Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków, dnia 24 stycznia 2014 r.

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie w zakresie dostawy odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym nr POIG.01.01.02-00-069/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/807/2013)

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

 

W części 1 firma WITKO Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź (oferta 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 32.289,63 złotych brutto za co otrzymała: 10 pkt.

 

W części 1a przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta.

 

W części 1b firma Diag-Med. Grażyna Konecka, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa (oferta 5) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2.907,47 złotych brutto za co otrzymała: 10 pkt.

 

W części 1c przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta.

 

W części 2 firma SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 11.795,95 złotych brutto za co otrzymała: 10 pkt.

 

W części 3 przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta.

 

W części 3a firma BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki (oferta 4) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 11.357,87 złotych brutto za co otrzymała: 10 pkt.

 

W części 4 firma IMMUNOGEN Sp. z o.o., ul. Katowicka 28a, 41-500 Chorzów (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 5.216,76 złotych brutto za co otrzymała: 10 pkt.

 

W części 4a firma IMMUNOGEN Sp. z o.o., ul. Katowicka 28a, 41-500 Chorzów (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 5.431,00 złotych brutto za co otrzymała: 10 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

•o        BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki, oferując cenę: 5.957,98 złotych brutto za co otrzymał: 9,12 pkt

 

W części 5 przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Zamawiający informuje. że od powyższych rozstrzygnięć odwołanie nie przysługuje. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.

 

Umowy w przedmiotowym postępowaniu mogą zostać zawarte po doręczeniu niniejszego zawiadomienia tj. począwszy od dnia 24 stycznia 2014 r.

 

 

Piotr Molczyk

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ