Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia Publiczne na UJ  Wyjaśnienia Wyjaśnienie do SIWZ z dn. 14.11.2007

 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ


                                                             Kraków, dnia 14 listopada 2007 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy środków czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Coll. Medicum)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujmy, iż w dniu 14 listopada 2007 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.
Poniżej podajemy treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego.

1.  „Jakie są godziny pracy zamawiającego ?”
Odp.
  Zamawiający uprzejmie informuje, że godziny przyjmowania zleceń przez Wykonawcę zostały określone w pkt 3) 6 SIWZ  a  termin dostawy w pkt 3) 4  SIWZ

2. „ Załącznik nr 1, część A – środki czystości :
a)     
kolumna „Lp.” zawiera nieprawidłową numerację - … 9, 10, 12, 11, 12, 13, … Proszę o dokonanie korekty. Może to być istotne w kontekście dalszych czynności w przedmiotowym postępowaniu.
Odp.        Zamawiający uprzejmie zaleca samodzielne skorygowanie numeracji.

b)  poz. 37  (w numeracji dotychczasowej) [Domestos]  -  podany jako produkt odniesienia płyn Domestos ma działanie bakterio-, wiruso- i grzybobójcze oraz służące wybielaniu tkanin. W praktyce jest używany do utrzymywania higieny w WC. Które własności są istotne dla zamawiającego ?
Odp.       Wszystkie właściwości płynu Domestos wymienione w pytaniu są istotne dla Zamawiającego.

c)     poz. poz. 44 i 45  [Cif]  -  czy mleczko ma mieć działanie wybielające ?
Odp. Tak, mleczko Cif (poz. 44 i 45) ma mieć działanie wybielające.

d)    poz. 49  [kostka dezynfekująca do pisuarów min. 35 g]  -  nie jest nam znany środek spełniający wymagania określone przez zamawiającego. Będące na rynku kostki z przeznaczeniem do pisuarów mają wagę 20 g. Działają myjąco, czyszcząco i odświeżająco – zapobiegają osadzaniu się kamienia. Natomiast np. okrągłe 35 g dezodorują (odświeżają) powietrze a nie jest dozwolony kontakt z wodą czy moczem. Jeżeli zamawiający zna kostkę do pisuarów, spełniającą podane przez siebie wymogi, proszę o podanie producenta.
Odp.   W poz. 49 zał. Nr 1 Zamawiający wykreśla  wszystkie dotychczasowe zapisy dotyczące właściwości i gramatury  kostki do pisuarów, a w to miejsce wpisuje się „ Kostka sanitarna do pisuarów”

e)     poz. 52  [Clin]  -  czy płyn ma posiadać „system spieniania płynu” ?
Odp. Tak.

Uwaga:
Zamawiający wykreśla z załącznika nr 1 pozycję 72: "Nakładka MOP - do mycia podłóg, sznurkowa , do 33 cm zamykanie na klamrę producent Vileda"

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia, odpowiedzi i modyfikacje SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielania odpowiedzi nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

                                                                        Urszula Wilgocka

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ