Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Ogłoszenie nr 500015155-N-2017 z dnia 20-08-2017 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 570783-N-2017
Data: 11/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Jagielloński, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. Gołębia  24, 31-007   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 324 450, e-mail bzp@adm.uj.edu.pl, faks 124 324 451.
Adres strony internetowej (url): www.uj.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 2017-08-21, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2017-08-23, godzina: 10:00

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ