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę blankietów elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich, odpowiadających wymaganiom technicznym i ilościowym opisanym w treści SIWZ, na potrzeby Sekcji Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/294/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/293/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/245/2014
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11 czerwca 2014 r na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Biura Prorektora do spraw dydaktyki oraz Prorektora do spraw badań naukowych i funduszy strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul.Gołębiej 24, CRZP/UJ/261,262/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego dla Wydziału Chemii UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/290/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/286,287/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.06.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/255/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.06.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektów Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/251/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru i ręczników papierowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego CRZP/UJ/136/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 5.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sondy światłowodowej dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/224/2014.
   
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamóiwenia z wolnej ręki o świadczenie opieki serwisowej nad jonowym spektrometrem mas użytkowanym przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CZP/UJ/844/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/273-275/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 04.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek UJ, położonych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/257 i 258/2014.
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 03.06.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby organizowanego w Domu Gościnnym UJ „Przegorzały”, zgodnie z załączonym harmonogramem: spotkania Zespołu organizowanego w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/278/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.06.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wymiany zewnętrznej stolarki okiennej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej UJ, przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/264/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.06.2014 r. o zmiarze zawarcia umowy w postepowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na przygotowanie i udostępnienie pomieszczeń Domu Studenckiego PIAST, prowadzonego i zarządzanego na mocy umowy, z dnia 29 lipca 1992 r., przez Fundację Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego BRATNIAK (zwaną dawniej Fundacją Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego BRATNIAK), mieszczącą się w Krakowie, przy ul. Piastowskiej 47, na potrzeby noclegowe uczestników letnich kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ w okresie od dnia 3 lipca - do dnia 14 sierpnia 2014 r., nr sprawy CRZP/UJ/219/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 02.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług gastronomicznych, świadczonych na potrzeby uczestników letnich kursów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ, w okresie od dnia 3 lipca - do 14 sierpnia 2014 r., nr sprawy CRZP/UJ/220/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy spektrofluorymetru przystosowanego do pomiaru widm i polaryzacji fluorescencji w zakresie UV/VIS dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/260/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 01.06.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia do jednoczesnego oznaczania azotanów(III) oraz azotanów(V) wykorzystujące metodę chromatograficzną w połączeniu z derywatyzacją pokolumnową (post-column) w oparciu o reakcję Griessa w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/265/2014)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 30.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci zestawu do wytwarzania implantów ceramicznych, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Biomateriałów (P62) Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/209/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę zasilaczy i adapterów do kabli połączeniowych wysokiego napięcia w ramach projektu nr INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr postępowania: CRZP/UJ/238/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 26.05.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją obiektu WFAiIS UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/255/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 23.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi przeprowadzki i transportu wyposażenia obiektu WFAiIS UJ, dla potrzeb UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/234/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 22.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) - dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.(nr postępowania CRZP/UJ/243/2014)
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 22.05.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanego w Ustroniu seminarium eksperckiego w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13-00), nr sprawy CRZP/UJ/247/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na dostawę monitora, netbooka oraz drukarki monochromatycznej dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytteu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/196-198/2014
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 22.05.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/wykonawców usług hotelowych i restauracyjnych na potrzeby organizowanych w Krakowie warsztatów/zajęć procesu weryfikacji w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/246/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych, w zakresie realizacji III etapu prac modernizacyjnych, w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/140/2014
   
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22 maja 2014r w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68) Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ,"współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Nr sprawy: CRZP/UJ/233/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputerów stacjonarnych - jednostek centralnych dla Działu Rekrutacji na Studia UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/240/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania mikroskopu WITEC ALPHA 300 RSA: WITEC software pakiet 2 oraz PFM i DPFM dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/194,195/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.05.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego obiektów Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/251/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę gazów w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/256/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/239/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.05.2014r. o przetagu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/249,250/2014.
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 20.05.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług cateringowych na potrzeby organizowanych w Krakowie 9 warsztatów/zjazdów weryfikacyjnych dla uczestników oraz prowadzących szkolenia, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/232/2014
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 20.05.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/wykonawców usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie seminariów Grupy Eksperckiej oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/231/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 20.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z projektem pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, nr sprawy CRZP/UJ/176/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania informacji wizualnej dla kompleksu budynków Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie, według posiadanego przez Zamawiającego projektu graficznego. Nr sprawy CRZP/UJ/236/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury badawczej dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/133/2014 powtórzone
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego dla Działu Socjalnego UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/237/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wielofunkcyjnego serwera plików dla Wydziału Filozoficznego UJ.Nr sprawy: CRZP/UJ/244/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 16 maja 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 Nr sprawy CRZP/UJ/245/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/242/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.05.2014 r. o przetrargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/248/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 15 maja 2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/199 i 241/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i przełączników sieciowych dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/225-226/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. nr sprawy CRZP/UJ/201,223/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mikroskopu z sondą skanującą - STM/AFM wraz z wyposażeniem, dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/182/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/211/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 12.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich i staży post-doc w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn. Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/214/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 9.05.2014r. o przetaregu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/141/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/229/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu przygotowania i dokonania zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP i w trybie międzynarodowym PCT (bez tłumaczenia i opłat patentowych) z zakresu: chemii, farmacji, biotechnologii, elektroniki, urządzeń medycznych i medycyny w ramach projektu Inkubator Innowacyjności, finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. (Nr postępowania: CRZP/UJ/177/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Nowe metody syntezy materiałów katalitycznych finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/174/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług instalacji komponentów próżniowych w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/218/2014
   
 • Zawiadomienie z dnia 8.05.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania na druk offsetowy, oprawę i dostawę książek i materiałów dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/222/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych, na dziedzińcu i w budynku Collegium Śniadeckich UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/164i165/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 8 maja o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/207-208/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.05.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki laserowej monochromatycznej dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/203/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 7 maja 2014 r. o przetargu niegoraniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu audiowizualnego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/206/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.05.2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/204/2014.
   
 • Ogłsozenie z dnia 6.05.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy systemu sterowania i akwizycji danych „MATRIX” dla układu mikroskopowego „nanoprobe” dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/212/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu komory do pracy z patogenami klasy III bezpieczeństwa biologicznego z wyposażeniem, dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/213/2014
   
 • Ogłsozenie z dnia 29.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy lasera tytanowo – szafirowego z wyposażeniem w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/192/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu serwera plików na potrzeby digitalizacji w Muzeum UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/202/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń do rozbudowy systemu Noxera w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/179/2014)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 28.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/181/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 27.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/228/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/221/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego. Nr sprawy CRZP/UJ/185-187/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/205/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/217/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39), w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/184/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy prostych komór próżniowych, komór z przesłonami i diagnostyką wraz z podporami oraz ich instalacja w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/124/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 18.04.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy systemu sterowania silnikami krokowymi dedykowanym dla akceleratorów IcePAP, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/50/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie montażu i transportu urządzeń i elementów synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/190/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/216/2014
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 17 kwietnia 2014 r na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul.Gołębiej 24, CRZP/UJ/188,189/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/215/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/113/2014 (postępowanie powtórzone)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 14.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/183/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę, pod wskazany przez zamawiającego adres, elektrycznych materiałów eksploatacyjnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum), nr sprawy CRZP/UJ/139/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy macierzy diod pompujących do lasera VERDI V10 w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/210/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy układów zasilaczy do zasilania elektromagnesów synchrotronu Solaris, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/175/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania, dostawy i instalacji klatki ołowianej dla potrzeb synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/178/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 8 kwietnia 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu audiowizualnego na potrzeby Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia Reymonta 4 CRZP/UJ/116/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Teoretycznej i Komputerowej (P66), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/180/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania mikroskopu WITEC ALPHA 300 RSA: WITEC PROJECT dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/163/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę elementów optycznych do integracji z mikroskopem WITEC ALPHA 300 RSA dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/162/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę lasera do integracji z mikroskopem WITEC ALPHA 300 RSA dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/161/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komór na elementy optyczne (lustra) oraz komory z przesłonami wyjściowymi, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/160/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.04.2014 o przetargu nieograniczonym na wyłonieniem wykonawcyw zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/115/II/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/148,158-159/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.04.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych w ramach projektu INNOTECH pt. Nowa terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym genetycznie szczepie bakterii Salmonella dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/166-167/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 03.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji kontynuacji konserwatorskiego remontu elewacji budynku Collegium Broscianum UJ, od strony ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/153/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 3 kwietnia 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 Nr sprawy CRZP/UJ/168,169,170/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 2.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu urządzeń RF w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/154/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 2.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy macierzy diod pompujących do lasera VERDI V10 w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/155/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 02.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy przyrządów pomiarowych, dla potrzeb synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/157/2014.
   
 • Ogłoszenie (2014/S 064-108756) z dnia 01.04.2014r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie (częściowo na zamówienie), dostawę i montaż fabrycznie nowego wyposażenia meblowego wraz z transportem, wniesieniem i ustawieniem mebli we wskazanych przez zamawiającego pomieszczeniach budynku, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, przy ul. Ingardena 6, na potrzeby nowego użytkownika – Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy CRZP/UJ/150/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 28.03.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy fluorotronu z wyposażeniem dla Ośrodka Neurobiologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/137/2014.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28 marca 2014r na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.R.Ingardena 3, nr CRZP/UJ/149/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 27.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/171/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.03.2014 r. o przetagu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy aparatu do jednoczesnej pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/78/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 26 marca 2014 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonwacy w zakresie dostwy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/146-147/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury badawczej dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/133/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury badawczej dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/132/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elementów konstrukcji niezbędnych do instalacji synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/145/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 25.03.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy dwukanałowego, cyfrowego wzmacniacza fazoczułego z przedwzmacniaczem w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/152/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy odwróconego mikroskopu badawczego do obserwacji w jasnym polu, kontraście Nomarskiego i fluorescencji z systemem do inkubacji żywych komórek dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/156/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie realizacji prac związanych z modernizacją części stacji transformatorowej w budynku UJ, przy ul Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/67/2014
   
 • Zawiadomienie z dnia 21.03.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książki dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/151/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 21.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/143/2014
   
 • Zawiadomienie z dnia 19.03.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/106/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 19.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie rzecznika patentowego w celu realizacji procedur związanych z ochroną patentową wynalazku w ramach projektu Płyn do pielęgnacji soczewek kontaktowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/142/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemów oraz urządzeń audiowizualnych w budynku UJ przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/105/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/100-102/2014)
   
 • Zawiadomienie z dnia 18.03.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów promocyjnych z logo UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/117/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na zakup paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego oraz płynów do spryskiwaczy (letnich i zimowych) do pojazdów służbowych, użytkowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, przy użyciu elektronicznych kart paliwowych, w sieci stacji paliwowych na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego, nr sprawy CRZP/UJ/17/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/120,121,122/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biochemii i Biofizyki (P42), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/144/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 18.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu monitoringu promieniowania jonizującego wraz z instalacją w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/123/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 17 marca 2014 r o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby jedniostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 CRZP/UJ/81,116/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 17.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przedłużenia gwarancji technicznych na produktu firmy Juniper Network dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/125/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem i certyfikacji przy projektowaniu i budowie budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Nauk Geologicznych UJ, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/104/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i oprogramowania do telemetrycznej rejestracji aktywności neuronalnej i behawioralnej zwierząt dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/87/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/63/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/113-115/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/110-112/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 13.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/107-109/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/90/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 12.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/128,129/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy stacji końcowej dla linii UARPES, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/118/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 11.03.2014r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest zakup i dostawa materiałów informacyjnych na temat projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III. Nr sprawy CRZP/UJ/135/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy ustnych tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - podczas organizowanej w Zakopanem, w dniach 12-15.04.2014 r., międzynarodowej konferencji pod nazwą: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Ucząca się szkoła wraz z transkrypcją oraz pisemnymi tłumaczeniami tekstów i materiałów związanych z konferencją w językach i terminach wskazanych w treści SIWZ, na potrzeby projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr CRZP/UJ/74/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi pralniczej dla potrzeb Domu Gościnnego Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z usługą odbioru i dostawy asortymentu do magazynu mieszczącego się w Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach przy ul. Jodłowej 13, 30-252 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/43/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników Kongresu Kultury Akademickiej (Nr postępowania:CRZP/UJ/126/2014)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 06.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na potrzeby konferencji: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Ucząca się szkoła, Zakopane 12-15.IV.2014r. Zamówienie w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III. Nr sprawy CRZP/UJ/94/2014
   
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 6 marca 2014r na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy materiałów zużywalnych (kuwety kwarcowe, szkło laboratoryjne, odczynniki) do realizacji projektu 4G-PHOTOCAT realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie CRZP/UJ/103/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.03.2014 r., o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/91/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.03.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów prac naukowo-badawczych w ramach projektu INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 (Nr postępowania CRZP/UJ/99/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 05.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/85,86,127/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 05.03.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlano-montażowych przy realizacji obiektu dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/36/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/68/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy inkubatorów laboratoryjnych, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/73/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.03.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elementów hydraulicznych równoważących przepływy i ciśnienia dla systemu wody chłodzącej, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/119/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.03.3014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac związanych z zakupem, dostawą i wymianą wentylatorów w klimakonwektorach w budynkach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Łojasiewicza 4 i 6. Nr sprawy CRZP/UJ/25/2014
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28 lutego 2014r na zakup i sukcesywną dostawę ciekłego azotu dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. R. Ingardena 3 nr CRZP/UJ/71/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę macierzy dyskowej oraz dysków twardych dla Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/22/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych dla Działu Spraw Osobowych UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/97/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 26.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli biurowych i warsztatowych oraz siedzisk, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/98/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu telekomunikacyjnego, w szczególności central i urządzeń telefonicznych, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/28/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 26.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac remontowych pomieszczeń piwnicznych oraz części korytarzy wraz z remontem instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, w budynku Biblioteki Jagiellońskiej przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/80/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę pakietu oprogramowania PeakForce QNM dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 25.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę inkubatora z celką przepływową dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 25 lutego 2014r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 nr CRZP/UJ/81,82/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Biotechnologii Roślin (P23), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/96/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Immunologii (P41), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/95/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy: stołu spawalniczego, stołów i szafek warsztatowych, regałów magazynowych, skrzynek narzędziowych, narzędzi ręcznych, szafek narzędziowych z wyposażeniem, narzędzi do lutowania, wózków transportowych, żuraw przejezdny i inny drobny sprzęt dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/302-303/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy falowodów, okna wysokiej częstotliwości wraz z akcesoriami w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/41/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/92-93/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 21.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu lasera nanosekundowego Nd:YAG z oscylatorem parametrycznym i wyposażeniem, dla MCB UJ, przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/88/2014.
   
 • Ogloszenie z dnia 21.02.2014 r., o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/89/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 21.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na zakup paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego oraz płynów do spryskiwaczy (letnich i zimowych) do pojazdów służbowych użytkowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, przy użyciu elektronicznych kart paliwowych, w sieci stacji paliwowych na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego, nr sprawy CRZP/UJ/17/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu cyfrowego cytometru wraz z wyposażeniem, dotyczące projektu VSEL, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/77/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 19.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/83/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 18.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/64-65/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 17.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy prac laboratoryjnych niezbędnych przy stworzeniu wektora wirusowego o aktywności onkolitycznej w ramach projektu: LIDER dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/79/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Chemii Teoretycznej i Komputerowej (P66), w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/58/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji systemów wody chłodzącej i sprężonego powietrza, systemów okablowania oraz PLC, dla potrzeb synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/76/2014.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 14 lutego 2014r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.R.Ingardena 3 Nr CRZP/UJ/61,62/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.02.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy dwóch wzmacniaczy wysokiej częstotliwości dużej mocy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb zasilania głównych wnęk rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/707/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie kompleksowej usługi hotelarsko-restauracyjnej dla uczestników konferencji naukowej pod nazwą - V Interdyscyplinarne Seminarium JCET - w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania:CRZP/UJ/75/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 12.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sond próżniowych, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/72/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/46/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 31 układów zasilaczy do zasilania elektromagnesów synchrotronu Solaris, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/40/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 11.02.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych w zakresie realizacji przebudowy i rozbudowy budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/346/2013.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10 lutego 2014r na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy analizatora do oznaczania ogólnego węgla organicznego potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. R.Ingardena 3, CRZP/UJ/48/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 10.02.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy dla dostawy dwóch wzmacniaczy wysokiej częstotliwości dużej mocy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb zasilania głównych wnęk rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/707/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na Wykonawcy w zakresie dostawy pomp jonowych z wyposażeniem, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/66/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 07.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/57/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 7.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy potrójnej komórki efuzyjnej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/70/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 06.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy tłumaczeń pisemnych - z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski - dotyczących raportów i opracowań publikacji międzynarodowych niezbędnych do wypracowania nowych rozwiązań w zakresie kształcenia i doskonalenia dyrektorów, na potrzeby projektu pn.: Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/33/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzeń sieciowych w budynku UJ przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/38/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, dla potrzeb związanych z przebudową pomieszczeń i modernizacją infrastruktury technicznej w pomieszczeniach piwnic budynku CN UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/51/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 06.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/42/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zasilacza awaryjnego UPS dla Pracowni Chemii Teoretycznej i Komputerowej (P66) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/56/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 05.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/55/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/53/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 04.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68), w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/54/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy cRZP/UJ/49/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 04.02.2014r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 2 szt. laptopów oraz 1 szt. projektora multimedialnego dla potrzeb Działu Administracji Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/779/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 04.02.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dodatkowych robót budowlano-montażowych przy realizacji obiektu dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/36/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 03.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu konfokalnego mikroskopu ramanowskiego z funkcją mapowania dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/60/2014)
   
 • Ogłsozenie z dnia 3.02.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie publikacji/wydania i rozpowszechniania 1 tytułu dla Wydziału Historycznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/59/2014.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 03.02.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie organizacji konferencji kończącej projekt Analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight. (Nr postępowania: CRZP/UJ/52/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 31.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług drogowego transportu towarów dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/26/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 30.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na obsługę umowy dwuletniej CLP (Cumulative Licensing Program) - CLP wraz z UPG Plan na zakup oprogramowania firmy Adobe dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/47/2014)
   
 • Ogłoszenie z dnia 30.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy potrójnej komórki efuzyjnej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/39/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 29.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu betonowych podpór pod magnesy zakrzywiające, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/35/2014
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 27.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych przebudową i wymiana oświetlenia zewnętrznego tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED, na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/1/2014
   
 • Zawiadomienie z dnia 27.01.2014r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/32/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 24.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komory inkubacyjnej w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania: CRZP/UJ/30/2014)
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 24 stycznia 2014r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.R.Ingardena 3- Nr CRZP/UJ/24/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 24.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu papieru z zabezpieczeniami oraz wykonaniu i dostawie druków dyplomów ukończenia studiów wyższych, świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z jednostkami Collegium Medicum UJ.Nr sprawy: CRZP/UJ/850/2013
   
 •  Ogłoszenie z dnia 24.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, tj. czterech zestawów komputerowych (bez monitorów) oraz akcesoriów o parametrach technicznych i ilościach zawartych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby projektu naukowo-dydaktycznego pn.: Correlations InComplex Systems, akronim COCOS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 6 Programu Ramowego (nr umowy MTKD-CT-2004-517186), realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczący się przy ul. Reymonta 4, kod: 30-059, w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/16/2014
   
 •  Ogłoszenie z dnia 23.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie organizacji czterech spotkań z przedsiębiorcami w ramach projektu Analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight. (Nr postępowania: CRZP/UJ/37/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 23.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch (2) szaf serwerowych dla Studenckiej Pracowni Komputerowej (P68) w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/869/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 23.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie publikacji/wydania i rozpowszechniania 1 tytułu dla Wydziału Historycznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/18/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 22.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych usług medycznych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/20/2014)
   
 •  Ogłoszenie z dnia 22.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu chromatografii gazowej wraz ze spektrometrem mas, wyposażeniem i oprogramowaniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/9/2014.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 20.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych i robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na elewacjach i dachach obiektów UJ, zlokalizowanych na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/3/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 20.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług kurierskich oraz usług dodatkowych w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/34/2014.
   
 •  Ogłoszenie przekazane dnia 17.01.2014r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/wykonawców usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie seminariów Grupy Eksperckiej oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/19/2014
   
 •  Ogloszenie z dnia 17.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn.Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/670/2013 powtórzone IV
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu platform antywibracyjnych pod aparaturę i urządzenia naukowo-badacze z wyposażeniem, dla WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/10/2014.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 16 stycznia 2014 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24- Nr CRZP/UJ/756, 838, 843, 855/2013 oraz 5, 6/2014
   
 • Ogłoszenie z dnia 16.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerowych dla Działu Spraw Osobowych UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/23/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/782/2013 (postępowanie powtórzone)
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/852/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/851/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowych komponentów infrastruktury ICT, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/866/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 15.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Modułowej (P08)), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/867/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania kompleksowego czyszczenia i odkażania systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ przy ul. Łojasiewicza 6 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/853/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 15.01.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla realizacji multimedialnego widowiska historyczno-muzycznego, w związku z obchodami 650-lecia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/865/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z 14.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekonomii i Zarządzania na WZiKS UJ, przy ul. prof. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/859-862/2013.
   
 •  Ogłoszenie z dnia 13.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/21/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 11.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług integracji Systemu Sterowania Synchrotronu SOLARIS, w tym dostawy urządzeń systemu synchronizacji, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/12/2014.
   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10 stycznia 2014r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 Nr sprawy CRZP/UJ/837,839/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/4/2014.
   
 • Ogłoszenie z dnia 10.01.2014r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy energii elektrycznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/419/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/700/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/847-849/2013 (postępowanie powtórzone w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia)
   
 • Ogłoszenie z dnia 09.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/14,15/2014 i 858/2013
   
 •  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 9 stycznia 2014 r na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul.Gołębiej 24 (z wyłączeniem Collegium Medicum) nr CRZP/UJ/657/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznej paszy dla zwierząt laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr pohstępowania: CRZP/UJ/13/2014)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu zautomatyzowanego systemu izolacji i przechowywania materiału genetycznego wraz z wyposażeniem, dotyczące projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/820/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do badań mikrometabolomicznych, tj. automatycznych stacji pipetujących, wraz z wyposażeniem, dotyczące projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/714/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 8.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu sił atomowych dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/845/2013.
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/856-857/2013
   
 • Ogłoszenie z dnia 07.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/815-816/2013 (postępowanie powtórzone)
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Metod Fizycznych Biologii (P25), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/835/2013.
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.01.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Roślin (P39), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/836/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy analizatora biochemicznego, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/767/2013
   
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 03.01.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatu do EKG, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/765/2013
   


 • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03