Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie a dnia 15.12.2009 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekonomii i Zarządzania. Nr sprawy CRZP/UJ/792,793/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 23.12.2009, godz 11:00

   Uwaga: Modyfikcja SIWZ )

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03