Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków: Wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ
Numer ogłoszenia: 263601 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Wydawnictwa UJ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi druku offsetowego, oprawy i dostawy książek dla Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Jaroslav Pelikan, Maryja przez wieki 978-83-233-3366-1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5048,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3990,00

Oferta z najniższą ceną: 3990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5775,00

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Peter Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne 978-83-233-3382-1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5429,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 4410,00

Oferta z najniższą ceną: 4410,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6300,00

Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Christopher R. Browning przy współpracy Jürgena Matthäusa, Geneza ostatecznego rozwiązania. Ewolucja nazistowskiej polityki wobec Żydów Wrzesień 1939 - marzec 1942 978-83-233-3340-1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A., ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10381,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 9870,00

Oferta z najniższą ceną: 9870,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14490,00

Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Paul D. Williams, Studia bezpieczeństwa 978-83-233-3329-6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10952,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 9660,00

Oferta z najniższą ceną: 9660,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14175,00

Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Paul L. Wachtel, Komunikacja terapeutyczna 978-83-233-3387-6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7524,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 6930,00

Oferta z najniższą ceną: 6930,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10605,00

Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: J. Walocha, A. Skawina, J. Gorczyca, Klatka piersiowa, wyd. II Anatomia Prawidłowa Człowieka pod red. A. Skawiny 978-83-233-2208-5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3143,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3066,00

Oferta z najniższą ceną: 3066,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4042,00

Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: J. Walocha, A. Skawina, J. Gorczyca, Kończyna górna, kończyna dolna, wyd. II Anatomia Prawidłowa Człowieka pod red. A. Skawiny 978-83-233-2226-9

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3542,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3675,00

Oferta z najniższą ceną: 3675,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5040,00

Waluta: PLN.

Część NR: 8

Nazwa: J. Walocha, A. Skawina, J. Gorczyca Anatomia prawidłowa. Miednica, wyd. II 978-83-233-2221-4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3048,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2562,00

Oferta z najniższą ceną: 2562,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3675,00

Waluta: PLN.

Część NR: 9

Nazwa: Stanisław Konturek, Oddychanie, czynności nerek, równowaga kwasowo-zasadowa, płyny ustrojowe, Fizjologia człowieka 978-83-233-1503-2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6190,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 5145,00

Oferta z najniższą ceną: 5145,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7350,00

Waluta: PLN.

Część NR: 10

Nazwa: Stanisław Konturek, Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne, Fizjologia człowieka 978-83-233-1219-2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6190,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 4935,00

Oferta z najniższą ceną: 4935,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7297,50

Waluta: PLN.

Część NR: 11

Nazwa: Peter Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie 978-83-233-3422-4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3238,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3360,00

Oferta z najniższą ceną: 3360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4725,00

Waluta: PLN.

Część NR: 12

Nazwa: Christopher Allmand, Wojna stuletnia. Konflikt i społeczeństwo 978-83-233-3414-9

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4762,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 4410,00

Oferta z najniższą ceną: 4410,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6825,00

Waluta: PLN.

Część NR: 13

Nazwa: Mieke Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji 978-83-233-3417-0

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4571,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 4788,00

Oferta z najniższą ceną: 4788,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7245,00

Waluta: PLN.

Część NR: 14

Nazwa: Walter Benjamin, Konstelacje. Wybór tekstów 978-83-233-3411-8

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 6069,00

Oferta z najniższą ceną: 6069,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9765,00

Waluta: PLN.

Część NR: 15

Nazwa: Ernst Bloch, Ślady 978-83-233-3400-2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4571,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 4620,00

Oferta z najniższą ceną: 4620,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7875,00

Waluta: PLN.

Część NR: 16

Nazwa: Brian McHale, Powieść postmodernistyczna 978-83-233-3406-4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 5733,00

Oferta z najniższą ceną: 5733,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8505,00

Waluta: PLN.

Część NR: 17

Nazwa: Neill Nugent, Unia Europejska. Władza i polityka 978-83-233-3407-1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10952,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 9975,00

Oferta z najniższą ceną: 9975,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14910,00

Waluta: PLN.

Część NR: 18

Nazwa: Judith S. Beck, Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Wydanie drugie. Z przedmową Aarona T. Becka 978-83-233-3383-8

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6952,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 7245,00

Oferta z najniższą ceną: 7245,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10605,00

Waluta: PLN.

Część NR: 20

Nazwa: Edward J. Drea, Cesarska armia Japonii. 1853-1945 978-83-233-3378-4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6381,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 6615,00

Oferta z najniższą ceną: 6615,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10390,00

Waluta: PLN.

Część NR: 21

Nazwa: A. Beck, F. Wright, C. Newman, B. Liese, Terapia poznawcza uzależnień 978-83-233-2365-5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Technet Sp. z o.o., ul. Anny Libery 18, 30-821 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4286,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3990,00

Oferta z najniższą ceną: 3990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6562,50

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Przedmiotem postępowania był druk offsetowy, oprawa i dostawa książek dla Wydawnictwa UJ , a więc artykułów powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych. Wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. W związku z powyższym zachodzą wszystkie przesłanki, wymienione w art. 70 ustawy, które umożliwiają zamawiającemu zastosowanie trybu zapytania o cenę

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ