Zamówienia publiczne na UJ Komunikat nr 6 Kanclerza UJ

 

Komunikat

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
DO-0133/6/2008

 

Komunikat nr 6
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 10 stycznia 2008 roku

w sprawie: zakupu środków czystości

 

    W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) na dostawę środków czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni (oprócz jednostek Collegium Medicum) uprzejmie informuję, iż dla realizacji zamówień zostały wybrane poniższe firmy:


Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga,

ul. Grzegórzecka 79, 31-559 Kraków,

tel. 012 411 25 09, fax 012 411 67 54,

z którą 7 stycznia 2008 roku została zawarta umowa Nr CRZP/UJ/660/I/2007 na okres od 14 stycznia 2008 roku do 14 lipca 2009 roku na dostawę środków czystości, określonych w załączniku Nr l do niniejszego komunikatu; Henry Kruse Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, tel. 071 334 52 00, fax 071 334 52 34, z którą 7 stycznia 2008 roku została zawarta umowa Nr CRZP/UJ/660/II/2007 na okres od 14 stycznia 2008 roku do 14 lipca 2009 roku na dostawę środków do maszynowego czyszczenia powierzchni podłogowych, wyszcze­gólnionych w załączniku Nr 2 do niniejszego komunikatu.


Równocześnie podaję, że:
1)   ceny jednostkowe artykułów podane w załącznikach Nr l i Nr 2 do niniejszego komu­nikatu są-cenami stałymi i nie b,ędą waloryzowane przez okres trwania umowy;
2)   zamówienia będą realizowane w terminie do 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania;
3)   zawarte umowy z   powyższymi Firmami nie przewidują dostarczania innego rodzaju asortymentu, czy też asortymentu w opakowaniach o innych niż podanych w tych
załącznikach pojemnościach.


    Wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są do zaopatrywania się wyłącznie w środki czystości określone w załącznikach do niniejszego komunikatu.

    Przy składaniu zamówień można korzystać z pomocy Zespołu ds. Informacji Rynkowej i Zaopatrzenia UJ przy ul. Kopernika 31, w. 3689, tel. 012 663 36 89.

 

 

    Załączniki do niniejszego komunikatu : załącznik 1, załącznik 2.


   

Kanclerz

Dr Tadeusz Skarbek

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ