Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

27/10/2009 S207 Informacje dodatkowe
PL-Kraków: Lasery

2009/S 207-296751

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, attn: Wojciech Kochan, PL-31-007 Kraków. Tel. +48 124324450. E-mail: bzp@uj.edu.pl. Fax +48 124324451.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 25.8.2009, 2009/S 162-235053)

Przedmiot zamówienia:
CPV: 38636100, 38500000.

Lasery.

Aparatura kontrolna i badawcza.

Procedura niepełna
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.


Inne dodatkowe informacje

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (brak ofert).

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ