Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków, dn. 17 lutego 2010 r.

 

Do wszystkich Wykonawców                                                                    

  

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

 

W części I firma NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5 (oferta 9) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 3.294,00 złotych brutto za co otrzymała: 10 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

•o        AGNEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, ul. Michalusa 1/303, oferując cenę: 3.885,09 złotych brutto za co otrzymał: 8,48 pkt

•o        Connect Computers Bogdan Janik z siedzibą w Skawinie, ul. Podgórki 12, oferując cenę: 3.367,20 złotych brutto za co otrzymał: 9,78 pkt

•o        MK SYSTEM L.Majewski, Z.Kadzik z siedzibą w Krakowie, oś. 2 Pułku Lotniczego 16/9, oferując cenę: 3.613,64 złotych brutto za co otrzymał: 9,12 pkt

•o        ProPTI Karol Głowa z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 35, oferując cenę: 3.334,26 złotych brutto za co otrzymał: 9,88 pkt

•o        PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 27, oferując cenę: 3.536,78 złotych brutto za co otrzymał: 9,31 pkt

•o        MARGOLA Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka z siedzibą w Krakowie, ul. Zwycięstwa 3, oferując cenę: 3.583,14 złotych brutto za co otrzymał: 9,19 pkt

•o        BIT Computer  z siedzibą w Krakowie, ul. J. Conrada 37, oferując cenę: 3.367,20 złotych brutto za co otrzymał: 9,78 pkt

•o        AMBROS S.C. Paweł Ambroziak, Aleksandra Ambroziak z siedzibą w Gdańsku, ul. Startowa 11C/17, oferując cenę: 3.793,37 złotych brutto za co otrzymał: 8,68 pkt

•o        ELEKTRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26, oferując cenę: 3.400,14 złotych brutto za co otrzymał: 9,69 pkt

Jednocześnie informujemy, iż w części I oferta firmy ESC S.A., ul. Mieszczańska 19, 30-313 Kraków została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny.

W części II firma NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz S.J z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5 (oferta 9) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 10.321,20 złotych brutto za co otrzymała: 10 pkt.

Pozostali Wykonawcy złożyli następujące oferty:

•o        AGNEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, ul. Michalusa 1/303, oferując cenę: 13.108,66 złotych brutto za co otrzymał: 7,87 pkt

•o        Connect Computers Bogdan Janik z siedzibą w Skawinie, ul. Podgórki 12, oferując cenę: 11.248,40 złotych brutto za co otrzymał: 9,18 pkt

•o        MK SYSTEM L.Majewski, Z.Kadzik z siedzibą w Krakowie, oś. 2 Pułku Lotniczego 16/9, oferując cenę: 12.336,64 złotych brutto za co otrzymał: 8,37 pkt

•o        ProPTI Karol Głowa z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 35, oferując cenę: 10.345,60 złotych brutto za co otrzymał: 9,98 pkt

•o        PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 27, oferując cenę: 11.999,92 złotych brutto za co otrzymał: 8,60 pkt

•o        MARGOLA Systemy Komputerowe Małgorzata Szczypka z siedzibą w Krakowie, ul. Zwycięstwa 3, oferując cenę: 12.263,44 złotych brutto za co otrzymał: 8,42 pkt

•o        ACOM Sp.J. Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki z siedzibą w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 106, oferując cenę: 11.809,60 złotych brutto za co otrzymał: 8,74 pkt

•o        BIT Computer  z siedzibą w Krakowie, ul. J. Conrada 37, oferując cenę: 11.468,00 złotych brutto za co otrzymał: 9,00 pkt

•o        AMBROS S.C. Paweł Ambroziak, Aleksandra Ambroziak z siedzibą w Gdańsku, ul. Startowa 11C/17, oferując cenę: 11.805,70 złotych brutto za co otrzymał: 8,74 pkt

•o        ELEKTRONIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 26, oferując cenę: 11.492,40 złotych brutto za co otrzymał: 8,98 pkt

Jednocześnie informujemy, iż w części II oferta firmy ESC S.A., ul. Mieszczańska 19, 30-313 Kraków została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny.

 

W części III firma Connect Computers Bogdan Janik z siedzibą w Skawinie, ul. Podgórki 12 (oferta 2) złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 2.372,90 złotych brutto za co otrzymała: 10 pkt.

Jednocześnie informujemy, iż w części III oferta firm ESC S.A., ul. Mieszczańska 19, 30-313 Kraków oraz MK SYSTEM , oś. 2 Pułku Lotniczego 16/9, Kraków zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako nie odpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaoferowany przez te Firmy sprzęt nie zawierał dysku w technologii SSD, co było wymagane w warunkach technicznych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.

Umowy w przedmiotowych postępowaniach zostaną zawarte po dniu 22 lutego 2010 r.

 

Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ