Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dnia  30 - 03 - 2017 r.

Znak sprawy: 80.272.75.2017

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

 

Nr postępowania: 80.272.75.201

Przedmiot zamówienia i postępowania:

 

Wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Data i godzina otwarcia ofert: 30  - 03 - 2017 r. o godzinie 10 : 0 

Przebieg otwarcia ofert

Przedstawiciel Zamawiającego poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 15.000,12 PLN brutto,    w tym

W wymaganym terminie złożono 3 oferty.

Oferty zostały złożone przez:

Część 1

nr oferty

nazwa wykonawcy

cena oferty brutto (zł)

Norma emisji spalin min. Euro 6

warunki płatności

1.

MANIFOLD Sp. z o.o.

Chrosna 147

32-084 Morawica

6.788,00

TAK

30 dni

2.

Firma Usługowo-Handlowa „ADAM-TOURS”

Ul. Stare Wiślisko 31

31-979 Kraków

3.780,00

TAK

30 dni

 

Część 2

nr oferty

nazwa wykonawcy

cena oferty brutto (zł)

Norma emisji spalin min. Euro 6

warunki płatności

1.

MANIFOLD Sp. z o.o.

Chrosna 147

32-084 Morawica

2.798,00

TAK

30 dni

2.

Firma Usługowo-Handlowa „ADAM-TOURS”

Ul. Stare Wiślisko 31

31-979 Kraków

1.512,00

TAK

30 dni

 

Część 3

nr oferty

nazwa wykonawcy

cena oferty brutto (zł)

Norma emisji spalin min. Euro 6

warunki płatności

1.

MANIFOLD Sp. z o.o.

Chrosna 147

32-084 Morawica

2.748,00

TAK

30 dni

2.

Firma Usługowo-Handlowa „ADAM-TOURS”

Ul. Stare Wiślisko 31

31-979 Kraków

1.620,00

TAK

30 dni

 

Część 4

nr oferty

nazwa wykonawcy

cena oferty brutto (zł)

Norma emisji spalin min. Euro 6

warunki płatności

1.

MANIFOLD Sp. z o.o.

Chrosna 147

32-084 Morawica

5.448,00

TAK

30 dni

2.

Firma Usługowo-Handlowa „ADAM-TOURS”

Ul. Stare Wiślisko 31

31-979 Kraków

2.592,00

TAK

30 dni

3.

MARKPOL – Transport krajowy-zagraniczny Marek Rzeźnik

Ul. Cyranowska 129

39-300 Mielec

2.450,00

TAK

30 dni

 

Część 5

nr oferty

nazwa wykonawcy

cena oferty brutto (zł)

Norma emisji spalin min. Euro 6

warunki płatności

1.

MANIFOLD Sp. z o.o.

Chrosna 147

32-084 Morawica

1.788,00

TAK

30 dni

2.

Firma Usługowo-Handlowa „ADAM-TOURS”

Ul. Stare Wiślisko 31

31-979 Kraków

1.620,00

TAK

30 dni

3.

MARKPOL – Transport krajowy-zagraniczny Marek Rzeźnik

Ul. Cyranowska 129

39-300 Mielec

550,00

TAK

30 dni

 

Kryteriami wyboru ofert są:

a) cena - 60 %

b) inne kryterium: rodzaj silnika - 40 %

 

Sporządził: Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ