Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 386150-2012 z dnia 2012-10-08 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Kraków
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy odczynników chemicznych, odczynników do analiz biochemicznych oraz materiałów laboratoryjnych do badań w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w...


Numer ogłoszenia: 35968 - 2013; data zamieszczenia: 25.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 386150 - 2012 data 08.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax. 012 4324451.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1).
W ogłoszeniu jest: Część NR: 1 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2012..
W ogłoszeniu powinno być: Część NR: 1 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2012..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1).
W ogłoszeniu jest: Część NR: 2 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2012..
W ogłoszeniu powinno być: Część NR: 2 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2012..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1).
W ogłoszeniu jest: Część NR: 3 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2012..
W ogłoszeniu powinno być: Część NR: 3 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1).
W ogłoszeniu jest: Część NR: 4 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2012..
W ogłoszeniu powinno być: Część NR: 4 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1).
W ogłoszeniu jest: Część NR: 5 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2012..
W ogłoszeniu powinno być: Część NR: 5 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1).
W ogłoszeniu jest: Część NR: 6 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2012..
W ogłoszeniu powinno być: Część NR: 6 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1).
W ogłoszeniu jest: Część NR: 7 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2012..
W ogłoszeniu powinno być: Część NR: 7 Nazwa: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2012..

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ