Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków
tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14;
e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl
http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Kraków, dnia 2 września 2014r.

Adresaci:
1. Firma Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, ul. Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków
2. Firma PWH WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz, ul. Wł. Reymonta 23, 44-200 Rybnik
3. Firma MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce
4. Firma Redicreo Spółka Cywilna, ul. Sołtysowska 12g/26, 31-589 Kraków
5. Firma Crann Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Budryka 4, 30-072 Kraków
6. Firma NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka jawna, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków
7. Firma Quad Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stanisława Fiszera 5, 31-321 Kraków
8. Firma PROGRESS Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków
9. Firma IT Business Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rydlówka 42c/5, 30-363 Kraków
10. Firma FHU Intersell Waldemar Płonka, ul. Armii Krajowej 7C, 42-520 Dąbrowa Górnicza

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., Nr 907, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skanerów dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie.
ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 9 Firmy IT Business Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rydlówka 42c/5, 30-363 Kraków, cena netto 80 100,00 zł., co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23%, daje cenę brutto 98 523,00 zł. Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium, jakim była cena: 30,00 pkt.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż:
a) oferta nr 1 Firmy Margola Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka, ul. Zwycięstwa 3, 31-563 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 27,90 pkt.,
b) oferta nr 2 Firmy PWH WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz, ul. Wł. Reymonta 23, 44-200 Rybnik, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 27,60 pkt.,
c) oferta nr 3 Firmy MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 26,70 pkt.,
d) oferta nr 4 Firmy Redicreo Spółka Cywilna, ul. Sołtysowska 12g/26, 31-589 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 27,90 pkt.,
e) oferta nr 5 Firmy Crann Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Budryka 4, 30-072 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 24,00 pkt.,
f) oferta nr 6 Firmy NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka jawna, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 27,60 pkt.,
g) oferta nr 7 Firmy Quad Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stanisława Fiszera 5, 31-321 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 29,10 pkt.,
h) oferta nr 8 Firmy PROGRESS Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 26,10 pkt.,
i) oferta nr 10 Firmy FHU Intersell Waldemar Płonka, ul. Armii Krajowej 7C, 42-520 Dąbrowa Górnicza, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 27,90 pkt.,

Z uwagi na fakt, iż z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, ani też żadna z ofert nie została odrzucona, a wartość przedmiotu zamówienia jest poniżej tzw. „progów unijnych", zgodnie z art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta z dniem przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. z dniem 2 września 2014r.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14 bądź e-mailem na adres: bzp@uj.edu.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.


Z poważaniem,
Artur Wyrwa

Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń UJ;
3. a/a.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ