Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków: Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ
Numer ogłoszenia: 161763 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 287080 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 38.52.00.00-6, 30.21.31.00-6, 48.62.40.00-8, 30.21.32.00-7, 30.23.21.10-8, 30.12.13.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 Nazwa: Monitor LCD - 17 sztuk.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Crann sp. z o.o., ul. Budryka 4, 30-072 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10371,36
Oferta z najniższą ceną: 10371,36 / Oferta z najwyższą ceną: 20332,05
Waluta: PLN .

Część NR: 2 Nazwa: Komputer przenośny 15,6 - 3 sztuki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Redicreo S.C.,, ul. Sołtysowska 12G/26,, 31-589 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14819,04
Oferta z najniższą ceną: 14819,04 / Oferta z najwyższą ceną: 17350,38
Waluta: PLN .

Część NR: 4 Nazwa: Komputer przenośny 15,6 - 1 sztuka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Redicreo S.C., ul. Sołtysowska 12G/26, 31-589 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4939,68
Oferta z najniższą ceną: 4939,68 / Oferta z najwyższą ceną: 5783,46
Waluta: PLN .

Część NR: 5 Nazwa: Komputer przenośny - sztuk 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zycom Polska sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21138,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25331,85
Oferta z najniższą ceną: 25331,85 / Oferta z najwyższą ceną: 29698,35
Waluta: PLN .

Część NR: 6 Nazwa: Komputer przenośny typu tablet - sztuk 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
. NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J., ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2113,82 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2594,07
Oferta z najniższą ceną: 2594,07 / Oferta z najwyższą ceną: 2626,06
Waluta: PLN .

Część NR: 8 Nazwa: Monitor 23 - sztuk 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J.,, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2113,82 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1367,76
Oferta z najniższą ceną: 1367,76 / Oferta z najwyższą ceną: 1471,08
Waluta: PLN .

Część NR: 9 Nazwa: Skaner
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J.,, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1332,09
Oferta z najniższą ceną: 1332,09 / Oferta z najwyższą ceną: 1640,82
Waluta: PLN .

Część NR: 10 Nazwa: komputer tower + monitor LCD 23
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J.,, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3399,72
Oferta z najniższą ceną: 3399,72 / Oferta z najwyższą ceną: 3614,97
Waluta: PLN .

Część NR: 11 Nazwa: komputer w obudowie Tower - 2 szt. i monitor 23
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J., ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5660,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6044,22
Oferta z najniższą ceną: 6044,22 / Oferta z najwyższą ceną: 6418,14
Waluta: PLN .

Część NR: 13 Nazwa: Komputer typu All-in-One
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J., ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3865,89
Oferta z najniższą ceną: 3865,89 / Oferta z najwyższą ceną: 4674,00
Waluta: PLN .

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ