Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 15 grudnia 2011 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Pracowni Dydaktyki Biologii (P13), w ramach projektu POIŚ 13.01.00-00-062/08 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: CRZP/UJ/654/2011.

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z wniesionymi pytaniami i prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu (dalej zwaną SIWZ), zamawiający przedstawia poniżej treść pytań oraz udzielone odpowiedzi (wyjaśnienia) oraz zmianę treści SIWZ:

Pytania:
cz.A. Mikroskop biologiczny do światła przechodzącego -3szt.
1)Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z równoważnym oświetleniem LED, które nie grzeje się; nie ma też konieczności tak częstej wymiany lamp? ( halogenowe lampy co 500 godzin pracy gdy w przypadku LED jest to kilkadziesiąt tysięcy godzin pracy)
Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących mikroskopu:
- czy wymagana jest nasadka binokularowa typu Siedentopfa (rozchylana)?
- jakie pochylenie tubusów okularowych?
- jaki zakres regulacji odległości między źrenicami?
- jakie wymiary stolika?
- jaki zakres ruchu stolika w pionie?
- uchwyt preparatu na pojedynczy preparat czy podwójny
- czy pokrętła przesuwu preparatu w płaszczyźnie mają być współosiowe?
- czy pokrętła ruchu mikro/makro (ruchu drobnego i zgrubnego) mają być współosiowe?
- czy pokrętła ruchu mikro/makro mają być z obydwu stron mikroskopu?
- czy ruch kondensora w pionie (góra/dół) ma być realizowany przy pomocy pokrętła?
- czy kondensor powinien posiadać ruchomą przysłonę irysową?
- czy Zamawiający jest zainteresowany modelem, który można rozbudować w przyszłości o kontrast fazowy i ciemne pole (kondensor do ciemnego pola olejowy i suchy)?
- Czy w nasadce okularowej mikroskopu biologicznego okulary muszą być zabezpieczone przed nieuprawnionym wyciągnięciem (zabezpieczone wkrętem)?
cz.B Mikroskop stereoskopowy do światła odbitego - 1szt.
1) Czy Zamawiający ma na myśli mikroskop zarówno do światła odbitego jak i przechodzącego?
2) Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z równoważnym oświetleniem LED, które nie grzeje się; nie ma też konieczności tak częstej wymiany lamp? ( halogenowe lampy co 500 godzin pracy gdy w przypadku LED jest to kilkadziesiąt tysięcy godzin pracy)
3) Czy Zamawiający dopuszcza zakres zoom 0,8x-5x? (z okularem 10x daje powiększenia w zakresie 8x-50x)
Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących mikroskopu:
4) Jakie powinno być pole widzenia okularów tzn. WF10x/?mm (22mm, 20mm czy inne)?
5) Czy nasadka z fototubusem oznacza nasadkę trinokularową? Czy nie jest to błąd w specyfikacji, gdyż w nazwie mikroskopu nie ma nic o podłączeniu kamery.
6) Jakie powinny być wymiary stolika mikroskopu?
7) Jaka odległość robocza?
8) Jaki zakres przesuwu głowicy w pionie?
9) Jakie obserwowane pole widzenia?
10) Czy Zamawiający potrzebuje modelu mikroskopu z dwoma niezależnymi pokrętłami do regulacji światła odbitego i przechodzącego?
11) Czy Zamawiający potrzebuje modelu mikroskopu, do którego w przyszłości może dokupić obiektyw 2x?

cz.C Mikroskop stereoskopowy do podłączenia kamery do światła odbitego - 1szt.
1) Czy Zamawiający ma na myśli mikroskop zarówno do światła odbitego jak i przechodzącego?
2) Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z równoważnym oświetleniem LED, które nie grzeje się; nie ma też konieczności tak częstej wymiany lamp? ( halogenowe lampy co 500 godzin pracy gdy w przypadku LED jest to kilkadziesiąt tysięcy godzin pracy)
3) Czy Zamawiający dopuszcza zakres zoom 0,8x-5x?
Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących mikroskopu:
4) Jakie powinno być pole widzenia okularów tzn. WF10x/?mm (22mm czy inne)?
5) Czy nasadka z fototubusem oznacza nasadkę trinokularową?
6) Jakie powinny być wymiary stolika mikroskopu?
7) Jaka odległość robocza?
8) Jaki zakres przesuwu głowicy w pionie?
9) Jakie obserwowane pole widzenia?
10) Czy Zamawiający potrzebuje modelu mikroskopu z dwoma niezależnymi pokrętłami do regulacji światła odbitego i przechodzącego?
11) Czy Zamawiający potrzebuje modelu mikroskopu, do którego w przyszłości może dokupić obiektyw 2x?
cz.D Mikroskop biologiczny do podłączenia kamery do światła przechodzącego - 1szt.
1) Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z równoważnym oświetleniem LED, które nie grzeje się; nie ma też konieczności tak częstej wymiany lamp? (halogenowe lampy co 500 godzin pracy gdy w przypadku LED jest to kilkadziesiąt tysięcy godzin pracy)
2) Czy Zamawiający nie wymaga, aby model mikroskopu posiadał wbudowaną kamerę z polskojęzycznym oprogramowaniem (różnica w cenie pomiędzy mikroskopem z nasadką trinokularową, jaką w tej chwili wymaga Zamawiający a mikroskopem z wbudowaną na stale kamerą jest niewielka)?
Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących mikroskopu:
- czy wymagana jest nasadka binokularowa typu Siedentopfa (rozchylana)?
- jakie pochylenie tubusów okularowych?
- jaki zakres regulacji odległości między źrenicami?
- jakie wymiary stolika?
- jaki zakres ruchu stolika w pionie?
- uchwyt preparatu na pojedynczy preparat czy podwójny
- czy pokrętła przesuwu preparatu w płaszczyźnie mają być współosiowe?
- czy pokrętła ruchu mikro/makro (ruchu drobnego i zgrubnego) mają być współosiowe?
- czy pokrętła ruchu mikro/makro mają być z obydwu stron mikroskopu?
- czy ruch kondensora w pionie (góra/dół) ma być realizowany przy pomocy pokrętła?- czy kondensor powinien posiadać ruchomą przysłonę irysową?
- czy Zamawiający jest zainteresowany modelem, który można rozbudować w przyszłości o kontrast fazowy i ciemne pole (kondensor do ciemnego pola olejowy i suchy)?
- Czy w nasadce okularowej mikroskopu biologicznego okulary muszą być zabezpieczone przed nieuprawnionym wyciągnięciem (zabezpieczone wkrętem)?

Odpowiedzi:
cz.A. Mikroskop biologiczny do światła przechodzącego -3szt.
- zamawiający dopuszcza rozwiązanie z równoważnym oświetleniem LED zamiast halogenowego
- wymagana jest nasadka binokularowa typu Siedentopfa (rozchylana), pochylenie tubusów okularowych 30°
- zakres regulacji odległości między źrenicami co najmniej 50-75 mm
- w nasadce okularowej okulary muszą być zabezpieczone przed nieuprawnionym wyciągnięciem np. wkrętem
- wymiary stolika co najmniej 140 x 130 mm
- zakres ruchu stolika w pionie co najmniej 23 mm
- uchwyt preparatu na podwójny preparat
- pokrętła przesuwu preparatu w płaszczyźnie współosiowe
- pokrętła ruchu mikro/makro (ruchu drobnego i zgrubnego) współosiowe
- pokrętła ruchu mikro/makro z obydwu stron mikroskopu
- ruch kondensora w pionie (góra/dół) realizowany przy pomocy pokrętła
- kondensor powinien posiadać ruchomą przysłonę irysową
- nie jest wymagana możliwość rozbudowy w przyszłości o kontrast fazowy i ciemne pole

cz.B Mikroskop stereoskopowy do światła odbitego - 1szt.
- zamawiający ma na myśli mikroskop zarówno do światła odbitego jak i przechodzącego
- zamawiający dopuszcza rozwiązanie z równoważnym oświetleniem LED zamiast halogenowego
- zamawiający dopuszcza zakres zoom 0,8x-5x
- wymagane są okulary szerokopolowe tzn. 10x/22mm
- wymagana jest nasadka binokularowa (bez możliwości podłączenia kamery)
- podstawa o wymiarach co najmniej 220 x 250 mm, płytka o średnicy co najmniej 90 mm
- odległość robocza co najmniej 110 mm
- zakres przesuwu głowicy w pionie co najmniej 100 mm
- obserwowane pole widzenia co najmniej Ø28-Ø4,4 mm
- dwa niezależne pokrętła do regulacji światła odbitego i przechodzącego
- zamawiający nie wymaga modelu mikroskopu, do którego w przyszłości może dokupić obiektyw 2x

cz.C Mikroskop stereoskopowy do podłączenia kamery do światła odbitego - 1szt.
- zamawiający ma na myśli mikroskop zarówno do światła odbitego jak i przechodzącego
- zamawiający dopuszcza rozwiązanie z równoważnym oświetleniem LED zamiast halogenowego
- zamawiający dopuszcza zakres zoom 0,8x-5x
- wymagane są okulary szerokopolowe tzn. 10x/22mm
- nasadka z fototubusem oznacza nasadkę trinokularową
- podstawa o wymiarach co najmniej 220 x 250 mm, płytka o średnicy co najmniej 90 mm
- odległość robocza co najmniej 110 mm
- zakres przesuwu głowicy w pionie co najmniej 100 mm
- obserwowane pole widzenia co najmniej Ø28-Ø4,4 mm
- dwa niezależne pokrętła do regulacji światła odbitego i przechodzącego
- zamawiający nie wymaga modelu mikroskopu, do którego w przyszłości może dokupić obiektyw 2x

cz.D Mikroskop biologiczny do podłączenia kamery do światła przechodzącego - 1szt.
- zamawiający dopuszcza rozwiązanie z równoważnym oświetleniem LED zamiast halogenowego
- zamawiający dopuszcza aby model mikroskopu posiadał wbudowaną kamerę z polskojęzycznym oprogramowaniem zamiast nasadki trinokularowej
- w nasadce okularowej okulary muszą być zabezpieczone przed nieuprawnionym wyciągnięciem np. wkrętem
- wymagana jest nasadka binokularowa typu Siedentopfa (rozchylana), pochylenie tubusów okularowych 30°
- zakres regulacji odległości między źrenicami co najmniej 50-75 mm
- wymiary stolika co najmniej 140 x 130 mm
- zakres ruchu stolika w pionie co najmniej 23 mm
- uchwyt preparatu na podwójny preparat
- pokrętła przesuwu preparatu w płaszczyźnie współosiowe
- pokrętła ruchu mikro/makro (ruchu drobnego i zgrubnego) współosiowe
- pokrętła ruchu mikro/makro z obydwu stron mikroskopu
- ruch kondensora w pionie (góra/dół) realizowany przy pomocy pokrętła
- kondensor powinien posiadać ruchomą przysłonę irysową
- nie jest wymagana możliwość rozbudowy w przyszłości o kontrast fazowy i ciemne pole

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielania odpowiedzi nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, również miejsce nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Agnieszka Zubel

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ