Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków, dnia 10 lutego 2009 r.

 

Do wszystkich Wykonawców                        

  

  • Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu oprzepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na wyłonienie wykonawcy w zakresie konserwacji central telefonicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) i unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

 

W części I firma Montaż i Konserwacja Central i Sieci Telefonicznych z siedzibą: ul. Kobierzyńska 96/62, 30-382 Kraków (oferta 5) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 45.193,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

•o        Zakład Konserwacji Naprawy i Instalacji Urządzeń Telefonicznych Artur Gołębiowski z siedzibą w Krakowie, ul. Słomiana 5/1, oferując cenę: 115.046,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 3,93 pkt

•o        TeleRad Usługi Teleinformatyczne Adam Kołodziejczyk z siedzibą w Krakowie, oś. Złotego Wieku 12/5, oferując cenę: 81.984,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 5,51 pkt

 

Jednocześnie informujemy, iż oferta firmy Konserwacja Urządzeń Teletechnicznych Zbigniew Goc, ul. Wysłouchów 13/22, Kraków została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przedmiotowej ofercie Wykonawca zastosował 0% stawkę podatku VAT, podczas gdy prawidłowo winna być zastosowana stawka 22%. Zgodnie z Art. 113 ust.1. ustawy o podatku od towarów i usług „Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku."  Oferta Wykonawcy opiewa  na łączną kwotę 118.999,00 zł. A zatem  mając na uwadze dwuletni okres realizacji zamówienia, przekracza ona kwotę umożliwiającą skorzystania z wyżej przedstawionego zwolnienia.

 

W części II firma Montaż i Konserwacja Central i Sieci Telefonicznych z siedzibą: ul. Kobierzyńska 96/62, 30-382 Kraków (oferta 5) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 16.564,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

•o        Zakład Konserwacji Naprawy i Instalacji Urządzeń Telefonicznych Artur Gołębiowski z siedzibą w Krakowie, ul. Słomiana 5/1, oferując cenę: 47.702,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 3,47 pkt

•o        TeleRad Usługi Teleinformatyczne Adam Kołodziejczyk z siedzibą w Krakowie, oś. Złotego Wieku 12/5, oferując cenę: 35.136,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 4,71 pkt

 

Jednocześnie informujemy, iż oferta firmy Konserwacja Urządzeń Teletechnicznych Zbigniew Goc, ul. Wysłouchów 13/22, Kraków została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przedmiotowej ofercie Wykonawca zastosował 0% stawkę podatku VAT, podczas gdy prawidłowo winna być zastosowana stawka 22%. Zgodnie z Art. 113 ust.1. ustawy o podatku od towarów i usług „Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku."  Oferta Wykonawcy opiewa  na łączną kwotę 118.999,00 zł. A zatem  mając na uwadze dwuletni okres realizacji zamówienia, przekracza ona kwotę umożliwiającą skorzystania z wyżej przedstawionego zwolnienia.

 

W części III firma NAWRATRONIK Sp.J. J.Plata, B.Plata z siedzibą: ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 14.032,26 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

•o        Zakład Konserwacji Naprawy i Instalacji Urządzeń Telefonicznych Artur Gołębiowski z siedzibą w Krakowie, ul. Słomiana 5/1, oferując cenę: 22.448,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 6,25 pkt

•o        Montaż i Konserwacja Central i Sieci Telefonicznych z siedzibą: ul. Kobierzyńska 96/62, 30-382 Kraków, oferując cenę: 16.097,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 8,72 pkt

•o        TeleRad Usługi Teleinformatyczne Adam Kołodziejczyk z siedzibą w Krakowie, oś. Złotego Wieku 12/5, oferując cenę: 23.424,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 5,99 pkt

 

Jednocześnie informujemy, iż oferta firmy Konserwacja Urządzeń Teletechnicznych Zbigniew Goc, ul. Wysłouchów 13/22, Kraków została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przedmiotowej ofercie Wykonawca zastosował 0% stawkę podatku VAT, podczas gdy prawidłowo winna być zastosowana stawka 22%. Zgodnie z Art. 113 ust.1. ustawy o podatku od towarów i usług „Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku."  Oferta Wykonawcy opiewa  na łączną kwotę 118.999,00 zł. A zatem  mając na uwadze dwuletni okres realizacji zamówienia, przekracza ona kwotę umożliwiającą skorzystania z wyżej przedstawionego zwolnienia

 

W części IV firma Montaż i Konserwacja Central i Sieci Telefonicznych z siedzibą: ul. Kobierzyńska 96/62, 30-382 Kraków (oferta 5) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 11.665,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

•o        Zakład Konserwacji Naprawy i Instalacji Urządzeń Telefonicznych Artur Gołębiowski z siedzibą w Krakowie, ul. Słomiana 5/1, oferując cenę: 22.448,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 5,20 pkt

•o        TeleRad Usługi Teleinformatyczne Adam Kołodziejczyk z siedzibą w Krakowie, oś. Złotego Wieku 12/5, oferując cenę: 23.424,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 4,98 pkt

 

Jednocześnie informujemy, iż oferta firmy Konserwacja Urządzeń Teletechnicznych Zbigniew Goc, ul. Wysłouchów 13/22, Kraków została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przedmiotowej ofercie Wykonawca zastosował 0% stawkę podatku VAT, podczas gdy prawidłowo winna być zastosowana stawka 22%. Zgodnie z Art. 113 ust.1. ustawy o podatku od towarów i usług „Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku."  Oferta Wykonawcy opiewa  na łączną kwotę 118.999,00 zł. A zatem  mając na uwadze dwuletni okres realizacji zamówienia, przekracza ona kwotę umożliwiającą skorzystania z wyżej przedstawionego zwolnienia.

 

 

W części V firma NAWRATRONIK Sp.J. J.Plata, B.Plata z siedzibą: ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 35.080,65 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.

 

W części VI firma Montaż i Konserwacja Central i Sieci Telefonicznych z siedzibą: ul. Kobierzyńska 96/62, 30-382 Kraków (oferta 5) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.995,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

•o        Zakład Konserwacji Naprawy i Instalacji Urządzeń Telefonicznych Artur Gołębiowski z siedzibą w Krakowie, ul. Słomiana 5/1, oferując cenę: 58.926,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 5,94 pkt

•o        TeleRad Usługi Teleinformatyczne Adam Kołodziejczyk z siedzibą w Krakowie, oś. Złotego Wieku 12/5, oferując cenę: 58.560,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 5,98 pkt

 

Jednocześnie informujemy, iż oferta firmy Konserwacja Urządzeń Teletechnicznych Zbigniew Goc, ul. Wysłouchów 13/22, Kraków została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przedmiotowej ofercie Wykonawca zastosował 0% stawkę podatku VAT, podczas gdy prawidłowo winna być zastosowana stawka 22%. Zgodnie z Art. 113 ust.1. ustawy o podatku od towarów i usług „Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku."  Oferta Wykonawcy opiewa  na łączną kwotę 118.999,00 zł. A zatem  mając na uwadze dwuletni okres realizacji zamówienia, przekracza ona kwotę umożliwiającą skorzystania z wyżej przedstawionego zwolnienia.

 

W części VII firma Zakład Konserwacji Naprawy i Instalacji Urządzeń Telefonicznych Artur Gołębiowski z siedzibą w Krakowie, ul. Słomiana 5/1 (oferta 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 12.200,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

•o        CITICOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 69, oferując cenę: 15.600,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 7,82 pkt

•o        INFO-TEL Tomasz Zbadyński, Łukasz Walczyk z siedzibą: ul. Pleszewska 13, 31-228 Kraków, oferując cenę: 13.908,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 8,77 pkt

•o        TeleRad Usługi Teleinformatyczne Adam Kołodziejczyk z siedzibą w Krakowie, oś. Złotego Wieku 12/5, oferując cenę: 19.520,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 6,25 pkt

 

W części VIII firma NAWRATRONIK Sp.J. J.Plata, B.Plata z siedzibą: ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 32.741,94 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.

 

W części IX firma NAWRATRONIK Sp.J. J.Plata, B.Plata z siedzibą: ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków (oferta 1) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 25.141,13 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.

 

W części X firma INFO-TEL Tomasz Zbadyński, Łukasz Walczyk z siedzibą: ul. Pleszewska 13, 31-228 Kraków (oferta 6) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 13.410,16 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

•o        Zakład Konserwacji Naprawy i Instalacji Urządzeń Telefonicznych Artur Gołębiowski z siedzibą w Krakowie, ul. Słomiana 5/1, oferując cenę: 36.478,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 3,67 pkt

•o        Montaż i Konserwacja Central i Sieci Telefonicznych z siedzibą: ul. Kobierzyńska 96/62, 30-382 Kraków, oferując cenę: 14.231,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 9,42 pkt

 

W części XI firma Montaż i Konserwacja Central i Sieci Telefonicznych z siedzibą: ul. Kobierzyńska 96/62, 30-382 Kraków (oferta 5) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 17.497,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

•o        Zakład Konserwacji Naprawy i Instalacji Urządzeń Telefonicznych Artur Gołębiowski z siedzibą w Krakowie, ul. Słomiana 5/1, oferując cenę: 33.672,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 5,20 pkt

•o        TeleRad Usługi Teleinformatyczne Adam Kołodziejczyk z siedzibą w Krakowie, oś. Złotego Wieku 12/5, oferując cenę: 32.208,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 5,43 pkt

 

W części XII firma Montaż i Konserwacja Central i Sieci Telefonicznych z siedzibą: ul. Kobierzyńska 96/62, 30-382 Kraków (oferta 5) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 10.615,00 złotych brutto za co otrzymała wynik: 10 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

•o        Zakład Konserwacji Naprawy i Instalacji Urządzeń Telefonicznych Artur Gołębiowski z siedzibą w Krakowie, ul. Słomiana 5/1, oferując cenę: 22.448,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 4,73 pkt

•o        TeleRad Usługi Teleinformatyczne Adam Kołodziejczyk z siedzibą w Krakowie, oś. Złotego Wieku 12/5, oferując cenę: 26.352,00 złotych brutto za co otrzymał wynik: 4,03 pkt

 

 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w ofercie firmy NAWRATRONIK Sp.J. poprawił oczywiste omyłki rachunkowe poprzez przemnożenie podanych cen jednostkowych przez termin wykonania zamówienia. W wyniku dokonanej poprawy, cena brutto przedmiotowej oferty wynosi:

Część III -   14.032,26 zł.

Część V -    35.080,65 zł.

Część VIII - 32.741,94 zł.

Część IX -    25.141,13 zł

 

  • Jednocześnie zamawiający informuje, iż w przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 200.000,00 zł., podczas gdy cena najkorzystniejszych ofert wynosiła łącznie kwotę brutto 269.135,14 zł.

 

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy o zamówieniach publicznych od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia do zamawiającego pisemnego i umotywowanego protestu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Państwo powzięli lub mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia.

 

Po upływie terminów na wniesienie protestów lub ich ostatecznym rozstrzygnięciu wybrany Wykonawca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Piotr Molczyk

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ