Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

   

Kraków, dnia 26 maja 2010 r.

 

Do wszystkich Wykonawców                                                                    

  

  • Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do archiwizacji żeli dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

ZAWIADOMIENIE

o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę treści załącznika A do SIWZ zawierającego opis techniczny przedmiotu zamówienia.

Nowe brzmienie Załącznika A do SIWZ zawiera oddzielny załącznik do przedmiotowej zmiany zamieszczony na stronie internetowej tut.Biura.

 

                                                                                                                                      Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ