Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

CRZP/UJ/695/2010                                                                                                          Kraków, dn. 10.11.2010 r.

Zawiadomienie o zmianie

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

oraz o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert.

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dotyczącym  przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i rozszerzających z matematyki dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa małopolskiego w ramach projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne" doko nał zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez rozszerzenie przedmiotu zamówienia o dodatkowe dwie części, a to :

Zadanie (część) 54. przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym  im. Króla Kazimierza Wielkiego  w Bochni, liczba grup 3.

Zadanie (część) 55  przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki w zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, liczba grup 2.

 

W związku z zaistniałą  zmianą SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 25 listopada 2010 roku, godz. 10:00 i otwarcia ofert na dzień 25 listopada 2010 roku, godz. 10:05.

 

            Jednocześnie informujemy, iż powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Piotr Molczyk

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ