Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia 06 grudnia 2016r.

 

 1. Do wszystkich Wykonawców

   

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., Nr 2164, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka niemieckiego na język polski książki pt.: „An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts”, autorstwa Rolanda Schimmelpfenninga, ISBN 978-3-10-002470-1, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   

   

   

  ZAWIADOMIENIE

   

  o unieważnieniu postępowania

   

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta.

   

  Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g ustawy PZP.

   

   

  Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ