Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków, dnia 28 listopada 2011 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy fotela do dializ w ramach projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics) dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości mulifunkcjonalny fotel z elektryczną regulacja wysokości w zakresie 610 - 1100 mm? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanego fotela.

Odpowiedź: TAK.

2. Czy w odniesieniu do opisu szerokości fotela min. 90 cm, Zamawiający miał na myśli szerokość całkowitą? Jeśli nie prosimy o dopuszczenie fotela o szerokości całkowitej 90 cm oraz szerokości leża wynoszącej 59 cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający miał na myśli szerokość całkowitą.

3. Czy w celu zapewnienia skutecznej dezynfekcji Zamawiający wymaga konstrukcji kolumnowej fotel, bez trudnodostępnych miejsc do dezynfekcji?

Odpowiedź: NIE

4. Czy Zamawiający wymaga fotela z bezpiecznym obciążenie na poziomie min. 180 kg?

Odpowiedź: NIE

5. Czy w związku z wymogiem posiadania przez fotel funkcji szybkiej pozycji Trendelenburga, Zamawiający wymaga aby funkcja to w celu łatwej i szybkie identyfikacji była czytelnie oznaczona np. kolorem czerwonym?

Odpowiedź: TAK

6. Czy Zamawiający wymaga aby segment podudzia był wyposażony w tapicerowana podpórkę stół, zapewniającą stabilna pozycję dla pacjenta, z regulowanym wysuwem dostosowujący się do wzrostu pacjenta?

Odpowiedź: TAK

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 4 tygodni od daty zawarcia umowy do 6 tygodni?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 4 tygodni od daty zawarcia umowy do 6 tygodni.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ, mobilny, na kółkach, z których każde ma odrębną blokadę jazdy i obrotu, jednak bez funkcji centralnej blokady kół?

Odpowiedź: TAK

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ o następujących gabarytach:
Długość x szerokość               2170 x 920 mm
Regulacja wysokości              od 550 do 750 mm
Regulacja oparcia pleców       od -120 do +750
Regulacja segmentu podudziowego    od +120 do -450
Pozycja Trendelenburga         120

Odpowiedź:TAK

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin?  Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź: TAK

11. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 0,3% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,1% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie zgadza się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 0,3% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,1%

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny fotel do dializ, wyposażony w podwójne koła o średnicy 125mm z centralną blokadą i w którym dodatkowo prawe przednie koło spełnia funkcję koła kierunkowego, co znacznie ułatwia prowadzenie fotela? Wskazane rozwiązanie jest równie korzystne jak wymagane, zapewnia pełną mobilność fotela, jego unieruchomienie, a także transportowanie.

Odpowiedź:  TAK

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ  z elektryczną regulacją wysokości siedziska od 54 do 87 cm? Parametry te dostosowane są do przeciętnego wzrostu pacjentów i umożliwiają bezpieczne opuszczanie fotela także przez chorych o wyjątkowo niskim wzroście.

Odpowiedź: TAK

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ o długości wynoszącej 168cm? Wskazana długość jest optymalnie dostosowana do wzrostu chorych i zapewnia im pełny komfort podczas przeprowadzanej dializy.

Odpowiedź : NIE, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania fotela do dializ o długości wynoszącej 168cm

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ o szerokości siedziska wynoszącej 52cm i szerokości całkowitej 73cm? Parametry te zapewniają komfort pacjenta podczas dializy i nie ma potrzeby aby fotel był szerszy.

Odpowiedź : NIE, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania fotela do dializ o szerokości siedziska wynoszącej 52cm i szerokości całkowitej 73cm

16. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania fotel o dopuszczalnym obciążeniu wynoszącym 150kg? Jest to parametr optymalny i dostosowany do przeciętnej wagi chorych.

Odpowiedź: TAK

17. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania fotel z funkcją Trendelenburga na poziomie 8°? Parametr ten zapewnia najlepsze wykorzystanie fotela w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: TAK

 

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ