Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Numer ogłoszenia: 296348 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 287080 - 2014 data 28.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax. 012 4324451.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków, II p..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków, II p..

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ