Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

Kraków, dnia 02 listopada 2010 r.

Do wszystkich Wykonawców                                                                    

  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Zespołu Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej UJ

ZAWIADOMIENIE

o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę treści załącznika A do SIWZ zawierającego opis techniczny przedmiotu zamówienia.

 

W związku z powyższym:

W załączniku A, w części I, w punkcie 3 (Serwer), w części Pamięć ram jest:

Rozmiar pamięci:                                4GB

Winno być:

Rozmiar pamięci:                                128 GB (32x 4GB)

W załączniku A, w części I, w punkcie 4 (Komputer), w części Pamięć ram jest:

Rozmiar pamięci:                                4GB

Winno być:

Rozmiar pamięci:                                128 GB (32x 4GB)

W załączniku A, w części I, w punkcie 5 (Komputer), w części Pamięć ram jest:

Rozmiar pamięci:                                4GB

Winno być:

Rozmiar pamięci:                                48 GB (12x 4GB)

W załączniku A, w części I, w punkcie 6 (Serwer), w części Pamięć ram jest:

Rozmiar pamięci:                                4GB

Winno być:

Rozmiar pamięci:                                48 GB (12x 4GB)

 

Informujemy, iż powyższa zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi jej integralną część.

Piotr Molczyk

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ