Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ  Wyjaśnienia Modyfikacja SIWZ z dn. 24.10.2007

 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ


Kraków, dnia 24 października 2007 r.

 

Do wszystkich wykonawców modyfikacje treści SIWZ

Dotyczy: przetargu na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, w szczególności zestawu komputerowego, skanera, drukarki oraz niszczarki dokumentów dla Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Szanowni Państwo,

   Informujemy, iż w części IV przedmiotowego postępowania zamawiający dokonała następującej modyfikacji poprzez wykreślenie następującego zapisu:

i zamienienie go w tej części następującym:

"Możliwości ścinki 3,9x50 mm, stopień bezpieczeństwa wg norm DIN - 3; rodzaj ciętego materiału: papier, spinacze, płyty, dyskietki".

 

   Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielania odpowiedzi wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 29 października 2007 r. (poniedziałek), godziny oraz miejsce nie ulegają zmianie.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ