Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie z dn.14.11.2007

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 


Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

 

 Kraków, dnia 14 listopad 2007 r.

 

      Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji i kształtowanie innowacyjności pracowników firmy Bahlsen Sweet”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego najkorzystniejsze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na przeprowadzenie szkoleń oraz wyżywienie uczestników szkoleń złożyły następujące firmy:

  1. Pan A. Krupa ul.Siedleckiego 4/15 Kraków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ART.FORM na przeprowadzenie szkolenia w dniach 11-12 czerwca 2007r organizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego:  Kształtowanie orientacji procesowej i myślenia innowacyjnego”
  2. Firma „Polskie Jadło” ul.Kurniki 4, 31-156 Kraków na wyżywienie uczestników szkolenia organizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 14-15 czerwca 2007r.
  3. Firma „Wilczy Głód” z siedzibą Krzyszkowice 294 na wyżywienie uczestników szkolenia organizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 6-9 marca 2007r.-

   

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ