Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Kraków, dn. 06 kwietnia 2017 r.

 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w odniesieniu od jednej do pięciu części. Nr sprawy: 80.272.75.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

 

W Części 1 Firma Usługowo Handlowa „ADAM-TOURS” Angela Kuś, ul. Stare Wiślisko 31, 31-979 Kraków (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferując cenę: 3.780,00 złotych brutto i otrzymała łącznie 10,00 pkt. ( cena: 6,00 pkt., rodzaj silnika:  4 pkt.)

 

OCENA OFERT W CZĘŚCI 1

 

nr oferty

nazwa wykonawcy

Punkty cena oferty brutto (zł)

Punkty norma emisji spalin min. Euro 6

Punkty razem

1.

MANIFOLD Sp. z o.o.

Chrosna 147

32-084 Morawica

3,34

4,00

7,34

2.

Firma Usługowo-Handlowa „ADAM-TOURS”

Ul. Stare Wiślisko 31

31-979 Kraków

6,00

4,00

10,00

 

W Części 2 Firma Usługowo Handlowa „ADAM-TOURS” Angela Kuś, ul. Stare Wiślisko 31, 31-979 Kraków (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferując cenę: 1.512,00 złotych brutto i otrzymała łącznie 10,00 pkt. ( cena: 6,00 pkt., rodzaj silnika:  4 pkt.)

 

OCENA OFERT W CZĘŚCI 2

 

nr oferty

nazwa wykonawcy

Punkty cena oferty brutto (zł)

Punkty norma emisji spalin min. Euro 6

Punkty razem

1.

MANIFOLD Sp. z o.o.

Chrosna 147

32-084 Morawica

3,24

4,00

7,24

2.

Firma Usługowo-Handlowa „ADAM-TOURS”

Ul. Stare Wiślisko 31

31-979 Kraków

6,00

4,00

10,00

 

W Części 3 Firma Usługowo Handlowa „ADAM-TOURS” Angela Kuś, ul. Stare Wiślisko 31, 31-979 Kraków (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferując cenę: 1.620,00 złotych brutto i otrzymała łącznie 10,00 pkt. ( cena: 6,00 pkt., rodzaj silnika:  4 pkt.)

 

OCENA OFERT W CZĘŚCI 3

 

nr oferty

nazwa wykonawcy

Punkty cena oferty brutto (zł)

Punkty norma emisji spalin min. Euro 6

Punkty razem

1.

MANIFOLD Sp. z o.o.

Chrosna 147

32-084 Morawica

3,54

4,00

7,54

2.

Firma Usługowo-Handlowa „ADAM-TOURS”

Ul. Stare Wiślisko 31

31-979 Kraków

6,00

4,00

10,00

 

W Części 4 Firma MARKPOL – Transport krajowy-zagraniczny Marek Rzeźnik, ul. Cyranowska 129, 39-300 Mielec (oferta 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferując cenę: 2.450,00 złotych brutto i otrzymała łącznie 10,00 pkt. ( cena: 6,00 pkt., rodzaj silnika:  4 pkt.)

OCENA OFERT W CZĘŚCI 4

nr oferty

nazwa wykonawcy

Punkty cena oferty brutto (zł)

Punkty norma emisji spalin min. Euro 6

Punkty razem

1.

MANIFOLD Sp. z o.o.

Chrosna 147

32-084 Morawica

2,70

4,00

6,70

2.

Firma Usługowo-Handlowa „ADAM-TOURS”

Ul. Stare Wiślisko 31

31-979 Kraków

5,67

4,00

9,67

3.

MARKPOL – Transport krajowy-zagraniczny Marek Rzeźnik

Ul. Cyranowska 129

39-300 Mielec

6,00

4,00

10,00

 

W Części 5 Firma MARKPOL – Transport krajowy-zagraniczny Marek Rzeźnik, ul. Cyranowska 129, 39-300 Mielec (oferta 3) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferując cenę: 1.100,00 złotych brutto i otrzymała łącznie 10,00 pkt. ( cena: 6,00 pkt., rodzaj silnika:  4 pkt.)

OCENA OFERT W CZĘŚCI 5

nr oferty

nazwa wykonawcy

Punkty cena oferty brutto (zł)

Punkty norma emisji spalin min. Euro 6

Punkty razem

1.

MANIFOLD Sp. z o.o.

Chrosna 147

32-084 Morawica

3,69

4,00

7,69

2.

Firma Usługowo-Handlowa „ADAM-TOURS”

Ul. Stare Wiślisko 31

31-979 Kraków

4,07

4,00

8,07

3.

MARKPOL – Transport krajowy-zagraniczny Marek Rzeźnik

Ul. Cyranowska 129

39-300 Mielec

6,00

4,00

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ