Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków, dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wytrząsarek do hodowli mikroorganizmów wraz z kompletem uchwytów dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.(Nr postępowania: CRZP/UJ/788/2012)

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęło pytanię dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczamy jego treść wraz z odpowiedzią.

Zamawiający w SIWZ wymaga dostarczenia wytrząsarek umożliwiających wytrząsanie jednocześnie 9 kolb Erlenmayera o poj. 2000 ml specyfikując wymiary wytrząsarki i platformy. Jednakże do wytrząsania 9 kolb o poj. 2000 ml nie potrzebne są tak duże wymiary urządzenia i platformy. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści wytrząsarki o wymiarach (szer.x gl.x wys.): 820x 610 x 170 mm i platformie (szer. x gl.) 755 x 481 mm, ponieważ taka wytrząsarka i platforma o takim wymiarze zapewnia wytrząsanie 9 kolb o poj. 2000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie sprzętu w wymiarach mniejszych niż w specyfikacji, ze względu na to, ze większy rozmiar płyty umożliwia jednoczesne wytrząsanie nie tylko dziewięciu kolb 2500 ml, ale również mniejszych, umieszczonych na płycie.

Zamawiający informuje, iż powyższa odpowiedź stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ