Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 467264-2013 z dnia 2013-11-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu oraz cateringowych na potrzeby konferencji upowszechniającej dla przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz osób...
Termin składania ofert: 2013-11-25


Numer ogłoszenia: 476786 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 467264 - 2013 data 15.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax. 012 4324451.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Gołębia 6/2 31-007 Kraków.
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Gołębia 6/2 31-007 Kraków.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ