Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 306008-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy odczynników chemicznych, odczynników do analiz biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych do badań w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne...
Termin składania ofert: 2012-08-28


Numer ogłoszenia: 182947 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306008 - 2012 data 20.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax. 012 4324451.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6).
W ogłoszeniu jest: II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2..
W ogłoszeniu powinno być: II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7..

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ