Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Biuro Zamówień Publicznych UJ, 31-007 Kraków, ul. Gołębia 6/2, tel. (+12) 432-44-50, faks (+12) 432-44-51

 

 

CRZP/UJ/695/2010                                                                              Kraków, dn. 20.12.2010 r.

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

 

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu podjął niżej przedstawione rozstrzygnięcia:

 

W części 1 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż w tej części nie wpłynęła żadna oferta.

W części 2 Renata Dylewska, ul. Polna 8, Olkusz  złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.560,00 złotych brutto za co otrzymała: 100 pkt.

W części 3 konsorcjum reprezentowane przez Annę Lulek, ul. Konstytucji 3 Maja 95, Andrychowice  złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.560,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 4 Alicja Obidowicz, oś. Nad Sołą 1/19, 32-650 Kęty  złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.560,00 złotych brutto za co otrzymała: 100 pkt.

W części 5 konsorcjum reprezentowane przez Edytę Gargulińską, ul. Fabryczna 29A/43, Chrzanów, złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.560,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 6 Marzena Polewka, Siepraw 1234, 32-447 Siepraw  złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.560,00 złotych brutto za co otrzymała: 100 pkt.

W części 7 Elżbieta Kwak, oś. 1000 lecia 14/34, Maków Podhalański  złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.560,00 złotych brutto za co otrzymała: 80 pkt.

W części 8 Irena Jodłowska, ul. Kopernika 4/4, 33-100 Tarnów  złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.560,00 złotych brutto za co otrzymała: 100 pkt.

W części 9 konsorcjum reprezentowane przez Dorotę Machno, ul. Jaśminowa 29, 32-050 Skawina, złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.560,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 10 konsorcjum reprezentowane przez Jadwigę Matejko, al. Wolności 13, Wadowice, złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.560,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 11 konsorcjum reprezentowane przez Dorotę Pazdan-Lekutko, ul. Podgórska 31A, Nowy Sącz, złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.560,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 12 Jan Ryba, ul. Brodzińskiego 6, 33-100 Tarnów  złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.560,00 złotych brutto za co otrzymał: 100 pkt.

W części 13 konsorcjum reprezentowane przez Ryszarda Abrama, ul. Józefa Beka 1, Limanowa, złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.560,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 14 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż w tej części nie wpłynęła żadna oferta.

W części 15 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż w tej części nie wpłynęła żadna oferta.

W części 16 konsorcjum reprezentowane przez Urszulę Biernat, ul. Łychów 2, 32-700 Bochnia, złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.560,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

 W części 17 konsorcjum reprezentowane przez Martę Korczyk, ul. Łęcka 100, 32-626 Jawiszowice, złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 31.622,40 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 19 konsorcjum reprezentowane przez Renatę Orłowską-Przybycień, ul. Michny 12, 38-300 Gorlice, złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.560,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 21 konsorcjum reprezentowane przez Agatę Witaszek, ul. Partyzantów 24/57, 32-800 Brzesko, złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.560,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 22 Teresa Cebo, Zagórzany 735, 38-333  złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 34.560,00 złotych brutto za co otrzymała: 100 pkt.

W części 23 Izabela Wcisła, Ujście Gorlickie 51, 38-315  złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 28.800,00 złotych brutto za co otrzymała: 100 pkt.

W części 24 konsorcjum reprezentowane przez Edytę Rokitę, ul. Mieszka I 13/10, Chrzanów, złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 57.600,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 25 Dorota Hutek, Siekierczyna 88, 34-600 Limanowa  złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 43.200,00 złotych brutto za co otrzymała: 100 pkt.

W części 26 Jan Ryba, ul. Brodzińskiego 6, 33-100 Tarnów  złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 57.600,00 złotych brutto za co otrzymał: 100 pkt.

 W części 27 konsorcjum reprezentowane przez Józefa Piętak, Tymbark 413, 34-650, złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 43.200,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 28 konsorcjum reprezentowane przez Jolantę Materkowską-Bonar, ul. Dąbrowskiego 51/8, 32-600 Oświęcim, złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 23.040,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 29 konsorcjum reprezentowane przez Marzenę Grucę, ul. Jasna 7, 32-540 Trzebinia, złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 57.600,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 30 konsorcjum reprezentowane przez Jadwigę Matejko, al. Wolności 13, Wadowice, złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 43.200,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 31 konsorcjum reprezentowane przez Magdalenę Gochowską, oś.Legionów 8/46, 33-100 Tarnów, złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 28.800,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 32 konsorcjum reprezentowane przez Małgorzatę Kolasę, ul. Fabryczna 29A/43, Chrzanów złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 43.200,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 33 Elżbieta Magierska, ul. Rynek 23, 34-730 Mszana Dolna  złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 28.800,00 złotych brutto za co otrzymała: 100 pkt.

W części 34 Sławomir Nosek, ul. Św. Filipa 2/25, Kraków  złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 43.200,00 złotych brutto za co otrzymał: 100 pkt.

W części 35 Bogusława Gugulska, ul. Lipowa 2B, 43-356 Kobiernice złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 43.200,00 złotych brutto za co otrzymała: 100 pkt.

W części 36 konsorcjum reprezentowane przez Sabinę Baran, ul. Role 193, 34-200 Sucha Beskidzka złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 57.600,00 złotych brutto za co otrzymało: 80 pkt.

W części 37 konsorcjum reprezentowane przez Dorotę Machno, ul. Jaśminowa 29, 32-050 Skawina złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 28.800,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 38 konsorcjum reprezentowane przez Annę Lulek, ul. Konstytucji 3 Maja 95, Andrychowice  złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 43.200,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 39 konsorcjum reprezentowane przez Annę Kuklę, ul. Nowy Świat 46, 32-800 Brzesko złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 43.200,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 40 Renata Dylewska, ul. Polna 8, Olkusz złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 28.800,00 złotych brutto za co otrzymała: 80 pkt.

W części 41 konsorcjum reprezentowane przez Marzenę Polewkę, Siepraw 1234, 32-447 złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 57.600,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 42 Tomasz Zaucha, Wola Rzędzińska 268, 33-150  złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 43.200,00 złotych brutto za co otrzymał: 100 pkt.

W części 43 konsorcjum reprezentowane przez Marię Szewczyk, ul. Ubrzeży 54, 32-740 Łapanów złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 43.200,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 44 Paweł Nowotarski, ul. Oświęcimska 2/49, 32-500 Chrzanów złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 57.600,00 złotych brutto za co otrzymał: 100 pkt.

W części 45 konsorcjum reprezentowane przez Agatę Witaszek, ul. Partyzantów 24/57, 32-800 Brzesko złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 43.200,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 46 konsorcjum reprezentowane przez Renatę Orłowską-Przybycień, ul. Michny 12, 38-300 Gorlice złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 57.600,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 47 konsorcjum reprezentowane przez Iwonę Warzechę, oś. Słoneczne 1/42, 31-956 Kraków złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 28.800,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 48 Marek Durczak, Gdów 996, 32-420 złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 28.800,00 złotych brutto za co otrzymał: 100 pkt.

W części 49 konsorcjum reprezentowane przez Jadwigę Drożdż, Błażówka 34, 34-600 Limanowa złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 28.800,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 50 konsorcjum reprezentowane przez Barbarę Krakowską, ul. Dębcza 52, 32-700 Bochnia złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 43.200,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 51 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż w tej części nie wpłynęła żadna oferta.

W części 52 konsorcjum reprezentowane przez Bogusława Lisieckiego, ul. Brandstaettera 22/32, 33-100 Tarnów złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 28.800,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 53 konsorcjum reprezentowane przez Krystynę Bugajską, ul. Józefa Beka 1, Limanowa złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 21.600,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

W części 54 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż w tej części nie wpłynęła żadna oferta.

W części 55 konsorcjum reprezentowane przez Martę Korczyk, ul. Łęcka 100, 32-626 Jawiszowice złożyło najkorzystniejszą ofertę, spełniając wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferując w postępowaniu najniższą cenę 26.352,00 złotych brutto za co otrzymało: 100 pkt.

Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP.

Umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta po dniu 30 grudnia 2010 r.

Piotr Molczyk

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ