Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.12.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy falomierza z opcją pomiaru szerokości linii spektralnej o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/705/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specification of Essential Terms & Conditions of the Public Procurement

   Termin składania ofert: 05.01.2010r., 11:00

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 21.12.2009r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15.12.2009 r. )

  ( Uwaga: Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia )

   Uwaga: Explanation and change of the Specification of Essential Terms and Conditions of the Public Procurement )

   Uwaga: Informacja o unieważnieniu postępowania )

   Uwaga: Information on the Tender Procedure annulment )


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03