Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 201605-2014 z dnia 2014-09-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu oraz dostawy jednej sztuki samochodu typu minibus, dziewięcioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, dla Wydziału Biologii i Nauk o...
Termin składania ofert: 2014-10-01

Numer ogłoszenia: 206991 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 201605 - 2014 data 23.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax. 012 4324451.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Gołębiej 6/2, 31-007 Kraków, II p., w terminie do dnia 1 października 2014r. do godziny 10:00..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Gołębiej 6/2, 31-007 Kraków, II p., w terminie do dnia 6 października 2014r. do godziny 10:00..

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ