Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.12.2009 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcvy w zakresie zakupu i dostawy projektora multimedialnego, laptopa oraz drukarki na potrzeby Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie- CRZP/UJ/781,782,783/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 05/01/2010r, godz.10:00

  Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03