Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/9, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

Zamówienia publiczne na UJ Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty Sprostowanie z dn. 15.11.2007

 

Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 


Sprostowanie
Numer: 222128 - 2007; data zamieszczenia: 15.11.2007
Ogłoszenia zamieszczonego przez Uniwersytet Jagielloński,31-007 Kraków,ul. Gołębia 24, tel. 012 4324450, fax. 012 4324451 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 218913/2007
W ogłoszeniu jest: Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części
Wartość 900.00 zł
Powinno być: Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części
Wartość 714,95 zł

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ