Zamówienia publiczne na UJ Komunikat nr 36 Prorektora UJ ds. rozwoju

 

Komunikat

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
DO-0133/36/2008

 

Komunikat nr 36
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju

z 7 listopada 2008 roku

w sprawie: świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego drukarek i kserokopiarek oraz urządzeń fotokopiujących znajdujących się we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

     Uprzejmie informuję, że Biuro Zamówień Publicznych UJ przygotowuje postępowanie przetargowe w zakresie wyłonienia wykonawcy (ów) dla świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego drukarek i kserokopiarek oraz urządzeń fotokopiujących w latach 2009/2010.

     W związku z powyższym wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni proszone są o zgłoszenie zapotrzebowania na powyższe usługi do Biura Zamówień Publicznych UJ w nie-przekraczalnym terminie do 30 listopada 2008 roku.
    Urządzenia, których gwarancja zakończy się w okresie objętym przetargiem, będą również objęte postępowaniem od momentu zakończenia udzielonych gwarancji.
    Zapotrzebowanie, zgodnie z wykazami załączonymi do niniejszego komunikatu i znajdującymi się również na stronie http://przetargi.adm.uj.edu.pl,  proszę przekazać drogą elektroniczną na adres Biura Zamówień Publicznych UJ  bzp@uj.edu.pl

    Załączniki do niniejszego komunikatu : wykaz drukarek,wykaz kserokopiarek.


   

Prorektor UJ ds. rozwoju

 

Prof. dr hab. Piotr Tworzewski

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ