Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

Numer ogłoszenia: 366999 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 359797 - 2010 data 14.12.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, fax. 012 4324451.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 22.12.2010 godzina 11:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.
  • W ogłoszeniu powinno być: 27.12.2010 godzina 13:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ