Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.29.10.2007

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Kraków, dnia 29 października 2007 r.

       W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w trybie z wolnej ręki na wykonanie usług w zakresie kultury polegających na organizacji przedsięwzięć kulturalnych  dla studentów w II i III kwartale 2007r. informujemy, iż ofertę spełniającą wymogi zamawiającego złożyło Stowarzyszenie ROTUNDA ul. Oleandry 1, 30-060 Kraków.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ