Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.12.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Historycznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/788,789/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 29.12.2009r., godz.10:00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03