Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 269189-2011 z dnia 2011-10-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy,...
Termin składania ofert: 2011-10-20


Numer ogłoszenia: 269217 - 2011; data zamieszczenia: 13.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 269189 - 2011 data 13.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax. 012 4324451.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25 / 9 31-113 Kraków..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25 / 9 31-113 Kraków..

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ