Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.22.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 22 listopada 2007 r.

 Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy komputerów i projektora multimedialnego dla Wydziału Prawa i Administracji UJ.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

1.      W części I firma BINO COMPUTERS z siedzibą Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 6) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 3.136,20 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
o   NKK SYSTEM z siedzibą w Krakowie przy ul.Tatarskiej 5, oferując cenę: 3.219,58 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 9,74 pkt
o   MK SYSTEM z siedzibą w Krakowie przy oś. 2 Pułku Lotniczego 16/9, oferując cenę: 3.208,60 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 9,77 pkt
o  
PETROINFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. 3 Maja 9, oferując cenę: 3.456,26 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,07 pkt
o   ELEKTRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa 26, oferując cenę: 3.174,44 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,88 pkt
o   QAZAR Grzegorz Zych z siedzibą w Krakowie przy ul. Zaleskiego 1, oferując cenę: 3.184,20 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,85 pkt
o   SCIENTIFIC S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 105, oferując cenę: 3.263,50 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,61 pkt
o  
Oferta firmy FHU WŁODIPOL, ul. Janowa Wola 2, 30-550 Kraków, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, została odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ. Waga oferowanego notebooka jest niezgodna z wymaganiami SIWZ.

2.      W części II firma BINO COMPUTERS z siedzibą Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 6) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 1.798,53 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
o   PHU WŁODIPOL z siedzibą w Krakowie przy ul.Janowa Wola 2, oferując cenę: 2.000,80 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 8,99 pkt
o   NKK SYSTEM z siedzibą w Krakowie przy ul.Tatarskiej 5, oferując cenę: 1.819,02 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 9,89 pkt
o   MK SYSTEM z siedzibą w Krakowie przy oś. 2 Pułku Lotniczego 16/9, oferując cenę: 1.830,00 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 9,83 pkt
o   PETROINFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. 3 Maja 9, oferując cenę: 2.081,32 złotych brutto za co otrzymał wynik: 8,64 pkt
o   ELEKTRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa 26, oferując cenę: 1.867,82 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,63 pkt
o   QAZAR Grzegorz Zych z siedzibą w Krakowie przy ul. Zaleskiego 1, oferując cenę: 1.970,30 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,13 pkt
o   SCIENTIFIC S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 105, oferując cenę: 1.878,80 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,57 pkt

3.      W części III firma ELEKTRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa 26 (oferta 5) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2.757,20 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
o   PHU WŁODIPOL z siedzibą w Krakowie przy ul.Janowa Wola 2, oferując cenę: 3.342,80 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 8,25 pkt
o   NKK SYSTEM z siedzibą w Krakowie przy ul.Tatarskiej 5, oferując cenę: 2.946,30 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 9,36 pkt
o   MK SYSTEM z siedzibą w Krakowie przy oś. 2 Pułku Lotniczego 16/9, oferując cenę: 3.233,00 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 8,53 pkt
o   PETROINFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. 3 Maja 9, oferując cenę: 3.075,62 złotych brutto za co otrzymał wynik: 8,96 pkt
o   BINO COMPUTERS z siedzibą Wrząsowice 182, gm. Świątniki Górne, oferując cenę: 3.443,47 złotych brutto za co otrzymał wynik: 8,01 pkt

4.      W części IV firma NKK SYSTEM z siedzibą w Krakowie przy ul. Tatarskiej 5 (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 3.810,06 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
o   PHU WŁODIPOL z siedzibą w Krakowie przy ul.Janowa Wola 2, oferując cenę: 4.855,60 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 7,85 pkt
o   MK SYSTEM z siedzibą w Krakowie przy oś. 2 Pułku Lotniczego 16/9, oferując cenę: 4.409,08 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 8,64 pkt
o   PETROINFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. 3 Maja 9, oferując cenę: 4.299,28 złotych brutto za co otrzymał wynik: 8,62 pkt
o   ELEKTRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa 26, oferując cenę: 3.863,74 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,86 pkt
o   BINO COMPUTERS z siedzibą Wrząsowice 182, gm. Świątniki Górne, oferując cenę: 4.238,36 złotych brutto za co otrzymał wynik: 8,99 pkt

5.      W części V firma QAZAR Grzegorz Zych z siedzibą w Krakowie przy ul. Zaleskiego 1 (oferta 7) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 7.283,40 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
o   PHU WŁODIPOL z siedzibą w Krakowie przy ul.Janowa Wola 2, oferując cenę: 8.877,94 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 8,20 pkt
o   MK SYSTEM z siedzibą w Krakowie przy oś. 2 Pułku Lotniczego 16/9, oferując cenę: 9.101,20 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 8 pkt
o   PETROINFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. 3 Maja 9, oferując cenę: 9.642,88 złotych brutto za co otrzymał wynik: 7,55 pkt
o   ELEKTRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa 26, oferując cenę: 8.843,78 złotych brutto za co otrzymał wynik: 8,24 pkt
o   BINO COMPUTERS z siedzibą Wrząsowice 182, gm. Świątniki Górne, oferując cenę: 9.070,61 złotych brutto za co otrzymał wynik: 8,03 pkt
o   Oferta firmy NKK SYSTEM, ul. Tatarska 5, Kraków, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, została odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ. W przedmiotowej części zamówienia Firma NKK SYSTEM zaoferowała jeden monitor zamiast wymaganych trzech sztuk.  

6.      W części VI firma BINO COMPUTERS z siedzibą Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 6) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 949,84 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.
Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:
o   PHU WŁODIPOL z siedzibą w Krakowie przy ul.Janowa Wola 2, oferując cenę: 1.018,70 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 9,32 pkt
o   NKK SYSTEM z siedzibą w Krakowie przy ul.Tatarskiej 5, oferując cenę: 960,14 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 9,89 pkt
o   MK SYSTEM z siedzibą w Krakowie przy oś. 2 Pułku Lotniczego 16/9, oferując cenę: 1.390,80 złotych brutto, za co otrzymał wynik: 6,83 pkt
o   PETROINFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. 3 Maja 9, oferując cenę: 1.089,46 złotych brutto za co otrzymał wynik: 8,72 pkt
o   ELEKTRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa 26, oferując cenę: 1.043,10 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,11 pkt
o   QAZAR Grzegorz Zych z siedzibą w Krakowie przy ul. Zaleskiego 1, oferując cenę: 1.055,30 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9 pkt 

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

 Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

 Piotr Molczyk

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ