Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGOUl.Straszewskiego 25/9, 31-113 Krakówtel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51;e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl


Kraków 05.12.2008 r.
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup i dostawę zestawu komputerowego z monitorem LCD " dla potrzeb Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Przetarg Nr CRZP/466/2008

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w pkt 3) SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia zostaje wprowadzana zmiana dotyczącą parametrów technicznych monitora LCD tj.

- wykreśla się zapis „monitor LCD 17" , a wpisuje się „monitor LCD 19" , pozostałe parametry monitora pozostają bez zmian.

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Urszula Wilgocka

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ