Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.10.12.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Kraków, dnia 10 grudnia 2007 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.    przetarg otwarty w dniu 28.11.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

1.      Firma Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części I, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 3833,24 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

Jednocześnie informujemy iż zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), odrzuca ofertę w części 1 firmy Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach, 32-040 Świątniki Górne gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie zaproponował dostarczenie komputera przenośnego wyposażonego w pamięć RAM o wielkości 1 GB, natomiast zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik A do SIWZ, strona 18) wymagał „Pamięć przynajmniej 2048MB w technologii SODIMM DDR2”

2.      Firma Scientific S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 105 (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części II, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 3170,78 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 oferując cenę: 3289,12 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,92 pkt
o   Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne oferując cenę: 3181,76 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,88 pkt
o   Progon System z siedzibą w Krakowie, ul. M. Konopnickiej 11/1 oferując cenę: 3229,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,43 pkt
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9 oferując cenę: 3379,40 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,14 pkt

3.      Firma Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części III, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 5086,18 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9 oferując cenę: 5441,20 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,02 pkt

Jednocześnie informujemy iż zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.):
o   odrzuca ofertę w części 3 firmy Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie zaproponował dostarczenie komputera przenośnego wyposażonego w pamięć RAM o wielkości 1 GB, natomiast zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik A do SIWZ, strona 18) wymagał „Pamięć 2x1024MB DDR2 (667)”.
o   odrzuca ofertę w części 3 firmy Progon System z siedzibą w Krakowie, ul. M. Konopnickiej 11/1 gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca po wezwaniu do wyjaśnień treści oferty oraz wykazania zgodności technicznej oferowanego produktu wycofał swoją ofertę z ww. postępowania w części 3.

4.      Firma Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części IV, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2222,84 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 oferując cenę: 2743,78 złotych brutto za co otrzymał wynik: 24,3 pkt.
o   Progon System z siedzibą w Krakowie, ul. M. Konopnickiej 11/1 oferując cenę: 2580,30 złotych brutto za co otrzymał wynik: 25,83 pkt
o   MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 oferując cenę:  2641,30 złotych brutto za co otrzymał wynik: 25,23 pkt.
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki Petroinform Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9 oferując cenę: 2836,50 złotych brutto za co otrzymał wynik: 23,49 pkt

5.      Firma Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 3)  złożyła najkorzystniejszą ofertę w części V, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 1581,12 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 oferując cenę: 1651,88 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,71 pkt
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki „Petroinform” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9 oferując cenę: 1683,60 złotych brutto za co otrzymał wynik: 28,17 pkt.

Jednocześnie informujemy iż zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), odrzuca ofertę w części 5 firmy MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie zaproponował dostarczenie jednego monitora LCD Samsung, natomiast zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik A do SIWZ, strona 19) wymagał dostarczenia „Dwóch monitorów LCD”. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający odrzuca ofertę w części 5 firmy Progon System z siedzibą w Krakowie, ul. M. Konopnickiej 11/1 gdyż jej treść zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, lub błędy w obliczeniu ceny. Błąd wykonawcy polega na podaniu w kalkulacji ceny jednego monitora jako ceny oferowanych dwóch monitorów.

6.      Firma Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 (oferta 1)   złożyła najkorzystniejszą ofertę w części VI, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2576,64 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 oferując cenę:  2799,90 złotych brutto za co otrzymał wynik: 27,60 pkt.
o   Ośrodek Organizacji i Informatyki „Petroinform” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 9 oferując cenę: 2910,92 złotych brutto za co otrzymał wynik: 26,58 pkt

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), oferty części 6 firmy Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach, 32-040 Świątniki Górne, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie zaproponował dostarczenie zestawu komputerowego bez pamięć RAM (nie została wyceniona w kalkulacji szczegółowej oferty), natomiast zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik A do SIWZ, strona 20) wymagał „Pamięć RAM: minimum  4 GB, 800 MHz”

7.      Firma Bino Computers z siedzibą we Wrząsowicach 182, 32-040 Świątniki Górne (oferta 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części VII, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2078,88 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.
Pozostali Wykonawcy w tej części zamówienia złożyli następujące oferty:
o   Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26 oferując cenę: 2337,52 złotych brutto za co otrzymał wynik: 26,67 pkt
o   MK System z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 (oferta 6), oferując cenę: 2128,90 złotych brutto za co otrzymał wynik: 29,28 pkt.

8.      Firma Zakład Systemów Komputerowych z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 12 (oferta 5) złożyła najkorzystniejszą ofertę w części VIII, jedyną w postępowaniu, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2659,60 złotych brutto za co otrzymała wynik: 30 pkt.

9.      Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy zobowiązany był do unieważnienia przedmiotowego postępowania w części 9, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrani Wykonawcy zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy.

Wojciech Kochan

 

 Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ